Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder"

Transkript

1 Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

2 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015?

3 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund for prisundersøgelsen 5 Prisudviklingen på engrosmarkedet for el 6 Forbrugerens elpris 6 Prisudvikling for energi delen af elregningen 8 Typer af elprodukter på detailmarkedet 8 Hvad kunne den aktive forbruger spare i 2015? 10 Generelle prisforskelle mellem elprodukter 14 Analyse af produkter med forbrugere overført ved passiv accept 16 Bilag 1: Pristabeller for elprodukter udbudt i Lejlighed kwh Østdanmark, produkter med variabel pris 21 Vestdanmark, produkter med variabel pris 22 Østdanmark, produkter med fast pris 23 Vestdanmark, produkter med fast pris 25 Parcelhus kwh med elvarme Østdanmark, produkter med variabel pris 35 Vestdanmark, produkter med variabel pris 36 Østdanmark, produkter med fast pris 37 Vestdanmark, produkter med fast pris 39 Parcelhus kwh Østdanmark, produkter med variabel pris 28 Vestdanmark, produkter med variabel pris 29 Østdanmark, produkter med fast pris 30 Vestdanmark, produkter med fast pris 32 Virksomhed kwh Østdanmark, produkter med variabel pris 42 Vestdanmark, produkter med variabel pris 43 Østdanmark, produkter med fast pris 44 Vestdanmark, produkter med fast pris 46

4 4 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Hovedkonklusioner Energitilsynet har undersøgt priserne på alle elprodukter til forbrugere og mindre virksomheder på det danske marked i Undersøgelsen viser, at det betaler sig for forbrugerne at være aktive og finde frem til det produkt, der er billigst for dem. Hoved konklusionerne i undersøgelsen er: Der er i 2015 kommet væsentligt flere elprodukter på markedet, særligt er der kommet flere variable spotprodukter og flere klimaprodukter. 13% I 2015 udgjorde energidelen gennemsnitligt 13 pct. af elregningen ved et forbrug på kwh. Den gennem snitlige pris for energidelen for den samme forbruger er i løbet af 2015 faldet fra ca. 33 øre/ kwh til ca. 27 øre/kwh kr. En forbruger i lejlighed med et lavt forbrug på kwh kunne i 2015 spare i størrelsesordenen kr. ved aktivt at vælge et elprodukt kr. En forbruger i parcelhus med varmepumpe og et højt forbrug på kwh, kunne i 2015 spare i størrelsesordenen kr. ved aktivt at vælge et elprodukt. 2 øre En passiv forbruger har i løbet af 2015 gennemsnitligt betalt ca. 2 øre mere pr. kwh end den gennemsnitlige forbruger kr. En forbruger i parcelhus med et forbrug på kwh, kunne i 2015 spare i størrelsesordenen kr. ved aktivt at vælge et elprodukt kr. En mindre virksomhed med et forbrug på kwh, kunne i 2015 spare i størrelsesordenen kr. ved aktivt at vælge et elprodukt. 29,4 øre I 2015 var den gennemsnitlige pris for energi 29,4 øre pr. kwh ved et forbrug på kwh.

5 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 5 Baggrund for prisundersøgelsen De fleste elforbrugere modtager i dag et produkt, hvor prisen fastsættes frit af elhandelsvirksomheden. I 2015 var dette tilfældet for 90 pct. af forbrugerne. I 2016 er det en endnu større andel. I et ureguleret marked er det vigtigt, at forbrugerne er aktive, dvs. aktivt vælger produkter og aktivt fravælger andre produkter. Det er med til at gøre konkurrencen velfungerende og give elhandelsvirksomhederne de rigtige incitamenter. Energitilsynets elprisundersøgelse 2015 skal sammen med Elpris.dk understøtte forbrugernes aktive valg ved at skabe mere gennemsigtighed på detailmarkedet for el. Prisundersøgelsen giver et overblik over den gennemsnitlige pris for alle produkter i 2015, mens Elpris.dk gør det nemt at sammenligne de aktuelle priser. Langt de fleste forbrugere modtager et markedsudsat produkt. Det hænger sammen med, at forsyningspligten er i en udfasningsperiode og endegyldigt bliver afskaffet i maj I store dele af Danmark er forsyningspligten allerede afskaffet den 1. april 2016 og erstattet af den såkaldte leveringspligt. Prisundersøgelsen er fastsat i Elforsyningslovens 82 a stk. 1. Prisundersøgelsen skal efter denne lov omfatte elpriser for elforbrugere med et elforbrug på op til kwh om året, dvs. alle priser, som elhandelsvirksomhederne er forpligtede til at indberette til den nye prisportal; Elpris.dk. Prisundersøgelsen er en nærmere præcisering af Energitilsynets tidligere overvågningsforpligtelse efter bekendtgørelse nr af 20. oktober 2011, hvorefter Energitilsynet overvåger forbrugerpriser. Overvågningsforpligtelsen blev flyttet til loven med virkning fra 1. april 2016 med henblik på at undersøge, om priserne er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende. Prisundersøgelsen introducerer en ny metode til at udregne den gennemsnitlige danske elpris på, hvor alle elprodukter er inkluderet og vægtet med den afsatte volumen. Hidtil har opgørelserne af de danske elpriser taget udgangspunkt i forsyningspligtproduktet, men med ændringerne af markedet, er der behov for en ny metode. Undersøgelsen vil blive videreudviklet efter behov i de kommende år, så undersøgelsen afspejler den igangværende udvikling på detail markedet. Prisundersøgelsen 2015 er version 1.0. Til brug for undersøgelsen er der indhentet data fra alle danske elhandelsvirksomheder med salg til elforbrugere med et årligt forbrug under kwh. TABEL 1 Fakta prisundersøgelse Samlede indberettede volumen Antal målepunkter indberettet 11 milliarder kwh 2,7 millioner Antal unikke produkt id indberettet 193 Antal elhandelsvirksomheder indberettet 40 Kilde: Indberetninger til Sekretariatet for Energitilsynet fra elhandelsvirksomhederne. Note: Ét CVR-nr. med flere binavne er talt med som én elhandelsvirksomhed, dvs. f.eks. er GEV Elhandel A/S, Sdr. Felding Elhandel A/S, Aal Elhandel A/S, Ikast Værkerne Elhandel A/S, Sunds Elhandel A/S, Hjerting Elhandel A/S, Tarm Elhandel A/S, Videbæk Elhandel A/S, VTV Elhandel A/S, Energi Hurup Elhandel A/S og Kibæk Elhandel A/S kun talt med som én elhandelsvirksomhed (Samstrøm).

6 6 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Prisudviklingen på engrosmarkedet for el Producenterne af el sælger deres produktion til elhandelsvirksomhederne på engrosmarkedet for el. Handelen foregår primært på den nordiske elbørs Nord Pool. Prisudviklingen på detailmarkedet er direkte påvirket af prisudviklingen på engrosmarkedet, da engrosprisen udgør størstedelen af den pris forbrugerne betaler for energidelen af den samlede regning. Set over en otteårig periode har den gennemsnitlige engrospris på el for Danmark svinget mellem 10 øre/kwh og 60 øre/kwh. Tendensen fra 2008 til og med 2015 har været en faldende engrospris. Udviklingen kan ses i figur 1. Udviklingen gennem 2015 er fremhævet i figuren, da 2015 er fokus for denne prisundersøgelse. Fra december 2010 til december 2015 faldt den gennemsnitlige engrospris på el fra omtrent 57 øre/kwh til 14 øre/kwh. Prisfaldet kan bl.a. tilskrives stigende udbredelse af vedvarende energi, kombineret med lave kulpriser og et aftagende elforbrug i lyset af den økonomiske krise. Engrosprisen på el faldt i løbet af 2015 til et historisk lavpunkt i juli måned for efterfølgende at stige igen og afslutte med et fald. Samlet faldt engrosprisen ca. 6 øre gennem 2015 fra 20,3 øre/kwh i januar til 14,3 øre/kwh i december. Forbrugerens elpris Gennemsnitsprisen på elektricitet til forbrugerne (inklusive afgifter, moms, netbetaling og PSO) steg med 0,6 pct. fra 2014 til Prisstigningen svarer til inflationen, der var på 0,5 pct. Fra 2008 til 2015 er forbrugerprisen på elektricitet steget med 13 pct., hvilket er lidt mere end inflationen i forbrugerprisindekset på 11 pct. Stigningen skyldes en stigning i afgifter og PSO. Et nærbillede af den gennemsnitlige elpris for forbrugerne i 2015 viser, at: energiprisen, elprisen uden afgifter, moms og transport, i gennemsnit udgjorde 29 øre/kwh prisen for at få transporteret og leveret elektriciteten gennem elnettet udgjorde i gennemsnit 41 øre/kwh afgifter, PSO og moms udgjorde i gennemsnit 156 øre/kwh Sammensætningen af elprisen kan ses i figur 2.

7 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 7 FIGUR 1 Udviklingen i engrosprisen for el i Danmark, Øre/kWh Kilde: Energinet.dk Note: Data er månedlige gennemsnit, som viser gennemsnitsprisen samlet set for Vest- og Østdanmark. FIGUR 2 Elprisens sammensætning 2015 Netbetaling 18 % 41,4 øre/kwh Afgifter og PSO 49 % 110,3 øre/kwh A Moms 20 % 45,3 øre/kwh Energi 13 % 29,4 øre/kwh Kilde: Netbetaling og afgifter er fra Dansk Energi, energidelen er SET s beregninger. Note: Public Service Obligations (PSO) finansierer tilskud til vedvarende energi og energiforskning.

8 8 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Prisudvikling for energidelen af elregningen Når en forbruger vælger en ny elhandelsvirksomhed ændrer hverken netbetaling, afgifter eller PSO sig. Energiprisen kan til gengæld variere alt efter, hvilket produkt og leverandør der vælges. Prisudviklingen på denne del af elregningen har generelt været faldende gennem 2015 med et fald på ca. 5 øre/kwh fra 32,4 øre/ kwh i januar til 27,3 øre/kwh i december. Udviklingen i den pris, som en gennemsnitlig forbruger i Danmark har betalt i 2015 kan ses i figur 3. Figur 3 viser også, at en gennemsnitlig passiv forbruger, dvs. en forbruger, som aldrig har foretaget et aktivt valg af produkt, har betalt lidt mere end en gennemsnitlig forbruger. Typer af elprodukter på detailmarkedet Forbrugerne har mulighed for at købe mange forskellige produkter, men hovedkategorierne er produkter med faste priser og produkter med variable priser. I prisundersøgelsen er fastprisprodukter defineret som produkter, hvor prisen er fast i 3 måneder ad gangen eller længere og er kendt på forhånd. Produkter med variable priser har en pris, som ændrer sig oftere end tre måneder. For variable produkter er prisen typisk ikke kendt på forhånd. Den solgte volumen i 2015 var i overvejende grad på fastprisprodukter, især produkter med fast pris i ét kvartal ad gangen. Fastprisprodukter stod således for 76 pct. af den solgte volumen i Fordelingen kan ses i figur 4. Det er ikke overraskende, at størstedelen af den leverede volumen ligger på kvartalsprodukter. Tidligere modtog alle kunder et kvartalsprodukt, hvis de ikke aktivt havde foretaget et valg af produkt, fordi forsyningspligtproduktet var et kvartalsprodukt. Volumen for fastprisprodukter, hvor prisen er fast på kvartalsbasis, indeholder også volumen solgt på forsyningspligtprodukter. I 2015 blev 9 pct. af volumen solgt på et forsyningspligtprodukt. Dette inkluderer både forsyningspligt fra udbud og forsyningspligt, hvor Energitilsynet fastsætter prisen. De resterende 91 pct. af volumen blev solgt på produkter med fri prissætning. Figuren viser den samlede fordeling for hele I slutningen af året var der en væsentligt højere andel af volumen solgt på variable produkter, end der var i starten af året. Med den nuværende udvikling kommer fordelingen mellem produkter med fast og variabel pris forventeligt til at se væsentligt anderledes ud i 2016 end i Der må således forventes em relativ større andel på variable produkter. I løbet af 2015 er der kommet stadig flere forskellige produkter på markedet, hvilket er en fortsættelse af udviklingen fra de seneste år. Elhandelsvirksomhederne går væk fra kun at have et basisprodukt til at have en portefølje af flere produkter. Særligt er der kommet flere spotprodukter og flere klimaprodukter på markedet.

9 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 9 FIGUR 3 Volumenvægtet gennemsnitspris gennemsnitlig forbruger vs. passiv forbruger, 2015 øre/kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PASSIV FORBRUGER GENNEMSNITLIG FORBRUGER Kilde: Elpristavlen (nu Elpris.dk), elhandelsvirksomhedernes indberetninger om volumen samt Dansk Energis månedlige elprisstatistik. Note 1: Abonnementet er inkluderet i prisen ved at antage et forbrug på kwh. Prisen for en gennemsnitlig forbruger er beregnet ved at vægte prisen på hvert udbudt produkt med den afsatte volumen på det pågældende produkt. Priser er taget fra Elpristavlen.dk (nu Elpris.dk) og volumen er taget fra indberetninger til SET fra elleverandørerne i forbindelse med prisundersøgelsen Der er kun anvendt produkter til forbrugere under kwh og individuelle aftaler er ikke inkluderet. For de passive forbrugere, er der ikke taget højde for, at den angivne pris på et spotprodukt hører til måneden før (er kun relevant fra juli og frem). Note 2: Prisen for en passiv forbruger er beregnet ved at volumenvægte prisen på de produkter, som forbrugerne modtager, hvis de aldrig selv har valgt et produkt. FIGUR 4 Fordeling af volumen på produktkategorier i 2015 Variabel pris 24 % (spot) Fast pris 21 % (længere periode end 3 måneder) A Fast pris 55 % (kvartal) Kilde: Elhandelsvirksomhedernes indberetninger om volumen.

10 10 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Hvad kunne den aktive forbruger spare i 2015? Det vigtigste spørgsmål for de fleste forbrugere i forbindelse med valg af elprodukt er: Hvad kan jeg spare?. Besparelsen ved at skifte produkt er forskellig og individuel, da forbrugere har varierende forbrug. For at kunne sige noget om bespa relsespotentialet, er der derfor behov for at definere standard forbrugsgrupper. De 4 valgte forbrugsgrupper er medtaget for at illustrere forskelle i forbrug mellem forskellige forbrugsgrupper, ikke for at medtage de 4 mest almindelige forbrugsgrupper. Følgende standardtyper er valgt: Lejlighed på 80 m 2 med 1 voksen beboer og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Parcelhus på 140 m 2 med 2 voksne og 2 børn og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Parcelhus med elvarme eller elbil og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Mindre virksomhed med et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Det er vanskeligt generelt at opgøre gevinsten ved at skifte elprodukt eller elleverandør. En mulig gevinst afhænger af, hvilket produkt forbrugeren hidtil har haft, og til hvilket produkt forbrugeren skifter. Og der er mange muligheder. For at give en indikation af størrelsen af den mulige gevinst vises i det følgende resultatet af beregninger af den årlige besparelse mellem en gennemsnitlig såkaldt passiv forbruger, der ikke benytter markedet, og en aktiv forbruger, der benytter markedet. For hver af de 4 forbrugsgrupper beregnes det således, hvad en passiv forbruger gennemsnitligt har betalt pr. kwh. En passiv forbruger defineres som en forbruger, der aldrig har foretaget et aktivt valg af elprodukt og derfor i 2015 enten har modtaget et produkt, som elhandelsvirksomheden har overflyttet forbrugeren til ved passiv accept eller et forsyningspligtprodukt. Bemærk, at der både var passive forbrugere, som modtog et variabelt produkt, og passive forbrugere, som modtog et fastprisprodukt i Da der er forskel på, hvilke produkter de passive forbrugere modtager i Øst- og Vestdanmark, er der to forskellige priser for hver forbrugsgruppe, én for hvert område.

11 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 11 Østdanmark TABEL 2 Estimeret gennemsnitlig besparelse for aktive forbrugere i 2015 Lejlighed Parcelhus Årlig besparelse på el variabel pris 270 kr. Årlig besparelse på el variabel pris 450 kr. Årlig besparelse på el fast pris 160 kr. Årlig besparelse på el fast pris 190 kr. Lejlighed på 80 m 2 med 1 voksen beboer og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Parcelhus på 140 m 2 med 2 voksne og 2 børn og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Parcelhus med elvarme Mindre virksomhed Årlig besparelse på el variabel pris kr. Årlig besparelse på el variabel pris kr. Årlig besparelse på el fast pris 330 kr. Årlig besparelse på el fast pris kr. Parcelhus med elvarme eller elbil og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Mindre virksomhed med et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Kilde: Elpristavlen (nu Elpris.dk) samt egne beregninger. Note 1: En stor del af besparelsen på de to laveste forbrugsgrupper er abonnement, derfor stiger besparelsen ikke lige så meget som forbruget. Note 2: Årligt forbrug for lejlighed og parcelhus er fra sparenergi.dk.

12 12 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? FAKTA Besparelsen afhænger af forbruget. Et lavt forbrug giver mulighed for en mindre besparelse. Men selv en forbruger med et meget lavt forbrug på f.eks kwh årligt kan spare kr. om året. En aktiv forbruger har til gengæld undersøgt, hvilke elhandelsvirksomheder og produkter, der er på markedet, og ud fra dette foretaget et aktivt valg af produkt. Til at beregne besparelsen i 2015, er det antaget, at en aktiv forbruger har valgt det produkt, der er det 10 pct. billigste i hver produktkategori. Det betyder at, hvis der er 20 produkter i en kategori er det 3. billigste produkt valgt. Det er kun produkter, som har været udbudt hele 2015, som indgår i beregningen som en valgmulighed for en aktiv forbruger. En oversigt over prisen på alle produkter kan ses i bilag 1. Besparelsen kan dermed beregnes som forskellen mellem prisen for en passiv forbruger og en aktiv forbruger i Besparelsen kan beregnes for hver forbrugsgruppe og Øst- og Vestdanmark. Disse besparelser kan ses i tabel 2 og 3. Det generelle billede er, at besparelsen gennemgående er større ved aktivt valg af et variabelt produkt. Dette er også årsagen til, at besparelsen er lavere i Østdanmark end i Vestdanmark, da en større andel af de passive forbrugere har modtaget et variabelt produkt i Østdanmark end i Vestdanmark i Besparelsen afhænger af forbruget. Et lavt forbrug giver mulighed for en mindre besparelse. Men selv en forbruger med et meget lavt forbrug på f.eks kwh årligt kan spare kr. om året ved at skifte fra et produkt med et dyrt abonnement til et produkt med 0 kr. i abonnement og en lidt højere pris pr. kwh.

13 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 13 Vestdanmark TABEL 3 Estimeret gennemsnitlig besparelse for aktive forbrugere i 2015 Lejlighed Parcelhus Årlig besparelse på el variabel pris 220 kr. Årlig besparelse på el variabel pris 510 kr. Årlig besparelse på el fast pris 220 kr. Årlig besparelse på el fast pris 370 kr. Lejlighed på 80 m 2 med 1 voksen beboer og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Parcelhus på 140 m 2 med 2 voksne og 2 børn og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Parcelhus med elvarme Mindre virksomhed Årlig besparelse på el variabel pris kr. Årlig besparelse på el variabel pris kr. Årlig besparelse på el fast pris 990 kr. Årlig besparelse på el fast pris kr. Parcelhus med elvarme eller elbil og et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Mindre virksomhed med et årligt forbrug på kwh. Årlig elregning ca kr. Kilde: Elpristavlen (nu Elpris.dk) samt egne beregninger. Note 1: En stor del af besparelsen på de to laveste forbrugsgrupper er abonnement, derfor stiger besparelsen ikke lige så meget som forbruget. Note 2: Årligt forbrug for lejlighed og parcelhus er fra sparenergi.dk.

14 14 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? BOKS 1 Metode og forbehold De produkter, der er medtaget i pristabellerne, som er anvendt i beregningen af besparelser, er udelukkende produkter, hvor der er tilstrækkeligt med data for prisen, og hvor produktet har været udbudt i hele Den angivne pris er gennemsnitsprisen for hele året. Det vil derfor være misvisende at medtage produkter, hvor der ikke er en pris for hele året. Èt produkts gennemsnitspris for eksempelvis 4 måneder kan ikke sammenlignes med et andet produkts gennemsnitspris for hele året. Produkter med væsentlige mangler i indberetningen til Elpristavlen.dk (nu Elpris.dk) er heller ikke medtaget. Kan du ikkefinde dit produkt på listen, er det fordi, du er blevet flyttet til et andet produkt i løbet af 2015 (som ikke har eksisteret hele året), eller at din elhandelsvirksomhed ikke har indberettet priser på produktet på Elpris tavlen. Elhandelsvirksomhederne har pligt til at indberette priser til Elpristavlen.dk (nu Elpris.dk). Fejl i indberetningerne af priser såsom mangler og for sen opdatering af priser, er så vidt muligt korrigeret. For spotprodukter er dette korrigeret ved at identificere en pris for hver måned for hvert produkt. For produkter med faste priser i et kvartal, er der korrigeret ved at identificere en kvartalspris for hvert produkt. Introduktionstilbud er korrigeret til et helt års pris. F.eks. er et produkt med introduktionspris i 4 måneder korrigeret ved at anvende prisen på det produkt, forbrugeren bliver overflyttet til efter de 4 måneder er gået. Prisen der fremgår for produktet som er et introduktionstilbud vil dermed være et vægtet gennemsnit mellem prisen på introduktionsproduktet og prisen på det produkt forbrugeren bliver overflyttet til. For de produkter, som er markeret som introduktionstilbud i pristabellerne i bilaget, er det dermed inkluderet i den viste pris, at forbrugeren bliver overflyttet til et dyrere produkt eller, at prisen er højere efter en given periode. Generelle prisforskelle mellem elprodukter Besparelsen mellem produktet som er det 10 pct. billigste og det 10 pct. dyreste for hver forbrugsgruppe kan ses i tabel 4 og 5. Prisforskellen er væsentligt større mellem de faste produkter end mellem de variable. Årsagen til dette er blandt andet, at nogle produkter har fast pris i 2 år, mens andre har fast pris i et kvartal. Dette kan dog ikke forklare hele forskellen, da nogle kvartalsprodukter har været dyrere end produkter med lange fastprisaftaler, mens andre har været billigere. Et overblik over alle produkter kan ses i bilag 1. Umiddelbart kan det forekomme overraskende, at der er samme forskel i prisen på variable produkter for en lejlighed som for et parcelhus. Forklaringen er imidlertid, at abonnementet udgør en væsentligt større andel af den samlede elpris for en lejlighed, og at der er stor forskel i abonnementsbetalingen mellem produkterne. Besparelsen for en passiv forbruger er i mange tilfælde højere end besparelsen mellem det 10 pct. billigste og det 10 pct. dyreste af de variable produkter. Forklaringen er imidlertid, at en større andel af de passive forbrugere modtager et fastprisprodukt end et variabelt produkt. Besparelsen for den aktive forbruger for valg af produkt med variabel pris, vil i disse tilfælde betyde, at en forbruger skifter fra et fastprisprodukt til et produkt med variabel pris. Omvendt er der også passive forbrugere, som i 2015 har modtaget et variabelt produkt. ANVENDELSE AF PRISTABELLER Tabellerne i bilaget giver en oversigt over alle de elprodukter, som har været udbudt på markedet gennem hele En forbruger kan få en idé om den mulige besparelse i 2015 ved at sammenligne sit eget elprodukt med de øvrige udbudte elprodukter. Der er to pristabeller for hver forbrugsgruppe og landsdel. Én pristabel med variable produkter og én pristabel med fastprisprodukter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom et produkt var billigt eller dyrt i 2015, er det ikke sikkert, at dette også bliver tilfældet fremover. Dette gælder især, hvis produkter med variabel pris sammenlignes med fastprisprodukter.

15 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 15 Besparelse mellem det 10. pct. billigste og det 10 pct. dyreste elprodukt 2015 TABEL 4 Produkter med variabel pris VESTDANMARK ØSTDANMARK Lejlighed kwh 220 kr. Parcelhus kwh 240 kr. Parcelhus med elvarme kwh 650 kr. Lille virksomhed kwh kr. Lejlighed kwh 250 kr. Parcelhus kwh 250 kr. Parcelhus med elvarme kwh 630 kr. Lille virksomhed kwh kr. TABEL 5 Produkter med fast pris VESTDANMARK ØSTDANMARK Lejlighed kwh 290 kr. Parcelhus kwh 550 kr. Parcelhus med elvarme kwh kr. Lille virksomhed kwh kr. Lejlighed kwh 400 kr. Parcelhus kwh 830 kr. Parcelhus med elvarme kwh kr. Lille virksomhed kwh kr. Kilde: Elpristavlen (nu Elpris.dk) samt egne beregninger. Note: En stor del af besparelsen på de to laveste forbrugsgrupper er abonnement, derfor stiger besparelsen ikke lige så meget som forbruget.

16 16 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? FAKTA En del af prisundersøgelsens formål er at belyse, om elpriserne er rimelige og ikkediskriminerende. Analyse af produkter med forbrugere overført ved passiv accept En del af prisundersøgelsens formål er at belyse, om elpriserne er rimelige og ikke-diskriminerende. Den 1. oktober 2014 blev en stor andel af de danske elforbrugere overført ved passiv accept fra et reguleret produkt til et handelsprodukt med fri prissætning. Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret udviklingen i priser og vilkår på disse produkter gennem det første år, dvs. fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015 (bemærk, at dette er en anden tidsperiode end resten af prisundersøgelsen 2015). Hele analysen er inkluderet i publikationen Resultater og Udfordringer 2015, Energitilsynet. De vigtigste konklusioner fra analysen er opsummeret her: Ingen af de handelsprodukter, forbrugerne er overført til, er mærkbart dyrere end øvrige elprodukter på markedet (dvs. ingen produkter er mere end 10 pct. dyrere end den regulerede forsyningspligt). Den gennemsnitlige pris på de markerede produkter er faldet igennem perioden og har generelt fulgt udviklingen i engrosprisen. Bruttoavancen på de produkter, forbrugerne er overført til, er uændret gennem perioden. Der ses en tendens til højere priser og højere bruttoavance i Østdanmark end i Vestdanmark. Vilkårene for handelsproduktet, som forbrugerne er overført til, er ændret væsentligt for et betydeligt antal forbrugere. Fem elhandelsvirksomheder har overført kunder til et variabelt produkt, som flytter lidt mere af usikkerheden fra engrosmarkedet over på forbrugeren.

17 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 17 FIGUR 5 Gennemsnitlig prisudvikling produkter med forbrugere overført ved passiv accept og forsyningspligtproduktet, okt 2014-sep 2015 Øre/kWh Okt 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Maj 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 PASSIVE PRODUKTER ØSTDANMARK PASSIVE PRODUKTER VESTDANMARK FORSYNINGSPLIGT ØSTDANMARK FORSYNINGSPLIGT VESTDANMARK Kilde: Elpristavlen og elhandelsvirksomhedernes markering af produkter. Note 1: Prisen er beregnet ved at tage et simpelt gennemsnit af listeprisen for alle produkter tillagt abonnement. Abonnementet er fordelt ud på kwh ved at antage et årligt forbrug på kwh. Note 2: Forsyningspligt er simpelt gennemsnit af de 8 regulerede forsyningspligtområder i Vestdanmark og de 3 regulerede forsyningspligtområder i Østdanmark i perioden.

18 BILAG 1 Pristabeller for elprodukter udbudt i 2015

19 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 19 TAB EL 1 Forskel mellem det 10 pct. billigste produkt og det 10 pct. dyreste produkt, kr./år Østdanmark Vestdanmark variabel fast variabel fast 1,8 MWh ,9 MWh MWh MWh TAB EL 2 Forskel mellem det 10 pct. billigste produkt og den gennemsnitlige pris for en passiv forbruger, kr./år Østdanmark Vestdanmark variabel fast variabel fast 1,8 MWh ,9 MWh MWh MWh SIGNATURFORKLARING: Produktet er et introduktionstilbud Klimaprodukt Produktet udbydes kun i særlige dele af landet Note: Alle priser i det følgende er opgivet uden netbetaling, afgifter og moms.

20 20 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? TAB EL 3 Deskriptiv statistik for de 16 pristabeller øre/kwh Østdanmark Vestdanmark kwh variabel fast variabel fast Standardafvigelse 4,91 9,29 4,61 8,16 Minimum 21,42 23,90 20,08 20,13 Middel 29,77 35,83 28,72 32,68 Median 28,85 33,77 27,67 32,29 Maksimum 45,27 84,80 43,66 84,80 Antal produkter kwh variabel fast variabel fast Standardafvigelse 2,36 5,61 2,20 5,10 Minimum 19,84 23,90 19,84 20,13 Middel 24,76 31,60 23,87 29,10 Median 24,77 29,89 23,72 29,07 Maksimum 30,70 50,74 30,70 50,74 Antal produkter kwh variabel fast variabel fast Standardafvigelse 2,15 4,65 2,15 4,21 Minimum 18,19 23,90 18,19 20,13 Middel 22,89 30,05 22,08 27,67 Median 22,65 28,76 22,23 27,63 Maksimum 29,60 47,08 29,60 35,35 Antal produkter kwh variabel fast variabel fast Standardafvigelse 1,07 2,15 1,05 2,66 Minimum 20,49 23,90 19,30 20,13 Middel 22,38 28,08 21,66 26,26 Median 22,20 28,09 21,78 26,98 Maksimum 23,85 32,03 23,20 31,52 Antal produkter Kilde: Egne beregninger Note: Der er anvendt simpelt gennemsnit

21 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 21 Østdanmark produkter med variabel pris Lejlighed kwh NettoPower Variabel pris 21,42 0,00 21,42 OK OK El Variabelpris Privat 23,19 0,00 23,19 Vindstød FlexVind 17,39 120,00 24,06 Syd Energi Salg Spot 20,81 100,00 26,36 Energi Fyn Handel FynskSupportEl 21,24 96,00 26,58 Spot-el 21,27 100,00 26,83 SPOT- ENERGI VARIABEL-ENERGI 21,59 96,00 26,92 21,59 96,00 26,93 Energi Fyn Handel SpotEl 22,43 96,00 27,77 Struer Strøm Spotmåned 22,81 96,00 28,14 Spot-el VE 23,27 100,00 28,83 Jysk Energi Måneds El 23,30 100,00 28,85 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Måned 22,96 120,00 29,63 EnergiMidt Energi Flex 23,73 120,00 30,40 AURA EL-HANDEL AURA variabel måned 24,95 100,00 30,51 Syd Energi Salg Re:El 19,90 191,52 30,54 Østkraft Forsyning FlexØST Østdanmark 23,93 120,00 30,60 SPAR-ENERGI 17,59 278,40 33,06 Elektron PrisLoft 29,07 80,00 33,51 Dong Energy Salg Basis El 19,26 278,40 34,73 Gul Strøm Gul Strøm øst 19,79 278,40 35,26 Sinus Energi SPAR Strøm 19,93 278,40 35,39 Blue Energy Blue Flex VE 21,27 432,00 45,27

22 22 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Vestdanmark produkter med variabel pris Lejlighed kwh NettoPower Variabel pris 20,08 0,00 20,08 OK OK El Variabelpris Privat 21,91 0,00 21,91 Vindstød FlexVind 17,39 120,00 24,06 Syd Energi Salg Spot 19,62 100,00 25,17 Spot-el 20,02 100,00 25,57 Energi Fyn Handel FynskSupportEl 21,24 96,00 26,58 Energi Fyn Handel SpotEl 21,24 96,00 26,58 SPOT-ENERGI VARIABEL-ENERGI 21,59 96,00 26,93 21,59 96,00 26,93 MES Elhandel MES Spot-el 21,76 96,00 27,09 Thy-Mors Energi SpotMåned 22,05 96,00 27,38 Spot-el 22,02 100,00 27,57 Jysk Energi Måneds El 22,11 100,00 27,67 SAMSTRØM Samstrøm SPOT 22,50 96,00 27,84 Struer Strøm Spotmåned 22,81 96,00 28,14 EnergiMidt Energi Flex 22,37 120,00 29,03 AURA EL-HANDEL AURA variabel måned 23,49 100,00 29,05 Syd Energi Salg Re:El 18,71 191,52 29,35 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Måned 22,96 120,00 29,63 SPAR-ENERGI 17,59 278,40 33,06 Dong Energy Salg Basis El 17,93 278,40 33,40 Elektron PrisLoft 29,07 80,00 33,51 Sinus Energi SPAR Strøm 18,23 278,40 33,69 Gul Strøm Gul Strøm vest 18,60 278,40 34,07 Blue Energy Blue Flex 19,66 432,00 43,66

23 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 23 Østdanmark produkter med fast pris Lejlighed kwh Energinord Forsyningspligt Kun København og dele af Nordsjælland 23,90 0,00 23,90 Dong Energy Salg Forsyningspligt Kun dele af Sjælland og øer 24,02 0,00 24,02 SEAS-NVE Strømmen Introduktionstilbud 24,89 60,00 28,22 OK OK El Fastpris 6 måneder I 28,64 0,00 28,64 Natur-energi Introduktionstilbud 25,78 60,00 29,11 Vindstød Fast Pris 4 mdr. 25,90 80,00 30,35 Fastpris 6 mdr. 25,04 100,00 30,60 Energi Fyn Handel Fast pris 12 måneder frem 25,45 96,00 30,78 Fastpris 1 år Privat 25,30 100,00 30,85 Energi Fyn Handel Fast pris året ud + 1 år 25,59 96,00 30,92 Energi Fyn Handel Fast pris hele ,67 96,00 31,00 Fastpris 2 år Privat 25,66 100,00 31,22 Energi Fyn Handel Fast pris to hele år ,91 96,00 31,25 Syd Energi Salg Fastpris 6 mdr. 26,02 100,00 31,57 Fastpris 3 år Privat 26,21 100,00 31,77 Energi Fyn Handel KvartalsEl 26,84 96,00 32,17 Syd Energi Salg Fastpris 12 mdr. 26,65 100,00 32,21 Fastpris 6 mdr. VE 27,04 100,00 32,60 Syd Energi Salg Fastpris 24 mdr. 27,18 100,00 32,74 Fastpris 1 år Privat 27,29 100,00 32,85 Thy-Mors Energi Basisprodukt kvartal 27,88 96,00 33,22 Fastpris 2 år Privat 27,66 100,00 33,22 Jysk Energi Kvartals/basis El + 27,89 100,00 33,44 Fastpris 3 år Privat 28,21 100,00 33,77 EnergiMidt Energi Fastpris 6 mdr. 27,11 120,00 33,78

24 24 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Østdanmark produkter med fast pris (fortsat) Lejlighed kwh Syd Energi Salg Variabel el 28,26 100,00 33,82 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Kvartal 27,38 120,00 34,04 NRGi Elsalg Standard flexibel pris 29,99 80,00 34,43 Østkraft Forsyning Forsyningspligt Basis el Kun på Bornholm 28,13 120,00 34,80 SK Energisalg Listepris Kun i Slagelse og Korsør 28,35 120,00 35,02 Verdo Go Green Hillerød Forsyningspligt/ Kvartals-El Kun i Hillerød 28,41 120,00 35,08 Energinord Markedspris 28,64 120,00 35,31 TREFOR Ny Energi 29,83 100,00 35,39 TREFOR Vindstrøm 30,43 100,00 35,99 FAST- ENERGI 31,33 96,00 36,66 Forsyning Helsingør Kronborg basis 30,25 120,00 36,92 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 1 år 30,45 120,00 37,12 SEAS-NVE Strømmen Basisprisprodukt 30,47 120,00 37,13 TREFOR Ny Energi 31,83 100,00 37,39 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 2 år 30,76 120,00 37,43 NRGi Elsalg Klima Flexibel Pris øst 33,19 80,00 37,63 Natur-energi Ren Energi 36,06 120,00 42,73 Vindstød Vind med Pulje 36,84 120,00 43,51 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 1 år 40,07 120,00 46,74 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 2 år 40,38 120,00 47,05 Natur-energi Ren Energi Plus 46,28 120,00 52,94 Natur-energi Nødstrøm 33,06 374,40 53,86 Blue Energy Blue fri lejlighed 0, ,40 84,80

25 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 25 Vestdanmark produkter med fast pris Lejlighed kwh Langelands Elforsyning kvartalsel Kun på Langeland 20,13 0,00 20,13 Energinord Forsyningspligt Kun dele af Jylland 21,55 0,00 21,55 Langelands Elforsyning grønel Kun på Langeland 22,13 0,00 22,13 Dong Energy Salg Forsyningspligt Kun dele af Jylland 22,58 0,00 22,58 Langelands Elforsyning basisel Kun på Langeland 22,63 0,00 22,63 Nyfors Forsyning Forsyningspligt El Kun dele af Nordjylland 23,36 0,00 23,36 OK Fast pris 6 mdr. 23,89 0,00 23,89 Hirtshals El-Forsyningsselskab Kvartalsprodukt Kun i Hirtshals 21,26 50,00 24,04 OK Fast pris klima 27,50 0,00 27,50 SEAS-NVE Strømmen Introduktionstilbud 24,20 60,00 27,54 Natur-energi Introduktionstilbud 25,03 60,00 28,36 Fastpris 6 mdr. 23,28 100,00 28,84 Energi Fyn Handel Fast pris 12 måneder frem 23,55 96,00 28,88 AURA EL-HANDEL AURA Basis Kun dele af Østjylland 29,00 0,00 29,00 Fastpris 1 år Privat 23,56 100,00 29,11 Nibe Elhandel Fri el Kun i Nibe 22,49 120,00 29,16 Energi Fyn Handel Fast pris året ud + 1 år 23,82 96,00 29,16 Energi Fyn Handel Fast pris hele ,94 96,00 29,27 SEF Energi Fastpris 3 mdr. I 24,41 90,00 29,41 Fastpris 2 år Privat 23,91 100,00 29,47 Frederikshavn Elhandel Stabil-el Kun i Frederikshavn 23,93 100,00 29,49 Energi Fyn Handel Fast pris to hele år ,20 96,00 29,54 Syd Energi Salg Fastpris 6 mdr. 24,15 100,00 29,71 Vindstød Fast Pris 4 mdr. 25,38 80,00 29,82 Fastpris 3 år Privat 24,47 100,00 30,03

26 26 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Vestdanmark produkter med fast pris (fortsat) Lejlighed kwh Syd Energi Salg Fastpris 12 mdr. 24,61 100,00 30,17 Fastpris 6 mdr. VE 25,28 100,00 30,84 Syd Energi Salg Fastpris 24 mdr. 25,30 100,00 30,86 Fastpris 1 år Privat Fastpris 2 år Privat VE 25,56 100,00 31,11 VE 25,91 100,00 31,47 Frederikshavn Elhandel Miljø-el Kun i Frederikshavn 25,93 100,00 31,49 Energi Fyn Handel KvartalsEl 26,32 96,00 31,65 Fastpris 3 år Privat VE 26,47 100,00 32,03 EnergiMidt Energi Fastpris 6 mdr. 25,40 120,00 32,06 AURA EL-HANDEL AURA FastEl 26,60 100,00 32,15 SEF Energi Standard produkt 27,29 90,00 32,29 NRGi Elsalg Standard flexibel pris 27,99 80,00 32,43 Energi Fyn Handel ForsyningspligtEl Kun i dele af Fyn 27,12 96,00 32,46 Nr. Broby Vøjstrup Forsyningspligt Forsyningspligt Kun i Nr. Broby- Vøjstrup 27,22 96,00 32,55 Midtfyns Elforsyning Forsyningspligtselskab SEF Energi Forsyningspligtprodukt kvartalspris Kvartalspris (Forsyningspligt) Kun på Midtfyn 27,24 96,00 32,58 Kun på Sydfyn 27,69 90,00 32,69 Syd Energi Salg Variabel el 27,22 100,00 32,78 NRGi Elsalg Basisprodukt kvartal Kun Horsens, Aarhus og Djursland. 28,74 80,00 33,18 Thy-Mors Energi Basisprodukt kvartal 27,88 96,00 33,22 Sinus Energi Basisprodukt kvartal Kun i dele af Jylland 27,92 96,00 33,25 SAMSTRØM Samstrøm BASIS Kun i dele af Midtog Vestjylland 27,94 96,00 33,27 Struer Strøm Basis Kvartal 27,94 96,00 33,27 EnergiMidt Energi Pulje 26,62 120,00 33,29

27 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 27 Vestdanmark produkter med fast pris (fortsat) Lejlighed kwh Jysk Energi Kvartals/basis El + 27,89 100,00 33,44 Energinord FFV Energi Forsyningspligt Aalborg City Kvartalspris FFV Energi Energi Kun i Aalborg 26,83 120,00 33,49 Kun i Fåborg 27,12 120,00 33,78 TREFOR Ny Energi 28,38 100,00 33,94 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Kvartal 27,38 120,00 34,04 SEF Energi Fastpris 24 måneder 29,16 90,00 34,16 Energinord Markedspris 27,59 120,00 34,26 TREFOR Vindstrøm VE 28,96 100,00 34,51 TREFOR Kvartal Basis 28,97 100,00 34,52 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 1 år 28,56 120,00 35,23 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 2 år 28,88 120,00 35,55 NRGi Elsalg Klima Flexibel Pris vest VE 31,19 80,00 35,63 SEAS-NVE Strømmen Basisprisprodukt 29,09 120,00 35,75 TREFOR Ny Energi FAST- ENERGI VE 30,38 100,00 35,94 31,33 96,00 36,66 Nyfors Forsyning Markedsel 28,63 149,21 36,92 Verdo Go Green Verdo MarkedsEl Kun i Randers 25,78 210,00 37,44 Natur-energi Ren Energi VE 34,55 120,00 41,22 Vindstød Vind med Pulje VE 35,21 120,00 41,88 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 1 år VE 38,18 120,00 44,85 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 2 år VE 38,49 120,00 45,16 Natur-energi Ren Energi Plus VE 44,74 120,00 51,41 Blue Energy Blue fri lejlighed VE 0, ,40 84,80

28 28 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Østdanmark produkter med variabel pris Parcelhus kwh Vindstød FlexVind VE 17,39 120,00 19,84 NettoPower Variabel pris 21,42 0,00 21,42 Syd Energi Salg Spot 20,81 100,00 22,85 OK OK El Variabelpris Privat 23,19 0,00 23,19 Energi Fyn Handel FynskSupportEl 21,24 96,00 23,20 SPAR-ENERGI 17,59 278,40 23,27 Spot-el 21,27 100,00 23,32 SPOT-ENERGI VARIABEL-ENERGI 21,59 96,00 23,55 21,59 96,00 23,55 Syd Energi Salg Re:El 19,90 191,52 23,81 Energi Fyn Handel SpotEl 22,43 96,00 24,39 Struer Strøm Spotmåned 22,81 96,00 24,77 Dong Energy Salg Basis El 19,26 278,40 24,94 Spot-el VE 23,27 100,00 25,32 Jysk Energi Måneds El 23,30 100,00 25,34 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Måned 22,96 120,00 25,41 Gul Strøm Gul Strøm øst 19,79 278,40 25,47 Sinus Energi SPAR Strøm 19,93 278,40 25,61 EnergiMidt Energi Flex 23,73 120,00 26,18 Østkraft Forsyning FlexØST Østdanmark 23,93 120,00 26,38 AURA EL-HANDEL AURA variabel måned 24,95 100,00 26,99 Blue Energy Blue Flex VE 21,27 432,00 30,09 Elektron PrisLoft 29,07 80,00 30,70

29 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 29 Vestdanmark produkter med variabel pris Parcelhus kwh Vindstød FlexVind VE 17,39 120,00 19,84 NettoPower Variabel pris 20,08 0,00 20,08 Syd Energi Salg Spot 19,62 100,00 21,66 OK OK El Variabelpris Privat 21,91 0,00 21,91 Spot-el 20,02 100,00 22,06 Syd Energi Salg Re:El 18,71 191,52 22,62 Energi Fyn Handel FynskSupportEl 21,24 96,00 23,20 Energi Fyn Handel SpotEl 21,24 96,00 23,20 SPAR-ENERGI SPOT-ENERGI VARIABEL-ENERGI 17,59 278,40 23,27 21,59 96,00 23,55 21,59 96,00 23,55 Dong Energy Salg Basis El 17,93 278,40 23,61 MES Elhandel MES Spot-el 21,76 96,00 23,72 Sinus Energi SPAR Strøm 18,23 278,40 23,91 Thy-Mors Energi SpotMåned 22,05 96,00 24,01 Spot-el VE 22,02 100,00 24,06 Jysk Energi Måneds El 22,11 100,00 24,15 Gul Strøm Gul Strøm vest 18,60 278,40 24,28 SAMSTRØM Samstrøm SPOT 22,50 96,00 24,46 Struer Strøm Spotmåned 22,81 96,00 24,77 EnergiMidt Energi Flex 22,37 120,00 24,82 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Måned 22,96 120,00 25,41 AURA EL-HANDEL AURA variabel måned 23,49 100,00 25,53 Blue Energy Blue Flex VE 19,66 432,00 28,48 Elektron PrisLoft 29,07 80,00 30,70

30 30 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Østdanmark produkter med fast pris Parcelhus kwh Energinord Forsyningspligt Kun København og dele af Nordsjælland 23,90 0,00 23,90 Dong Energy Salg Forsyningspligt Kun dele af Sjælland og øer 24,02 0,00 24,02 SEAS-NVE Strømmen Introduktionstilbud I 24,89 60,00 26,11 Natur-energi Introduktionstilbud 25,78 60,00 27,00 Fastpris 6 mdr. 25,04 100,00 27,08 Fastpris 1 år Privat 25,30 100,00 27,34 Energi Fyn Handel Fast pris 12 måneder frem 25,45 96,00 27,41 Vindstød Fast Pris 4 mdr. 25,90 80,00 27,54 Energi Fyn Handel Fast pris året ud + 1 år 25,59 96,00 27,55 Energi Fyn Handel Fast pris hele ,67 96,00 27,63 Fastpris 2 år Privat 25,66 100,00 27,71 Energi Fyn Handel Fast pris to hele år ,91 96,00 27,87 Syd Energi Salg Fastpris 6 mdr. 26,02 100,00 28,06 Fastpris 3 år Privat 26,21 100,00 28,25 OK OK El Fastpris 6 måneder I 28,64 0,00 28,64 Syd Energi Salg Fastpris 12 mdr. 26,65 100,00 28,69 Energi Fyn Handel KvartalsEl 26,84 96,00 28,80 Fastpris 6 mdr. VE 27,04 100,00 29,08 Syd Energi Salg Fastpris 24 mdr. 27,18 100,00 29,23 Fastpris 1 år Privat VE 27,29 100,00 29,33 EnergiMidt Energi Fastpris 6 mdr. 27,11 120,00 29,56 Fastpris 2 år Privat VE 27,66 100,00 29,71 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Kvartal 27,38 120,00 29,83 Thy-Mors Energi Basisprodukt kvartal 27,88 96,00 29,84 Jysk Energi Kvartals/basis El + 27,89 100,00 29,93

31 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 31 Østdanmark produkter med fast pris (fortsat) Parcelhus kwh Fastpris 3 år Privat VE 28,21 100,00 30,25 Syd Energi Salg Variabel el 28,26 100,00 30,30 Østkraft Forsyning Forsyningspligt Basis el Kun på Bornholm 28,13 120,00 30,58 SK Energisalg Listepris Kun i Slagelse og Korsør 28,35 120,00 30,80 Verdo Go Green Hillerød Forsyningspligt/ Kvartals-El Kun i Hillerød 28,41 120,00 30,86 Energinord Markedspris 28,64 120,00 31,09 NRGi Elsalg Standard flexibel pris 29,99 80,00 31,62 TREFOR Ny Energi 29,83 100,00 31,87 TREFOR Vindstrøm VE 30,43 100,00 32,47 Forsyning Helsingør Kronborg basis 30,25 120,00 32,70 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 1 år 30,45 120,00 32,90 SEAS-NVE Strømmen Basisprisprodukt 30,47 120,00 32,92 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 2 år 30,76 120,00 33,21 FAST- ENERGI TREFOR Ny Energi 31,33 96,00 33,29 VE 31,83 100,00 33,87 NRGi Elsalg Klima Flexibel Pris øst VE 33,19 80,00 34,82 Natur-energi Ren Energi VE 36,06 120,00 38,51 Vindstød Vind med Pulje VE 36,84 120,00 39,29 Natur-energi Nødstrøm VE 33,06 374,40 40,71 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 1 år VE 40,07 120,00 42,52 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 2 år VE 40,38 120,00 42,83 Natur-energi Ren Energi Plus VE 46,28 120,00 48,73 Blue Energy Blue fri hus VE 0, ,40 50,74

32 32 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Vestdanmark produkter med fast pris Parcelhus kwh Langelands Elforsyning kvartalsel Kun på Langeland 20,13 0,00 20,13 Energinord Forsyningspligt Kun dele af Jylland 21,55 0,00 21,55 Langelands Elforsyning grønel VE, Kun på Langeland 22,13 0,00 22,13 Hirtshals El-Forsyningsselskab Kvartalsprodukt Kun i Hirtshals 21,26 50,00 22,28 Dong Energy Salg Forsyningspligt Kun dele af Jylland 22,58 0,00 22,58 Langelands Elforsyning basisel Kun på Langeland 22,63 0,00 22,63 Nyfors Forsyning Forsyningspligt El Kun dele af Nordjylland 23,36 0,00 23,36 OK Fast pris 6 mdr. 23,89 0,00 23,89 Nibe Elhandel Fri el Kun i Nibe 22,49 120,00 24,94 Fastpris 6 mdr. 23,28 100,00 25,32 SEAS-NVE Strømmen Introduktionstilbud I 24,20 60,00 25,43 Energi Fyn Handel Fast pris 12 måneder frem 23,55 96,00 25,51 Fastpris 1 år Privat 23,56 100,00 25,60 Energi Fyn Handel Fast pris året ud + 1 år 23,82 96,00 25,78 Energi Fyn Handel Fast pris hele ,94 96,00 25,90 Fastpris 2 år Privat 23,91 100,00 25,95 Frederikshavn Elhandel Stabil-el Kun i Frederikshavn 23,93 100,00 25,97 Energi Fyn Handel Fast pris to hele år ,20 96,00 26,16 Syd Energi Salg Fastpris 6 mdr. 24,15 100,00 26,19 SEF Energi Fastpris 3 mdr. I 24,41 90,00 26,24 Natur-energi Introduktionstilbud V 25,03 60,00 26,26 Fastpris 3 år Privat 24,47 100,00 26,52 Syd Energi Salg Fastpris 12 mdr. 24,61 100,00 26,65 Vindstød Fast Pris 4 mdr. 25,38 80,00 27,01 Fastpris 6 mdr. VE 25,28 100,00 27,32

33 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 33 Vestdanmark produkter med fast pris (fortsat) Parcelhus kwh Syd Energi Salg Fastpris 24 mdr. 25,30 100,00 27,35 OK Fast pris klima 27,50 0,00 27,50 Fastpris 1 år Privat VE 25,56 100,00 27,60 EnergiMidt Energi Fastpris 6 mdr. 25,40 120,00 27,84 Fastpris 2 år Privat VE 25,91 100,00 27,95 Frederikshavn Elhandel Miljø-el VE, Kun i Frederikshavn 25,93 100,00 27,97 Energi Fyn Handel KvartalsEl 26,32 96,00 28,27 Fastpris 3 år Privat VE 26,47 100,00 28,52 AURA EL-HANDEL AURA FastEl 26,60 100,00 28,64 AURA EL-HANDEL AURA Basis Kun dele af Østjylland 29,00 0,00 29,00 EnergiMidt Energi Pulje 26,62 120,00 29,07 Energi Fyn Handel ForsyningspligtEl Kun i dele af Fyn 27,12 96,00 29,08 SEF Energi Standard produkt 27,29 90,00 29,12 Nr. Broby Vøjstrup Forsyningspligt Forsyningspligt Kun i Nr. Broby-Vøjstrup 27,22 96,00 29,18 Midtfyns Elforsyning Forsyningspligtselskab Forsyningspligtprodukt kvartalspris Kun på Midtfyn 27,24 96,00 29,20 Syd Energi Salg Variabel el 27,22 100,00 29,26 Energinord SEF Energi FFV Energi Forsyningspligt Aalborg City Kvartalspris (Forsyningspligt) Kvartalspris FFV Energi Energi Kun i Aalborg 26,83 120,00 29,27 Kun på Sydfyn 27,69 90,00 29,52 Kun i Fåborg 27,12 120,00 29,56 NRGi Elsalg Standard flexibel pris 27,99 80,00 29,62 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Kvartal 27,38 120,00 29,83 Thy-Mors Energi Basisprodukt kvartal 27,88 96,00 29,84 Sinus Energi Basisprodukt kvartal Kun i dele af Jylland 27,92 96,00 29,87 SAMSTRØM Samstrøm BASIS Kun i dele af Midt- og Vestjylland 27,94 96,00 29,90 Struer Strøm Basis Kvartal 27,94 96,00 29,90

34 34 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Vestdanmark produkter med fast pris (fortsat) Parcelhus kwh Jysk Energi Kvartals/basis El + 27,89 100,00 29,93 Energinord Markedspris 27,59 120,00 30,04 Verdo Go Green Verdo MarkedsEl Kun i Randers 25,78 210,00 30,06 NRGi Elsalg Basisprodukt kvartal Kun Horsens, Aarhus og Djursland. 28,74 80,00 30,37 TREFOR Ny Energi 28,38 100,00 30,42 SEF Energi Fastpris 24 måneder 29,16 90,00 30,99 TREFOR Vindstrøm VE 28,96 100,00 31,00 TREFOR Kvartal Basis 28,97 100,00 31,01 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 1 år 28,56 120,00 31,01 SEAS-NVE Strømmen Fastprisprodukt 2 år 28,88 120,00 31,33 SEAS-NVE Strømmen Basisprisprodukt 29,09 120,00 31,53 Nyfors Forsyning Markedsel 28,63 149,21 31,67 TREFOR Ny Energi Vindstrøm VE 30,38 100,00 32,42 NRGi Elsalg Klima Flexibel Pris vest VE 31,19 80,00 32,82 FAST- ENERGI 31,33 96,00 33,29 Natur-energi Ren Energi VE 34,55 120,00 37,00 Vindstød Vind med Pulje VE 35,21 120,00 37,66 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 1 år VE 38,18 120,00 40,63 SEAS-NVE Strømmen GlobalEnergi 2 år VE 38,49 120,00 40,94 Natur-energi Ren Energi Plus VE 44,74 120,00 47,19 Blue Energy Blue fri hus VE 0, ,40 50,74

35 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 35 Østdanmark produkter med variabel pris Parcelhus med elvarme kwh Vindstød FlexVind VE 17,39 120,00 18,19 Dong Energy Salg Basis El 19,26 278,40 21,12 Syd Energi Salg Re:El 19,90 191,52 21,18 NettoPower Variabel pris 21,42 0,00 21,42 Syd Energi Salg Spot 20,81 100,00 21,47 Gul Strøm Gul Strøm øst 19,79 278,40 21,65 Energi Fyn Handel FynskSupportEl 21,24 96,00 21,88 Spot-el 21,27 100,00 21,94 SPOT-ENERGI VARIABEL-ENERGI 21,59 96,00 22,23 21,59 96,00 22,23 Energi Fyn Handel SpotEl 22,43 96,00 23,07 OK OK El Variabelpris Privat I 23,19 0,00 23,19 Struer Strøm Spotmåned 22,81 96,00 23,45 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Måned 22,96 120,00 23,76 Spot-el VE 23,27 100,00 23,94 Jysk Energi Måneds El 23,30 100,00 23,96 Blue Energy Blue Flex VE 21,27 432,00 24,15 EnergiMidt Energi Flex 23,73 120,00 24,53 Østkraft Forsyning FlexØST Østdanmark 23,93 120,00 24,73 Elektron PrisLoft 29,07 80,00 29,60

36 36 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? Vestdanmark produkter med variabel pris Parcelhus med elvarme kwh Vindstød FlexVind VE 17,39 120,00 18,19 Dong Energy Salg Basis El 17,93 278,40 19,79 Syd Energi Salg Re:El 18,71 191,52 19,99 NettoPower Variabel pris 20,08 0,00 20,08 Syd Energi Salg Spot 19,62 100,00 20,28 Gul Strøm Gul Strøm vest 18,60 278,40 20,46 Spot-el 20,02 100,00 20,68 Energi Fyn Handel FynskSupportEl 21,24 96,00 21,88 Energi Fyn Handel SpotEl 21,24 96,00 21,88 OK OK El Variabelpris Privat I 21,91 0,00 21,91 SPOT-ENERGI VARIABEL-ENERGI 21,59 96,00 22,23 21,59 96,00 22,23 MES Elhandel MES Spot-el 21,76 96,00 22,40 Blue Energy Blue Flex VE 19,66 432,00 22,54 Spot-el VE 22,02 100,00 22,68 Thy-Mors Energi SpotMåned 22,05 96,00 22,69 Jysk Energi Måneds El 22,11 100,00 22,78 SAMSTRØM Samstrøm SPOT 22,50 96,00 23,14 EnergiMidt Energi Flex 22,37 120,00 23,17 Struer Strøm Spotmåned 22,81 96,00 23,45 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Måned 22,96 120,00 23,76 Elektron PrisLoft 29,07 80,00 29,60

37 ENERGITILSYNET HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 37 Østdanmark produkter med fast pris Parcelhus med elvarme kwh Energinord Forsyningspligt Kun København og dele af Nordsjælland 23,90 0,00 23,90 Dong Energy Salg Forsyningspligt Kun dele af Sjælland og øer 24,02 0,00 24,02 Fastpris 6 mdr. 25,04 100,00 25,71 Fastpris 1 år Privat 25,30 100,00 25,96 Energi Fyn Handel Fast pris 12 måneder frem 25,45 96,00 26,09 Energi Fyn Handel Fast pris året ud + 1 år 25,59 96,00 26,23 Energi Fyn Handel Fast pris hele ,67 96,00 26,31 Fastpris 2 år Privat 25,66 100,00 26,33 Energi Fyn Handel Fast pris to hele år ,91 96,00 26,55 Syd Energi Salg Fastpris 6 mdr. 26,02 100,00 26,68 Fastpris 3 år Privat 26,21 100,00 26,88 Syd Energi Salg Fastpris 12 mdr. 26,65 100,00 27,32 Energi Fyn Handel KvartalsEl 26,84 96,00 27,48 Fastpris 6 mdr. VE 27,04 100,00 27,71 Syd Energi Salg Fastpris 24 mdr. 27,18 100,00 27,85 EnergiMidt Energi Fastpris 6 mdr. 27,11 120,00 27,91 Fastpris 1 år Privat VE 27,29 100,00 27,96 Energi Viborg Forsyning Markeds-El Kvartal 27,38 120,00 28,18 Fastpris 2 år Privat VE 27,66 100,00 28,33 Thy-Mors Energi Basisprodukt kvartal 27,88 96,00 28,52 Jysk Energi Kvartals/basis El + 27,89 100,00 28,55 OK OK El Fastpris 6 måneder I 28,64 0,00 28,64 Fastpris 3 år Privat VE 28,21 100,00 28,88 Syd Energi Salg Variabel el 28,26 100,00 28,93 Østkraft Forsyning Forsyningspligt Basis el Kun på Bornholm 28,13 120,00 28,93

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2-1 01-2 -3-5 -6 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Prisoversigt per april 2015

Prisoversigt per april 2015 Prisoversigt per april 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per marts 2015

Prisoversigt per marts 2015 Prisoversigt per marts 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis+ elpriser. Alle priser

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2.

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret fra 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Mens der hele tiden har været en synlig effekt på sodavand,

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 2. KVARTAL 215 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Prisoversigt per november 2015

Prisoversigt per november 2015 Prisoversigt per november 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

ENERGITILSYNET HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT OVERVÅGE PRISERNE PÅ EL, NATURGAS OG FJERNVARME:

ENERGITILSYNET HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT OVERVÅGE PRISERNE PÅ EL, NATURGAS OG FJERNVARME: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 253 Offentligt 24. maj 2017 Ret & Administration RESULTATER & UDFORDRINGER 2016 SAMMENFATNING FORORD Formanden for Energitilsynet, Uffe Bundgaard-Jørgensen,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3. kvartal 2010 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Forsyningssekretariatet Juli 2015 Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Det Energipolitiske Udvalg: Høring om intelligent elforbrug Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Mikael Togeby 26.2.2009 Det Energipolitiske

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 31. maj 2016 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 173 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til beslutning:

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere