Årsmødet 2004 DRG-koder EKKO-kursus JULI ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmødet 2004 DRG-koder EKKO-kursus JULI 2004 12. ÅRGANG"

Transkript

1 Årsmødet 2004 DRG-koder EKKO-kursus JULI ÅRGANG

2 DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND (og formand for Etisk udvalg) Overlæge Mogens K. Skadborg Aalborg Sygehus Syd 9100 Aalborg Tlf Fax NÆSTFORMAND (og formand for Anæstesiudvalget) Overlæge Susanne Wammen Københavns Amts Sygehus, Glostrup 2600 Glostrup Tlf.: BESTYRELSESSEKRETÆR Reservelæge Hanne Tanghus Olsen Sydvestjydsk Sygehus Esbjerg Esbjerg KASSERER Overlæge Freddy Lippert H:S og H:S Rigshospitalet, Kbh. Ø Tlf Fax ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Erika F. Christensen (ræhospital) Overlæge Søren Walther-Larsen (Børneanæstesi) Overlæge Anne Hansen (Efteruddannelse) Overlæge Kurt Espersen (Intensiv) Overlæge Stig Yndgaard (IT) Overlæge Ole Bo Hansen (Kronisk smerte) Overlæge Jørgen Wolff (Neuroanæstesi) Overlæge Ulla Bang (Obstetrisk anæstesi) Overlæge eter A. Christensen (ostop. rehab.) Overlæge Kirsten Eliasen (Thoraxanæstesi) Overlæge Ole Nørregaard (Videreuddannelse) Reservelæge Carsten Tollund (Yngre Læger) REDAKTØR Overlæge Stig Yndgaard H:S Rigshospitalet, AN, HJE Kbh. Ø Tlf / Fax ORGANISATIONSKOMITÉ ÅRSMØDE Jakob Trier Møller (Koordinator) Jørgen B. Dahl (Videnskab) Freddy Lippert (Kasserer) Mogens K. Skadborg SEKRETARIAT Tina Calundann H:S Rigshospitalet, AN/O, HOC Kbh. Ø Tlf Fax Der går ild i tiden og vi brænder en gang igen som aldrig siden (Elisabeth) En lang tid med lægemangel nærmer sig sin afslutning. Når vi ser på udviklingen for lægerne under denne mangelsituation, kan man godt frygte udviklingen under overproduktion. Således er lægestanden som helhed under pres, men måske anæstesiologer er under et særligt pres? Hans Ersgaard har som den første her i DASINFO vovet at give et bud på fagets stilling. Et bud som er højaktuelt, afspejlende de interesser, DASAIM skal gabe over hvis anæstesiologerne skal bevare deres berettigelse. Intensivisterne bidrager atter med nyt fra den store verden. Anders Larsson har denne gang skrevet sammen med Anne Lippert og Karen-Lise Welling. DASAIM s sekretær informerer i øvrigt om, at DASINFO skrumper og hvorfor mon det? Husk vi er hvad du skriver! Årsmødet begynder at tage form og I får nu det foreløbige program. Ambitionerne er som tidligere høje. DASAIM har gang på gang formået at stille et alsidigt og godt program på benene. Dermed har vi fået et reelt fagligt alibi for at ses, denne gang i København - i år 2005 i Århus. Bemærk, at medicinstuderende er velkomne til samme pris som DASAIM-medlem, ikke speciallæge Vi har denne gang fået en gæsteskribent til at forfatte lederen. Den er skrevet af Lars S. Rasmussen, som fokuserer på uddannelse. Læg mærke til opslag om priser i dette nummer. Der er smerteprisen og uddannelsesprisen på hver kroner. Kom med forslag til kandidater. Det er ligeledes tid til at få abstract klar til foredragskonkurrencen - så du kan blive nøgleperson ved et af årsmødets højdepunkter. er kommet ind i en stabil fase efter skiftet til professionelle omgivelser. Vi råder over alle faciliteter på nettet. Du kan oprette debatfora osv, osv. Desværre venter David Lodahl forgæves på et svar kan vi være det bekendt? Gå ind og giv dit bud på hans spørgsmål! Stig Yndgaard OLAG 1350 stk. TRYK SvendborgTryk 5700 Svendborg ISSN FORSIDE Stig Yndgaard og Tina Calundann 2 DASINFO Juli 2004

3 Indholdsfortegnelse LEDER Uddannelse hvad sker der for dig?...5 Lars S. Rasmussen ÅRSMØDE 2004 Indkaldelse af videnskabelige bidrag...7 Tilmeldingsblanket...9 rogram for årsmødet...11 DASAIMs Smertepris...19 DASAIMs Uddannelsespris...19 ER ANÆSTESIOLOGEN EN TRUET LÆGE-ART?...20 Hans Ersgaard DRG SOM AFREGNINGSMETODE TIL ATIENTER MED INTENSIV FORLØB...20 Anne Lippert, Reinhold Jensen, Jakob S. Andersen, Ole Viborg RESERAORT THE 24th INTERNATIONAL SYMOSIUM ON INTENSIVE CARE AND EMERGENCY MEDICINE...22 Anders Larsson, Karen-Lise Welling, Anne Lippert REFERAT AF ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GF I FAA...25 Ole Berner OSLÅEDE STILLINGER...28 Seniorforsker på H:S Hvidovre Hospital, Claus Lund Forsker ved Århus Sygehus, Troels Staehelin Jensen FRA DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, ÅRHUS UNIVERSITET...30 Else Tønnesen UDDELTE LEGATER...30 Else Tønnesen LEGATER...31 ESRA SCANDINAVIEN ZONAL MEETING...32 Torben Mogensen INTENSIV SYMOSIUM...34 Kurt Espersen DASAIM-KURSUS K DIVERSE KURSER...36 DASAIMs OFFICIELLE ADRESSER...38 KOMMENDE DASAIM ÅRSMØDER...38 Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 4. november 2003, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 4. november 2003, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 4, oktober 2004, Deadline 25. august 2004 DASINFO nr. 1, januar 2005, Deadline 1. december 2004 DASINFO nr. 2, april 2005, Deadline 1. marts 2005 DASINFO nr. 3, juli 2005, Deadline 1. juni 2005 Indlæg til DASINFO sendes til Redaktøren: Overlæge Stig Yndgaard, H:S Rigshospitalet, AN, HJE 4142 Tlf / Fax Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Juli 2004 DASINFO 3

4 Ultiva fra operationsstue til intensivafdeling NY INDIKATION Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende i forbindelse med respiratorbehandling. Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug. Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan opstå ved de anbefalede doser. Som med andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæmiske, hypotensive og ældre kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgiske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke strække sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden seponering af Ultiva. Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil den dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister. Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Ammende mødre bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%): ostoperativ skælven, bradykardi, akut respirationsdepression, apnø, postoperativ hypertension. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi). Meget sjældent er der set allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering: å grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva, oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og anden understøttende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. akninger og priser: Udlevering BEGR. Tilskud 0. Vnr Infusionssubstans 5 x 1 mg 330,70 kr. Vnr Infusionssubstans 5 x 2 mg 627,60 kr. Vnr Infusionssubstans 5 x 5 mg 1.517,80 kr. Forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé, der kan fås hos Glaxo - SmithKline (marts 2002) GlaxoSmithKline harma A/S Nykær 68, 2605 Brøndby Tlf:

5 Uddannelse - hvad sker der for dig? Leder Efter et stort forarbejde er den ny speciallægeuddannelse klar til at blive iværksat, og for vores speciale pr. 1 november i år, idet de nye blokke med hoveduddannelse vil blive opslået medio juni. Den nye uddannelse udmærker sig ved at læringsmålene i vid udstrækning er konkretiserede og evalueringsmetoderne fastlagt, sådan som det kan ses i målbeskrivelsen og logbogen, dog ikke på DASAIM s hjemmeside, hvor der uheldigvis kun optræder en forældet version. Det har også for de involverede indimellem været både frustrerende og et unødigt ekstraarbejde, når Sundhedsstyrelsen har krævet omformuleringer, hvis betydning kun kan overvurderes og måske bedst sammenlignes med kønslig omgang med fluer. Nærliggende eksempler er, at logbog nu kaldes portefølje, og checkliste nu kaldes logbog. å trods af ovenstående er det ikke desto mindre lykkedes at udarbejde uddannelsesprogrammer, som beskriver de enkelte afdelingers bidrag til hoveduddannelsen, og vi ser frem til denne opdatering, som har været præget af både gode visioner og stort fremsyn. Forhåbentlig bliver det så ikke snævertsyn, der vil komme til at præge implementeringen. Væsentlige forhold er ikke på plads i skrivende stund. Vi mangler både funktionsbeskrivelse og identitet for afgørende nøglepersoner, der benævnes mentor og projektvejleder, sidstnævnte i forbindelse med forskningstræningen, som har været inde og ude med en hastighed som en professionel håndboldspiller. Nu er forskningstræningen på banen igen, men vi tror vist ikke rigtigt på, at disse 12 ugers forskning bliver noget, der kan sælges til de store klubber i udlandet. Her i landet er indskiftningen af regioner i stedet for amter blevet en varm, men ikke ny, dansk kartoffel. Vi må erkende, at den anæstesiologiske virksomhed på sygehusene og på landevejene er underlagt politikernes ønsker om en ny struktur, så det kan hurtigt blive nødvendigt at ændre uddannelsesprogrammerne, hvis højt specialiserede funktioner skal flyttes. Fleksibilitet og mobilitet har altid karakteriseret vores fag, og mange udlever dette i den præhospitale verden, hvor der efterhånden er tæt trafik (husk mindst nærlys) som følge af et stigende antal lægeambulancer og akutbiler. Disse præhospitale enheder skal øge trygheden og den præhospitale behandlingskvalitet; måske kan de udgøre en erstatning for afdelinger med akut modtagelse døgnet rundt. å denne måde flyttes anæstesilægen fra en nattevagt på sygehuset til en nat på landevejen. Vi må på patienternes vegne håbe, at der bliver en aktivitet i form af meningsfyldte ydelser, som giver tilstrækkelig rutine, når det for alvor vil kunne gør en forskel. Det siges, at størrelsen ikke gør den store forskel, men volumen ved vi er vigtigt specielt for behandlingskvalitet. Selvom landet er lille, var nogle få lystigt snurrende helikoptere måske at foretrække frem for en sand park af blinkende firhjulede køretøjer. Samtidig må vi håbe, at patienterne køres til afdelinger, der kan varetage den videre behandling. Vi har vores ansvar i alle led, og den ny speciallægeuddannelse indebærer længe savnede muligheder for optimering og evaluering af kvalifikationer. Lars S. Rasmussen Juli 2004 DASINFO 5

6

7 INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet november 2004 i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man: - ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence fredag d. 5. november udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag? - ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen ACTA Foredragskonkurrence: De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care (SSAI) på: 1. præmie kr. 5000,00 2. præmie kr ,00 3. præmie kr ,00 osterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr ublikumspris: Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. ublikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet: Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og om beregninger vedrørende det inkluderede antal patienter. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. ostere kan præsenteres på dansk eller engelsk. Abstracts inddeles i: 1. Titel, forfatter(e), institution, ( ) 2. Introduktion 3. Metoder 4. Resultater 5. Diskussion 6. Konklusion Abstracts må ikke fylde mere end 500 ord, af hensyn til spaltepladsen i DASINFO. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes til DASAIMs sekretariat senest d. 1. august Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet om at præsentere deres foredrag som ower-oint-præsentation, installeret på medbragt CD. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar C med CD-Rom-drev. Deltagerne i posterpræsentationen vil ligeledes få mulighed for at ledsage deres foredrag med 3 ower-oint-slides. Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen: Tidligere publikation: Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster. Vurdering: Emnet: roblemformuleringen: Metoder: Resultaterne: Konklusionen: Fremstillingen: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi: Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt? Klar og velvalgt? Relevante, veludformede? Etiske problemer? Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget? Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen? Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende? Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen: 1. Valg af problemformulering 4. Betydning af resultatet 2. Metoden, egnethed 5. ræsentation, skriftlig 3. Resultatet 6. ræsentation, mundtlig Jørgen B. Dahl Juli 2004 DASINFO 7

8

9 Tilmeldingsblanket DASAIMs årsmøde 2004, november Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Titel: Adresse: Navn på evt. ledsager: Navn: ostnr. & by: Hospital/firma: Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich m. sodavand torsdag, frokostbuffet m. øl/sodavand fredag og lørdag samt kaffe alle 3 dage. Deltagelse i frokostsymposierne er gratis, men tilmelding er nødvendig. Derudover betales for aftenarrangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling torsdag samt festmiddag med revy og prisoverrækkelser fredag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien. Mødepakke Dagsbillet Tors.: Fre.: Lør.: Inden Efter Inden Efter 1/10 1/10 1/10 1/10 Beløb DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med. 500, ,- 300,- 500,- DASAIM-medlem, speciallæge 1400,- 1800,- 700,- 900,- Andre 2100,- 2600,- 1100,- 1400,- Frokostsymposium 5/11 GlaxoSmithKline Frokostsymposium 6/11 Novo Nordisk Aftenarrangementer Deltager Ledsager Firma-deltager Torsdag d. 4. november - Aften-buffet 150,- 150,- 350,- Fredag d. 5. november - Festmiddag og revy 350,- 350,- 875,- Tilmeldingen sendes til: Tina Calundann, DASAIM sekretariat, AN/O, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø Tlf: , Fax: eller elektronisk via HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen! Det samlede beløb: overføres til BG Bank vedlægges i check, udstedt til DASAIM ønskes trukket på Dankort: Oplys kortnr.: TOTAL: udløbsdato: kontrolciffer: og underskrift: Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel: riserne er incl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få en lavere værelsespris ved booking gennem dit sygehus eller via internettet. Enkeltværelse (kr ,-) Dobbeltværelse (kr ,-) Ankomst dato: Afrejse dato: Juli 2004 DASINFO 9

10 Roche OMNI S T4C - Time for Care The ower of Combination Hospital oint of Care Når blodgasanalysering skal være simpel Radiofrekvent identifikation af reagenser atenteret kalibreringssystem uden gasflasker Vedligeholdelsesfrie elektroder Integreret AutoQC med plads til 120 QC-ampuller "Connectivity" og overvågning med DataCareOC Roche OMNI is a trademark of a member of the Roche Group. Roche a/s Diagnostics Industriholmen Hvidovre Telefon

11 ROGRAM FOR DASAIMs ÅRSMØDE 2004 TORSDAG D. 4. NOVEMBER Registrering Induced hypothermia for neuroprotection: not only after cardiac arrest Moderator: Erika Frischknecht Christensen v/ Kees H. oldermann erioperativ O 2 -fraktion skal den være 30% eller 80% Moderator: Susanne Wammen v/ Jørn Wetterslev artial liquid ventilation for the prevention of mortality and morbidity in peadiatric acute lung injury and acute respiratory distress syndrome Moderator: v/ Ann Møller Udstilling - kaffe Dansk Anæstesi Database resultater og erfaringer fra første periode Moderator: er Herlevsen v/ Ann Møller Udviklingen af akutte smerter til kroniske? Moderator: eter A. Christensen v/ Mads Werner Outcome based education assessment of competence Moderator: Doris Østergaard v/ Ronnie J. Glavin Hæmatologiske patienter på ITA, del 1 Maligne blodsygdomme, cytostatikabehandling og behandling af febril meutropeni Moderator: Anne Lippert v/ Olav Bergman Kort pause Hovedsponsorer: Juli 2004 DASINFO 11

12 Torsdag d. 4. November fortsat Hæmatologiske patienter på ITA, del 2 Outcome af hæmatologiske patienter på danske intensive afdelinger Moderator: Anne Lippert v/ Kurt Espersen Akkreditering og perioperativ medicin Moderator: Kim Garde v/ Lynge Kirkegaard Ketamine for cancer pain Moderator: Ole Bo Hansen v/ Rae Francis Bell Håndtering af børn med single ventrikel fysiologi Moderator: Claus Andersen v/ eter Bo Hansen Udstilling - sandwich Bag posteren Forebyggelse af hypotension efter spinal an. til elektivt kejsersnit Moderator: Ulla Bang - Cochrane review 2002 v/ Ulla Bang - rofylakse med pressorstoffer v/ Søren Helbo Hansen - Doser og anæstesimidler til spinal anæstesien v/ Yvonne Rasmussen Implementering af simulatortræning i obstetriske katastrofer Moderator: Torben Callesen v/ Jette Led Sørensen Traumatisk hjerneskade Moderator: Erika Frischknecht Christensen - ræhospital og primær visitation af kranietraumepatienter, v/ Carsten Kock-Jensen - Cooling for traumatic brain injury: why the conflicting results from clinical trials? v/ Kees H. olderman - Intensiv behandling af patienter med traumatisk hjerneskade, v/ Bent Dahl Er hyperbar behandling et klinisk relevant immunmodulerende behandlingstilbud? Moderator: Niels V. Olsen - Kroppens fysiologiske respons på hyperbare påvirkninger v/ Alf O. Brubakk - Kan kroniske hyperbare påvirkninger aktivere et proinflammatorisk imunrespons? v/ Anders Ersson - Immunmodulation under et simuleret mætningsdyk en immunologisk stress-model v/ Jan Krog - Immunologiske overvejelser i relation til trykkammerbehandling af nekrotiserende fasciitis v/ Erik Jansen 12 DASINFO Juli 2004

13 Torsdag d. 4. November fortsat Nyt om forskning Moderator: Jørgen Viby Mogensen - Forskning eller velfærd? v/ Asger Aamund - DASAIM og forskning; Nyt fra forskningsudvalget v/ Jørgen Viby Mogensen - Forskningstræning i den nye speciallægeuddannelse; Hvor langt er vi? v/ Else Tønnesen Udstilling kaffe osterdiskussion A B C Udstilling - kaffe FYA-symposium - Vejen til subspecialisering Moderator: Carsten Tollund - Børneanæstesiologiuddannelsen v/ Bjørn Mygil - Smerteuddannelsen v/ er Rotbøll - Intensivuddannelsen v/ Thomas Mohr - Traumeuddannelsen v/ eter Berlac DAO generalforsamling Udstilling Middag Gruppesamling DASAIM generalforsamling FREDAG D. 5. NOVEMBER Registrering Regional anaesthesia in the anticoagulated patient Moderator: Hans Kirkegaard v/ Terese Horlocker Marinol er der noget nyt? Moderator: Ryan Hansen v/ Flemming Bach Resultater fra European emergency data project - benchmarking emergency medical systems performance Moderator: Freddy K. Lippert v/ Luis Garcia-Castrillo Riesgo Juli 2004 DASINFO 13

14 Fredag d. 5. November fortsat FATE = Focus Assesed Transthoracal Echo 1 Moderator: Erik Sloth v/ Kim M. Larsen Udstilling - kaffe FATE = Focus Assesed Transthoracal Echo 2 Moderator: Kim M. Larsen v/ Erik Sloth Revertering med cyclodextrin et nyt reverteringsprincip? Moderator: Hans Kirkegaard v/ Jørgen Viby Mogensen Anaesthetic management of the anticoagulated obstetric patient Moderator: Ulla Bang v/ Terese Horlocker rehospital management of stroke in different emergency medical systems in Europe Moderator: Freddy K. Lippert v/ Luis Garcia-Castrillo Riesgo Udstilling - kaffe ACTA foredragskonkurrence Moderator: Jørgen B. Dahl Udstilling Frokostsymposium - GSK Moderator: Tom Hartvig Jensen - Specielle udfordringer ved den kritisk syge patient - Hvorfor vælge korttidsvirkende opioid til sedation? Frokost Den anæstesiologiske uddannelse Moderator: Bente Dyrlund edersen, Hans Ole Holdgaard - Det utilfredsstillende uddannelsesforløb, v/ Birgitte Rønn, Dorte Keld - Kommunikationsproblemer i den svære samtale v/ Magnus etersen - rægraduat ugekursus i akut medicin ved Århus Universitet v/ Minna Skov, Erika F. Christensen, Else Tønnesen Hvad får vi ud af de mange databaser? Moderator: Reinhold Jensen - Vestdansk hjertedatabase. Hvad kan den bruges til? v/ er Hostrup - RH s hjertedatabase. Anæstesiologiske og kirurgiske registreringer. v/ eter Skov Olsen og Stig Yndgaard - DM på intensiv. Hvad kan det bruges til? v/ Henrik Berg 14 DASINFO Juli 2004

15 Fredag d. 5. November fortsat Etikken i arbejde Moderator: Mogens K. Skadborg - Etiske overvejelser prioritering og finansiering v/ Johannes Flensted-Jensen - Etik i praksis - cases, v/ Anne Lippert og Henrik Christensen - Debat Genoplivning af børn udover neonatalperioden Moderator: Søren Kjærgaard - Årsager, incidens, v/ Kåre Lundstrøm - ulmonal genoplivning, v/ Søren Jepsen - Ikke-pulmonal genoplivning, v/ Michael Wanscher Udstilling - kaffe High-frequency ventilation vs conventional ventilation for treatment of acute lung injury and/acute respiratory distress syndrome Moderator: v/ Tom edersen ECMO-behandling Moderator: Hans Kirkegaard v/ Christian Lindskov Xenon ny viden om et gammelt anæstesimiddel Moderator: Jørgen Viby Mogensen v/ Lars S. Rasmussen AUSE Den 36. Husfeldt-forelæsning Vand og salt før og nu v/ Allan Engquist Moderator: Mogens K. Skadborg Middag, revy, prisoverrækkelser, fest LØRDAG D. 6. NOVEMBER Registrering Den 8. Bjørn Ibsen-forelæsning Surviving sepsis campaign guidelines v/ Graham Ramsay Moderator: Anders Larsson Kaffepause Den blødende patient Moderator: Bent Gymose, Ann Møller - Begrænsning af den perioperative blødning v/ Erling Anker-Møller - Autotransfusion ved onkologisk kirurgi v/ Dafydd Thomas - Komponentterapi v/ är Johansson Juli 2004 DASINFO 15

16 Lørdag d. 6. November fortsat Non-invasiv ventilation (NIV) Moderator: Morten Freundlich - State of the art v/ Massimo Antonelli - Resultater fra 2-årig kohorte-opgørelse fra dansk intensiv afd. v/ Hans-Henrik Bülow - Fremtidige rekommandationer for NIV til KOL-patienter v/ Hans-Henrik Bülow Frokost Frokostsymposium Novo Nordisk A clinical update on rfviia results from phase II trials atientsikkerhed fra rapportering til læring Moderator: Lars Clausen v/ eter Søe-Jensen How to implement and change strategies to evidence based quidelines in clinical practise Moderator: Anders Larsson v/ Graham Ramsay Kaffepause Hvad kommer den nye sygehusstruktur til at betyde for anæstesiologien? Bestyrelsen 16 DASINFO Juli 2004

17 - indbyder til frokostsymposium om SEDATION Specielle udfordringer ved den kritisk syge patient Hvorfor vælge korttidsvirkende opioid til sedation Frokostsymposiet afholdes fredag d. 5. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager boulevard 70, København i forbindelse med DASAIM s årsmøde Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket). - indbyder til frokostsymposium om A clinical update on rfviia - results from phase II trials Frokostsymposiet afholdes lørdag d. 6. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager boulevard 70, København i forbindelse med DASAIM s årsmøde Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket). Juli 2004 DASINFO 17

18 FOREDRAGSHOLDERE OG MØDELEDERE på Årsmødet 2004 Andersen, Claus, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd. Anker-Møller, Erling, overlæge, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Antonelli, Massimo, professor, MD, oliclinico Universitario A. Gemelli, Italy Bach, Flemming, overlæge, dr.med., Århus Universitetshospital, neurologisk afd. Bang, Ulla, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd. Bell, Rae Francis, overlæge, Smerteklinikken Haugeland Universitetssygehus, Bergen Berg, Henrik, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Bergman, Olav, professor, overlæge, dr.med., KAS Herlev, medicinsk hæmatologisk afd. Berlac, eter A., afdelingslæge, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Brubakk, Alf O., professor, Institut for fysiologi og biomedisk teknikk, Trondheim Bülow, Hans-Henrik, overlæge, Sygehus Vestsjælland, Holbæk Sygehus, anæstesiafd.-kirurgisk center Callesen, Torben, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, Juliane Marie Centret Clausen, Lars, overlæge, Storstrømmens Sygehus Næstved, anæstesiafd. Christensen, Erika Frischknecht, overlæge, præhospital leder, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Christensen, Henrik, overlæge, Helsingør Sygehus, anæstesiafd. Christensen, eter A., speciallæge i anæstesiologi Christiansen, Christian Lindskov, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd. Dahl, Bent Lob, overlæge, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Dahl, Jørgen B., ledende overlæge, KAS Glostrup, operations- og anæstesiafd. Engquist, Allan, overlæge, H:S Bispebjerg Hosptial, anæstesiafd. Ersson, Anders, dr.med., Univesitetssjukhuset i Lund, anæstesiafd. Espersen, Kurt, overlæge, H:S Rigshospitalet, intensiv terapiklinik, Abdominalcentret Flensted-Jensen, Johannes, amtsborgmester, formand for Dansk Selskab for Medicinsk rioritering Freundlich,Morten, overlæge, Aalborg Sygehus Syd, anæstesi- og intensivafd. Garde, Kim, overlæge, risk manager, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Glavin, Ronnie J., Scottish Clinical Simulation Centre, Stirling Royal Infirmary, UK Hansen, Ole Bo, overlæge, Sygehus Vestsjælland, Holbæk Sygehus, anæstesiafd.-kirurgisk center Hansen, eter Bo, overlæge, H:S Rigshospitalet, anæstesiologisk klinik, Hjertecentret Hansen, Ryan, overlæge, KAS Herlev, tværfagligt smertecenter Hansen, Søren Helbo, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd. Herlevsen, er, ledende overlæge, Randers Centralsygehus, anæstesi- og intensivafd. Holdgaard, Hans Ole, overlæge, Aalborg Sygehus Syd, anæstesi- og intensivafd. Horlocker, Terese, MD, Mayo Clinic, dept. of anaesthesiology, Rochester, Minnesota Jansen, Erik, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Jensen, Reinhold, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd. Jepsen, Søren, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd. Johansson, är, afdelingslæge, H:S Blodbank, H:S Rigshospitalet, Diagnostisk Center Jørgensen, Bent Gymoese, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd. Keld, Dorte, afdelingslæge, Aalborg Sygehus Syd, anæstesiafd. Kirkegaard, Hans, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd. Kirkegaard, Lynge, ledende overlæge, Sønderborg Sygehus, anæstesiafd. Kjærgaard, Søren, overlæge, Aalborg Sygehus Nord, anæstesi- og intensivafd. Kock-Jensen, Carsten, ledende overlæge, Århus Universitetshospital, neurokirurgisk afd. Krogh, Jan, klinisk asst., ph.d.stud., Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Larsen, Kim M., afdelingslæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd. Larsson, Anders, professor, overlæge, dr.med., Aalborg Sygehus, anæstesiafd. Lippert, Anne, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd. Lippert, Freddy K., overlæge, præhospital leder, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Lundstrøm, Kaare, overlæge, H:S Rigshospitalet, neonatalklinikken, Juliane Marie Centret Mogensen, Jørgen Viby, professor, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Mohr, Thomas, afdelingslæge, ph.d., KAS Glostrup, operations- og anæstesiafd. Mygil, Bjørn, afdelingslæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd. Møller, Ann, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd. Nielsen, er Hostrup, overlæge, Skejby Sygehus, thoraxkirurgisk afd. Nielsen, er Rotbøll, afdelingslæge, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Olsen, Niels Vidiendal, overlæge, dr.med.,h:s Rigshospitalet, neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret Olsen, eter Skov, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, Thoraxkirurgisk klinik edersen, Bente Dyrlund, overlæge, H:S Bispebjerg Hospital, anæstesiafd. edersen, Tom, centerdirektør, H:S Rigshospitalet, HovedOrtoCentret etersen, Magnus, klinisk lektor, Syddansk Universitet, det sundhedsvidenskabelige fakultet, enheden for uddannelsesudvikling oldermann, Kees H., MD, ph.d., VU University Medical Center, Dept. of Intensive Care, Amsterdam Ramsay, Graham, professor, University og Maastrich, department of intensive care medicine, Holland Rasmussen, Lars S., overlæge, ph.d., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rasmussen, Yvonne, overlæge, H:S Hvidovre Hospital, anæstesiafd. Riesgo, Luis Garcia-Castrillo, professor, dr., University of Cantabria, Facultad de Medicina, departamento de Ciencias Medicas y Quirurgicas Rønn, Birgitte, afdelingslæge, sekr. for lægelig videreuddannelse, Region Øst Skadborg, Mogens K., ledende overlæge, anæstesisektor Nordjylland, 3. afd. Skov, Minna Jørgensen, afdelingslæge, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Sloth, Erik, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus, anæstesiafd. Søe-Jensen, eter, læge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd. Sørensen, Jette Led, afdelingslæge, uddannelseskoordinator, H:S Rigshospitalet, obstetrisk klinik, JMC Thomas, Dafydd, dr., Morriston Hospital, Critical Care Dept., Wales, British Blood Transfusion Society Tollund, Carsten, læge, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Tønnesen, Else, professor, overlæge, dr.med., Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd. Wammen, Susanne, overlæge, KAS Glostrup, operations- og anæstesiafd. Wanscher, Michael, overlæge, ph.d., H:S Rigshospitalet, anæstesiologisk klinik, Hjertecentret Werner, Mads, overlæge, dr.med., Univesitetssjukhuset i Lund, onkologiska kliniken Wetterslev, Jørn, overlæge, ph.d., KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd. Yndgaard, Stig, overlæge, H:S Rigshospitalet, anæstesiologisk klinik, Hjertecentret Østergaard, Doris, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd. Aamund, Asger, bestyrelsesformand Bavarian Nordic, Neurosearch 18 DASINFO Juli 2004

19 DASAIMs SMERTERIS 2004 Indkaldelse af kandidater Smertebehandling er et centralt element i anæstesiologisk sammenhæng. DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling indenfor området. I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel bearbejdning af sundhedsvæsenet for at sikre bedre smertebehandling. Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2004, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå forslagene og indstille en kandidat til prisen. risen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 5. november Udover æren for Smerteprisen følger et: Legat på kr ,- sponseret af Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslagene indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat på Det skal fremgå, hvem forslagsstiller er. å bestyrelsens vegne Stig Yndgaard DASAIMs UDDANNELSESRIS 2004 Forslag til kandidater ønskes Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst skal der ske en fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente speciallæger. DASAIM ønsker derfor forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år risen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af kandidater lægges der vægt på, at prismodtageren har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning. Indsatsen kan være såvel lokal, regional som landsdækkende. Der er inden begrænsninger på karakteren af indsatsen. Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2004, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæstesiologer gennemgå forslagene og indstille en kandidat til prisen til DASAIMs bestyrelse. risen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 5. november risen udgøres af et: Legat på kr ,- sponseret af Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål. Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslag indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat, på Det skal fremgå, hvem forslagsstiller er. å bestyrelsens vegne Hanne Tanghus Olsen Juli 2004 DASINFO 19

20 ORIENTERING ER ANÆSTESIOLOGEN EN TRUET LÆGE-ART? I de senere år er der kommet flere og flere klubber eller rød og blå stue inden for anæstesiologien. Den omsiggribende subspecialisering hvor man ved utrolig meget om et utroligt lille område er måske begyndelsen til enden for anæstesien som speciale? å en måde mener jeg, at Gentofte-sagen måske kun var en prøveballon? Anæstesierne kan klares med et par infusionspumper, propofol, ultiva og en larynxmaske - intubations-besværet erstattes med de før omtalte masker og intensivafdelingen klares af en intern medicinsk uddannet afdelingslæge, der mestrer lidt intubation og eventuelt tracheotomi. CVK-anlæggelse klares af cardiolog og et ultralydsapparat, præhospitalstjenesten varetages af et par reddere og en anæstesisygeplejerske. Smertebehandling kan sagtens klares af rheumatologer, neuromedicinere og almen praksis - ihvertfald hvis man skal tro den sidstudkomne bog om smertebehandling på dansk, hvor anæstesiologernes rolle i smertebehandling end ikke er fundet nævneværdig. aradokset er, at der i forfatterkollegiet vitterligt er anæstesiologer. Men det er måske et bevis på at anæstesiologien er på vej ud som bredt favnende speciale? niche, langt væk fra magtcentrene i de store tårne, og betragter verden lidt på afstand. Derfor har jeg spekuleret over: Kan faget overleve eller er vi på vej til at blive en truet art, der skal søge beskyttelse i FN konventioner? Hans Ersgaard Anæstesiolog, medlem af FAS bestyrelse DRG SOM AFREGNINGSMETODE TIL ATIENTER MED INTENSIV FORLØB Sundhedsstyrelsen forventer, at alle intensivafdelinger påbegynder selvstændig registrering af SKS behandlings- og procedurekoder i 2004 DRG er en metode til beregning af omkostningerne knyttet til behandling af patienter. DRG baseres på en gennemsnitlig omkostning per udskrivelse for patienter indlagt med en bestemt diagnose. I den danske udgave har man valgt at definere denne diagnose kaldet aktionsdiagnosen som den sygdom eller tilstand, der bragte patienten i kontakt med sundhedsvæsenet. Dette er ikke nødvendigvis den diagnose, som har haft de væsentligste økonomiske implikationer for indlæggelsesforløbet. Sundhedsstyrelsen til bearbejdning af problemet. Arbejdsgruppens arbejde mundede ud i udarbejdelsen af supplerende behandlings-/procedurekoder for intensiv-området, som sammen med de allerede eksisterende skal danne grundlag for placering af intensivpatienter i 4 nye DRG intensiv-grupper. Kodning af patienterne for deres intensive behandling skal foregå ved en selvstændig registrering af SKS koder under patientens forløb på intensiv afdeling, foretaget af intensiv-afdelingens læger. Det forventes fra Sundhedsstyrelsens side, at intensivafdelingerne starter denne selvstændige registrering af deres patienter i Sigtet med de 4 intensivgrupper er at indplacere patienterne efter tiltagende grader af organsvigt, udfra den antagelse at jo flere organsvigt og alvorligere grader heraf (og behandling af disse) jo større ressourcetræk. rincippet i allokering til de 4 DRG grupper er, at behandlings-/procedurekoderne hver for sig kan placere en patient i en af grupperne, men kombination af 3 koder flytter patienten til en højere DRG gruppe end de enkelte koder for sig: altså 3 procedurekoder, som hver for sig placerede patienten i gruppe I bevirker, at pt. rykkes op i gruppe II osv. Sammenligner vi os med USA, hvad vi skal uanset om vi kan lide det eller ej, ja så kæmper kolleger over there tilsyneladende voldsomt for at overleve som art, trængt på stort set alle fronter fra såvel lægekolleger inden for andre specialer, der mener det helt legitimt, at overtage narkosespecialet uanset om man er ØNH, plastikkirurg etc. Faglige stridigheder mellem anæstesisygeplejersker og narkoselæger antager specielt på de internetlister, der sendes rundt nærmest religiøs fanatisme - fra begge sider. Der bliver således kun små nicher tilbage til anæstesiologen. Jeg sidder i en sådan Specielt når man overflytter patienter mellem sygehuse eller flytter dem til intensivafsnit, hvor patienten har ikke anæstesiologisk/intensiv afdeling som stamafdeling, frembyder dette afregningsresultater, som kan være i højeste grad misvisende for ressourcetrækket for disse indlæggelser. DASAIM og DSIT har påpeget dette overfor Sundhedsstyrelsen, hvorefter de to selskaber blev inviteret til at deltage i den revision af DRG-kodeapparatet, som blev gennemført i Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for DSIT, DASAIM og Grundlaget for DRG takstfastsættelsen er SKS diagnose-, procedure- og behandlingskoder, som indberettes til Landspatientregisteret, og denne indberetning har traditionelt påhvilet patientens stamafdeling. Det er imidlertid vores vurdering, at indberetning af disse koder, hvor intensivafdeling ikke er stamafdeling, er af en bedre kvalitet, hvis den der genererer behandling/procedurer også registrerer data. Altså, hvis den behandlende intensivafdeling selv gennemfører registrering af SKS koder under patientens forløb på intensiv afdeling. En del afdelinger vil derfor skulle påtage sig denne nye opgave, men gevinsten er samtidig til at få øje på, 20 DASINFO Juli 2004

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Årsmøde 2005 Boganmeldelse Årsberetninger 04/05. Oktober 2005 13. ÅRGANG

Årsmøde 2005 Boganmeldelse Årsberetninger 04/05. Oktober 2005 13. ÅRGANG Årsmøde 2005 Boganmeldelse Årsberetninger 04/05 Oktober 2005 13. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk www.dasaim.dk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Program for Årsmødet 2002 Midt Indkaldelse af videnskabelige bidrag 9 Rejsebrev fra Australien 12 Hvad er en thoraxanæstesiolog 20 Lederforum 22

Program for Årsmødet 2002 Midt Indkaldelse af videnskabelige bidrag 9 Rejsebrev fra Australien 12 Hvad er en thoraxanæstesiolog 20 Lederforum 22 DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Program for Årsmødet 2002 Midt Indkaldelse af videnskabelige bidrag 9 Rejsebrev fra Australien 12 Hvad er en thoraxanæstesiolog 20 Lederforum

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Januar 2006 14. ÅRGANG

Januar 2006 14. ÅRGANG glimt fra årsmødet 2005 generalforsamling DASAIM og DAo Foreningen af yngre Anæstesiologer Januar 2006 14. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

DASAIMs Årsmøde 2015 12.-14. november. Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København S. Foreløbigt program

DASAIMs Årsmøde 2015 12.-14. november. Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København S. Foreløbigt program DASAIMs Årsmøde 2015 12.-14. november Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København S 1 Kongreshotel Radisson Blu Scandinavia Hotel ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden,

Læs mere

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIMs Årsmøde 2006 Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Forskningsinitiativ 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Juli 2007 15. Årgang. Asklepios

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Juli 2007 15. Årgang. Asklepios 3 Juli 2007 15. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Asklepios DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Forskningstræning for anæstesiologer. Vejlederprofiler. Januar 2015. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh.

Forskningstræning for anæstesiologer. Vejlederprofiler. Januar 2015. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh. Forskningstræning for anæstesiologer Vejlederprofiler Januar 2015 Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh.dk/dims Arbejdssted: Ann M. Møller, ann.moeller@regionh.dk Herlev hospital,

Læs mere

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1 Januar 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Sekretariatet Kløvervænget 6, 10. sal 5000 Odense C Direkte tlf.: 6541 1713 Alternativt: 6541 1642 Fax: 6541 3452 E-mail: dns@ouh.fyns-amt.dk 23-05-2005 Formandens beretning 2004/2005

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere