HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR"

Transkript

1 HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR

2 HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats påkrævet, i særdeleshed når der er tale om: et længerevarende funktionsbegrænsende sygdomsforløb, hvor patienten er sygemeldt at kiropraktoren mistænker alvorlig patologi at kiropraktoren, som led i et behandlingsforløb har henvist til CT- eller MR-skanning eller anden sygehusafdeling i øvrigt Det foreslås, at den praktiserende læge benytter sig af skriftlig henvisning til kiropraktor, og at kiropraktoren, når en sådan foreligger eller når det i øvrigt er relevant fremsender en skriftlig epikrise. Det foreslås endvidere, at begge parter informerer hinanden om relevante forhold, når de anmodes om oplysninger i forbindelse med aktuelle behandlingsforløb, og at kiropraktoren orienterer patientens læge om foretagne røntgen- og ultralydsundersøgelser.

3 HVORFOR? Kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger er væsentlig for at sikre sammenhængende patientforløb. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening har derfor aftalt, at kvaliteten i behandlingen af patienter med lidelser i bevægeapparatet skal styrkes ved at udbygge kommunikationen mellem kiropraktorer og alment praktiserende læger. Repræsentanter fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Dansk Kiropraktor Forening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin har drøftet indhold i en vejledning. Her præsenteres vejledningens budskaber med konkrete eksempler. Læs mere: kommunikation

4 LÆGE KIROPRAKTOR VED HENVISNING Når den praktiserende læge henviser en patient til kiropraktor, foreslås det, at den praktiserende læge sender en skriftlig henvisning. Lægen kan i henvisningen beskrive indikationen samt information om vigtige forhold om fx nuværende eller tidligere sygdomme eller medicinforbrug. Desuden informeres om betydningsfulde tidligere udrednings- eller behandlingsforløb. Den gode henvisning indeholder ifølge MedCom følgende: - Diagnose/problemstilling - Relevant aktuel medicin - Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt - Specielle patientbehov - Objektive fund - Lægens ønsker og forventninger - Relevante undersøgelsesresultater 2 eksempler på henvisninger til kiropraktor: Spændingshovedpine: 34-årig mand med spændingshovedpine gennem flere år. Fysioterapi og massage kan lindre kortvarigt. Er i jobsituation med mange stressfaktorer. Neurologisk udredning sidste år, der ikke fandt anden årsag en muskulære spændinger. Patienten vil nu gerne prøve kiropraktik. MR cerebrum i.a. RU col. cerv. i.a. (se vedlagte beskrivelse). Medicin, Panodil p.n. Objektivt: Col. cerv. normal og smertefri bevægelighed. Trykøm i nakke og skulderåg. BT 125/85. Patienten sendes til kiropraktor for vurdering og evt. behandling.

5 68-årig kvinde med bensmerter med vekslende lokalitet. Tidligere udredt for spinalstenose epikrise vedlagt men klinikken peger ikke på dette nu. Ingen sphinctersymptomer. Smerten forværres ved bugpres. Ingen effekt af konventionelle analgetica. Objektivt: Svækket venstresidig akillesrefleks og diffust nedsat sensibilitet på venstre UE. Strakt benløfttest udløser lændesmerter ved 50 grader bilateralt. RU col. lumbalis viser aldersvarende forhold. Beskrivelse er vedlagt. Henvises m.h.p. vurdering og behandling. VED ANMODNING OM OPLYSNINGER Læge og kiropraktor kan anmode hinanden om oplysninger ved aktuelle behandlingsforløb og i den forbindelse i øvrigt informere hinanden om andre relevante forhold. Eksempler: Det kan være væsentligt, at lægen oplyser kiropraktor om svar på undersøgelser som fx billeddiagnostik, blodprøver, reumatologiske udredninger, knogleskørhedsskanninger m.m. Det kan også give mening at informere kiropraktor om ændringer i medicin fx ved binyrebarkhormonbehandling eller blodfortyndende medicin.

6 KIROPRAKTOR LÆGE EPIKRISE Det kan være relevant, at kiropraktor fremsender lægen en epikrise især hvis patienten er henvist skriftligt. Det kan være, når patientens forløb er afsluttet eller når det i øvrigt giver mening. Den gode kiropraktorepikrise indeholder information om: - Diagnoser - Objektive fund - Klinisk problemstilling - Billeddiagnostik - Behandlingsforløb - Information til patienten - Forslag til videre tiltag. Eksempel på epikrise til læge: Læge har skriftligt henvist rygpatient til kiropraktor. Efter første besøg skriver kiropraktor tilbagemelding i form af epikrise: Afsenderdata: Kiropraktor Kirsten O. Prak Thorsen, Østergade 4, 1234 Ydenstrup. Tlf Modtager: Læge M.D. Cinn, Lægehuset, 1234 Ydenstrup. Evt. kopimodtager: Patientdata: Inna Jannesen, Industrivej 45, 1234 Ydenstrup, cpr: ABCD Første besøg dato: Afsluttet dato: Ikke afsluttet Aktionsdiagnose ICPC: L86 Rygsyndrom med smerteudstråling. Vurdering: Nerverodspåvirkning L5 venstre Henvisningsårsag: Resume af forløb: Lændesmerter med udstråling til venstre laterale crus og 1. tå. Debuteret 14.februar 2012 uden kendt udløsende årsag. Tiltaget siden debut. Er ikke sygemeldt, men angiver problemer med at sidde. Søvnen forstyrret af smerter. Forsøgt Pamol og Ipren uden overbevisende effekt. Objektive fund: Tydeligt forpint. Normal gang. Positiv strakt benløft af venstre ved 30 grader. Let kraftnedsættelse (kraft grad 4) af venstre extensor hallucis longus, i øvrigt normal kraft, sensibilitet og reflekser.

7 Læs mere om den gode epikrise : Behandlingsplan: Pt. er anbefalet relativ aflastning, herunder liggende pauser i løbet af arbejdsdagen. Ses til opfølgning Monitoreres frem til tilstanden er stabil. Behandlingsplanen vil foregå i henhold til regionens forløbsprogram. Information/anfalinger til patienten: Er informeret om, at der er tegn på diskusprolaps med nerverodspåvirkning, herunder om forventet forløb og gunstig prognose. Er instrueret i forholdsregler ved progression af kraftnedsættelse eller ændringer i blære- sphinterkontrol. Anbefalet at veksle mellem liggende og let aktivitet, desuden at drøfte smertestillende medicin med egen læge. Sygemeldingsvarighed: Kortvarig sygemelding må overvejes ved manglende bedring inden for 1 uge. Epikriseunderskriver og dato: VED UNDERSØGELSER ISÆR BILLEDDIAGNOSTISKE Det foreslås, at kiropraktor orienterer patientens læge om foretagne røntgen- og ultralydsundersøgelser. Eksempel: En røntgenundersøgelse afslører kompressionsbrud. Kiropraktor skriver om sit fund til patientens læge i en billeddiagnostisk epikrise og supplerer evt. med en generel epikrise. Også ved andre undersøgelser kan det være relevant, at kiropraktor informerer lægen. Fx hvis den objektive undersøgelse fremviser oplysninger, der giver mistanke om sygdom, der kræver lægelig vurdering. Eksempel: Den objektive undersøgelse afslører forhøjet blodtryk. Kiropraktor skriver om sit fund til patientens læge i form af en epikrise.

8 HVORDAN Kommunikationen skal som hovedregel foregå elektronisk via godkendte MedCom-standarder. Telefonisk kontakt kan i særlige tilfælde også komme på tale. P.t. eksisterer ikke særskilte MedCom-standarder for kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger. Derfor anvendes de standarder, der er udarbejdet til brug for speciallæger: speciallægehenvisning (REF06), der formidles via REFHOST eller sendes direkte til kiropraktorens lokationsnummer speciallægeepikrise (DIS07) ved kommunikation med praktiserende læge korrespondancebrev (DIS91), der kan benyttes til ad hoc kommunikation og til deling af oplysninger fx blodprøvesvar og lign. billeddiagnostisk epikrise (DIS05) Alle lægers IT-systemer indeholder primo 2013 en henvisningstype til kiropraktor, som dirigerer til speciallægehenvisningerne. Det sikres, at speciallægehenvisninger, som benyttes til kiropraktorbehandling, ikke afvises på henvisningshotellet. Udgivet af Dansk Kiropraktor Forening 2012

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger MedCom Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 1 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND... 3 2. BILLEDFORSENDELSE...

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere