Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding"

Transkript

1 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagere Ålborg Jette Bjerrum, formand Ålborg Susanne Ørnbo, næstformand Århus Iben Jungersen, formand Århus Sussi Mathisen, netværksansvarlig Viborg Kristina Schjøtt, næstformand Herning Eva Lund, formand Herning Anne Rørsgaard, sekretær Ringkøbing Anni Damgaard, formand Ringkøbing Gitte Højgaard, næstformand Ringkøbing Eva Drachmann (til punktet fra Brandinggruppen) Esbjerg Marlene Boel, mødearrangør Sønderjylland Syd Jane S. Christensen, formand Sønderjylland Syd Ellen Underbjerg, næstformand Sønderborg Rie Bramsen, formand Sønderborg Bente Lyck-Damgaard, sekretær Trekantområdet Charlotte Reersted, formand Trekantområdet Conni Reggelsen, næstformand Trekantområdet Inge Nørgaard Hansen, sekretær Fyn Rikke Hegnby, formand Fyn Anne Busk Olsen, næstformand København Pernille Halse, formand København Karin Thrane, kasserer Dagsorden 0. Charlotte Reersted bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Det er første gang i lang tid at alle foreninger er til stede. De fremmødte præsenterede sig bordet rundt. 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. Punkter fra seneste referat. a. Side 1 vedr. økonomi. Den sidste forening har betalt og samlet opgørelse er sendt til revisoren. b. Side 3 vedr. mail adresser (skifter et medlem mailadresse, hænger den gamle mailadresse ved som brugernavn) en ændring skal være ens for alle foreninger. Webudvalget undersøger

2 problemstillingen og vender tilbage til hovedbestyrelsen med et løsningsforslag. c. Side 3 filtrer så nye mapper står øverst der kan ikke sorteres på dato. Der sorteres efter almindelige alfabet- og talkriterier, så man må indrette sine gruppemapper, så det giver bedst mulig mening. d. Side 3 gennemskrive de generelle info på hjemmesiden. Da der ikke har været møde i webudvalget, har de ikke været i gang med opgaven. Måske unødvendigt afhængigt af hvad vi beslutter senere i dag. e. Skal der være en konsekvens, hvis en lokalforening ikke opfylder formålene. Kristina næstformand i Viborg, kunne fortælle at foreningen har besluttet, at de forbliver medlem af ErhvervsKvinder, hvilket resten af foreningerne var glade for at høre. Som Anni fra Ringkøbing har pointeret, er det vigtigt at vi ved hvordan og hvornår vi vil agere, hvis det igen sker, at vi ikke hører fra en forening og denne ikke deltager i de fælles møder. Anni og FK arbejder med et oplæg til næste møde. 3. Nyt fra forretningskomiteen. Ved Eva, Herning. FK udarbejdede nogle idéer og de punkter, der fik flest stemmer, er dem vi har arbejdet videre med. FK anbefaler at vi holder fast i de 3 punkter, der er i gang nu, med særlig fokus på Branding området, for at sikre fremdrift. Eva kunne desuden fortælle at hun har været med i en artikel hos DJØF der sætter fokus på forskellen på kvindelige og mandlige lederes kærlighedsforhold; 4. Nyt fra udvalg. a. Webudvalget, med særlig fokus på Sikring af effektive lokalbestyrelser - der ligger en folder i HB mappen som skal bruges til dokumenter til fælles inspiration. Alle kommittede sig til at gå hjem og lægge relevant information ind i denne folder. Vedr. webudvalgets økonomi. Der var tvivl om 2 foreningers betaling af det årlige webgebyr. De foreninger, der muligvis mangler at betale, får tjekket op på det og får en evt. manglende betalingen bragt i orden. København sender snart faktura ud for næste år, som alle bedes sørge for at betale rettidigt. b. Ad hoc udvalg vedr. Tættere samarbejde mellem foreningerne. Ved Jane, Sdr.Jylland Syd, Susanne, Ålborg og Charlotte,

3 Trekantområdet. Charlotte gennemgik de fremkomne ideer som kan ses i præsentationen, der ligger i HB mødets folder. En af disse var opslagstavlen, som Jane viste. Vi opfordrer til at der bliver fortalt, om opslagstavlen ude i foreningerne, således den bliver mere kendt. Der mangler en udløbsdato på indlæggene, men Pernille, København påtager sig at rydde op på opslagstavlen løbende, så indlæg kun ligger i maks. 3 mdr. Webudvalg undersøger mulighed for statistik om brug af siden og automatisk udløb på indlæg. Der foregik en debat om relevansen af de sociale medier, Linked-In, hjemmeside, opslagstavlen, osv. Stor enighed om at de sociale medier er vigtige i dag. En anden idé var at gøre noget særligt for de unge på tværs af foreningerne. Ålborg har et ungt medlem (Sina Harbo) som har oprettet en Linked-In gruppe for Yngre ErhvervsKvinder. De øvrige foreninger opfordres til at reklamere for gruppen. c. Brandinggruppen Jette Bjerrum startede med at præsentere gruppens arbejde. Der blev også sendt en sms rundt til de tilmeldte, sms en var et eksempel på hvordan vi kan kommunikere med vores medlemmer. Jette opfordrede til, at der bliver truffet beslutning om, hvilke ideer gruppen skal gå videre med. Det overordnede mål er en forøgelse af foreningens medlemsantal til I den proces skal vi have fastslået hvem der er vores målgruppe og hvad er vigtigt for dem? Gruppen har set på, hvilke indsatser der kan håndteres. Hjemmesiden skal være den bærende platform. Det er vigtigt at få defineret, hvad der skaber værdi? Derfor er første forslag en medlemsundersøgelse, der kan give os en masse input og nogle fakta, der kan bygges videre på. Branding gruppen kan ikke løse opgaven alene, så ønsket er at mange medlemmer melder sig til arbejdet undervejs. Der er kritiske succesfaktorer et af dem er opbakning fra hovedbestyrelsen gennem løbende afklaring. Årshjul 2015 en køreplan blev præsenteret og gennemgået (præsentation oploaded i HB gruppen). Opstart er medlemsundersøgelsen. Årshjulet en ambitiøs tidsplan men ikke urealistisk.

4 Medlemsundersøgelsen ved Anne Rørskov, undersøgelsen skal give viden om medlemmernes tilfredshed, motivation og profil. En livlig debat om medlemsundersøgelser: Kristina - Viborg har gennemført en medlemsundersøgelse, hvoraf fremgik, at foreningen er meget lokal. Hun vil gerne bidrage med viden fra tidligere job på et analysebureau, da det er vigtigt, at spørgsmålene udarbejdes så optimalt som muligt. Vi har et formål (vision) med foreningen og det er vigtigt at dette som indledning fremgår af spørgeskemaet. Vi kan tage udgangspunkt i, hvad medlemmerne ønsker. Anni - Ringkøbing vi skal være skarpe på, hvad vi vil. Vi har sat linjen, og vil medlemmerne ikke være med, er det op til dem selv. Marlene - Esbjerg vi har (i foreningen) fastsat den røde tråd, og det skal vi holde fast i. Sussi Århus (- stor ros til gruppen for deres store arbejde). Hos dem er det ikke kvantiteten men kvaliteten af medlemmerne der er vigtig. De vil gerne leve op til foreningens vision. Det er den bestyrelse, der sidder i lokalområdet, der sætter rammerne og har taget ansvaret for foreningens retning. Afklaring af at det er en arbejdsgruppes opgave at lave et udkast til spørgsmål, som så sendes til FK/HB for godkendelse. Hovedbestyrelsens 22 medlemmer kan ikke alle blive hørt for så vil det forsinke processen, hvilket ikke er ønskeligt. Det koster kr. for adgang til systemet der laver undersøgelsen. Det blev godkendt. Konklusion: Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde spørgsmålene til medlemsundersøgelsen. Spørgsmålene sendes til godkendelse af FK/HB. Tidsplanen blev gennemgået, svarerne fra undersøgelsen skal ligge klar til generalforsamlingerne. Målsætning er at mindst 65% svarer, men lad os hjælpes til at det bliver 90%. Spørgeskemaerne skal sendes ud medio januar. Det kræver et stort arbejde af gruppen og hurtige svar fra HB-medlemmerne. Det blev vedtaget, at Anne og Mette fra branding gruppen og Kristina fra Viborg sidder i gruppen. Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der godkendes og sendes ud af HBs medlemmer. HB-medlemmerne må gerne allerede nu informere i lokalforeningerne om den kommende medlemsundersøgelse. Logo og skabeloner:

5 Eva, Ringkøbing det er vigtigt at vores logo/farver og grafisk skabelon sender samme udtryk. Spørgsmål er vi tilfredse med vores nuværende logo og skabelon? Iben - det vil være ønskeligt med en design manual, for Århus har bøvlet meget med at få lavet visitkort. Charlotte kunne oplyse at der ligger en skabelon til visitkort i HB gruppen, sammen med mere info om logo og skabeloner. Eva - det er vigtigt, at vores logo/skabeloner støtter op om vores vision. Pernille grafikken ikke optimal i forhold til power point præsentationer, hovedet på den ene af figurerne bliver gennemskåret. Kristina foreslog at vi benytter designstuderende til at komme med et oplæg til os, det er gratis og HB kunne efterfølgende vurdere det indkomne forslag. Afstemning - hvem synes, vi skal revurdere logo/skabelonen designet? Der var flertal for en revurdering af foreningens logo, men at vi beholder ErhvervsKvinder vilje til succes linien. Gruppen kommer med et oplæg til, hvad der kan gøres. Evt. med input fra TEKO i Herning. København har et medlem der er grafiker, som kan benyttes til sparring. Konklusion: - Branding gruppen arbejder videre med revitalisering af vores grafiske udtryk. Oplæg udsendes i indeværende år. Erhvervskvindernes hjemmeside har fået en pris, men branding gruppen finder ikke at siden er så overskuelig og brugervenlig. Skal der foretages en revitalisering eller skal der udtænkes en helt ny side? Pernille - København man kan skille de nuværende funktionaliteter op i en hjemmeside og en dokument- /medlemshåndtering. Der er nogle ting vores nuværende hjemmeside ikke kan håndtere, f.eks. sende sms ud til os alle, vise en video etc. Men det er vigtigt, at vi er 100 % sikre på, hvilke krav vi har til vores hjemmeside. Charlotte - de seneste 8 ud af 10 medlemmer er kommet til vores forening via vores hjemmeside, så noget kan den. Den nuværende hjemmeside blev der brugt utrolig meget tid på at få opsat, så den dækkede alle behov. Det er derfor yderst vigtigt, at være opmærksom på vores behov, hvis vi skal ud i noget helt nyt. Marlene Esbjerg bekræfter at deres medlemmer og nye

6 medlemmer også er tilfredse med hjemmesiden. Iben Århus andre netværksgrupper har langt mere interessante hjemmesider end vores. En optimal hjemmeside er en måde at tiltrække nye medlemmer på. Pernille - vores hjemmesiden kan kun dårligt tilgås via en smartphone. Der findes en række faciliteter i dag som vores hjemmeside ikke kan honorere. Anni foreslog at vi også undersøger, hvad det vil koste at få en ekstern til at gennemgå tekstdelen, så det hele bliver strammet op. Vores hjemmeside er ca. 9 år gammel. Konklusion: Der skal nedsættes en projektgruppe, Pernille, Eva Ringkøbing og evt. flere fra Webudvalget. Gruppen udarbejder en for-analyse over hvad der skal til, muligheder/begrænsninger og hvad det kommer til at koste at forny vores hjemmeside. For-analysen skal foreligge 1. februar, så der kan være taget tilbud hjem i god tid inden næste HB møde. Efterskrift Marianne Friis fra Århus deltager også i gruppen. PR-analyse: Forslag: i 2015 skal der køres en kampagne for vores forening. Men vi mangler en status på, hvordan gik det sidst, hvad fik vi ud det? En brobygning fra dengang til nu. Jette skriver ud til formændene og får en kontaktperson i hver forening, så hun kan lave en status. Konklusion: Vi besluttede at lave en kampagne i forhold til, at det i 2015 er 100 år siden kvinderne fik valgret. Evt. samarbejde med andre kvinde foreninger. Der udarbejdes en plan inden 1. februar Susanne Ørnbo, Ålborg meldte sig til dette arbejde. Konklusion: Det blev besluttet at branding gruppen kører videre som hidtil. 5. Indkomne forslag. a) Vedr. bilag 3. Marlene foreslog at vi i stedet for rapportering fra lokalforeningen kan lægge formandens beretning i gruppemodulet. Det var der enighed om. Forretningskomiteen justerer forretningsordenen så det er fremtidig procedure.

7 b) Charlotte foreslog at teksten i forretningsordenen ændres til udgifter til hovedbestyrelses møder afholdes af den arrangerende forening og søges holdt på et minimum, forslaget blev godkendt. FK opdaterer. 6. Valg af intern revisor. Dorte Thorsø blev genvalgt. 7. Kort nyt fra lokalforeningerne. Esbjerg- Tema for Skab som kan betyder mange ting: spring ud af skabet, hvordan har du skabt dig osv. Ålborg - Vækst med tvist. Deler altid kort ud med nummer, så man kommer til at sidde forskellige steder. Gæsterne får et skilt foran sig, så alle kan se, hvem der er gæst. Økonomien er god, har derfor fået lavet en refleksvest til brug for diverse løb. Herning- Målsætning for 2015 dynamiske og inspirerende arrangementer for et år ad gangen. Vækst i antallet af medlemmer. Har et åbent arrangement for både mænd og kvinder. Ringkøbing - har fået mange nye yngre medlemmer. Har holdt strategi møder og er enige om mere erhvervsretlig fokus. Medlemsmøderne skal åbne døre. De vil gerne være bedre til at bruge de sociale medier, eks. Linked-In. Sønderjylland syd - en folder til medlemmerne har virket godt, så kan de fortælle til andre hvad det er, vi arbejder med. Programmet for 2015 er lagt fast og præsenteres ved julemødet. Generalforsamlingen ligger bevidst et lækkert sted for at tiltrække mødedeltagere - bruger aftenen til at brainstorme om kommende emner/arrangementer. Har fået gang i netværksgrupperne. Har haft ekstra møder i mindre grupper fx opera tur og et møde hos en gartner, hvor alle laver juledekorationer. Second Hand marked været en stor succes. Århus - har været nede under 40 medlemmer. Nu vægtes kvalitet fremfor kvantitet. Mødte et medlem ikke op eller bidrog konstruktivt, blev vedkommende kontaktet. Første mål/ønske fra medlemmerne er, at de ønsker at være mere netværk og mindre kaffeklub. Andet mål/ønske er at kvinderne inddrages mere - har indført medlemmernes 3 min. Et medlem fortæller hvad som helst på 3 min. Tredje mål/ønske var et kursus i Linked-In. 4. mål tag bedre imod de

8 nye medlemmer. Har startet en mentor ordning som de lægger i gruppemodulet til inspiration. København ca. 30 medlemmer. Sammen med udsendelsen af girokortet udsendes programmet for den kommende periode, så kan medlemmerne se hvad de får for kontingentet. Sønderborg - Arrangementsudvalget nedsættes hvert år på generalforsamlingen for at involvere medlemmerne. Samarbejder med andre foreninger i Sønderborg. Netværksgrupperne er ikke lykkedes særlig godt. 32 medlemmer - stiller krav til medlemmerne før de kan være med i foreningen. Viborg 56 medlemmer. Medlemmerne arrangerer selv temaerne. Næste års tema energi. Har været i gang med udarbejdelsen af en folder og opstart af nye netværksgrupper 2-3 stk. Fyn 54 medlemmer- netværksgrupperne fungerer fint. Glade for fællesmøde med Trekantområdet. Har kørt forhandlingsteknik med en kvindelig advokat, hvilket var rigtig godt. Stine Bosse kommer i december svær at fange, men billig (kr ). Trekantområdet. 37 medlemmer var nede at runde 30 i starten af året stadig pågående generationsskifte. Har truet med at lave et seniorbord til møderne. Har 25 års jubilæum ¼ hvilket fejres med en weekendtur. 8. Eventuelt Fyn afholder landskonference på Hotel HC Andersen Radisson i Odense midtby den 3. oktober Emne Eventyrligt netværk. Sæt kryds i kalenderen! 9. Næste møde Afholdes centralt af Sønderjylland Syd den 28. marts 2015 fra kl Sted oplyses. Kolding 11. november 2014, Inge Nørgaard Hansen

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere