Fleksibilitet og fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet og fællesskab"

Transkript

1 Peter Busch-Jensen Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv Ph.d.-afhandling Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Maj 2011

2 Peter Busch-Jensen Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv En udgivelse i serien Afhandlinger fra Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi, Roskilde Universitet 1. udgave 2011 Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi og forfatteren Forsidebillede bragt med tilladelse af billedkunstner Maria Torp Omslag: Vibeke Lihn Sats: Forfatteren Tryk: Kopicentralen, RUC Forhandles hos RUC-Bogladen/Samfundslitteratur ISBN: Udgivet af: Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi Roskilde Universitet P10, Postboks Roskilde Fax: Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

3 Forskerskolens forord Peter Busch-Jensen Denne afhandlings særlige problemstilling er at undersøge hvorledes hverdagslivet er forbundet med brede samfundsmæssige perspektiver. Vi befinder os i det daglige arbejde på et reklamebureau, og undersøgelsen drejer sig om modsætningsfyldte dynamikker i bureauets hverdag. Vi skal se, hvorledes medarbejderne forsøger at balancere i en søgen efter på den ene side øget indtjening, effektivitet og produktivitet og på den anden side et godt arbejdsliv, meningsfuldt arbejde og gode arbejdsforhold. I undersøgelsen bestræber forfatteren sig på at bestemme de udbredte betingelser herfor. En ph.d.-afhandling er et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning - som det siges i Bekendtgørelsen om forskeruddannelse. Ph.d.- afhandlingerne er at betragte som videnskabelige udviklingsarbejder, der yder hver deres forskningsmæssige bidrag - både i relation til deres konkrete problemstilling og i forhold til at aftegne det nye forskningsområde: Forskning i hverdagslivets socialpsykologi. Forskeruddannelsesprogrammet Hverdagslivets Socialpsykologi gennemfører forskeruddannelse i teoretiske og metodologiske tilgange til udforskning og forståelse af menneskers hverdagsliv. Programmet bygger på en tværvidenskabelig udvikling af teori, viden og metode med særlig udspring i socialpsykologiske problemstillinger, knyttet til menneskers sociale hverdagsliv. Programmet udmærker sig på den måde ved en problemorienteret og tværvidenskabelig tilgang til socialpsykologiske spørgsmål i bred forstand. Peter Busch-Jensen s afhandling er et interessant bidrag til undersøgelsen af centrale spørgsmål i dagens arbejdsliv. Afhandlingen skriver sig ind i praksisorienteret socialpsykologi. Forfatteren udvikler en engageret, kritisk og gennemtænkt forståelse af dialektiske dynamikker i de aktuelt opståede former for produktion og samarbejde. Forfatteren inddrager den subjektive dimension i sin begrebslige tilgang. Det gør det muligt at dykke ned i den virkelige verden og dens dilemmaer og at generere præcise og tætte beskrivelser af arbejdsstedets konfliktuelle kooperation. Forfatteren inviterer medarbejdernes forskellige syn på arbejdet ind i sine analyser og forstår dem som standpunkter, der er forståelige og fornuftige. En sådan fremgangsmåde giver plads til andres argumentation og til en detaljeret afklaring af grunde, præmisser og subjektive handlingers sociomaterielle kontekst. Herved konstituerer fremgangsmåden omdrejningspunktet for konfliktuel kooperation. Teksten har betydelige litterære kvaliteter, som er betydningsfulde øjenåbnere i relation til analysen. Alt i alt er Peter Busch-Jensens' afhandling et iii

4 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv studie med fortræffelige kvaliteter, der udgør et originalt, empirisk velbegrundet og teoretisk sofistikeret bidrag til vor indsigt i aktuelle arbejdsforhold. Erik Axel, Professor Institut for psykologi og uddannelsesforskning. Roskilde Universitet iv

5 Indholdsfortegnelse Peter Busch-Jensen FORSKERSKOLENS FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD III V VIII KAPITEL 1 1 IND I DEN NYE ORGANISATIONSKULTUR 1 BUREAUET 1 IND I CAT/WEBCORP 10 FORSKELLIGE TILGANGE TIL GENSTANDSFELTET 22 NOGLE KRITISKE PERSPEKTIVER 25 KRITIK AF KRITIKKEN 35 PROBLEMFELT, PROCES OG UNDREN 42 TEORETISK OG SAMFUNDSMÆSSIG KONTEKSTUALISERING 51 METODISK-ANALYTISK AFSÆT 59 PRAKSIS, VIDEN OG PRAKSISFÆLLESSKABER 65 FORHOLDET MELLEM TEORI, PROCES OG TEKST 70 DATA 71 KAPITEL 2 73 IND I HVERDAGENS PRODUKTIONSKREDSLØB 73 IND I HVERDAGEN - UDEFRA 73 IND I HVERDAGEN - FRA OVEN 81 FORLØBIG OPSUMMERING MELLEM UDEFRA OG OPPEFRA 92 IND I HVERDAGEN - FRA NEDEN 101 FØRSTE SITUATIONSBILLEDE INDE I VISCOSHARE 102 ANDET SITUATIONSBILLEDE - PÅ VEJ TIL CONFERENCE CALL 116 TREDJE SITUATIONSBILLEDE - MØDE MELLEM MELLEMLEDERNE 121 OPSUMMERING 128 KAPITEL v

6 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv DET GAMLE I DET NYE. DET NYE I DET GAMLE 131 DET NYE I DET GAMLE 135 INDFLYDELSENS KONKRETISERING - DE NYE GRÆNSER I DET GRÆNSELØSE 146 TEKNOLOGIENS BRUG OG BETYDNING MELLEM TEORI OG PRAKSIS 147 TEKNOLOGI, TID, RUM, ADGANG OG FÆLLESSKAB 155 DET GAMLE I DET NYE 163 FLEKSIBILITET OG TAYLORISME 164 KAPITEL TEORETISK INTERMEZZO 176 MELLEM BRUD OG KONTINUITET 176 CAT/WEBCORPS SUBSTANS I BEVÆGELSEN 186 KAPITEL HVERDAGENS TILBLIVENDE SUBSTANS 191 FØRSTE BEGIVENHED - ET SKRIDT TILBAGE INDEN VI GÅR FREM 194 FRA KANTINEN TIL ASIEN HÅNDTERING AF SUBJEKTIVE DILEMMAER 206 NOGLE ØVRIGE REFLEKSIONER KONFLIKTER OG NY FAGLIGHED 211 ANDEN BEGIVENHED - KRISEMØDE 220 DILEMMAER MELLEM KUNDE- OG MEDARBEJDERHENSYN 233 AT SKABE ELLER FINDE TAKNEMMELIGE MEDARBEJDERE - SKJULTE FORBINDELSER I MYLDERET 239 DELKONKLUSION 247 KAPITEL ØKONOMI, HANDLEMULIGHEDER, MAGT OG SUBJEKTIVITET 252 PRÆMISSER FOR DISKUSSIONEN 256 HVERDAGENS BETYDNINGS- OG MULIGHEDSØKONOMI 263 FØRSTE SKRIDT - HVERDAGENS BETYDNINGSØKONOMI 269 ANDET SKRIDT - HVERDAGENS MULIGHEDSØKONOMI 272 HVERDAGENS KAUSALITET 280 HVERDAGENS MULIGHEDSØKONOMI 282 DELKONKLUSION 285 vi

7 Peter Busch-Jensen KAPITEL KONKLUSION, OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING 295 DEN RATIONELLE ORGANISATION 295 DEN KONFLIKTUELLE ORGANISATION 300 ET SUBJEKTVIDENSKABELIGT MAGTBEGREB 304 FÆLLESSKABER: THE CRADLE OF THE SELF THE CAGE OF THE SOUL 310 NYE FORMER FOR FÆLLESSKAB I DEN MODERNE FLEKSIBLE VIRKSOMHED 317 DEL OG HELHED 322 EPILOG 329 EN MATERIALISTISK FÆNOMENOLOGI 329 EN KRITISK MATERIALISTISK FÆNOMENOLOGI 329 KRITIK, HISTORIESYN OG SEKULARISERING 332 MELLEM HISTORICITET OG HISTORIKALITET 334 SEKULARISERING 344 PÅ HVILKEN MÅDE ER KRITISK PSYKOLOGI SÅ KRITISK? 356 DELTAGELSE OG PRAKSISFÆLLESSKAB: MATERIALISTISK- FÆNOMENOLOGISKE BEGREBER 365 DET KRITISKE FORSKERSUBJEKT MELLEM SOLIDARITET OG KRITIK 369 LITTERATUR 375 ENGLISH ABSTRACT 386 DANSK RESUMÉ 391 vii

8 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv Forord Criticism is not an homage to the truth of the past or to the truth of others it is a construction of the intelligibility of our own time. (Roland Barthes, 1964, s. 260) At rejse mellem drøm og realitet Rejsen er en hyppigt anvendt videnskabelig metafor. Og rejsebogen er på mange måder en god skabelon, ikke bare for den spændende roman, men også for en afhandling. En god rejsebog placerer sig i grænselandet mellem det faktiske og det mulige og således i en vis forstand mellem drøm og realitet. På den ene side må der fakta på bordet: rejsemålet i ord, tal og billeder, så det nye og fremmede gøres begribeligt. På den anden side er det hele ikke meget værd, hvis det ikke vækker vores rejselyst: Hvis beskrivelserne hævder at sige det hele og derfor ikke lader noget tilbage, der fortsat pirrer vores nysgerrighed og vækker vores undren. Franz Kafka skrev engang et kryptisk digt om noget af dette. Starten af digtet lyder som følger: viii Han har to modstandere: den første presser ham bagfra, fra begyndelsen. Den anden blokerer vejen frem. Han yder modstand mod dem begge. For en sikkerheds skyld støtter den første ham i kampen med den anden, for han vil have ham fremad. På samme måde støtter den anden ham i kampen mod den første, eftersom han ligeledes skubber ham tilbage. Men sådan forholder situationen sig kun rent teoretisk. For det er jo ikke kun de to modstandere, der er her, men også ham selv og hvem ved, hvad han vil? Hans drøm er en skønne dag i et upåagtet øjeblik at hoppe ud af denne evige tvekamp og ud fra hans store erfaring som kæmpende - blive forfremmet til dommer over hans to kombattanter og deres indbyrdes kamp. Jeg bilder mig ind, at Kafkas fortælling handler om det moderne menneske, der forsøger at forstå the intelligibility of his time. Et menneske fanget i en kampzone mellem fortid og fremtid; tradition og fornyelse; drøm og realitet. Det er i dette mellemrum - mellem det velkendte og nye, det trygge og det ukendte -, at det moderne menneske finder sig selv. Presset bagfra af traditioner og oprindelser, der dog ikke længere fremstår selvfølgelige. Presset forfra af forandringer, nye opfindelser og ukendte muligheder, der modsat synes stadig mere insisterende. Dette udgør på sin vis også rammen for denne tekst, der ikke alene, som rejsebogen, skriver sig ind i spændingsfeltet mellem beskrivelse og erfaring, men som også handler om moderne arbejdsliv i mellem-

9 Peter Busch-Jensen rummet mellem drømme og realiteter og mellem gamle og nye spørgsmål og dilemmaer. Alt sammen med det håb at blive klogere på the intelligibility of our own time. Kafkas digt handler ikke kun om fortid og fremtid. Det handler også om hvordan mennesket i nuet forholder sig til den evige skubben og masen mellem nyt og gammelt; tradition og fornyelse. Subjektet i Kafkas fortælling bliver ikke alene skubbet forfra og bagfra. Han skubber også igen. Og det er netop det, der i en vis forstand holder både ham selv og tiden på plads. Uden levende subjekter, der til tider skubber fremad og andre gange sætter hælene i, ville historien ikke bestå af andet end ubetydelige variationer. Forandring synes i en vis fortand at give sig selv, ja vist. Udvikling derimod kræver en aktiv indsats og vi kan kun fastholde forskellen mellem de to, hvis vi også fastholder, at tingene ikke bare forandrer sig, men også kan forandre sig til det værre eller til det bedre. Uden kritisk tænkning og refleksion braser forskellen mellem forandring og udvikling sammen. Det er derfor ikke nok at vi undrer os. Det er også vigtigt, at vi udvikler kriterier og begreber, der kan give denne undren retning, således at vi også fortsat kan glæde os og/eller ærgre os over tingenes retning. Begge dele må foregå med begreber, der fastholder en dynamisk forbindelse mellem fortid og fremtid og dvs. begreber, der på én gang fastholder en interesse for tingenes bredere forbindelser over tid og sted og en samtidig respekt for det unikke i situationer. Men kan man få greb om det nye med gamle begreber? Og risikerer man eventuelt at miste forbindelserne til det gamle af syne, hvis man insisterer på helt nye? Vigtigere endnu: hvordan får vi også fat i det konkrete virksomme subjekt mellem fortid og fremtid og de måder, det selv skubber på og holder tiden på plads? Dette er spørgsmål, jeg har søgt svar på i denne afhandling. Skriveprocessens dilemmaer At skrive er en rodet affære. Grammatikkens bud er hårde: sætninger skabes på adskillelser af subjekt fra objekt, der siden væves sammen til længere afsnit og kapitler i en søgen efter orden, opbyggelighed, forståelighed og linearitet. Det, der skal beskrives, hænger imidlertid ikke sådan sammen. I den faktiske skriveproces bygger man derfor nok op og på, men flytter også rundt, når nye sammenhænge kommer til syne. Og det gør de altid. På et tidspunkt siger man: Nu er den der!, velvidende at der er tale om én linearitet ud af flere mulige. En enhed grundlagt på adskillige uudforskede muligheder. En tekst har mange begyndelser og lige så mange slutninger. Man starter et sted, men ix

10 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv opdager siden, at begyndelsen flyttes og ændres. Slutteligt opdager man, at man i grunden kan begynde hvor som helst, fordi det hele hænger sammen. Det var først, da næsten det hele var skrevet, at jeg endelig vidste, hvad det i grunden var, jeg vil sige og jeg derfor langt om længe var i stand til at skrive. Det er muligt, at ikke alle har det sådan og skriver sådan. Beskrivelsen passer dog godt på, hvordan denne afhandling er blevet til: gennem rodede og forvirrende processer og omskrivninger. Ligesom det også passer godt på afhandlingens form, der med dens vekslinger mellem fortællende afsnit og bratte skift til kompakte analyser nok har flere spor end jeg havde håbet på af presset fra fremtiden om færdiggørelse. Ikke desto mindre passer det imidlertid også godt til det, afhandlingen omhandler og beskriver. Ligesom en tekst, fremstår også organisationer typisk som rationelt planlagte lineære størrelser. Sådan tænker og forstår vi dem ganske ofte: som funktionelle, kausale og logiske. Men det er måske snarere grammatikken, der taler. Denne mistanke er på sin vis endt som både begyndelsen og slutningen på denne afhandling. Først sådan har jeg slutteligt kunne forstå hverdagens dynamikker og de sociale udviklinger i det reklamebureau, denne afhandling omhandler og som jeg har valgt at kalde Cat/WebCorp. Afhandlingen starter med, at vi rastløst kaster os ind i hverdagen. Siden præsenterer jeg nogle overordnede fokuspunkter, spørgsmål og interessefelter. Vi vender dernæst tilbage til den konkrete hverdag, men dels nu med andre ting i fokus, dels anskuet fra forskellige steder og perspektiver. Undervejs ender vi indimellem med nogle holdepunkter og fodfæste, der dog sidenhen opløses igen for at lade flere sammenhænge og forbindelser komme til orde. Traditionen tro indrammes det hele slutteligt i nogle sammenfattende konklusioner, der dog mindre traditionelt følges op af en teoretisk begrebsramme. Typisk præsenteres den slags først i afhandlinger. Her er de langt til sidst, idet pointen er, at teoretiske afklaringer foldes ud af praksis og ikke omvendt. Kort om indholdet Indholdsmæssigt er afhandlingen et forsøg på at forstå, hvordan arbejdet i et stort dansk reklamebureau giver mening og får betydning for de forskellige deltagere. Afhandlingen forsøger at sætte de komplekse bevægelser mellem det partikulære og det generelle; det kontekstuelle og det tværkontekstuelle; det situerede og samfundsmæssige på fælles begreber. Samtidig forfølges en interesse for nogle mere konkrete socialpsykologiske spørgsmål angående hvordan de enkelte deltagerne med deres handlinger er betingelser for hinanden og hvordan de med deres handlinger, om man så kan sige, gør det fælles. x

11 Peter Busch-Jensen Ingen handling kan forstås uafhængigt af dens betingelser, ligesom disse betingelsers betydning heller ikke kan forstås uafhængigt af deltagernes handlinger. Ovenstående spørgsmål - om arbejdets mening og hvordan deltagerne med deres handlinger er betingelser for hinanden og det fælles undersøges derfor ud en dialektisk grundforståelse. Dvs. ud fra en forestilling om, at subjekt og objekt i praksis udgør en enhed og at sociale fænomeners objektivitet opstår i og med totaliteten af de forbindelser og sammenhænge, de indgår i. Det følger heraf, at social fænomener betragtes som dynamiske og foranderlige: de væves af modsætningsfulde sammenhænge og bevæges af samme grund af indre modsigelser og dilemmaer. Deres betydning og karakteristika kan derfor ikke bestemmes en gang for alle og uafhængigt af tid og sted, men vi kan til stadighed blive klogere på og nuancere vores viden om deres aktuelle betydning i nuet dvs. i mellemrummet mellem fortid og fremtid. Tingene gribes i flugten! Det er et erkendelsesmæssigt vilkår, der også antydes i det indledende citat: Criticism is not an homage to the truth of the past or to the truth of others it is a construction of the intelligibility of our own time. Når tingene gribes i flugten drejer det sig ikke så meget om at kortlægge fortiden og fremtiden, som det handler om at åbne fortiden og fremtiden. Som en anden fransk tænker, Gilles Deleuze, har formuleret det: man skriver altid for at give liv, for at frigøre livet der, hvor det holdes fanget, for at aftegne flugtlinjer. (Deleuze, 2006, s ). Enhver praksis arrangeres, opdeles og samles på bestemte praksisrelevanser, tænkt at muliggøre, vedligeholde og udvikle en særlig praksis og specifikke handlemuligheder. Når man vil undersøge en praksis kan man naturligvis sagtens introducere sine egne relevanser: man kan f.eks. sagtens forestille sig en rasende interessant undersøgelse af indeklimaet eller energiforbruget i et reklamebureau, selvom reklamebureauets ansatte ikke nødvendigvis har skænket disse emner en tanke. Denne afhandling gør dog noget andet. Den har afsæt i interesser og spørgsmål, der i vid udstrækning også er deltagernes. Opmærksomheden er på de praksisrelevanser, reklamebureauet selv eksplicit har arrangeret - opdelt og samlet - den fælles praksis på. Relevanser som f.eks. effektivitet, kreativitet, kvalitet, arbejdsglæde, plads til personlig udvikling, konkurrencedygtighed, fleksibilitet og fællesskab. Mine særskilte tilføjelser består hovedsageligt i en opprioriteret interesse for, hvorledes de konkrete arrangementer betydning for de måder, deltagerne med deres handlinger kan være betingelser for hinanden på og gøre det fælles på. Man kan sige, at jeg tilføjer mine særskilte interesser, der går i følgende retning: Hvordan distribueres handlemuligheder, engagement, oplevelser af mening med, indsigt i og indflydelse på det konkrete arbejde mellem deltagerne i en moderne viden- xi

12 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv virksomhed, der orienterer sig efter fleksibilitet, Lean og Just-in-Time produktion. Tak til Denne afhandling står i gæld til rigtig mange mennesker. Mange af dem nævnes i afhandlingen, men ikke alle. Da mit ph.d. stipendiat var udløbet, kradsede virkeligheden: Ingen penge, men heller ikke nogen afhandling. Jeg havde brug for mere tid til forståelse, fordybelse og overblik, men hvad med hverdagen og hvad med fremtiden? Jeg talte med min kæreste om det. Hun havde længe set, hvor det bar hen ad: at jeg knapt var kommet i gang, da jeg skulle være færdig. Og at pengene var holdt op med at tikke ind. At færdiggøre denne Ph.D. forvandlede sig undervejs til en risikabel og indimellem frustrerende affære - ikke bare for mig, men for min familie. I lange perioder matte arbejdet på den kiles ind i weekender, aftener og ferier. Alligevel blev du, Maria, ved med at bakke op og give plads. Så først og fremmest tak til dig. En kæmpe stor tak også til de mange ansatte i Cat/WebCorp, der må nøjes med en anonymiseret tilstedeværelse i afhandlingen. Ikke mindst Ole, der inviterede mig indenfor og gentagne gange stillede sin tid, viden og tålmodighed til rådighed. Og Peter, der gjorde det samme og føjede både husly og venskab til ligningen. Tusind tak! Slutteligt også stor tak til en masse gode kolleger fra Roskilde Universitet og andre steder. Til mine kolleger i forskningsgruppen STP (Subjectivity, Technology. Practice), der har hjulpet til med både konkrete kommentarer og vigtige oplevelser af at høre til. Ikke mindst Charlotte Højholt og Ernst Schraube. Men også andre kolleger fra RUC, der på forskellig vis har bidraget undervejs med støtte, inspiration, konstruktive kommentarer og lærerige udfordringer: Peter Olsén, Birgitte Elle og Åse Lading. En stor tak også til Morten Nissen fra KU, Kristian Kreiner fra CBS og Uffe Juhl Jensen fra AAU. Slutteligt vil jeg dog først og fremmest takke min vejleder, Erik Axel, der har udvist en tålmodighed af den anden verden med mig og mine evindelige omskrivninger. Til trods for at jeg har trukket processen udover enhver rimelighed, er Erik blevet ved at finde tid til mig, vedblevet at være optimistisk, engagerende og hjælpsom. Jeg var ikke blevet færdig uden denne opbakning. Denne afhandling er ikke blot min, men også hans, selv om eventuelle selvmodsigelser og mærkværdigheder undervejs naturligvis står på min egen regning. Peter Busch-Jensen, København, 2011 xii

13 Kapitel 1 Peter Busch-Jensen Ind i den nye organisationskultur Bureauet I hjertet af en af Danmarks større byer ligger et af landets mest succesfulde reklamebureauer. Bureauet holder til i en stor etagebygning holdt i metallisk beton kun brudt af enorme glaspartier. Over indgangspartiets store svingdør fortælles i nøje udvalgte skrifttyper, hvem bygningen tilhører: Heraclitus. Navnet står med store bogstavsblokke. Skrifttypen er massiv, men dens bløde kunstfulde linjer signalerer en ungdommelig opblødende lethed. Gennem den store svingdør sluses man ind i et livligt mylder af travlhed. Stemningen mærkes øjeblikkelig og reflekterer på glimrende vis skriftypens signaler. Stemningen er frisk og energisk. Menneskene er unge, sjældent mere end år gamle og de mange spøgende kommentarer på kryds og tværs understøtter indtrykket af engagement og god stemning. Folk lader til at have det godt her og de er udadvendte og i øvrigt bemærkelsesværdigt velplejede og velklædte sidstnævnte på den uformelle facon, der gør slips og jakkesæt til en sjældenhed uden at man af den grund mister associationen til det private erhvervsliv. Dette særtræk er i øvrigt symptomatisk for det samlede indtryk: stemningen, indretningen, interiøret og menneskene går på sofistikeret vis op i en højere enhed; en slags senmoderne miks af arbejde og fritid, seriøsitet og afslappethed, kontrol og frihed; arbejdsglæde og leg. I foyeren er enkelte i færd med at checke for beskeder eller lignende ved receptionen, men de fleste er på vej ind eller ud af kantinen, der ligger lige ved siden af receptionsområdet. De, der er på vej ud, har oftest kurs mod bygningens trafikale hovedpulsåre: den monumentale trappe midt i foyeren. Hvis ikke retningen er sat mod en af de to elevatorer, der symmetrisk flankerer trappen. Elevatorerne er det typiske valg, hvis endestationen ligger højere end 3. sal. Og ventetiden giver anledning til mange kommentarer til og fra de mere trappeglade af kollegerne. Har du ikke bedre af trappen? eller Ses vi senere til mødet?. De besøgende gæster, og dem er der også altid nogen af, 1

14 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv håndterer den uformelle tone med medlevende smil, mens de forsøger på at få et glimt af virksomhedens seneste reklamespots, der kører i en cirkulær uendelighed på de to fladskærme ved elevatorerne. Den enorme trappe er husets hovedpulsåre, der med sin enorme diameter og svingende linjer gør den til en velegnet kulisse for fotomontager. Det er dog kantinen, der er husets hjerte. Det er her, man spiser sammen og tager sig en slapper. Det er her, der gives fællesbeskeder og holdes mandagsmøder og her de mere intime og uformelle samtaler og møder finder en ideel ramme. Kantinen består af ét stort glasindrammet lokale med udsigt til gaden. I den ene ende løber det aflange lokale langs et åbent køkken, afskærmet af et langt serveringsbord, hvor frokostbuffeten stilles frem. Rummet fremstår let og med samme indtryk af åbenhed, der kan genfindes i de store åbne kontorlandskaber højere oppe i huset. Kantinen er spisested, mødested, arbejdsrum og refugium og benyttes dagen igennem og ikke sjældent aftenen med. Ved dens indgang, lige efter receptionen, er der lagt læsestof til rette til fri afbenyttelse: aviser, kunstbøger og kulørte fagblade, der kan trækkes op under armen, mens man smutter ind i mellemgangen efter en kop kaffe ved én af de avancerede kaffemaskiner eller en kølig økologisk sodavand fra et af de store køleskabe. Indenfor venter så maden. Og hvilken mad. Morgenbordets fine lille udvalg af friske boller og frugt overgås hver middag af en overdådig frokostbuffet, der ofte suppleres af små kageoverraskelser ud på eftermiddagen. Maden rækker langt udover de biologiske behov. Den er ikke bare velsmagende, sund og varieret. Den er decideret imponerende og pirrer det sociale velbehag såvel som de æstetiske sanser. Som de særprægede fotos på væggene fortæller maden med tydelige bogstaver, at her skal man ikke alene have det godt, når man er på arbejde, man skal også have det sjovt, være med på den værste og føle sig privilegeret. Og det er vi og det gør vi - både ledere, ansatte, kunder og ph.d. studerende. I Heraclitus synes industrialismens forestillinger om triste industrihaller og rigide bureaukratiske strukturer og skrankepaver at tilhøre en fjern mytologisk fortid. Var en tidsrejsende fra midten af forrige århundrede ved en sælsom kosmisk begivenhed havnet i dette scenarie, ville han formentlig føle sig dybt desorienteret. I første omgang naturligvis over den anderledes indretning, materialebrug og de mange nye teknologier. Sidenhen dog langt mere grundlæggende over det fremmedartede kulturelle landskab. Fladskærmenes levende billeder ville trods alt bringe minder frem om det firkantede sorthvide fjernsyn, ligesom computernes keyboards i receptionen ville lede ham på sporet af den velkendte skrivemaskine. De alt andet end puritanske fotos på væggene, ville imidlertid sandsynligvis vække hans uro og ideen om, at han be- 2

15 Peter Busch-Jensen fandt sig på en arbejdsplads, ville formentlig forekomme ubegribelig. For hvor var de faglige grupperingers vanlige sociale og fysiske udtryk; de velkendte markeringer af hierarkier, rangorden og privilegiefordelinger og i det hele taget arbejdslivets traditionelle rutinepræg, maskinelle rytmikker, manifestationer og symboler: de uniforme beklædningsformer, den spartanske indretning for ikke at tale om arbejdsdagens normale punktlige tidslige inddelinger og fysiske afgrænsninger? I Heraclitus kommer folk tilsyneladende dryssende, når det passer dem. Den ene dag kl. 10 for så oven i købet at gå direkte til tidlig frokost. Den næste dag kl. 8 for så at arbejde til langt ud på aftenen eller sågar om søndagen. Der er fri adgang for alle til alle steder i huset. Og i kantinen kan man bruge dage på at hitte rede i, hvem der er hvem og hvem, der arbejder med hvad. De overhørte samtaler løfter ikke meget på sløret. Selve tonen er renset for de vanlige anslag af hierarki. Den er afslappet og uformel, ja venskabelig og nærmest familiær, men samtidig også hurtig, kompakt og målrettet og selv når der jokes, er der bid i tempoet. Sidstnævnte kommer bl.a. til udtryk i et på én gang velkendt men alligevel fremmedartet sprog, hvor der konstant kastes engelske ord og forkortelse ind i ellers ganske normale sætninger: Nåede du at uploade billedfilerne til final 2 i EPG? Ja, men GIFF-formatet giver sgu ikke ligefrem workflow. Jeg fatter ikke, vi ikke kører JPG?. Vores tidsrejsende ville have svært ved at forstå, hvad der blev talt om og formentlig finde den uformelle og ligefremme tone ganske besynderlig for en arbejdsplads af denne størrelse. Det kan naturligvis tænkes, at han ville glæde sig over transformationen og finde mod til at deltage. Dog blot for at konstatere, at hans vittige bemærkninger om dengang, han lykkedes med at nedsætte arbejdstempoet på hans gamle arbejdsplads, ville falde til jorden med et brag. For stik mod forventning ville den afslappede stil vise sig at dække over en ukendt form for arbejdsiver og nypuritanisme. Han ville opleve en ukendt begejstring for det at arbejde. Han ville høre folk forklare, at de havde arbejdet videre med et projekt derhjemme til langt ud på natten. Han ville opleve både kvinder og mænd langt op i trediverne forklare, at de ikke havde hverken tid eller lyst til at få børn, hvis det var på bekostning af arbejdet, for slet ikke at nævne de utallige misbilligende blikke hans 2 øller til frokosten ville vække. I Heraclitus bliver selv frokostpauserne brugt til at tale om arbejdsopgaver, kommende møder og kunder. Og kritiske samtaler om ledelsen er en sjældenhed. Der er en udbredt fornemmelse af fællesskab herinde mellem stor som lille, menig som leder. Og runder samtalerne mere private emner handler det ikke sjældent om arbejdsrelaterede fællesoplevelser: den fælles tur 3

16 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv til Island sidste år; den kommende safaritur til Kenya; virksomhedens bordfodboldturnering, koncerten, som man fik billetter til af en kollega; den arrangerede computerspil-aften i sidste uge osv.. Menneskene herinde er glade for deres arbejde. Det udfylder adskillige andre funktioner end de rent faglige og økonomiske og de fleste er oprigtigt engageret og interesseret i virksomhedens muligheder for at skaffe flere kunder, øge omsætningen og effektivisere arbejdet samtidig med, at de ikke sjældent diskuterer muligheden for at søge andre jobs i andre virksomheder, uden det vækker opsigt. Vores tidsrejsende ville utvivlsomt være en smule forvirret og måske slutte, at de velkendte interesseforskelle mellem ansatte og ledere var forduftet. Var han socialist ville han måske ligefrem få den tanke, at verdensrevolutionen var indtruffet. Det nye arbejdsliv Heraclitus er et godt billede på meget af det, der i dag forbindes med moderne arbejdsliv, dets særlige karakteristika og de store forandringer, der er sket på arbejdsmarkedet i hvert fald dele af det - indenfor de sidste år. Ligesom den fiktive tidsrejsende indimellem har været et godt billede på mig i mit af og til forvirrende arbejde med at forstå og begribe samarbejdsformen, de sociale konfigurationer og udviklinger i den del af Heraclitus, der kaldes for Cat/WebCorp. Organisatoriske forbindelser, tendenser og samarbejdsformer kan være vanskelige at gennemskue og begrebsliggøre, når de er kendetegnet ved transformation, omstrukturering og reorganisering. Og både Heraclitus og ikke mindst Cat/WebCorp står efter eget udsagn i en brydningstid: både på arbejdsmarkedet som sådan, i reklamebranchen og internt i virksomheden. At sige at Heraclitus er et godt billede på moderne arbejdsliv, er naturligvis ikke ensbetydende med at alt i Heraclitus er uigenkendeligt for et fortidigt blik, endsige at virksomheden er repræsentativ for moderne arbejdsliv som sådan. Det såkaldt moderne udgøres før som nu af en mangfoldighed af hybrider og medieringer mellem velkendt og nyt. Også Heraclitus består af en uens blanding af det velkendte og det eksperimenterende og rodede begivenheder herimellem. Ikke desto mindre er livet i Heraclitus et godt eksempel på, at arbejdets traditionelle kendetegn, dets fysiske udtryk, kulturelle koder og sociale karakteristika har forandret sig og fortsat er under forandring. Og det er et godt eksempel på mange af de grundtræk, der kendetegner disse dynamikker og fremhæves som succeskriterier i den såkaldte oplevelses- og vi- 4

17 Peter Busch-Jensen dens-økonomi: den mere uformelle tone, begejstringen for det at arbejde og fraværet af magtens tidligere synlige kulturelle, fysiske og sociale markeringer. Én ting er imidlertid arbejdets umiddelbare indtryk og karakteristika. En anden ting er arbejdets og hverdagens komplekse og sammensatte realitet. Her synes udviklingen mere rodet og tingene ikke helt så ligetil. Men alt det kommer vi til. Heraclitus Heraclitus er en forholdsvis ung konstellation. Bureauet er delt i forskellige afdelinger, der varetager forskellige funktioner, lokaliseret forskellige steder i huset. Sådan er det typisk i store eller mellemstore virksomheder. Og sådan er det også i Heraclitus, hvor elevatorernes vertikale bevægelser fører én op og ned mellem forskelligartede forretningsområder: reklamefilm, annoncearbejde, event-bureauer, konsulentarbejde, markedsanalyse, undervisning, PRarbejde og meget andet. Opdelingerne af arbejdsopgaver fortsætter på de enkelte etager, hvor de vertikale bevægelser mellem forskellige forretningsområder nu erstattes af horisontale bevægelser, der flytter én rundt mellem ledelse, kontakt, salg, design, produktion, administration osv.. Huset rummer adskillige afdelinger, men ordet afdeling er måske ikke særlig velegnet. Ordet afdeling antyder, at Heraclitus er en hierarkisk opbygget enhed, men den ide kan føre til ugelang forvirring for nysgerrige Ph.d.-studerende. Heraclitus er vokset ud af en vis form for traditionel vertikal integration mellem diverse led af virksomhedens produktion, distribution, kommunikation og ledelse. Den slags integration er nu engang en uundgåelig bestanddel af organisatoriske vækstprocesser. Men mens denne fremgangsform i en ikke så fjern fortid typisk blev ledsaget af ejerskab og kontrol over relevante produktions- og distributionskanaler, der sikrede stabilitet og konkurrencefordele, ja så kan sådanne fordele i dag sikres på andre måder. Og det bliver de også i Heraclitus. Vækst gennem ejerskab er passé. For som en af cheferne på et tidspunkt forklarede for mig: Succeskriterierne har sgu ændret sig. Ja nogle ting i forhold til ejerskab er fuldstændig vendt på hovedet, hvis man skal klare sig i dag. Heraclitus er ikke organiseret i et hierarkisk pyramidesystem af afdelinger, som vi kender det fra beskrivelser af industrisamfundets og velfærdsstatens til tider enorme bureaukratiske organisationer. Der er tale om en mere decentral, fragmenteret, løs og uoverskuelig konfiguration. I Heraclitus hænger de enkelte dele nok sammen, men de nyder samtidig en vis selvbestemmelse, ikke alene hvad angår kundekreds og det interne samarbejde, men også 5

18 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv hvad angår ejerskab og økonomi. Kantinens tre kokke, opvaskere og køkkenhjælpere er f.eks. alle sammen med husets receptionister, de ansvarlige for intern IT og administrationspersonalet - en del af et selvstændigt selskab, Corperate, der tager sig af at vedligeholde og servicere husets brugere. Corperate er på een gang et selvstændigt selskab, der ejes af visse men ikke alle af Heraclitus partnere. De kan sige ja til alverdens opgaver ud af huset, så længe de honorerer den omstændighed, at de er sat i verden for at servicere husets brugere. Der er således tale om en sælsom blanding af autonomi og nødvendighed. Corperate servicerer husets brugere både som kolleger og som kunder. Og det er en dobbelthed, der snor sig gennem huset og dens mange grupperinger og afdelinger med samme stabilitet som husets massive trappe. Det kan af samme grund være vanskeligt at lokalisere et centrum i Heraclitus, ligesom det kan være svært at identificere de faglige grænseposter og funktionelle skæringspunkter. Selskaberne ejes af forskellige mennesker i forskellige konstellationer og med forskellige fordelingsnøgler. Med tiden er navne og ejerskab blevet mikset på utallige måder, efterhånden som nye forretningsområder er blevet inddraget, gamle blevet opgivet eller opdelt og derfor flyttet rundt mellem selskaberne. Det samlede overblik er i dag et studie i sig selv. Heraclitus udviklingshistorie betyder imidlertid, at mange af de ansatte har tidligere kolleger i andre af husets selskaber og at samarbejdet på tværs derfor indimellem er ret sammenfiltret og til tider en sælsom hybrid mellem distanceret kunderelation og en gensidig kollegial, økonomisk og juridisk afhængighed af varierende styrke. Et forhold der i øvrigt understøttes af en særlig rekrutteringspolitik, hvor man snarere ansættes via personlige kontakter end gennem offentligt tilgængelige stillingsopslag. Også dette bidrager til en vis uigennemskuelighed mht. de betydende relationer og forbindelser i virksomheden. I dag ville mange bruge ord som netværk og matrix om organisationsformer som Heraclitus. Og der er også gode grunde til at markere de mere fleksible og omskiftelige organisationsformer med nye betegnelser. Begreber som matrix og netværk og har dog nogle begrænsninger. For nok er der større decentralisering, fleksibilitet og autonomi på spil mellem de forskellige dele af Heraclitus end begrebet afdeling typisk konnoterer. Men arrangementet giver samtidig plads til højst forskellige ledelses- og organisationsformer rent internt, ligesom direktionslokalets runde bord fortsat har en vis form for bordende. Den udgøres primært af to personer: direktøren for Heraclitus ældste og mest velrenommerede del, hvis ene stifter også var medinitiativtager til Heraclitus og som fortsat er hovedaktionær i langt de fleste af 6

19 Peter Busch-Jensen selskaberne. Og direktøren og ejeren af Cat/WebCorp, Rene, der er den anden af husets initiativtagere, medejere og stiftere. Det er livet og udviklingerne i Cat/WebCorp, denne afhandling handler om og det er således Rene, der er chef for de medarbejdere, ledere og mellemledere, jeg gennem 2 år har talt med, været sammen med, interviewet og observeret. Før vi hører mere herom, skal vi dog først have lidt af forhistorien på plads. Heraclitus tilblivelse I husets kantine fortælles historien om Heraclitus typisk frem som en fortælling om et succesfuldt ægteskab mellem på den ene side mere klassiske marketings- og kommunikationsdyder og på den anden side behovet for at videreudvikle og supplere disse dyder i forhold til en skærpet konkurrencesituation og i forhold til mere teknologidrevne medier, kommunikations-, produktions,- og distributionsformer. Heraclitus opstod som et samarbejde mellem et mere traditionelt reklamebureau og et ungt bureau, der havde reddet på IT boblen og som havde god fod på de nye medier, deres muligheder og på nogle af de nye teknologidrevne produktionsformer. Den fortælling starter med dannelsen af et lille bureau, dengang IT-boblen endnu svævede uskadt over den økonomiske realitet. Dengang man bare skulle sætte E foran, så var der kraftedeme guld op i røven på alle, som en af de ansatte formulerede det. Historien lyder, at Rene, der netop var hjemvendt efter 2 år i et stort udenlands reklamebureau, havde en god ide med hjem i baggagen. Han ville starte sit eget reklamebureau gearet til den nye økonomi og med fokus på de nye teknologiers muligheder. Det blev starten på byreauet CatCorp, der blev stiftet med økonomisk hjælp fra direktøren af et af Danmarks større reklamebureauer. Han troede på ideen. CatCorp blev hurtigt en succes. Nogle imponerende kunder kom i hus af både national og international vægtklasse og efter blot et år delte man bureauet, der i mellemtiden var vokset fra 5 til 35 mand, i to dele: CatCorp og WebCorp. Begge havde specialiseret sig i viden om og tekniske løsninger på, hvordan de nye teknologier og mediekanaler (internet, webportaler, onlinedatabasesystemer m.m.) kunne udnyttes til hurtig og effektiv markedsføring ikke mindst vha. reklamekataloger og on-line reklamer. Man var kort sagt rigtig god til at sætte E foran og tilmed gøre det på en måde, der senere overlevede IT-boblens sammenbrud. Dengang som nu leverede Cat/WebCorp varen og tilmed til tiden noget der efter sigende var og fortsat er lidt af en undtagelse indenfor branchen. 7

20 Fleksibilitet og fællesskab frembringelsen af nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv Året efter indgik det lille bureau i et tættere samarbejde med den oprindelige investor. Det lille firma havde brug for en stærk samarbejdspartner og lignede til gengæld en stærk investering i reklamebranchens fremtid. I 2000 gik det unge og det ældre reklamebureau derfor sammen. Det var denne konstellation, der dannede reklamebureauet, Heraclitus, der sammen flyttede ind i Heraclitus-huset. Heraclitus rummer i dag adskillige selskaber, men konstellationens tilblivelse skyldes efter sigende et succesfyldt miks af klassiske dyder - udfoldet i et miljø af kunstnerisk kreativt arbejde med ideer til sjove og skæve kampagner, reklamer og tv-spots, der dog ikke altid færdiggøres til tiden og indenfor budgettet - og nye kompetencer, centreret om teknologisk know-how og strømlinede arbejdsgange, der sprøjter design af kataloger, annoncer og internetbannere ud i et stadigt mere imponerende omfang og tempo, uden på noget tidspunkt at misse en deadline. Dette miks udgør også en del af de udfordringer og problemer, der omtales af ledere og medarbejdere i Heraclitus. Udfordringer og problemer omkring at kombinere og integrere de forskellige arbejdsformer og arbejdskulturer. Den historie er dog sekundær for denne afhandling. Den handler ikke om Heraclitus som samlet enhed, men først og fremmest om udviklingen i det teknologidrevne bureau, der er en del af Heraclitus og som mens jeg var der leverede en markant og voksende del af Heraclitus samlede omsætning og succes. Cat/WebCorp Det engang lille bureau, Cat/WebCorp, er i dag et stort beundret reklamefirma, hvis organisationsform og udviklingsretning af mange opfattes som en skabelon for fremtiden. Cat/WebCorp er en succes og de er gentagne gange blevet fremhævet i medierne som en af Danmarks mest succesfulde videnvirksomheder og frontløbervirksomheder. Cat/WebCorp udgør en integreret del af et større virksomhed, men respekteres samtidig i sin egen ret, som et selvstændigt reklamebureau, der år for år kravler op ad reklamebranchens interne ranglister og i dag lønner mere end 150 mennesker, fra mere end 15 forskellige lande og med afdelinger også i asien, hvor stadig større dele af design-produktionen er rykket ud og hvor nye afdelinger for softwareudvikling også er etableret. Således talte man allerede i 2007 også mere end 50 ansatte i de to selskaber i asien. Cat/WebCorp nøjes ikke længere med at designe kataloger. De designer hundredvis af annoncer, fax er og internetbannere dagligt og de arbejder med avanceret it-infrastruktur og workflow-engines til store internationale virk- 8

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vækst, mennesker og service

Vækst, mennesker og service 1 Vækst, mennesker og service Det kan Cremans rådgivning gøre for din forretnings vækst I mere end 25 år har Cremans stifter arbejdet med virksomheders idéer, og menneskene bag dem. Hos Creman har vi,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

GUCK. Art Direction & Design. Århusgade 62 kld København Ø

GUCK. Art Direction & Design. Århusgade 62 kld København Ø GUCK Art Direction & Design Århusgade 62 kld. 2100 København Ø guck@guck.dk +45 4242 0207 www.guck.dk GUCK betyder 'se' på tysk og en 'klistret' masse på engelsk. Men allermest betyder GUCK skæve ideer

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere