Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015"

Transkript

1 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0

2 Indhold Kapitel 1 Indledning Guidens struktur Ny screeningsmetode Generelt... 4 Kapitel 2 Opgørelse af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2013 (FADO) Driftsomkostningerne ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter Driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål Godkendte 1:1 omkostninger... 6 Kapitel 3 Costdriver-oplysninger Ledninger Pumpestationer Regnvandsbassiner Spildevandsbassiner Slambehandling Minirenseanlæg Renseanlæg Kunder El forbrug Kapitel 4 Guide til ansøgning om særlige forhold Formelle krav til godkendelse af et særligt forhold Eksempel Husleje som særligt forhold Bilag 1 - Dokumentation på rammebetingelsen og aktiviteter Bilag 2a - Resultatopgørelse Bilag 2b - Bagvedliggende beregninger af omkostningerne Bilag 2c - Bagvedliggende beregninger af normalomkostningerne... 21

3 SIDE 3 BENCHMARKING 2015 Kapitel 1 Indledning 1.1 Guidens struktur Forsyningssekretariatet har til prisloftet for 2015 udarbejdet en guide til indberetning af benchmarking data i FDO en. Formålet med guiden er, at sikre en større klarhed for det enkelte selskab, om hvordan de enkelte costdrivere og underliggende forhold skal opgøres i forbindelse med indberetningen til benchmarking. Dermed kan der forhåbentligt sikres en bedre datakvalitet i benchmarkingen. Guiden giver en kort forklaring på, hvordan de faktiske driftsomkostninger (FADO) beregnes, samt hvordan hver costdriver og underliggende forhold skal opgøres i benchmarkingindberetningen i FDO en. Guiden er opdelt i fire kapitler. Kapitel 1 indeholder generel information om indberetning til benchmarking. Kapitel 2 er en guide til opgørelse af selskabets faktiske driftsomkostninger (FADO). Kapitel 3 er en guide til indberetning af costdriver og underliggende forhold. Kapitel 4 er en guide til ansøgning om særlige forhold samt husleje tillæg. I skal bruge følgende dokumenter til indberetningen - Selskabets årsrapport for Selskabets reviderede regnskab for Selskabets prisloft for Ny screeningsmetode Information om screening af benchmarking indberetninger Efter FDO en lukker for indberetninger den 15. april, vil Forsyningssekretariatet sammenligne dette års FADO og costdriver indberetninger i forhold til tidligere års indberetninger. Sammenligningen af FADO og costdriver indberetningerne vil blive lagt op på Forsyningssekretariatets hjemmeside i et excel-skema under Benchmarking Hvis et selskab har en væsentlig afvigelse af FADO eller på en costdriver i forhold til tidligere år, vil det fremgå af dette skema. De selskaber, der har en væsentlig afvigelse i forhold til tidligere år, vil blive bedt om at redegøre for, hvorvidt afvigelsen er korrekt og gældende for Hvis selskabet ikke redegør for forskellene, vil Forsyningssekretariatet skønne, hvilket niveau der skal bruges for selskabet i forhold til beregningen af effektiviseringspotentialet.

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.3 Generelt Selskabet bedes bemærke følgende, gældende for samtlige punkter i denne guide. Indtastning i FDO ens felter Det er vigtigt at selskabet selv indtaster alle oplysninger i felterne i FDO en, frem for at kopiere tallene fra Excel eller andet program.

5 SIDE 5 BENCHMARKING 2015 Kapitel 2 Opgørelse af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2013 (FADO) Bemærk, at posterne i kapitel 2 kun skal indtastes i FDO ens benchmarkingindberetning, hvis de fremgår af selskabets driftsomkostninger ifølge revideret regnskab. 2.1 Driftsomkostningerne ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger Her indtaster I de samlede driftsomkostninger, som fremgår af det reviderede regnskab for 2013, eksklusiv afskrivninger. Bemærk, at hvis I i regnskabet opgør driftsomkostningerne inklusiv afskrivninger, skal afskrivningerne derfor fratrækkes det indtastede beløb. Hvis I derimod opgør driftsomkostningerne uden afskrivninger, skal afskrivningerne ikke fratrækkes under dette punkt. De samlede driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger indeholder: - Driftsomkostninger til tilknyttede aktiviteter - Driftsomkostninger til miljø- og servicemål - Driftsomkostninger til 1:1 omkostninger De samlede driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger indeholder ikke: - Driftsomkostninger til nettofinansielle poster - Tab på debitorer - Hensættelser 2.2 Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter Hvis I har tilknyttede aktiviteter, som indgår i jeres regnskab for 2013, skal I indtaste de driftsomkostninger, som vedrører tilknyttede aktiviteter. Tilknyttede aktiviteter kunne fx være: - Tømningsordning - Salg af el 2.3 Driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål Hvis I har fået godkendt miljø- og servicemål i prisloft for 2013 skal I indtaste de samlede realiserede udgifter til godkendte miljø- og servicemål som indgår i regnskabet for I skal kun angive driftsomkostninger til de miljø- og servicemål, som vi i Forsyningssekretariatet har indregnet i prisloft for 2013 for selskabet. I kan søge jeres prisloft for 2013 frem på dette link.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 OPGØRELSE AF SELSKABETS FAKTISKE DRIFTSOMKOSTNINGER I 2013 (FADO) 2.4 Godkendte 1:1 omkostninger Tjenestemandspensioner Her indtastes de samlede udgifter til tjenestemandspensioner for Ejendomsskatter Her indtastes de samlede udgifter til ejendomsskatter for Betalinger til Forsyningssekretariatet Her indtastes de samlede betalinger til Forsyningssekretariatet for Selskaber der får beregnet et prisloft og er en del af benchmarkingen skal indtaste kr. Hvis I både har vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter kan beløbet opdeles med halvt på hver. Spildevandsafgift Her indtastes de samlede spildevandsafgifter for Bemærk, at hvis spildevandsafgiften indgår i de samlede driftsomkostninger skal spildevandsafgiften indtastes her. Hvis spildevandsafgiften ikke indgår i de samlede driftsomkostninger, skal den ikke indtastes under dette punkt. Køb af ydelser og produkter hos et andet selskab, som er omfattet af prisloftreguleringen Her indtastes de samlede udgifter til køb af ydelser og produkter, fra et selskab, som er omfattet af prisloftreguleringen for år Det kan ses på listen på dette link, hvilke selskaber, der er omfattet af prisloftsreguleringen. Vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven Her indtastes de samlede udgifter til vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven for år Revisorerklæring til investeringsregnskabet og reguleringsregnskabet Her indtastes de samlede udgifter til revisorerklæring til investeringsregnskab og reguleringsregnskab i forbindelse med indberetning til prisloft 2013 (udgiften skal være afholdt i 2013). Revisorerklæring til internt overvågningsprogram Her indtastes de samlede udgifter til revisorerklæring til internt overvågningsprogram afholdt i Revisorerklæring til deltagelse i tilknyttede aktiviteter Her indtastes de samlede udgifter til revisorerklæring til deltagelse i tilknyttede aktiviteter i forbindelse med indberetning til prisloft 2013 (udgiften skal være afholdt i 2013). Betalinger for ordinært medlemskab til DANVA Her indtastes de samlede betalinger for ordinært medlemskab til DANVA afholdt i Betalinger for ordinært medlemskab til FVD Her indtastes de samlede betalinger for ordinært medlemskab til FVD afholdt i Anden 1:1 omkostning Hvis I har 1:1-omkostninger udover dem i FDO en, skal I skrive hver enkel 1:1-omkostning ind i det nederest felt Anden 1:1 omkostning nederst i indberetningsskemaet.

7 SIDE 7 BENCHMARKING 2015 I skal angive de samlede udgifter for år 2013 til denne 1:1 omkostning opgjort i kr. Husk at redegøre for andre 1:1 omkostninger i feltet Redegørelse. Alternativt kan I vedhæfte en fil med redegørelse og dokumentation ved linket Vedhæft. Hvis 1:1 omkostningen ikke fremgår direkte af jeres regnskab, skal I vedhæfte dokumentation for, at omkostningen har været afholdt i Har I mere end én Anden 1:1 omkostning kan I bruge + tegnet helt til højre til at tilføje så mange nye linjer som der er brug for.

8 SIDE 8 KAPITEL 3 COSTDRIVER-OPLYSNINGER Kapitel 3 Costdriver-oplysninger 3.1 Ledninger Bemærk Antal kilometer ledning opgøres som samtlige ledninger selskabet har i drift inklusiv længden af stikledninger, opdelt efter zone og dimension i Nedenfor ses definitionerne på zonekategorierne: Tabel 3.1 Definitioner på de fire zoner Zone Land By City Indre-city Beskrivelse Områder defineret som landzone eller sommerhusområde i kommuneplanen. Områder defineret som byzone i kommuneplanen. Områder som er defineret som by efter kommuneplanen, og med mere end indbyggere i byzonen. Yderligere skal området opdeles i kvadratceller (områder af meter) hvor følgende er gældende:» Kvadratcellen skal have mindst 50 indbyggere eller,» kvadratcellen skal bestå af mere end 75 pct. byerhverv. Områder som opfylder kriteriet under city, og hvor der er mere end indbyggere, og hvor kvadratcellen er:» Gågader eller,» ensrettede veje eller,» defineret som fredet eller bevaringsværdigt område. - I kan finde yderligere information angående zone-kategorierne på dette link. Land Ledningslængde i kilometer med dimension mindre end eller lig 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i landzone med en dimension mindre end eller lig 200 mm, som var i drift i Land - Ledningslængde i kilometer med dimension større end 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i landzone med en dimension større end 200 mm, som var i drift i By Ledningslængde i kilometer med dimension mindre end eller lig 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i byzone med en dimension mindre end eller lig 200 mm, som var i drift i By Ledningslængde i kilometer med dimension større end 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i byzone med en dimension større end 200 mm, som var i drift i 2013.

9 SIDE 9 BENCHMARKING 2015 City Ledningslængde i kilometer med dimension mindre end eller lig 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i cityzone med en dimension mindre end eller lig 200 mm, som var i drift i City Ledningslængde i kilometer med dimension større end 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i cityzone med en dimension større end 200 mm, som var i drift i Indre city Ledningslængde i kilometer med dimension mindre end eller lig 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i indre city-zone med en dimension mindre end eller lig 200 mm, som var i drift i Indre city - Ledningslængde i kilometer med dimension større 200 mm Her indtastes det antal kilometer ledning i indre city-zone med en dimension større end 200 mm, som var i drift i Pumpestationer Bemærk Der er her tale om antallet af pumpestationer og ikke antallet af pumper. Antallet af pumpestationer opgøres for hver af de nedenstående kategorier, som de pumpestationer der bruges til at transportere spildevand fra kunden til renseanlægget. Det er kun de pumper, som transporterer spildevand fra kunden til renseanlægget, som skal indberettes her. Pumpestationer, som trykker spildevandet ud til recipient, skal ikke medtages her. Ligeledes skal de pumper, hvis aktivitet er at cirkulere spildevand mellem de forskellige rensetrin på renseanlægget, ikke indgå her. Bemærk Kapaciteten på en pumpestation opgøres som summen af alle pumpernes maksimale kapacitet. Antal husstandspumper Her indtastes antallet af husstandspumper i drift i Pumpestationer mellem 0 l/s -10 l/s Her indtastes antallet af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 0 liter pr. sekund og mindre end eller lig 10 liter pr. sekund. Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 0 l/s -10 l/s Her indtastes summen af kapaciteten af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 0 liter pr. sekund og mindre end eller lig 10 liter pr. sekund. Det vil sige, hvis der er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 3, 5 og 9 liter pr. sekund, skal der indtastes 17 (3+5+9) liter pr. sekund. Pumpestationer mellem 11 l/s -100 l/s Her indtastes antallet af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 10 liter pr. sekund og mindre end eller lig 100 liter pr. sekund.

10 SIDE 10 KAPITEL 3 COSTDRIVER-OPLYSNINGER Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 11 l/s -100 l/s Her indtastes summen af kapaciteten af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 10 liter pr. sekund og mindre end eller lig 100 liter pr. sekund. Det vil sige, hvis der er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 15, 45 og 75 liter pr. sekund, skal der indtastes 135 ( ) liter pr. sekund. Pumpestationer mellem 101 l/s -300 l/s Her indtastes antallet af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 100 liter pr. sekund og mindre end eller lig 300 liter pr. sekund. Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 101 l/s -300 l/s Her indtastes summen af kapaciteten af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 100 liter pr. sekund og mindre end eller lig 300 liter pr. sekund. Det vil sige, hvis der er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 120, 210 og 250 liter pr. sekund, skal der indtastes 580 ( ) liter pr. sekund. Pumpestationer mellem 301 l/s -600 l/s Her indtastes antallet af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 300 liter pr. sekund og mindre end eller lig 600 liter pr. sekund. Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 301 l/s -600 l/s Her indtastes summen af kapaciteten af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 300 liter pr. sekund og mindre end eller lig 600 liter pr. sekund. Det vil sige, hvis der er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 320, 520 og 590 liter pr. sekund, skal der indtastes ( ) liter pr. sekund. Pumpestationer mellem 601 l/s l/s Her indtastes antallet af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 600 liter pr. sekund og mindre end eller lig 1000 liter pr. sekund. Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 601 l/s l/s Her indtastes summen af kapaciteten af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 600 liter pr. sekund og mindre end eller lig 1000 liter pr. sekund. Det vil sige, hvis der er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 650, 750 og 950 liter pr. sekund, skal der indtastes ( ) liter pr. sekund. Pumpestationer mellem 1001 l/s -max Selskabet skal indtaste antallet af pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 1000 liter pr. sekund. Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 1001 l/s -max Her indtastes summen af kapaciteten på pumpestationer i drift i 2013 med en maksimal kapacitet der er større end 1000 liter pr. sekund. Det vil sige, hvis der er tre pumpestationer med en maksimal kapacitet på henholdsvis 1.020, og liter pr. sekund, skal der indtastes ( ) liter pr. sekund.

11 SIDE 11 BENCHMARKING Regnvandsbassiner Særligt om rørbassiner Rørbassiner med mekanisk styring, som håndterer regnvand, skal indberettes under regnvandsbassiner. Rørbassiner uden mekanisk styring, skal indberettes under costdriveren Ledninger. Regnvandsbassiner - antal Her indtastes antallet af regnvandsbassiner i drift i Det omfatter alle jeres regnvandsbassiner inklusiv de bassiner, der er placeret på et renseanlægs matrikel, men som ikke er en del af renseprocessen eller slambehandlingsprocessen. Sammenhængende bassiner, som består af et antal mindre bassiner, opgøres som ét stort bassin. Regnvandsbassiner areal Her indtastes arealet (i m 2 ) af jeres regnvandsbassiner i drift i Arealet af et regnvandsbassin er arealet af alt det I har aktivitet på i forbindelse med vedligeholdelsen af bassinet. Det vil som udgangspunkt sige bassinets areal samt omkringliggende areal, hvor der for eksempel slås græs. I mange tilfælde vil der være tale om arealet af selve matriklen, hvor bassiner ligger. 3.4 Spildevandsbassiner Særligt om rørbassiner Rørbassiner med mekanisk styring, som håndterer spildevand, skal indberettes under spildevandsbassiner. Rørbassiner uden mekanisk styring, skal indberettes under costdriveren Ledninger. Spildevandsbassiner - antal Her indtastes antallet af spildevandsbassiner i drift i Dette inkluderer alle jeres spildevandsbassiner inklusiv de, der er placeret på et renseanlægs matrikel, men som ikke er en del af rense- eller slambehandlingsprocessen på renseanlægget. Et spildevandsbassin er et bassin, der ikke er et regnvandsbassin, men er tilsluttet enten fælleskloakeringssystemet eller kloakledningen ved separatkloakerede områder. Sammenhængende bassiner, som består af et antal mindre bassiner, opgøres som ét stort bassin. Spildevandsbassiner volumen Her indtastes volumen (i m 3 ) af jeres spildevandsbassiner i drift i Et spildevandsbassin er et bassin, der ikke er et regnvandsbassin, men er tilsluttet enten fælleskloakeringssystemet eller kloakledningen ved separatkloakerede områder. Volumenet af et spildevandsbassin er den totale forsinkelsesvolumen målt til overløbet af bassinet.

12 SIDE 12 KAPITEL 3 COSTDRIVER-OPLYSNINGER 3.5 Slambehandling Bemærk Det er selskabets valg af slamdisponering, der afgør slammets kategori i benchmarking sammenhænge. Det vil sige, at hvis et selskab eksempelvis producerer B-slam, men har valgt at forbrænde slammet (behandle det som C-slam), skal denne mængde B-slam indberettes som C-slam. Tons tørstof A-slam Selskabet skal indtaste tons tørstof A-slam efter slambehandling, der er spredt på landbrugsjord i Tons tørstof B-slam Selskabet skal indtaste tons tørstof B-slam efter slambehandling, der er deponeret i Tons tørstof C-slam Selskabet skal indtaste tons tørstof C-slam efter slambehandling, der er forbrændt (eller kørt til forbrænding) i Minirenseanlæg Antal minirenseanlæg Her indtastes antallet af minirenseanlæg i drift i Et minirenseanlæg er defineret som et renseanlæg med en kapacitet på under 30 PE. Samlet kapacitet af minirenseanlæg Her indtastes den samlede kapacitet af minirenseanlæggene i drift i 2013, opgjort som summen af kapaciteten for hvert minirenseanlæg målt i PE. 3.7 Renseanlæg Indtastningen af renseanlæg Indtastningen for renseanlæg foregår i to indtastningsrækker. Det er vigtigt, at I for hvert renseanlæg angiver et navn eller nummer for renseanlægget i begge rækker i feltet Anlægsnummer. Hvis I har mere end ét renseanlæg, kan I trykke på + tegnet helt til højre og derved indtaste oplysninger for flere renseanlæg. Der er altid mulighed for at trykke på dette + tegn for at tilføje et ekstra renseanlæg. Hvis I ved en fejl har trykket på + tegnet, kan det ekstra renseanlæg slettes igen ved at trykke på - tegnet. Renseanlæg første del I den første række indtastes 7 oplysninger. For hver indtastning er det muligt at anføre bemærkninger til indtastningen. Oplysningerne, der skal indtastes, er beskrevet nedenfor. I skal for hvert renseanlæg angive zoneplacering af renseanlægget i Renseanlæggets zoneplacering angives som enten byzone eller landzone. Det fremgår af kommuneplanerne, hvorvidt renseanlægget er placeret i landzone eller byzone. Det er vigtigt at I angiver følgende for hvert renseanlæg:» zoneplacering 1; hvis renseanlægget er placeret i landzone

13 SIDE 13 BENCHMARKING 2015» zoneplacering 2; hvis renseanlægget er placeret i byzone.» Rensningstype 1; angiver, at renseanlægget har mekanisk rensning, M.» Rensningstype 2; angiver, at renseanlægget har mekanisk og kemisk rensning, MK.» Rensningstype 3; angiver, at renseanlægget har mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation, MBN.» Rensningstype 4; angiver, at renseanlægget har mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation og enten kemisk rensning eller denitrifikation, MBNK/MBND.» Rensningstype 5; angiver, at renseanlægget har mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation og kemisk rensning og denitrifikation, MBNKD.» Organisk kapacitet; angives i PE og er renseanlæggets godkendte kapacitet. - Uddybning: Den organiske kapacitet på renseanlægget skal opgøres ud fra udledningstilladelsen.» Faktisk belastningsgrad; angives i PE baseret på prøver af BOD5 målt i Uddybning: Den faktiske belastningsgrad for renseanlægget skal opgøres på grundlag af gennemsnittet af de lovbestemte indløbsprøver af Bi5 mængder taget i løbet af år Typen af rensning på renseanlægget er et miks af mekanisk (M), kemisk (K) og biologisk (B) rensning samt nitrifikation (N) og denitrifikation (D). Forsyningerne skal angive den kombination, der bedst beskriver typen af rensning på renseanlægget. Man kan vælge mellem fem kombinationer: M, MK, MBN, MBNK/MBND samt MBNKD. I skal for hvert renseanlæg indtaste typen af rensning (1, 2, 3, 4 eller 5) på renseanlæggene i 2013: I skal yderligere indtaste indløbsmængden for hvert renseanlæg i Indløbsmængden på renseanlægget angives i m 3 pr. år og omfatter både spildevandet fra forbrugerne samt regnvand og uvedkommende vand, der bliver renset på renseanlægget. I skal indtaste mængden af fosfor P i indløb og i udløb for hvert renseanlæg i 2013 målt i kg. Renseanlæg anden del I den anden række indtastes 6 oplysninger. For hver indtastning er det muligt at anføre bemærkninger. De 6 oplysninger er beskrevet nedenfor:» Mængden af kvælstof N i indløb og i udløb for hvert renseanlæg i 2013 målt i kg. Mængden af kvælstof i indløb og udløb skal angives målt i kg.» Udlederkrav til COD for hvert renseanlæg i 2013.» Udlederkrav til BOD5 for hvert renseanlæg i 2013.» Udlederkrav til fosfor P for hvert renseanlæg i 2013.» Udlederkrav til kvælstof N for hvert renseanlæg i Kunder Antal målere Her indtastes det samlede antal målere, der var i drift i Det skal bemærkes, at en forsyning kan have flere målere forbundet med hver enkelt kunde. Disse ekstra målere skal også indberettes her. 3.9 El forbrug Selskabets samlede energiforbrug Her indtastes det samlede elforbrug i 2013 målt i kilowatt timer. Det samlede elforbrug opgøres efter selskabets elregning.

14 SIDE 14 KAPITEL 3 COSTDRIVER-OPLYSNINGER OBS! Hvis I er interesseret i hvorfor og hvordan ovenstående costdrivere er valgt, henviser vi til: Bilag 1 - Beregning af omkostningsækvivalenter

15 SIDE 15 BENCHMARKING 2015 Kapitel 4 Guide til ansøgning om særlige forhold I kan ansøge om særlige forhold i forbindelse med indberetningen til benchmarking og prisloftet for 2015 Indberetningsfristen, og dermed ansøgningsfristen, er den 15. april I vores sagsbehandling skal vi bruge nedenstående oplysninger om særlige forhold. Bemærk Selvom I har fået godkendt et forhold som særligt i et tidligere prisloft, er det vigtigt, at ansøge om det samme forhold hvert år. I skal ligeledes dokumentere meromkostningerne hvert år. 4.1 Formelle krav til godkendelse af et særligt forhold Hvornår er et forhold særligt? For at I kan få godkendt et forhold som særligt, tager vi i Forsyningssekretariatet udgangspunkt i, hvorvidt forholdet lever op til kravene om væsentlighed og særlighed. 1. Væsentlighed: De samlede meromkostninger, som følger af det særlige forhold, skal være væsentlige. Væsentlighedskriteriet beror på en konkret vurdering for hvert selskab. Væsentlighedsvurderingen skal ses i lyset af, at der allerede er taget et forsigtighedshensyn til manglende costdrivere. 2. Særlighed: Som udgangspunkt skal det vurderes om forholdet betyder, at de ekstra omkostninger ikke bliver beskrevet af de costdrivere, der allerede indgår i benchmarkingmodellen. Hvordan redegør selskabet for rammebetingelsen? - I skal redegøre og beskrive rammebetingelsen der udgør det særlige forhold. - I skal redegøre og beskrive de ekstra aktiviteter, som udføres som følge af rammebetingelsen. - I skal angive og dokumentere de konkrete meromkostninger til driften, som forholdet medfører. Driftsomkostningerne kan fx opgøres ved at fremsende faktura med en samlet opgørelse, eller ved at sandsynliggøre omkostningerne på anden vis. Det er vigtigt at opgørelsen er detaljeret og samtidigt gennemskuelig. I nogle situationer vil det i praksis være svært at dokumentere meromkostningerne. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at meromkostningerne godtgøres med et velargumenteret skøn.

16 SIDE 16 KAPITEL 4 GUIDE TIL ANSØGNING OM SÆRLIGE FORHOLD 4.2 Eksempel Eksempel på rammebetingelser som udgør et særligt forhold En drikkevandsforsyning har forholdsvis lange råvandsledninger fra kildepladserne til vandværket. På grund af de geologiske forhold er selskabet nødsaget til at have mange boringer med en lav kapacitet, hvilket medfører lange råvandsledninger. Råvandsledningerne er længere end for det gennemsnitlige selskab, og derfor har selskabet højere driftsomkostninger alt andet lige i forhold til selskaber, der ikke er nødsaget til at have så lange råvandsledninger. Selskabets særlige forhold udgøres af de geologiske rammebetingelser. Bemærk, at det ikke er råvandsledningerne, altså den aktivitet selskabet udfører, som udgør det særlige forhold. Derimod, er det er selve rammebetingelsen, som nødvendiggør lange råvandsledninger, der udgør det særlige forhold. Det er derfor vigtigt, at selskabet beskriver de geologiske forhold og nødvendigheden af at have lange råvandsledninger, når selskabet søger om at få et særligt forhold. Eksempel på ansøgning om et særligt forhold Beskrivelse af rammebetingelsen og aktiviteter som følge af rammebetingelsen Selskabet er grundet geologiske forhold nødsaget til at transportere råvand over lange distancer fra kildepladserne til vandværket. De geologiske forhold udgøres af ringe kvalitet af grundvandet, jf. bilag 1, som nødvendiggør mange spredte boringer, hvilket fører til lange råvandsledninger. Redegørelse for meromkostninger Selskabet har opgjort meromkostninger, som følger af de geologiske rammebetingelser nedenfor. Meromkostningerne kan for eksempel opgøres ved først at fremlægge dokumentation for de samlede driftsomkostninger til råvandsledningerne. Det er dog normalt for et selskab at have råvandsledninger. Selskabet skal derfor også fratrække de driftsomkostninger, som selskabet ville have haft til en normal længde af råvandsledninger, hvis selskabet ikke var underlagt de særlige geografiske forhold. Tabel 4.1 Redegørelse for meromkostninger Driftsomkostninger til lange råvandsledninger Driftsomkostninger til normal længde råvandsledninger (Hvis selskabet ikke havde været underlagt særlige geografiske forhold) kr kr. Meromkostninger kr. Det fremgår af opgørelsen, at driftsomkostningerne til lange råvandsledninger er kr., og at driftsomkostningerne til en normal længde råvandsledninger ville kunne udgøre kr. i en normal situation, jf. bilag 2c. Dermed udgør meromkostningerne kr. Dokumentation for meromkostninger Selskabet har dokumenteret de samlede driftsomkostninger til råvandsledninger i et regneark, hvor der henvises til bilag for hvert enkelt beløb. Selskabet har desuden lavet en beregning på, hvad driftsomkostningerne til en normal længde råvandsledninger udgør.

17 SIDE 17 BENCHMARKING 2015 Tabel 4.2 Dokumentation for meromkostninger Driftsomkostninger til lange råvandsledninger Arbejdskraft Elektricitet Materialer Total kr kr kr kr. Driftsomkostninger til normale råvandsledninger Arbejdskraft Elektricitet Materialer Total kr kr kr kr. Note: De forskellige driftsomkostninger til lange råvandsledninger er angivet i Bilag 2a, og de forskellige driftsomkostninger til normale råvandsledninger er angivet i Bilag 2a Ud fra ovenstående oplysninger kan Forsyningssekretariatet vurdere, hvorvidt forholdet er særligt, samt hvordan der skal tages hensyn til selskabets særlige forhold. Opgørelse og dokumentation af meromkostningerne I eksemplet skal selskabet redegøre for meromkostningerne ved at opgøre driftsomkostninger til de lange råvandsledninger og dernæst fratrække de driftsomkostninger, som selskabet vurderer, at en normal længde af råvandsledninger ville være forbundet med. Denne sum udgør umiddelbart selskabets meromkostninger som følge af de geologiske rammebetingelser. Hvis selskabet har besparelser på driften på grund af de geologiske forhold, skal der ligeledes korrigeres for dette beløb i opgørelsen af driftsomkostningerne til de lange råvandsledninger. Meromkostninger er dermed et udtryk for de samlede ekstraomkostninger selskabet har som følge af rammebetingelsen. Selve dokumentationen kan tage udgangspunkt i et regnskab, hvor de relevante poster er fremhævet eller fakturaer på omkostningerne. Selskabet kan eksempelvis indsende et regneark med angivelser af omkostningerne, hvor der henvises til vedlagte bilag for hver post. Andre eksempler på særlige forhold Et spildevandsselskab er nødsaget til at benytte et ozonanlæg, da spildevandet har en høj koncentration af kemikalier. Det er ikke muligt at indberette ozonanlægget til benchmarkingen, da der ikke er en costdriver i benchmarkingmodellen, som beskriver denne type anlæg. Idet meget få selskaber råder over ozonanlæg afspejler modellen ikke driftsomkostningerne til anlægget. Selskabet er forpligtet til at rense spildevandet med den høje koncentration af kemikalier. Dermed er selskabet underlagt en rammebetingelse, der medfører et muligt særligt forhold. Selskabet kan derfor ansøge om at få øget selskabets netvolumenmål med et beløb svarende til driftsomkostningerne til ozonanlægget.

18 SIDE 18 KAPITEL 4 GUIDE TIL ANSØGNING OM SÆRLIGE FORHOLD 4.3 Husleje som særligt forhold Denne vejledning vedrører indberetningsskemaet for spildevandsselskaber. Se alternativt vejledningen til indberetning til benchmarking for drikkevandsselskaber. Bemærk Såfremt selskabet administrerer både vand og spildevand, er det vigtigt at oplysningerne er adskilt for de to selskaber. Eksempel Hvis selskabet eksempelvis både administrerer vand og spildevand, og disse har kontor i samme bygning, med lokaler på i alt 100 m 2, så skal disse kvadratmeter deles op efter selskabets fordelingsnøgle. Er denne f.eks. 70 pct. til drikkevand, og 30 pct. til spildevand, skal de 100 m 2 også opdeles herefter i indberetningen til huslejetillæg. Dvs. 70 m 2 til drikkevand og 30 m 2 til spildevand. De øvrige oplysninger, som selskabet skal indberette vedrørende dette lejemål vil dog være det samme, såsom opførelses år, offentlig ejendomsværdi og samlet bygningsareal. Indberetningsskema kan hentes her: Blanket til huslejetillæg - Spildevand Angiv hvorvidt selskabet lejer bygninger, grunde eller begge dele: I skemaet, skal selskabet først og fremmest angive, hvorvidt det lejer bygninger, grunde eller begge dele. Dette gøres ved at markere i de, til formålet, opstillede bokse. I skal opdele indberetningen på det, selskabet lejer på følgende kategorier:» Etageareal kontor» Værksted/lager/garage Årsagen til denne opdeling, skyldes at det skal opgøres, hvilke afskrivninger selskabet ville have haft på de pågældende bygninger, såfremt det ejede bygningerne selv. Opdelingen følger den opdeling der følger af Pris- og Levetidskataloget. Flere lejede bygninger Såfremt selskabet lejer, eksempelvis kontorarealer i mere end én bygning, er der her mulighed for at angive oplysningerne for hver bygning. Hvis selskabet eksempelvis lejer administrationsbygninger i én bygning og værksted i en anden bygning, skal begge indtastes under bygning 1. Det er kun i tilfælde af, at selskabet eksempelvis lejer kontorarealer i mere end én bygning, at det er relevant at gøre brug af kolonnen med bygning 2, 3 osv. Dette skyldes, at der kan være forskellige opførelsesår på bygningerne, hvilket kan give en forskel i afskrivningerne. Skulle selskabet leje i mere end 5 forskellige bygninger kan dette område udvides, ved at trykke på + i bjælken for oven. I skal trykke på + ud for hver kategori, det lejer (eksempelvis administrationsbygninger), og indtaste følgende oplysninger til denne:» Opførelses år for bygningen Her angives opførelsesåret for bygningen, som det lejede areal er en del af.

19 SIDE 19 BENCHMARKING 2015» Årstal for levetidsforlængende renovering samt antal år levetiden er forlænget med Såfremt der er foretaget en levetidsforlængende renovering, skal årstallet for hvornår denne renovering fandt sted, indtastes. Derudover skal I indberette, hvor længe levetiden herved er blevet forlænget. Det understreges, at en eventuel levetidsforlængende renovering ikke har betydning for størrelsen på afskrivningerne. Det har dog betydning for længden af afskrivningsperioden.» Offentlig ejendomsværdi af bygningen Her angives den samlede offentlige ejendomsværdi for den bygning, I er lejer i. Den offentlige ejendomsværdi skal angives for det samlede bygningsareal, også selvom I ikke lejer hele bygningen.» Samlet antal kvadratmeter for bygningen Her angives det samlede areal (i m 2 ) for den bygning, I er lejer i. Det er vigtigt, at det samlede bygningsareal fremgår, selvom I ikke lejer hele bygningen.» Lejet areal af bygningen Her angives hvor mange kvadratmeter, I lejer af denne facilitet i den pågældende bygning. Lejet grund Hvis I lejer grunde, vil dette afsnit være relevant. Flere lejede grunde Såfremt selskabet lejer på mere end en grund, kan selskabet for hver grund angive oplysningerne under hver kolonne, grund 1, 2 osv. Hvis selskabet lejer mere end 5 stykker grund, kan selskabet trykke på + i bjælken øverst. Hvis I lejer grunde, skal I trykke på + ud for grunde og udfylde nedenstående:» Offentlig grundværdi af grunden Her angives den samlede offentlige grundværdi af den grund, I er lejer på. Den offentlige grundværdi skal angives for det samlede grundareal, også selvom I ikke lejer hele grunden.» Samlet areal for grunden Her angives det samlede areal for den grund, I lejer på. Det er vigtigt, der her fremgår det samlede grundareal, også selvom I ikke lejer hele grunden.» Lejet areal af grunden Her angives, hvor mange kvadratmeter af grunden, I lejer på.

20 SIDE 20 KAPITEL 4 GUIDE TIL ANSØGNING OM SÆRLIGE FORHOLD Bilag 1 - Dokumentation på rammebetingelsen og aktiviteter Nedenstående reservoirkort viser de vigtigste grundvandsmagasiner i Danmark. Forsyning XX er placeret i XX. De geologiske rammebetingelser i område XX medfører, at selskabet har X antal boringer. Som følge heraf har selskabet X km råvandsledninger. De geologiske rammebetingelser medfører, at selskabet har længere råvandsledninger end drikkevandsforsyninger med normale rammebetingelser.

21 SIDE 21 BENCHMARKING 2015 Bilag 2a - Resultatopgørelse Nummer Navn Bevægelse Bevægelse Saldo til dato Debet Kredit Debet Arbejdskraft kr kr Elektricitet kr kr Materialer kr kr. Saldo til dato Kredit Ovenstående tabel viser de relevante poster fra selskabets regnskab. Omkostningerne til aktiviteten, der udføres på grund af den særlige rammebetingelse, fremgår af tabellen. Bilagene kan eksempelvis være udtræk fra resultatopgørelsen eller en faktura. Bilag 2b - Bagvedliggende beregninger af omkostningerne Antal Enhedspris Total Arbejdskraft kr kr. Elektricitet kr kr. Materialer kr kr. Total kr. Ovenstående tabel viser enhedsomkostninger til input, som indgår i aktiviteten, som selskabet udfører på grund af de geologiske rammebetingelser. Omkostninger som følger af rammebetingelsen udgøres af henholdsvis arbejdskraft, elektricitet og materialer. Bilag 2c - Bagvedliggende beregninger af normalomkostningerne Selskabet estimerer, at selskabets råvandsledninger er 25 gange længere end for en forsyning, der er beliggende i et normalt område. Dermed er normalomkostningen opgjort til 1/25 af selskabets omkostninger til råvandsledninger, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Antal Enhedspris Total Arbejdskraft 200/ kr kr. Elektricitet /25 2 kr kr. Materialer 20/ kr kr. Total kr. Forsyningssekretariatet er opmærksomt på, at selskabet ikke nødvendigvis har viden om andre drikkevandsforsyningers forhold. Et kvalificeret skøn kan være det bedste alternativ for en opgørelse af normalomkostningerne. Da selskaberne indberetter længden af råvandsledninger til benchmarkingen, har Forsyningssekretariatet mulighed at kontrollere selskabets estimat i dette tilfælde. Forsyningssekretariatet bemærker, at ovenstående er et simplificeret eksempel, der har som formål at vise, hvordan en indberetning af særlige forhold kan se ud. Dokumentation tager ikke udgangspunkt i et eksisterende selskab og er ikke nødvendigvis korrekt, jf. eksempelvis reservoirkortet.

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Konkurrence-

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Februar 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Guidens struktur... 1 1.2 Ny screeningsmetode... 1 1.3

Læs mere

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet Marts 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 bla Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 Sags nr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) August 2016 (Version 2) SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (drikkevand) Februar 2018 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel. Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel. Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET 15 Costdrivervejledning Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft 2018 Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET KAPITEL 1 INDLEDNING Costdrivervejledning til den reviderede benchmarkingmodel

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold Oktober 2016 Bilag 6Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Forsyningssekretariatet november 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund for konteringsvejledningen... 1 1.2 Formålet med konteringsvejledningen...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) Marts 2017 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indhold Indledning Benchmarkingmodellen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015 (Kopi af skema anvendt til indberetning til Forsyningssekretariatet marts/april 2014) Selskab: DANVA For hurtigere indtastning af tal indberettet til FS vælges TEMAVISNING CVR Nr.: 29031215 og herunder

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2016

Resultatorienteret benchmarking for 2016 Resultatorienteret benchmarking for 2016 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2016 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Benchmarkingmodellen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2015

Resultatorienteret benchmarking for 2015 Resultatorienteret benchmarking for 2015 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2015 FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Justering

Læs mere

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem OPEXnetvolumenmål Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem Maj 2017 OPEX-netvolumenmål Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Performance benchmarking

Performance benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation af resultatet. Det

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne

Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen Drikke- og Spildevandsselskaberne 19 juni 2015 Forfatter(e): Peter Bogetoft, partner, Ibensoft Sigurd Næss-Schmidt, partner, Johanne Jørgensen,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for genberegning 1.1 Valg af elementer... 1 Resultater 2.1 Slambehandling...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2016

Guide til indberetning til prisloft 2016 Guide til indberetning til prisloft 2016 Guide til indberetning til prisloft 2016 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft. Spildevandvandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft. Spildevandvandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET Costdrivervejledning Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft 2018 Spildevandvandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING April 2014 Version 1.0

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet.

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 FØLSOMHEDSANALYSEN...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter Høringsnotat til Forsyningssekretariatets udkast til Genberegning af omkostningsækvivalenter FORSYNINGSSEKRETARIATET MARTS 2012 INDLEDNING... 3 GENERELLE KOMMENTARER... 3 DRIKKEVAND... 12 Costdriveren

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for spildevandsselskaberne den 19. marts 2014

Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for spildevandsselskaberne den 19. marts 2014 Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for spildevandsselskaberne den 19. marts 2014 27. JUNI 2011 AFSNITS-ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Glostrup Spildevand A/S Bo Nørbjerg Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup 11. januar 2013 Sag 12/10419 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyning Helsingør Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 7. januar 2014 Sag nr. 13/04703 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere