Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl :00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00"

Transkript

1 Tirsdag d. 5. februar kl :00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul Fernisering af kontoret Informationsmedarbejder med på møder National aktivitetsplan Hovedbestyrelsesmøde og Generalforsamling Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast Besøg fra Revisor ifm. årsregnskab Max Levig forsikring Medlemsdatabase status, nye, udmeldte Grænser for udsendelser af mails Status på LF Fyn (opfølgning) Nyheder til hjemmesiden og kommunikation generelt Bedre oplysning om arrangementer, også lokale henvendelse fra medlem Billeder til hjemmeside Bordet rundt og status på aktiviteter Ny mail-person Status på udvalgsarbejde Nyt fra international Revurdering af ansøgning til IJBC RTF-ansøgninger International Meeting survey (NA perspective) Transition Team(TT): oplysning om hvor vi er og de diskussioner, der pt kører Ny hjemmeside Akutte problemer og andre beslutninger Billede underskrevet af Doris Allen Leder og bestyrelsestræning hos DUF o.a. (Jesper) RM Betalingskort Ansatte som frivillige Idepuljeansøgning fra Anna Forrest Ny Landskasserer Sted til visionsweekend Projekt med Norge Printer... 7

2 Tilstede: Jesper Lykking, Bo Sørensen, Nanna Beiter, Mette Liebst, Emilie Hellesøe og Natascha Iermiin(via Skype) Observatør: Informationsmedarbejder Referent: Sekretær 1. Status, input og opdatering af årshjul. - Fernisering af kontoret D. 26/2 kl 16:00 19:00 vil DL stå for en fernisering af kontoret, hvor redesignet fejres, og der bydes velkommen til den nye bogholder. Nanna står for det praktiske. - Informationsmedarbejder med på møder For at skabe en bedre kommunikation mellem DL og informationsmedarbejder samt KomUd, så laves der forsøg på de næste tre DL-møder, med at informationsmedarbejderen deltager som observatør, med taleret. Efter de tre gange evalueres ordningen. - National aktivitetsplan DL drøftede status på den nationale aktivitetsplan. CFA-udvalget inviteres til at komme med et oplæg på HB-mødet i marts, for at få deres arrangement placeret hos en eller flere lokalforeninger på en hensigtsmæssigt måde. Det samme gøres ift. NJR s og JB-weekenderne. - Hovedbestyrelsesmøde og Generalforsamling DL blev orienteret af sekretæren om indkomne forslag til generalforsamlingen. DL drøftede HB-dagsordenen, og opdaterede denne med punkter om forsikring, diverse økonomi, opsamling fra Generalforsamlingen og aktivitetsplaner.

3 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast. - Besøg fra Revisor ifm. årsregnskab Revisor deltog i første del af DL-mødet for at gennemgå regnskab mv., da det er første år for samarbejdet. Regnskab, protokollat og regnskabserklæring blev her underskrevet uden anmærkninger. Det blev endvidere drøftet hvorledes processen for regnskabsopfølgning kan forbedres fremadrettet. Det blev diskuteret om regnskabet skal laves tertialt fremover, dvs. at der skal rapporteres pr. 30. april, pr. 31. august og endeligt pr. 31. december. Dette skulle i den forbindelse sammenlignes med budgettet, hvorfor dette også skulle udarbejdes tertialt. Landskassereren ville have ansvaret for at budgetopfølgningen finder sted, og for at indhente de relevante tal fra bogholderen. Bo laver et udkast til en procedure-beskrivelse i googledocs, og bogholder inviteres til DL-møder i marts, hvor dette drøftes nærmere. - Max Levig forsikring DL beder sekretæren om at kontakte Søren Løland, mhp. at få ham til at undersøge en helårsforsikring på vores campsites, der dækker samtlige arrangementer, både lokalt og nationalt. Desuden skal der udarbejdes et papir der forklarer, hvordan forsikringerne virker, og hvilke procedurer der anbefales leje eller lån af campsites. Sekretær spørger Søren Løland om han vil hjælpe med at udforme et sådant papir. 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte. - Grænser for udsendelser af mails DL drøftede hvordan vi bedst får udsendt mails til mange medlemmer ad gangen på hensigtsmæssig vis. Kontoret har abonnement på et nyhedsbrevsværktøj, der kan benyttes til store udsendelser. Da det vurderes at LF erne kun vil udsende til egne medlemmer, så bør disse ikke få problemer med disse grænser og ellers vil LF erne kunne udsende gennem kontoret.

4 4. Status på LF DL vendte status på lokalforeningerne ifm. forårets generalforsamlinger, og debatterede hvordan de bedst kunne understøttes. - Fyn (opfølgning) Repræsentanter fra DL deltager i deres bestyrelsesmøde og generalforsamling i februar for at støtte op. Jesper hjælper den nye bestyrelse med at få overdraget fuldmagter til lokalforeningens konti. 5. Nyheder til hjemmesiden og kommunikation generelt. - Bedre oplysning om arrangementer, også lokale henvendelse fra medlem Lokalforeningerne er blevet opfordret til at melde deres lokale aktiviteter til national kalender for øget synlighed. - Billeder til hjemmeside Der mangler billeder af udvalgsformænd mv. på hjemmesiden, så informationsmedarbejderen taget kamera med på generalforsamlingen, og forsøger at få indsamlet disse. 6. Bordet rundt og status på aktiviteter. - Ny mail-person Mette tager den frem til næste DL-møde i marts.

5 7. Status på udvalgsarbejde. DL vendte status for udvalgene, og snakkede om hvordan disse bedst kan understøttes. 8. Nyt fra international - Revurdering af ansøgning til IJBC Den oprindelige beslutning fastholdes. - RTF-ansøgninger DL gennemgik ansøgningerne og godkendte følgende: - Kit Rasmussen og Bettina Bröking til Interchange-træning. - Pia Lykking og Pernille Kok til Børnebystræning - Anders Kristiansen til TTT-træning - Nicoline Sørensen til Step Up træning Der skal desuden fremover indhentes info fra RM om ansøgerne. - International Meeting survey (NA perspective) DL udfyldte spørgeskemaet. - Transition Team(TT): oplysning om hvor vi er og de diskussioner, der pt kører. Der har været en diskussion om TT-medlemmer må være med i Governing Board(GB). Denne diskussion er pt. lukket med at der ikke foreligger nogen beslutninger om det, så der må indstilles en motion om det, hvis dette ikke skal være tilladt. Danmark er ikke imod at TT-medlemmer stiller op til GB.

6 - Ny hjemmeside Der er nu kommer præcise datoer mv. Informationsmedarbejder sørger for at kommunikationen vedr. skiftet kommer ud til medlemmerne. 9. Akutte problemer og andre beslutninger. - Billede underskrevet af Doris Allen DL drøftede hvad man skulle gøre med billedet, og besluttede at dette skal blive på kontoret. - Leder og bestyrelsestræning hos DUF o.a. (Jesper) Udsat punkt - RM Betalingskort Ved mange forsikringer skal man selv lægge ud i første omgang, og får først senere refusion, derfor besluttede DL at godkende at den nationale Risk Manager får et internationalt betalingskort med høj grænse. Sekretær og RM undersøger hvilket kort der skal udstedes, og vender det med formanden før bestilling. HB orienteres på næstkommende HB-møde. - Ansatte som frivillige DL drøftede punktet efter de ansatte var gået, og vil udarbejde et dokument med nærmere retningslinier for ansattes mulighed for at deltage i frivilligt arbejde. - Idepuljeansøgning fra Anna Forrest DL godkendte ansøgningen Nanna svarer Anna. - Ny Landskasserer Nanna har sendt en mail om at vi har behov for en til LF erne, med håb om at de kan hjæpe med at finde en.

7 - Sted til visionsweekend Jesper og Emilie undersøger steder. - Projekt med Norge Desværre har ingen ansøgt. Jesper orienterer Norge. - Printer Da den nuværende printer på kontoret laver en del fejl, bevilgede DL indkøb af ny printer med budget på ca. 5000kr.

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Til stede: Hanne Sterndorf, Michael Tettinek, Pia Rubin-Grøn, Winnie O. Sørensen, Bente Jacobsen, Allan El-Zayat og Linda

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere