Mogens Gade. Tekster fra 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens Gade. Tekster fra 2007"

Transkript

1 Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik er serveret... 5 Turismens mål: Alt udsolgt i højsæsonen... 6 Derfor sætter vi skatten op!... 8 Budgettet for 2008 er vedtaget... 9 Budget 2008 et budget med mange positive signaler Fra udkant til forkant Fokus på sundhed i Jammerbugt Kommune Skolepolitik i Jammerbugt Kommune At ville det gode Nytårsbetragtninger

2 Positive vinde over Jammerbugten 18. september Midt i al sommerregnen blev Jammerbugt Kommune ramt af en rigtig solstråle. En ny befolkningsprognose viser nemlig, at befolkningstallet i kommunen vil stige med 1,5 % over de næste 12 år. Rent faktisk kan det konstateres, at flere og flere flytter til Jammerbugt Kommune og færre og færre fraflytter vores dejlige Kommune således bliver vi stille og roligt flere indbyggere i Jammerbugten. Det er positivt ikke mindst set på baggrund af den lidt nedslående prognose fra sidste år, som viste et fald i indbyggertallet på 3 %. Flere folk flytter til kommunen Prognosen er bl.a. baseret på tal, som viser, at vi i 2006 havde flere tilflyttere end fraflyttere. Det er en særdeles positiv udvikling, som vi i Jammerbugt Kommune vil arbejde for at fastholde og forstærke bl.a. via vores handlingsorienterede planstrategi. Særlige pejlemærker Planstrategien er kommunens første. Den indeholder tre visioner, som udgør nogle særlige pejlemærker for kommunalbestyrelsens arbejde: Jammerbugt Kommune er et attraktivt sted at leve og være Jammerbugt Kommune bevarer og udvikler de særlige naturværdier Jammerbugt Kommune hæver kompetenceniveauet For hver vision angiver planstrategien en række konkrete handlinger, som kommunalbestyrelsen vil sætte i værk. Således har vi med planstrategien i hånden et godt afsæt i forhold til at skabe en kommune, hvor det er attraktivt at leve og bosætte sig, hvor erhvervslivet trives, hvor borgeren har et højnet uddannelsesniveau, og hvor vi passer på og udvikler de skønne naturområder og kulturmiljøer, der findes her. Læs og kommentér strategien Planstrategien er netop nu i offentlig høring indtil 19. september Strategien kan hentes i borgerservicecentrene og på bibliotekerne i kommunen. Den findes også på under Borger Planer. Inden høringsfristen udløber, indbyder vi alle interesserede til et borgerarrangement d. 21. august Her vil der være mulighed for debat med politikerne og forskellige organisationer. Hold øje med de fire ugeaviser og vores hjemmeside, hvor arrangementet vil blive annonceret. Venlig hilsen Børn og unge på dagsordenen 18. september 2007 De yngste borgere i jammerbugt Kommune spillede en væsentlig rolle på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni. Rigtig mange punkter på dagsordenen drejede sig om forhold, som har mere eller mindre direkte indflydelse på børnenes hverdag. Jammerbugt Kommune får sin første skovbørnehave - 2 -

3 Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. at give grønt lys for en skovgruppe under Halvrimmen Børnehave. Skovgruppen skal holde til i spejderhytten Hanbohus på Sandmosevej. Foreløbigt er der tale om en midlertidig ordning, som skal løbe i to år i løbet af den periode skal det afgøres, om ordningen skal gøres permanent. Skovgruppen er en anderledes og spændende måde på at skaffe det nødvendige antal børnehavepladser i vores kommune. Målet er naturligvis hurtigst muligt at leve op til vores målsætning om, at alle 3årige kan komme i børnehave. I kommunalbestyrelsen er vi tilfredse med at kunne give forældre og børn i Jammerbugt Kommune en ny type børnehavetilbud og dermed udvide den i forvejen brede vifte af gode pasningstilbud i vores kommune. Skovgruppen får plads til 2025 børn. Sammenhængende børnepolitik En anden beslutning, vi i Kommunalbestyrelsen er glade for, er vedtagelsen af en sammenhængende børnepolitik for Jammerbugt Kommune. Den sammenhængende børnepolitik skal tydeliggøre kommunens ramme for indsatsen for socialt udsatte børn og unge og være med til at sikre sammenhæng mellem den særlige støtte til børn og unge og de forskellige sektorer, f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektoren og den frivillige sektor. I politikken har Jammerbugt Kommune formuleret visioner for, hvordan forudsætningerne for arbejdet med børn og unge bør være, og hvordan man gennem politiske mål kan arbejde i den retning. Politikken indeholder derudover bl.a. en grundlagsforståelse, som beskriver udgangspunktet for alt arbejde med børn i Jammerbugt Kommune og her spiller de nære voksne en helt central rolle. En god proces Processen med at udarbejde den sammenhængende børnepolitik blev sat i gang medio 2006, og har involveret cirka 150 repræsentanter fra skoler, daginstitutioner, dagplejen, PPR, familieafdelingen, sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet. Det har været en god og konstruktiv proces. I løbet af høringsperioden, som sluttede den 16. maj, modtog vi 33 engagerede og inspirerende høringssvar. De er blevet behandlet grundigt og har da også givet anledning til flere justeringer i politikken. Den sammenhængende børnepolitik kan findes på eller fås i Børne- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade i Fjerritslev. De øvrige sager vedrørende børn og unge omhandlede bl.a. undervisningstilbud til 7. klasses børn i ungdomsskolens regi og godkendelseskriterier for private institutioner. Læs mere om dem og sagerne på andre områder, f.eks. Jammerbugt Kommunes erhvervspolitik og Jammerbugt Kommunes planstrategi i referatet, som er at finde på Venlig hilsen Middelmådighed under lavmålet! 18. september 2007 Formanden for Skolebestyrelsen i Tranum Ann Bargsteen tager i et læserbrev her i Nordjyske mig til indtægt for at have sagt, at Jammerbugt Kommune ligger middelmådigt i sammenligning med andre kommuner på basale serviceområder som børnepasning, folkeskole og ældreområdet. Og hvad langt værre er, så får hun det til at fremstå, som om, at jeg er tilfreds med middelmådighed når det gælder vores nye kommune. Det er et udtryk for middelmådighed ja, det er ganske simpelt under lavmålet. Alt sammen har hun fået ud af et informationsmøde om budgetlægningen for 2008 i Jammerbugt Kommune

4 For det første kunne jeg aldrig bruge ordet middelmådig om den service vi leverer overfor borgerne, når jeg synes, at alle vore ansatte yder en kæmpe indsats hver dag for at servicere borgerne så godt som overhovedet muligt indenfor den tilstedeværende økonomi. For det andet kan vi konstatere, at vi målt i forbrug af kroner og ører ligger ganske pænt på nogle serviceområder både når vi sammenligner os med Nordjylland og med resten af Danmark. Et eksempel herpå er Folkeskolen selvom forårets debat har givet det modsatte indtryk. I samme åndedrag må vi også konstatere, at vi ligger under gennemsnittet på andre områder. Og alt i alt har vi i Jammerbugt kommune ikke de samme muligheder for at yde service overfor borgerne, som gennemsnittet. Derfor arbejder vi jo bl.a. hårdt på at få udligningsreformen gennemført. For det tredje gav jeg på omtalte møde klart udtryk for, at Kommunalbestyrelsen har et mål og et ønske om at forbedre servicen i det omfang og det tempo det må vise sig muligt. De første vurderinger i den retning sker ved efterårets budgetlægning. At blive beskyldt for at være middelmådig og tilfreds med middelmådighed er aldrig rart og slet ikke i forbindelse med etableringen af vores nye fællesskab Jammerbugt Kommune jeg tror nemlig ikke der er mange der har højere ambitioner for vores nye kommune end lige netop mig men sådan er der jo så meget. Min opgave er imidlertid også, at vi realiserer vore visioner om fortsat udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune på et stabilt politisk og økonomisk grundlag. Vi står med en historisk udfordring som kræver en historisk indsats. jeg synes vi er godt på vej til at løse opgaven men den virkelyst og virketrang jeg møder overalt i Jammerbugt Kommune men der er lang vej endnu og det er vigtigt, at vi alle bidrager med det vi kan. For så bliver Jammerbugt Kommune et godt sted at arbejde og bo ja, i det hele taget at leve. God Sommer til alle. Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune 18. september 2007 Jammerbugt Kommune har nu givet en helt officiel udmelding på trafikområdet. I et brev, som bl.a. er sendt til Transport- og Energiminister Flemming Hansen og Folketingets trafikpolitiske ordførere, kommer kommunen og Jammerbugt Kommunes erhvervsråd med tre opfordringer: Træf en afgørelse om en 3. Limfjordsforbindelse som en vestlig linieføring over Egholm Påbegynd arbejdet med planlægning af en omfartsvej omkring Arentsminde, Halvrimmen og Brovst til gennemførelse hurtigst muligt Prioriter en god overordnet infrastruktur mellem alle regionens havne Opfordringerne kommer efter en infrastrukturkonference på Nordjyllands Mediecenter, hvor interesserede borgere, repræsentanter fra Region Nordjylland og Erhvervsrådet i Jammerbugt Kommune deltog sammen med en håndfuld lokale folketingsmedlemmer/kandidater. Limfjorden skal ikke være flaskehals En vestlig 3. Limfjordsforbindelse er er vigtig for os i Jammerbugt Kommune af flere grunde. Den skal være med til at sætte en stopper for, at Aalborg by og Limfjorden bliver opfattet som en flaskehals for vores område. Hvis Limfjorden bliver en barriere, har det store konsekvenser for bosætning, turisme, virksomhedernes rammebetingelser og arbejdskraftens bevægelighed. Arbejdsstyrken i den vestlige og sydlige del af Aalborg skal reelt have mulighed for at pendle til Jammerbugten og Thy. Selvom afstanden målt i km er kort, er den reelle rejsetid stor f.eks. har - 4 -

5 borgere og virksomheder i Brovst samme rejsetid til Aalborg som borgere i Hirtshals og Frederikshavn (hvorfra afstanden til Aalborg er langt større). En vestlig 3. Limfjordsforbindelse vil også gøre de kompetencer og uddannelsesmuligheder, som findes i Aalborg, lettere tilgængelige bl.a. for vores erhvervs- og turistvirksomheder. Øget trafiksikkerhed med en ny omfartsvej En omfartsvej på hovedvej A11 ved Arentsminde, Halvrimmen og Brovst skal binde Thistedområdet, den vestlige del af Jammerbugt Kommune og Aalborg mere effektivt sammen. Omfartsvejen, som allerede er en del af regionplanen, skal sikre fremkommeligheden og trafiksikkerheden i Arentsminde, Halvrimmen og Brovst. I dag opleves især den tunge trafik som et problem, og blandt borgere og erhvervsliv er der et ønske om at kunne lede den uden om byerne. Tilsammen vil en omfartsvej og en vestlig 3. Limfjordsforbindelse udvide pendlingsoplandet til Aalborg og få en positiv effekt også på andre mindre byer og landsbyer langs Limfjorden. Sammenhæng mellem gods- og færgehavne i regionen Jammerbugt Kommune har et stort potentiale indenfor turisme og friluftsliv. Vores naturværdier bliver værdsat både internationalt og nationalt. En sammenhængende infrastruktur mellem lufthavn, færger og motorveje er afgørende for vores turist- og naturaktører. Dertil kommer, at godsmængden mellem Thy/Thisted/Hanstholm og Aalborg opleves som voksende det er et ønske, at forbedre virksomhedernes muligheder for at udnytte havnene til transport af gods. Hvad sker der nu? Panelet af politikere ved infrastrukturkonferencen på Nordjyllands Mediecenter opfordrede til, at der i efteråret afholdes endnu en konference om emnet denne gang med deltagelse af Folketingets trafikpolitiske ordførere. Den vil Jammerbugt Kommune meget gerne deltage i og også lægge lokaler til. I den kommende periode vil Jammerbugt Kommune gøre en særlig indsats for at skabe debat om omfartsvejens linieføring. Jammerbugt Kommune vil regionalt gøre en stor indsats for at skabe sammenhæng og dynamik i den nordjyske region så infrastrukturen kommer til at udgøre den perfekte ramme om udvikling og vækst i de områder, som ellers ville kunne udvikle sig i uheldig retning. Venlig hilsen En landdistriktspolitik er serveret 18. september 2007 I Jammerbugt Kommune har vi udviklet en rigtig god opskrift. På papiret lyder den nem, men tag ikke fejl: Den er temmelig omstændelig og også tidskrævende, og den kræver en indsats fra mange sider. Ordsproget om, at for mange kokke fordærver maden gælder ikke her tværtimod. Opskrift på Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik Man tager: 24 steder i Jammerbugt Kommune Ca. 730 engagerede borgere - 5 -

6 Masser af input (her skal ikke spares det er det, som giver smagen) 1 flok åbne og lydhøre politikere 1 håndfuld flittige og ambitiøse embedsmænd En hulens masse notater Bland alle delene sammen. Sammenskriv herefter et udkast til en politik, og krydr den med et drys kommentarer fra et politisk udvalg. Send den derefter i høring og vent i 6 uger. Smag den så til med den rette mængde tilføjelser og omformuleringer og send den til politisk behandling i Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse. Og værs go! En landdistriktspolitik er serveret. Ingen tomme kalorier Alle, der har lyst til at smage på resultatet, kan finde politikken på kommunens hjemmeside, Og jeg kan godt garantere, at der ikke er tale om tomme kalorier. Det har netop været et klart mål for arbejdet med politikken at gøre den så handlingsorienteret som muligt. Derfor indeholder landdistriktspolitikken udover visioner og målsætninger også bud på, hvordan disse kan realiseres. På det helt konkrete niveau finder man i politikken et ansøgningsskema og tre datoer, som markerer tidsfrister for ansøgninger om midler til projekter, der sigter mod at opfylde landdistriktspolitikkens visioner og målsætninger. Tæt samspil Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at få formuleret en landdistriktspolitik for Jammerbugt Kommune. Med politikken er der lagt op til et tæt samspil mellem borgere (lokale ildsjæle, projektgrupper og foreninger), forvaltning (udviklingsafdelingen) og politikere (Tema- og udviklingsudvalget), så vi sammen kan opfylde visionen, om at Jammerbugt Kommune skal være et godt sted at bo, et godt sted at vokse op, et godt sted at virke og et godt sted at besøge. En landdistriktspolitik for hele kommunen Ikke alle områder i Jammerbugt Kommune falder ind under de gængse definitioner på en landdistriktspolitik. Men vi har vi valgt at sige, at hele kommunen er omfattet af politikken. Dermed er vores landdistriktspolitik for alle borgere, foreninger og organisationer i kommunen. Velbekomme! Venlig hilsen Borgmester Turismens mål: Alt udsolgt i højsæsonen 24. september 2007 Overordnet betragtet har den nordjyske turisme det godt: Nordjylland er kendt som godt ferieland. Vi er danskernes foretrukne ferieområde i det hjemlige. Vi er nordmændenes foretrukne område i Danmark og vi er henholdsvis nummer to og fire, når det er svenskerne og tyskerne, der skal vælge destination. Det er en styrkeposition, som vi skal forstå at udnytte. Og der er en række yderligere styrker, som vi ligeledes skal evne at se og drage fordel af. Nogen taler i negativ tone om Nordjylland som et udkantsområde, men i turismesammenhæng er det faktisk en styrke, for det er i høj grad områderne langs kysterne, der er attraktive for vores - 6 -

7 gæster. Også globaliseringen kan bringe rynkerne frem på nordjyske pander. Heldigvis kan turismen i sagens natur ikke outsources, men vi skal selvfølgelig indse, at vi lever i en global økonomi med øget konkurrence, blandt andet fra destinationer, der ikke længere er så fjerne som tidligere. Nogen taler om de mange små aktører som et problem, men det er jo netop det, der gør turismen til en demokratisk branche: Turisten skaber omsætning på campingpladsen, i ishuset, hos købmanden, i souvenirbutikken, på restauranten og hos kunsthåndværkeren og spreder dermed indtægterne fra turismen på mange hænder. Når det er sagt: Nordjysk turisme har også en række store udfordringer. Ikke mindst stagnation i en branche, der globalt er i vækst. Og at vores gæster i høj grad ændrer adfærd i disse år: De bliver ældre, mere individuelle, mere krævende, de har større rejseerfaring, de vil holde kortere ferier, de har mindre tid til rådighed og deres interesse for sundhed er i kraftig vækst. Også konkurrencen om turisterne ændrer sig blandt andet i form af nye destinationer, nye aktører med stor volumen og kapital og nye salgskanaler. Vi ved at gæsterne primært kommer hertil på grund af naturen, fordi vi er som vi er og fordi vi har skabt en symfoni af store og små oplevelsestilbud. Men det er ikke nok. Vi skal nyudvikle og forfine tilbuddene, vi skal have fokus i vores kommunikation, og vi skal skabe alliancer og samarbejder til andre brancher. Det er baggrunden for at VisitNordjylland gennem et visionsseminar, fremtidsscenarier, udvalgs, fokusgruppe- og bestyrelsesarbejde har afdækket elementer til en nordjysk turismeprofil baseret på nordjyske styrker. De er sammenfattet i visionen Mit Nordjylland aktiv, kreativ og tid til det gode liv, ligesom de er udfoldet i en samlet turismestrategi baseret på de gode resultater i KickStart Nordjyllandprojekterne. Mit Nordjylland er vedkommende og nærværende både for nordjyder og vores mange gæster. Aktiv er essensen af, at den unikke nordjyske natur på alle måder opfordrer til sjove, sunde og udfordrende aktiviteter. Med Kreativ er foretaget et valg til fordel for den involverende og personligt skabende del af det mangfoldige nordjyske kulturliv. Og Tid til det gode liv er en fokusering af det image, som i dag med succes anvendes af nordjysk turisme i begrebet Tid til at leve. Det budskab er brugbart helt til 2020 som billede på det gode liv, der rummer både attraktionen i den nordjyske fred og ro, de nordjyske fødevarer og mulighederne for naturligt velvære. Samlet er visionens elementer i samspil med det nordjyske vidensmiljø og turisterhverv et stærkt udgangspunkt for udvikling af vores ferie- og erhvervsturisme. I første omgang opererer VisitNordjylland med strategiperioden , hvor den overordnede målsætning er at vende udviklingen fra tilbagegang til et vækstniveau som landsgennemsnittet. På længere sigt skal væksten i nordjysk turisme være højere endnu. Vi skal holde fast i positionen som Danmarks mest foretrukne feriested vi skal kunne melde alt udsolgt i højsæsonen. Konkret er det blandt andet målet at skabe vækst i perioder tættest på den egentlige højsæson samt fokus på for eksempel jul og nytår. At skabe bedre job gennem kompetenceudvikling og sæsonforlængelse. Og at gøre Nordjylland til den danske region, der har flest kvalitetsmærker på aktiviteter, attraktioner og badevand. Visionen og strategien for Nordjyllands turisme er for nylig afleveret til det nordjyske vækstforum sammen med en projektansøgning for den samlede indsats Mit Nordjylland aktiv, kreativ og tid til det gode liv. Vi søger om 30 mio. kr. fra vækstforums udviklingsmidler, der sammen med turisterhvervets egenfinansiering på 25 mio. pr. år i en treårig periode skal sikre et så kvalificeret afsæt, at vækstmålene kan nås og dermed danne basis for et endnu stærkere investeringsgrundlag i nordjysk turisme, som kan bære erhvervet ind i vækst- og udviklingsperioden

8 I denne proces er det VisitNordjyllands fornemmeste opgave er at være bindeled mellem det lokale, regionale og nationale og mellem det private og offentlige. Vi skal være turismens regionale brohoved til andre brancher og vidensinstitutioner den organisation, der initierer udvikling, koordinerer markedsføring og stiller ny viden til rådighed. Af bestyrelsesformand og direktør Lars Enevold Pedersen, Derfor sætter vi skatten op! 28. september 2007 Regering og Folketing traf i foråret 2006 beslutning om, at der samtidig med kommunalreformen fra 1. januar 2007 skulle gennemføres en udligningsreform. Hensigten var gennem en øget udligning at sikre en mere rimelig udligning fra de velstillede kommuner til de vanskeligt stillede kommuner, og dermed give mulighed for et mere ensartet serviceniveau i de danske kommuner. Der ville altså være nogle kommuner som tabte og andre som fik en gevinst. Det var jo netop konsekvensen af den tilsigtede øgede udligning. Så langt så godt. Jammerbugt Kommune er blandt gevinstkommunerne. For vores vedkommende blev vi stillet en gevinst på 43 mio. kr. i udsigt. En gevinst som vi forventede kunne anvendes til at sikre et øget serviceniveau, som derved tilnærmelsesvist kunne nærme sig et landsgennemsnit. Men reelt fik vi til forbedret service i 2007 kun 9 mio. kr. ud af reformen, da staten satte loft over de enkelte kommuners skatteprocent for Den gennemsnitlige skatteprocent i de fire kommuner, der har dannet Jammerbugt Kommune, ville inkl. den tidligere amtsskat være 25,4 men staten fastsatte skatten til 24,7. Resultatet hos os blev således en skattenedsættelse til borgerne i Jammerbugt Kommune på 0,74 procentpoint. Dette var ikke Kommunalbestyrelsens prioritering! Vi er ikke den eneste kommune i denne situation. I alt 35 gevinstkommuner er pålagt en skattenedsættelse svarende til 947 mio. kr. i Vi mener selvsagt, at disse kommuner står i første række, når der skal argumenteres for en skatteforhøjelse. Sammen har vi en berettiget forventning om at få den fulde gevinst af udligningsreformen. Indtil nu er reformen kun gennemført med en effekt på 20 %! Den skal naturligvis gennemføres 100 %. Jammerbugt Kommunes mulighed for at hente de sidste 34 mio. kr. af gevinsten forudsætter, at vi får mulighed for at hæve skatten til samme niveau som i Men hvad er situationen i øjeblikket? Tilsyneladende er det overladt til kommunernes solidaritet og fælles ansvar, at overholde regeringens skattestop. Fint nok, hvis det så var vejen frem, men det tyder intet aktuelt på. Legitimiteten i forskellige argumenter diskuteres ofte, men vi bør stå stærkt i denne sag. Og sagen er relativ enkel: Når flertallet i Folketinget beslutter at gennemføre en reform, så forventer vi også at den bliver gennemført, men i denne sag har lovgiverne tilsyneladende ikke voldsomt travlt med at følge sagen til dørs. Denne sag handler om omfordeling og udligning, og det er konfliktfyldt farvand med modsatrettede interesser, men når nu omfordelingen pr. definition giver tabere og vindere, så må der tones rent flag og konsekvensen af reformen må realiseres. Virkeligheden er nemlig at en række kommuner fortsat er mere vanskeligt stillede end andre kommuner. Det er derfor ikke uden grund, at flertallet i folketinget har vedtaget udligningsreformen. Nu skal den blot gennemføres

9 Reelt er det i disse dage overladt det til kommunerne selv at gennemføre udligningsreformen. Det er jo det der sker i øjeblikket via en form for selvtægt udført i afmagt. I Kommunalbestyrelsen er vi store tilhængere af det kommunale selvstyre, men når det gælder udmøntningen af udligningsreformen er der også brug for centrale tilkendegivelser. Det kan tilføjes, at KL heller ikke har gjort meget for at løse opgaven. I KL's høringssvar af 27. marts 2006 til finansieringsreformen bemærkede KL, at man tog til efterretning at partierne bag aftalen har ønsket en højere udligning mellem kommunerne. Andet var vel heller ikke muligt for KL, men vi har savnet konkrete initiativer fra KL og regeringen som opfølgning på aftalen. Realisering af udligningsreformen har heller ikke været et tema i økonomiforhandlingerne, selv om emnet ved flere lejligheder er bragt i spil overfor KL. For at der ikke skal opstå misforståelser er vi bevidste om, at de kommuner som har måttet afgive midler i princippet har afgivet. Midlerne skal blot kanaliseres til de trængende kommuner så vi via det kommunale selvstyre selv kan vurdere hvor meget vi vil bruge til drift, anlæg eller eventuelle skattelettelser. Overskriften på dette indlæg er: Derfor sætter vi skatten op! Pointen er imidlertid, at vi ikke sætter den op. Staten har efter vores opfattelse fastsat en midlertidig skattereduktion til vores borgere i 2007, og vi sætter blot skatten tilbage på samme niveau som før 1. januar I Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune imødeser vi, at de ansvarlige parter i Regering, Folketing og Kommunernes Landsforening snarest finder en ansvarlig og fremadrettet løsning på realisering af omfordelingen jf. udligningsreformen. Det bør løses ved et fælles ansvar. En løsning der ligger lige for, er at den aftalte ramme til skattestigninger reserveres til de kommuner, der i 2007 er blevet tvunget til en skattenedsættelse. Rammen udgør 750 mio. kr. og den beregnede skattenedsættelse udgør 947 mio. kr. Budgettet for 2008 er vedtaget 17. oktober 2007 Torsdag, den 11. oktober vedtog kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommunes budget for Budgettets resultatopgørelse udviser følgende nøgletal: Et driftsresultat på 88,9 millioner kroner et anlægsbudget på 74 millioner kroner og en budgetteret kassehenlæggelse på 43,8 millioner kr. Skatteprocenten fastsættes til 25, 1 - grundskyldspromillen til 28,8 og kirkeskatten til 1,20 %. Umiddelbart en skattestigning for os der bor i Jammerbugt Kommune - Pointen er imidlertid, at vi ikke sætter skatten op. Staten har efter Kommunalbestyrelsens opfattelse fastsat en midlertidig skattereduktion til vores borgere i 2007, og vi sætter blot skatten tilbage på samme niveau som før 1. januar Resultatet er at Jammerbugt Kommune sammen med Rebild har den næstlaveste skatteprocent i Nordjylland. Sidste år ved denne tid karakteriserede jeg 2007 budgettet og dets konsekvenser som en nødvendighed for at sikre et fundament for en fremtidig sund økonomi i Jammerbugt Kommune. Jeg synes vi har fået et godt og stabilt fundament og at realiteterne i løbet af året inklusive budgetopfølgningerne har vist nødvendigheden af den linje, der blev lagt sidste år. Jeg tror, vi med bredden af dette års budgetvedtagelse sender et godt signal til borgere og medarbejdere om et fælles ønske om både politisk og økonomisk stabilitet som udgangspunkt for en fremtidig dynamisk udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune

10 Der er mange ting at glædes over i budgettet for 2008 for det første har det et økonomisk perspektiv som bringer den sikre basis og det trygge fundament, som er et afgørende udgangspunkt for den fremtidige snak om indhold på de enkelte serviceområder. Budget 2008 er et budget med perspektiv fordi der ikke kun er betalt de faste udgifter til vand, varme og lys der er plads til bl.a. investeringer i anlæg og landdistrikter der er plads til aktivt at følge op på Jammerbugt Kommunes planstrategi, som vedtages af kommunalbestyrelsen til december. I Budget 2008 er der også investeret i personalet vores helt klart største ressource i bestræbelser på at opnå succes med Jammerbugt Kommune bl.a. i form af en sundhedsordning og lederudvikling. Der er investeret i de basale driftsopgaver som børnepasning, folkeskole og hjemmepleje og fritidsområdet har fået tilført 1 million kr. Endelig sætter vi jo også aktivt ind på bosætningsfronten med salg af attraktivt beliggende jord og initiativer omkring nye udstykninger i de områder, hvor der er efterspørgsel og behov. På anlægssiden er der afgivet positive hensigtserklæringer omkring etablering af nye cykelstier etablering af et familiecenter, og tiltag omkring havnene ved Attrup og Gjøl. Herudover vil der naturligvis være penge til nødvendig vedligehold m.m. Endvidere gør Budget 2008 det realistisk at regnskabet til sin tid vil udvise en pæn kassehenlæggelse hvilket har været en af de afgørende forudsætninger for hele budgetarbejdet i år. Jo der er meget at glædes over i forbindelse med budget 2008 og selvfølgelig også grund til en enkelt bekymring her og her bl.a. på de områder hvor der er sket reduktioner. Økonomi er en forudsætning for at vi kan tale indhold Økonomisk handlefrihed for Jammerbugt Kommune er målet budget 2008 er et afgørende skridt i den rigtige retning. Læs mere om budget 2008 og øvrige beslutninger på kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober på Venlig hilsen Budget 2008 et budget med mange positive signaler 31. oktober 2007 Det bliver aldrig Venstrepolitik at sætte skatten op og det er heller ikke Venstrepolitik i Jammerbugt Kommune. Pointen er imidlertid også, at vi ikke sætter skatten op. Staten har efter vores opfattelse fastsat en midlertidig skattereduktion til os der, bor her i Jammerbugten i 2007, og vi sætter så blot skatten tilbage på samme niveau som før 1. januar 2007 simpelthen fordi Jammerbugt Kommunes økonomi ikke kan hænge sammen uden disse indtægter. Vi har i budgetforløbet været mødt af krav om langt større skattestigninger her har vi imidlertid holdt fast i ovennævnte princip. I Venstre har vi nu sammen med forligspartnerne fra Socialdemokraterne og vores faste gode samarbejdspartnere Dansk Folkeparti og Liste T endnu en gang taget ansvar for Jammerbugt Kommunes økonomi. I Venstre er vi jo imidlertid også optaget af andet og mere end økonomi nemlig indhold. Det fremgår klart af vores valgprogram, at vi har nogle generelle liberale principper, som vi i årets løb markerer. Bl.a. i forhold til at give borgerne så frit et valg som muligt både når det gælder de ydelser der efterspørges, og når det gælder valget mellem forskellige leverandører. Herudover er der også nogle helt konkrete områder, som vi stadigvæk jævnfør vores valgprogram lægger stor vægt på. Man får ikke bedre mulighed end netop ved budgetlægninger til at lægge spor ud spor der bekræfter, at i Venstre gør vi det vi siger. Jeg skal i det følgende nævne nogle

11 eksempler ved at give nogle citater fra vores valgprogram fulgt op af konkret handling ved denne budgetlægning: Kommunen som arbejdsplads: Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune bliver en god og tryg arbejdsplads med vide rammer for udfoldelse i relation til de overordnede mål. En arbejdsplads hvor medarbejderne tildeles kompetence og udvises tillid overalt i organisationen. Budget 2008 indeholder konkrete initiativer omkring ledelsesudvikling og personalepleje således vil der snarest blive etableret en sundhedsordning for alt personalet i Jammerbugt Kommune. Økonomi skat og grundskyld Venstre vil sikre en økonomi i Jammerbugt Kommune, hvor et løbende driftsoverskud skal sikre midler til nødvendige investeringer i fremtiden. Venstre vil være garant for, at skat og grundskyld ikke stiger, efter at de er fastsat første gang i En Venstreledet Jammerbugt Kommune vil respektere skattestoppet. Budget 2008 er netop et budget, hvor der sikres fremtidige investeringsmuligheder og dermed økonomisk handlefrihed. Som det ses af uddraget fra vores valgprogram så er der også skattestop i Jammerbugt Kommune. Bosætning Venstre vil være garant for vedvarende fokus på bosætning. Målet er en konstant positiv befolkningsudvikling i Jammerbugt Kommune. Venstre vil under hensyntagen til efterspørgslen sikre, at der er et varieret udbud af attraktive og billige byggegrunde til rådighed i samtlige lokalområder private og/eller kommunale. Budget 2008 indeholder helt konkret følgende tekst: Salgsindtægterne fra salg af allerede udstykkede grunde samt fra salg af areal ved den nye skov i Aabybro Øst anvendes til byggemodningsinvesteringer i andre dele af kommunen herunder i Biersted og Skovsgaard. Status er, at der i en række lokalområder vurderes at være et tilstrækkeligt antal grunde(kommunale eller private) i udbud, mens der i andre lokalområder er behov for og vurderet efterspørgsel efter nye udstykninger. Fritidslivet Venstre vil bakke op om det frie foreningsliv en af grundpillerne i vort samfund. Det store frivillige og ulønnede arbejde, som kendetegner foreningslivet, skal anerkendes og respekteres. Venstre vil være garant for, at foreningslivet via folkeoplysningsloven sikres rimelige økonomiske vilkår både i forhold til medlemstilskud og lokaletilskud men også i form af tilskud til lederuddannelse. Budget 2008 indeholder øgede midler til folkeoplysningen i Jammerbugten midlerne er målrettet fri lokaleleje for alle, der bruger lokaler og lejrpladser. Sundhedsområdet Venstre vil tage de nye og store udfordringer på sundhedsområdet op bl.a. ved at etablere et sundhedscenter og ved at opprioritere det forebyggende arbejde, som i dag foregår i Sund By regi. Budget 2008 og et ganske stort forarbejde vil uden store kommunale udgifter resultere i, at vi i Jammerbugt Kommune får etableret et sundhedshus, som givet vil blive til stor gavn og glæde for borgerne i Jammerbugt Kommune. Dette blot nogle konkrete eksempler på hvordan Venstres byrådsgruppe meget bevidst arbejder med at gennemføre vores valgprogram fra Mange andre gode elementer i Budget 2008 kunne også nævnes lad mig nævne to: Folkeskolen:

12 Øget fokus på indskolingen med flere timer til følge generelt øges timetallet der afsættes midler direkte til pædagogisk udviklingsarbejde i alt på årsplan 4,1 millioner kroner Bogbus: Vi køber en bogbus som endnu et tydeligt eksempel på, at vi gør noget aktivt for at holde liv i lokalsamfundene i Jammerbugten Således er budget 2008 i høj grad et budget med klare Venstremarkeringer men også et udtryk for et godt og konstruktivt samarbejde hvor alle deltagere naturligvis har givet og taget. Jeg vil gerne afslutningsvis takke alle partier og lister, der har bidraget positivt til budget Fra udkant til forkant 8. november 2007 Nordjylland har brug for landspolitikere, som vil bidrage til, at vi i Nordjylland får bedre vilkår for en positiv udvikling. Her vil jeg gerne understrege, at gode ord gør det ikke alene. Der er brug for handling og vilje til at søge indflydelse, således at vore lokale folketingspolitikere i nordjydernes tjeneste gør en forskel ikke på overbud og festtaler, men på konkret handling i virkelighedens verden. Et meget konkret vilkår for virkelig at fremme udviklingsmulighederne i Nordjylland er vores infrastruktur. Skal vi bevæge os fra udkant til forkant i Nordjylland ja, så skal vi have forbedret infrastrukturen flere steder. Et helt konkret eksempel er Den tredje Limfjordsforbindelse. Den tredje Limfjordsforbindelse skal naturligvis være en vestlig forbindelse af flere grunde. Vi styrker den regionale infrastruktur Vestforbindelsen er fremtidssikker og Vestforbindelsen er den mest trafiksikre løsning m.m. For Nordjylland og specielt Jammerbugt Kommune og den øvrige vestlige del af vores nordjyske region er en vestlig forbindelse af afgørende betydning for at opnå vore mål om fortsat erhvervsudvikling, øget turisme, fortsat liv i lokalområderne og øget bosætning. Samtlige Venstre folketingskandidater opstillet i Nordjylland går ind for en vestlig forbindelse mens der andre steder er mere usikkerhed ja nogle taler ligefrem for andre løsninger. En så vigtig investering for Nordjylland og dermed et Danmark i balance realiseres bedst ved en samlet nordjysk stemme. Da det åbenbart ikke er muligt, vil jeg anbefale at stemme på et hold hvor der ikke er tvivl om holdningen nemlig Venstre. Jeg vil desuden specielt anbefale at stemme personligt på Tina Nedergaard. Gennem mit samarbejde med hende har jeg erfaret, at hun med den position og dermed indflydelse, hun har på Christiansborg, ikke blot vil, men også kan skaffe særdeles kontante fordele til Nordjylland. Hun har ved flere lejligheder vist sig som en god politisk håndværker i bestræbelserne på at sikre bedre vilkår for Nordjylland og nordjyderne. Fokus på sundhed i Jammerbugt Kommune 18. november 2007 At være sund er ikke blot at være uden sygdom. Sundhed i bred forstand er evnen til at håndtere livets forskellige glæder og sorger. Sundhed er først og fremmest at have et liv, der er så godt som muligt inden for den enkeltes egne muligheder. Så bredt definerer vi sundhed i Jammerbugt Kommune. Dermed anerkender vi også, at mange forskellige faktorer har betydning for borgernes sundhed. Vi betragter sundhed som et fælles ansvar

13 og anerkender, at kommunale beslutninger spiller en central rolle på området. Derfor skal kommunens sundhedsindsats være både sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende. For at prioritere denne indsats og for at sætte fokus på den, har kommunalbestyrelsen besluttet at Jammerbugt Kommune skal have en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken skal formuleres, implementeres, evalueres og udvikles i tæt samarbejde og dialog med borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv. Sunde rammer Med sundhedspolitikken i hånden skal vi skabe sunde rammer for kommunens borgere og gøre Jammerbugt Kommune til et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig for nye tilflyttere. Vi skal sikre, at alle borgere har muligheder for et sundt liv. Vi skal tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i de daglige aktiviteter og sikre, at vores indsatser på sundhedsområdet bygger på den bedste viden. Sundhedspolitikken for Jammerbugt Kommune skal handle om følgende temaer: Kost og overvægt Fysisk aktivitet Børn og unge Tobak og misbrug Social ulighed i sundhed (Genop)træning Kroniske lidelser Et sundt arbejdsliv Arbejdsgrupper skal komme med ideer Til at komme med forslag til visioner, overordnede målsætninger og strategi for indsatsområderne, nedsætter kommunen en række arbejdsgrupper. Disse grupper får også til opgave at komme med ideer til konkrete tiltag indenfor områderne. Arbejdsgrupperne bliver bredt sammensat af repræsentanter fra fagforvaltningerne og institutioner, Region Nord, Foldbjergcentret, foreningslivet, erhvervslivet, patientforeninger, lægekonsulent og praktiserende læger. Den brede sammensætning afspejler kommunens helhedssyn på sundhed. Politikere deltager i processen I kommunalbestyrelsen har vi store forventninger til sundhedspolitikken, og vi kommer til at deltage aktivt i udviklingen af den. Vi har nemlig for hvert fagudvalg udpeget et medlem til at sidde i en styregruppe, som mens politikken udvikles får det overordnede ansvar for at styre processen og koordinere forløbet med arbejdsgrupperne m.m. Styregruppen får også ansvaret for at udforme det samlede forslag til sundhedspolitikken. Eva Rytter Andersen, som også er formand for Jammerbugt Kommunes Social- og Sundhedsudvalg er formand for styregruppen. Nye opgaver nye behov Behovet for at sætte fokus på sundhed er for kommunens vedkommende blevet aktuelt i forbindelse med kommunalreformen, hvor kommunerne overtog opgaver fra de gamle amter på områderne sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning. Vores sundhedspolitik bliver tværgående i forhold til kommunens forvaltnings- og opgaveområder og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, som børnepolitikken, skolepolitikken, ældrepolitikken, planstrategien og frivillighedspolitikken. Sundhedspolitikken skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen efter planen inden sommerferien i Skolepolitik i Jammerbugt Kommune 22. december

14 Med afsæt i det positive perspektiv, som den politiske vedtagelse af budget 2008 via øgede ressourcer til folkeskolen bidrager til bliver en af de kommende opgaver på skoleområdet i Jammerbugt Kommune at formulere en Skolepolitik. Etableringen af det nye skolevæsen har været undervejs som en del af processen med kommunesammenlægningen. Vi står nu i Jammerbugt Kommune overfor opgaven at formulere fremadrettede visioner, mål og retninger for folkeskolens udvikling. Det bliver en spændende og forhåbentlig konstruktiv proces, der involvere de vigtige interessenter i og omkring folkeskolen. Kommunalt har vi fokus på de efterhånden mere detaljerede og tydeligere forventninger til kommunernes håndtering af opgaven og ansvaret med folkeskolen. Det øgede fokus på fagligheden i fagene samt de øgede krav til dokumentation og evaluering er uomgængelige aspekter, som vi på kommunalt niveau og skoleniveau må forholde os til. Disse aspekter skal imidlertid ikke ses som modsætning til at folkeskolen stadigvæk er det sted, hvor børn og unge skal kunne lære og udvikle mere almene kompetencer. Samfundets krav til den enkelte om at kunne indgå i samspil og relation til andre mennesker og tage ansvar og forpligte sig i fællesskabet er stadig grundlæggende egenskaber, som skolen skal give mulighed for at eleven udvikler kompetence til. Skolepolitikken i Jammerbugt Kommune må således både kunne forholde sig til krav og forventninger fra centralpolitisk hold, kommunalt niveau og skoleniveau. Denne proces kan i sig selv være med til at skabe et fælles udgangspunkt for skolernes udvikling i en decentral struktur, hvor meget bestemmes på den enkelte skole. Vi ser frem til i samarbejde med bl.a. Midtvendsyssel Lærerkreds, at den kommende skolepolitik kan blive svaret på de mange forskellige forventninger til folkeskolen i den nye Jammerbugt Kommune. At ville det gode 29. december 2007 Kommunalbestyrelsesmedlem Gunhild Bach du behøver ikke i et læserbrev her i Nordjyske at så tvivl om hvad jeg sagde på seneste kommunalbestyrelsesmøde du var der jo selv. Derfor virker det forkert, at du holder dig til hvad jeg er refereret for i Avisen det er læsernes lod og vel også mit. Endnu værre bliver det så når du for læserne begynder at tolke hvad jeg har sagt dermed forsøger du at komme til at fremstå som en forfulgt uskyldighed hvad ingenlunde er tilfældet hverken det ene eller det andet. Jeg fremførte jo netop ikke nogle angreb på dig men søgte at besvare de spørgsmål du havde stillet i god tid før kommunalbestyrelsesmødet og for en sikkerheds skyld havde offentliggjort før mødet. Mine svar suppleret af formanden for Socialudvalget Eva Rytter dokumenterede politiske beslutninger truffet enten i fagudvalget eller i kommunalbestyrelsen, efterfulgt af administrativ opfølgning og dermed mente jeg den sag var slut. Det værste i dit indlæg er dog dit forsøg på at stå ved håndvasken og på den måde få det til at fremstå som om det er administrationen der har bestemt serviceniveauet på vore plejecentre og dermed kammer dit indlæg jo totalt over og bliver urimeligt. Gunhild Bach du har selv været med til at beslutte efter hvilke kriterier plejecentrene i Jammerbugt Kommune skal have ressourcer det gjorde vi den 24. maj i kommunalbestyrelsen

15 Efter disse beslutninger er midlerne nu administrativt blevet tildelt de enkelte centre. Din og min og en i øvrigt enig kommunalbestyrelses beslutning fra maj er hermed blevet effektueret sådan er rollefordelingen mellem politikere og administration i en Kommune også Jammerbugt Kommune. En af flere forskelle på os to er, at du gerne vil fokusere på reduktionernes størrelse mens jeg gerne vil fokusere på de midler der er til rådighed for det er de tildelte midler der kan bruges til at servicere borgerne med. Her har vi jo alle et ønske om at stille så mange midler som muligt til rådighed. Gunhild Bach du må erkende, at du selv har været med til at træffe beslutningen om den pose penge som Birkelse Plejecenter og andre plejecentre skal virke for det kommende år. Ligesom jeg også må vedgå, at jeg har været med til at beslutte hvor mange ressourcer min datters skole får til rådighed næste år. Serviceharmonisering er opgaven og betyder jo netop uanset geografi ens fremtidige vilkår for plejecentrene, ens vilkår for børnehaverne, ens vilkår for folkeskolerne o. s. v. Selvom jeg er overbevist om at vi gerne begge ville have givet lidt bedre vilkår vi vil jo begge det gode ja, så sætter kommunens økonomiske formåen nogle grænser efter min vurdering. For at komme videre og finde løsninger for beboere, pårørende og ansatte på plejecentrene i Aabybro og Birkelse afholdes der et dialogmøde den 14. januar med deltagelse fra Danske Diakonhjem og Jammerbugt Kommune. Så jo, det er godt nok træls her i de ellers hyggelige og fredelige juledage at skulle opleve en sådan mangel på respekt for vores politiske samarbejde og for vores administration. Det kunne vi godt undvære. Når sandheden skal frem Nytårsbetragtninger december 2007 Her ved årsskiftet er det tid at gøre status og ved samme lejlighed at skue frem. Efter et hæsblæsende 2006 med stor aktivitet i bestræbelserne på at etablere Jammerbugt Kommune på en god måde for borgere og ansatte blev 1. januar 2007 dagen, hvor der definitivt blev sagt farvel og tak til de fire tidligere Kommuner i Jammerbugten, Fjerritslev, Pandrup, Aabybro og Brovst. Samtidigt sagde vi goddag og velkommen til Jammerbugt Kommune. Vi er nået langt i Jammerbugt Kommunes første leveår men samtidig er jeg naturligvis opmærksom på, at vi ikke er helt på plads eller nået helt i mål på alle områder på trods af en stor indsats af ansatte og politikere. Jeg ser frem til, at vi borgere, brugere, ansatte og politikere i Jammerbugt Kommune i de kommende år får sat øget fokus på de ønsker, vi har til den fremtidige udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune. Skal det lykkes for os at gøre Jammerbugt Kommune til et godt sted at leve og være ja, så kræver det en koordineret indsats af alle gode kræfter. Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune. Derfor skal der lyde et velkommen til vores nye fællesskab Jammerbugt Kommune lad os forme den sammen og skabe et fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel. I det efterfølgende vil jeg prøve at fremhæve nogle af de politiske beslutninger, der er truffet i årets løb. Grøn Kommune Jammerbugt Kommune har et ønske om at fremstå som en grøn kommune. Vi er godt på vej: Vi har nedsat et Grønt Råd samt et vandindvindingsråd. Vi har i forbindelse med den kommunale planstrategi sat det åbne land på dagsordenen

16 På en sådan måde, at vi er udpeget til at være et eksempelprojekt for det ganske land. Og endelig har vi gjort agenda 21 arbejdet omkring bæredygtighed til en vigtig del af vores kommunale planstrategi, med en politisk beslutning om, at vi i løbet af foråret 2008 handlingsorienterer vores vedtagne strategi for Agenda 21. Et helt konkret tiltag i år i bestræbelserne på også at gøre noget for at være en grøn kommune har været etableringen af den bynære skov ved Aabybro, som jo i høj grad er etableret med det formål at sikre fremtidigt drikkevand Så jo Jammerbugt Kommune er godt på vej til at blive en grøn Kommune. Politikker Jammerbugt Kommune har et højt ambitionsniveau, når det gælder involvering og inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere. Vi tror på, at dialogen er udgangspunktet for en fortsat dynamisk udvikling i Jammerbugten og Jammerbugt Kommune. Bl. a. derfor har Tema- og udviklingsudvalget i 2007 besøgt samtlige byer og lokalsamfund i Jammerbugt Kommune. Dels for at hente inspiration til en handlingsorienteret landdistriktspolitik, og dels for i samarbejde med borgerne at opstille mål og konkrete handlinger i hvert lokalområde med det formål at sikre fortsat liv i lokalsamfundene. Landdistriktspolitikken blev vedtaget i august i år, og flere mål er allerede ved at blive realiseret. Et andet element i den forbindelse er nærdemokratiet. I november vedtog Kommunalbestyrelsen et sæt spilleregler for nærdemokratiet i Jammerbugt Kommune spilleregler som går meget længere end det, kommunen er forpligtiget til i forhold til bruger- og borgerdemokratiet igen et positivt signal. En tredje vigtig politik, som er udarbejdet og vedtaget, er kommunens erhvervspolitik en politik som i høj grad er formuleret af Jammerbugt Kommunes erhvervsråd og så efterfølgende tiltrådt af Kommunalbestyrelsen. Infrastruktur Infrastrukturens betydning for at udnytte Jammerbugt Kommunes potentialer i forhold til bosætning, erhvervsudvikling herunder udviklingen af turismen har været et af årets mest debatterede emner bl.a. har der i samarbejde med erhvervsforeningen i Jammerbugt Kommune været afholdt to konferencer med deltagelse af mange interesserede borgere, fagpersoner, lokal- og landspolitikere. Debatterne og heraf følgende henvendelser til besluttende organer på landsplan har centreret sig om to ting. For det første ønsket om en tredje vestlig Limfjordsforbindelse og for det andet ønsket om en VVMredegørelse for at få fastlagt en linjeføring for omfartsvejen omkring Brovst, Arentsminde og Halvrimmen. Positive vinde Jeg vil tillade mig kort at beskrive et par positive historier i Jammerbugt Kommune. Indbyggertallet i Jammerbugt Kommune er steget en lille smule i løbet af 2007 på trods af forskellige prognosers spådomme om det modsatte. Ja, vi bliver faktisk lidt flere indbyggere i kommunen! Ledigheden i Jammerbugt Kommune er her ved årets udgang historisk lav. Ledigheden er på 3,2 %. Det svarer til regionsgennemsnittet og nærmer sig landsgennemsnittet det er ganske flot. Økonomi De fleste vil vide, at Jammerbugt Kommune ikke er født med en guldske i munden. Omvendt tyder meget på, at 2007 bliver året, hvor vi får vendt den økonomiske udvikling i Jammerbugten. På trods af forholdsvis store overskridelser på driften og et rimeligt stort anlægsbudget ser det på nuværende tidspunkt ud til, at vi kommer gennem året lige akkurat med skindet på næsen modsat sidste år skal være året, hvor kommunekassen bliver tilført nødvendig kapital. En vigtig forudsætning herfor bliver en overholdelse af budget 2008 på driftssiden en opgave som både kræver administrativ og politisk opmærksomhed. En af de helt basale forudsætninger for at drive en

17 kommune er, at økonomien er i orden. Vi arbejder for en sund og stabil økonomi i Jammerbugt Kommune. En sådan giver økonomisk handlefrihed, hvilket er nødvendigt for at kunne diskutere og planlægge indhold og prioriteringer på de mange basale serviceopgaver, vi har. Aldrig færdig Altid på vej På trods af god vilje og en fornem indsats fra såvel medarbejdere som politikere, så fungerer ikke alt, som vi gerne vil have det til. Omvendt vil jeg også gerne tilkendegive, at jeg synes, vi er kommet langt på rigtig mange områder vi må nok tillade os at bruge den kendte sætning: Aldrig færdig Altid på vej som et udtryk for, at vi hver dag er bevidste om, at det kræver en historisk indsats at løse den historisk store opgave, det er at etablere Jammerbugt Kommune. Mogens kom forbi Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de mange jeg i årets løb har mødt på min vej rundt i Jammerbugt Kommune både til private begivenheder i foreninger i lokalsamfund i handelsbyer på virksomheder og institutioner m.m. Jeg synes, som tidligere nævnt, at det emmer af virkelyst og virketrang overalt i vores Kommune og det er en afgørende forudsætning for at Jammerbugt Kommune bliver en succes. Jeg har været rigtig glad for de mange invitationer og ser frem til også i det kommende år at imødekomme de invitationer jeg får. Fremtid Mange af de allerede berørte emner er også aktuelle i En spændende fællesopgave for borgere, forvaltning og politikere i 2008 bliver udformningen af Jammerbugt Kommunes første kommuneplan her ligger en stor udfordring, som afhængig af, hvordan vi løser den, kan få afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid. Interessant i 2008 bliver det også i hvilket omfang det lykkes at få etableret Jammerbugt Sundhedshus. Forarbejdet er gjort nu gælder det virkeliggørelsen. Tak Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i Jammerbugt Kommune. Godt Nytår til alle!

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere