overenskomsten på dag 1 og dag 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "overenskomsten på dag 1 og dag 14"

Transkript

1 Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter august 2011 særnummer overenskomsten på dag 1 og dag 14 Kirsten Larsen får international pris Brug postevand til sår, aldrig sæbe Gode råd om kørsel til mobile fodterapeuter

2 leder Af Tina Christensen, Formand Fodterapeuten Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter. Udkommer 10 gange årligt plus et særnummer. Oplag: stk. Udgiver Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter, Holsbjergvej 29, 2620 Albertslund, tlf Redaktion Afsluttet: 25. juni Ansvarshavende redaktør: Tina Christensen: Redaktør: Tina Rønhøj Tlf Redaktion: Mikael Horup Tlf Pia Bondorph Tlf Mogens Andersen Tlf Forside Foto: Tina Rønhøj Tekstsideannoncer Rosendahls Mediaservice Anne-Marie Johansen Tlf Rubrikannoncer: Kontakt Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter på telefon eller Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise annoncer, der strider mod foreningens vedtægter eller fagbladets profil. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkter. Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen. Grafisk produktion og layout Mikael Horup Tryk Rosendahls Deadline for indhold og annoncer til nr : Indhold og rubrikannoncer: 12. august 2011 Tekstsideannoncer: 21. august 2011 Bladet udkommer omkring 1. september Tinas fodtussesalon Jeg kunne kalde min klinik for Tinas fodtussesalon og dele den med både kraniosakral terapeuter og kosmetologer; og selvom det strider mod foreningens vedtægter, ville det være helt uden konsekvenser. Og dog. For jeg mener, at det har store konsekvenser for hele vores faggruppe, selvom det jo bare er ens egen lille klinik. Vi statsautoriserede fodterapeuter hænger sammen på godt og ondt, og derfor er vi nødt til at tænke på, hvad det er for nogle signaler, vi sender til omverdenen. Både når vi starter klinik, danner samarbejde, behandler patienter, kommunikerer med andre faggrupper og så videre. Hvis vi vil have at hr. og fru Danmark skal vide, hvad en statsautoriseret fodterapeut er, og hvad det er for en butik de ser i gadebilledet, er vi nødt til at være bevidste om de signaler, vi udsender; på facaden og i vores fremlagte materiale inde i klinikken. I vedtægterne stilles der i dag to krav til en klinik; dels skal den kaldes Klinik for Fodterapi, dels må du som statsautoriserede fodterapeut kun samarbejde med faggrupper, der er autoriseret eller registreret af Sundhedsstyrelsen. Så langt så godt. Men skal vi stille flere krav til hinanden eller slække på dem der er? Og skal der være konsekvenser, hvis vi ikke lever op til dem? Og hvad skal de i så fald være? Det er nogle af de spørgsmål, som bestyrelsen gerne vil arbejde med frem til generalforsamlingen i november, hvor der vil blive fremlagt et forslag, som deltagerne skal stemme om. Til det arbejde vil vi rigtig gerne have så mange input fra medlemmerne som muligt og derfor opfordrer vi dig til at sende dine kommentarer til senest 15. august. 541 TRYKSAG 457 Rosendahls Rigtig god sensommer. Kontrolleret oplag: eksemplarer i perioden 1. juli juni

3 i dette nummer: Nyheder 4 side 6 hæder til kirsten larsen Indsatsen for at redde diabetiske fødder i Palæstina er blevet hædret med FIP's internationale humanitære pris. International hæder til dansk fodterapeut 6 Bagom bogstaverne 7 Den nye overenskomst 10 Torsdag den 22. september 2011 er det Fodens Dag 12 side 10 det fungerer Efter de forventelige opstartsproblemer, er hverdagen på klinikken i Ølstykke blevet meget lettere bare 14 dage efter den nye overenskomst trådte i kraft. Fremtidsforbedrende fællesskabstanker 14 Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er 16 Spids profilen 18 side 14 helger heler humøret Energibomben Anne-Marie Helger varmede deltagerne i årets Aktivmøde godt og grundigt igennem, da de mødtes på Haraldskjær. Sæbe 19 Fart over feltet 24 Nyt fra bestyrelsen 26 BogPlus 27 Kalenderen 27 Kursuskalenderen 28 side 19 rensning af sår Få den seneste viden om hvordan du bedst renser dine patienters sår. Viste du f.eks. at sæbe frarådes? Kollegamøder 30 Salg & Ledige stillinger 31 Kontaktpersoner 31 3

4 Nyheder nyheder nyheder nyheder Højlydt klap på skulderen - Højre ben er reddet af Bent. Helt sikkert. Uden ham, så var det også røget, sådan udtalte Jan Simonsen, der er diabetiker, til Ekstra Bladet i starten af juni måned. I den periode satte avisen fokus på fodamputationer med en række artikler. Og en af dem var en artikel om, at Bent R. Nielsen, der er ledende fodterapeut på Gentofte Hospital, har reddet Jan Simonsens liv med sine speciallavede sko. Hvis jeg ikke havde haft Bent til at lave de her sko, jeg kunne gå i, så tror jeg simpelthen, jeg havde opgivet på et tidspunkt. Jeg rendt samtidig rundt med en depression, fortalte han til Ekstra Bladet. Jan Simonsen havde haft et diabetisk fodsår i fire et halvt år efter en operation, og det var først, da han fik de speciallavede sko, at han fik mulighed for at bevæge sig og få gang i blodtilførslen igen. Sokkerne bliver på Kun cirka halvdelen af de danske sygehuse lever op til kravet i Det Nationale Indikatorprojekt om, at diabetikere skal have foretaget en fodundersøgelse inden for to år. Og det er værst i Region Sjælland, hvor hele 22 procent af diabetikerne ikke er blevet undersøgt i over to år. Det skriver Ekstra Bladet. Det vækker harme hos Diabetesforeningen og forskningslederen for indikatorprojektets diabetesgruppe, overlæge Peter Rossing, er heller ikke imponeret. Gebyr trods fritagelse Fodterapeuter er fritaget for affaldsgebyret, fordi de hører ind under branchekode (sundhedsvæsenet i øvrigt). På trods af det er der mange fodterapeuter, der kan samle et girokort op i postkassen. Det kan dels skyldes, at du ikke er registreret under den korrekte kode i CVRregistret, hvilket du selv kan tjekke på Er koden ikke korrekt, kan du rette det ved at ringe til Erhvervsog Selskabsstyrelsen på Dels kan det skyldes, at du får pålagt et administrationsgebyr for affaldsordningen, som du er jo er fritaget for. LasF mener, at et administrationsgebyr for en ordning, man er fritaget for, er urimeligt. Henrik Louring-Andersen, jurist i LasF, er derfor gået ind i sagen for et medlem i Aalborg, der er blevet opkrævet 500 kroner. Kommunen har derfor oplyst, at administrationsgebyret kun kan opkræves, hvis fodterapeuten benytter en eller flere indsamlingsordninger i kommunen. Da fodterapeuters skalpeller kommer ind under risikoaffald, henholder Aalborg Kommune sig ret til, at indkræve administrationsgebyret. Loven om affaldsgebyrer har skabt så mange problemer, at Miljøstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et forslag til en ny ordning, der skal træde i kraft 1. januar procent snyder Ny rapport fra Det Økonomiske Råd viser, at 40 procent af selvstændige erhvervsdrivende snyder i skat. Til sammenligning er det kun to procent af lønmodtagerne, der snyder. Skattesnyd er her beregnet som andelen af personer, der er blevet afsløret i at have indberettet for lave indkomster. 4

5 nyheder nyheder nyheder nyheder Bente Sorgenfrey, der både er formand for FTF og medlem af Det Økonomiske Råd, finder andelen af skattesnydere blandt selvstændige erhvervsdrivende chokerende højt og mener, at der er behov for mere kontrol af denne gruppe. Antallet af skattemedarbejdere, der kontrollerer for skattesnyd, er dog faldende og vil være reduceret med en tredjedel i Læs mere på ftf.dk under aktuelt. Spørgsmål om konsultationer På sundhed.dk kan borgere som noget nyt se alle de kontakter og ydelser, de har fået tilskud til siden Borgerne kan få adgang til oversigten på sundhed.dk under Mine konsultationer, hvor de skal logge sig ind via NemId. Hvis borgerne finder urigtige oplysninger, bliver de rådet til at kontakte den region, de bor i for at få rettet op på det. Danske Regioner skriver i et brev til LasF, at fodterapeuter må kunne forvente at få spørgsmål på baggrund af borgerhenvendelserne. Gebyr på tolk 1. juni koster det 150 kroner i gebyr at få en tolk for borgere med udenlandsk baggrund, der har boet i Danmark i mere end syv år. Gebyret er blevet kritiseret af flere organisationer, blandt andet for at det kan få konsekvenser for behandlingen og patientsikkerheden. Og det kan være svært at indhente patientsamtykke, hvis tolken fravælges. Der er dog to tilfælde, hvor borgerne kan undgå gebyr. Hvis vedkommende har mistet evnen til at lære dansk eller hvis det er forældre, der har brug for tolkebistand i forbindelse med behandling af deres barn. Hvornår skal man have sin egen signatur? Hvornår skal man have sin egen digitale signatur, og hvornår er det okay at bruge en andens? Det spørgsmål har mange medlemmer stillet sekretariatet. Artiklen om orienteringsmødet i Fodterapeuten fra juni sagde nemlig noget andet, end pjecen om henvisningshotellet Refhost. På den baggrund har Medcom skrevet en ny tekst, der tydeliggør, hvornår man skal have sin egen digitale signatur. Alle, der skal anvende henvisningshotellet (RefHost), skal have sin egen digitale signatur. Det er ikke lovligt at anvende en anden persons digitale signatur. Hvis du er indlejer i en klinik og ikke driver selvstændig virksomhed kan ejer af klinikken udstede en digital signatur til dig (medarbejdersignatur - side 19 i pjecen kaldet Henvisningshotellet Refhost). Hvis det er en samarbejdsklinik og I driver virksomhed under hvert jeres CVR-nummer skal hver CVR-ejer bestille en digital signatur LRA med CPR (Side 18 i pjecen). På RefHost kan klinikejeren både oprette brugere, der har en digital signatur, der er tilknyttet klinikkens CVR-nr. og brugere, der har en digital signatur udstedt i et andet CVR-nr. Tilknytningen på RefHost handler om, hvem der samarbejder om modtagelse af henvisninger. Nye numre til danmark I forbindelse med overgangen til den nye overenskomst, har der været lidt tvivl om, hvilke ydelsesnumre, der skulle benyttes ved indberetning til 'danmark'. På lasf.dk under nyheder finder du en oversigt over, hvilke numre, der skal benyttes. Både hvis du har ydernummer eller ej. 5

6 internationalt samarbejde International hæder til dansk fodterapeut FIP's humanitære pris er netop blevet tildelt Kirsten Larsen for hendes indsats for at redde diabetiske fødder i Palæstina Af Tina Rønhøj Kirsten Larsen i gang med arbejdet på Augusta Victoria Hospital i Jerusalem. Kort om Kirsten Kirsten Larsen blev uddannet fodterapeut tilbage i 1970 og har forsket i den diabetiske fod indtil Hun har løbende fået mange artikler publiceret både i nationale og internationale tidsskrifter. foto: privat På toppen af Oliebjerget i Østjerusalem ligger Augusta Victoria Hospital, som indtil 2005 ikke kunne tilbyde nogen form for fodterapi til diabetikere. Det lavede den danske fodterapeut Kirsten Larsen dog om på, da hun i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp startede en klinik op fra bunden; med frivillige kræfter. I dag er klinikken en rollemodel for hele landet, som ikke tidligere havde adgang til fodterapi. Siden opstarten har omkring 1500 diabetikere været indskrevet på klinikken, fået behandling og blevet undervist i diabetes. En præstation, som fodterapeuternes internationale paraplyorganisation FIP har besluttet at give Kirsten Larsen den humanitære pris for. Kirsten Larsen er dog ikke den eneste danske fodterapeut, der har brugt en masse frivillige timer på projektet. I løbet af det første år arbejdede 12 andre danskere på hospitalet for at starte klinikken op, og i de efterfølgende år har fire danskere fortsat støttet op om klinikken ved at besøge den med jævne mellemrum. Det velgørende arbejde på Augusta Victoria Hospital er flere gange blevet omtalt her i Fodterapeuten, og i næste nummer vil du kunne læse et interview med Kirsten Larsen om hendes arbejde på hospitalet. Som nyuddannet blev hun ansat på Bispebjerg Hospital i fem år og derefter rykkede hun videre til Steno Diabetescenter, hvor hun blev i 20 år. Sideløbende har hun også kørt sin egen klinik. Kirsten har været aktiv i LasF s Forhandlingsudvalg i 15 år indtil år 2000 og har blandt andet været formand for fodterapirådet i Diabetesforeningen og næstformand i Diabetes Foot Study Group (EASD). foto: privat Kirsten Larsen blandt lokale medarbejdere og studerende fra Danmark. 6

7 Bagom bogstaverne FIP handler om meget andet end verdenskongressen Af Tina Rønhøj Når man arbejder i Aabenraa, kan internationale anliggender godt virke en smule fjernt. Men man skal alligevel ikke kimse af, hvilken betydning indsatsen kan have. FIP er en forkortelse for Federation Internationale des Podologues, der er fodterapeuternes internationale paraplyorganisation for 30 medlemslande. FIP er dog noget, som de fleste kun forbinder med verdenskongressen, der finder sted hver tredje år. Men i virkeligheden sker der langt mere end, hvad man umiddelbart kan få øje på. I et forsøg på at fortælle medlemmerne, hvad der sker internationalt, har FIP netop lanceret et nyt online magasin kaldet Footsteps, der også kan hentes på lasf.dk. Heri kan du fx læse om fodterapien i Marokko og verdenskongressen i Mål med model Et af FIP s nyere tiltag er et internationalt akademi for undervisere i fodterapi (APME), hvor de kan udveksle erfaringer. Deres allerførste mål er at udvikle den internationale model for fodterapipraksis, som skal vise forskellen på, hvilket niveau faget ligger på i forhold til andre lande. Modellen skal være en guide og motivationsfaktor for de lande, der vil gøre deres uddannelse og praktiske færdigheder bedre. Diabetisk fodprotokol FIP har indgået et samarbejde med den Pan-Amerikanske Sundhedsorganisation PAHO for at lave en diabetisk fodprotokol. Egentlig er den lavet til Andesbjergene i Sydamerika, hvor diabetes er meget udbredt. Den er dog også god som skabelon i andre lande, hvor man kan bruge den til at identificere dem, der har en høj risiko for diabetiske fodproblemer. Fra åbningshøjtideligheden ved FIP's verdenskongres i København i foto: lasf 7

8 FIP s bestyrelse Janet McInnes (UK) formand Joseph Caporusso (USA) næstformand Heidi Corcoran (Hong Kong) generalsekretær Diamanto Maliotou-Papasavva (Cypern) kasserer Serge Colmbra (Frankrig) menigt medlem FIP's formand Janet McInnes. foto: fip Historikken FIP blev grundlagt i 1947 med 10 foreninger. I 1975 blev det oprindelige forbund dog splittet på grund af uenighed om fagets fremtid. Danmark, Frankrig, England, Spanien og en af de belgiske organisationer meldte sig ud, fordi de ønskede, at faget skulle udvikle sig i en medicinsk retning. Fodprotokollen skal også bidrage til FIP s mål om at opnå tilknytning til Verdenssundhedsorganisationen WHO. Fodterapi til fattige I mange fattige lande kan det være svært at få fodterapi, hvilket jo kan have store konsekvenser for landets diabetikere. Derfor har FIP en humanitær hjælpekommission (IHAC), der skal lette adgangen til fodterapi for fattige i hele verden. I øjeblikket støtter IHAC op om et projekt, der skal nedbringe antallet af amputationer hos mennesker med diabetes i Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru og Venezuela. For sportens skyld Deltagerne i Special Olympics (for fysisk og mentalt handikappede) er et af FIP's fokusområder. Derfor har de nedsat et råd, der koordinerer et netværk af frivillige medlemmer eller medlemsorganisationer, som vil støtte op om nationale og internationale Special Olympics. Resten af landene, med Tyskland i spidsen, ønskede at bibeholde det kommercielle præg og læremesteruddannelsen. Nogle af de lande, der meldte sig ud, dannede et nyt forbund med navnet Confederation Mondiale des Podologue (CMP), som Danmark dog ikke meldte sig ind i. Allerede i 1977 besluttede de internationale forbund sig dog for at slutte sig sammen igen, og Danmark genindmeldte sig. På det tidspunkt havde Landsforeningen af Danske Fodterapeuter besluttet sig for at være arrangør for verdenskongressen i Gennem årene er FIP vokset til 31 foreninger, som repræsenterer 30 lande på seks kontinenter. foto: lasf FIP-landene Australien, Belgien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Island, Irland, Israel, Italien, Mexico, Malta, Marokko, New Zealand, Norge, Peru, Portugal, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Holland, Storbritannien, Tjekkiet, USA og Uruguay. Læse mere om FIP på 8

9 Ledige ydernumre som praktiserende fodterapeut i Region Syddanmark I Region Syddanmark har vi en række ledige ydernumre som praktiserende fodterapeut til besættelse snarest muligt. De ledige ydernumre er opslået i følgende kommuner: Odense, Svendborg, Nyborg, Ærø, Vejle, Billund og Tønder. Det er et krav, at praksis geografisk er placeret i én af de 7 kommuner. Er du uddannet som statsautoriseret fodterapeut gerne med bred erfaring og gode samarbejdsevner så hører vi gerne fra dig. Vi lægger stor vægt på, at handicappede medborgere får samme adgang til behandling som ikke handicappede. Handicapvenlige adgangsforhold samt handicapvenlig indretning vil således blive prioriteret. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Jørgen Madsen, tlf eller til chefkonsulent Mikael Harild, tlf Ansøgning vedlagt uddannelsesbevis samt relevante bilag bedes indsendt til Region Syddanmark, Praksisafdelingen, att.: Jørgen Madsen, Damhaven 12, 7100 Vejle eller som e-post til: Ansøgningen mærkes med j. nr. 11/14863 Ansøgningsfrist: 22. august Damhaven Vejle. Tlf regionsyddanmark.dk 9

10 den nye overenskomst Det fungerer; det gør det altså På Bryggertorvet i Ølstykke, Nordsjælland, er cirka 70 procent af patienterne henvist. 1. juni gik Jeanette Jensen og Henriette Klinke over til elektronisk afregning. Tekst og foto: Tina Rønhøj DAG 1: 1. juni 2011 Jeanet: - Der er intet, der virker. De nye priser er ikke lagt ind, fodstatus kan jeg ikke finde. Henriette: - Det er lidt sjovt, men jeg ville ikke have syntes, at det var fantastisk, hvis jeg var alene. Vi bliver trætte; tror vi sover godt i nat. Jeanet: - Jeg glemte at spise morgenmad i morges. aften skal vi drikke vin og spise chokolade. Så er det godt, at det er helligdag i morgen. 10

11 DAG 14: 15. juni 2011 Henriette: - Det har været hårdt; det har været super hårdt. Vi har været her til klokken halv ti om aftenen (to timer efter sidste patient, red.). Det var godt, du ikke kom sidste onsdag; der var vi godt nok negative. Ældre og folk med et andet sprog, det har været lidt af en hurdle. Og jeg kunne ikke hive henvisninger ned før i fredags (10. juni, red.) Henriette: - Det er sgu smart, men vi klikker meget. Vi skal jo lige lære det at kende. Om aftenen trykker jeg bare en kassekladde ud og skal ikke selv lave den. Jeanet: - Jeg føler, at jeg har haft It i månedsvis. Jeg er nok klar til snart at køre journaler elektronisk.. Henriette til patient: Snakkede vi ny henvisning sidste gang? Har du været til lægen? Patient: Nej, skulle jeg det? Henriette: Jaae 11

12 fodens dag 2011 Torsdag den 22. september 2011 er det Fodens Dag. Vi skal i år forsøge at følge op på succeen fra sidste års Fodens Dag. Af Mikael Horup Selvom at mange fodterapeuter har hovedet fuldt af overenskomten, itløsninger og nye arbejdsrutiner, kommer vi stadig tættere på Fodens Dag. Sidste år da Fodens Dag blev genopfundet, havde rigtig mange valgt at støtte op om projektet, og det er foreningens håb, at endnu flere finder sammen og får stablet et arrangement på benene til dette års Fodens Dag. Aktiviteter i forbindelse med Fodens Dag Vi har som sidste år delt aktivitetsniveauet op i to kategorier; nemlig i den del som LasF s tager sig af (den centrale del) og i den del som du og dine kolleger tager sig af (den lokale del). De to dele er afhængige af hinanden og kan ikke stå alene. Den centrale del LasF udsender over en periode en række pressemeddelelser ud med teasere om forskellige fodproblemer a la vidste du at.. NYT: For at understøtte aktiviteterne rundt om i landet, indrykker LasF annoncer i fagbladene LedSager, Helse samt Krop & Fysik. Gå Godt nr udkommer den 15. september og vil fokusere meget på selve foden, dens funktioner og behandling af foden. Gå Godt vil være særdeles egnet til udlevering på Fodens Dag. LasF har lige som sidste år åbnet for, at alle i forbindelse med Fodens Dag kan købe eller tilkøbe flere eksemplarer af Gå Godt nr. 3, uden at du dermed opretter eller opgraderer dit abonnement. I forbindelse med arrangementerne promoveres Fodens Dag på hjemmesiden Det er også her, at nysgerrige kan finde et arrangement i nærheden af deres bopæl. Nyheder i markedsføringspakken LasF producerer en markedsføringspakke bestående af: NYT: To plakater til lokal ophængning på plakaterne vil der være afsat plads til, at du kan skrive tid og sted for dit arrangement. Pakken indeholder to stk plakater i formatet 29,7 x 42,0 cm og to plakater i formatet 59,4 x 84,1 cm. NYT: T-shirts med påtrykt logo for Fodens Dag, der kan benyttes før, under og efter Fodens Dag. Husk at skrive din størrelse når du tilmelder dig til Fodens Dag. To sæt flyers en der bruges før aktiviteten der promoverer Fodens Dag og en der uddeles på selve dagen med gode råd om fødder og fodpleje. Pakken indeholder 2 x 100 stk flyers i A6 format. Balloner med Fodens Dag påtrykt. Pakken indeholder 50 stk balloner. Markedsføringspakken er gratis for de deltagende fodterapeuter. Lokal annoncering LasF producerer et radiospot, der kan udsendes lokalt på din nærradiostation. Radioreklamer er ikke nævnt i markedsføringsloven og er derfor ikke omfattet at forbuddet mod elektronisk markedsføring. Spottet kan hentes på lasf.dk LasF producerer også to annonceskabeloner der kan indrykkes lokalt. Annoncernes tema er Fodens Dag og Få et GRATIS fodtjek. Der er produceret to forskellige annoncer; én med et felt, hvor der kan skrives lokalinformation, og én uden felt hvor der henvises til informationer på altomfoden.dk 12

13 Årets fod LasF's bestyrelse har besluttet at indstifte en pris - kaldet Årets Fod - der hvert år skal uddeles på Fodens Dag. Modtageren af Årets Fod skal i løbet af året, eller gennem en længere årrække, have sat fokus på foden eller fødder som emne. Det kunne f.eks. være gennem sit erhverv som udøver (f.eks. behandler, kunstner eller sportspersonlighed), eller som fortaler for emner der har indflydelse på fødder eller fodsundhed (f.eks. organisation, forening, by, begivenhed eller politiker). Landsforeningens medlemmer vil i en kortere periode hvert år kunne indstille personer eller organisationer til at modtage Årets Fod. Det er dog bestyrelsen, der foretager det endelige valg af modtager. Vil du indstille en person eller organisation, skal det ske skriftligt inden den 15. august Du kan også benytte vores 'ÅretsFod blanket' på lasf.dk Bakteriebindende plaster NYHED! foto: mogens andersen Den lokale del Det er lokalt at succesen skal hentes hjem! Uden opbakning fra dig, dine fodterapeutkolleger og de lokale Klinik for Fodterapi, bliver Fodens Dag ikke en succes. Det er landsforeningens anbefaling, at man finder sammen, og i fællesskab planlægger forløbet for Fodens Dag. Det vil være meget nemmere og mindre omkostningskrævende, hvis I kan finde ud af at arbejde sammen om en lidt større aktivitet i lokalområdet det vil også skabe mere opmærksomhed og give jer en større chance for at få omtale i medierne. Erfaringerne fra sidste års Fodens Dag viser, at de arrangementer der var lagt uden for klinikkerne have den bedste succes, og var besøgt af mange mennesker. Idéer til lokalaktiviteter Fodens Dag skal nødvendigvis ikke foregå i en Klinik for Fodterapi, da du risikerer at det vil være de patienter som normalt kommer i klinikken, der vil finde Fodens Dag interessant. I stedet for ville du og dine kolleger kunne få mange flere mennesker (kommende patienter) i tale ved at stille jer op i det lokale idrætscenter eller fitnesscenter, det lokale indkøbscenter, på torvet i byen eller i gå gaden. Biblioteket eller rådhuset der ofte har længe åbent om torsdagen er også gode muligheder, for at få mange mennesker i tale. Du kender sikkert et godt sted i dit nærområde for sådan en aktivitet. Husk at lave en aftale med ejeren af stedet, som f.eks. kommunen, sportsklubben eller handelsstandsforeningen. I store byområder kan I med fordel afholde aktiviteten i flere centre, haller etc. Tilmelding til Fodens Dag Du kan tilmelde dig og dine kolleger på lasf.dk under Fodens Dag. Du finder et link på forsiden. Sidste tilmeldingsfrist er den 10. august Sorbact bakteriebindende plaster er et anderledes plaster. Det er udviklet til at beskytte såret mod ydre forurening og samtidig holde såret rent. Den grønne overflade er helt speciel for Sorbact plaster, da det binder sygdomsfremkaldende mikroorganismer til sig og dermed mindskes mængden af dårlige bakterier i såret. Dette letter sårhelingen og der er ingen risiko for resistensudvikling. Den tynde og smidige film gør at plastret sidder sikkert. Filmen er vandtæt og huden kan ånde naturligt. Plastret er vandafvisende og kan derfor tåle brusebad og badning. Salg & distribution: Kjærulff Fodplejeartikler A/S Tlf Jysk Fodplejeteknik ApS Tlf.: ABIGO Pharma A/S. Kundeservice: tlf

14 aktivmøde Fremtidsfodforbedrende fællesskabstanker Årets aktivmøde blev åbnet af Anne Marie Helgers helvedes høje oktaver Af Tina Rønhøj Jelling Musikfestival og trafikkaos satte en bremse i planen om, at alle deltagerne på årets aktivmøde skulle ankomme på samme tid. Heldigvis nåede foredragsholderne frem til Hotel Haraldskær ved Vejle i tide. Anne Marie Helger kunne derfor sparke mødet i gang med hoveddusk og farverige halefjer, som vi kender hende. Hun leverede en halvanden time lang talesangstrøm om fællesskab, sammenhold og sine egne erfaringer med fødder. Og hun har efterhånden draget en del erfaringer med fødder og dem, som behandler dem. Dels er hun gift med en ortopædkirurg, dels var hun veninde med Helle Gotved gennem mange år, og for nylig blev hun udnævnt til æresmedlem i Foreningen for Fodsundhed. - Der er ingen prestige i fødder, selvom de er grundsubstansen, selve roden til kroppen, indledte hun og fortsatte: Vi pakker dem ind og beskæftiger os ikke med dem, før de gør ondt. Mange af deltagerne kvitterede med et nik. Sammenhold du Selv er Anne Marie Helger for længst trådt ned fra de høje hæle, da hun fandt ud af, hvor meget det kunne skade hendes fødder. Og hun kunne på en række punkter drage paralleller mellem sit eget job og fodterapeuters. - I er mennesker, som har valgt en livsgerning, som er meget speciel. Lidt ligesom mig. Men I er vigtige. Folk bliver afhængige af jer. I har jeres egen biks. Ligesom mig. Der er jo ikke noget så trygt, som at have sin egen lille gesjæft, men der er jo ikke noget som fællesskabet. Der er jo ikke det, vi ikke kan klare, hvis vi er mange om det, pointerede hun. Fællesskab og samarbejdsfodterapeutisk sang Oven på disse ord sang Anne Marie Helger en sang, som hun havde skrevet om fællesskab og samarbejde. Den lød sådan her: Fodterapøse vil jeg gerne være Det ædle fag vil jeg gerne gøre ære Jeg vil statsautorisere og le Som en kollektiv og kollegial solidarisk fe Lille jeg går den vej tra la la lej Til en fodsundhedsfremmende fe ingen kan sige nej Men når tjansen en skønne dag er klar 14

15 Anne Marie Helger fik deltagerne i Aktivmødet til at boble af grin. fotos: tina rønhøj Sikke et medmenneskeligkærligt ansvar man har Det er et kald at vie sit liv Til et fremtidsfodforbedret perspektiv Man må knokle som en utrættelig potatis For almen sund levefod og gøre det næsten - gratis Finn Bøjsen Møller hvor fodfilantropisk jeg er Han blir forelsket, ka slet ikke la vær Ser hvor jeg forskønner fodsynergien Jeg er blomsten jeg er bien En dag er han min, jeg står brud De andre fodteratøser får en lang tud Lokalet boblede med grin og lattergråd, da Anne Marie Helger holdt inde med de verbale blomster og tæsk til blandt andre Pia Kjærsgaard, som hun kalder hjemstavnsblondinen, og drog videre til GAIA Museum Outsider Art i Randers. Her skulle hun åbne en udstilling med hendes mange rober. Syn for dagen Information om og koordinering af Fodens Dag er en af de opgaver, som kontaktpersonerne står for. Mikael Horup, kommunikationsmedarbejder i LasF, fortalte om erfaringerne fra sidste år og om planerne for i år. Han sagde, at Fodens Dag var en succes sidste år, og at LasF derfor satser mere på at gøre dagen til en endnu større succes i år. En undersøgelse af sidste års arrangementer viser, at dem, der havde valgt at holde Fodens Dag et andet sted end på klinikken, havde den største succes. Og derfor anbefaler LasF, at holde Fodens Dag andre steder end i klinikken. Deltagerne diskuterede ivrigt mere omtale af dagen og kom med gode ideer til initiativer. Tv-reklamer er en mulighed, men koster millioner af kroner hos de store tv-kanaler, hvis det skal have en effekt. Der er undersøgelser, som viser, at folk skal se et budskab 27 gange før de husker det, fortalte Mikael Horup. For eksemplets skyld fortalte han, at en visningsblok i TV2 koster en halv million, og så er det ikke engang i den bedste sendetid. En mindre annonce i et af de store dagblade koster kr. og 24 timer på ekstrabladet.dk koster kr. Til sammenligning fortalte han, at otte visninger i alle regionale TV-2 kun koster kr. Men det rækker budgettet til Fodens Dag ikke til i år. 15

16 generalforsamling 2011 Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er Så velkommen til årets generalforsamling lørdag den 5. november kl på Hotel Frederik d. II i Slagelse, hvor det igen er tid til at gøre status og tale fremtid. Tilmelding til generalforsamling & årsmøde o Generalforsamling uden forplejning (GRATIS). o Generalforsamling pakke 1 - (kr. 220,00). o Generalforsamling pakke 2 - (kr. 525,00). o Generalforsamling pakke 3 - (kr. 745,00). Du vil i starten af oktober måned modtage en indkaldelse til generalforsamlingen, der blandt andet indeholder dagsorden, beretninger, regnskab og budget. Generalforsamlingen rundes af med middag, hvor der bliver rig lejlighed for at tale videre under mere uformelle rammer. o Jeg deltager i årsmødet søndag den 6. november. Har du lyst til at forlænge oplevelsen, kan du bestille overnatning på hotellet. Bookningen sker direkte til hotellet på telefon eller via LasF har forhåndsreserveret et antal værelser, som du skal bestille og betale senest 21. oktober Benyt bookingnummer , når du bestiller og betal på kontonummer Et enkeltværelse koster 795 kr. og et dobbeltværelse 995 kr. Gratis at deltage Det er gratis for medlemmer at deltage i generalforsamlingen, men ønsker du frokost og/eller middag, kan du vælge mellem disse pakker. Frokost (pakke 1) Frokostbuffet, inkl. 1 øl/vand. Pris 220 kr. Middag (pakke 2) Middag, inkl. vin ad libitum under middagen. Pris 525 kr. Navn: Adresse: Postnr.: By: Frokost og middag (pakke 3) Frokostbuffet, inkl. 1 øl/vand. Middag, inkl. vin ad libitum under middagen. Pris 745 kr. Medlemsnummer: Tilmeldingen sendes til: LasF - Holsbjergvej Albertslund. Tilmeldingen er bindende. Deltagelse i generalforsamlingen uden forplejning er selvfølgelig gratis. 16

højt humør og holdånd

højt humør og holdånd Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter oktober 2011 08 fodens dag 2011: højt humør og holdånd Finn fortjener Årets Fod 2011 Diabetes på lærredet i Cinemaxx Terapiskoens fader kreerer videre på

Læs mere

Den helt store bakteriejagt

Den helt store bakteriejagt Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter september 2011 07 Tema om hygiejne: Den helt store bakteriejagt Ildsjælen bag FIP s humanitære pris 2011 Tastaturer kan være møgbeskidte Ny hygiejnestandard

Læs mere

støt op om faget Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, leder Fodterapeuten

støt op om faget Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, leder Fodterapeuten Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter AUGUST 2010 SÆRNUMMER WWW.LASF.DK leder Af Tina Christensen, Formand Fodterapeuten Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter. Udkommer 10 gange årligt plus

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

08/ september 2013 HYPERHIDROSE. side 12. Høreværn. side 20 PEDALTRAMP FOR BØRN SIDE 6

08/ september 2013 HYPERHIDROSE. side 12. Høreværn. side 20 PEDALTRAMP FOR BØRN SIDE 6 08/ september 2013 + KROPPEN / HYPERHIDROSE side 12 FORRETNINGEN / Høreværn side 20 PROFILEN / PEDALTRAMP FOR BØRN SIDE 6 WinPLC fodterapi Elektronisk journal fra kun 4.999,- Brugervenlig journal Afregning

Læs mere

TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS

TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS medlemsblad for statsautoriserede fodterapeuter september 2009 7 TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS formandsstolen bliver Ledig sådan forbereder du dig til influenza a nydiagnosticerede diabetikere bør Have strømperne

Læs mere

mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST

mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST medlemsblad For statsautoriserede Fodterapeuter Februar 2009 2 mobile Fodterapeuter: KLINIK ER GODT, MEN UDE ER BEDST synergieffekt ved Fælles markedsføring hvad lægger arbejdstilsynet vægt på når Forskning

Læs mere

fokus på diabetes og fødder

fokus på diabetes og fødder Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter december 2011 10 verdens diabetes dag: fokus på diabetes og fødder nyvalgt: initiativrig, rapkæftet professionel dokumenter afleveres i den digitale postkasse

Læs mere

Fagdagene kom på fødderne

Fagdagene kom på fødderne Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter December 2010 10 Fagdagene kom på fødderne GF2010: Medvind til bestyrelsens retning Et historisk tilbageblik på overenskomsten Bente behandler uden bestilling

Læs mere

udviser du rettidig omsorg For demente?

udviser du rettidig omsorg For demente? MeDLeMSBLAD FOr STATSAuTOriSereDe FODTerApeuTer OKTOBer 2009 8 tema: udviser du rettidig omsorg For demente? TA' LiGe en SLApper HÅNDSyeDe HiSTOrier FrA SAHVA HOuSeWArMiNG på HOLSBjerGVej WWW.LASF.DK LeDer

Læs mere

Hollywood giver hurtigere gigtforskning. Forpinte fødder plager sjælen Kun elektroniske veje fører til danmark Studier stiller skarpt på skoindlæg

Hollywood giver hurtigere gigtforskning. Forpinte fødder plager sjælen Kun elektroniske veje fører til danmark Studier stiller skarpt på skoindlæg Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter november 2010 09 Forpinte fødder plager sjælen Kun elektroniske veje fører til danmark Studier stiller skarpt på skoindlæg Hollywood giver hurtigere gigtforskning

Læs mere

To ud af tre stemte ja

To ud af tre stemte ja Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter april 2011 04 To ud af tre stemte ja Fodterapeuter i gang med akademiuddannelse Simpel klinisk test viser, hvilket indlæg er bedst MTV om fodsår initierer

Læs mere

NYE RAMMER OM FORENINGEN

NYE RAMMER OM FORENINGEN MEdLEMSBLad for STaTSauToriSErEdE fodterapeuter august 2009 SærnuMMEr NYE RAMMER OM FORENINGEN fælles annoncering i SLagELSE og omegn praksiscertifikatet, SET i BaKSpEjLET BiLLEdEr fra TEMadag om indlæg

Læs mere

fødder; fascinerende og forsømte

fødder; fascinerende og forsømte MEdLEMSBLAd FOr StAtSAutOriSErEdE FOdtErAPEutEr NOVEMBEr 2009 9 fødder; fascinerende og forsømte StyrEgruPPE giver HELiKOPtErPErSPEKtiV PÅ diabetes SæNK SKuLdrENE Og SLiP SPæNdiNgSHOVEdPiNEN SE SKAttErEgLErNE

Læs mere

03/ april 2014. faget / HVAD VED VI OM FODSÅR? side 12. Værktøjet / Mål på midten. Profilen / LOGIK LÆGER IKKE DIABETISKE SÅR.

03/ april 2014. faget / HVAD VED VI OM FODSÅR? side 12. Værktøjet / Mål på midten. Profilen / LOGIK LÆGER IKKE DIABETISKE SÅR. 03/ april 2014 + faget / HVAD VED VI OM FODSÅR? side 12 Værktøjet / Mål på midten side 20 Profilen / LOGIK LÆGER IKKE DIABETISKE SÅR SIDE 6 WinPLC fodterapi Elektronisk journal fra kun 4.999,- Gratis oprettelse

Læs mere

hygiejne gode råd - FOr din Og patienternes skyld?

hygiejne gode råd - FOr din Og patienternes skyld? MedLeMSBLAd FOR STATSAuTORiSeRede FOdTeRAPeuTeR APRiL 2010 04 hygiejne gode råd - FOr din Og patienternes skyld? K WWW.LASF.d OPTiMiSMeN BRedeR SiG i VideNCeNTeR FOR FøddeR KuN dronningen MANGLede - NyTÅRSKuR

Læs mere

DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF.

DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF. MeDLeMSbLaD For STaTSaUToriSereDe FoDTeraPeUTer MarTS 2009 3 DRÆB VIRA I MIKROOVNEN amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF.DK

Læs mere

fodterapi i kontrasternes verden

fodterapi i kontrasternes verden MEDLEMSbLAD For StAtSAUtorISErEDE FoDtErAPEUtEr MArtS 2010 05 fodterapi i kontrasternes verden når En fodterapeut gør En forskel blandt stofbrugere K WWW.LASF.D EFtEr DoMMEN HVAD KAN jeg GørE og HVAD MÅ

Læs mere

Højesteretssagen. Hvad er rigtigt og Hvad er forkert? 20 År MEd PLaSTBØjLEr TEMa om EFTEruddaNNELSE STØBTE indlæg TiL HELE LaNdET. WWW.LaSF.

Højesteretssagen. Hvad er rigtigt og Hvad er forkert? 20 År MEd PLaSTBØjLEr TEMa om EFTEruddaNNELSE STØBTE indlæg TiL HELE LaNdET. WWW.LaSF. MEdLEMSBLad For STaTSauToriSErEdE FodTEraPEuTEr MarTS 2010 03 Højesteretssagen Hvad er rigtigt og Hvad er forkert? K WWW.LaSF.d 20 År MEd PLaSTBØjLEr TEMa om EFTEruddaNNELSE STØBTE indlæg TiL HELE LaNdET

Læs mere

vi når det nok i morgen FodteRapi i jerusalem

vi når det nok i morgen FodteRapi i jerusalem medlemsblad FoR statsautoriserede FodteRAPeuteR JANuAR 2010 01 vi når det nok i morgen FodteRapi i jerusalem ReumAtoid ARtRitis og ortoser GÅ Godt - NYt PAtieNtBLAd til din KLiNiK NYe VedtæGteR, etiske

Læs mere

generalforsamling 2009: ny formand VaLgt på en Lang dag med mange afstemninger

generalforsamling 2009: ny formand VaLgt på en Lang dag med mange afstemninger MEdLEMSBLad For StatSautoriSErEdE FodtErapEutEr december 2009 10 generalforsamling 2009: ny formand VaLgt på en Lang dag med mange afstemninger Spar på ENErGiEN i KLiNiKKEN SaMarBEJdSaFtaLE MEd diabetesforeningen

Læs mere

BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ FODTERAPEUTSKOLEN

BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ FODTERAPEUTSKOLEN MEDLEMSBLAD FOR STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER MAJ 2009 5 BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ FODTERAPEUTSKOLEN NEGLESTØV KAN SKADE DIT OG PATIENTENS HELBRED SÅDAN FORBEDRER DU DINE ARBEJDSSTILLINGER BESTYRELSEN BESØGTE

Læs mere

fodterapi på kinesisk

fodterapi på kinesisk Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter september 2010 07 fodterapi på kinesisk klinikbesøg i beijing portræt af dr. howard j. dananberg status på overenskomstforhandlingerne fokus på dine fødder

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark 1 Februar 2007 Diabetesforeningen www.diabetes.dk Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark Diabetes nr. 1 Februar 2007 10 4 Leder: Diabetesområdet

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

ortopædkirurgens syn på platfod sådan formidler Du forskningsresultater Ny KursusræKKe i præsentationsteknik

ortopædkirurgens syn på platfod sådan formidler Du forskningsresultater Ny KursusræKKe i præsentationsteknik medlemsblad for statsautoriserede fodterapeuter januar 2009 1 ganganalysesystemer Viser: HVAD ØJET IKKE SER ortopædkirurgens syn på platfod sådan formidler Du forskningsresultater Ny KursusræKKe i præsentationsteknik

Læs mere