Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3"

Transkript

1 Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst 12 mdr. gamle på konkurrencedagen. Eneste undtagelse fra denne regel er sandkasseklassen. Øvrige officielle eller uofficielle klasser kan ikke være en undtagelse for denne regel. En hund kan stille op i en officiel Freestyle klasse, en officiel HTM (Heelwork to Music) klasse samt en færdighedsprøve pr. konkurrence den skal stille op i den/de klasse/r den er kvalificeret til. Desuden kan hunden stille op i uofficielle klasser dog max. 4 klasser i alt pr. konkurrencer eller 5 klasser pr. dag ved dobbeltkonkurrencer. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Udenlandsk ejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via et brev fra deres nationale Kennel Klub eller Freestyle Organisation eller tilsvarende dokumentation. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3 Klasse 1 er begynder klassen, klasse 2 den mellemste klasse og klasse 3 den sværeste klasse, hvor Championat kan opnås. Alle hunde starter deres officielle konkurrencer i kl. 1. Q points kan kun opnås i de officielle HTM og Freestyle klasser 1 2. For at stille op i kl. 2 skal hunden samle mindst 12 Q points i kl. 1. Når hunden har samlet 22 points i klasse 1, er den ikke længere berettiget til at stille op i denne klasse. Dvs. at hunden kan rykke op i kl. 2, når den har samlet mindst 12 Q points i kl. 1 og den skal rykke op i kl. 2, når den har samlet 22 point eller derover i kl. 1. For at stille op i kl. 3 skal hunden samle mindst 12 Q points i kl. 2. Når hunden har samlet 22 points i klasse 2, er den ikke længere berettiget til at stille op i denne klasse. Dvs. at hunden kan rykke op i kl. 3, når den har samlet mindst 12 Q points i kl. 2 og den skal rykke op i kl. 3, når den har samlet 22 point eller derover i kl. 2. Side 1

2 Når en hund først en gang har stillet op i en klasse, kan den ikke længere rykke ned og stille op i en lavere klasse. For at opnå opryknings-point skal hunden i sit program opnå point nok til at programmet kan godkendes samt placerer sig mellem de 5 bedste i klassen.. Der gives 5 Q points for en 1. vinder placering, 4 Q points for en 2. vinder placering, 3 Q points for en 3. vinder placering, 2 Q points for en 4. vinder placering og 1 Q points for en 5. vinder placering forudsat de placerede hunde har opnået godkendelse. Hunde placeret mellem de 5 bedste i klassen, der ikke opnår godkendelse, tildeles ikke Q points. Q points følger hunden og ikke ekvipagen. Godkendelse For at en ekvipage kan opnå Q points, skal deres program opnå point nok til godkendelse. For at en ekvipage kan opnå HTM certifikat eller FS certifikat, skal deres program opnå point nok til godkendelse. Et program regnes som godkendt, hvis ekvipagen opnår mindst 75% af de mulige point i gennemsnit fra de 3 bedømmere i samtlige af de 3 kategorier Udførelse, Sværhedsgrad og Musik og fortolkning. Championat For at blive Dansk Heelwork To Music Champion (DKHMCH) skal hunden vinde 3 Heelwork to Music certifikater. For at blive Dansk Freestyle Champion (DKFSCH) skal hunden vinde 3 Freestyle certifikater. Certifikat gives til bedst placerede hund i Freestyle kl. 3 og Heelwork to Music kl. 3 der ikke allerede er Champion, forudsat hunden har opnået point nok til at få godkendt sit program og at den placerer sig mellem de 3 bedste i klassen. Certifikater tildeles hunden og ikke ekvipagen. For at opnå titlerne DKHMCH og DKFSCH skal hunden være stambogsført i DKK. Ikke stambogsførte hunde kan opnå titlerne DKHMME (Dansk Heelwork To Music Mester) eller DKFSME (Dansk Freestyle Mester) ud fra samme kriterier, som en stambogsført hunde opnår champion titlen. Øvrige titler Når en hund opnår mindst 12 Q points i HTM klasse 1 opnår den titlen HTM1. Side 2

3 Når en hund opnår mindst 12 Q points i Freestyle klasse 1 opnår den titlen FS1. Når en hund opnår mindst 12 Q points i HTM klasse 2 opnår den titlen HTM2. Når en hund opnår mindst 12 Q points i Freestyle klasse 2 opnår den titlen FS2 Når en hund for første gang får godkendt et program i HTM klasse 3 opnår den titlen HTM3 (se reglerne for godkendelse). Når en hund for første gang får godkendt et program i FS kl. 3 opnår den titlen FS3 (se reglerne for godkendelse). Titler opnået i lavere klasser bortfalder når en hund opnår en hund opnår en titel i en højere klasse. En hund kan således kun have en HTM og en Freestyle titel ad gangen. Hvis en hund opnår HTM Championat bortfalder HTM3 titlen. Hvis en hund opnår Freestyle Championat bortfalder FS3 titlen. Seniorklassen Seniorklassen er åben for hunde på 9 år eller ældre. Programmet kan være en blanding af HTM og freestyle. Heelwork dømmes efter reglerne for HTM og freestyle dømmes efter reglerne for freestyle. Programmet dømmes af 3 dommere. En hund der stiller op i seniorklassen må ikke stille op i andre HTM eller Freestyle klasser ved samme konkurrence. Dog må hunden stille op til en færdighedsprøve. Sandkasseklassen Sandkassen er åben for hunde på 16 uger 12 måneder. Der må belønnes med legetøj og godbidder gennem programmet, hvorfor klassen afvikles efter HTM og Freestyle kl. 1 3 og efter seniorklassen. Klassen er ikke skilt mellem HTM og Freestyle. Øvelserne kan, men skal ikke, været et mix af begge discipliner. Der må ikke laves spring eller øvelser, hvor hunden balancerer på to ben i denne klasse. Der gives ikke points i sandkassen, men skriftlig feedback fra de 3 dommere. Hunde under 12 måneder kan kun stille op i sandkasseklassen og ikke i andre klasser ved en konkurrence godkendt af DKK. Side 3

4 Tidsgrænser Et kl. 1 program må max. vare 2½ minut Et kl. 2 program må max. vare 3½ minut Et kl. 3 program må max. vare 4 minutter. Et sandkasse program må max. vare 2½ minut. Et begynderprogram (begynderklassen) må max. vare 2½ minut. Et seniorprogram (seniorklassen) må max. vare 3 minutter. Et program i træningsklassen må max. vare 4 minutter Begynderklasse ved DKKs konkurrencer (frivilligt for andre konkurrence arrangøere om de ønsker denne klasser) Hunde der endnu ikke er berettiget til at stille op i kl. 2 dvs. hunde, der har opnået mindre end 12 Q points i klasse 1 - kan stille op i begynderklassen, hvor godbidder og legetøj i ringen er tilladt. Er en hund rykket ud at klasse 1 i en disciplin (HTM eller Freestyle) er den ikke længere berettiget til at stille op i begynderklassen. Begynderklassen dømmes af tre dommer, men resultaterne registreres ikke på hundeweb. En hund der stiller op i begynderklassen må ikke stille op i andre officielle HTM eller Freestyle klasser ved samme konkurrence. Dog må hunden stille op til en færdighedsprøve. Uofficiel træningsklasse ved DKKs konkurrencer (frivilligt for andre konkurrence arrangøere om de ønsker denne klasser) Træningsklassen er åben for alle ekvipager uanset niveau. Dog ikke for hunde tilmeldt i Sandkasse klassen. Man modtager ikke bedømmelser i træningsklassen. Træningsklassen overvåges af en dommer, der sikre at hund og handler overholder gældende regler, men som ikke bedømmer programmet. Årets Hund i Dansk Kennel Klub På årets sidste DKK konkurrence, kåres hvert år Årets Hund (i klasse 3), Årets kl. 1 Hund og Årets kl. 2 Hund i henholdsvis Freestyle og HTM. Der er en præmie til Årets Hund nr. 1 3 i hver klasse. Side 4

5 Point opnås efter flg. system: Klasse 1 1 vinder 5 point 2 vinder 4 point 3 vinder 3 point 4 vinder 2 point 5 vinder 1 point Klasse 2 1 vinder 5 point 2 vinder 4 point 3 vinder 3 point 4 vinder 2 point 5 vinder 1 point Klasse 3 1 vinder 5 point 2 vinder 4 point 3 vinder 3 point 4 vinder 2 point 5 vinder 1 point Programmerne skal være godkendte for at opnå point. Point gives kun på konkurrencer arrangeret af DKK. Point lægges sammen for alle konkurrencer arrangeret af DKK. Point samles i løbet af året og tæller kun med i den kategori (FS/HTM) og klasse de er opnået i. Ved pointlighed placeres den hund, der har opnået højeste enkeltstående pointtal (gennemsnittet af de 3 bedømmeres points) i klassen ved en af de tællende konkurrencer. Side 5

6 Landsholdet (Gældende for mesterskaber afholdt i 2017) Kun hunde med DKK stamtavle, der går 3 generationer tilbage, kan udtages til at repræsenterer Danmark på landsholdet. Undtaget denne regel er OEC landsholdet. Landsholdet udtages som hovedregel på baggrund af resultater fra officielle danske udtagelseskonkurrencer inden for de sidste 6 måneder, dog tages resultater fra mindst 4 officielle danske konkurrencer i betragtning, også selv om de har været afholdt over mere 6 måneder. Kun beståede programmer tages i betragtning ved landsholdsudtagelser. En konkurrence tælle som udtagelseskonkurrence, hvis arrangørerne gør opmærksom på det ved invitation til konkurrencen. Hvis en arrangør vælger at konkurrencen skal være landsholdsudtagelse, forpligter arrangøreren sig til at indsende resultater med stambogsnavn, stambogsnummer, points samt bestået/ikke bestået til den pointførende pr. mail. Den pointførendes mailadresse kan til en hver tid findes på adressen Arrangementsudvalget forbeholder sig ret til at udtage holddeltagere efter andre kriterier end resultater i det der ønskes et hold, der supplerer hinanden og sammen kan opnå bedst mulige resultater internationalt. Man kan blive udtaget til landsholdet på betingelse af, at man skal deltage med et bestemt program/koreografi/musik eller man kan udtages med frihed til selv at vælge hvilket program man vil stille op med. For at komme i betragtning til en landsholdsplads, skal både hund og handler være værdige repræsentanter for landet, udvise passende adfærd, god sportsånd og fairplay. Landsholdet (gældende fra 2018) Kun hunde med DKK stamtavle, der går 3 generationer tilbage, kan udtages til at repræsenterer Danmark på landsholdet. Undtaget denne regel er OEC landsholdet. Landsholdet udtages som hovedregel på baggrund af 6 årlige kvalifikationskonkurrencer, der annonceres inden udgangen af november året før. En ekvipages 4 bedste resultater fra de 6 senest afholdte kvalifikationskonkurrencer tæller til udtagelsen. En ekvipage består af en hund og en handler. Skiftes den ene part ud, regnes det som en ny ekvipage. DKKs 3 konkurrencer gælder altid som udtagelseskonkurrencer. Klubber eller foreninger, der ønsker at arrangere en af de øvrige 3 udtagelseskonkurrencer skal søge DKK om dette senest ved udgangen af oktober året før. De 3 udtagelseskonkurrencer vil blive udvalgt på Side 6

7 baggrund af: - Fysisk placering (så ikke alle udtagelseskonkurrencer ligger i samme område) - Ligelig fordeling mellem udendørs- og indendørskonkurrencer. - Udtagelseskonkurrencerne fordeles mellem flere forskellige klubber/arrangører. - Udtagelseskonkurrencerne arrangeres af foreninger, der må forventes at have godt styr på organisationen og på områder med godt underlag og god plads til at hunde og fører kan få fornuftig opvarmning og ophold sig sammen mellem klasserne, således at konkurrencerne med stor sandsynlighed bliver en god oplevelse for deltagerne. - Arrangøren af udtagelseskonkurrence forpligter sig til at indsende resultater med stambogsnavn, stambogsnummer, points samt bestået/ikke bestået til den pointførende pr. mail. Den pointførendes mailadresse kan til en hver tid findes på adressen Kun beståede programmer tages i betragtning ved landsholdsudtagelser. Der kigges som udgangspunk på kl. 3, men kl. 2 kan komme i betragtning, hvis landsholdet ikke kan udtages alene i kl. 3. En hund kan ikke udtages til landsholdet på baggrund af resultater fra kl. 1. Man kan blive udtaget til landsholdet på betingelse af, at man skal deltage med et bestemt program/koreografi/musik eller man kan udtages med frihed til selv at vælge hvilket program man vil stille op med. Arrangementsudvalget forbeholder sig ret til at udtage holddeltagere efter andre kriterier end resultater i det der ønskes et hold, der tilsammen kan opnå bedst mulige resultater internationalt. For at komme i betragtning til en landsholdsplads, skal både hund og handler være værdige repræsentanter for landet, udvise passende adfærd, god sportsånd og fairplay. Resultatbog For at starte ved officielle konkurrencer kræves en HTM resultatbog. Bogen købes hos DKK og alle opnåede point og certifikater føres ind i bogen ved konkurrencerne. Bedømmelse Konkurrencerne dømmes af 3 dommere. Dommernes point lægges sammen og deles med 3, således at gennemsnittet af de 3 dommeres point bliver det endelige pointtal. Dommernes bedømmelse kan ikke appelleres. En dommer udnævnes inden konkurrencen som første dommer. Det er denne dommer der har det afgørende ord i ethvert tilfælde, hvor dommerne ikke er enige. Det er ligeledes første dommeren, der afgør hvem der vinder, hvis reglerne for pointlighed ikke kan afgøre det. For at fungere som første dommer, skal man have dømt kl. 3 mindst 6 gange i den sektion (Heelwork to Music eller Freestyle), som man skal være første dommer i. I ethvert tvivlstilfælde er første dommerens afgørelse endegyldig. Side 7

8 Dommere Danske dommere skal have gennemført DKKs HTM dommeruddannelse samt DKKs basiskursus og have bestået DKKs adfærds- og håndteringskursus og DKKs HTM dommereksamen. Ingen dansk dommer kan dømme officielle klasser før han/hun selv har deltaget i og bestået enten HTM eller Freestyle kl. 1 med egen hund på mindst en officiel dansk konkurrence. Dommere skal have dømt ved mindst 3 konkurrencer inden for de sidste 24 måneder for at opretholde deres autorisation. Udenlandske dommere skal godkendes af DKK inden de kan dømme i Danmark, men som hovedregel skal de være autoriserede til at dømme i deres hjemland samt have konkurreret ved officielle konkurrencer i deres hjemland. Udenlandske dommere fra lande, der ikke har Heelwork To Music som officiel disciplin, kan ikke dømme Heelwork To Music (men kun freestyle) i Danmark. Danske dommere, der ønsker at dømme i udlandet skal have mindst 2 års dommererfaring i Danmark, have dømt mindst 20 klasser ved mindst 5 forskellige konkurrencer samt have skriftlig tilladelse fra DKK til at dømme i udlandet. I tilfælde af pointlighed Heelwork to Music I tilfælde af pointlighed i Heelwork to Music klasserne, vinder den hund der har opnået flest point i Udførelse. Er der stadig pointlighed vinder den hund, der har opnået flest point i Sværhedsgrad. Er der stadig pointlighed, beslutter den på forhånd udpegede første bedømmer, hvilken hund der skal placeres bedst. Freestyle I tilfælde af pointlighed i Freestyle klasserne, vinder den hund der har opnået flest point i Udførelse. Er der stadig pointlighed vinder den hund, der har opnået flest point i Musik og fortolkning. Er der stadig pointlighed, beslutter den på forhånd udpegede første bedømmeren, hvilken hund der skal placeres bedst. Side 8

9 Regler for konkurrencer En konkurrence kan kun være officiel, hvis arrangørerne har ansøgt DKK om tilladelse til at afholde konkurrencen senest 93 dage før konkurrence dagen. Kun konkurrencer med 20 eller flere tilmeldinger i de officielle kan gennemføres som officielle konkurrencer. Sandkassen, begynderklassen, seniorklassen, 6+ og færdighedsprøven tæller ikke med i antal officielle starter. Ringen er mindst 12 x 12 meter og hele arealet bør udnyttes. Ringen har skridsikkert og plant underlag og uden stolper eller andre hindringer, som hunden kan løbe ind i. Ringen er afgrænset med ringbånd eller anden tydelig markering. Ringstørrelsen skal oplyses deltagerne ved invitationen til eller senest 3 uger før konkurrencen. Dommernes placering skal oplyses deltagerne ved invitationen til eller senest 3 uger før konkurrencen. Hunden må ikke være klædt ud. Et dekoreret halsbånd er tilladt. Hunden skal føres uden line, når den er i ringen. Godbidder er ikke tilladt i ringen. Legetøj er ikke tilladt i ringen mens ekvipagen optræder. Når programmet er slut og musikken slukket, er det tilladt at få et stykke legetøj kastet eller på anden måde bragt ind i ringen og lege med hunden i ringen. Dette må ikke varer mere end 30 sekunder, derefter skal hund og handler forlade ringen sammen. Hund og handler må ikke forlade ringen for at hente legetøjet. Ekvipagen konkurrer fra det øjeblik de træder ind i ringen og til musikken slutter. Træning i ringen er ikke tilladt efter at klassen er startet. Når ekvipagen træder ind i ringen, må de hilse på dommerne, hunden kan evt. lave et hurtigt trick og derefter skal start positionen indtages og musikken startes. Giver handleren ikke, inden for en rimelig tid, tegn til at musikken skal startes, kan dommerne vælge at gøre det og bedømmelsen starter. Ekvipagen er under dommernes observation mens den er i ringen. Hjælpemidler er ikke tilladt. Dobbelthandling eller hjælp fra nogen, der opholder sig uden for ringen er ikke tilladt. Opvarmning i ringen inden klassen starter er kun tilladt hvis både stævnearrangører og dommere vurderer at det er nødvendigt, fordi ringforholdene er så specielle, at hunden ikke kan forventes at håndterer det uden opvarmning. Opvarmningen skal overvåges af en dommer. Alle deltagere i en klasse skal have så ens betingelser som muligt. Side 9

10 Rekvisitter Rekvisitter, som understøtter musikken og udnyttes i koreografien, må medbringes i ringen og bruges i programmet. Rekvisitter må ikke bruges som legetøj til at belønne hunden i ringen. Rekvisitter må sættes ind op i ringen mens bedømmerne dømmer den foregående ekvipage. Handleren skal selv kunne sætte rekvisitterne op eller selv medbringe hjælpere til at gøre dette. Det må under ingen omstændigheder tage mere end 2 minutter at gøre rekvisitterne klar. Hunden må ikke gå med ind i ringen før dommerne inviterer ekvipagen ind. Rekvisitterne skal ryddes ud at ringen straks ekvipagen er færdig med deres program. Det er handlerens ansvar at sørge for dette. Rekvisitter må ikke blot fungere som scenografi. Tæver i løbetid Tæver i løbetid må deltage i konkurrencer, men må ikke komme på konkurrence området før alle andre hunde har gennemført deres programmer. Anviser arrangørerne et område til løbske tæver inde på stævneområdet, er dette område en undtagelse fra denne regel. En konkurrencedeltager der medbringer en tæve i løbetid på konkurrence området før dommerne eller stævne arrangør tillader det, diskvalificeres for hele dagen og bortvises med øjeblikkelig varsel fra konkurrenceområdet. Tæver i løbetid skal konkurrere sidst på dagen. Det skal oplyses til arrangørerne af konkurrencen at tæven er i løbetid inden musik check-in afsluttes. Musik for at undgå fejl og misforståelser mht. mu sikken skal følgende overholdes Det skal oplyses ved invitationen til konkurrencen hvilke formater musikken kan modtages i. Et mindstekrav til arrangørerne er, at musikken kan modtages på USB stick. Der må kun være et nummer på hvert USB stick. Stiller en ekvipage op i både HTM og freestyle, skal føreren aflevere et USB stick til hver disciplin (altså ikke begge numre nummer på samme stick). Stiller en fører op med flere hunde, skal der afleveres et USB stick pr. hund pr. klasse. Hvis musikken varer længere end programmet, stoppes musikken når føreren signalere, at programmet er slut. Side 10

11 Det skal fremgå af invitationen til en konkurrence hvornår musik check-in åbner og lukker. Heelwork to Music Heelwork to Music er som navnet siger Fri ved fod til Musik. Programmet skal derfor indeholde mindst 75% fri ved fod. I HTM klasserne bidrager freestyle ikke til opnåelse af points for sværhedsgrad. Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra føreren. De 2 meter regnes fra det punkt på hunden og det punkt på handleren, der er tættest på hinanden. Flg. 10 positioner regnes som heelwork i et HTM program: 1. Hunden går på handlerens venstre side med højre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i samme retning. 2. Hunden går foran handleren med højre side mod handleren og højre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at hunden kan have sine fødder mellem handlerens fødder, så hund og handler ikke går i vejen for hinanden. 3. Hunden går på handlerens højre side med højre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i hver sin retning. 4. Hunden går bagved handleren med højre side mod handleren og højre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at positionen matcher positionen beskrevet i punkt Hunden går på handlerens højre side med venstre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i samme retning. 6. Hunden går foran handleren med venstre side mod handleren og venstre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at hunden kan have sine fødder mellem handlerens fødder, så hund og handler ikke går i vejen for hinanden. 7. Hunden går på handlerens venstre side med venstre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i hver sin retning. 8. Hunden går bagved handleren med venstre side mod handleren og venstre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at positionen matcher positionen beskrevet i punkt 6. Side 11

12 9. Hunden går mellem handlerens ben med skulderen ud for handlerens ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Hund og handler har ansigtet i samme retning. 10. Hunden går mellem handlerens ben med skulderen ud for handlerens ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Hund og handler har ansigtet i hver sin retning. Freestyle Mængden af fri ved fod i et freestyle program må ikke overskride 25% I freestyle klasserne bidrager heelwork ikke til opnåelse af points for sværhedsgrad. Det regnes som freestyle, når hunden arbejder og ikke er i en heelwork position. Diskvalifikation en ekvipage diskvalificeres hvis: Hunden føres i line i ringen eller har sele på. Handleren har godbidder eller legetøj med i ringen i de officielle klasser. Hvis handleren er hård ved hunden i ringen eller på konkurrence området. Hvis hunden besørger i ringen. Hvis hunden er ude af kontrol i ringen. Hvis hunden forlader ringen før programmet er slut. Hvis hundens vé og vel tilsidesættes. Hvis hunden har tøj på i ringen herunder også dækken. Hvis hunden dobbelthandles eller får hjælp fra en person uden for ringen til at gennemføre sit program. Hvis en tæve i løbetid ikke respekterer de af stævneledelsen angivne begrænsninger for dens færden på stævneområdet. Hvis hunden viser aggressiv adfærd og er til fare for en anden hund eller en person på konkurrenceområdet. Hvis en handler medbringer godbidder i ringen i de officielle klasser, diskvalificeres denne med samtlige hunde for hele dagen og kan ikke gå i ringen igen. Side 12

13 Hvis en hund overfalder en anden hund eller et menneske på konkurrenceområdet, diskvalificeres den for resten af dagen og førstedommeren eller den dommer der overværer episoden, indberetter den til Dansk Kennel Klub. Andre fejl fejl, der trækker ned, men som ikke er diskvalificerende. Hvis hunden gør uafbrudt eller gennem hovedparten af programmet. Hvis dens gøen virker forstyrrende på helheden. Hvis handleren fysisk fastholder hunden i en position eller er nødt til fysisk at flytte hunden ind i en position. Hunden skal selv være i stand til at indtage og blive i alle positioner/øvelser i programmet. Bedømmelseskriterier Udførelse og præcision (max. 10 points): Samarbejde mellem hund og fører At hund og fører er opmærksomme på hinanden og lydhøre over for hinandens signaler, således at samarbejdet i programmet bliver gnidningsløst. At samarbejdet mellem hund og fører fungerer. Udførelse af program At programmet udføres flydende, uden stop og fejl, samt at hund/fører er sikker i programmet. At øvelserne udføres præcist. At ekvipagen får programmet til at se let ud. Show quality / helheds indtryk At ekvipagen har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlerens fremtræden er passende. I HTM, at hunden er balanceret og ikke læner sig op ad føreren, at den ikke har løse og flagrende positioner samt at afstanden til føreren er ensartet i alle positioner. Evt. andet, der har med programmets udførelsen og indhold at gøre. Indhold og sværhedsgrad (max. 10 points): At programmet passer til den disciplin, hvor det er tilmeldt (HTM eller Freestyle) Variation, sværhedsgrad og indhold. At indholdet er passende, så programmet hverken bliver for meget for lidt. At sværhedsgraden er passende for klassen og at programmet er varieret uden overdrevne gentagelser. Side 13

14 Koreografi, at koreografien er sammensat, således at øvelserne går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til hunden og dens bevægemønster. At programmet og dets indhold ikke udsætter hund eller handler for helbreds-risiko eller skade. Fokus på hunden At programmet er koreograferet så fokus rettes mod hunden. Det er ikke ejerens krumspring, der skal tiltrække opmærksomheden. Rekvisitter bliver udnyttet og hunden skal vise, at den også kan abstrahere fra dem, når de ikke bruges. Udnyttelse af ringen - at pladsen i ringen udnyttes på en måde, der gør programmet interessant. At signalerne mellem fører/hund er diskrete eller indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed Evt. andet, der har med programmets sværhedsgrad og tekniske kvalitet at gøre. Musik og fortolkning (max. 10 points): Fortolkning af musik, at skift i musikkens, rytme, intensitet, tempo og frasering fremhæves gennem koreografien. At stemningne i musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Tema, fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet. Passer øvelserne til musikken? At alle bevægelse og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens og førerens bevægelser går op i en højere helhed med musikken. Kostume, at kostumet passer til musikken og temaet. Rekvisitter, at eventuelle rekvisitter passer til musikken og temaet. Evt. andet, der har med musik og fortolkning samt kunstnerisk indtryk at gøre Side 14

15 Indhold Generelle regler... 1 Oprykning gennem klasse 1, 2 og Godkendelse... 2 Championat... 2 Øvrige titler... 2 Seniorklassen... 3 Sandkasseklassen... 3 Tidsgrænser... 4 Begynderklasse ved DKKs konkurrencer (frivilligt for andre konkurrence arrangøere om de ønsker denne klasser)... 4 Uofficiel træningsklasse ved DKKs konkurrencer (frivilligt for andre konkurrence arrangøere om de ønsker denne klasser)... 4 Årets Hund i Dansk Kennel Klub... 4 Landsholdet (Gældende for mesterskaber afholdt i 2017)... 6 Landsholdet (gældende fra 2018)... 6 Resultatbog... 7 Bedømmelse... 7 Dommere... 8 I tilfælde af pointlighed... 8 Regler for konkurrencer... 9 Rekvisitter Tæver i løbetid Musik for at undgå fejl og misforst åelser mht. musikken skal følgende overholdes Heelwork to Music Freestyle Diskvalifikation Side 15

16 Andre fejl fejl, der trækker ned, men som ikke er diskvalificerende Bedømmelseskriterier Side 16

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3 Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music

Konkurrence regler. Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på hundevenlige metoder og teknikker, f.eks. positiv motivation

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Rally Obedience Nordic Championship 2019 Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Dagsorden NM og landsholdsudtagelse Skilte og øvelser Bedømmelser Videre forløb NM og landsholdsudtagelse 1/3

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vonda og jeg i HTM klasse 1 med Motionsprogrammet Musik: Foot Tapper med The Shadows Dogdance, eller som det rettelig benævnes Heelwork To Music

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer: Regler ved WUSV Agility World Championship 2018 Agility World Championship 2018 vil blive afholdt på Bionutria Park Randers fra den 3. til 6. oktober 2018. Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.01 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.02 Et hold består af maksimum

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014)

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Holdene: Et hold består af 6 til 10 gymnaster (piger og/eller drenge), sammensat af elever fra samme efterskole. Altså 9. eller 10. klasse-elever.

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Sådan foregår en avlskåring

Sådan foregår en avlskåring Før selve avlskåringen Der bliver normalt planlagt 3 avlskåringer om året, 1 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland. Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Afsnit 12 DTaF'S REGLEMENT FOR TEKNIKMESTERSKABER

Afsnit 12 DTaF'S REGLEMENT FOR TEKNIKMESTERSKABER Afsnit 12 DTaF'S REGLEMENT FOR TEKNIKMESTERSKABER 1 KLUBBENS PLIGT Stk. 1 Alle klubber skal, inden de sender folk til stævner, sørge for, at udøverne har kendskab til regler og markeringer, og hvorledes

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Vær med til en festlig dag i hestens tegn og vind flotte præmier til Hesten i Fokus! Søndag den 4. september 2016 i Skive Rideklub Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Pas De Deux er en dressurkonkurrence,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening Odder DcH er en hundesportsforening for ALLE. Vi skeler ikke til racer, stor som lille. Uanset om det er en blanding eller en stambogsført hund, er alle velkomne. Dog

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

World Robot Olympiad 2018

World Robot Olympiad 2018 World Robot Olympiad 2018 Regler for Regular kategori Version: 11. marts 2018 VIGTIGE ÆNDRINGER WRO 2018 3 REGLER FOR REGULAR KATEGORI 4 1. Surprise regel 4 2. Materiale 4 3. Regler for robotten 6 4. Før

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen Forslagsstilleren ønsker at hver enkelt ændring behandles som et delpunkt for sig. Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 23 01.01

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

Foreningen Fortællinger i Lejre. FortællerSlam

Foreningen Fortællinger i Lejre. FortællerSlam Foreningen Fortællinger i Lejre FortællerSlam Afholdelse af Danmarksmesterskabet i fortællerslam følger de nordiske regler, der er aftalt Nordgruppen 1, og som mesterskaberne i Norge og Sverige samt de

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret februar 2014 Trin 1-6 Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen.

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Manual. Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole. DM i Dans for efterskoler

Manual. Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole. DM i Dans for efterskoler Manual Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole DM i dans er en konkurrence, der søger at fremhæve dans, danseverdenens kvaliteter og dansens æstetik. Regler og grundlæggende rammer for konkurrencen og

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Reglerne for forbundsmesterskabet

Reglerne for forbundsmesterskabet Reglerne for forbundsmesterskabet 1. Formål Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab (FM) i jagthornsblæsning har til formål: At øge interessen og udbredelsen af jagthornssignaler og jagthornsmusik, der

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

KONKURRENCEREGLER. Brovst Musikfest 2014 (Printvenligt format)

KONKURRENCEREGLER. Brovst Musikfest 2014 (Printvenligt format) KONKURRENCEREGLER Brovst Musikfest 2014 (Printvenligt format) Introduktion TAOPA er stolte af at præsentere konkurrencereglerne til Brovst Musikfest 2014, der samtidig er en festliggørelse af Brovst Pigegardes

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere