Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl på Herlev Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole"

Transkript

1 s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste afdelingsmøde, men trods den relative korte tid har der været indtruffet både små og store begivenheder, og der har måttet tages stilling til både stort og småt. Solceller Mest kendetegnende for perioden har nok været, at afdelingsmødet den 26. september 2012 med begejstring og med et overvældende flertal besluttede at bemyndige til at arbejde for, at foreningen kunne få opsat solceller på tagene til dækning af fællesstrøm og måske endda også til strøm i boligerne. Desværre er vi som beboerforening kun en lille brik i det store 3B, og afdelingsmødets beslutning skulle derfor først igennem BYG, som skulle undersøge, om tagene ville kunne holde til solcellerne og i sidste ende give tilladelsen til, at foreningen kunne indgå aftalen. Vi var klar over, at det var et spørgsmål om at handle hurtigt, idet solcelleordningen var blevet mere populær i Danmark, end regeringen brød sig om. Det var nemlig gået op for dem, at staten ved ordningen tabte store summer i manglende elafgifter. Desværre blev der ikke handlet hurtigt nok i 3B, for inden BYGs undersøgelser var færdige, var der blevet vedtaget et indgreb, og den 20. november 2012 sluttede reelt drømmen om et grønt elforbrug i Vestergården 1. Vi havde på det tidspunkt endnu håbet om, at vi kunne få mulighed for at opsætte solceller til fælles el, men det håb blev endegyldigt slukket i foråret Med en regulering af loven fra november 2012 strammede man yderligere betingelserne, således at opsætning af solceller nærmest vil blive en udgift, såfremt vi gennemfører det. Solenergi er en rigtig god energiform, der ikke slider så meget på miljøet som de fleste andre energiformer. Vi vil derfor helt sikkert være med igen, hvis der åbnes op for det fra regeringsside. Cirkulationssystemet En anden ting, som er kommet til at fylde meget, men som kom som lidt af en overraskelse for os, var en nødvendig reparation af cirkulationssystemet til vores vand. 1

2 Problemet var, at især i yderområderne af foreningen stod vandet stille i cirkulationssystemet, og da stillestående vand kan udvikle bakterier, der kan forårsage legionærsyge, var bestyrelsen tvunget til at handle straks. Desværre er det også en omkostningstung udgift, der ikke er budgetteret med, og det vil vi derfor komme til at mærke stærkt i regnskabet. I alt kostede reparationen os i omegnen af en lille halv million. Mangellisten fra byggesagen i 2009 Man skulle ikke tro, at det var sandt, men bestyrelsen har på linje med tidligere bestyrelser kæmpet for at få afsluttet byggerenoveringen fra Problemet har været, at der ikke har været taget hånd om udbedring af manglerne fra projektet. Imidlertid gik der pludselig hul på bylden i efteråret, og den byggesagkyndige har nu været rundt med entreprenøren, og efterhånden skulle alle mangler være ved at udbedret. I forbindelse med mangellisten er der arbejder, som vi på grund af det sene tidspunkt i forhold til udførelsen har problemer med at få udført uden regning. Der er lagt op til, at der søges en mindelig løsning, således at beløbet kr ekskl. moms dels med halvdelen til entreprenøren, og ¼ til hver rådgiver og boligforening. Vi har tænkt os at søge 3B om at få beløbet dækket der. Byggeregnskab Det har også været et problem at få byggeregnskabet færdigt. Det har været fremlagt over nogle gange på afdelingsmøderne, men også været afvist igen, da regnskaberne ikke har været gennemskuelige. Også dette er der ved at være orden på nu. Det blev aftalt på afdelingsmødet i september 2012, at vi i forbindelse med fremlæggelsen af byggeregnskabet ville indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde. På det tidspunkt troede vi imidlertid, at der skulle indkaldes ekstraordinært i forbindelse med vedtagelsen af solceller. Da dette faldt til jorden, oplevede vi, at det måske var lidt meget at indkalde ekstraordinært for at vedtage et byggeregnskab, der alligevel allerede var flere år gammelt. Byggeregnskabet vil derfor blive gennemgået på dette møde med henblik på forhåbentlig vedtagelse. 2

3 Forskellige istandsættelser og smårenoveringer Maling af kældre I blok 2 er der blevet pletmalet i kældergangen, hvor tidligere forkert behandling med epoxy har skabt afskalningsproblemer. Samtidig er dørene blevet malet, og her har vi valgt at give dørene farve efter rummenes funktioner. Døre til beboerrum er således blevet malet grå. Vaskeridøre og tørrerumsdøre er malet blå. Døre til rum, der vedrører Service er malet grønne, og Døre fælles faciliteter, såsom beboerrum, er malet lysegrønne. Branddøre er malet røde. Når der skal males i øvrige kældre, vil vi forsøge at holde samme farvevalg. Ny handikapgarage Foreningen råder over et antal handikapgarager eller rettere, garager, hvor beboere med elektriske cykelstole kan opstille deres cykelstole og oplade dem igen. I hver garage, der er således indrettet til handikapcykelstole, er der plads til 4 af slagsen. Der er nu blevet etableret en ekstra sådan garage på den store garageplads. Porten er blevet malet og der er blevet opsat el. Samtidig er porten blevet elektrificeret, så den kan åbnes og lukkes ved hjælp af en mobil fjernbetjening. Infoskærm Det er ikke alle lysende ideer, der er praktisk gennemførlige. Det måtte afdelingsbestyrelsen sande, da vi vedtog at opsætte en infoskærm i Servicebutikkens vindue. Meningen var, at den skulle bringe lidt liv omkring det lille torv, og så kunne vi udnytte den til at udsende informationer til beboerne. Desværre tiltrak skærmen øjeblikkeligt indbrudstyve, så inden noget var sat i værk, havde butikken oplevet to indbrudsforsøg, to nætter i træk. Herefter tog vi skærmen ned igen, og i øjeblikket afventer den enten bedre opsætningsmuligheder eller bedre beskyttelse. 3

4 Indbrud I det hele taget har der været en del indbrud i foreningen. Der har ikke været vedtaget nye forslag om dørtelefoner eller andre beskyttelsesforanstaltninger, men der er beboere, som har opsat dørbeskyttere eller overvejer det. Til dato har det ikke vist sig at beskytte bedre. Lys i opgangene og i kælderregionerne Der mangler generelt lys i vores opgange. Lyset er for svagt og brændetiden for kort. Desværre er det en lidt større udgift, som vi stadig forsøger at presse ind. Meningen er, at der bør komme lys op, der dels lyser bedre og dels længere, og så skulle det gerne stadig være økonomisk rentabelt og besparende. Vi overvejer derfor den samme type lys, som der er opsat i en prøveopgang på Højbjergvej 51, hvor lyset først tænder, efterhånden som man går op ad trappen. Det er samme system, der overvejes for kældrene, således at der ikke tændes for en hel kældergang, hvis man kun har behov for at gå en del af vejen. Det er investeringer, der koster noget, men som vil bringe os besparelser i det lange løb. Hjemmesiden Det er ingen hemmelighed, at Vestergården 1 har en hjemmeside. Den har fungeret upåklageligt og flot i snart mange år. Den nuværende bestyrelse har nydt godt af, at Kim S. Jørgensen er forblevet som webmaster, selvom han for længe siden er gået ud af bestyrelsen. Nu er Kim imidlertid blevet træt af at stå for hjemmesiden, og den nuværende bestyrelse har derfor selv overtaget redaktionen af siden. Det har man måske allerede bemærket ved, at der er blevet lave småændringer hist og pist. Devisen er, at når der kommer en ny redaktør, så må der også komme en ny opsætning. Det er dog ikke noget, vi igangsætter på én gang, som man vil have bemærket, så vi benytter os stadig af Kims setup og layout. Derimod bedes man lægge mærke til, at vi forsøger at benytte hjemmesiden til at videregive så mange informationer, som vi kan. Gå derfor gerne jævnligt ind på hjemmesiden, den bliver opdateret, hver gang der er nyt at berette. 4

5 Konference i 3B Fra bestyrelsen har der været deltagere af sted på konference med andre boligafdelinger i 3B. Det var en spændende og informativ konference, hvor der dels blev fokuseret på Roller og ressourcer dvs. forskellige kommunikationsformer afdelingsbestyrelsen og beboerne imellem, herunder hjemmesider, tv, beboerblade, kommunikation via Facebook m.v., og kommunikation i bestyrelsen imellem. Klima og miljø dvs. om forskellige energiformer herunder solceller, og om økonomien i den, hvor vi lærte om de betingelser, som vi allerede kender til i forvejen og har mærket via vores kuldsejlede solcelleprojekt. Energibesparelser kontra økonomi dvs hvor man lærte at gennemskue de forskellige parametre for, hvordan man kan eller har sparet energien i vores boliger. Drift og service der handlede om kommunikation mellem afdelingsbestyrelsen og Servicebutikken samt om tilgængelighed og nærhed i hverdagen, der blandt andet handlede om at vende det negative til positive indgange og om fremtidens behov, der efter alt at dømme kommer til at gå efter kvalitet frem for kvantitet. I alt var det en spændende kongres med ideer og oplæg til konstruktive tiltag og samarbejder. Dette var året i store træk siden afdelingsmødet i september

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park september 2004

Beboerinformation. Måløv Park september 2004 Beboerinformation Måløv Park september 2004 Indhold: Udlejningskalender side 1 Campingvogne side 1 Legepladsudvalget side 2 Udsugning fra bad side 2 Affald side 3 Kemisk affald side 3 Høring om bypolitik

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Det er altid en meget spændende proces at forme beretningen op til en generalforsamling. Den opgave giver os nemlig mulighed for at standse lidt op gøre status over, hvad vi

Læs mere