Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1."

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0

2 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund.... Indhold... Statistik Besvarelserne for drikkevandsselskaberne.... Selskabsoplysninger.... Selskabernes vurderinger af de nuværende costdriveres underliggende forhold... Statistik Besvarelserne for spildevandsselskaberne Selskabsoplysninger Selskabernes vurderinger af de nuværende costdriveres underliggende forhold... 9 Bilag Spørgeskemaet for drikkevandsselskaberne... Spørgeskemaet for spildevandsselskaberne...

3 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen. Formål og baggrund Forsyningssekretariatet er i færd med at revidere den nuværende benchmarkingmodel. I den forbindelse vil Forsyningssekretariatet undersøge, om den nuværende benchmarkingmodel indeholder alle relevante costdrivere, og hvor retvisende disse er. Derfor blev der den. februar 0 udsendt spørgeskemaer til selskaberne, hvor det var muligt at vurdere underliggende forhold til de nuværende costdrivere i benchmarkingmodellen. Derudover var det muligt at komme med forslag til andre costdrivere og underliggende forhold samt bemærkninger hertil.. Indhold Dette papir indeholder statistikker over de besvarelser, der er kommet ind til spørgeskemaundersøgelsen. Først fremgår besvarelserne fra drikkevandsselskaberne og herefter besvarelserne for spildevandsselskaberne. Ud over de statistikker, som er angivet i dette papir, har Forsyningssekretariatet har modtaget mange forslag til costdrivere og underliggende forhold samt andre bemærkninger vedrørende benchmarkingmodellen. Disse forslag og bemærkninger ikke medtaget her, men vil blive brugt sammen med de bemærkninger, der blev fremsat til de afholdte workshops om revideringen af benchmarkingmodellen. I bilagene findes sammensatte kopier af de udsendte spørgeskemaer. For mere information om de nuværende costdrivere og underliggende forhold henvises til de nye guides til indberetningen til benchmarking 0, som kan findes her:

4 SIDE STATISTIK BESVARELSERNE FOR DRIKKEVANDSSELSKABERNE Statistik Besvarelserne for drikkevandsselskaberne. Selskabsoplysninger Dette afsnit giver et overblik over baggrundsoplysningerne for de selskaber, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.» Samlet set svarede 6 ud af selskaber, hvilket giver en svarprocent på 8 pct. Figur. Fordeling på debiteret vandmængde i 0 Figur. Fordeling på regioner

5 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Figur. Fordeling på debiteret vandmængde i 0. Selskabernes vurderinger af de nuværende costdriveres underliggende forhold I dette afsnit vises selskabernes vurdering af de nuværende costdriveres underliggende forhold på en skala fra til, hvor er lavest og er højest. Det har yderligere været muligt at svare. Boringer Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har 6 selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Boringer. Disse selskaber har vurderet det underliggende forhold m oppumpet vandmængde således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold m oppumpet vandmængde Desuden er der ud af de 6 selskaber (7 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Boringer.

6 SIDE STATISTIK BESVARELSERNE FOR DRIKKEVANDSSELSKABERNE Vandværker Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (90 pct.) svaret, at de har costdriveren Vandværker. Disse selskaber har vurderet det underliggende forhold m udpumpet vandmængde således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold m udpumpet vandmængde Og det underliggende forhold vandbehandlingstyper har fået følgende vurdering: Figur.6 Vurdering af det underliggende forhold vandbehandlingstyper Desuden er der ud af de selskaber (8 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Vandværker.

7 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Trykforøgerstationer Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (70 pct.) svaret, at de har costdriveren Trykforøgerstationer. Disse selskaber har vurderet det underliggende forhold kapacitet således: Figur.7 Vurdering af det underliggende forhold kapacitet Desuden er der ud af de selskaber ( pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Trykforøgerstationer. Rentvandsledninger Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har 8 selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Rentvandsledninger. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold kilometer ledning således: Figur.8 Vurdering af det underliggende forhold kilometer ledning

8 SIDE 6 STATISTIK BESVARELSERNE FOR DRIKKEVANDSSELSKABERNE Og det underliggende forhold zoneinddelingen har fået følgende vurdering: Figur.9 Vurdering af det underliggende forhold zoneinddelingen Desuden er der ud af de 8 selskaber (0 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Rentvandsledninger. Stik Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har 6 selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Stik. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold antal stik således: Figur.0 Vurdering af det underliggende forhold antal stik

9 SIDE 7 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Og det underliggende forhold zoneinddelingen har fået følgende vurdering: Figur. Vurdering af det underliggende forhold zoneinddelingen Desuden er der 6 ud af de 6 selskaber (9 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Stik. Kunder Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har 8 selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Kunder. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold antal målere således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold antal målere Desuden er der 9 ud af de 8 selskaber ( pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Kunder. Manglende costdrivere ud af de 6 respondenter (0 pct.) har angivet, at de synes, at der mangler en eller flere costdrivere i den nuværende benchmarkingmodel.

10 SIDE 8 STATISTIK BESVARELSERNE FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE Statistik Besvarelserne for spildevandsselskaberne. Selskabsoplysninger» Samlet set svarede 6 ud af 09 selskaber, hvilket giver en svarprocent på pct. Figur. Fordeling på debiteret vandmængde i 0 Figur. Fordeling på regioner

11 SIDE 9 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN. Selskabernes vurderinger af de nuværende costdriveres underliggende forhold I dette afsnit vises selskabernes vurdering af de nuværende costdriveres underliggende forhold på en skala fra til, hvor er lavest og er højest. Det har yderligere været muligt at svare. Ledninger Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Ledninger. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold kilometer ledning således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold kilometer ledning Og det underliggende forhold zoneinddelingen har fået følgende vurdering: Figur. Vurdering af det underliggende forhold zoneinddelingen Desuden er der 0 ud af de selskaber (8 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Ledninger.

12 SIDE 0 STATISTIK BESVARELSERNE FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE Pumpestationer Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (9 pct.)svaret, at de har costdriveren Pumpestationer. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold kapacitet således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold kapacitet Desuden er der ud af de selskaber (0 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Pumpestationer. Regnvandsbassiner Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Regnvandsbassiner. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold antal regnvandsbassiner således: Figur.6 Vurdering af det underliggende forhold antal regnvandsbassiner Desuden er der ud af de selskaber ( pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Regnvandsbassiner.

13 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Spildevandsbassiner Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har 6 selskaber (78 pct.) svaret, at de har costdriveren Spildevandsbassiner. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold volumen af spildevandsbassiner således: Figur.7 Vurdering af det underliggende forhold volumen af spildevandsbassiner Desuden er der 8 ud af de 6 selskaber ( pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Spildevandsbassiner. Minirenseanlæg Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har 7 selskaber (7 pct.) svaret, at de har costdriveren Minirenseanlæg. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold til antal minirenseanlæg således: Figur.8 Vurdering af det underliggende forhold antal minirenseanlæg Desuden er der ud af de 7 selskaber (8 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Minirenseanlæg.

14 SIDE STATISTIK BESVARELSERNE FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE Renseanlæg Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Renseanlæg. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold gennemsnit af faktisk og organisk kapacitet således: Figur.9 Vurdering af det underliggende forhold gennemsnit af faktisk og organisk kapacitet Og det underliggende forhold de seks rensetyper har fået følgende vurdering: Figur.0 Vurdering af det underliggende forhold de seks rensetyper Desuden er der 6 ud af de selskaber (7 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Renseanlæg.

15 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Slambehandling Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (89 pct.) svaret, at de har costdriveren Slambehandling. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold tons tørstof således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold tons tørstof slam Og det underliggende forhold de tre kategoriseringer af slam har fået følgende vurdering: Figur. Vurdering af det underliggende forhold de tre kategoriseringer af slam Desuden er der 0 ud af de selskaber ( pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Slambehandling.

16 SIDE STATISTIK BESVARELSERNE FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE Kunder Ud af de 6 selskaber, der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, har selskaber (9 pct.) svaret, at de har costdriveren Kunder. Disse selskaber har vurderet de underliggende forhold antal målere således: Figur. Vurdering af det underliggende forhold antal målere Desuden er der ud af de selskaber (9 pct.), der synes, at der burde være andre/flere underliggende forhold til costdriveren Kunder. Manglende costdrivere ud af de 6 respondenter ( pct.) har angivet, at de synes, at der mangler en eller flere costdrivere i den nuværende benchmarkingmodel.

17 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN Bilag Information: Dette bilag indeholder en sammensat kopi af de udsendte spørgeskemaer. De sorte linier angiver sideskift. Aller spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen er medtaget her (har man i undersøgelsen svaret Nej til at have en costdriver, har man ikke skulle svare på andre spørgsmål vedrørende denne costdriver). De steder, hvor det er muligt at angive forslag, er kun en enkelt linie medtaget af hensyn til plads. Spørgeskemaet for drikkevandsselskaberne

18 SIDE 6 BILAG SPØRGESKEMAET FOR DRIKKEVANDSSELSKABERNE

19 SIDE 7 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

20 SIDE 8 BILAG SPØRGESKEMAET FOR DRIKKEVANDSSELSKABERNE

21 SIDE 9 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

22 SIDE 0 BILAG SPØRGESKEMAET FOR DRIKKEVANDSSELSKABERNE

23 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

24 SIDE BILAG SPØRGESKEMAET FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE Spørgeskemaet for spildevandsselskaberne

25 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

26 SIDE BILAG SPØRGESKEMAET FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE

27 SIDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

28 SIDE 6 BILAG SPØRGESKEMAET FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE

29 SIDE 7 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

30 SIDE 8 BILAG SPØRGESKEMAET FOR SPILDEVANDSSELSKABERNE

31 SIDE 9 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BENCHMARKINGMODELLEN

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne

Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen Drikke- og Spildevandsselskaberne 19 juni 2015 Forfatter(e): Peter Bogetoft, partner, Ibensoft Sigurd Næss-Schmidt, partner, Johanne Jørgensen,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere