Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking"

Transkript

1 Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) August 2016 (Version 2)

2 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Online ISBN Vejledningen er udarbejdet af Forsyningssekretariatet August 2016 (Version 2)

3 SIDE 3 AUGUST 2016 (VERSION 2) Indhold Kapitel 1 Indledning Indledning Vejledningens struktur Mulighed for kvalitetssikring af jeres indberetning, under selve indberetningen Nye elementer i indberetningen til benchmarking Screeningsmetode Totaløkonomisk benchmarkingmodel... 6 Kapitel 2 OPEX-indberetning Costdriveren Ledninger Costdriveren Pumpestationer Costdriveren Regnvandsbassiner Costdriveren Spildevandsbassiner Costdriveren Minirenseanlæg Costdriveren Renseanlæg Costdriveren Slambehandling Costdriveren Slamdisponering Costdriveren Kunder Kapitel 3 CAPEX-indberetning Produktionsanlæg Renseanlæg < PE uden mulighed for opdeling Produktionsanlæg Renseanlæg >= PE, Vandbehandling Produktionsanlæg Renseanlæg >= 5.000, Slambehandling Produktionsanlæg Renseanlæg >= 5.000, Slamdisponering Distributionsanlæg Ledningsnet efter zonekategori Distributionsanlæg Brønde efter zonekategorier Distributionsanlæg Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg efter zonekategorier Distributionsanlæg Store pumpestationer inkl. SRO-anlæg efter zonekategorier Distributionsanlæg Overløbsværker efter zonekategorier Distributionsanlæg Forsinkelsesbassiner efter zonekategorier Distributionsanlæg Sparebassin/laguner efter zonekategorier Fællesfunktionsanlæg Andre Fællesfunktionsanlæg Øvrige Kapitel 4 Vejledning til ansøgning om særlige forhold Hvad er et særligt forhold? Formelle krav til godkendelse af et særligt forhold Hvordan ansøges om særlige forhold for drifts- og anlægsomkostninger? Hvordan dokumenteres rammebetingelsen og meromkostningerne?... 27

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING 4.5 Særligt om udskiftning af aktiver før tid grundet infrastrukturomlægning Betydning for tidligere godkendte og afviste særlige forhold Eksempler på særlige forhold... 28

5 SIDE 5 AUGUST 2016 (VERSION 2) Kapitel 1 Indledning 1.1 Indledning Med den nye vandsektorlov er der indført totaløkonomisk benchmarking (TOTEXbenchmarking). Det betyder, at I skal indberette data både i forhold til drift (OPEX) og investeringer (CAPEX). Forsyningssekretariatet har til de økonomiske rammer for 2017 udarbejdet en vejledning til indberetning af benchmarkingdata til den nye TOTEX-benchmarkingmodel. Vejledningen vedrører kun indberetningen til benchmarking for 2017 og beskæftiger sig derfor ikke med de fremtidige indberetninger. Formålet med vejledningen er at sikre en større klarhed for det enkelte selskab om, hvordan de enkelte costdrivere og underliggende forhold skal opgøres i forbindelse med indberetningen til benchmarking for Vejledningens struktur Vejledningen er opdelt i fire kapitler. Kapitel 1 indeholder generel information om indberetning til benchmarking. Kapitel 2 er vejledning til OPEX-indberetning af costdrivere og underliggende forhold. Kapitel 3 er vejledning til CAPEX-indberetning. Kapitel 4 er en vejledning til ansøgning om særlige forhold. 1.3 Mulighed for kvalitetssikring af jeres indberetning, under selve indberetningen Indberetning foregår via indberetningssystemet VandData. Vejledning til indberetning i Vand- Data findes her: VandData vejledning. VandData indeholder en række funktioner, som I vil kunne drage fordel af i kvalitetssikringen af jeres indberetning. En række af costdriverne indeholder nye automatiske sumfelter. Fx vil længden af ledninger blive summeret nederst på siden. Den automatiske summering fungerer som en kvalitetssikring af, om I har indtastet korrekte oplysninger. Derudover vil det i VandData ikke være muligt at indtaste negative tal. Indberetningen af årets faktiske driftsomkostninger (FADO) skal i VandData gøres i prisloftindberetningen (fane I ). Dette er nærmere beskrevet i vejledning om indberetning til økonomiske rammer. I skal bruge følgende til indberetningen:» Jeres indberetningsskema til CAPEX, som I kan hente på vores hjemmeside. Se nærmere herom i kapitel 3.» Jeres sidste års OPEX-indberetning af costdrivere findes allerede i VandData. Den fremgår af kolonnefeltet til venstre for feltet, I indberetter i» Eventuelt jeres sidste ansøgning om særlige forhold.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.4 Nye elementer i indberetningen til benchmarking Indberetning af data i forhold til investeringer foregår på samme måde, som da I indberettede til Copenhagen Economics i løbet af sommeren Jeres indberetningsskema vil indeholde de data, som I tidligere indberettede til Copenhagen Economics samt en kolonne, hvor I skal angive en 2015 status. Det vil sige, at hvis I ikke har nogle ændringer i forhold til det, I indberettede til Copenhagen Economics, kan I blot kopiere jeres indtastede data over i 2015-kolonnen. Hvis I ikke indberettede til Copenhagen Economics, skal I udfylde et nyt indberetningsskema. I kan eventuelt tage udgangspunkt i jeres POLKA se mere om dette her. Når indberetningsskemaet er udfyldt, skal det vedhæftes i jeres benchmarkingindberetning i VandData under fanen CAPEX. En ny funktion i indberetningen til benchmarking er, at sidste års OPEX-indberetning ses i kolonnen til venstre for feltet, der indberettes i, i år. I tilfælde af afvigelser mellem to års indberetninger vil det fremgå af kolonnen Afvigelse længst til højre i indberetningsskemaet. En sidste ny ting i indberetningen til benchmarking er, at under fanen særlige forhold, hvor I angiver navn på særlige forhold og vedhæfter tilhørende dokumentation, vil vi nu bede jer om at angive meromkostningerne i et felt direkte i VandData. Meromkostningerne skal både fremgå af dokumentationen og af feltet Meromkostninger i kr. i fanen Særlige forhold. 1.5 Screeningsmetode Information om screening af benchmarking indberetninger Efter VandData lukker for indberetninger den 15. maj 2016, vil vi sammenligne dette års indberetninger i forhold til tidligere års indberetninger. Sammenligningen vil blive lagt op på vores hjemmeside i et excel-skema under Benchmarking Hvis I har en væsentlig afvigelse af FADO eller på en costdriver i forhold til tidligere år, vil det fremgå af dette skema. De selskaber, der har en væsentlig afvigelse i forhold til tidligere år, vil blive bedt om at redegøre for, hvorvidt afvigelsen er korrekt og gældende for Hvis I ikke redegør for forskellene, vil vi skønne, hvilket niveau der skal bruges for jer i forhold til benchmarkingen. 1.6 Totaløkonomisk benchmarkingmodel Vi har den 1. marts 2016 fået overdraget et forslag til en totaløkonomisk benchmarkingmodel fra Copenhagen Economics 1. Vi arbejder frem mod sommeren 2016 på at tilpasse modellen i forhold til den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. 1 Rapporten kan findes her.

7 SIDE 7 AUGUST 2016 (VERSION 2) I løbet af efteråret vil vi offentliggøre den nye totaløkonomiske benchmarkingmodel, som anvendes ved bestemmelsen af effektiviseringspotentialerne og dermed de individuelle effektiviseringskrav. Modellen offentliggøres på vores hjemmeside.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 OPEX-INDBERETNING Kapitel 2 OPEX-indberetning Indberetning af data i forhold til drift foregår på samme måde som sidste år. 2.1 Costdriveren Ledninger Bemærk Kilometer ledning opgøres som samtlige ledninger, I har i drift inklusive længden af stikledninger, opdelt efter zone i Nedenfor ses definitionerne på zonekategorierne: Tabel 2.1 Definitioner på de fire zoner Zone Landzone Byzone Cityzone Beskrivelse Områder defineret som landzone eller sommerhusområde i kommuneplanen. Områder defineret som byzone i kommuneplanen. Områder som er defineret som by efter kommuneplanen, og med mere end indbyggere i byzonen. Yderligere skal området opdeles i kvadratceller (områder af meter) hvor følgende er gældende:» Kvadratcellen skal have mindst 50 indbyggere eller,» kvadratcellen skal bestå af mere end 75 pct. byerhverv. Indre cityzone Områder som opfylder kriteriet under city, og hvor der er mere end indbyggere, og hvor kvadratcellen er:» Gågader eller,» ensrettede veje eller,» defineret som fredet- eller bevaringsværdigt område.» I kan finde yderligere information angående zone-kategorierne på dette link. Kilometer ledning i landzone Her skal I indtaste kilometer ledning i landzone, som var i drift i Kilometer ledning i byzone Her skal I indtaste kilometer ledning i byzone, som var i drift i Kilometer ledning i cityzone Her skal I indtaste kilometer ledning i cityzone, som var i drift i Kilometer ledning i indre-cityzone Her skal I indtaste kilometer ledning i indre-cityzone, som var i drift i 2015.

9 SIDE 9 AUGUST 2016 (VERSION 2) Samlet længde af ledninger Under punktet: Samlet længde af ledninger i indberetningsskemaet (det sidste punkt i fanen Ledninger ), vil den samlede længde af indtastede kilometer ledning automatisk blive summeret. Kilometer regnvandsledninger Her skal I indtaste antal kilometer regnvandsledning. Kilometer regnvandsledning skal også være indeholdt i de ovenfor indtastede kilometer ledning, men skal også angives særskilt her. 2.2 Costdriveren Pumpestationer Bemærk Der er her tale om antallet af pumpestationer og ikke antallet af pumper. Antallet af pumpestationer opgøres for hver af de nedenstående kategorier, som de pumpestationer der bruges til at transportere spildevand fra kunden til renseanlægget. Det er kun de pumper, som transporterer spildevand fra kunden til renseanlægget, som skal indberettes her. Pumpestationer, som trykker spildevandet ud til recipient, skal ikke medtages her. Ligeledes skal de pumper, hvis aktivitet er at cirkulere spildevand mellem de forskellige rensetrin på renseanlægget, ikke indgå her. Bemærk Den maksimale kapacitet på en pumpestation opgøres som summen af alle pumpernes maksimale kapacitet. Det vil sige, at hvis der eksempelvis er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 15, 45 og 75 liter pr. sekund, skal der indtastes 135 ( ) liter pr. sekund, som er den samlede maksimale kapacitet af de tre pumpestationer. Antal husstandspumper Her skal I indtaste antallet af husstandspumper i drift i Antal pumpestationer mellem 0 l/s -10 l/s Her skal I indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 0 liter pr. sekund og mindre end eller lig 10 liter pr. sekund. Samlet maksimal kapacitet af pumpestationer mellem 0 l/s -10 l/s Her skal I indtaste summen af de maksimale kapaciteter af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 0 liter pr. sekund og mindre end eller lig 10 liter pr. sekund. Antal pumpestationer mellem 11 l/s -100 l/s Her skal I indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 10 liter pr. sekund og mindre end eller lig 100 liter pr. sekund.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 OPEX-INDBERETNING Samlet maksimal kapacitet af pumpestationer mellem 11 l/s -100 l/s Her skal I indtaste summen af de maksimale kapaciteter af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 10 liter pr. sekund og mindre end eller lig 100 liter pr. sekund. Antal pumpestationer mellem 101 l/s -300 l/s Her skal I indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 100 liter pr. sekund og mindre end eller lig 300 liter pr. sekund. Samlet maksimal kapacitet af pumpestationer mellem 101 l/s -300 l/s Her skal I indtaste summen af de maksimale kapaciteter af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 100 liter pr. sekund og mindre end eller lig 300 liter pr. sekund. Antal pumpestationer mellem 301 l/s -600 l/s Her skal I indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 300 liter pr. sekund og mindre end eller lig 600 liter pr. sekund. Samlet maksimal kapacitet af pumpestationer mellem 301 l/s -600 l/s Her skal I indtaste summen af de maksimale kapaciteter af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 300 liter pr. sekund og mindre end eller lig 600 liter pr. sekund. Antal pumpestationer mellem 601 l/s l/s Her skal I indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 600 liter pr. sekund og mindre end eller lig 1000 liter pr. sekund. Samlet maksimal kapacitet af pumpestationer mellem 601 l/s l/s Her I indtaste summen af de maksimale kapaciteter af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 600 liter pr. sekund og mindre end eller lig 1000 liter pr. sekund. Antal pumpestationer mellem 1001 l/s -max Her skal I indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet der er større end 1000 liter pr. sekund. Samlet maksimal kapacitet af pumpestationer mellem 1001 l/s -max Her skal I indtaste summen af de maksimale kapaciteter af pumpestationer i drift i 2015 med en maksimal kapacitet, der er større end 1000 liter pr. sekund. 2.3 Costdriveren Regnvandsbassiner Særligt om rørbassiner Rørbassiner med mekanisk styring, som håndterer regnvand, skal indberettes under regnvandsbassiner. Rørbassiner uden mekanisk styring, skal indberettes under costdriveren Ledninger. Antal regnvandsbassiner Her skal I indtaste antallet af regnvandsbassiner i drift i Det omfatter alle jeres regnvandsbassiner inklusiv de bassiner, der er placeret på et renseanlægs matrikel, men som ikke er en del af renseprocessen eller slambehandlingsprocessen.

11 SIDE 11 AUGUST 2016 (VERSION 2) Sammenhængende bassiner, som består af et antal mindre bassiner, opgøres som ét stort bassin. Arealet af regnvandsbassiner Her skal I indtaste arealet (i m 2 ) af jeres regnvandsbassiner i drift i Arealet af et regnvandsbassin er arealet af alt det, I har aktivitet på i forbindelse med vedligeholdelsen af bassinet. Det vil som udgangspunkt sige bassinets areal samt omkringliggende areal, hvor der for eksempel slås græs. I mange tilfælde vil der være tale om arealet af selve matriklen, hvor bassiner ligger. 2.4 Costdriveren Spildevandsbassiner Særligt om rørbassiner Rørbassiner med mekanisk styring, som håndterer spildevand, skal indberettes under spildevandsbassiner. Rørbassiner uden mekanisk styring, skal indberettes under costdriveren Ledninger. Antal spildevandsbassiner Her skal I indtaste antallet af spildevandsbassiner i drift i Dette inkluderer alle jeres spildevandsbassiner inklusiv de, der er placeret på et renseanlægs matrikel, men som ikke er en del af rense- eller slambehandlingsprocessen på renseanlægget. Et spildevandsbassin er et bassin, der ikke er et regnvandsbassin, men er tilsluttet enten fælleskloakeringssystemet eller kloakledningen ved separatkloakerede områder. Sammenhængende bassiner, som består af et antal mindre bassiner, opgøres som ét stort bassin. Volumen af spildevandsbassiner Her skal I indtaste volumen (i m 3 ) af jeres spildevandsbassiner i drift i Et spildevandsbassin er et bassin, der ikke er et regnvandsbassin, men er tilsluttet enten fælleskloakeringssystemet eller kloakledningen ved separatkloakerede områder. Volumen af et spildevandsbassin er den totale forsinkelsesvolumen målt til overløbet af bassinet. 2.5 Costdriveren Minirenseanlæg Antal minirenseanlæg Her skal I indtaste antallet af minirenseanlæg i drift i Et minirenseanlæg er defineret som et renseanlæg med en kapacitet på under 30 PE. Samlet kapacitet af minirenseanlæg Her skal I indtaste den samlede kapacitet af minirenseanlæggene i drift i 2015, opgjort som summen af kapaciteten for hvert minirenseanlæg målt i PE.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 OPEX-INDBERETNING 2.6 Costdriveren Renseanlæg Indtastningen af renseanlæg Hvis I har mere end ét renseanlæg, kan I trykke på knappen Tilføj række og derved indtaste oplysninger for flere renseanlæg. Zoneplacering Angiv for hvert renseanlæg i drift i 2015, om renseanlægget er placeret i landzone eller byzone. Type af rensning Indtast for hvert renseanlæg i drift i 2015, renseanlæggets rensningstype 1,2,3,4 eller 5.» Rensningstype 1; angiver, at renseanlægget har mekanisk rensning, M.» Rensningstype 2; angiver, at renseanlægget har mekanisk og kemisk rensning, MK.» Rensningstype 3; angiver, at renseanlægget har mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation, MBN.» Rensningstype 4; angiver, at renseanlægget har mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation og enten kemisk rensning eller denitrifikation, MBNK/MBND.» Rensningstype 5; angiver, at renseanlægget har mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation og kemisk rensning og denitrifikation, MBNKD. Hvis ingen af de 5 rensningstyper beskriver rensningen, der foretages på renseanlægget, skal I angive rensetypen andet og i bemærkningsfeltet angive, hvilken rensning der foretages på renseanlægget, og hvorfor type 1-5 ikke er dækkende. Organisk kapacitet [PE] Organisk kapacitet; angives i PE og er renseanlæggets godkendte kapacitet. Uddybning: Den organiske kapacitet på renseanlægget skal opgøres ud fra udledningstilladelsen. Faktisk organisk belastningsgrad [PE] Faktisk belastningsgrad; angives i PE baseret på prøver af BOD5 målt i Uddybning: Den faktiske belastningsgrad for renseanlægget skal opgøres på grundlag af et simpelt gennemsnit af de lovbestemte indløbsprøver af Bi5 mængder taget i løbet af år Costdriveren Slambehandling Normal behandling Her skal I indtaste den indgående mængde tons tørstof slam før slambehandling, som ikke er behandlet ved biogas/rådnetanke eller slammineraliseringsanlæg i Slam, hvoraf der foretages en almindelig afvanding, tilhører denne kategori. Bemærk: Hvis en del af slammet efterfølgende behandles ved biogas/rådnetanke eller slammineralisering, skal denne mængde ikke indtastes her, men skal i stedet indtastes i de nedenstående felter for henholdsvis Biogas behandling og slammineralisering. Biogas behandling Her skal I indtaste den indgående mængde tons tørstof før slambehandling, som er behandlet ved biogas/rådnetanke i Slammineralisering Her skal I indtaste den indgående årlige mængde tons tørstof slam før slambehandling, som er behandlet ved slammineraliseringsanlæg eller slambede i 2015.

13 SIDE 13 AUGUST 2016 (VERSION 2) 2.8 Costdriveren Slamdisponering Landbrug Her skal I indtaste den mængde tons tørstof slam efter slambehandling, som blev disponeret til landbrug i Kompostering/Deponering Her skal I indtaste den mængde tons tørstof slam efter slambehandling, som blev disponeret til intern eller ekstern kompostering og/eller deponering i Forbrænding Her skal I indtaste den mængde tons tørstof slam efter slambehandling, som blev disponeret til intern eller ekstern forbrænding i Costdriveren Kunder Antal målere Her skal I indtaste det samlede antal målere, der var i drift i Det skal bemærkes, at en forsyning kan have flere målere forbundet med hver enkelt kunde. Disse ekstra målere skal også indberettes her. Bemærk Spildevandsforsyningsselskaber har ofte ikke selv målere. Målerne, som spildevandselskabet skal angive, er derfor målerne hos drikkevandselskaberne i spildevandsforsyningsselskabets forsyningsområde.

14 SIDE 14 KAPITEL 3 CAPEX-INDBERETNING Kapitel 3 CAPEX-indberetning Som følge af den nye vandsektorlov, hvor der er indført totaløkonomisk benchmarking (TOTEXbenchmarking), skal der nu også indberettes oplysninger på anlægsaktiver (CAPEX). De oplysninger, der skal bruges, er selskabets mængder af de fysiske aktiver, som selskabet ejer pr 31/ opdelt efter POLKA-kategorier. Oplysningerne skal indberettes i de tilpassede indberetningsark, som findes på vores hjemmeside. Hvis selskabet allerede har indberettet CAPEX-oplysninger til Copenhagen Economics i forbindelse med udarbejdelsen af TOTEX-benchmarkingmodellerne, så vil du kunne finde din indberetning på hjemmesiden. Skemaet (en Excel-fil) indeholder jeres tidligere indberetning, og hvis der ikke er sket nogle ændringer i selskabets aktiver, vil I blot kunne kopiere mængderne fra kolonnen 2014 til kolonnen Hvis selskabet ikke før har indberettet til Copenhagen Economics, skal I hente et tomt indberetningsskema på vores hjemmeside. Når I har hentet indberetningsskemaet ned, bedes I tilføje - selskabsnavn i slutningen af filnavnet. I kan tage udgangspunkt i jeres POLKA-katalog og rette i de kategorier, hvor der har været tilgang eller afgang i perioden Når indberetningsskemaet er udfyldt, skal det vedhæftes i jeres benchmarkingindberetning i VandData under fanen CAPEX. Indberetningsskemaet er opdelt i tre faner, som også anvendes i POLKA-kataloget:» Produktionsanlæg» Distributionsanlæg» Fællesfunktionsanlæg I de følgende afsnit er vist udsnit af indberetningsskemaet fra den pågældende fane. Først beskrives aktivet, hvilken enhed aktivet skal indberettes i, standardlevetiden for aktivet og dernæst en forklaring på, hvad der skal indberettes. Når I åbner jeres indberetningsskema, vil der yderligere være en kolonne med overskriften 2015, hvor mængderne skal indberettes i. Hvis I har indberettet til Copenhagen Economics, vil der ligeledes være en kolonne med overskriften 2014, hvor de allerede indberettede mængder fremgår. Kolonnen, I skal indtaste i, er som sagt kolonnen med overskriften Der er på forhånd indtastet nuller med blå skrift, som I kender det fra POLKA. Efter denne kolonne er afsat en kolonne til bemærkninger, hvor I kan angive yderligere forklaring til jeres indtastning, hvis I finder det nødvendigt. I fanen POLKA-priser er angivet de priser for de forskellige aktiver, som anvendes til at beregne CAPEX netvolumen ud fra de indberettede aktiver.

15 SIDE 15 AUGUST 2016 (VERSION 2) 3.1 Produktionsanlæg Renseanlæg < PE uden mulighed for opdeling Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Renseanlæg < PE uden mulighed for opdeling. OBS! Når renseanlægget er mindre end PE, betyder størrelsen af anlægget mere for anlæggets værdi end den underliggende kemi. Som følge heraf skal selskabet, på trods af at denne ex har anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse, indtaste renseanlæggets PE i kategorien "mindre renseanlæg". Figur 3.1 Renseanlæg < PE uden mulighed for opdeling 3.2 Produktionsanlæg Renseanlæg >= PE, Vandbehandling Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Renseanlæg >= PE, Vandbehandling. OBS! For hver komponent skal komponentens designkapacitet opgjort i PE oplyses. I de tilfælde, hvor komponentens designkapacitet ikke kan opgøres i PE skal renseanlæggets PE oplyses. Det kan eksempelvis være, hvis komponentens kapacitet opgøres i hydraulisk kapacitet i stedet for PE-værdier. I nogle tilfælde vil designkapaciteten på komponenten være den samme som det samlede anlægs designkapacitet. Anlæg større end eller lig PE forudsættes at være mekanisk-biologiske anlæg med kvælstoffjernelse ved nitrifikation/denitrifikation og biologisk/kemisk fosforfjernelse (MBNDP).

16 SIDE 16 KAPITEL 3 CAPEX-INDBERETNING Figur 3.2 Renseanlæg >= PE, Vandbehandling Figur 3.2 Renseanlæg >= PE, Vandbehandling (fortsat) 3.3 Produktionsanlæg Renseanlæg >= 5.000, Slambehandling Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Renseanlæg >= PE, Slambehandling.

17 SIDE 17 AUGUST 2016 (VERSION 2) OBS! For hver komponent skal komponentens designkapacitet opgjort i PE oplyses. I de tilfælde, hvor komponentens designkapacitet ikke kan opgøres i PE skal renseanlæggets PE oplyses. Det kan eksempelvis være, hvis komponentens kapacitet opgøres i hydraulisk kapacitet i stedet for PE-værdier. I nogle tilfælde vil designkapaciteten på komponenten være den samme som det samlede anlægs designkapacitet. Anlæg større end eller lig PE forudsættes at være mekanisk-biologiske anlæg med kvælstoffjernelse ved nitrifikation/denitrifikation og biologisk/kemisk fosforfjernelse (MBNDP). Figur 3.3 Renseanlæg >= 5.000, Slambehandling Figur 3.3 Renseanlæg >= 5.000, Slambehandling (fortsat)

18 SIDE 18 KAPITEL 3 CAPEX-INDBERETNING 3.4 Produktionsanlæg Renseanlæg >= 5.000, Slamdisponering Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Renseanlæg >= PE, Slamdisponering. OBS! For hver komponent skal komponentens designkapacitet opgjort i PE oplyses. I de tilfælde, hvor komponentens designkapacitet ikke kan opgøres i PE skal renseanlæggets PE oplyses. Det kan eksempelvis være, hvis komponentens kapacitet opgøres i hydraulisk kapacitet i stedet for PE-værdier. I nogle tilfælde vil designkapaciteten på komponenten være den samme som det samlede anlægs designkapacitet. Anlæg større end eller lig PE forudsættes at være mekanisk-biologiske anlæg med kvælstoffjernelse ved nitrifikation/denitrifikation og biologisk/kemisk fosforfjernelse (MBNDP). Figur 3.4 Renseanlæg >= 5.000, Slamdisponering

19 SIDE 19 AUGUST 2016 (VERSION 2) 3.5 Distributionsanlæg Ledningsnet efter zonekategori Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Ledningsnet. Ledningsnettet er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. OBS! Ledninger, som ikke længere benyttes, skal ikke medtages. Figur 3.5 Ledningsnet

20 SIDE 20 KAPITEL 3 CAPEX-INDBERETNING 3.6 Distributionsanlæg Brønde efter zonekategorier Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Brønde. Brøndene er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. Figur 3.6 Brønde 3.7 Distributionsanlæg Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg efter zonekategorier Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg. Pumpestationerne er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. Figur 3.7 Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg

21 SIDE 21 AUGUST 2016 (VERSION 2) 3.8 Distributionsanlæg Store pumpestationer inkl. SRO-anlæg efter zonekategorier Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Store pumpestationer inkl. SRO-anlæg. Pumpestationerne er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. Figur 3.8 Store pumpestationer inkl. SRO-anlæg

22 SIDE 22 KAPITEL 3 CAPEX-INDBERETNING 3.9 Distributionsanlæg Overløbsværker efter zonekategorier Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Overløbsværker. Overløbsværkerne er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. Figur 3.9 Overløbsværker 3.10 Distributionsanlæg Forsinkelsesbassiner efter zonekategorier Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Forsinkelsesbassiner. Forsinkelsesbassinerne er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. Figur 3.10 Forsinkelsesbassiner

23 SIDE 23 AUGUST 2016 (VERSION 2) Figur 3.10 Forsinkelsesbassiner (fortsat) 3.11 Distributionsanlæg Sparebassin/laguner efter zonekategorier Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Sparebassin/laguner. Sparebassinerne/lagunerne er i indberetningsskemaet inddelt i 4 zoner: Land, By, City og Indre city. Definition af zonekategorier se afsnit 2.1 og tabel 2.1. Figur 3.11 Sparebassin/laguner

24 SIDE 24 KAPITEL 3 CAPEX-INDBERETNING 3.12 Fællesfunktionsanlæg Andre Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Andre fællesfunktionsanlæg. Figur 3.12 Andre 3.13 Fællesfunktionsanlæg Øvrige Nedenfor ses de aktiver, der skal indberettes mængder for i kategorien Øvrige fællesfunktionsanlæg. Figur 3.13 Øvrige

25 SIDE 25 AUGUST 2016 (VERSION 2) Kapitel 4 Vejledning til ansøgning om særlige forhold I kan fortsat ansøge om særlige forhold i forbindelse med indberetningen til benchmarking. Den nye regulering betyder, at et par ting er ændret i forhold til særlige forhold. Da benchmarkingen nu omfatter selskabernes totaløkonomi udvides særlige forhold til også at omfatte aktiver og omkostningen til at anskaffe nye aktiver. Kriterierne for at få godkendt et særligt forhold er dog overordnet set de samme som i de tidligere prislofter. Bemærk om tidligere godkendte særlige forhold Selvom I har fået godkendt et forhold som særligt i et tidligere prisloft, er det vigtigt at ansøge om det samme forhold igen i år. I kan dog nøjes med at navngive det særlige forhold, angive meromkostningen og indsende dokumentation for meromkostningerne. I skal altså ikke redegøre for rammebetingelsen og særligheden af forholdet. Hvis der er tale om det samme særlige forhold som tidligere, bedes I angive dette i indberetningen. Indberetningsfristen for at få et særligt forhold med i de økonomiske rammer for 2017 er den 15. maj 2016, og skal ske i indberetningsblanketten i VandData under fanen Særlige forhold. 4.1 Hvad er et særligt forhold? Et særligt forhold er, når en ekstra aktivitet medfører en omkostning, der er særlig for et vandselskab og har økonomisk betydning for selskabet. Om den ekstra aktivitet skal gælde, at Selskabet skal være nødsaget/pålagt til at udføre den ekstra aktivitet og selskabet er underlagt en rammebetingelse. Den ekstra aktivitet er ikke omfattet eller beskrevet i TOTEX-benchmarkingmodellen. Den ekstra aktivitet påfører selskabet meromkostninger i forhold til de almindelige drifts- og investeringsomkostninger. Bemærk, at en ekstra aktivitet blandt andet kan være en speciel aktivitet selskabet udfører, en aktivitet som selskabet udfører i større grad end normalt eller at nogle af selskabets aktiver har markant forringet levetid og derfor skal udskiftes tidligere end normalt. 4.2 Formelle krav til godkendelse af et særligt forhold Hvornår er et forhold særligt? For at I kan få godkendt et særligt forhold, tager vi udgangspunkt i, hvorvidt forholdet lever op til alle fire følgende krav. 1. Rammebetingelse: I er nødsaget/pålagt til at udføre en ekstra aktivitet. Rammebetingelsen kan være usædvanlige geologiske forhold eller påbud fra statslige eller kommunale myndigheder.

26 SIDE 26 KAPITEL 4 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM SÆRLIGE FORHOLD 2. Særlighed: Den ekstra aktivitet skal være usædvanlig. Det betyder, at den ekstra aktivitet ikke allerede indgår direkte eller indirekte i benchmarkingmodellen. 3. Dokumentation: I skal indsende dokumentation for - eller godtgøre - meromkostningerne til den ekstra aktivitet. I skal desuden beskrive og indsende dokumentation for rammebetingelsen og den ekstra aktivitet. For omkostninger til nye eller særlige aktiver skal I dokumentere værdien af aktiverne samt levetiden. Vi træffer derefter afgørelse om levetiden som en del af selve afgørelsen. 4. Væsentlighed: De samlede meromkostninger, som følger af rammebetingelsen og den ekstra aktivitet, skal være væsentlige. Konkret betyder væsentlighedskriteriet, at summen af de ansøgte særlige forhold (meromkostningerne) skal have betydning for selskabets økonomiske ramme. Væsentlighedskriteriet beror på en konkret vurdering for hvert selskab. Det vil sige, at hvis summen af de ansøgte særlige forhold ikke har betydning for størrelsen af det individuelle effektiviseringskrav, bliver ansøgningen nødvendigvis ikke medtaget i de økonomiske rammer. Nyt om særlige forhold TOTEX-benchmarking betyder, at ansøgninger om særlige forhold også kan omfatte særlige aktiver og de medfølgende omkostninger. Kriterierne beskrevet i afsnit 4.2 gælder for både drifts- og anlægsomkostninger. Læs mere om ansøgninger om særlige forhold for anlægsomkostninger i afsnit Fremover vil godkendte særlige forhold automatisk blive videreført i de økonomiske rammer. I skal derfor kun ansøge om et særligt forhold én gang. I indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 skal I dog ansøge igen, selvom I fik et særligt forhold godkendt i prisloft Fremadrettet vil det være nok at gøre opmærksom på, at det særlige forhold stadig er gældende, og i tilfælde af at omkostningerne til det særlige forhold ændrer sig væsentligt, skal I gøre Forsyningssekretariatet opmærksom på dette i benchmarkingindberetningen. Det er altid muligt at søge om nye særlige forhold ved indberetning til benchmarking. Det er som udgangspunkt ikke et særligt forhold, hvis aktiver fra POLKA-kataloget reelt har en anden levetid end den, der fremgår af POLKA-kataloget. En ændring i levetiden for et aktiv i POLKA-kataloget forudsætter, at aktivet lever op til kriterierne for særlige forhold. 4.3 Hvordan ansøges om særlige forhold for drifts- og anlægsomkostninger? Først skal I vurdere om kriterierne i afsnit 4.2 er opfyldt. Hvis de er det, kan I ansøge om det. Benchmarkingmodellen er opdelt i costdrivere til driftsomkostninger og aktiver til anlægsomkostninger. I ansøgningen er det derfor vigtigt at angive, om I ansøger om særlige forhold til driftsomkostninger eller til anlægsomkostninger. Driftsomkostninger: Ansøgning om særlige forhold til driftsomkostninger foregår på samme måde som i de tidligere prislofter. I skal beskrive og dokumentere rammebetingelsen, den ekstra aktivitet og meromkostningerne. I forbindelse med ansøgning om et særligt forhold til driftsomkostningerne i de økonomiske rammer for 2017 skal meromkostningerne være afholdt i Anlægsomkostninger: Ansøgning om særlige forhold til anlægsomkostninger foregår næsten på samme måde som for driftsomkostninger. I skal beskrive og dokumentere rammebetingelsen, den ekstra aktivitet og det særlige aktiv samt værdien af det særlige aktiv, som ikke er omfattet af benchmarkingmo-

27 SIDE 27 AUGUST 2016 (VERSION 2) dellen. I forbindelse med ansøgning om et særligt forhold til anlægsomkostningerne i de økonomiske rammer for 2017 skal aktivet været taget i drift i 2015.» Rammebetingelse for aktiver: I skal beskrive og redegøre for, hvordan en rammebetingelse medfører, at I er nødsaget/pålagt til at udføre en ekstra aktivitet, som kræver en investering i et ekstra og/eller særligt aktiv.» Særlighed for aktiver: I skal beskrive og redegøre for det særlige ved aktivet. Hvorvidt det særlige aktiv indgår i TOTEX-benchmarkingmodellen kan vurderes ved at kigge på CAPEXindberetningen (selve Excel-indberetningsfilen). Her kan I se, hvilke aktiver der direkte indgår i TOTEX-benchmarkingmodellen. Såfremt jeres aktiv ikke indgår her, kan det være et særligt aktiv for jer.» Dokumentation for værdi og levetid: I skal indsende dokumentation for værdien af aktivet samt for dets levetid. Dokumentation for levetiden kan fx være udskrift fra rådgivende ingeniør, der udtaler sig om levetiden. Levetiden er den periode, hvori aktivet kan opretholde en normal funktion/effekt af aktivet. 4.4 Hvordan dokumenteres rammebetingelsen og meromkostningerne? For driftsomkostninger skal I angive og dokumentere de konkrete meromkostninger til driften, som rammebetingelsen medfører. Dokumentation kan være i form af de senest tilgængelige faktiske regnskabsoplysninger. Driftsomkostningerne kan opgøres ved at fremsende faktura med en samlet opgørelse, eller ved at sandsynliggøre omkostningerne på anden vis. Det er vigtigt, at opgørelsen er detaljeret og samtidigt gennemskuelig. I nogle situationer vil det i praksis være svært at dokumentere meromkostningerne. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at meromkostningerne godtgøres med et velargumenteret skøn. Rammebetingelsen skal dokumenteres fx i form af udskrift af påbud fra myndighed eller bevis for særlige geologiske forhold i forsyningsområdet. For anlægsomkostninger skal I angive og dokumentere værdien af det konkrete aktiv, som rammebetingelsen medfører. Værdien af aktivet kan dokumenteres ved at fremsende faktura på aktivet. Hvis faktura ikke kan fremskaffes, kan der henvises til udskrift fra en prisdatabase. Hvis selskabet i et tidligere prisloft har fået et investeringstillæg for aktivet, kan der også henvises til det. Yderligere skal I dokumentere levetiden for det konkrete aktiv. Dokumentation for levetiden kan fx være udskrift fra rådgivende ingeniør, der udtaler sig om levetiden. Levetiden er den periode, hvori aktivet kan opretholde en normal funktion/effekt af aktivet. Rammebetingelsen skal dokumenteres fx i form af udskrift af påbud fra myndighed eller bevis for usædvanlige geologiske forhold i forsyningsområdet. 4.5 Særligt om udskiftning af aktiver før tid grundet infrastrukturomlægning Hvis I mellem 2010 og 2015 har været nødsaget til at udskifte aktiver før tid fx på grund af infrastrukturomlægninger, er det vigtigt, at I gør Forsyningssekretariatet opmærksom herpå i en ansøgning om særlige forhold. Nogle selskaber kan være nødsaget til at udskifte aktiver før tid eksempelvis på grund af infrastrukturprojekter som fx motorveje eller jernbaner. Selskaber, som er ramt af infrastrukturomlægninger af deres aktiver, kan være nødsaget til at udskifte berørte aktiver, inden aktiverne er fuldt afskrevet. Hvis I har udskiftet aktiver, før de er fuldt afskrevet på grund af infrastrukturprojekter, kan I have højere investeringsomkostninger end dem, I bliver kompenseret for i TOTEXbenchmarkingmodellen. Modellen tager højde for afskrivningerne til de aktiver I ejer i Men hvis I fortsat betaler afskrivninger for aktiver, som er taget ud af brug på grund af infrastrukturomlægninger, bliver der ikke taget højde for disse afskrivninger i modellen.

28 SIDE 28 KAPITEL 4 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM SÆRLIGE FORHOLD I ansøgningen skal I derfor redegøre og dokumentere følgende:» Antal aktiver som er taget ud af brug i forbindelse med infrastrukturomlægninger - opdelt efter kategori i henhold til CAPEX-indberetningen» Dokumentation for infrastrukturprojektet 4.6 Betydning for tidligere godkendte og afviste særlige forhold Tidligere godkendte særlige forhold Tidligere godkendte særlige forhold bliver ikke automatisk godkendt i de økonomiske rammer for Det skyldes indførslen af den totaløkonomiske benchmarking. Den nye model tager muligvis højde for nogle af de særlige forhold, som tidligere er blevet godkendt. Tidligere afviste særlige forhold Under særlige omstændigheder kan tidligere afviste særlige forhold blive godkendt som et særligt forhold i de økonomiske rammer for Det kan blandt andet gælde for nyere forhold, som er blevet afvist, fordi meromkostningen ikke indgik i selskabets driftsomkostninger i prisloftet (DOIPL). I skal derfor være opmærksomme på, at visse tidligere afviste særlige forhold kan blive godkendt i den totaløkonomiske benchmarking. 4.7 Eksempler på særlige forhold I nedenstående kan I se et eksempel på særlige forhold for både driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Eksempel på et særligt forhold for driftsomkostninger Et spildevandsforsyningsselskab er nødsaget til at benytte et ozonanlæg, da spildevandet har en høj koncentration af kemikalier. Det er ikke muligt at indberette ozonanlægget til benchmarkingen, da der ikke er en costdriver i benchmarkingmodellen, som beskriver denne type anlæg. Idet meget få selskaber råder over ozonanlæg, afspejler modellen ikke driftsomkostningerne til anlægget. Selskabet er forpligtet til at rense spildevandet med den høje koncentration af kemikalier. Dermed er selskabet underlagt en rammebetingelse, der medfører et muligt særligt forhold. Selskabet kan derfor ansøge om at få øget selskabets netvolumenmål med et beløb svarende til driftsomkostningerne til ozonanlægget.

29 SIDE 29 AUGUST 2016 (VERSION 2) EKSEMPEL: Særligt forhold for driftsomkostninger Beskrivelse af rammebetingelsen og særlige ekstra aktiviteter Selskabet er grundet særlig sammensætning af spildevandet og skærpede udledningskrav til recipient pålagt at have installeret et ozonanlæg. Redegørelse og dokumentation for meromkostninger Dokumentation for meromkostningerne skal være fra det senest tilgængelige regnskabsår. Selskabet har opgjort driftsomkostninger, som følger af ozonanlægget. Omkostningerne kan for eksempel opgøres ved først at fremlægge dokumentation for el-omkostninger og aflønning af personale til ozonanlægget. Driftsomkostninger til ozonanlæg:» Elforbrug i løbet af året kr.» Ekstra personale som følge af ozonanlæg (Timepris: 300 kr. Antal timer: 2 timer pr. uge i 52 uger ) kr.» Total kr. Ud fra ovenstående oplysninger kan vi vurdere, hvorvidt forholdet er særligt, samt hvordan der skal tages hensyn til selskabets særlige forhold. OBS! Vedrørende redegørelse og dokumentation af meromkostningerne I eksemplet skal selskabet redegøre for meromkostningerne ved at opgøre driftsomkostninger til ozonanlægget. Nogle særlige forhold kan medføre besparelser andre steder i driften, eventuelle besparelser skal dernæst fratrækkes i driftsomkostningerne til den ekstra aktivitet. Denne sum udgør umiddelbart selskabets meromkostninger som følge af de geologiske rammebetingelser. Selve dokumentationen kan tage udgangspunkt i et regnskab, hvor de relevante poster er fremhævet eller fakturaer på omkostningerne. I kan eksempelvis indsende et regneark med angivelser af omkostningerne, hvor der henvises til vedlagte bilag for hver post. Vær opmærksom på, at ozonanlæg også kan være et særligt forhold for anlægsomkostningerne. Det skyldes, at ozonanlæg er særligt, da det ikke kan indtastes i CAPEX-indberetningen. Eksempel på et særligt forhold for anlægsomkostninger Et spildevandsforsyningsselskab udleder spildevand til en særlig følsom recipient. Selskabet er pålagt af kommunen at overholde skærpede udledningskrav. For at kunne overholde de skærpede udledningskrav, er selskabet nødsaget til at investere i et ekstra rensetrin på renseanlægget. Rensetrinet består af et ekstra poleringstrin i form af et biofilmanlæg med efterfølgende fosforreduktion og filtrering for partikler.» Rammebetingelsen består i, at kommunen har pålagt selskabet at overholde skærpede udledningskrav.» Særlighed er opfyldt, da biofilmanlæg til rensning af spildevand ikke fremgår af CAPEXindberetningen. Benchmarkingmodellen tager derfor ikke højde for anlægsomkostningen til biofilmanlægget.

30 SIDE 30 KAPITEL 4 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM SÆRLIGE FORHOLD EKSEMPEL: Særligt forhold for anlægsomkostninger Beskrivelse af rammebetingelsen og særligt ekstra aktiv Selskabet er på grund af skærpede udledningskrav nødsaget til at have installeret et biofilmanlæg på renseanlægget for at kunne overholde de skærpede udledningskrav. Biofilmanlæg fremgår ikke af CAPEX-indberetningen. TOTEXbenchmarkingmodellen tager dermed ikke højde for aktivet, som selskabet er nødsaget til at have grundet rammebetingelsen. Redegørelse og dokumentation for meromkostninger Selskabet har dokumenteret værdien af biofilmanlægget og levetid for anlægget med henvisning til dokumentation. Opgørelsen ses nedenfor. Investeringsomkostninger til biofilmanlæg:» Værdi af biofilmanlæg kr.» Levetid for biofilmanlæg 20 år Årlige afskrivninger på biofilmanlæg kr. Dokumentation for værdi og levetid Værdien af aktivet kan dokumenteres ved at fremsende faktura på aktivet. Hvis faktura ikke kan fremskaffes, kan der henvises til udskrift fra en prisdatabase. Hvis selskabet i et tidligere prisloft har fået et investeringstillæg for aktivet, kan der også henvises til det. Ud fra ovenstående oplysninger kan vi vurdere, hvorvidt forholdet er særligt samt, hvordan der skal tages hensyn til selskabets særlige forhold.

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Konkurrence-

Læs mere

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 bla Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 Sags nr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) Marts 2017 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (drikkevand) Februar 2018 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet Marts 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel. Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel. Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET 15 Costdrivervejledning Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft 2018 Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET KAPITEL 1 INDLEDNING Costdrivervejledning til den reviderede benchmarkingmodel

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Februar 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Guidens struktur... 1 1.2 Ny screeningsmetode... 1 1.3

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET

Læs mere

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft. Spildevandvandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft. Spildevandvandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET Costdrivervejledning Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft 2018 Spildevandvandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING April 2014 Version 1.0

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2016

Resultatorienteret benchmarking for 2016 Resultatorienteret benchmarking for 2016 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2016 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Benchmarkingmodellen

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne

Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen Drikke- og Spildevandsselskaberne 19 juni 2015 Forfatter(e): Peter Bogetoft, partner, Ibensoft Sigurd Næss-Schmidt, partner, Johanne Jørgensen,

Læs mere

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem OPEXnetvolumenmål Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem Maj 2017 OPEX-netvolumenmål Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold Oktober 2016 Bilag 6Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2015

Resultatorienteret benchmarking for 2015 Resultatorienteret benchmarking for 2015 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2015 FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Justering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Totex-benchmarking

Totex-benchmarking www.pwc.dk 1 Benchmarking af totale omkostninger Principper i totexbenchmarking 2 3 Benchmarking af anlægsaktiver Opmærksomhed på særlige forhold for anlægsaktiver 4 Større effektiviseringskrav 2 Effektiviseringer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for genberegning 1.1 Valg af elementer... 1 Resultater 2.1 Slambehandling...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indhold Indledning Benchmarkingmodellen

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter Høringsnotat til Forsyningssekretariatets udkast til Genberegning af omkostningsækvivalenter FORSYNINGSSEKRETARIATET MARTS 2012 INDLEDNING... 3 GENERELLE KOMMENTARER... 3 DRIKKEVAND... 12 Costdriveren

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: vand@kfst.dk Skanderborg, den 9. marts 2015 BI/TS Høringssvar til Costdriver-vejledning - Til den

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Performance benchmarking

Performance benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation af resultatet. Det

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Metodenotat Oktober 2016 Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3. november 2017 Sag nr. 17/00365 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Forsyningssekretariatet november 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund for konteringsvejledningen... 1 1.2 Formålet med konteringsvejledningen...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet.

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 FØLSOMHEDSANALYSEN...

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3. november 2017 Sag nr. 16/00290 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Vejledning om indberetning til økonomiske rammer 30. juni 2017 SIDE 2 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL ØKONOMISKE RAMMER Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Indhold 1. Tidslinje: økonomiske rammer 2. Flerårige økonomiske rammer 3. Tillæg 4. Vejledninger

Læs mere

Informationsmøde. Konteringsvejledning til den fremtidige benchmarking

Informationsmøde. Konteringsvejledning til den fremtidige benchmarking 9. december 2014 Informationsmøde Konteringsvejledning til den fremtidige benchmarking Lasse Trøjborg Krogh, LTK@kfst.dk, 4171 5173 Katrine Stagaard, KST@kfst.dk, 4171 5152 WORKSHOP OM REVIDERING AF BENCHMARKINGMODELLEN

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere