Boliger og byggeri - A.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger og byggeri - A.4"

Transkript

1 Boliger og byggeri - A.4

2 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold Dwelling conditions A 4.2 Boliger efter forskellige kriterier Dwellings by ownership, size, etc. 75 A 4.3 Beboede boliger efter husstandstype og boligens Dwellings by type of households and art of dwelling 76 art A 4.4 Beboere pr. beboet bolig og pr. værelse Number of occupants per dwelling and per room A 4.5 Boliger efter antal værelser og antal beboere Dwellings by number of rooms and number of occupants 77 A 4.6 Boliger efter antal beboere Dwellings by number of occupants 77 A 4.7 Boliger efter antal værelser Dwellings by number of rooms 78 A 4.8 Boliger efter opførelsesår Dwellings by year of completion 78 A 4.9 Boliger efter installationsforhold Dwellings by installations 79 A 4.10 Boliger efter bygningens art Dwellings by type of building 79 A 4.11 Boliger efter ejerforhold Dwellings by ownership 80 Byggeri Construction A 4.12 Fuldførte boliger i årene Dwellings completed A 4.13 Fuldførte boliger efter ejerforhold Completed dwellings by ownership 81 A 4.14 Fuldførte boliger efter bygningens art Completed dwellings by type of building 82 A 4.15 Fuldført etageareal efter anvendelse New buildings completed floor space by use 83 Ejerlejligheder Freehold flats A 4.16 Ejerlejligheder Freehold flats 84 A 4.17 Solgte ejerlejligheder efter areal Sold freehold flats by size 84 Ejendomme og nedlæggelser Real property and abolitions A 4.18 Ejendomssalg i fri handel Sales of real property. Ordinary free trade 85 A 4.19 Ejendomsvurdering Assesment of real property 85 A 4.20 Nedlagte boliger Demolished dwellings 86 A 4.21 Bygningsbestandens etageareal efter anvendelse Building stock floor space area by use 86 A 4.22 Bygningsbestanden efter anvendelse, beliggenhed og udnyttelse Building stock by use, location and utilization 87

3 73 Boliger og byggeri Dwellings and construction Boliger Boliger er opgjort på baggrund af registreringer i s Kommunes Bygnings- og Boligregister (BBR). Oplysninger om beboere er opgjort på grundlag af s Kommunes personregister (P-data). En bolig er defineret som et eller flere værelser beliggende i en permanent bygning. Boligen skal have selvstændig adgang. Boligopgørelsen omfatter alle boliger, der anvendes til helårsbeboelse, bortset fra plejehjemsboliger, døgninstitutioner og andre fælleshusholdninger. I tabellen Boliger efter bygningens art er dog også vist antallet af plejehjemsboliger mv. samt antallet af kolonihavehuse. Boliger med uoplyst eller ingen beboere er boliger, som står tomme i forbindelse med til- og fraflytning, dødsfald, kondemnering mv. Nogle boliger er uden persontilmelding, da de legalt anvendes til sekundær bolig for personer med arbejdsmæssige forhold, der berettiger til en sekundær bolig i s Kommune. Hvor boligerne er opdelt efter ejerforhold opdeles privatejede boliger i to kategorier. En ejerbolig er en bolig, der benyttes af ejer eller står ubenyttet hen. Benyttes boligen af andre end ejeren, er der tale om privat udlejning. En husstand omfatter samtlige personer på en adresse uanset relationerne mellem dem. Der kan indgå flere familier i en husstand. Som børn regnes personer, der ikke er fyldt 18 år. Byggeri Byggestatistikken stammer fra BBR s ændringsregister. Den årlige opgørelse foretages af Danmarks Statistik ultimo marts. Indtil 1981 blev opgørelsen af byggeriet foretaget løbende, hvorfor tal fra før 1981 ikke er direkte sammenlignelige med opgørelser fra efter 1981 i s Statistiske Årbog. Fuldført byggeri er bestemt ved, at der er udstedt permanent eller midlertidig ibrugtagningstilladelse, eller at byggeriet faktisk er taget i brug. Registrering af nybyggeri sker med en vis forsinkelse, hvorfor tallene for de seneste år må betragtes som foreløbige. Ejerlejligheder Oplysninger om ejerlejligheder hentes fra s Kommunes Ejendomsstamregister (ESR). Ejendomsvurderinger Siden 1904 har man hvert fjerde år foretaget en Ejendomsvurdering. Den 20. almindelige ejendomsvurdering af afsluttede denne praksis, hvorfor det nuværende beskatningsgrundlag er den årlige regulering. Bygningsbestanden Opgørelsen af bygningsbestanden er baseret på et årligt udtræk (primo januar) fra Bygnings- og Boligregistrets (BBR) stamregister. Bestanden af bygninger i s Kommune er beskrevet ud fra bygningsarealets fordeling på bygningernes hovedsagelige anvendelsesformål. Bygninger med mere end én anvendelse er placeret i den gruppe, der omfatter det største areal. Bygningsareal Bygningens bebyggede areal er arealet af stueetagen målt mellem yderside af ydervægge (ved forskudte etager tilføjes grundareal ved projektion). Bygningens samlede etageareal omfatter arealet af samtlige etager i bygningen inkl. areal i tagetagen, der kan udnyttes. Kælderarealet inkluderes i opgørelserne her.

4 Boliger og byggeri 74 Boligforhold A A 4.1 Dwelling conditions Boliger med 1 værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5 vær. o.dero. Samlet antal boliger 1 Heraf med bad Inkl. boliger med uoplyst antal værelser. 2 Fra og med dette år indbefatter tallene Valby- og Brønshøjdistrikterne samt Sundbyerne m.m. Anm. Fra 1950 omfatter 1 værelses boliger også boliger uden eget køkken (uanset værelsesantal). Kilde: s Statistiske Kontor.

5 75 Boliger og byggeri Boliger efter forskellige kriterier A A 4.2 Dwellings by ownership, size, etc. Ejerforhold Ejerbolig Privat udlejning Almennyttig boligforening Privat andelsboligforening Stat eller kommune Boliger i alt Procentvis fordeling pct. Samtlige boliger Boligens art Villa, rækkehus o.lign ,6 Etagebolig ,0 Anden helårsbolig ,4 Opførelsesår Før , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Installationsforhold Toilet + centralvarme + bad ,4 Toilet + centralvarme bad ,4 Toilet centralvarme + bad ,7 Toilet centralvarme bad ,9 Toilet + centralvarme ,2 Toilet centralvarme ,4 Areal Under 40 m² , m² , " , " , " ,3 120 m² og derover ,1 Antal værelser 1 værelse ,9 2 værelser ,5 3 " ,9 4 " ,4 5 " ,7 6 værelser og derover ,5 Antal beboere 1 person ,6 2 personer ,2 3 " ,6 4 " ,0 5 " ,9 6 personer og derover ,2 0 eller uoplyst ,5 Kilde: s Statistiske Kontor.

6 Boliger og byggeri 76 Beboede boliger efter husstandstype og boligens art A A 4.3 Dwellings by type of households and art of dwelling Januar 2000 Husstande bestående af en familie En enlig mand En enlig kvinde Et ægtepar Et par i øvrigt Med voksne hjemmeboende børn Ikke hjemmeboende børn Husstande med 2 eller flere familier Beboede boliger i alt Boligens art Enfamilie-, række- og dobbelthuse Etagebebyggelse efter ejer: Ejerboliger Privat udlejning Almene boliger Andelsboliger Kommunale eller statslige boliger Anden helårsbolig Antal værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser og derover Installationsforhold Toilet + centralvarme + bad Toilet + centralvarme bad Toilet centralvarme + bad Toilet centralvarme bad toilet + centralvarme toilet centralvarme Antal beboere 1 beboer beboere beboere beboere beboere eller flere beboere Beboede boliger med børn i alt Boligens art Enfamilie-, række- og dobbelthuse Etagebebyggelse efter ejer: - Ejerboliger Privat udlejning Almene boliger Andelsboliger Kommunale eller statslige boliger Anden helårsbolig Antal værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser og derover Installationsforhold Toilet + centralvarme + bad Toilet + centralvarme bad Toilet centralvarme + bad Toilet centralvarme bad toilet + centralvarme toilet centralvarme Antal beboere 1 beboer beboere beboere beboere beboere eller flere beboere Kilde: s Statistiske Kontor.

7 77 Boliger og byggeri Beboere pr. beboet bolig og pr. værelse A A 4.4 Number of occupants per dwelling and per room Beboere pr. bolig Beboere pr. værelse Boliger med 1 værelse... 1,42 1,10 1,11 1,15 1,15 1,42 1,10 1,11 1,15 1,15 2 værelser... 2,65 1,87 1,37 1,40 1,41 1,33 0,94 0,69 0,70 0,70 3 "... 3,00 2,49 1,87 1,99 2,00 1,00 0,83 0,62 0,66 0,67 4 "... 3,19 2,75 2,24 2,40 2,40 0,80 0,69 0,56 0,60 0,60 5 værelser og derover... 3,63 3,13 2,52 2,82 2,83 0,61 0,55 0,48 0,50 0,50 Boliger i alt... 2,75 2,13 1,72 1,81 1,82 1,03 0,81 0,62 0,70 0,70 Kilde: s Statistiske Kontor. Boliger efter antal værelser og antal beboere A A 4.5 Dwellings by number of rooms and number of occupants Beboere pr. bolig og derover 0 eller uoplyst Boliger i alt Procentvis fordeling pct. 1 værelse ,4 2 værelser ,3 3 " ,8 4 " ,3 5 " ,7 6 værelser og derover ,5 Boliger uden eget køkken ,9 Boliger i alt Procentvis fordeling... 50,6 27,2 9,6 6,0 1,9 1,2 3,5 100 Kilde: s Statistiske Kontor. Boliger efter antal beboere A A 4.6 Dwellings by number of occupants Boliger med 1 beboer 2 beboere 3 beboere 4 beboere 5 beboere 6 eller fl. beboere boliger med beboere Andre enheder 1 med beboere Boliger uden beboere Personer uden BBRadresse Personer i alt 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt ² ² 1 Hovedsagelig fælleshusholdning dvs. plejehjem o.lign. 2 Inkl personer, der er tilmeldt s Folkeregister som hørende til s bosiddende befolkning uden at have egentlig fast bopæl her. Kilde: s Statistiske Kontor.

8 Boliger og byggeri 78 Boliger efter antal værelser A A 4.7 Dwellings by number of rooms Boliger med eget køkken Boliger uden eget 1 værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5 værelser køkken og derover 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Kilde: s Statistiske Kontor. Boliger efter opførelsesår A A 4.8 Dwellings by year of completion Før Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Kilde: s Statistiske Kontor.

9 79 Boliger og byggeri Boliger efter installationsforhold A A 4.9 Dwellings by installations Varmeinstallation 1 Installationsforhold Fjernvarme Centralvarme Ovne med andet/ uoplyst Eget toilet og eget bad og adgang til bad uden adgang til bad Adgang til toilet og eget bad og adgang til bad men uden adgang til bad 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Boligerne er fordelt efter den overvejende varmeinstallation i den bygning, hvori de er beliggende. Kilde: s Statistiske Kontor. Boliger efter bygningens art A A 4.10 Dwellings by type of building Parcelhuse Kollegier Bygninger primært anvendt til erhverv Række-, kædeeller dobbelthuse Etagebebyggelser Døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Plejehjemsboliger mv. Kolonihavehuse 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Anm. Plejehjemsboliger mv. omfatter alle døgninstitutioner. Kilde: s Statistiske Kontor.

10 Boliger og byggeri 80 Boliger efter ejerforhold A A 4.11 Dwellings by ownership Fuldførte boliger i årene A A 4.12 Dwellings completed Hele landet Hele landet Ejerbolig Privat Almennyttig Andelsboligforening Stat eller udlejning boligforening kommune 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Kilde: s Statistiske Kontor. Hovedstadsregionen Hovedstadsregionen Hovedstadsregionen Foreløbige tal. Kilde: Danmarks Statistik, Hovedstadens Udviklingsråd og s Statistiske Kontor. Hele landet

11 81 Boliger og byggeri Fuldførte boliger efter ejerforhold A A 4.13 Completed dwellings by ownership Ejerforhold Privat, A/S og lign. Almennyttig boligforening Privat andelsboligforening Stat eller kommune Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Hovedstadsregionen Hele landet Andet 1 1 Omfatter boliger registreret med flere ejerkategorier og/eller flere moderejendomme. 2 Foreløbige tal. 3 Inkl. uden for inddeling. Kilde: Danmarks Statistik.

12 Boliger og byggeri 82 Fuldførte boliger efter bygningens art A A 4.14 Completed dwellings by type of building Række-, kæde- og dobbelthuse Bygningens art Parcelhuse Etagebebyggelse Anden helårsbeboelse Erhvervsbygninger mv Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Hovedstadsregionen Hele landet Foreløbige tal. 2 Inkl. nettoafgang ved ombygning. 3 Inkl. uden for inddeling. Kilde: Danmarks Statistik og Hovedstadens Udviklingsråd.

13 83 Boliger og byggeri Fuldført etageareal efter anvendelse A A 4.15 New buildings completed floor space by use Bygningens hovedsagelige anvendelse Beboelse Produktion og lager Kontor og butik Kulturelle formål, institutioner mv. Fritidsformål mv. Mindre bygninger m Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt , Hovedstadsregionen 1, Hele landet Foreløbige tal. 2 Inkl. uden for inddeling. 3 Afvigelse fra tal i B 4.17 på grund af anden opgørelsesmetode. Kilde: Danmarks Statistik og Hovedstadens Udviklingsråd.

14 Boliger og byggeri 84 Ejerlejligheder A A 4.16 Freehold flats Forretning Beboelse i Etagebyggeri En-, to-, trefamilieog dobbelthuse Rækkehuse Med beboelse og forretning Fabrik og lager 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager Uden for inddeling i alt Kilde: s Statistiske Kontor. I øvrigt På lejet grund Solgte ejerlejligheder efter areal A A 4.17 Sold freehold flats by size og Frederiksberg Lejlighedens etageareal Under 40 m² m² m² m² m² 150 m² og derover halvår Salg... antal Etageareal... m Købesum kr Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr halvår Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr halvår Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr halvår Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr halvår Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr Salg... antal Etageareal... m² Købesum kr Kilde: Told- og Skattestyrelsen, 2 (Nord).

15 85 Boliger og byggeri Ejendomssalg i fri handel A A 4.18 Sales of real property. Ordinary free trade Antal solgte ejendomme Samlet købesum Gnstl. købesum Antal solgte ejendomme Samlet købesum Gnstl. købesum mio.kr 1000 kr. mio.kr 1000 kr. Enfamiliehuse Beboelsesejendomme med: 2 lejligheder " " lejligheder og derover Ejerlejligheder Beboelses- og forretningsejendomme Ubebyggede grunde under 2000 m² Kilde: Danmarks Statistik. Ejendomsvurdering A A 4.19 Assessment of real property Årsreguleringen pr Årsreguleringen pr Ændring Antal vurderinger Ejendomsværdi Grundværdi Antal vurderinger Ejendomsværdi Grundværdi Ejendomsværdi Grundværdi Beboelses- og erhvervsejendomme mio.kr mio.kr pct Beboelse i alt ,3 15,8 Heraf med: 1 bolig ,4 22,4 2 boliger ,4 17,6 3 eller flere boliger ,3 12,1 Beboelse og forretning ,0 9,5 Forretningsejendom ,8 13,8 Fabrik og lager ,5 13,2 Sommerhus ,7 0,0 Ubebygget areal ,5 72,9 Statsejendom (administrationsbygning) ,2 2,1 Kommunal beboelses- og forretningsejd ,7 13,1 Anden kommunal ejendom ,2 23,8 Anden ejendom ,6 46,6 Støttet andelsbolig ,6 12,5 Privat institutions- og serviceejendom ,6 26,0 Erhvervsejendom af speciel karakter ,3-16,6 Ejerlejligheder efter anvendelse I etagebebyggelse ,5 15,0 I en-, to-, trefamiliehuse og dobbelthuse ,7 22,9 I rækkehuse ,3 15,2 Med beboelse og forretning ,8 8,6 Med forretning ,7 23,3 Med fabrik og lager ,1 14,7 I øvrigt ,7 12,9 På lejet grund ,3 Ejendomme på lejet grund Beboelsesejendom ,1 Beboelse og forretning ,5 Forretningsejendom ,6 Fabriks- og lagerejendom ,6 Sommerhus ,1 Anden ejendom ,5 Areal med bygning ,5 15, ,1 15,3 1 Inkl. kollegier o.lign. 2 F.eks. varmeværk, havn mv. Kilde: s Kommunes Ejendomsskatteregister.

16 Boliger og byggeri 86 Nedlagte boliger A A 4.20 Demolished dwellings 2001 Nedrevet Overgået til Sammenlagt Herved anden brug 1 fremkommet Antal lejligheder netto udgået 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt gnstl gnstl Erhverv, beboerrum, institution mv. Kilde: s Statistiske Kontor. Bygningsbestandens etageareal efter anvendelse A A 4.21 Building stock floor space area by use Bygningens hovedsagelige anvendelse Beboelse Produktion og lager Kontor og butik Kulturelle formål, institutioner mv. Fritidsformål mv m Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager i alt Hovedstadsregionen Hele landet Foreløbige tal. Anm. Bygningsarealet omfatter samtlige bygningers samlede etageareal inkl. kælder og udnytteligt tagetageareal. Kilde: Danmarks Statistik, Boligtællingen 2001 og s Statistiske Kontor.

17 87 Boliger og byggeri Bygningsbestanden efter anvendelse, beliggenhed og udnyttelse A A 4.22 Building stock by use, location and utilization Bygninger i alt Bebygget areal Etagearealets beliggenhed og udnyttelse Efter beliggenhed i bygningen Efter udnyttelse Procentvis fordeling Etageareal Tagetageareal Kælderareal Boligareal Erhvervsareal Uoplyst udnyttelse Bygningens hovedsagelige anvendelse m pct. Beboelse Enfamiliehuse ,7 Rækkehuse og lign ,1 Flerfamiliehuse ,2 Kollegier ,6 Døgninstitutioner og andet , ,3 Produktion og lager Produktion og lager ,9 Offentlige værker , ,7 Kontor og butik mv. Transport- og garageanlæg ,2 Kontor, handel og lager ,3 Hotel, restaurant mv , ,4 Kultur og institution mv. Kulturelle formål ,6 Uddannelsesinstitutioner ,2 Hospitaler mv ,2 Daginstitutioner, kaserner og andet , ,6 Fritidsformål mv. Sommer- og kolonihavehuse ,3 Vandrerhjem og lign ,0 Sportshal og lign , ,1 i alt i alt Kilde: s Statistiske Kontor.

18

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2000 af i alt 5.330.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der 2.657.829 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap 24.000 i forhold

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest enfamiliehuse 1. januar 2011 var der 2.745.458 boliger i Danmark, hvoraf 2.474.988 er beboede. 44 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 39 pct. etageboliger,

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 Nr. 3.02 Sept. 1998 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 x Godt 256.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1998. Det er en tilbagegang på godt 24.000 m 2 eller 9 pct.

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 Nr. 3.02 August 1997 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 x Knap 281.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1997. Det er en fremgang på godt 57.000 m 2 eller 26 pct.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170 Erhverv - A.11 166 Erhverv Industry Nr. (No.) Side (Page) Erhverv (tekst) Industry (text) 167 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Affaldsgebyrer for private. Forudsætninger:

Affaldsgebyrer for private. Forudsætninger: Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2014 i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 31. december 2012 Affaldsgebyrer for private. By- og Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Egentlige boliger' den 1. april 1977 fordelt efter boligens art og størrelse.

Egentlige boliger' den 1. april 1977 fordelt efter boligens art og størrelse. Tabel 50. 5 Egentlige boliger' den. april 977 fordelt efter boligens art og størrelse. Dwelling stock' by type and size, April 977. Boligens art Egentli ge h eraf Række-, flerlamilieog boligart i alt heder

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

Affaldsgebyrer for private. Forudsætninger:

Affaldsgebyrer for private. Forudsætninger: Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2015 i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 31. december 2012 By- og Udviklingsforvaltningen Renovation, Administration

Læs mere

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2016

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2016 Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2016 iht. Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 Affaldsgebyr for private Forudsætninger: - Alle oplysninger

Læs mere

!"#$ %&'()*+,)-.%/001)( /,(7-483

!#$ %&'()*+,)-.%/001)( /,(7-483 !"#$ %&'()*+,)-.%/1)( 23+34-34-5.3467-/,(7-483!""# $%&'()*+(,-$.//(' 12.(./34.5+*67(3(8'( 97*73,73,2-$.(7.5 :',7'5-:.6;8*;'->!-$%&'()*+(-:?'6'4.(@- AA-BB-!

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Andelsboligforeningen Fælleden: V/Henrik Larsen Bispehøjen 102 4300 Holbæk Ejerlav Holbæk Markjorder Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Der er verserende

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Boliger Dwellings. samt en tabel over salget af énfamiliehuse.

Boliger Dwellings. samt en tabel over salget af énfamiliehuse. 58 Boliger Dwellings Boliger Tabellerne belyser antal boliger fordelt på type, størrelse og opførelsesperiode, beboere og husstande i boligerne og boligernes samlede etageareal. Endvidere vises boligrummeligheden

Læs mere

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter.

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter. Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-11-2016 Navn Sagsbehandler Berørte boliger og borgere Stordige - Klimatilpasning Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110,

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Blandet bolig/erhverv Sag 25619 TIL SALG Odense NV - Rugårdsvej 260 Ledig bolig på 1. sal Synlig beliggenhed til trafikeret vej Tæt på kommende letbane Mulighed for parkering foran ejendommen Kontantpris

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

DPL i København - vurdering af bæredygtighed i Københavns bydele. Jesper Ole Jensen, SBi

DPL i København - vurdering af bæredygtighed i Københavns bydele. Jesper Ole Jensen, SBi DPL i København - vurdering af bæredygtighed i Københavns bydele Jesper Ole Jensen, SBi DPL: Hollandsk metode til vurdering af lokal bæredygtighed Samarbejde mellem SBi, Københavns kommune (Center for

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Egentlige boliger' den 1. januar 1980 fordelt efter boligens art og størrelse. Dwelling stock' by type and size, 1 January 1980.

Egentlige boliger' den 1. januar 1980 fordelt efter boligens art og størrelse. Dwelling stock' by type and size, 1 January 1980. Tabel 1. Badevandskvalitet 197 og 1977. Beach water quality 197 and 1977 prøvetagningssteder med: Acceptabelt badevand Uacceptabelt badevand 197 9 19 1977 7 11 ANM.: Tabellen omfatter prøvetagningsstationer,

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2013 for private husstande i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr af 31. december 2011

Affaldsgebyrer i 2013 for private husstande i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr af 31. december 2011 Affaldsgebyrer i 2013 for private husstande i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 1415 af 31. december 2011 By- og Udviklingsforvaltningen Renovation, Administration Affaldsgebyrer for private.

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Velholdt blandet bolig og erhvervsejendom Beliggende i attraktivt villakvarter. Præstøvej 26, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Velholdt blandet bolig og erhvervsejendom Beliggende i attraktivt villakvarter. Præstøvej 26, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Velholdt blandet bolig og erhvervsejendom Beliggende i attraktivt villakvarter Præstøvej 26, 4640 Faxe Sag ERH13046 221 m² beboelse i 1 ½ plan med karnap og kælder 445 m² Erhverv - velegnet

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 - A.11 164 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 165 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 størrelse

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

SALGSPROSPEKT Stengade 75, 1., 3000 Helsingør

SALGSPROSPEKT Stengade 75, 1., 3000 Helsingør ½- SALGSPROSPEKT Stengade 75, 1., 3000 Helsingør Arealer Etageareal 150 m 2 Grundareal 211 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.950.000,- PRAGTFULD EJERLEJLIGHED VED HAVNEN - MEGET FLOT EJENDOM MED HELT NYT MANZARDTAG

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere