nr. 1 marts årgang ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 1 marts 2012 24. årgang ISSN 1901-1717"

Transkript

1 nr. 1 marts årgang ISSN

2 Kære alle rett nyt læsere redaktionen annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks Ullerslev Telefon kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Ja, så er vi så småt ved at få overstået denne kolde vinter. Håber I alle er kommet godt gennem kulden. Vi har da i det mindste fået mindre sne på det sidste. I sidste nummer af rett nyt var jeg lykkelig endelig en forælder, der kom med gode tiltag / hjælpemidler for vores rett piger / dreng. Men siden er der desværre ikke kommet så meget, bortset fra Camillas mor der igen er på banen og så vores formand. TAK for det. Alle I andre, kig jer om derhjemme er der ikke noget, vi andre kan gøre brug af og som så kan komme i bladet? Savner input og temaer fra jer. Prøv at læse artiklen Lykken er for alle, det var måske et input? Eller hvad med spørgsmål nr. 14: Hvad kan gøre dig vred? De fleste af vores piger svarer: Folk der snakker hen over mit hoved og IKKE taler direkte til mig. SÅ bliver jeg ked af det og trækker mig ind i mig selv. Du/I kan ikke forstå min isolation heller ikke mit behov for at komme ud af denne stol og løbe og lege ligesom andre børn. Læs lidt om, hvad din støtte går til på side 38 i bladet. redaktion Bent Sewohl Ulsøparken 1, 6. sal, lejlighed Brøndby Strand Tlf Til slut vil jeg ønske jer alle et godt forår og en god påske. Husk deadline til næste rett nyt den 23. maj. Husk forsiden kan blive jeres. (Denne gang blev det Dea). På genkig den gamle redaktør Bent Sewohl tekst til bladet Hvis du ønsker noget bragt i rett nyt, skal du sende det til redaktionen. ansvarsfraskrivelse Læserbreve og udklip fra andre publikationer bragt i rett nyt er nødvendigvis ikke udtryk for Rett Foreningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve eller udklip. deadlines 2012 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 forsidefoto Dea Laustsen, mor til Nicoline 23. maj 17. september 8. november 8 2 Redaktionen Læser deadline 3 Nyt fra bestyrelsen Aktivitetskalender Indbydelse til undervisningsdag 7 Det gode liv er ligeværdigt 8 Lykken er for alle 13 Frit skolevalg spørgsmål 16 Sjældne patienter ender i en lægejungle 19 Epilepsihospitalet 20 Camillas liv Center for Rett Syndrom 29 Nikoline med Skotsk Højlandskvæg 29 Opfølgning på forsiden indhold 31 Aidt-sang starter Sjældnemarchen 33 Idéer til aktivitet og leg 35 Fødselsdagshilsner 36 Udlånsmaterialer 37 Hvordan bliver rett nyt til? 38 Bestyrelsen Kontaktliste Oplysninger til annoncørerne 40 Kriterier for Rett syndrom

3 nyt fra bestyrelsen Så kom vinteren alligevel over os, med frost og sne, og jeg skal love for, at det kan mærkes på varmeregningen, men flot ser det dog ud. Vi havde bestyrelsesmøde for nogle dage siden, og det holdt vi i Korsør, på det Hotel vi skal være på til vores årlige Rett-weekend. På mødet havde vi også sat tid af til at snakke om vores fremtidsvisioner for bestyrelsen og ikke mindst for foreningen. Der er mange opgaver i bestyrelsen, og det er vi glade for. Vi snakkede om, hvor vi ser bestyrelsen om 5 år. Vi vil meget gerne holde fast i de ting, vi gør i foreningen nu, altså holde vores årlige Rett-weekend, vores temadage og selvfølgelig netværke både internationalt og nationalt. Og vores mål for foreningen er selvfølgelig også at bringe forældre og rett piger og dreng tættere sammen altså igen at netværke. Vi havde mange andre ting oppe at vende, bl.a. at stable støttearrangementer på benene, være i medierne for at få udbredt kendskabet til Rett syndrom, men hvorend vi gerne vil, må vi bare indse, at vi ikke kan nå det hele. Så konklusionen blev, at vi gør et godt stykke arbejde i foreningen, og vi vil fastholde de ting, vi gør nu og gøre dem endnu bedre i stedet for at starte nye ting op. Med disse ord er det jo oplagt med en opfordring til jer læsere. Hvis I sidder med gode ideer og forbindelser, så hold jer endelig ikke tilbage. Vi tager imod alt den hjælp, vi kan få. Heldigvis er der også andre, der gør et godt stykke arbejde, og det er Sjældne Diagnoser. De afholdt den 29. februar, Sjældne Marchdagen, i København. Esben Duelund, som har indsunget vores Rett sang var mødt op for at underholde og spille vores sang. I november holdt vi møde med Rett centret, og vi glæder os virkelig til det fremtidige samarbejde med dem. Vi er jo allerede godt i gang kan man sige, og de fleste medlemmer i foreningen har nok også mødt de forskellige personer i centret, og forhåbentlig vil vi alle få rigtig meget glæde af dem og centret. Der er også blevet sendt indbydelser ud vedrørende konsultationer i Centret, og det håber vi, at mange vil gøre brug af, så Centret kan komme i gang med at lære vores Rett piger/dreng at kende samt få stof at arbejde med. Temadagen, som bliver afholdt i Jylland og på Sjælland i april (se invitation i bladet) vil være i samarbejde med Rett- Centret, da det er dem, der skal undervise i Rett syndrom. Det bliver en spændende og indholdsrig dag, og vi håber at så mange som muligt, både fagpersoner, forældre og andre med tilknytning til Rett syndrom, kan komme. Slutteligt vil vi meddele, at vi er i gang med at arrangere en bedsteforældredag, da vi har fået flere ønsker om dette. Vi arbejder med program og tidspunkt, og det vil blive meldt ud, så snart vi har det fastlagt, så hold øje med indbydelsen. Til sidst vil jeg lige nævne, at der i år bliver holdt Rehab messe i Bella Centret i København, den maj. Håber vi ses til vores arrangementer, der kommer i den næste tid, og husk som skrevet at I altid er velkomne til at komme med gode idéer, forslag eller hvis I selv har en ting, I vil gøre for foreningen, så endelig gå til den. På bestyrelsens vegne Dea P. Laustsen marts Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser april 18. Undervisningsdag i Rett syndrom på Kennedy Centeret LEV hovedbestyrelsesmøde 24. Undervisningsdag i Rett syndrom i Horsens 28. Bestyrelsesmøde, Jylland aktivitetskalender 2012 september LEV hovedbestyrelsesmøde november LEV hovedbestyrelsesmøde oktober Repræsentantskabsmøde 3

4 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Indbydelse til UNDERVISNINGSDAG og Center for Rett Syndrom byder velkommen til et grundlæggende kursus om Rett syndrom. Formål At give en bedre forståelse for hvad Rett syndrom er, og hvad det medfører samt at forstå personer med Rett syndroms reaktioner og handlinger og dermed blive i stand til at yde en bedre hjælp og støtte for dem. Mål At give et indblik i sygdommens udvikling, typiske symptomer, behandling af sygdommen, motorisk udvikling samt gode råd til træning og håndtering. Målgruppe Pædagoger, lærere, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, personale på bo-steder/aflastning, hjælpere/aflastningsfamilier, forældre samt andre med til-knytning til personer med Rett syndrom. Undervisere Anne-Marie Bisgaard, Klinikchef og overlæge Birgit Syhler, Fysioterapeut Karina Kragerup, Socialformidler Kirstine Ravn, Molekylær-genetisk forsker, cand.scient., Ph.d. Jakob Lorentzen, forskningsfysioterapeut, Ph.d. Program Morgenmad Velkomst og introduktion til dagen Hvad er Rett syndrom - En gennemgang af, hvordan sygdommen manifesterer sig og udvikler sig - Hvad er Center for Rett Syndrom, og hvordan kan centret bruges? Kaffepause Vigtige kliniske problemstillinger hos patienter med Rett syndrom - Eksempler på typiske symptomer ved Rett syndrom - Behandling af sygdommen gode råd i forbindelse med træning og håndtering af patienter med Rett syndrom Spørgsmål og opsamling fra formiddagen Frokost Motorisk udvikling hos patienter med Rett syndrom - Hvordan udvikler barnet med Rett syndrom sig i forhold til raske børn - Hvorfor udvikler børn med Rett syndrom sig anderledes end raske børn Kaffepause Familiens rettigheder i forbindelse med Rett syndrom - Hvordan bliver kommunen en vigtig samarbejdspartner Spørgsmål, erfaringsudveksling og opfølgning på eftermiddagen Afslutning Sjælland Hvor: Kennedy Centret Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup Hvornår: Onsdag d. 18. april kl Jylland Hvor: Bygholm Park Hotel Schüttesvej 6, 8700 Horsens Hvornår: Tirsdag d. 24. april kl Tilmelding sker til Martin Jagd Nielsen, venligst oplys: navn og adresse. Eventuelt EAN-nummer skal oplyses ved tilmelding. Opkrævning af tilmeldingsgebyret vil blive udsendt efterfølgende. Tilmeldingsfrist: Senest den 31. marts 2012 Med venlig hilsen Pris for fagpersoner: Pris for forældre/familie: 750 kr. 250 kr. og Center for Rett Syndrom, Kennedy Centret 5

5 Vi bringer her to på hinanden følgende artikler fra INKL. nr. 1/2012 med tilladelse fra Socialstyrelsen: Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri inkl. Det gode liv er ligeværdigt og vejen til ligeværdighed går via den rette kompensation, fastslår Dansk Handicap Forbund. Når snakken falder på emnet det gode liv, får landsformanden for Dansk Handicap Forbund (DHF), Susanne Olsens stemme en helt særlig glød. - Vi lavede en undersøgelse med præcis det navn blandt vore medlemmer, og svaret for dem var entydigt: Man kan sagtens have et godt liv, selv om man har en funktionsnedsættelse. Men helt afgørende er det, at man får den rigtige kompensation. Det være sig hjælpemidler og personlig hjælp. Og i et omfang, så man kan klare sig på et eventuelt arbejde, på sin uddannelse og først og fremmest derhjemme sammen med sin familie, siger Susanne Olsen. For vejen til de gode liv går gennem inklusion. Som alle andre mennesker har vi brug for en identitet og for at være noget. Det betyder noget, at vi ikke bare er handicappede, men at vi har nogle roller, hvor vi betyder noget. Med den rigtige kompensation kan man være mor eller far. Man kan være kæreste. Man kan være sportsmand eller noget helt femte, siger Susanne Olsen, der fremhæver fleksjobordningen som noget, der virkelig gør en forskel for en stor gruppe personer med funktionsnedsættelse. Det er jo en fantastisk ordning, der gør, at man kan være en del af - eller bevare kontakten til - arbejdsmarkedet, selv om man ikke kan bestride et fuldtidsjob. Man har noget meningsfuldt at stå op til og er med til at bidrage aktivt til samfundet. Det er dels med til at give noget identitet, og så giver det muligheden for at opbygge og vedligeholde nogle sociale relationer, forklarer Susanne Olsen. Set med anden optik Hun har selv haft en funktionsnedsættelse hele sit liv. Fra fødslen har hun haft en spastisk tetraplegi, der betyder store funktionsnedsættelser i arme og ben. - Det betyder helt klart noget for den måde, andre mennesker ser mig på. Når jeg er ude til eksempelvis fester, så spørger man folk omkring mig, hvad de arbejder med. Jeg får spørgsmålet: Og hvad får du så tiden til at gå med? Når jeg så svarer, at jeg har et fuldtidsjob som landsformand i DHF, så skal de lige skifte kanal og så er fokus ikke længere på, hvad jeg er, men hvem jeg er. Og så opstår den gode ligeværdsfølelse, siger Susanne Olsen. En anden ting, der ifølge Susanne Olsen er vigtig, er at få den nødvendige hjælp, så man så vidt muligt kan klare sig selv. Der vil selvfølgelig være nogle ting, som man ikke kan. Men der er altså også en hel masse, som man kan selv. Det ta- Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicap Forbund (DHF). ger måske lidt længere tid, end det ellers ville gøre, og det kan også godt være, at det bliver gjort på en lidt alternativ facon. Men helt grundlæggende så vil alle med en funktionsnedsættelse hellere gøre de ting selv, som er muligt. Igen med den rigtige kompensation kan man opnå en høj grad af selvhjulpenhed, siger hun. Tekst: Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation Foto: Dansk Handicap Forbund 7

6 Lykken er for alle Handicappet eller ikke handicappet. Sort, hvid eller gul. Rig eller fattig. Alle kan være lige lykkelige, siger lykkeforsker Christian Bjørnskov Ifølge Wikipedia er lykke en en følelse, som sætter en i en tilstand af velvære. Lykke er individuel. Hvad der føles som lykke for den ene person, føles ikke nødvendigvis som lykke for en anden. For lykkeforsker Christian Bjørnskov, lektor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, er lykke sådan helt generelt svær at definere. - Hvis vi for alvor skal lære hvad lykke er, så er tricket, at lade være med at forsøge at definere hvad lykke er. For det kan vi simpelthen ikke, siger han. Så potentielle lykkejægere kan næppe forvente anden fangst end en lang næse. Den gode nyhed for danske lykkejægere er imidlertid, at vi ved en hel del om hvilke faktorer, der skal til for at udløse lykke. Det helt vidunderlige ved lykken er, at den ikke forskelsbehandler. Man kan opnå lykken, uanset om man er rig eller fattig. Om man har et handicap eller har sin fulde førlighed. Om man er hvid, sort eller noget helt tredje. Men der er mindst to fællesnævnere, der helst skal være til stede, forklarer Christian Bjørnskov. Den første fællesnævner er, at man har nogle gode, sociale relationer til andre mennesker. Fakta om forskeren Christian Bjørnskov er 41 år, lektor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, og har forsket i lykke i otte år. Har skrevet ph.d. om social kapital og værdien af tillid til netværk. Tekst: Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation Foto: Helene Bagger 8

7 inkl. Man bliver ikke automatisk lykkelig af at forske i lykke, siger Christian Bjørnskov. Men jeg er helt klart blevet mere opmærksom på, hvad jeg selv kan gøre og kan lettere se, hvis der er noget der mangler. Det kan være familie eller venner, men i lige så høj grad kolleger. Det som betyder noget er, at man har en positiv tilgang til fremmede, det vil sige mennesker vi ikke kender. Det er vi generelt ret gode til i Danmark. Vi er måske ikke helt så udadvendte som andre folkeslag, men vi har til gengæld en helt fantastisk tiltro til andre mennesker. Det ligger i den danske folkesjæls natur at tro på det bedste i mennesker, og undersøgelser viser, at vi i høj grad også stoler på fremmede mennesker, forklarer Christian Bjørnskov. En forbløffende tilpasningsevne Den anden væsentlige faktor er muligheden for at have indflydelse på sit eget liv. Og også her scorer danskerne generelt høje point. Som folk har vi simpelthen en ukuelig tro på, at selv om vi befinder os i en situation som vi ikke bryder os om, så har vi muligheden for at gøre noget ved det, hvis det virkelig er noget der betyder noget for os. Det er en utrolig vigtig ting, når vi taler om lykke. For når man ved, at man kan bringe sig selv i en anden og bedre situation, så vejer problemet ikke så tungt længere, siger den århusianske lykkeforsker. Og så skulle man måske tro, at mennesker med handicap bliver hægtet af. For uanset hvor mange positive og konstruktive tanker man tænker, så får man ikke benet og armen eller synet og hørelsen tilbage igen. Men det er ikke tilfældet. Noget af det som vi har lært af de sidste 15 års lykkeforskning er, at mennesket er ekstremt dygtigt til at tilpasse sig en ny situation. Der er forsket en hel del i varige personskader i forbindelse med eksempelvis trafikuheld, hvor folk mister førligheden eller enkelte lemmer. Det er rigtigt, at i forbindelse med at ulykken sker, og personens liv bliver ændret på grund af det tilkomne handicap, så sker der et dyk i den pågældendes lykkefølelse. - Men der går i gennemsnit to år, så er langt hovedparten af de personer, der har fået et handicap, oppe på det samme lykkeniveau, som de var på inden ulykken, siger Christian Bjørnskov. De to år er den tid, det tager et menneske at tilpasse sig en ny livssituation. RESUMÉ Lykken er for alle! Uanset om man er rig eller fattig, sort eller hvid og om man har en funktionsnedsættelse eller ej. Det gode budskab kommer fra lektor i nationaløkonomi, Christian Bjørnskov, der i de seneste otte år har forsket i lykke. Forskningen viser, at hvis blot to faktorer er til stede, så er lykken opnåelig for alle. Den vigtigste forudsætning er gode sociale relationer til andre mennesker. Den anden forudsætning er, at man som menneske føler, at man selv har indflydelse på sit eget liv. Det sidste er en vigtig ting at huske for mennesker, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelser. Lad dem klare så meget som muligt selv og hjælp kun, hvis du bliver spurgt eller kan se, at det er nødvendigt. Det værste man kan gøre er at umyndiggøre folk ved at tage ansvaret for deres eget liv fra dem, siger Christian Bjørnskov. 9

8 inkl. Det er den tid det tager at finde ud af, enten hvordan jeg kan gøre de samme ting, som jeg gjorde før. Eller flytte fokus til hvilke nye muligheder der nu måtte være. Ret mange mennesker lever faktisk på automatpilot. Og det, at blive tvunget ud i at flytte fokus, kan have den positive gevinst, at nogle af de mennesker, der kommer ud for en ellers alvorlig ulykke, faktisk kan ende med at befinde sig på et højere lykkeniveau end før. Fordi de pludselig opdager, at de kan nogle ting, som de ikke før var klar over, forklarer Christian Bjørnskov. Vigtigt at klare sig selv Men en forudsætning for at personer med handicap bliver lykkelige er, at de fortsat føler, at de selv kører bussen i deres eget liv. Ifølge Christian Bjørnskov er det værste pårørende og mennesker, der arbejder med personer med handicap kan gøre, at problematisere handicappet og tage ansvaret fra dem. Det er ekstremt vigtigt, at man ikke i misforstået godhed pakker de handicappede ind i vat og gør alting for dem. Det bedste råd jeg kan give til de mennesker, der enten bor sammen med handicappede eller arbejder med dem er, at de skal tage sig i at gøre tingene for de pårørende/brugerne. Der er en masse ting, som de kan selv på deres egne præmisser. Det tager måske lidt længere tid, og det ser måske ikke lige så pænt ud. Men det er bare så vigtigt. Prøv at tænke på hvordan små børn reagerer, når vi pådutter dem vores hjælp, fordi det måske tager fem minutter længere, at tage støvler på. Og prøv så at tænke på, hvordan du som voksen ville have det med på den måde at blive umyndiggjort. Det er nok ikke noget, man bliver specielt lykkelig af, siger Christian Bjørnskov. Fokus væk fra handicappet Genvejen til lykkefølelsen for personer med handicap er at finde de steder, hvor handicappet ikke har nogen betydning, og hvor man kan bidrage med de resurser, man indeholder så man får skabt en anden identitet. Christian Bjørnskov fremhæver idræt som en af de måder, hvor man kan blomstre op på en ny platform. Jeg har en fortid som konkurrencesvømmer. I klubben hvor jeg trænede, var der også en handicappet fyr med på holdet. Han var en superdygtig konkurrencesvømmer, og nede i svømmeklubben var han nøjagtig på lige fod med os andre. Han var ikke Jesper, handicappet. Han var Jesper, konkurrencesvømmeren ligesom vi alle sammen var det. På samme måde har jeg i mit forskningsmiljø en italiensk kollega, som er blind. Men i miljøet er han først og fremmest forsker og kollega og er det, fordi det er det han er rigtig god til, siger Christian Bjørnskov. Den lille utilfredshed er vigtig Selv om lykken og det gode liv først og fremmest kommer indefra, så er der ydre omstændigheder, der kan stå i vejen for lykken. Også for handicappede. - Tabuer og fordomme kan være en stopklods. Hvis omverdenen har besluttet, at det kan man ikke, så kan det godt være en forhindring, der skal overvindes på vejen. Men det er jo bare endnu et godt argument for, at vi får tabuerne nedbrudt, siger Christian Bjørnskov. Han fremhæver den sydafrikanske sprinter Oscar Pistorious som et godt eksempel på en, der har taget kampen op. Til trods for, at han ikke har nogen ben har han først trænet hårdt for med specialfremstillede proteser at kunne løbe lige så hurtigt, som sprinterne med raske ben. Og dernæst har han kæmpet for at få lov til at stille op til de store, internationale konkurrencer. Kulminationen på den kamp kommer, når han ved OL i London sætter sig i startblokkene i de indledende heats i 100 meter løb. Man må sige, at han er en mand, der har taget kampen op med det kan man da ikke. Og vundet, siger Christian Bjørnskov, der samtidig ser Pistorious som et godt eksempel på en anden drivkraft, der kan bibringe lykkefølelsen. Intiativ er meget vigtigt for lykken. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Allerede i 1700-tallet skrev Adam Smith om værdien af den lille utilfredshed. Det, at vi er utilfredse med et eller andet, er i virkeligheden det, der driver os videre og holder udviklingen i gang. INFO Begrænset forskning på handicapområdet Stort set al den forskning, der er lavet, har udspring i ulykker. Christian Bjørnskov vil gerne et spadestik dybere. Er blinde mere lykkelige end døve? Og gør det nogen forskel, om man har levet med et handicap altid, eller om det er opstået pludseligt i forbindelse med sygdom eller en ulykke? Vi ved det ikke. Men det var da sådan nogle ting, det kunne være interessant at forske noget mere i. Vi har desværre ikke ret meget viden om lykke og personer, der er født med handicap. Af en eller anden grund har forskningen primært gået på de personer, der har fået handicap i forbindelse med ulykker. Men det kræver, at vi laver nogle mere specialiserede undersøgelser, siger Christian Bjørnskov. 11

9 Som forælder til et udviklingshæmmet barn har man også frit skolevalg ligger på Fyn i landsbyen Ølsted nær Brobyværk og har eksisteret siden 1990 som en selvstændig enhed under Rudolf Steiner skolen i Lindved. I landsbyen ligger desforuden døgninstitutionen/aflastningstilbuddet Elmehøjen (hvor flere af vores elever bor eller kommer i aflastning i weekender og hverdage) samt to bo- og arbejdsfællesskaber for voksne udviklingshæmmede: Midgård og Sophiagård. Vi er en lille, hyggelig landsbyskole. Vi har plads til max 25 elever, så der er plads og tid til alle. Vi har en stor lukket legeplads med gynger og sandkasse og vipper og flere moon-cars. Vi har mulighed for at lave mad og bage med børnene, hvilket vi gør flittigt. Skolen modtager børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Det vil sige, at vi har en blandet gruppe af børn med svære medfødte hjerneskader og med et udviklingshandicap, som ikke gør dem i stand til at modtage undervisning i en almindelig folkeskoleklasse. Bl.a. har vi børn med Downs syndrom, med Cri du chat syndrom, med epilepsi som følge af en hjerneskade, med diagnosen infantil autisme og med tvangspræget adfærd (OCD). Alle vores elever har store koncentrationsvanskeligheder og sanseintegrationsforstyrrelser og har derfor brug for undervisning i små grupper og med støtte. Flere af dem har også brug for støtte til spisning og hygiejne samt påklædning (lyne, knappe o.s.v.). Vi har også børn, som foruden det psykiske handicap også har et fysisk handicap, altså børn der er stærkt gangbesværede. Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, der bygger på princippet om mennesket som et tanke-, følelses og viljesvæsen. Undervisningsforløbet er 10-årigt, og der undervises i boglige, kunstneriske og praktiske fag med vægt på et kreativt og trygt miljø. Der er også tilknyttet en fritidsordning, så skolen sammen med SFO udgør et heldagstilbud. Undervisningen er principielt alderssvarende men selvfølgelig på en måde, som er tilpasset elevernes muligheder for indlæring. Skoledagen begynder efter morgensamling og en kort gåtur med hovedfag. I hovedfagsstimen arbejder vi meget med rytmer og med motorikken for at vække viljeskræfterne i barnet og for at styrke hjernens muligheder for indlæring. Der er også mulighed for at øve eller træne motoriske øvelser (f. eks. Domann), som er angivet af fysioterapeuten eller lignende instans. Vi arbejder med mange forskellige bevægelses- og koordinationsøvelser, musik, sang, sanglege og folkedans og recitation. Derefter er barnet i stand til bedre at sidde stille og lytte til en fortælling og tage indlæringsstoffet til sig. Fortællestoffet, som vi øser af, er eventyr, legender, og fortællinger fra det gamle testamente i de yngste klasser over nordisk, græsk og romersk mytologi og historie i mellemskolen, til biografier, den nyere historie samt de naturvidenskabelige fag i de ældste klasser, for blot at nævne noget af undervisningsindholdet. Man kan så intensivere stoffet ved at dramatisere det, synge og spille eller tegne og male det. Der arbejdes kontinuerligt med regning og dansk, herunder skrivning og læsning, og i de yngste klasser med formtegning og i de lidt ældre klasser med geometri for at styrke øje-hånd-koordination. Primært lægges der stor vægt på det kunstneriske element på vores skole. Af fagtimer som vi tilbyder, kan nævnes bevægelsesfaget eurytmi, gymnastik, håndarbejde, sløjd, maling, musik, korsang og husgerning. Vi lægger vægt på årets højtider og fester, hvoraf vi fejrer flere sammen med beboerne på Midgård og Sophiagård. Se hertil de mange billeder på vores hjemmeside. Skolefritidsordning: Vi har også en SFO, der tilbyder pasning af børnene og aktiviteter for dem frem til klokken 16. Dog kun til klokken 14 om fredagen. Om morgenen er der mulighed for pasning fra klokken I fritidsordningen bager vi, hygger med te og boller, tager i svømmehallen, tager på cykelture og bruger vores naturskønne legeplads og have til forskellige aktiviteter såvel som fri leg. Forældrekontakt: Vi holder 2 årlige forældremøder og 1 gang om året et hjemmebesøg for der igennem at få en mere individuel kontakt omkring det enkelte barn. Der er, efter behov, en daglig eller ugentligt kontakt i kontaktbøgerne eller per og telefon. Vi har også en årlig udflugt og om efteråret basararbejde. Forældrene inviteres til flere af vores årstidsfester, men derudover stilles der ingen specielle krav til forældrene. Da vi er en friskole, skal man betale skolepenge. Beløbet er i 2012 på kr. 990,- om måneden. Dertil kommer et mindre beløb til SFO. Der kan søges om friplads. Kontakt Kontakt os gerne for et besøg eller hvis I ønsker at høre mere om vores lille skole. På hjemmesiden finder man flere oplysninger om skolen. Specialklasserne Ølstedgårdsvej 4a Ølsted 5672 Broby Telefon

10 20 spørgsmål til Mathilde Refsgaard Holm 1) Dit navn? Mathilde. 2) Hvornår blev du født? 22. april ) Hvor bor du? Ødsted, Vejle. 4) Hvad hedder din mor og far? Min far hedder Jan og min mor hedder Sisse. 5) Har du søskende hvem? Ja, jeg har 3 dejlige søstre. Marie bliver snart 18 år, Cecilie snart 15 år og Laura bliver 7 år til sommer. 6) Har du bedsteforældre? Ja, dem alle 4. Farmor og farfar i Århus og bedstemor og bedstefar der bor i Østbirk. 7) Bor du nogen gange et andet sted (aflastning)? En weekend om mdr. er jeg i aflastning på Bygden i Vejle og yderligere er jeg her 1. januar startet i klub hver tirsdag efter skole. Det er bare super sjovt..! 8) Kan du gå selv? Nej, men jeg kan gå lidt med hjælp - hvis jeg gider Håber dog at det bliver bedre efter den 28. februar, hvor jeg skal til Århus og have forlænget hasemusklen i mit venstre ben den er bare så stram. 9) Har du epilepsi? EEG'et viser et klart JA. Men da jeg kun har et stort anfald om året, får jeg ingen medicin for dette. 10) Din beskæftigelse? Jeg går i skole på Skovagerskolen i Jelling. 11) Går du til noget i fritiden? Jeg svømmer hver onsdag i varmtvandsbassin i Fredericia sammen med min hjemmepasser Lene, og fredag får jeg ekstra fys / udspænding hos Christian, det er dog ikke altid lige sjovt..! 12) Hvad kan du lide at lave derhjemme? Familiehygge, men dog gerne med MANGE gæster. Elsker underholdning og gerne høj musik sammen med Laura og ellers TV. 13) Hvad kan gøre dig glad? Musik og god mad. Men allermest hvis min bedstefar pludselig står i døren. Han er bare den bedste. 14) Hvad kan gøre dig vred? Folk der snakker hen over mit hoved og ikke taler direkte til mig. Så bliver jeg ked af det og trækker mig ind i mig selv. 15) Hvad er din yndlingsmusik? Dyrene i Hakkebakkeskoven og MGP ) Hvilken film/fjernsynsprogram kan du bedst lide at se? At se Venner med mine storesøstre, men også at se Bananer i pyjamas og Kaj og Andrea selvom nogle siger, at jeg er ved at være for stor til det. Men der er jeg nu ikke helt enig. 17) Har du et kæledyr? Ja en stor og dejlig labrador BOBO og en dejlig kanin Stampe, som er så tam, at Laura trækker ture med den i dukkevogn eller på sin kælk. Det ser lidt fjollet ud. 18) Hvad er din livret? Spiser alt, bare det er glutenfri, men fisk er helt sikkert et hit. 19) Din bedste ferie hvor var det henne? ITALY ITALY, here we come. Elsker livet dernede. Har været på den samme campingplads de sidste 9 år. Elsker bare det hele ved campinglivet nede i varmen. Det er så godt til min krop at blive varmet igennem. 20) Har du et godt billede af dig selv, som vi må se? Ja, selvfølgelig. 15

11 Artikel fra Morgenavisen Jyllands-Posten, mandag den 23. januar 2012 Sjældne patienter ender i en lægejungle Sygdomme: Selv om hurtig behandling kan redde liv, må danskere med sjældne sygdomme vente år på en diagnose. Der mangler overblik og koordinering, lyder det fra to professorer, der efterlyser national handlingsplan. 16 Thomas Foght Lise B. Hornung Et hav af undersøgelser ofte hos flere end 10 forskellige læger forkert medicin og helt unødvendige operationer. Det er virkeligheden for mange af de danskere, som lider af en sygdom, der er så sjælden, at lægerne har svært ved at finde frem til diagnosen. Og dermed svært ved at finde frem til, hvordan patienten skal behandles. "Nogle af de sjældne sygdomme kan ende med et dødsfald, hvis de ikke diagnosticeres i tide", siger John Østergaard, professor og leder af Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital, Skejby. En europæisk undersøgelse blandt patienter med sjældne sygdomme viser, at ca. hver tredje af 215 danskere med tre sjældne sygdomme måtte forbi 10 læger eller flere. Halvdelen af de adspurgte fik først en forkert diagnose, og en stor del fik også forkert medicin eller endda forkerte operationer. Undersøgelsen er foretaget i 2009 i samarbejde med EU af Eurordis, en organisation og et videnscenter for sjældne sygdomme. "Næsten dagligt har vi frustrerede mennesker i telefonen, som har ventet i årevis på en diagnose. De føler sig svigtet af systemet", forklarer Birthe Holm, formand for paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser. Der findes ingen tal for, hvor mange mennesker der er ramt af en sjælden sygdom i Danmark. Oficielle skøn lyder på patienter med sygdomme i kategorien 'sjældne'. "I sidste ende kan det blive fatalt, hvis man ikke får den rigtige diagnose i tide", siger Birthe Holm. BLODTAB MED FAre For LIVET Et eksempel på en sjælden sygdom, som kan ende med et dødsfald, er Marfan Syndrom, som bl.a. kan give udposninger på hovedpulsåren. Udposninger, der er en slags blodfyldt lomme, kan pludselig briste. De fleste dør af blodtabet. "Ofte har denne type patienter andre symptomer, og hvis lægen ikke gennemfører de rigtige undersøgelser, kan udposningen gå ubemærket hen", fortæller John Østergaard. I Danmark er der to klinikker med speciale i de mange sjældne sygdomme. Center for Sjældne Sygdomme i Skejby modtager hvert år flere end 300 nye patienter. Langt de fleste er børn, som har været igennem en lang række undersøgelser hos forskellige børnelæger, inden de når til den særlige afdeling. idé om retning "For det første betyder en diagnose, at man har en prognose. Forældrene får en idé om, hvor deres barn er på vej hen", siger John Østergaard. Ifølge ham kan hans afdeling give en diagnose til omkring fire af fem nye patienter. Den resterende femtedel forbliver i afdelingens system, hvor børnene kan vente i årevis, inden de får den korrekte diagnose. På Rigshospitalets Klinik for Sjældne Handicap oplever overlæge og professor Flemming Skovby lignende problemer. "Hver uge sender vi mellem 5 og 10 patienter hjem, fordi vi ikke kender alle de nye sygdomme", siger han. De to sjældne-afdelinger tager sig primært af børn. I Skejby og på Rigshospitalet kan voksne dog få diagnose og behandling, hvis de fejler 1 af 11 udvalgte sygdomme. Begge professorer mener, at specialisterne indbyrdes kunne være bedre til at koordinere behandlingen af de voksne patienter. "De fleste voksne med sjældne sygdomme bliver set af specialister, som ikke kigger på helheden men på enkelte organer. Det gælder også for de børn, som vokser ud af vores afdeling", siger John Østergaard. BRUG For OVERBLIK De to professorer efterlyser en national handlingsplan på sjældne-området. "Det vil ikke løse problemet blot at ansætte flere læger hos os. Vi har brug for et nuanceret overblik over patientgrupperne", siger Flemming Skovby fra Rigshospitalet. Birthe Holm fra Sjældne Diagnoser har længe efterlyst en slagplan for, hvordan det danske sundhedsvæsen skal håndtere de ukendte sygdomme. "Det er katastrofalt, at det skal være så svært at få en diagnose. Én ting er, at man er syg, men at man så skal gå i uvished i årevis på grund af dårlig koordinering, er uacceptabelt", erklærer hun. LÆGerne ER Det Første LED Både Birthe Holm og John Østergaard peger på, at praktiserende læger skal blive bedre til at gennemskue, når de har med en sjælden sygdom at gøre. "Praktiserende læger skal reagere hurtigere på mistanke om sjældne sygdomme. De er næsten altid første led i en lang proces, og derfor ville det give kortere ventetider", siger hun. Henrik Dibbern, der er formand for de Praktiserende Lægers Organisation, mener, at problemet rækker dybere end til praktiserende lægers viden om sjældne sygdomme.

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

nr. 2 juni 2012 24. årgang ISSN 1901-1717

nr. 2 juni 2012 24. årgang ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2012 24. årgang ISSN 1901-1717 Kære alle rett nyt læsere redaktionen annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00

Læs mere

Foredrag med Jerk W. Langer. Bedsteforældre og pårørendedag i Horsens og Køge. Billeder fra familiekursus i Odder. Landsforeningen Rett Syndrom

Foredrag med Jerk W. Langer. Bedsteforældre og pårørendedag i Horsens og Køge. Billeder fra familiekursus i Odder. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 3 oktober 2014 26. årgang Foredrag med Jerk W. Langer Bedsteforældre og pårørendedag i Horsens og Køge Billeder fra familiekursus i Odder redaktionen Igen et blad hvor jeg har fået mange

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nr. 1 marts 2013 25. årgang ISSN 1901-1717

nr. 1 marts 2013 25. årgang ISSN 1901-1717 nr. 1 marts 2013 25. årgang ISSN 1901-1717 redaktionen Kære alle rett nyt læsere Så takker den gamle redaktør af. Ikke på grund af alder, men i uoverensstemmelse med formanden. En artikels indhold og layout

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang ISSN 1901-1717 A nr. 4 december 2010 22. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse: Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon

Læs mere

"Venter spændt på at komme igang"

Venter spændt på at komme igang "Venter spændt på at komme igang" ISSN 1901-1717 nr. 3 oktober 2010 22. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse: Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks

Læs mere

nr. 4 december 2012 24. årgang ISSN 1901-1717

nr. 4 december 2012 24. årgang ISSN 1901-1717 nr. 4 december 2012 24. årgang ISSN 1901-1717 redaktionen Kære alle rett nyt læsere! annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og

Læs mere

Nr. 4 November 2007 19. årgang

Nr. 4 November 2007 19. årgang ISSN 1901-1717 B Nr. 4 November 2007 19. årgang Tema At være søskende til en handicappet En storesøster fortæller side 13 Rett.dk - merchendise side 23 redaktionen Redaktion: Susanne Wilstrup Sindt Ejbydalsvej

Læs mere

ISSN 1901-1717. Nr. 2 Juni 2006 18. årgang. Rundt om Camilla

ISSN 1901-1717. Nr. 2 Juni 2006 18. årgang. Rundt om Camilla ISSN 1901-1717 A Nr. 2 Juni 2006 18. årgang Rundt om Camilla redaktionen Kære læser! Redaktion: Peter Adler Ivar Bentsens Vej 18 4300 Holbæk Telefon 59 44 94 88 E-mail: rettnyt@rett.dk Tekst til bladet:

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang ISSN 1901-1717 rett-weekend 4 siders indlæg i midten af bladet A nr. 2 juni 2011 23. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen Nu vil jeg prøve noget nyt, da det åbenbart IKKE hjælper at rykke for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Indholdsfortegnelse. Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 68 februar HAVDE DENNE MAND MARFAN? Man har fundet frem til, at Abraham Lincoln måske havde Marfan Syndrom Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD DAGBOG om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE Sandras historie Dans dig til bedre selvværd! diabetespiger med spiseforstyrrelser LMS - Landsforeningen

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 10 Årgang 10 / Nr.2 / december 09 ide x/x Invitation: Generalforsamling og Jubilæumsforedrag 3 x Mig og mit massørliv www.fdfm.dk Besøg på Skolen for Kranio-sakral terapi TILLYKKE TIL FDFM!

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. februar 2008. 57. årgang. Gavnlig træning med. ... side 12. LEV februar 2008 n 1

Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. februar 2008. 57. årgang. Gavnlig træning med. ... side 12. LEV februar 2008 n 1 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. februar 2008 57. årgang Gavnlig træning med... side 12 LEV februar 2008 n 1 2 n LEV februar 2008 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Forældre, der passer deres udviklingshæmmede

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere