Indhold. Redaktører og forfattere Forord... 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Redaktører og forfattere... 17. Forord... 21"

Transkript

1 Indhold Redaktører og forfattere Forord Degenerative ledsygdomme.23 Definition Forekomst Ætiologi Patogenese Ledbrusk Den subkondrale knogle ved osteoartrose. 25 Synovialis Kliniske manifestationer Ledsmerte Ledstivhed Hævelse Bevægeindskrænkning Fejlstilling Funktionstab og muskel svækkelse Instabilitet Bløddelsproblemer Skurren (krepitation) og ledlyde Kliniske subtyper af OA Billeddiagnostik Røntgenskalaer Anden billeddiagnostik Klinisk biokemi og immunologi Blodprøver Urinundersøgelse Ledvæskeundersøgelse Andre parakliniske undersøgelser Diagnose og differential diagnoser Behandling Instruktion Vægttab Fysikalsk behandling Medicinsk behandling Peroral medicinering Kemisk synovektomi Symptomscore Revalidering Komplikationer Profylakse Særlige former for osteo artrose Generaliseret nodal OA Erosiv osteoartrose Diffus idiopatisk skeletal hyperostose (DISH) Avaskulære knoglenekroser Milwaukee-skulder Kirurgisk behandling Indledning Hofteleddet Knæleddet Evalueringsmetoder Forskning Patientvejledning Ryggens led Håndens og fodens led Rygsygdomme Generelt om rygsygdomme Definition Forekomst Risikofaktorer og -indikatorer for lændesmerter Sygdomsadfærd hvem henvender patienten sig til? Rygproblemet hvordan håndterer sundhedsvæsenet det? Behandling Det diagnostiske grundlag Samspillet ryg-hjerne Patoanatomi Lænd og bækken Discusrelaterede smerter Diskopati, discusdegeneration og diskogen smerte Sekundære muskelspændinger Lumbal discusprolaps Torakal discusprolaps Cervikal discusprolaps Modic-forandringer Degenerativ spondylolistese

2 Lumbal facetledsartrose/spondylartrose facetledssmerte Lumbal spinalstenose Infektioner Discitis Ikke-discus-relaterede rygsmerter/ tilstande Fraktur Spondylartropati Sacroiliaca (SI)-leds-smerte Strukturelle deformiteter Mb. Scheuermann (juvenil kyfose) Arkolyse og spondylolistese Skoliose Blokhvirvler, hemihvirvler m.m Spinale tumorer Columna cervicalis Cervikal discusdegeneration/spondylose, radikulopati og myelopati Whiplash/piskesmæld Regionale smertetilstande Definition Diagnose og patofysiologi Øget ledbevægelighed/instabilitet Ledlåsning eller somatisk dysfunktion Neurogen smerte Muskelsmerter Definitioner og klassifikation Forekomst Ætiologi og patogenese Diagnose og differentialdiagnoser Forløb, prognose og behandling Skulderen Funktionel anatomi Lidelser i og omkring supraspinatussenen. 99 Bicepssenelidelser Andre skuldersenelidelser Periarthrosis humeroscapularis Den instabile skulder Den hemiplegiske skulder Akromioklavikulærledlidelser Muskulære triggerpunkter Albuen og underarmen Bursitis olecrani Epicondylitis lateralis humeri Epicondylitis medialis humeri Muskulære triggerpunkter i underarmen Hånden De Quervains tenosynovit Andre senelidelser omkring håndleddet Digitus saltans Dupuytrens kontraktur Hofte og bækken Funktionel anatomi Iliopsoastendinopati og adduktortendinopati Bursitis trochanterica Bursitis ischiadica Bursitis iliopectinea Muskulære triggerpunkter Piriformissyndrom Knæet Tendinitis popliteus Syndroma pes anserinus Anteromedial plica Entesopathia patellaris Apophysitis i ekstensorapparatet Bursit på knæets forside Patellofemoralt smertesyndrom (PFS) Tendinopati i knæfleksorerne Cystis poplitea (Bakers cyste) Underbenet Underbenssmerter Foden Hypo- og hyperpronation Pes planus Pes cavus Forfodsplatfod Forfodsvalgus/-varus Hælpudesyndrom Hallux rigidus/impingement i 1. tås grundled Hallux valgus Flexor hallucis longus tendinopati Akillessenesmerter Apophysitis calcanei (Severs sygdom) Fasciitis plantaris Kompressionsneuropatier Øvre torakale kompressions syndromer Kubitaltunnelsyndrom Karpaltunnelsyndrom Pronator teres-syndrom og anterior interosseus-syndrom Ulnartunnelsyndrom Meralgia paraesthetica Peroneuskompression Reumatologi

3 Tarsaltunnelsyndrom Mortons metatarsalgia (Mortons neurom) Refleksdystrofi Definition Ætiologi Symptomer Diagnose Behandling Monartrit og polyartrit Akut monartrit Kronisk monartrit/oligoartrit Akut polyartrit Kronisk polyartrit Reumatoid artrit Klassifikation og epidemiologi Ætiologi og patogenese Ætiologi Genetisk disposition Immunologiske faktorer Kliniske manifestationer Debutsymptomer Palindromisk debut Voksen mb. Still Artikulære og periartikulære manifestationer Hænder og håndled Albueled og skulderled Fødder og fodled Knæ Hofteled Columna cervicalis Andre led Ekstraartikulære manifestationer Sjældnere varianter Klinisk biokemi og immunologi Blodanalyser Urinanalyser Ledvæskeanalyser Billeddiagnostik Røntgenundersøgelse MR-scanning Ultralydsundersøgelse Knogleskintigrafi Forløb og prognose Sygdomsforløb Diagnose og differential diagnoser Differentialdiagnoser Evaluering af sygdoms aktivitet Effektparametre Kriterier for respons og remission Behandling Farmakologisk behandling Ikke-farmakologiske behandlinger Information Ergoterapi Fysioterapi Kostændringer Reumakirurgisk behandling Rehabilitering Revalidering Behandling af komplikationer Reumatoid vaskulit Feltys syndrom Synoviale cyster Reumatoide noduli Reumatoid lungesygdom Reumatoide øjenmanifestationer Renale manifestationer Behandling under graviditet Juvenil idiopatisk artrit Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Systemisk type Oligoartikulær artrit Polyartikulær debut reuma faktorpositiv og -negativ type Entesopatirelateret artrit Psoriasisartrit Komplikationer Klinisk biokemi Billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Medikamentel behandling Fysioterapi og ergoterapi Behandling af uveit Ortodontisk behandling af kæbeledsaffektion Psykosociale foranstaltninger

4 7 Spondylitis ankylopoietica Definition og klassifikation Forekomst Ætiologi og patogenese Patologi Kliniske manifestationer Columna Thorax Perifere led og enteser Øjne Nervesystem Hjerte Lunger Nyrer Osteopeni Klinisk undersøgelse Klinisk biokemi og immunologi Billeddiagnostik Røntgenundersøgelse MR-scanning Ultralydsscanning Diagnose og differential diagnose Evaluering af sygdoms aktivitet og monitorering Forløb og prognose Behandling Information Fysioterapi Farmakologisk behandling Kirurgi Revalidering og hjælpemidler Psoriasisartrit Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Inddeling efter ledengagement Andre symptomer Hud- og negleforandringer ved psoriasis Klinisk biokemi og billeddiagnostik Diagnose og differential diagnoser Forløb og prognose Behandling Behandling af huden Behandling af ledsygdommen Pustulosis palmoplantaris Enteroartropatier Artrit ved morbus Crohn og colitis ulcerosa Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi, immunologi og billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Behandling Artropati ved cøliaki Artropati ved Whipples sygdom Krystalartritter Krystaludløst inflammation Påvisning og type bestemmelse af krystaller Arthritis urica Definition og karakteristik Hyperurikæmi Forekomst Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og immunologi Billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Behandling Forløb og prognose Calciumpyrofosfat-artrit Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Akut artropati Kronisk artropati Klinisk biokemi og immunologi Billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Artrit og tendinit udløst af basale calciumfosfater Tendinit og bursit Artrit Infektionsrelateret artrit Septisk artrit Definition og klassifikation Forekomst Reumatologi

5 Ætiologi Patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og billed diagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Reaktiv artrit Definition og klassifikation Forekomst Ætiologi Patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og billed diagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Særlige former for infektionsrelateret artrit Gonokokartrit Borreliaartrit Mykobakteriel artrit Virusartrit Infektion af ledproteser Febris rheumatica Systemisk lupus erythematosus Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Ætiologi Patogenese Kliniske manifestationer Hudmanifestationer Slimhindesår Artrit Serosit Nyremanifestationer Nervesystemet Øjenmanifestationer Blodmanifestationer Hjertemanifestationer Lungemanifestationer Muskelinvolvering Sicca-syndrom Gastrointestinale manifestationer Klinisk biokemi og billeddiagnostik Affektion af blodets formede elementer Kerneantistoffer Andre antistoffer som sygdomsmarkører Immunglobulin, SR og CRP Komplement Diagnose og differential diagnoser ACR-kriterier SLE vs. reumatoid artrit Hæmolyse og trombocytopeni Forløb og prognose Feber Infektioner Tromboser Osteonekrose Sygdomsaktivitet Monitorering af sygdomsaktivitet og skade som følge af sygdom Dødsårsager Dødelighed og prognose Behandling Behandling af hud manifestationer Behandling af ledmanifestationer Behandling af serosit Behandling af hæmatologiske manifestationer Behandling af nyre manifestationer Behandling ved CNS-manifestationer Systemisk sklerose (sklerodermi) Definition ACR-kriterier Begrænset kutan systemisk sklerodermi Diffus kutan systemisk sklerodermi Lokaliseret sklerodermi Forekomst Ætiologi Patogenese Symptomer Hudforandringer Raynauds fænomen Lunger Hjerte Nyrer Mave-tarm-kanal Bevægeapparatet Klinisk biokemi og immunologi Diagnose Forløb og prognose Behandling

6 Antifibrotisk behandling Immunmodulerende behandling Raynauds fænomen Nyreaffektion oligurisk nyresvigt Gastrointestinale manifestationer Lunger Fysioterapi/ergoterapi Eosinofile syndromer Eosinofil fasciitis Andre hypereosinofile syndromer Mixed connective tissue disease Definition og klassifikation Overlapssyndromer Mixed connective tissue disease Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Raynauds fænomen Artrit Daktylit Lungeinvolvering Hjerteinvolvering Myosit Andre manifestationer Klinisk biokemi og billeddiagnostik Forløb og prognose Behandling Idiopatiske inflammatoriske muskelsygdomme Definition og klassifikation Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Muskelmanifestationer Hudmanifestationer Ekstramuskulære/-kutane manifestationer Parakliniske fund Muskelenzymer Myositis-antistoffer Andre biokemiske ændringer Billeddiagnostik Muskelbiopsi Elektromyografi Diagnose og differential diagnoser Forløb og prognose Sygdomsprogression Morbiditet og mortalitet Aktiv sygdom og graviditet Behandling Generelt Monitorering af behandlings effekt Glukokortikoider Cytostatika m.v Anden behandling Ergo- og fysioterapi Svælg- og taleforstyrrelser Vaskulit Introduktion Forekomst Ætiologi Patogenese Kliniske manifestationer Diagnose og differential diagnoser Primær vaskulit i store kar Arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer Biopsi Klinisk biokemi Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Takayasus arterit (arcus aortasyndrom, pulseless disease) Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og billed diagnostik Forløb og prognose Behandling Primær vaskulit i mellemstore kar Polyarteritis nodosa (panarteritis nodosa) Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer Biopsier Klinisk biokemi Billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Reumatologi

7 Behandling Kutan polyarteritis nodosa Kliniske manifestationer Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Kawasakis sygdom Forekomst Kliniske manifestationer Klinisk biokemi Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Primær vaskulit i små kar Granulomatose med polyangiitis (Wegeners) Patogenese Kliniske manifestationer Biopsi Klinisk biokemi Differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Churg-Strauss syndrom Kliniske manifestationer Biopsi, klinisk biokemi og billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Mikroskopisk polyangiitis Kliniske manifestationer Klinisk biokemi, billeddiagnostik og patologi Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Schönlein-Henochs purpura Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og immunologi Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Kryoglobulinæmisk vaskulit Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og immunologi Differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Kutan leukocytoklastisk vaskulit Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og billed diagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Sekundær vaskulit Forekomst Ætiologi Patogenese Kliniske manifestationer Biopsi og klinisk biokemi Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Andre former for vaskulit Behçets syndrom Definition Forekomst Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og billed diagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Pannikulit Erythema nodosum (knuderosen) Patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og billed diagnostik Differentialdiagnoser Forløb og behandling Isoleret cerebral vaskulit Kliniske manifestationer Diagnose Forløb og behandling Sjögrens syndrom Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Den okulære komponent: keratoconjunctivitis sicca Den orale komponent: xerostomi Indre organ-eksokrinopati B-lymfocyt-sygdom Non-eksokrine manifestationer

8 Parakliniske undersøgelser Øjne Spytkirtler Diagnostik og differentialdiagnoser Forløb og prognose Monitorering Behandling Erstatning af manglende sekreter Stimulation af eksokrint væv Systemisk og anden behandling Socialmedicinske aspekter Sarcoidose og sjældne artropatier Sarcoidose Definition Historie Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi Billeddiagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Sjældne artropatier Hypertrofisk osteoartropati Villonodulær synovit Okronose (alkaptonuri) Maligne ledtumorer Myelo- og lymfoproliferative tilstande Cancerartrit Autoimmune koagulations sygdomme Anti-fosfolipid-antistof-syndrom Definition Forekomst Ætiologi Patogenese Kliniske manifestationer Billeddiagnostik Laboratoriediagnostik Diagnose og differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Erhvervet (autoimmun) hæmofili Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemisk diagnostik Differentialdiagnoser Forløb og prognose Behandling Den febrile reumatologiske patient Definition Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Reumatologiske sygdomme, hvor feber indgår i klassifikationskriterierne Øvrige reumatologiske sygdomme med forekomst af feber Klinisk biokemi Prognose Diagnose og differential diagnoser Behandling Den gravide reumatologiske patient Definition Arvelighed og fertilitet ved reumatologisk sygdom Graviditet og fødsel hos den reumatologiske patient Medikamentel behandling før og under graviditet og amning Antikonception Reumatoid artrit, gravidi tet og antikonception Spondylartropati og graviditet SLE og graviditet Anti-SSA- og anti-ssb-antistoffer Systemisk sklerose, vaskulitis, myositis og graviditet Reumatologiske manifesta tioner ved medicinske sygdomme Endokrinologiske sygdomme Diabetes mellitus Hypothyroidisme Hyperthyroidisme Hyperparathyroidisme Hypoparathyroidisme Reumatologi

9 Akromegali Hæmatologiske sygdomme Hæmoglobinopatier Hæmokromatose Leukæmier Lymfomer Myelomatose Hæmofilier Idiopatisk hypereosinofilt syndrom Neoplastiske sygdomme Maligne ledtumorer Paraneoplastiske fænomener Enteropatisk artropati Hyperlipoproteinæmier Dialyseartropati Dermatologiske manifestationer ved reumatologiske sygdomme Systemisk lupus erythematosus (SLE) Akut kutan LE (AKLE) Subakut kutan LE (SKLE) Kronisk kutan LE (KKLE), diskoid LE (DLE) Histopatologi og immunpatologi Uspecifikke hudmanifestationer ved LE Behandling Neonatal lupus Dermatomyositis Behandling Sklerodermi Behandling Eosinofil fasciitis (Shulmans syndrom) Mixed connective tissue disease (MCTD) Vaskulitis Praktisk håndtering ved vaskulitis i huden Behandling Psoriasis Behandling Kutan sarcoidose Behandling Reaktiv artrit Reumatoid artrit Primært Sjögrens syndrom Stills sygdom hos voksne Febris rheumatica Erythema nodosum Klassifikation Neutrocytmedierede inflammatoriske tilstande Pyoderma gangraenosum Behçets sygdom Virus- og bakterie infektioner Parvovirus B Meningokoksygdom Borreliose Dermatologiske kompli kationer til medikamentel behandling TNFα-hæmmere Øvrige medikamina Osteoporose Definition og klassifikation Forekomst Kliniske manifestationer Ætiologi og patogenese Billeddiagnostik Røntgenundersøgelse af columna DXA Andre billeddiagnostiske metoder Klinisk biokemi og immunologi Specielle forhold Forebyggelse og behandling Calcium/D-vitamin Antiresorptiv behandling Bisfosfonater Denosumab Strontiumranelat Østrogen-receptor-modulerende farmaka (SERM) Østrogenbehandling Valg af antiresorptiv behandling Behandlingsvarighed Anabol behandling Parathyroideahormon Livsstilsfaktorer Mandlig osteoporose Praktisk håndtering af patienten med osteoporose Præmenopausale kvinder og yngre mænd Peri- og postmenopausale kvinder Mænd efter 50-års-alderen Reumatologiske patienter Manifest spinal osteoporose Tilskud

10 25 Generaliserede smerte tilstande Definition og afgrænsning Generaliserede smerter og neuroplasticitet Fibromyalgi Definition og klassifikation Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Klinisk biokemi og immunologi Diagnose og differentialdiagnoser Prognose og forløb Behandling Farmakologisk behandling Farmakologiske behandlinger ved reumatologiske sygdomme Generelle behandlings principper Farmakologiske behandlinger Analgetika Non-opioide analgetika Paracetamol Non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) og selektive COX-2- hæmmere (coxibs) Opioide analgetika Definition af opioider Endogene opioidpeptider og receptorer Opioider ved reumatologiske sygdomme Svage opioider Codein Dextropropoxyfen Tramadol Stærke opioider Adjuvansanalgetika Tricykliske antidepressiva (TCA) Antikonvulsiva Andre stoffer Glukokortikoider systemisk Kemisk struktur Farmakokinetik Farmakodynamik Klinisk anvendelse Dosering Bivirkninger Graviditet og amning Kontrol Glukokortikoider lokalt Intraartikulær hyaluronsyre Kemisk struktur Farmakokinetik Farmakodynamik Klinisk anvendelse Dosering Bivirkninger Glukosamin Kemisk struktur Farmakokinetik Klinisk anvendelse Dosering Bivirkninger Sygdomsmodificerende antireumatiske stoffer (DMARD) Methotrexat Sulfasalazin Klorokin og hydroxyklorokin Aurothiomalat Azathioprin Cyklofosfamid Ciclosporin Leflunomid Mycophenolatmofetil Intravenøs immunglobulinbehandling Biologiske antireumatika Anti-TNFa-terapi T-lymfocyt-co-stimulationshæmmer B-lymfocyt-apoptose/anti-CD20- antistoffer Anti-IL Human IL-1-receptor-antagonist Strategier for DMARD og biologiske lægemidler ved reumatoid artrit Fremtidige immun modulerende farmaka Plasmaferese Non-farmakologisk behandling Første kontakt Målsætning og evaluering De forskellige faggrupper Den alment praktiserende læge (speciallæge i almen medicin) Kiropraktoren i primærsektoren Fysioterapeuten i primærsektoren Speciallægen i primærsektoren Reumatologi

11 Psykologen Andre parter i primærsektoren Sygehusambulatorier/-afdelinger Almindelige behandlingsformer Rehabilitering, optræning og øvelsesterapi Opvarmning Nedvarmning Styrke-/udholdenhedstræning Konditionstræning Koordinations- og stabilitetstræning Bevægelighedstræning/strækøvelser Mobiliserende øvelser Smertereducerende træning Adfærdsregulerende træning Bassintræning Motion og trænings betydning for forebyggende behandling af muskuloskeletale lidelser Patientuddannelse og patientskole Aktivt arbejdsrettet rehabilitering Manuel behandling Historisk perspektiv Manuelle behandlingsformer Indikationsproblematik Manipulation og mobilisering Bivirkninger og kontra indikationer Videnskabelig evidens for manipulation og mobilisering Bløddelsbehandling Varme og kolde pakninger Strækbehandling og sengeleje El-terapi Akupunktur Bivirkninger og kontraindikationer Ergoterapi Ledbeskyttelse Hjælpemidler Skader i bevægeapparatet hos børn og unge Typer af skader Socialmedicinske aspekter International klassifikation af funktionsevne Socialforvaltningens arbejds metoder Hvordan behovet for socialmedicinsk indsats vurderes Idrætsmedicin Generelt Regionalt Fod-ankel Underben Knæ Ryg og nakke Bækken/lyske og lår Skulder Albue/hånd Glukokortikoidinjektion i led, slimsække, seneskeder og bløddele Formål Diagnostik Teknik Farmakokinetik og dynamik Indikationer Kontraindikationer Effekt Bivirkninger Lokale bivirkninger Systemiske bivirkninger Præparater og dosering Injektionshyppighed Regionale diagnoser og praktisk håndtering Led Pelvis Columna Bursae Seneskeder og sener Hereditære bindevævssygdomme Marfans syndrom Definition og klassifikation Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Behandling Osteogenesis imperfecta Definition og klassifikation Forekomst Ætiologi og patogenese Kliniske manifestationer Behandling Ehlers-Danlos syndrom

12 Definition Forekomst Kliniske manifestationer Klassifikation Diagnose og differentialdiagnoser Behandling Benign hypermobilitets syndrom Cutis laxa Stikordsregister 18 Reumatologi

13 Redaktører og forfattere Redaktører Søren Jacobsen Professor, overlæge, dr.med. Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Rigshospitalet Claus Manniche Professor, ledende overlæge, forskningsleder Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Jan Pødenphant Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Medicinsk afdeling C, Reumatologisk sektion Gentofte Hospital Kristian Stengaard-Pedersen Professor, overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Ulrik Tarp Overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Forfattere Kirstine Amris Overlæge Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Karsten Heller Asmussen Overlæge, ph.d. Reumatologisk Klinik Helsingør Hospital Bo Baslund Overlæge, ph.d. Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Rigshospitalet Tom Bendix Professor, overlæge, dr.med. Rygcenter Fyn, Forskningscentret Sygehus Fyn Ringe Henning Bliddal Professor, overlæge, dr.med. Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Jens Dahlerup Overlæge, dr.med. Medicinsk Gastroenterologisk afdeling V Aarhus Universitetshospital Bente Danneskiold-Samsøe Forskningschef, professor, overlæge, dr.med. Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Bent Deleuran Professor, overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital 19

14 Mette Søndergaard Deleuran Ledende overlæge, dr.med. Dermatologisk afdeling D Aarhus Universitetshospital Merete Engelhart Overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling Gentofte Hospital Mikkel Faurschou Overlæge, ph.d. Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Rigshospitalet Ulrich Fredberg Ledende overlæge, ph.d. Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Niels Graudal Overlæge, dr.med. Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Rigshospitalet Ellen-Margrethe Hauge Overlæge, lektor, ph.d. Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Troels Herlin Professor, dr.med. Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Merete Lund Hetland Overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling Glostrup Hospital Lars Morten Holm Afdelingslæge, ph.d. Øjenafdelingen Glostrup Hospital Kim Hørslev-Petersen Professor, overlæge, dr.med. Gråsten Gigthospital Toldbodgade Gråsten Steffen Jacobsen Overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital Søren Jacobsen Professor, overlæge, dr.med. Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Rigshospitalet Peter K.A. Jensen Ledende overlæge Klinisk genetisk afdeling Aarhus Universitetshospital Mogens Pfeiffer Jensen Overlæge, lektor, ph.d. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Finn Elkjær Johannsen Speciallæge Furesø Reumatologerne Farum Michael Kjær Professor, overlæge, dr.med. Idrætsmedicinsk Forskningsenhed Bispebjerg Hospital Michael R. Krogsgaard Overlæge, ph.d. Ortopædkirurgisk afdeling M Bispebjerg Hospital Bente Langdahl Overlæge dr.med. Medicinsk Endokrinologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 20 Reumatologi

15 Henrik Hein Lauridsen Kiropraktor Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Ole Rintek Madsen Overlæge dr.med. Medicinsk afdeling C, Reumatologisk sektion Gentofte Hospital Claus Manniche Professor, ledende overlæge, forskningsleder Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Claus Vinther Nielsen Ledende amtssocialoverlæge, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Jesper Nørregaard Ledende overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling Helsingør Hospital Anne Braae Olesen Overlæge, ph.d. Dermato-venerologisk afdeling S Aarhus Universitetshospital Frank de Paoli Cand.med., ph.d. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Anne Marie Lynge Pedersen Lektor, ph.d., tandlæge Odontologisk Institut Københavns Universitet Tom Petersen Forskningsfysioterapeut, ph.d. Rygcentret Københavns Kommune Hans Knudsens Plads København Ø Lone Hvitfeldt Poulsen Overlæge Center for Hæmofili og Trombose, Klinisk Biokemisk afdeling Aarhus Universitetshospital Jan Pødenphant Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Medicinsk afdeling C, Reumatologisk sektion Gentofte Hospital Jens Skøt Overlæge ph.d. Medicinsk afdeling C, Reumatologisk sektion Gentofte Hospital Ole Slot Overlæge Reumatologisk afdeling Glostrup Hospital Kristian Stengaard-Pedersen Professor, overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Kjeld Søballe Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Klaus Søndergaard Overlæge, ph.d. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Inge Juul Sørensen Overlæge, ph.d. Reumatologisk Afdeling RM Glostrup Hospital Ulrik Tarp Overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital 21

16 Bjarne Svalgaard Thomsen Ledende overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling U Aarhus Universitetshospital Anne Voss Overlæge, ph.d. Reumatologisk Afdeling C Odense Universitetshospital Niels Wedderkopp Professor Sygehus Lillebælt, Middelfart Rygcenter Syddanmark Mikkel Østergaard Professor, overlæge, dr.med. Reumatologisk afdeling Glostrup Hospital 22 Reumatologi

17 Forord Reumatologi 3. udgave er en opslags- og lærebog, som er skrevet på initiativ af Dansk Reumatologisk Selskab. Bogen indeholder opdateret viden inden for alle områder af reumatologien, det vil sige bevægeapparatets medicinske sygdomme. I lighed med tidligere udgaver har redaktionen fastholdt et stort antal forfattere, hvis ekspertise dækker de mange delområder inden for reumatologien. I forhold til 2. udgave er der foretaget en række ændringer med det formål at give de kliniske aspekter endnu højere vægt. Således er flere teoretiske afsnit blevet taget ud til fordel for nye kapitler omhandlende feber og graviditet i forbindelse med reumatologiske sygdomme. Siden forrige udgave er der på flere områder tilkommet nye og opdaterede internationale klassifikationskriterier samt konsensusrapporter, hvor bogen tilsvarende er blevet opdateret. Det er redaktionsgruppens håb, at bogen vil finde anvendelse som lærebog for uddannelsessøgende i medicin, biomekanik samt fysio- og ergoterapi. Derudover håber vi, at lærebogen kan blive et nyttigt redskab i dagligdagen for såvel praktiserende læger, reumatologer, ortopædkirurger, kiropraktorer, reumatologiske sygeplejersker som fysio- og ergoterapeuter. FADL s Forlag takkes for konstruktivt og professionelt medspil i udgivelsesforløbet. Redaktionsgruppen, januar

18 24 Reumatologi

19 Henning Bliddal, Steffen Jacobsen og Kjeld Søballe 1 Degenerative ledsygdomme Definition Artrose eller osteoartrose (OA) har i de senere år påkaldt sig mere og mere opmærksomhed. Degenerative processer i leddene er en del af menneskets naturhistorie, og hvis man bliver gammel nok, vil man blive ramt af denne tilstand. Genetiske faktorer vil påvirke forløbet; særligt heldige vil kunne klare mange ledbelastninger livet igennem uden større problemer, mens andre er disponeret for at udvikle tidlig OA, fx udløst af skader. OA er som sygdom ikke en enkelt, veldefineret enhed, men kan optræde både som en rent primær lidelse og sekundært til andre sygdomme og skader. OA er karakteriseret ved tab af brusk, fortætning af den subkondrale knogle og nydannelse af knogle ved leddets kant. Der er ved OA abnorme forandringer i alle leddets elementer, herunder også synovialmembranen og de periartikulære strukturer i form af ledkapsel, ligamenter og muskler. OA defineres således som: en gruppe overlappende sygdomme, som har forskellig ætiologi, men fører til ensartede biologiske, morfologiske og kliniske følger. Sygdomsprocesserne omfatter hele leddet, dvs. brusken, den subkondrale knogle, ligamenter, ledkapsel, synovialmembran og periartikulære muskler. I slutstadiet vil OA føre til tab af brusk fra leddets overflade, først i form af fissurer, dernæst ulcerationer og endelig til denudering af den underliggende knogle. OA kan især i lettere grader forekomme uden samtidige røntgenforandringer, som dog i hverdagen er en meget væsentlig del af udredningen. Fig. 1.1 viser et typisk røntgenbillede af en hofte med OA, Fig. 1.2 en MR-scanning af den samme hofte. Forekomst OA er særdeles almindelig. Visse led rammes hyppigere end andre, og i de ældre aldersgrupper vil Figur 1.1 Røntgenbillede af hofteled (anterior-posterior optagelse). Der er svær artrose i venstre hofteled, mens højre er relativt intakt, dog med begyndende randudbygning. Der er i højre hofteled såkaldt pistolgrebsdeformitet, en mere stump vinkel end normalt med femurskaftet. Billedet er stillet til rådighed af Mikael Boesen. Figur 1.2 MR-scanning af hofteled, hvor venstre hofte er ramt af svær OA samme patient som i Fig Læg mærke til manglende bruskdække på den øvre vægtbelastede del af leddet og i randzonen osteofytose nedad til, foruden cystedannelse i acetabular-loftet. Højre hofte er i sammenligning normal. (Coronal optagelse, T1-vægtet sekvens med fedt-saturation). Billedet er stillet til rådighed af Mikael Boesen. 1 degenerative ledsygdomme 25

20 alle personer være ramt i et eller flere af følgende led: columna cervicalis, columna lumbalis, tommelens rodled, storetåens grundled, knæleddet eller fingrenes distale interfalangealled. Lidt mindre hyppigt rammes fingrenes proksimale interfalangealled, metakarpofalangealled 1, håndled, skulder- og hofteled, mens OA mere sjældent rammer albueled og næsten aldrig metakarpofalangealled 2-5. Kvinder synes i forhold til mænd for alle led at have en øget frekvens af OA, uden at OA dog bliver til en kønsspecifik sygdom i lighed med visse former for artrit. Den hyppigste incidensrate for OA er således knæ-oa, hvor kvinder i 70-års-alderen har en incidens på omkring 1 %. Forekomsten af OA er tæt knyttet til alder og findes næsten ikke blandt børn. Blandt voksne over 20 år har ca. 4 % af mænd og 9 % af kvinder symptomgivende OA. Mange tilfælde af radiologisk påvist OA er subkliniske, og selv svære forandringer kan forløbe uden subjektive symptomer. Den mest betydningsfulde OA-forandring involverer knæleddet, som med årene bliver afgørende for individets evne til at klare sig selv, hvad angår forflytninger og egentransport (gang). OA er en stor byrde for både den enkelte og for samfundet. Ifølge The Bone and Joint Decade er OA skyld i halvdelen af alle kroniske sygdomme hos personer over 65 år. 25 % af personer over 60 år har betydende smerter og funktionsnedsættelse som følge af OA. De økonomiske konsekvenser af OA er enorme; i den vestlige verden er OA den mest betydningsfulde årsag til sygefravær fra arbejdsmarkedet, og OA er det største enkelte sygdomsproblem i pensionsalderen. Man har i USA opgjort, at OA koster omkring 2 % af bruttonationalproduktet. Mens OA ikke er en dødeligt forløbende sygdom og ikke medfører sikker påvirkning af livslængden, er den således en meget betydende faktor for livskvaliteten for den enkelte. Ætiologi OA er en multifaktorielt betinget sygdom, dog med visse forhold af klar betydning for sygdomsprocessen. Arvelige faktorer for udviklingen af OA blev først erkendt af Heberden, som beskrev de noduli på fingrenes yderled, der bærer hans navn. Denne observation gjorde det muligt at skelne OA fra urinsyregigt. Senere har man i studier af familier med særligt tidligt udviklet OA kunnet påvise genetiske abnormiteter, overvejende mutationer i kollagen type 2, som er den hyppigst erkendte arvelige faktor. Også mutationer med ændringer i andre typer af kollagen eller centrale dele af bruskens øvrige biokemiske bestanddele kan føre til tidlig udvikling af OA. Patogenese Den danske betegnelse, slidgigt, giver et godt billede af, at ingen enkeltfaktor fører til OA uden en samtidig belastning af leddet. Dyreeksperimentelle modeller for OA viser dog, at fuld aflastning af leddet fører til en ekstra modtagelighed for OA ved en efterfølgende belastning. Mens OA indebærer ændringer i alle leddets væv, har ledbrusken en særlig betydning. Ledbrusk Ledbrusk dannes i embryologisk sammenhæng sammen med knogler, men mens knoglevæv kan remodelleres ved ændret belastning, er ledbrusk et meget statisk væv. Når mennesket er fuldt udviklet, ændres bruskens struktur ikke, og man må regne med, at de bærende dele af den ledbrusk, man har i 20-års-alderen, skal holde livet ud. Brusken består af celler, kondrocytter, som ligger indlejret i den intercellularsubstans, der udgør den største del af bruskens volumen. Brusk har ingen egenforsyning af kar eller nerver, men modtager forsyninger af ilt og næring ved diffusion fra den underliggende knogle eller fra ledhulen. Bruskens ernæring fremmes ved, at leddet under bevægelse udsættes for skiftende tryk og træk. Afhængig af bruskens placering er der derfor en relativ hypoksi, som fx i columna vertebralis kan være af betydning for degenerative processer i discus. Kondrocytterne udgør et fortsat aktivt væv, der udskifter bruskens proteoglykaner med en halveringstid på flere år. Bruskens kollagen, som overvejende er af type 2, arrangeret i et netværk af fibriller, udskiftes derimod ikke i voksenalderen. Produktionen af glykosaminoglykaner til bruskens matrix stimuleres bl.a. af belastning. Modsat hæmmes produktionen af det proinflammatoriske interleukin-1, som dannes i både synovialis og kondrocytterne. Brusk fra ankelled er mere resistent 26 Reumatologi

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5 indhold Forord................................................. 3 Patienter fra min praksis.................................. 5 Indledning............................................. 8 Ondt i ryggen en

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark GLA:D Deltagermateriale Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale Godt Liv med Artrose i Danmark 15 Hvad er artrose? Artrose er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Muskel- og skeletsygdomme

Muskel- og skeletsygdomme Muskel- og skeletsygdomme 7 n Muskel- og skeletsygdomme er sygdomme og symptomkomplekser relateret til muskler, sener, knogler og led og karakteriseret ved smerte og nedsat fysisk funktion. n Det er multifaktorielle

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Basisbehandling af artrose. - en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose Af Carina Thorstensson og Ewa Roos

Basisbehandling af artrose. - en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose Af Carina Thorstensson og Ewa Roos Basisbehandling af artrose - en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose Af Carina Thorstensson og Ewa Roos 1 Forord Denne danske udgave af Basisbehandling af Artrose henvender sig til sundhedsprofessionelle

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

SPORTSMEDICIN ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST DANSK DANSK. NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST DANSK DANSK. NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

KLARINGSRAPPORT. Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen. Nr. 15 2001. Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560

KLARINGSRAPPORT. Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen. Nr. 15 2001. Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560 Nr. 15 2001 KLARINGSRAPPORT Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560 Arbejdsgruppen bestod af: Bent Lange Per Hølmer Nr. 15 2001 Flexorsenelæsioner på hånden

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN UNDERBENSSMERTER COACHING DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN UNDERBENSSMERTER COACHING DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK UNDERBENSSMERTER COACHING fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Crus og coaching Det lyder som et

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen Ikke mere brok Vi går i dybden

Læs mere

IDRÆTS SKADE BOGEN REDIGERET AF THORSTEN INGEMANN HANSEN OG MICHAEL R. KROGSGAARD FADL S FORLAG

IDRÆTS SKADE BOGEN REDIGERET AF THORSTEN INGEMANN HANSEN OG MICHAEL R. KROGSGAARD FADL S FORLAG IDRÆTSSKADEBOGEN IDRÆTS SKADE BOGEN REDIGERET AF THORSTEN INGEMANN HANSEN OG MICHAEL R. KROGSGAARD FADL S FORLAG Idrætsskadebogen 1. udgave, 1. oplag 2007 FADL s Forlag Aktieselskab, København 2007 Fagredaktion:

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere