HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark"

Transkript

1 HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014

2 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Det kalder vi masseindberetning. Masseindberetning kunne fx være udbetaling af timer til studenter, eller udbetaling af kvalifikationstillæg efter en lønrunde. I HR-Løn sker masseindberetning ved hjælp af regneark enten et Excel regneark eller et OpenOffice regneark. Det betyder, at du kan udnytte alle Excels eller OpenOffices faciliteter til at indtaste eller importere de oplysninger, som skal bruges til indberetningen. I denne vejledning får du svar på følgende: Hvad kan man masseindberette i HR-Løn? Hvordan udfylder jeg regneark? Hvordan indlæser jeg regneark i HR-Løn? Hvad bør man gøre efter indlæsningen? Hvordan sparer man manuel indtastning?

3 2 Hvad kan masseindberettes? Det er ikke alle lønændringer, som kan masseindberettes i HR-Løn. Der er kun åbent for masseindberetning på de løndele, hvor der er almindeligt behov for at indberette i større mængder. Det første du skal gøre er at undersøge, om der er mulighed for at masseindberette den type lønændring, som du har behov for. Det gør du sådan: 1. Åben HR-Løn. Vælg Masseindberetning. 2. Scroll ned til Skabeloner til download og begynd med at undersøge de skabeloner, som står som institutionens mest anvendte. Hvis du holder musen over linket med Hent kan du læse en uddybende beskrivelse af hver skabelon. Det fremgår af beskrivelsen, hvilke løndele skabelonen kan bruges til. Nogle skabeloner kan kun bruges til en enkelt løndel, andre kan bruges til flere. 3. Hvis du ikke fandt det du søgte, så vælg Vælg en skabelon blandt alle skabeloner og undersøg disse. 4. Finder du en brugbar skabelon, så vælg Hent og gem skabelonen, fx på jeres fællesdrev. Hvis du ikke kunne finde en brugbar skabelon, kan det være fordi, der endnu ikke er nogen, der har haft behov for netop denne løndel men det er muligt, at andre end dig har samme behov. I det tilfælde er du velkommen til at henvende dig til Økonomistyrelsens rådgivning og support med dit ønske om en ny skabelon.

4 3 Udfyldelse af regnearket Når du har fundet en skabelon, som kan bruges til det, du gerne vil indberette, er det tid til at udfylde den. Kolonner, hvor kolonnenavnet er markeret med *, skal altid udfyldes. Resten er valgfri. Bemærk, der må ikke være flere end 500 indberetninger i et regneark! HR-Løn tillader ikke mere end 500 indberetninger i samme regneark. Hvis du skal indberette mere end dette er du således nød til at splitte indberetningerne i flere regneark. Her er vejledning omkring udfyldelse af nogle af de almindeligt forekommende kolonner i skabelonerne: CPR-nummer Skal udfyldes med CPR-nummer med eller uden bindestreg. Eksempel: eller Løbenummer De sidste op til 3 cifre af ansættelsesforholdets lønnummer (som starter med CPR-nummeret). Er valgfrit, men dog nødvendigt, hvis personen har flere aktive ansættelser i institutionen. Eksempel: 2 Dato Skal udfyldes som dd-mm-yyyy. For løbende løndele er der både en kolonne til startdato og en til slutdato. Eksempel: Løndelsnummer I nogle skabeloner er det muligt at anføre et løndelsnummer. Nummeret skal være på en af de løndele, som skabelonen er lavet til. Eksempel: 2831 Beløbsfelter Udfyldes som normalt, dvs. kroner komma ører, eller blot som hele kroner uden decimaler. Bemærk, at hvis løndelen allerede findes på datoen, så lægges beløbet oveni. Dette kan benyttes til at fjerne/reducere en løndel, man skal i så fald indtaste et negativt beløb. Eksempel: 9700,50 (for 9700 kroner og 50 øre).

5 Timefelter Satser m.v. Afv. løndelstekst Udfyldes som timer med 2 decimaler eller blot som hele timer uden decimaler. Bemærk, at hvis løndelen allerede findes på datoen, så lægges timerne oveni. Dette kan benyttes til at fjerne/reducere en løndel, man skal i så fald indtaste et negativt timeantal. Eksempel: 2,50 (for 2 timer og 30 minutter) Se den enkelte løndel for vejledning omkring gyldige værdier. Du kan få vejledning om enkelte løndele på slsguide.oes.dk. Udfyldes med en tekst (kun for engangsløndele). Udfyld kun dette felt, hvis du ønsker en anden tekst på lønsedlen end løndelens navn. Afvigende kontering Hvis beløbet skal konteres på et andet regnskab end dét, der er registreret på lønmodtageren, kan du benytte afvigende kontering. Så skal du udfylde et eller flere af nedenstående felter. Kontering dækker over hvilket regnskab lønnen skal konteres på. Det er valgfrit, om du vil benytte afvigende kontering. Bogf.kreds +delregnskab (8 cifre) Skal udfyldes, hvis der skal være afvigende kontering på indberetningen. Består af både bogføringskreds og delregnskab, hvor de første op til 5 cifre er bogføringskredsen, og de sidste 3 er delregnskabet. Eksempel: (for bogføringskreds 6515, delregnskab 10) Procent Benyttes kun til løbende løndele ved afvigende kontering. Angiver hvor stor en del af udbetalingen, som skal konteres afvigende. Eksempel: 23 (for 23 %) Segmentfelter Kan benyttes ved afvigende kontering. Segmentfelter er et antal felter (1-6), som angiver hvor i institutionens regnskab konteringen skal ske. Hvis det i regnskabet skal fremgå, hvilken afdeling eller kontor lønnen hører til, så vil afdeling eller kontor skulle angives med en bestemt værdi i et bestemt segmentfelt. Der er altid tale om en tal-værdi. Hvilke felter og hvilke værdier du skal bruge afhænger af

6 jeres institution. De værdier, der skal stå i segmentfelterne, kaldes også for dimensionsværdier. Eksempel: 22 Artskonto Kan benyttes ved afvigende kontering. Vælg kun en artskonto her, hvis beløbet skal konteres på en særlig artskonto i statens kontoplan. Statens kontoplan er en fælles kontoplan for alle institutioner, der anvender de statslige regnskabsregler og artskonto er en betegnelse for den 4-cifrede økonomiske artsopdeling, der anvendes i forbindelse med institutionernes regnskabsføring. Eksempel: 1811 (for artskonto 18.11)

7 4 Indlæsning af regneark Når regnearket er udfyldt og gemt, så er det klar til indlæsning i HR-Løn. Vælg Masseindberetning, tryk Gennemse og vælg regnearket. Tryk derefter Indlæs. Vent indtil HR-Løn kvitterer for indlæsningen med følgende besked: Vær opmærksom på ikke at indlæse det samme regneark to gange! Det vil medføre dobbelt-indberetninger. Der går et stykke tid fra du får ovenstående besked til HR-Løn er færdig med at indlæse regnearket. Hvor lang tid indlæsningen tager, afhænger af regnearkets størrelse. Det bør ikke tage mere end 15 minutter. Du kan se status på indlæsningen under Indlæste filer : Mens indlæsningen er i gang står status som Venter eller I gang, herefter skifter den til Udført eller Fejlet. Tryk på knappen Opdater for at se den gældende status. For store regneark er det helt normalt, at status ender med at være Fejlet blot en enkelt af indberetningerne er fejlet vil det være tilfældet. Læs mere om dette i næste afsnit.

8 5 Behandling af resultat Efter HR-Løn har indlæst regnearket står det enten med status Udført eller Fejlet. Tryk på Hent for at se nærmere på resultatet af indlæsningen. Resultatet er også i regnearks-format, så det kan åbnes fx i Excel. Hvis status er Udført, så er alle indberetningerne indlæst uden fejl. Du kan se de indlæste indberetninger i fanebladet Indlæste. Hvis status er Fejlet, så er en eller flere af indberetningerne gået på fejl. Du kan se, hvad der fejlede i fanebladet Fejlede. Dem, der blev indberettet uden problemer står i fanebladet Indlæste. Fanebladet Valideringsfejl viser indtastninger, der ikke er forenelige med skabelonen. Det kan f.eks. være et forkert datoformat. Fejl og adviseringer viser både fejl og adviser fra SLS. Det er derfor vigtigt at man altid gennemgår dette faneblad. Du har mulighed for at rette de fejlede indberetning direkte i regnearket. Det gør du sådan her: 1. Ret fejlene i fanebladet Fejlede 2. Slet fanebladene Indlæste, Valideringsfejl og Fejl og adviseringer 3. Gem regnearket og indlæs det i HR-Løn 4. HR-Løn vil nu forsøge at indberette de fejlede igen Husk, at når du er færdig med masseindberetningerne, så skal indberetningerne kontrolleres af en kollega i HR-Løn (se menupunktet Kontrol ).

9 6 Vidste du? Selvom det er hurtigt at indtaste i et regneark, så tager det alligevel tid, og giver risiko for fejlindtastning. Her er nogle alternative måder at få udfyldt regnearket. 1. Klippe/klistre fra et andet regneark: Måske foreligger resultatet af den seneste lønrunde allerede i et regneark? Så er det oplagt at klippe/klistre over i HR-Løn skabelonen. 2. Digitale timesedler: Kan I få jeres medarbejdere til at udfylde timesedlerne digitalt, fx i en Excel-skabelon? Så åbner det mulighed for at få Excel til automatisk at samle oplysningerne fra timesedlerne i en HR-Løn skabelon. Bemærk, at I normalt vil skulle modtage timesedlerne via medarbejderens chef, så timetallet er kontrolleret. 3. Udtræk fra tidsregistreringssystem: Har I et tidsregistreringssystem, så kan det måske udtrække en komma-separeret fil med fx CPR-nr., dato og timer for studenterne? Så kan det åbnes i Excel og klippe/klistres over i HR-Løn skabelonen. 4. Intranet-formular: Er I en større institution med intranet men uden tidsregistreringssystem kunne det også være en mulighed at lave en formular, hvor medarbejderne kan indtaste fx timetal. Intranettet skal så kunne eksportere det indtastede, fx i en komma-separeret fil. Bemærk, at også her skal der normalt ske en godkendelse af timetallet af medarbejderens chef, inden oplysningerne må indlæses i HR-Løn.

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere