Hvede, havre, byg og rug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvede, havre, byg og rug"

Transkript

1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug MELLEMTRINNET: klasse Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 1

2 TEMA OM KORN Hvede, havre, byg og rug Delemne 1: Plantekendskab Din morgenmad 4 En køn plante 6 Familien Græs 8 Græs er mad 10 Delemne 2: Korn Korn 12 Et korns liv fra såning til høst 13 Læse let: Årets gang med dyrkning af korn 14 Plantens arbejde 19 Korn arter 22 Korn i hele verden 26 Korn i Danmark 28 Sorter 31 Landmanden skal så sin mark 35 På jagt efter korn i supermarkedet 38 Delemne 3: Kornets historie Agerbrugere og kornets historie 41 Fæstebønder og kornsalg 44 Læse let: Dyrkning af korn 46 Delemne 4: Sundhed Hvorfor er fuldkorn sundere 52 Gluten 55 Kan man blive syg af korn? 57 Delemne 5: Kulturhistorie Brød til hverdag og fest 60 Brødbagning 63 Ved Guds hjælp 68 Høsten 70 Udtryk, talemåder og ordsprog 76

3 Delemne 1: Plantekendskab Indhold: Kornprodukter Plantedele Plantefamilier I skal bruge: Korn eller anden græsplante med rod, strå, blade, aks, kerne, stak Forskellige græsser Arbejdsformer: Læse Skrive Sortere Søge på internet Planteundersøgelser Muligt supplement: Børnebog af Karin Bergqvist. Klematis: Carl von Linné Drengen som blev ved at samle Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 3

4 Din morgenmad Morgenmaden kan være børnenes indgangsvinkel til korn. Morgenmad indeholder ofte en stor variation inden for kornarter. Facit til elev-opgavens ene del: Havregryn (havre) Rugbrød (rug) Havrefras (havre) Cornflakes (majs) Speltflakes (spelt) Franskbrød (hvede) Cocopops (ris) Cheerios (ris, hvede, havre) Cocopops cruncher (hvede) Eleverne skriver produktets navn onder hvert foto og sætter kryds ved det produkt, de har fået. Hvis de har fået noget, der ikke er på listen skrives det på linien under billederne. Snak om, hvilken korn-art de forskellige produkter er lavet af. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 4

5 Din morgenmad Hvad har du fået til morgenmad? I løbet af en dag spiser du en del korn. Måske tænker du ikke over, hvilken art korn du spiser så længe det smager godt. Hvilke kornarter spiste du for eksempel til morgenmad? Kan du huske, hvad du fik, og hvad der var i? o o o o o o o o o Sæt kryds ved det, du har fået. Måske har du fået noget andet. Skriv: Ved du hvilke slags korn, der er i de forskellige morgenmadsprodukter. Skriv kornets navn under billederne. Derhjemme kan du kigge på emballagen og se om, du har husket rigtigt. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 5

6 Familiealbum Korn tilhører GRÆS-FAMILIEN, og indenfor denne familie er der 8000 forskellige arter. Et kendskab til familieforhold kan have betydning, når materialet senere kommer ind på forædling. Aktivitetsforslag: Pluk græsser og se, om I kan finde knæet på de forskellige. Der gives en lille præsentation af Carl von Linné, som ophavsmand til den videnskabelige klassifikation. På kan ses eksempler på flere arters klassifikation. Lad børnene søge de forskellige kornarter: rug, hvede, byg, havre, majs, ris eller andre. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 6

7 Familiealbum Før du skal indkredse emnet til korn, skal du kigge på kornets familie. Alle planter er delt op i plante-familier. Korn tilhører familien Graminae. Det er latinsk for græsfamilien. Korn er nemlig i familie med en masse andre græsarter. Der er omkring forskellige græsarter i verden. De har alle et fælles kendetegn: de har knæ, hvilket planter sædvanligvis ikke har. Fra 1707 til 1778 levede svenskeren Carl von Linné. Han indsamlede planter, dyr og sten fra naturen. Det var særligt planterne, der interesserede ham. Han indsamlede så mange forskellige planter som muligt, lavede herbarium og studerede planterne. Ved at sammenligne planterne kunne han sortere dem. Linné inddelte planterne i 24 forskellige klasser. Planterne i hver klasse havde mange fælles kendetegn, men var også forskellige. Det betød, at det var nødvendigt at lave opdelinger af klassen i slægter, familier og arter. Af internationale årsager blev de videnskabelige navne latinske. Linné navngav dyrene efter samme strategi. Efter Linnés død brugte forskerne fortsat hans måde at sætte naturen i system på. Forskere efter hans tid har forbedret systemet, og i dag er alle klodens arter sat i system. Den videnskabelige klassifikation, som Linné grundlagde, ses nedenfor. Eksemplet er for én-korn. Videnskabelig klassifikation: Rige: Plantae (planter) Division: Magnoliophyta (dækfrøede) Klasse: Liliopsida (enkimbladede) Orden: Poales (græs-ordenen) Familie: Poaceae (græs-familien) Slægt: Triticum (hvede) Art.: Triticum monococcum (én-korn) Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 7

8 På disse fotos ser du forskellige medlemmer af græs-familien. Du kan se, der kan være stor forskel i størrelse. Bambus Elefantgræs Fjergræs Hjælme Byg I Danmark findes der 113 arter af græs, som vokser vildt i naturen. Det er vilde planter. Planter, der dyrkes, er kulturplanter. Græs dyrkes til fine græsplæner og fodboldbaner. Man har plantet græs for at holde på flyvende sand i strandklitter og for at skaffe strå til tag. Græsarter bliver også dyrket som foder til husdyr. Landmanden sår græsfrø på markerne og lader husdyrene gå og spise græsset. Han kan også høste og tørre græsset til hø, så det kan bruges som foder om vinteren. Om vinteren holder græsset på markerne op med at gro og kan ikke give foder nok til græssende husdyr. Korn er som nævnt også en græs-art. Inden for korn findes mange forskellige arter. Også korn dyrkes for at skaffe foder til dyr og til mennesker. Korn kendetegnes ved, at det mest af alt dyrkes for kernernes skyld. Men restproduktet bruges også. Når landmanden høster hvede, byg eller andet er det ikke kun kernerne, som bruges. Stråene bruges til halm. Græs er altså en vigtig plantefamilie, når vi tænker på mad. Græsplanter er gode for både mennesker og dyr. Grisene her spiser korn Hestene her spiser hø Fåret her spiser græs Kalven og koen hviler sig her i halm Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 8

9 Familie-album Se om du kan forklare betydningen på disse ord, som var i teksten. Hvad betyder arter? Hvordan er en kultur-plante forskellig fra en vild plante? Hvad kommer hø fra? Hvad kommer halm fra? Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 9

10 En køn plante Græsplanters morfologi varierer fra art til art, men naturligvis med gennemgående karakteristika. I materialet er lagt vægt på at vise en kornplantes morfologi for at give eleverne et kendskab til plantens bestanddele, hvor udtryk som aks, kerner og stak også indgår. Dog er det muligt at finde vilde græsser, hvor ligheden med korn-planten er slående. Aktivitetsforslag: Find forskellige græsser og kig på planternes knæ. Find forskellige græsser og kig på planternes knæ. Sammenlign gerne med en korn-plante. Se gode tegninger og beskrivelser: Svar på opgaveark: Hvor er plantens stak? Hvor er plantens kerne? Hvor er plantens aks? Hvor er plantens strå? Hvor er plantens blade? Hvor er plantens rod? Det er praktisk, at kulturplanternes kerner har en bedre binding til akset, da det så er muligt at høste kornet uden, at kernerne falder af. Det er absolut en fordel for landmanden. For de vilde planter er det derimod en fordel, at kernerne let falder af akset, derved sker frø-spredningen lettere, hvilket måske ligefrem kan være en ulempe, hvis græsserne står i kornmarken. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 10

11 En køn plante Græsplanter vokser tæt sammen. De filtrer sig sammen som et tæppe under jorden. De har rødder med lange udløbere, som bliver til nye græsplanter, der skyder op af jorden. Her er en korn-plante. Den består af: rod, strå, blade, aks, kerner, stak. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 11

12 En køn plante Her er tegningen af korn-planten. Kan du huske, hvad de forskellige plantedele hedder? Skriv dem ned og sæt pile til der, hvor de sidder. Træk streger hen til: Hvor er plantens rod? Hvor er plantens strå? Hvor er plantens blade? Hvor er plantens aks? Hvor er plantens kerne? Hvor er plantens stak? På vilde græsser falder kernerne let af akset. Man kan sige, det er godt for planten, men hvorfor? På kulturplanten korn sidder kernerne godt fast. Man kan sige, det er godt for landmanden, men hvorfor? Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 12

13 Delemne 2: Korn Indhold: Formering, bestøvning Korncyklus Landmandens arbejde Kornarter Korn i Danmark Korn i hele verden Klima Sorter Forædling/krydsning I skal bruge: Petriskåle eller bunden af mælkekartoner, køkkenruller eller vat. Korn til spiring se evt. eller spørg en landmand Sang: Storken (han kommer med sommer Nummer 288 i Folkehøjskolens Sangbog Kornstrå: havre, byg, hved og rug Digital kamera Arbejdsformer: Læse Skrive Tegne Sortere Quiz Søge på internet Foto + tekst Synge Tur i supermarkedet Produktundersøgelse Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 13

14 Et korns liv fra såning til høst Dette afsnit er fælles faglig læsning og omhandler en vinterafgrødes cyklus. Til afsnittet hører en elev-læsebog, der omhandler landmandens arbejde i løbet af plantens cyklus. Kornplanters livscyklus varierer alt efter hvilken art og sort, man dyrker, hvor man dyrker den, og hvordan klimaet er i det pågældende område. Eksemplet på en livs-cyklus er lavet ud fra vinterrug. I Danmark er en stor del af kornet vinterafgrøder vinterhvede er den mest dyrkede derfor er der mange grønne marker om vinteren. Det er pålagt landmænd at have vinterafgrøder for at reducere tab af næringsstoffer om efteråret. En vinter med hård frost og ingen sne vil ødelægge afgrøder mange steder, og landmanden søger dispensation til at så om i foråret. Aktivitetsforslag: Spiringsforsøg over fem dage. Til spiringsforsøget bruges bunden af mælkekartoner eller petriskåle. Brug køkkenrulle eller vat - det er vigtigt, at materialet kan opsuge en hel del vand, så kornene hele tiden kan være fugtige. Lav eventuelt forsøg med forskellige sorter/arter og lav et spiringsræs imellem de forskellige. Observér undervejs og notér resultater; hvilken kornsort spirer først, hvordan ser den ud, hvilken sort kommer på 2. pladsen osv., osv. Hele kerner fra supermarkedet kan bruges til spiringsforsøg. I helsekostbutikker findes som regel et stort udvalg af korn, eller det kan købes fra I så fald får I rimeligt store mængder korn og kan overveje at bruge overskuddet til at grutte mel med. Måske kan I selv lave mad eller lade skoleboden lave salat eller brød med kernerne. Alternativet er at spørge en landmand, om han har en håndfuld korn. I Storken (Han kommer med sommer ) skrevet af Jeppe Aakjær er linierne: du følger i furen vor bonde så nær og nikker som han, mens af rugen det drær med et løfte om høst over Danmark. Syng gerne sangen. Den har nummer 288 i Folkehøjskolens Sangbog. Svar på opgaver: Plantens arbejde: Eleverne skal sætte kryds ved det rigtige svar. Hvad betyder formering? At forme en plante i ler. X) At sørge for nyt liv, så der kommer en plante næste år. Hvad betyder selvbestøvning? X) At en plante indeholder både en han og en hun, så den selv kan parre sig. At man selv skal støvsuge på sit eget værelse. Hvad betyder det, når kornet skrider? At det ikke gider blive høstet og simpelthen går sin vej. X) At akset med kerner bliver synligt i planten. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 14

15 Landmandens arbejde: En økologisk landmand må ikke bruge: 1) kunstgødning, 2) sprøjtegifte Forklar gerne, at sprøjtegifter hedder pesticider og bruges mod insekter (insekticider), svamp (fungiscider) eller ukrudt (herbacider). Rughalm kaldes også langhalm og bruges til: Eleverne får mulighederne. Læreren kan uddybe, hvad det har været brugt til. Stråtag Kurve Ja, og det skulle høstes, før det var modent. De grønne strå var bedst. I dag bruges kun tække-rør. Indtil 1980 erne tækkede man nogle steder stadig med rughalm. Ja, kurvemagerne kunne lave flotte og stærke kurve ud af rug-halm. Fordi det er så langt, er det nemmere at lave løbe-binding af. De lavede også bi-kuber Skriveredskab Nej. De skrev ikke meget, men skulle de skrive, brugte de gåse-fjer. Julepynt Paryk Simer (reb) Skurevisk Sengetøj Tøj Dyrefoder Ja, for man brugte de materialer, man havde for hånden. Julebukken er blandt andet lavet af rug-halm. Nej, kun for sjov i så tilfælde. Ja, de blev brugt til at binde stråtag og andre ting. Man kunne trække dyr med det, men ikke tøjre dem med det, for de ville bare spise det. Ja, man samlede strå til en visk, som var god til at vaske mælkebøtter og kander. Den kunne også sættes på en lang stang og bruges til at rense bageovnen med. Ja, man lagde et tykt lag rughalm i sengen, som blev udskiftet hvert efterår. Men så var det gamle også fyldt med lus og lopper, mus og måske snoge og hug-orme. Hvis man havde meget halm, tillod man sig den luksus at skifte om foråret også. Nej, tøj blev lavet af uld eller hør (en anden plante). Men man kunne lave sko-såler til at give varme i træ-skoene. Ja, halmen blev brugt som vinterfoder til både køer og får. Det dårlige ved det lange halm-strå: Børnene gemte sig alt for tit og blev væk inde i marken. Nej, markerne var ikke så store, så mon ikke børnene kunne findes Stråene lægger sig let ned. Ja, det hedder, at kornet går i leje. Når det regner meget lægger det sig ned, fordi strået lettere bøjer, når det er langt. Det er skidt, fordi kernerne kommer ned og rører jorden og kan så sig i jorden, og fordi både strå og kerner bliver for våde, når de ikke står oprejst i vind og sol, som tørrer på det. I moderne dage bruger nogle landmænd strå-forkorter, som er et kemikalie. På nogle brødspakker står: mel uden strå-forkorter, så man kan købe brød af korn, der ikke har fået disse kemikalier. Aksene kommer for tæt på solen. Nej, så høje bliver planterne dog ikke. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 15

16 Et korns liv fra såning til høst Plantens arbejde Korn er navnet på hele planten, men det er også en betegnelse for kernerne. Nogle gange kaldes de korn, nogle gange kerner. Andre gange kaldes de også for frø. En plante fødes og visner. For en dyrket korn-plante gælder, at den har ét år at leve i. Inden den visner, skal den formere sig. Formering er: Når mennesker får børn. Når dyr får dyrebørn. Når planter sætter frø, som falder på jorden og begynder at gro. Det levende bliver til mere nyt liv af samme slags. Når der sker formering, bliver der ved med at være liv! Et frø kan blive til en ny plante, hvis den får lige det, den har brug for. Inde i frøet er en lille pakke af nyt liv. Det hedder kim. Kimen er levende, og vand og varme sætter kimen i gang med at vokse. Kim har en lille madpakke med sig, så den får energi til at vokse. Man siger, at frøet spirer. Først laver kimen en lille rod en kimrod. Så en lille fin og sart plante en kimplante. Kimplanten får en tynd, sprød stængel. Korn kaldes én-kimbladet. Kimplanten ser i starten ud, som var det et rør. Røret trænger op gennem jorden. Over jorden folder bladet sig ud af røret. Rugspirer er tit røde. Kornplanten vokser. Roden bliver større. Der kommer en stængel med flere blade på. Roden får planten til at stå fast i jorden. Kornplantens rod vokser med et filter af små tynde rødder, der vokser ud i alle retninger. De mange små tynde rødder suger vand og næring op fra jorden, så planten kan vokse. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 16

17 Oven over jorden vokser planten. Planten får flere blade. Rugplanten busker sig. Det vil sige, at den får sideskud. Disse skud bliver til flere stængler. Stænglen bliver mere og mere stiv, jo større planten bliver. Stænglen kaldes også et strå. Rugen skrider. Det betyder, at akset bliver synligt. Det sker, når man kan se det øverste af stakkene. Kornplantens blomster er ikke store og farvestrålende, så derfor lægger man ikke mærke til dem. De gemmer sig i akset. Kornplanten får blomster for at danne frø altså for at formere sig. Inde midt i blomsten er der blomsterstøv pollen. Uden pollen kan planten ikke lave frø. Pollen er han-kønnet. I blomsten er også en frugtknude med nogle støvfangere. Det er hun-kønnet. Støvfangerne opsamler pollen, som kommer ned i frugtknuden. Det kaldes bestøvning. Så snart blomsterne er bestøvet, begynder frugtknuden at vokse nu dannes frøet. Ligesom en baby i mors mave. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 17

18 På dette stadie har kornplanten nærmest en blågrøn farve. De fleste korn er selv-bestøvende. Hos disse kornarter findes han og hun i samme blomst. Rug er anderledes. Hos rug skal pollen fra én plante føres over til støvfangerne i en anden plante for at blive bestøvet. Når det sker, siger man, at rugen drær. Hvis du er heldig, kan du på en tidlig sommerdag se, at det sker. Det skal være en dag, hvor der er sol, men også skyer. I skiftet fra klart lys til overdækket himmel kaster alle rugplanterne pollen i luften. En lille vind skal flytte pollen over til naboplanter. Det er som om, der ligger en sky af pollen over hele marken. Det tager ikke så lang tid, derfor skal du være lidt heldig. Kornplanten bliver nu mere gullig. Kernerne i kornakset vokser. Den lille bløde kerne bliver større og større, og sidst på sommeren begynder kernen at blive hård kornet er modent. Planten er klar til at sprede sine frø. Det hele kan starte forfra. Kornet kan spire og blive til en ny plante. Dette vil landmanden dog gerne styre og høster frøene, før de bliver spredt. Det er hans udbytte af et års arbejde. Han køber til gengæld sække med kerner og spreder dem i stedet på markerne, hvor han ønsker de skal vokse. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 18

19 Landmandens arbejde Jorden forberedes og sås til Landmanden forbereder jorden, så den er god at så i. Først pløjer han. Med en plov kommer han dybt i jorden og vender den, så ukrudtet bliver dækket til. Bagefter skal landmanden harve. På den måde ødelægger han jordknolde. Jorden skal nemlig være jævn og glat, før han kører med så-maskinen, så vokser kornet mere ens. Nogle landmænd pløjer ikke, men nøjes med at bruge en harve, når de forbereder jorden. Det kan være, fordi en plov ødelægger de gode gange regnormene har lavet. Regnormegangene giver gode muligheder for luft til planterne og gør, at for meget regn lettere kan løbe væk. Landmanden kan godt lide regnorm, fordi de hjælper ham med at lave jorden god. De spiser gamle plantedele, og ormens afføring er ny frisk jord. Måger kan også lide regnorme. Det kan du se, når landmanden kører i sin mark og pløjer eller harver. Så kommer der mange måger og følger ham for at få fat på regnormene. Landmanden kører med sin så-maskine. Bagefter tromler han, så kernerne ligger godt fast i jorden. Planterne skal helst have slået rod, inden vinteren kommer. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 19

20 Jorden gødes og ukrudt fjernes Planterne har hvilet sig i vinterens løb og det har landmanden måske også lidt. Foråret bringer mere lys og varme, så de små skud fra planterne begynder at vokse. Landmanden vil gerne hjælpe dem, så de sætter flere kerner. Derfor tilfører han ekstra næring i jorden i form af gødning. Der findes kunstgødning, og der findes naturgødning. Kunstgødning er lavet på fabrik. Naturgødning er lort og gylle fra dyrene i staldene. En økolog må ikke bruge kunstgødning. Planterne vokser og landmanden holder øje med om de bliver angrebet af sygdom, svampe eller insekter. Han holder også øje med andre planter nemlig ukrudt. Ukrudt stjæler næring fra kornplanterne, så det vil landmanden ikke have i sine marker. Man kan fjerne ukrudt med en radrenser eller med sprøjte-gifte. Insekter og svampe kan også sprøjtes med gift. Hvis man dyrker økologisk, må man ikke bruge gift. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 20

21 Høst Planterne har sat aks med kerner. I starten er de nye kerner helt bløde. Men efterhånden som planterne langsomt visner, mister kernerne deres væske og bliver hårde. De modner. Nu er det tid for landmanden at høste. Vejret skal være godt. Landmanden høster ikke, når det er regnvejr eller bare fugtigt. Hvis kernerne er våde, når han høster, skal han bare tørre dem, og det koster mange penge. Hvis ikke de er tørre, kan de blive angrebet af svamp, når de ligger på kornlageret. En mejertærsker er en stor maskine, der kan tre ting på én gang. Den kan meje, den kan tærske, og den kan rense. I gamle dage skulle man lave én ting ad gangen. Meje betyder at skære stråene. Tærske betyder at slå kernerne ud af aksene, og rense er at fjerne avner, der sidder udenpå kernerne. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 21

22 Halm giver varme Når landmanden er færdig med at høste, skal han presse halmballer. Halm bruges til dyrene i stalden eller til at lave varme med. Måske bor du et sted, hvor der kommer varme fra fjernvarme-anlæg? Spørg dine forældre. Så får I måske varme fra halm-baller. Nu er landmanden klar til at starte forfra med at pløje, harve og så. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 22

23 Et korns liv fra såning til høst Plantens arbejde Hvad betyder formering? Hvad betyder selvbestøvning? Hvad betyder det, når kornet skrider? Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 23

24 Landmandens arbejde Kan du huske? I teksten nævnes to ting, en økologisk landmand ikke må bruge på sine marker. 1: 2: En rugplante får meget lange strå, det kan være både godt og skidt. De gode ting udnyttede man især i gamle dage, da man ikke købte mange ting, men selv skulle finde på. Sæt x ved det du tror, man har ikke har brugt rug-halm til: Stråtag Kurve Skriveredskeb Julepynt Paryk Simer (reb) Skurevisk (opvaske-børste) Bi-kuber Sengetøj Tøj Dyrefoder Det dårlige ved det lange halm-strå: Børnene gemte sig alt for tit og blev væk inde i marken Stråene lægger sig let ned Aksene kommer for tæt på solen Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 24

25 Prøv om du kan få KORN til at spire Du skal bruge et tørt korn. Det tørre korn ser dødt ud, men det er fyldt med liv. Kig på kornet. Kan du finde kimen? I den ene ende er der et sted, hvor der er rynker - dét er kimen det er der, kornet kan begynde at vokse. Bid et korn over. Hvordan ser det ud indeni? Det, der er hvidt inde i kornet, er kimens madpakke. Når det hvide knuses, bliver det til hvidt mel, som vi kan bage fine fødselsdagsboller af. Vand og varme får kornet til at vokse. 1.dag Læg nogle korn på et stykke vådt køkkenrulle eller vat i bunden fra en mælkekarton. 2. dag. De tørre korn har suget vandet. Kornene er blevet blanke og runde. Der er kommet en lille hvid tap til syne. Kimen er begyndt at vokse. Tag et af kornene og bid i det det er stadigt hårdt indeni. 3. dag Kornene har suget endnu mere vand, og kimen er blevet større. Tag et korn fra og bid i det og smag det det er blevet blødt og sødt. Det hvide inden i kornet er nu den perfekte madpakke til kimen, og der er ingen vej tilbage. Hvis du tørrer kornet, dør det. Kimen har brugt sin startspakke af energi og kan kun fortsætte med at vokse, hvis der fortsat er vand og varme endnu nogle dage. 4.dag Kimen vokser og bruger energi fra madpakken i kornet. Den laver en rod kimrod og et blad. Roden og bladet vokser i hver sin retning. Kornet er skrumpet ind, fordi det hvide i kornet madpakken - bruges af kimen. 5.dag Leg med rod og blad. Rødderne vil nedad, og bladet vil op. Prøv at dreje kornet, så bladet peger nedad og roden op og se, hvad planten gør. Hvad bestemmer, hvilken vej planten vil gå? Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 25

26 Korn i hele verden Korn har betydning for mennesker over hele verden. De tre mest dyrkede er hvede, ris og majs og har deres ophav i tre forskellige verdensdele, men dyrkes nu på alle kontinenter (dog ikke Antarktis). Hvede spises og dyrkes stort set overalt, andre kornsorter spises og dyrkes mere i forskellige lande afhængigt af klima og kultur. De små tegninger skal illustrere dette. I Danmark produceres der hvert år ca. 5 millioner tons hvede, og i hele verden produceres der mere end 600 millioner tons hvede. Den blå farve fortæller, hvor hveden produceres. Det gule område viser, hvor hveden stammer fra, og de blå områder viser hvilke lande, der dyrker hvede i dag. Oprindelig udbredelse Nutidige produktionsområder I forhold til hvede produceres der meget mindre rug i verden. I verden produceres ca. 15 millioner tons rug, og i Danmark producerer vi 0,15 millioner tons rug. Et givet klima skaber vækstbetingelser for en særlig type vegetation. Ved sortsudvælgelse og forædling er mange planter tilpasset nye dyrkningsarealer. Klimaet er ingen steder i Danmark nogen hindring for dyrkning af korn. Tag gerne en snak om, hvad klima betyder. Vejr er det, vi har lige nu - klima handler om vejret set over en årrække. Klima er gennemsnitsvejret for et sted. Normen for udregning af gennemsnit er 30 år. De væsentligste klimaparametre er: Temperatur, nedbør, skydække, vind (styrke og retning) og luftfugtighed Senere gennemgås de almindelige kornarter i Danmark Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 26

27 Korn i hele verden Der er mange forskellige slags korn i verden, og uden korn ville der ikke være føde nok til verdens befolkning. Korn er den vigtigste fødevare i hele verden. Korn kan dog se forskelligt ud. Majs, ris og hvede er alle kornarter. De ser dog meget forskellige ud. De er de tre mest dyrkede kornarter på verdens-plan. Oprindeligt stammer de fra forskellige verdensdele. Dyrkning af hvede startede i Mellemøsten i det område, der kaldes den frugtbare halvmåne. Dyrkning af ris startede i Kina og dyrkning af majs i Mellemamerika. Klima har en vigtig rolle, når der skal afgøres, hvad der skal dyrkes. Klima handler om vejr altså varme og kulde samt nedbør, fugtighed og blæst. Men det er ikke nok at se på en enkelt dag eller et enkelt år. Når man skal afgøre klima, er det vigtigt at se på, hvordan vejret er i 30 år. Alle de år, jordkloden har eksisteret, har klimaet ændret sig. Dengang man startede med at dyrke hvede i Mellemøsten, var det alt for koldt i Danmark. Historien om, hvordan kornet kom til Danmark, får du lidt senere. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 27

28 I Kina og Indien har de mange rismarker. I Danmark er det for koldt at dyrke ris. Mange i Danmark kender ikke kornet Sorghum durra. I Afrika er det meget vigtigt, fordi det kan vokse i varme og tørke og kan derfor give mad til mange dér. I Danmark, Sverige og Tyskland spiser vi meget rug-brød. I Frankrig, Spanien eller Italien spiser de meget hvede-brød. Engang blev hvede næsten ikke dyrket i Danmark. Nu er det den korn-art, der dyrkes mest. Det var i Mellemamerika, man først dyrkede majs. Kender du Tortillapandekager? Det er majs-pandekager fra Mexico. I Danmark har det været for koldt at dyrke majs. Men nu er det varmt nok. Det er dog kun majs til dyrefoder, der dyrkes på danske marker. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 28

29 Kornarter Betegnelsen arter og sorter bliver ofte brugt i flæng. Vi taler for eksempel om de fire gamle korn-sorter. Ret beset er det arter. Med hensyn til oldtidskornet: én-korn, emmer, spelt og kamut omtales de ofte som urhvede-sorter. Muligvis ville det være mere korrekt at beskrive dem som arter eller underarter. På oversigten, børnene får, er de ikke med på nær spelt, da den er efterhånden er blevet så almindelig. Derudover omhandler materialet mest hvede, rug, byg og havre. Men børnene præsenteres for andre arter. Der er andre arter med tilknytning til Danmark: Hirse blev dyrket i Danmark i bronzealderen, men dyrkningen ophørte i jernalderen, hvor klimaet blev køligere. I dag er hirse en vigtig afgrøde i tropiske og subtropiske klimaer, ligesom Sorghum Durra er. Sorghum Durra er ikke synderlig kendt på vores breddegrader. Ris er til gengæld meget kendt og dyrkes da også på alle kontinenter (lige undtaget Antarktis), men det er dog for koldt i Danmark. Børnene kender majsmarker. Dyrkning af majs er relativ nyt og skyldes, at det danske klima igen er blevet varmere. Majs dyrkes her i landet hovedsagligt til dyrefoder. Børn fra landet vil muligvis kende arten Triticale, som er foderkorn og en forædlet blandingsart mellem hvede og rug. Er du selv velbevandret på supermarkedets kornhylde (eller fynbo), savner du måske boghvede. Boghvede er egentlig ikke er en korn-art, selvom den ofte betragtes som det. Det er en urt i familien med rabarber. I det nyere eller det sydamerikanske køkken finder vi quinoa, som af nogle også kaldes korn, men den tilhører Amaranth-familien. Aktivitetsforslag: Kig på fotos af arter. Snak med eleverne om de kender de forskellige arter. Spiser de dem selv? Senere under dette delemne foreslås en tur på jagt efter kornarter i supermarkedet. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 29

30 Kornarter Som du kan se på disse fotos, findes der mange arter. Hvede rug Havre Byg Triticale Hirse Majs ris Durra (Sorghum) spelt Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 30

31 Korn i Danmark Afsnittet omhandler mest af alt de fire gamle kornarter: hvede, rug, byg og havre, men som bekendt dyrkes andre arter. Dette kan læses ud fra tal fra Danmarks Statistik fra 2009, som er sat til lærer-information. Samlet dyrket areal i 2009: hektar: Vinterhvede 729 Vårhvede 10 Rug 44 Vinterbyg 144 Vårbyg 449 Havre 55 Triticale o.a korn til modning 56 Majs til foder 172 Det vil naturligvis være godt at have de fire kornarter og vise frem. Snak om, hvordan man kan se forskel. Hjælp til at beskrive forskellen på de fire kornarter findes i sidste vers af den gamle sang Nord og syd og øst og vest. Hveden er en vigtigper, er skaldet, tæt og tyk Havremandens klokker ringer, når han rokker. Rug har ikke nær så lang og flot paryk som byg. Hvad bruges de fire kornarter til? Svarmuligheder: Hvede bruges til: hvidt brød, kager, pasta, pizza, morgenmadsprodukter, sovs, dyrefoder Havre bruges til: morgenmadsprodukter, lidt i brød, heste-foder Rug bruges til: rugbrød Byg bruges til: malt (til øl), grød, dyrefoder I rimet smedens grise er der en af de gamle kornarter grisene ikke får. Det er rug. Grise kan få lind mave af rug, og der er større risiko for svampeangrebet meldrøje i rug. Smedens grise Jeg kan en vise Så fik de hvede, Så fik de mælk af en kop, om smedens grise. så blev de fede. så løb de rundt i galop. Først fik de havre, Så fik de byg, Så måtte de livet lade, så blev de magre. så skød de ryg. skønt de alle var så glade. For lærerinformation - Link til side med oplysninger om grisefoder i dag: Else_Vils.pdf?List=%7B872da5b fc-902f-96416f83b885%7D&download=true I moderne dage får grise byg og hvede. Der er et andet dyr, som får havre, og er rigtig glad for det. Hvilket dyr, tror du, det er? HEST Lad eleverne inspireres af tegningen til at lave et nyt rim eller sangvers om de fire kornarter. Opgaven kan flyttes til senere, hvor de muligvis har opnået større kendskab til arterne. Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: klasse 31

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Økohæfte_Layout 1 28/02/14 17.20 Side 1. Når ENDEN er god... En historie om økologi

Økohæfte_Layout 1 28/02/14 17.20 Side 1. Når ENDEN er god... En historie om økologi Økohæfte_Layout 1 28/02/14 17.20 Side 1 Når ENDEN er god... En historie om økologi Økohæfte_Layout 1 28/02/14 17.20 Side 2 Hej med dig! Hej med dig! Nu skal du høre en historie fra den virkelige verden.

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

12-årige Min troede, han skulle drukne. s.19. s.4 DILEMMA: s.16. s.10. s.28 FLYGTEDE FRA VANDET: s.8. Hvad vil DU redde?

12-årige Min troede, han skulle drukne. s.19. s.4 DILEMMA: s.16. s.10. s.28 FLYGTEDE FRA VANDET: s.8. Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter s.16 s.4 VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DILEMMA: Hvad vil DU redde? s.19 s.10 INTERVIEW

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47 Alle børn har ret til uddannelse. IBIS er med til at sikre, at alle børn i verden kommer i skole. Når du læser historierne i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på børns ret til skolegang. LÆSERAKETTEN

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32 FORTID FOR BEGYNDERE AFRIKA INDHOLD 3 Dette hæfte handler om børn i Afrika 3 3 Når i går i gang 3 4 Besøg på Nationalmuseet 4 7 Fortid for begyndere 7 8 Om det afrikanske kontinent 8 9 Kort over Afrika

Læs mere

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica Nyt nordisk korn Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica I det nye nordiske køkken er der interesse for lokalt producerede fødevarer og gerne af gamle ikke alt for forædlede

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Af Charlotte Blay Foto: Jørgen Schytte. Illustrationer: Ursula Seeberg og Ib-K

Af Charlotte Blay Foto: Jørgen Schytte. Illustrationer: Ursula Seeberg og Ib-K Børnenes U-landskalender 2012 Elevbog 1 Af Charlotte Blay Foto: Jørgen Schytte. Illustrationer: Ursula Seeberg og Ib-K Ghana af Charlotte Blay 4 Kapitel 1 5 Det er ikke så længe siden, de fik en skole

Læs mere

Børn i Bolivia. Martin kommer til Bolivia

Børn i Bolivia. Martin kommer til Bolivia Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 5 Martin i La Paz 6 Skopudserne på gaden 8 Amazonas 9 Naturmedicin 10 Børnevenlig skole i El Alto 12 Børnene i bjergbørnehaven 14 Store

Læs mere

1 IDA-MARIE RENDTORFF GEPARD-DRENGEN

1 IDA-MARIE RENDTORFF GEPARD-DRENGEN 1 IDA-MARIE RENDTORFF GEPARD-DRENGEN 2 Ida-Marie Rendtorff Ida-Marie Rendtorff er ikke helt sikker på lige præcis, hvornår hendes forfatterskab begyndte. Måske var det dengang, hun som 3-årig drak blæk.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN BIOS GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN LIGHT Indhold Skov 6 I skoven lever der mange spændende dyr og planter. I skoven produceres også

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Martin i Ghana L r a--- ervejledning

Martin i Ghana L r a--- ervejledning Martin i Ghana L a - rervejledning Indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen 8 Landsbyen Sankt Gabriel 10 Martin besøger en høvding 12 Zogg en lille klinik på landet 14 På marked

Læs mere

FOR T I D F O R B E GY N DE R E R I DDERE

FOR T I D F O R B E GY N DE R E R I DDERE FOR T I D F O R B E GY N DE R E R I DDERE 03 Dette hæfte handler om Riddere 03 04 Ridderbesøg på Nationalmuseet 04 04 Fortid for begyndere 04 05 Ridderens Verden 05 17 Ridderhunden Rolf 17 19 Gode venner

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere