Gårddag i Søpassagen. Miljøhandleplanen. Skadedyr i kloaksystemet. Beboernyhedsbrev for A/B Søpassagen Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gårddag i Søpassagen. Miljøhandleplanen. Skadedyr i kloaksystemet. Beboernyhedsbrev for A/B Søpassagen Nr. 1 2010"

Transkript

1 Beboernyhedsbrev for A/B Søpassagen Nr Gårddag i Søpassagen Af Rita Radmer (redigeret). Forårsgårddagen, som i år var d. 9. maj, var både hyggelig, informativ og produktiv. En flok arbejdsivrige børn og voksne mødte op til en herlig morgenmad med lækkerier fra Emmery's, og der var hyggelig småsummende snak ved bor-dene, indtil formand Martin tog ordet for at fortælle om udviklingen i projekt solcelleanlæg. Dette blev suppleret med præsentationen af de 3 vindere af elsparekonkurrencen. Familien, der havde sparet mest, havde sparet hele 90% på deres forbrug, så kampagnen må siges at have været en succes. Mætte på mad og ord var det tid til at komme udenfor. Ingen fik solstik i dagens løb, men vi blev heller ikke regnvåde. Aktivitetsniveauvet var højt; alle havemøblerne blev hentet op fra kældermørket og mange hænder gik i gang med sæbe dem af og skylle efter for til sidst at oliere dem. Andre fik en boremaskine at "lege" med; de satte en fuglekasse op plus klatrestativer til højt- og langtløbende blomsterranker. Det var også meningen, at nogle bænke skulle ud at stå ved vores facade, så vi kunne slikke eftermiddagssol, men desværre lykkedes det ikke at få dem tøjret/boltet fast den dag. Der arbejdes på sagen. Det er ærgerligt, at det skal være nødvendigt at sikre tingene så voldsomt, men sidste års smukke træstammestykker blev trillet ud i Sortedams Sø engang i efteråret, og for nyligt er et vigtigt mellemstykke fra et tagrenderør til en vandtønde blevet stjålet. Der var også nogen, der tog sig af at tømme et kælderrum til storskraldscontaineren ugen efter. Atter andre tog sig af plantekrukkerne bl.a. af 3 nyindkøbte halve whisky-tønder, som, tillige med en zinkbalje, blev fyldt 1/2-3/4 op med vores egen kompost og efterfyldt med pottemuld. Vores egen kompost er meget stærk, hvorfor der ikke må plantes eller sås direkte i den. Dens funktion er at være vitaminlager og tilskud for planterne i tidens løb. (fortsættes på næste side) Miljøhandleplanen Læs mere på side 5 Skadedyr i kloaksystemet Læs mere på side 3

2 SØSLANGEN 1/10 2 Elsparekonkurrencen Søpassagens elsparekonkurrence har haft succes med at vise, at den enkelte husstand kan gøre en forskel på CO2 regnskabet, og hvis flere gør en indsats, kan det gøre en verden til forskel. Familien Bartels i Søpassagen 4 vandt 1. præmien i Søpassagens elspare-konkurrence, der løb over 3 måneder i efteråret Elforbruget blev sænket ved at skifte glødepærer ud med sparepærer, at slukke for al stand-by strøm om aftenen, at gøre en dyd ud af at slukke lyset i rum, hvor man ikke opholdt sig og sidst men ikke mindst ved at slukke for den elektriske gulvvarme på badeværelset. På årsopgørelsen i 2010 betød det, at det årlige forbrug var sat ned med 600 kwh. Hvis familien kan bevare det lavere strømforbrug, kan de se frem til en klækkelig reduktion på elregningen fra DONG i fremtiden. Marie-Louise i Søpassagen 10, 5. sal vandt 2. præmien i konkurrencen. Hun skriver til Søslangen: Mit elforbrug er i 2009/2010 blevet halveret i forhold til 2007/2008. Jeg er gået fra et gennemsnitligt elforbrug (Klasse D) til et meget lavt elforbrug (Klasse A). Den største besparelse skyldes, at jeg har haft elvarme i badeværelsesgulvet, som jeg har slukket for, og det har åbenbart brugt utrolig meget energi. Det er selvfølgelig lidt koldt for tæerne, men hvad gør man ikke for klimaet?... Og så har jeg fået et flot afrikansk farvestrålende genbrugsplastiktæppe i stedet for! Derudover har jeg gjort de sædvanlige tiltag, som at skifte til elsparepærer og ikke lade elektriske apparater stå tændt eller stå på stand-by. Man kan altså se, at de vindende husstande har nedbragt deres elforbrug mærkbart med relativt få og enkle virkemidler. Små tiltag, som ikke har været svære for dem at implementere i dagligdag har vist sig at have stor effekt. Gårddag i Søpassagen (fortsat fra side 1) Vi såede sommerblomster i de nye halvtønder, og 2 af dem også fik lagt georgineknolde ned. Georginer hedder også Dahlia. Sommerblomsterne er etårige, hvor imod Dahlia er flerårig. Knoldene skal dog graves op inden den første frost og opbevares et tørt sted - i vores tilfælde i kælderen under fælleslokalet. I skrivende stund pibler det nysåede frem, og inden længe vil det åbenbare sig, hvilke sommerblomster vi såede. Røde? Grønne? Gule? Blå? Hvide? Ja - nu må vi se. Det er lidt spændende, ikke? Der er gårddag igen til efteråret - vi ses. Har du noget på hjerte til næste udgave af Søslangen? Så mail eller skriv til redaktionen: Karen, Søpassagen 4, 5. tv. Anders, Søpassagen 8, st. tv.

3 SØSLANGEN 1/10 3 Skadedyr i kloaksystemet Det sidste års tid har Københavns Kommune oplevet et rekordstort antal af rotter, som er kommet indenfor i stuerne. Det skyldes ifølge Politiken, at Københavns kloaknet er under renovering, hvilket har fortrængt rotterne til at søge længere ud til ejendommenes kloakker. Rotter er skadedyr, som kan smitte mennesker med farlige bakterier ved kontakt med urin eller afføring. Derudover kan rotter gøre stor materiel skade på installationer i ejendomme, da de kan gnave sig igennem de fleste materialer. Hvis man ser spor fra rotter i sin lejlighed, f.eks. afføring, har man pligt til at indberette det til Københavns Kommune, som står for skadedyrsbekæmpelsen i København. Da det er en alvorlig sag, kan man få bøder på op til kr. hvis man ikke informerer kommunen. I efteråret 2009 oplevede flere beboere I Søpassagen kriblen og krablen fra rørene, og det blev til rottebesøg i to af Søpassagens lejligheder. I den ene lejlighed blev rotten fanget i fælde på badeværelset sat op af rottefængeren fra Københavns Kommune. Bestyrelsen har rådført sig med adskillige kloak- og vvs firmaer og har installeret et såkaldt Rottestop, som sidder i hver ende af Søpassagen ved udledningerne til hovedkloakken. Et rottestop er en mekanisk lem, som åbner for udledning fra Søpassagen men lukker for indgang fra hovedkloakken. Det betyder, at rotterne kan komme ud til hovedkloakken fra Søpassagens undergrund men ikke ind igen. I forbindelse med installation af vores rottestop fik vi også foretaget en TV-undersøgelse af vores kloaksystem, som afslørede 5 defekter, som skal repareres. Vores forsikringsselskab er på sagen, og arbejdet skulle gerne gå i gang henover sommeren. Nyt beboerværksted Søpassagen har nu også fået sit eget beboerværksted i kælderen. det anbefalelsesværdigt at bære maske, hvis man skal arbejde med noget, der støver. Vores vicevært Filip Dahlin har fået etableret et værksted i kælderen under fælleslokalet i Søpassagen 18, som alle beboere kan bruge efter behov - men med hensyntagen til de nærmeste naboer. Adgangen til værkstedet sker via bagtrappen i nr. 18, og der skal ikke bruges nøgle for at komme ind. Der er drejebænk og masser af værktøj og redskaber til rådighed i værkstedet. Der er ingen udsugning i lokalet, og derfor er

4 SØSLANGEN 1/10 4 Cykler i gården Der er rigtig mange af os, der bruger cyklen i hverdagen, men de cykler, der ikke bliver brugt, skaber pladsmangel i gården. Bagtrappen må ikke blive et ekstra loftsrum Ifølge brandmyndighederne må bagtrappen ikke benyttes til at stille ting på, da den skal fungere som flugtvej i tilfælde af brand. Når man en sjælden gang imellem kæmper sig vej op ad de smalle bagtrapper med noget, der er blevet dømt til glemsel i loftsrummets tilsyneladende uendelige kubikmeter, støder man tit på vanskeligheder. Ikke fordi kassen, man går op med, er for stor, ikke fordi trappen er for smal, ejheller fordi folk stiller hobevis af ting uden for deres bagdør. Næh det er en kombination af disse tre ting, der vanskeliggør processen. Når man sådan maser sig svedende og prustende gennem tunnelsystemer af brædder, flasker, sko, og gamle madrasser, så kommer man til at tænke på, hvordan denne færd mon må være, hvis der er ild i ens hår, og det gælder om at komme ud i sikkerhed i en vis fart. Husk, at I selv har et ansvar for at holde reposerne frie, så bagtrappen kan benyttes som den flugtvej, det er meningen, den skal være. Nye ansigter i Søpassagen Der er for tiden rigtig meget gang i rokeringen i Søpassagen, derfor vil vi byde følgende nye andelshavere velkomne: Amalie Cicilie Søegaard. Ryesgade 42 st.tv. Gylli Molla. Søpassagen 10, st.tv. Mikkel Georg Schultz. Søpassagen 8, 5.tv. I forlængelse af vores grønne og CO2-neutrale profil, er det dejligt at se, at så mange af ejendommens beboere vælger at tage cyklen, når de skal transportere sig rundt. Desværre bliver det sværere og sværere at transportere sig gennem vores dejlige gård, da antallet af cykler, der ikke bliver brugt på daglig basis, optager plads i gården og også i cykelstativerne på Søpassagen. Dette forårsager, at folk er begyndt at stille cykler udenfor stativerne også i gårdenden mod Sortedamsdosseringen. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man, hvis man ved, man ikke bruger sin cykel så ofte, stiller den i cykelkælderen, hvor der er masser af plads. I forbindelse med efterårets gårddag, vil der blive gennemført en cykelrazzia, hvor de af gårdens cykler, der ikke bliver brugt, vil blive fjernet. Rengøring af trapperne På generalforsamlingen blev det nævnt af flere beboere, at de var utilfredse med rengøringen, og at de savnede en til to hovedrengøringer om året. Aftalen med ABC-rengøring er, at de vasker fortrapperne en gang om ugen og bagtrapperne en gang månedligt. Hvis I synes, der er fejl eller mangler, så læg en seddel hos Anna Gullman Søp. 18, 1.tv. Det hjælper meget, hvis I skriver dato og hvilke mangler, der er, så vil Anna tage kontakt til rengøringsselskabet.

5 SØSLANGEN 1/10 5 Nye farver - flotte opgange I løbet af sommeren vil der blive malet i opgang 10 og 14 det er dem der trænger mest. Mange vil sikkert mene, at netop deres opgang står for tur, da det er længe siden vi sidst har fået gjort noget ved fortrapperne. Ved regnskabsårets afslutning vil det vise sig, om vi har flere penge på vedligeholdelseskontoen. Hvis det er tilfældet, vil vi gå videre med endnu flere opgange. Om ikke andet, fortsætter vi med endnu to til næste år. Vi har indhentet tre tilbud. Prisen var årsagen til, at valget faldt på vores tidligere maler Kim Stefani fra firmaet Malerholdet. Der vil blive opsat tætningslister ved alle døre og en lille plade ved hoveddøre, så vi undgår at malingen bliver skrabet af, der hvor krogen til hoveddøren sidder. Et problem vi nok aldrig får løst, og som samtlige tilbud gjorde opmærksom på, er, at vi aldrig får bugt med den fugt, der typisk kommer på den nederste del af væggen i stueetagen. Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at alle opgange fremover vil blive ensfarvede. Hvorfor så det? I kælderen stod der femten malerbøtter med forskellige farver de fleste af dem indtørrede og lige til at smide ud. Ved kun at bruge tre forskellige farver i alle opgange vil der ikke være så meget spild af maling, og det vil gøre det meget lettere for os selv at udbedre småskader. Træværket vil blive en lys grå, den nederste del af væggen blå og den øverste del af væggen samt lofter hvide med en tone over i meget lysegrå. Det har været svært at vælge, da vi både skulle tage hensyn til det praktiske og etiske. Vi håber I vil synes om de nye Miljøhandleplanen lige nu Efter at have vundet kampen om at finde tilskudsmidler til miljøprojektet, er Søpassagen nu røget ind i en kamp mod bureaukratiet. Alt ser ud til at gå vores vej, men der kommer til at gå et stykke tid, før vi kan bygge noget, og det bliver måske ikke før foråret Her følger en punktvis opsummering af, hvor vi står nu. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Dette var et problem, da den første udgave af loven gjorde det umuligt at opsætte solceller og vindmøller på samme matrikel. Er nu rettet til, så den ikke skaber problemer for vores projekt. Lovforslaget forventes fortsat at få 3. (og sidste) behandling overstået inden sommerferien. Byggetilladelse til vindmøller og solceller på taget Forvaltningen har accepteret de 9 tårne med vindturbiner på bagsiden af de 9 trappetårne, og mener ligefrem der er et arkitektonisk brugbart element i denne stribe af turbiner. Derimod er de ikke indstillet på at acceptere de små convertere forrest på taget, og i det hele taget ikke noget forrest på taget (undtagen solcellerne på skråtaget). De vil kun se én type og ikke forskellige typer, og de mener styrken ligger i, at det indgår i bygningens struktur som knytter sig til trappetårnene. Sagens videre forløb kræver en nabohøring. Den vil forvaltningen ikke sætte i gang før de har sikkerhed for, at projektet også kan blive gennemført. Det kræver en endelig beslutning i foreningen (ved en ekstra-

6 SØSLANGEN 1/10 6 ordinær generalforsamling) samt tilsagn om økonomisk støtte / evne til egenfinansiering. Regnvand Inden vi kan søge Københavns Energi om nedsættelse af vores tilslutningsbidrag (1,4 millioner kr.), kræver de, at vi har opnået en byggetilladelse fra kommunen. Miljø forvaltningen har i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelsen til dette projekt bedt om en historisk redegørelse og registrering af ejendommen og dens fortid, for at kunne vurdere eventuelle miljøaspekter. Moe og Broesgård har meddelt, at de skal have 7.500, - + moms for dette arbejde. Den undersøgelse er sat i gang. Når vi opnår vores byggetilladelse, kan vi søge Københavns Energi om nedsættelse af vores tilslutningsbidrag. Desværre betyder det behandlingstid x 2 (1 til byggetilladelse og 1 til tilskud). Derudover vil Datea højst sandsynligt mene, at en generalforsamling ikke kan tage stilling til den del af projektet, uden vi ved, om vi får tilskuddet eller ej. Dette betyder, at vi nok bliver tvunget til at adskille regnvandsprojektet fra vindmølle- og solcelleprojektet og behandle dem på to forskellige ekstra ordinære generalforsamlinger, hvis vi gerne vil videre med nabohøringen til sidstnævnte inden sommerferien. Sådan kan det komme til at se ud på toppen af Søpassagen, hvis alt går efter (miljøhandle)planen Øvrige notitser Det er svært for viceværten at gøre rent i vaskeriet. Ofte flyder det med uafhentet tøj i dynger på borde, maskiner og i sække på gulvet. Vil I ikke være rare at hente jeres tøj, når I er færdige. Det er stadig muligt at få udvendige tætningslister til køkkendørene. Kun ti lejligheder har benyttet tilbuddet. Hvis du er interesseret, så kontakt Filip Dahlin.

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 Foråret bryder frem og fortrænger vinteren, som i år har været kold og med masser af sne. Nu tager vi fat i DE GRØNNE OMRÅ- DER, hvor planterne pibler frem. Med forår kommer

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Det er altid en meget spændende proces at forme beretningen op til en generalforsamling. Den opgave giver os nemlig mulighed for at standse lidt op gøre status over, hvad vi

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere