Vejledning til SLS webservice Ny ansættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til SLS webservice Ny ansættelse"

Transkript

1 Side 1 af 14 Vejledning til SLS webservice Ny ansættelse Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 3 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur oprettelse... 5 Inputstruktur sletning... 6 Beskrivelse af SLSNyAnsaettelseStrukturer (inputstrukturer)... 7 Eksempler på input til webservicen Eksempler på retursvar fra webservicen Tilslutning til webservicen Ændringslog Version Dato Forfatter Bemærkning Jørgen Mølgaard Tilføjet beskrivelse af slettestruktur Tilføjet præciseringer i forhold til retursvar samt nye eksempler Nyt navn og logo Tilslutning ændret

2 Side 2 af 14 Formålet med webservicen Formålet med webservicen er at gøre det muligt at overføre data fra eksterne systemer, som fx tidsregistreringssystemer eller personalesystemer til Statens Lønsystem, således at det er muligt at oprette et nyt ansættelsesforhold i SLS. Forretningsmæssig beskrivelse Webservicen anvendes til oprettelse af nyt ansættelsesforhold. De data der kan overføres til SLS er følgende: CPR-nummer og løbenr., som identificerer lønmodtagerens ansættelsesforhold. Hvis der ikke angives løbenr. tildeler systemet et. Fradato, som identificerer startdatoen for ansættelsesforholdet For- og efternavn på personen Bankkontooplysninger Skattekorttype, som angiver om der skal benyttes hovedkort eller ej Personalekategori, klasse og trin, som specificerer hvilken overenskomst personen er ansat under Oprykningsdato eller lønanciennitetsdato, som anvendes til beregning af næste oprykning Stillingsbetegnelse Lønform, som f.eks. kan være forudlønnet eller bagudlønnet Ansættelsesbrøken, som personen aflønnes i forhold til Delregnskab, som identificerer den fulde specifikation af bogføringskreds og delregnskab, fx (Moderniseringsstyrelsen) Administrativ tjenestestedskode som sammen med gruppen identificerer tjenestestedet Arbejdsstedskode som identificerer ansættelsesstedet Webservicen er opbygget som en såkaldt request-response operation, dvs. et input resulterer i et output. Hver overførsel af en ny ansættelse fra det lokale system til SLS giver umiddelbart et tidstro retursvar tilbage indeholdende resultatet af SLS-behandlingen. Hvis transaktionen ikke kan gennemføres i SLS returneres en kode for at behandlingen er fejlet. En transaktion i SLS kan udløse en eller flere følgetransaktioner. Hvis den oprindelige transaktion gennemføres korrekt, men danner en advarsel returneres en kode med betydningen Gennemført, men advarsel dannet. Denne kode returneres ligeledes hvis en evt. følgetransaktion fejler eller danner en advarsel. Se særskilt vejledning om opbygningen af retursvaret: Vejledning til SLS webservice Retursvar. En korrekt oprettelse af et nyt ansættelsesforhold vil altid returnere et retursvar = 2 og aldrig retursvar = 0. Det skyldes at der altid returneres diverse advis er i forbindelse med oprettelsen, f.eks. vil det løbenummer ansættelsesforholdet oprettes med blive udmeldt i FejlAdvisAdvarselsKode = OT0475.

3 Wsdl-dokumenter Side 3 af 14 Data udveksles i OIOXML-format og webservicen er defineret i følgende to WSDLdokumenter svarende til transaktionstyperne oprettelse og sletning SLSNyAnsaettelseOprt.wsdl SLSNyAnsaettelseSlet.wsdl I forbindelse med oprettelse af et ansættelsesforhold er følgende elementer nødvendige for den forretningslogiske behandling og skal derfor være til stede i transaktionen: ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure SLSNyansættelseFraDato SLSEfternavnTekst SLSFornavnTekst SLSSkattekortTypeKode SLSPkatKode SLSOprykningDato eller SLSAncinneitetDato SLSDelregnskabIdentifikator Herudover kan der angives en værdi for følgende felter: Loebenr BankBranchIdentifier (registreringsnummer) BankAccountIdentifier (kontonummer) SLSPkatKlasseKode SLSPkatKlasseTrinKode SLSStillingsbetegnelseKode SLSLoenformkode SLSDelloenTaellerkode og SLSDelloenNaevnerkode SLSAdmTjstKode WorkingPlaceCode I forbindelse med sletning af et ansættelsesforhold skal angives ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure Loebenr Kun ansættelsesforhold, hvor der ikke har været lønudbetaling kan slettes. OIOXML-skemaer Alle felter der indgår i webservicen er defineret i OIOXML-skemaer. Skemaer samt wsdl-filer er tilgængelige på under gruppen Statens Lønsystem (SLS). De relevante skemaer til inputstrukturen i forbindelse med nyansættelse er: CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd OES_ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure.xsd

4 OES_FictivePersonCivilRegistrationIdentifier.xsd OES_LoebeNr.xsd OES_SLSEfternavnTekst.xsd OES_SLSFornavnTekst.xsd ITST_BankBranchIdentifier.xsd ITST_BankAccountIdentifier.xsd OES_SLSSkattekortTypeKode.xsd OES_SLSPkatKode.xsd OES_SLSPkatKlasseKode.xsd OES_SLSPkatKlasseTrinKode.xsd OES_SLSOprykningDato.xsd OES_SLSAnciennitetDato.xsd OES_SLSStillingsbetegnelseKode.xsd OES_SLSLoenformKode.xsd OES_SLSDelloenTaellerKode.xsd OES_SLSDelloenNaevnerKode.xsd OES_SLSDelregnskabIdentifikator.xsd OES_AdmTjstKode.xsd DST_WorkingPlaceCode.xsd Side 4 af 14 Nedenfor vises en grafisk illustration af inputstrukturerne, hvor krævede felter er angivet i kasser med fuldt optrukne linier mens valgfri felter er angivet med stiplede linier.

5 Side 5 af 14 Inputstruktur oprettelse oes:slsnyansaettelseoprtstrukturtype oes:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructure type oes:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructuretype oes:loebenr type oes:loebenrtype min/maxincl 999 oes:slsnyansaettelsefradato type date oes:slsefternavntekst type oes:slsefternavnteksttype min/maxlen 30 oes:slsfornavntekst type oes:slsfornavnteksttype min/maxlen 30 itst:bankbranchidentifier type itst:bankbranchidentifiertype itst:bankaccountidentifier type itst:bankaccountidentifiertype pattern/pattern [0-9]{4,10} [0-9]{4,10} oes:slsskattekorttypekode type oes:slsskattekorttypekodetype min/maxincl 99 oes:slspkatkode type oes:slspkatkodetype min/maxincl 9999 SLSNyAnsaettelseOprtStruktur type oes:slsnyansaettelseoprtstrukturtype oes:slspkatklassekode type oes:slspkatklassekodetype min/maxincl 9999 oes:slspkatklassetrinkode type oes:slspkatklassetrinkodetype min/maxincl 999 oes:slsoprykningdato type date oes:slsanciennitetdato type date oes:slsstillingsbetegnelsekode type oes:slsstillingsbetegnelsekodetype min/maxincl oes:slsloenformkode type oes:slsloenformkodetype min/maxincl 9 oes:slsdelloentaellerkode type oes:slsdelloentaellerkodetype min/maxincl oes:slsdelloennaevnerkode type oes:slsdelloennaevnerkodetype min/maxincl oes:slsdelregnskabidentifikator type oes:slsdelregnskabidentifikatortype min/maxincl oes:slsadmtjstkode type oes:slsadmtjstkodetype min/maxincl dst:workingplacecode type dst:workingplacecodetype

6 Inputstruktur sletning Side 6 af 14 SLSNyAnsaettelseSletStrukturType SLSNyAnsaettelseSletStruktur type oes:slsnyansaettelsesletstrukturtype oes:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructure type oes:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructuretype oes:loebenr type oes:loebenrtype min/maxincl 999 Strukturen til det udvidede CPR-nummer er sammensat af det almindelige CPR-nummer, som det er defineret af CPR og af fiktive CPR-numre, som gives til udenlandske statsborgere. oes:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructuretype ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure type oes:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructuretype cpr:personcivilregistrationidentifier type cpr:personcivilregistrationidentifiertype pattern ((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9]... oes:fictivepersoncivilregistrationidentifier type oes:fictivepersoncivilregistrationidentifiertype pattern ((((6[1-9] 7[0-9] 8[0-9] 9[0-1])( )) ((6[1-9] 7[0-9]...

7 Side 7 af 14 Herunder følger en forretningsmæssig beskrivelse af indholdet i inputstrukturen.. Beskrivelse af SLSNyAnsaettelseStrukturer (inputstrukturer) <XML tag> Beskrivelse Felt i SLS <SLSNyAnsaettelseOprtStruktur> Strukturen anvendes i forbindelse med oprettelse af et nyt ansættelsesforhold i SLS. Alle elementer som er nødvendige for at oprette en nyansættelse skal være til stede i transaktionen: ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure, SLSNyansaettelseFraDato, SLSEfternavnTekst, SLSFornavnTekst, SLSSkattekortTypeKode, SLSPkatKode, SLSOprykningDato eller SLSAncinnitetDato, SLSDelregnskabIdentifikator. Herudover kan der angives værdier for øvrige felter, der ønskes oprettet. <SLSNyAnsaettelseSletStruktur> Strukturen anvendes til sletning af et nyoprettet ansættelsesforhold, der alligevel ikke skal anvendes. De nødvendige elementer for at slette et ansættelsesforhold er ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure samt LoebeNr. Kun ansættelsesforhold, hvor der ikke har været lønudbetaling kan slettes. <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifier- Det udvidede cpr-nummer er sammensat af det almindelige cpr-nummer, som Structure> det er defineret af CPR (Indenrigsministeriet) og af fiktive cpr-numre, som gives til udenlandske statsborgere. Der skal vælges et og kun et af elementerne. <PersonCivilRegistrationIdentifier> Indeholder fødselsdage fra OS_A_DFA_MARB_CPR_NR <FictivePersonCivilRegistrationIdentifier> Indeholder fiktive cpr-numre (fødselsdage fra 61 91) <LoebeNr> Det 3-cifrede løbenummer er sammen med det udvidede cpr-nummer den unikke identifikation af et ansættelsesforhold i Statens Lønsystem (SLS). Hvis ansættelsesforholdet oprettes uden løbenummer tildeler systemet det næste ledige løbenummer. Løbenummeret vil blive udmeldt i retursvaret i FejlAdvisAdvarselsKode = OT0475 OS_A_ANSF_LØN_LB_NR

8 Side 8 af 14 <XML tag> Beskrivelse Felt i SLS <SLSNyansaettelseFraDato> Datoen angiver hvornår ansættelsesforholdet er gældende OS_A_IKRAFT_DT <SLSEfternavnTekst> Medarbejderens efternavn OS_A_MARB_EFTER_NV <SLSFornavnTekst> Medarbejderens fornavn OS_A_MARB_FOR_NV <BankBranchIdentifier> Registreringsnummer i det pengeinstitut hvortil et lønnummers løn skal overføres. Anvendes kun for lønmodtagere uden nemkonto. OS_A_ANSF_BANK1_REG_NR <BankAccountIdentifier> <SLSSkattekortTypeKode> <SLSPkatKode> <SLSPkatKlasseKode> <SLSPkatKlasseTrinKode> <SLSOprykningDato> Bankkontonummer i det pengeinstitut hvortil et lønnummers løn skal overføres. Anvendes kun for lønmodtagere uden nemkonto. Kode, der angiver typen af skatteberegning. Der anvendes 1 for hovedkort (hovedansættelsesforhold) eller 2 for bikort/andet Personalekategorinummer. Firecifret nummer. Personalekategori angiver under hvilken lov/hjemmel en lønmodtager er ansat. Til en given personalekategori er tilknyttet én faglig organisation samt et antal klasser og trin. Personalekategori klassenummer. Firecifret nummer. Klasse angiver den lønskala, som lønmodtageren følger. Trin nummer. Trecifret nummer. Trin angiver det trin på lønskalaen, som lønmodtageren er placeret på. Oprykningsdato. Næste dato, hvor et lønnummer oprykker. En oprykningsdato fastsætter, hvornår en lønmodtager skal rykke op, til de i oprykningsfelterne angivne oplysninger. Oprykningsdato og lønanciennitet udelukker hinanden i forbindelse med indplacering. OS_A_ANSF_BANK1_KONTO_NR OS_A_TX_SKAT_TYPE_KD OS_A_PKAT_NR OS_A_PKAT_KL_NR OS_A_PKAT_KL_TRIN_NR OS_A_ANSF_OP_DATO_DT

9 Side 9 af 14 <XML tag> Beskrivelse Felt i SLS <SLSAnciennitetDato> <SLSStillingsbetegnelseKode> <SLSLoenformkode> <SLSDelloenTaellerkode> <SLSDelloenNaevnerkode> Lønanciennitetsdato. Anvendes f.eks. til at udregne indplacering. Hvis lønanciennitet er indrapporteret, anvendes den til udregning af næste oprykning. Hvis oprykningsdato er indrapporteret, beregnes lønanciennitet ud fra PKAT, KL, Trin og oprykningsdato. Lønanciennitet og oprykningsdato udelukker hinanden i forbindelse med indplacéring. Stillingsbetegnelse. 6-cifret kode. Eentydig kode for en stillingsbetegnelse (STIKO) f.eks for stillingsbetegnelsen 'Lektor' med lønrammeforløb 31,34 og forhandlet af COII. Intervallet til anvendes til klassificerede danske tjenestemænd. Intervallet til anvendes til klassificerede grønlandske tjenestemænd. Øvrige intervaller anvendes til overenskomstlønnede. Lønform. Et-cifret kode, der angiver den lønform et lønnummer har. Der anvendes 1 for forudlønnet, 2 for bagudlønnet, 3 for timelønnet og 5 for halvmånedslønnet. Delløn - tæller. 5 cifre. Danner sammen med dellønsnævner den brøk, hvortil det beregnede beløb skal reduceres. Deltidsbrøken angiver den tid/deltid et lønnummer arbejder eller får løn for. Delløn - nævner. 5 cifre. Danner sammen med dellønstæller den brøk, hvortil det beregnede beløb skal reduceres. Deltidsbrøken angiver den tid/deltid et lønnummer arbejder eller får løn for. OS_A_ANSF_LØNANCIENNITET_DT OS_A_STIL_BETG_KD OS_A_TX_LØNFORM_KD OS_A_ANSF_DELLØN_TÆLLER_NR OS_A_ANSF_DELLØN_TÆLLER_NR

10 Side 10 af 14 <XML tag> Beskrivelse Felt i SLS <SLSDelregnskabIdentifikator> <SLSAdmTjstKode> <WorkingPlaceCode> Identificerer i SLS et delregnskab fuldt ud, dvs. det består af den 5 cifrede bogføringskreds plus det 3-cifrede delregnskab. Eksempel: (Økonomistyrelsen). Administrativ tjenestestedskode som sammen med gruppen identificerer tjenestestedet. Entydig identifikation af et ansættelsesforholds arbejdssted. Der anvendes Danmarks Statistiks definition. I SLS anvendes maks. 4 cifre. OS_A_DRGN_NR OS_A_ADMTJST_NR OS_A_ANSF_ARBSTED_KD

11 Side 11 af 14 Eksempler på input til webservicen Nedenfor vises eksempler på input til webservicen. (De faktiske cprnumre er ikke vist i disse eksempler). Eksempel på input til opret <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env=" xmlns:soap- ENC=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <SOAP-ENV:Body> <m:slsnyansaettelseoprtstruktur xmlns:m=" <m:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructure> <m:personcivilregistrationidentifier> </m:personcivilregistrationidentifier> </m:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructure> <m:slsnyansaettelsefradato> </m:slsnyansaettelsefradato> <m:slsefternavntekst>efternavn</m:slsefternavntekst> <m:slsfornavntekst>fornavn</m:slsfornavntekst> <m:slsskattekorttypekode>2</m:slsskattekorttypekode> <m:slspkatkode>46</m:slspkatkode> <m:slspkatklassekode>55</m:slspkatklassekode> <m:slspkatklassetrinkode>1</m:slspkatklassetrinkode> <m:slsoprykningdato> </m:slsoprykningdato> <m:slsstillingsbetegnelsekode>1445</m:slsstillingsbetegnelsekode> <m:slsloenformkode>2</m:slsloenformkode> <m:slsdelregnskabidentifikator> </m:slsdelregnskabidentifikator> </m:slsnyansaettelseoprtstruktur> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Eksempel på input til sletning <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env=" xmlns:soap- ENC=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <SOAP-ENV:Body> <m:slsnyansaettelsesletstruktur xmlns:m=" <m:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructure> <m:personcivilregistrationidentifier> </m:personcivilregistrationidentifier> </m:extendedpersoncivilregistrationidentifierstructure> <m:loebenr>001</m:loebenr> </m:slsnyansaettelsesletstruktur> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Eksempler på retursvar fra webservicen Nedenfor vises eksempler på retursvar fra webservicen. (De faktiske cprnumre er ikke vist i disse eksempler). Eksempel på et retursvar med værdien 1 Fejlet <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env=" xmlns:soap- ENC=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <SOAP-ENV:Body> <FejlAdvisReturSvarStruktur xmlns="

12 Side 12 af 14 <FejlAdvisReturKode>1</FejlAdvisReturKode> <FejlAdvisMeddelelseStruktur> <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <PersonCivilRegistrationIdenfier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr> <FejlAdvisArtKode>1</FejlAdvisArtKode> <FejlAdvisAdvarselsKode>FR0010</FejlAdvisAdvarselsKode> <FejlAdvisTekst>Stillingsbetegnelse kendes ikke </FejlAdvisTekst> <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode> <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT </TransaktionsNavn> </FejlAdvisMeddelelseStruktur> <FejlAdvisMeddelelseStruktur> <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr> <FejlAdvisArtKode>1</FejlAdvisArtKode> <FejlAdvisAdvarselsKode>RR2024</FejlAdvisAdvarselsKode> <FejlAdvisTekst>Pengeinstitut, regnr. eller kontonr. er ikke validt. </FejlAdvisTekst> <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode> <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT </FejlAdvisMeddelelseStruktur> </FejlAdvisReturSvarStruktur> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </TransaktionsNavn> Eksempel på et retursvar med værdien 2 Gennemført, men advarsel dannet <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env=" xmlns:soap- ENC=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <SOAP-ENV:Body> <FejlAdvisReturSvarStruktur xmlns=" <FejlAdvisReturKode>2</FejlAdvisReturKode> <FejlAdvisMeddelelseStruktur> <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <PersonCivilRegistrationIdenfier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr> <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode> <FejlAdvisAdvarselsKode>RR2700</FejlAdvisAdvarselsKode> <FejlAdvisTekst>Der er nu bestilt Bikort hos SKAT </FejlAdvisTekst> <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode> <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT </TransaktionsNavn> </FejlAdvisMeddelelseStruktur> <FejlAdvisMeddelelseStruktur> <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr> <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode> <FejlAdvisAdvarselsKode>FR0086</FejlAdvisAdvarselsKode> <FejlAdvisTekst>CPR-adresse er tidligere oprettet </FejlAdvisTekst> <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode> <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT </TransaktionsNavn> </FejlAdvisMeddelelseStruktur> <FejlAdvisMeddelelseStruktur> <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr> <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode> <FejlAdvisAdvarselsKode>OT0291</FejlAdvisAdvarselsKode> <FejlAdvisTekst>Løndel 7019 dannet automatisk </FejlAdvisTekst> <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode> <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT </TransaktionsNavn>

13 Side 13 af 14 </FejlAdvisMeddelelseStruktur> <FejlAdvisMeddelelseStruktur> <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure> <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr> <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode> <FejlAdvisAdvarselsKode>OT0475</FejlAdvisAdvarselsKode> <FejlAdvisTekst>Lønmodtager register er oprettet med LBNR 000 </FejlAdvisTekst> <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode> <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT </FejlAdvisMeddelelseStruktur> </FejlAdvisReturSvarStruktur> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </TransaktionsNavn>

14 Side 14 af 14 Tilslutning til webservicen Før en institution kan begynde at anvende SLS webservicen er der en række praktiske og tekniske forhold der skal være på plads: Alle disse aktiviteter er beskrevet under Tilslutningsvejledninger i Bilag 1 Checklister Server til server adgang til SLS Webservice

Vejledning til SLS webservice - Kontering

Vejledning til SLS webservice - Kontering Side 1 af 11 Vejledning til SLS webservice - Kontering Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Afgang

Vejledning til SLS webservice - Afgang Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice - Afgang Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Afvigende kontering

Vejledning til SLS webservice Afvigende kontering Side 1 af 15 Vejledning til SLS webservice Afvigende kontering Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Omsorgsregnskab

Vejledning til SLS webservice Omsorgsregnskab Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Omsorgsregnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferieret

Vejledning til SLS webservice Ferieret Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferieret Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Løndelskontering

Vejledning til SLS webservice - Løndelskontering Side 1 af 15 Vejledning til SLS webservice - Løndelskontering Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Skatteløndele

Vejledning til SLS webservice Skatteløndele Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Skatteløndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter

Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferieret

Vejledning til SLS webservice Ferieret Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferieret Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold Registerprint i SLS Side 1 af 12 I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint Indhold 1. Registerprint - hoved... 2 2. Registerprint variabel del... 2 3. Grundoplysninger... 4 4. Løndele...

Læs mere

Medarbejderoplysninger

Medarbejderoplysninger Medarbejderoplysninger I ScanPas er det muligt at få en samlet oversigt på en medarbejder, hvor man kan se stort set alt det HR-data, som er registreret på vedkommende. Dette sker i skærmbilledet Alle

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Denne kube kan du anvende til at analysere optjent og afholdt ferie

Læs mere

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer)

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Redigeret Den 14. oktober 2010 vedr. afsnittet om Registrering i SLS ved flere skiftende arbejdspladser. Indledning

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Medarbejder - Grundløn og tillæg (Rapport-ID: 70)

Medarbejder - Grundløn og tillæg (Rapport-ID: 70) Medarbejder - Grundløn og tillæg (Rapport-ID: 70) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre / betingelser i

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

3C Integrationsbeskrivelser

3C Integrationsbeskrivelser 3C Integrationsbeskrivelser 3C INTEGRATIONSBESKRIVELSER... 1 3C.2 INDLEDNING 3 3C.3 GENERELT OM INTEGRATIONER 3 3C.3.1 Standarder for integrationer og data 4 3C.3.2 Protokoller 4 3C.3.3 Ressourcestyring

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Sletning af registre og inddata

Sletning af registre og inddata Sletning af registre og inddata Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om automatiske sletningsbetingelser i lønsystemet samt om, hvordan du sletter registre og inddata manuelt. Indhold 1. Automatisk

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11 Brug SLS-guiden Side 1 af 11 I denne vejledning får du at vide, hvordan du kan bruge SLS-guiden til at fremsøge oplysninger, som kan hjælpe dig med at indberette til lønsystemet Indhold 1. Muligheder i

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en batchkørsel... 4

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en batchkørsel... 4 Fejl og advis i SLS Side 1 af 11 I dette opslag får du en beskrivelse af Fejl og advis. Du kan skelne mellem fejl og advis, der dannes i forbindelse med online indrapportering i SLS - og de, der dannes

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Fiktive CPR numre Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Indhold 1. Generelt om fiktive CPR numre...

Læs mere

Personalefortegnelse (Rapport-ID: 49)

Personalefortegnelse (Rapport-ID: 49) Personalefortegnelse (Rapport-ID: 49) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Økonomistyrelsen Funktioner Løbenummer 098 og 099 Overblik Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Introduktion I dette Opslag, kan du se; hvornår og hvordan du bruger funktioner (løbenummer 098 og 099),

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2017 (LG 01/18, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2017 (LG 01/18, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. dec. 2017 (LG 01/18, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/18, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 11. december 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Ferieløntræk - Personer ansat i optjeningsåret (Rapport-ID: 42)

Ferieløntræk - Personer ansat i optjeningsåret (Rapport-ID: 42) Ferieløntræk - Personer ansat i optjeningsåret (Rapport-ID: 42) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre /

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Dimensioner Skatteoplysninger (SLS_Skatteoplysninger) Denne kube kan du anvende til at analysere skatteoplysningerne på, fx i A-indkomst indeværende, A-indkomst sidste, Fri telefon, Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Fremskrivningskuben (SLS_Fremskrivning) Denne kube anvendes til at analysere det fremtidige lønforbrug. Lønforbruget kan analyseres i det aktuelle lønforbrug der har været for indeværende år, til og med

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn. Skatteoplysninger (SLS_Skatteoplysninger) Denne kube kan du anvende til at analysere skatteoplysningerne på, fx i A-indkomst indeværende, A-indkomst sidste, Fri telefon, Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

2. Overblik over rapporten Rapporteringen er til økonomiopfølgning og viser opdeling i lønsumskonti som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal).

2. Overblik over rapporten Rapporteringen er til økonomiopfølgning og viser opdeling i lønsumskonti som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal). Bilag til internt regnskab (Rapport-ID: 142) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. sept. 2016 (LG 10/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn. Skatteoplysninger (SLS_Skatteoplysninger) Denne kube kan du anvende til at analysere skatteoplysningerne på, fx i A-indkomst indeværende, A-indkomst sidste, Fri telefon, Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Lønsumskonti beløb Regnskabsperioder, valgte (Rapport-ID: 69)

Lønsumskonti beløb Regnskabsperioder, valgte (Rapport-ID: 69) Lønsumskonti beløb Regnskabsperioder, valgte (Rapport-ID: 69) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tillæg til personer i lønramme (cheftillæg) (Rapport-ID: 82)

Tillæg til personer i lønramme (cheftillæg) (Rapport-ID: 82) Tillæg til personer i lønramme 35-42 (cheftillæg) (Rapport-ID: 82) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Refusionskonti beløb Aktuel måned (Rapport-ID: 73)

Refusionskonti beløb Aktuel måned (Rapport-ID: 73) Refusionskonti beløb Aktuel måned (Rapport-ID: 73) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Retursvar

Vejledning til SLS webservice - Retursvar Side 1 af 49 Vejledning til SLS webservice - Retursvar Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Outputstruktur...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Navn og adresse i SLS

Navn og adresse i SLS Navn og adresse i SLS Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du kan bruge navn og adresse i SLS, og hvilken automatik der knytter sig til disse begreber. Indhold 1. Generelt... 1 2.

Læs mere

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn Finansministeriet har varslet lockout og boykot fra 1. april 2013 for overenskomstansatte lærere mv. ved en række nærmere opregnede undervisningsinstitutioner.

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Lønkontrol - Værktøjer

Lønkontrol - Værktøjer Indhold 1. Forord 3 2. Overblik 4 3. Værktøjer fra lønsystemet 4 3.1 Hidtil eksisterende kontrolmateriale 5 4. Værktøjer i LDV 6 5. Samlet oversigt 7 6. Kort beskrivelse nye uddata 7 1. Forord Værktøjsunderstøttelse

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 19 af 7. oktober 2016 (LG 11/16, 1.)

Løninformation nr. 19 af 7. oktober 2016 (LG 11/16, 1.) Løninformation nr. 19 af 7. oktober 2016 (LG 11/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Personaleforbrug i årsværk (Rapport-ID: 72)

Personaleforbrug i årsværk (Rapport-ID: 72) Personaleforbrug i årsværk (Rapport-ID: 72) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere