DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg"

Transkript

1 DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres partners reaktion som værende mere eller mindre forskellig fra deres egen. Tekst: Helle Thorup Schmidt Dette kan medføre reaktioner som manglende forståelse og accept af den andens måde at sørge på, ligesom den enkelte kan tvivle på, hvorvidt han eller hun selv reagerer normalt. I 2005 blev en række norske forældre spurgt om forskellige forhold omhandlende nærhed, seksualitet og parforhold efter deres barns død. Dette for at kigge nærmere på, hvorvidt parforholdet bliver påvirket af, at forældrene har mistet børn 1. Nedenstående er baseret på den norske undersøgelse. Ni ud af ti af de adspurgte er tilfredse med deres parforhold. En femtedel svarer, at forholdet er som før, 10% at de er kommet længere fra hinanden, mens hovedparten svarer, at de er kommet tættere på hinanden efter at have mistet deres barn. Forældrene er generelt enige om, at de har kunnet tale med deres partner om deres følelser, ligesom de har kunnet støtte hinanden. Mødrene har reageret mere intenst og længerevarende end fædrene, hvorfor de også har følt sig mindre forstået end fædrene. Fædrene har følt sig ansvarlige for at tage sig af mødrene. Dette giver også fædrene grund til at antage, at der er store kønsforskelle i reaktionerne. Mange forældre oplever det som noget ganske særligt at have delt den store sorg med sin partner, og nogle betegner det som et skæbnefællesskab. Forholdet opleves som styrket, og forældrene har oplevet nye sider af sig selv og partneren og hvad de to magter at gøre sammen. Styrken er fundet gennem bl.a. kommunikationen. Kommunikationen ser ud til at have størst betydning for mødrene, idet de angiver et stort behov for samtale. Hvis kvinden oplever respekt for og støtte i forhold til dette behov, bidrager det til, at kvinden ser positivt på parforholdet. Flere andre undersøgelser bekræfter dog også, at kvinder har et større behov for at tale om følelser end mænd. I undersøgelsen angiver mændene, at de distancerer sig fra de ubehagelige tanker ved at beskæftige sig med noget andet, men tabet kan netop også konfronteres gennem nonverbale udtryk eller i ensomhed. En af fædrene i rådgivningen i Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød sagde på et tidspunkt: Man kan faktisk godt være ked af det samtidig med, at man slår græs. Sorgen kan dermed udtrykkes på flere måder. Det ser ud til at forældre, der mister deres barn ved en ulykke, har det vanskeligere i deres parforhold. Stjernen 1/2010 side 10

2 for skilsmisse, hvilket - ifølge undersøgelsen - ikke har hold i virkeligheden. Men informationen i sig selv kan skabe unødig bekymring hos forældrene, ligesom det må frygtes, at den kan have en vis selvopfyldende profeti. Mange forældre oplever et afhængighedsforhold til partneren, som eksempelvis giver sig udtryk i manglende aktivitet udenfor hjemmet for at kunne dele sin tid med partneren. I tiden umiddelbart efter barnets død oplever forældrene oftest at følges ad i sorgen, hvorimod forskellene bliver mere markante jo længere tid, der går. Når den ene er nede, kan den anden støtte og hjælpe, hvilket forældrene fremhæver som en styrke. Helle Thorup Schmidt Den norske undersøgelse peger på, at det måske kan skyldes et ringere beredskab overfor forældre, der mister ved en ulykke i forhold til forældre, der mister ved eksempelvis vuggedød. Ellers er der ikke store forskelle at spore, når man ser på tabsomstændighederne. I de tilfælde, hvor forældrene bliver skilt, angiver 60% af de adspurgte, at skilsmissen kan sættes i relation til barnets død. Her angiver forældrene, at forskellighederne i måden at sørge på samt manglende kommunikation, omsorg og støtte fra partneren som værende de væsentligste årsager til et brud. Problemer i parforholdet kan forstærkes af barnets død, ligesom alvorlige problemer i parforholdet eller skilsmisse kan udløses udelukkende på grund af barnets død. Næsten alle interviewpersoner har hørt fra eksempelvis sundhedspersonalet, at der kunne være fare Nogle kvinder fremhæver en større nærhed i parforholdet på grund af det, de har oplevet sammen, men samtidig også en større afstand som tilskrives de forskellige måder at bearbejde sorgen på. Netop forskelighederne er søgt belyst her, men det er vigtigt at fremhæve at Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød ikke arbejder ud fra, at kvinder og mænd sørger på bestemte måder. Der ses derimod tendenser, som påpeget i den norske rapport, men det betyder ikke, at en kvinde eksempelvis sørger forkert, når hun ønsker at vende tilbage til arbejdet før tid, eller en mand sørger forkert, fordi han har brug for at tale meget om tabet. Det ville være en alt for snæver anskuelse at gøre sig. Dog er det tydeligt, at opdeling i henholdsvis kvinde- og mandegrupper er et stort ønske, når Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød afholder forældreseminar og dette ønske er særligt udbredt hos fædrene. Noget kunne tyde på, at det er væsentligt for forældre, der mister barn, at kunne mødes med andre af samme køn og tale om de tanker og følelser, de har eller har haft i forbindelse med, at de har mistet deres barn. 1 Rapporten kan bestilles på Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og interviews, og da undersøgelsen har en forholdsvis lav svarprocent (33% for spørgeskemaet) er resultaterne forbundet med en vis usikkerhed. Der er på baggrund af tidligere undersøgelser også grund til at antage, at de forældre, der trives dårligst, har undladt at svare, hvorfor resultaterne af undersøgelsen kan fremstå som værende mere positive, end de reelt må antages at være. Stjernen 1/2010 side 11

3 At få barn alene er en stor beslutning At få og at miste når man er alene Drømmen om kernefamilien kan være svær at gøre op med. Derfor tog det et par år for mig at nå til beslutningen om, at det var det rigtige for mig. Da jeg nærmede mig de 40 år, måtte jeg dog indse, at jeg skulle træffe en afgørelse, hvis ikke tiden skulle gøre det for mig. Tekst: Mella Harlam Den dag, jeg blev insemineret, var en dag med blandede følelser. Selvfølgelig var der spændingen omkring selve forløbet; var jeg så heldig, at det kunne lade sig gøre? Ville det lykkes i første forsøg? Var jeg i gang med at skabe et nyt liv? Men der var også andre tanker; var det det rigtige, jeg havde gjort? Havde jeg nu sagt farvel til drømmen om manden og familien? Kunne jeg klare det alene? Var mit netværk stærkt nok? Jeg var heldig og blev nemt gravid, og i løbet af de følgende ni måneder oplevede jeg de drømme og forhåbninger, der hører med til en graviditet. Jeg lavede indre billeder af, hvordan livet ville blive. Fødslen Jeg gik 10 dage over tid. Jeg var egentlig ikke specielt nervøs for fødslen. Jeg var selvfølgelig godt klar over, at det ikke er en dans på roser, men var ikke i tvivl om, at jeg kunne klare det. Min kusine var med som fødselshjælper, og alt gik efter planen. Fødslen udviklede sig som den skulle, helt indtil jeg havde haft pressetrang i et godt stykke tid. Min datters hjertelyd var fin og stabil hele vejen igennem, indtil den pludselig ikke var der mere. Den næste times tid står på den ene side meget klart for mig og på den anden side som noget uvirkeligt. Min datter blev født under heftig aktivitet fra alle, bortset fra hende. På hendes vej det sidste stykke ud blev navlestrengen klemt, og hun fik derfor ikke ilt nok. De prøvede at få liv i hende, men måtte efter 15 min. give op. Maja var en fin pige. Hun var 54 cm lang og vejede 4400 gram. Jeg tror, at jeg det næste stykke tid var i en slags choktilstand, og det gik først for alvor op for mig, hvad der var sket, da jeg skulle kontakte min familie og fortælle om det. Jeg fik Maja over til mig i sengen og blev kørt op på svangregangen, hvor jeg fik en stue. I løbet af den næste times tid ankom mine forældre, min bror med sin kæreste og tre måneder gamle søn, min moster og lidt senere en nær veninde. Jeg valgte at have dem alle hos mig. Det var vigtigt for mig, at de fik set Maja, og at vi fra start kunne være kede af det sammen og snakke om hende. Jeg er normalt et relativt privat menneske, men var godt klar over, at det var vigtigt, at jeg kunne snakke om mit tab og min sorg. Alt det praktiske Min bror tilbød at påtage sig den svære opgave, det var at kontakte venner og bekendte og fortælle Stjernen 1/2010 side 12

4 dem, hvad der var sket. Min moster tog sig af alt det praktiske omkring Maja. Min mor boede hos mig stort set hele den første måned og købte ind og lavede mad til mig, og hvem der nu ellers måtte være der den dag. Det var også min familie, der kørte mig ud til skov og strand, så jeg kunne få kroppen i gang igen og så småt kunne vænne mig til, at verden altså ikke var gået i stå. Ud over mit store savn var noget af det svære at skulle møde verden igen uden at have Maja med og kunne vise hende frem. Det var svært at forstå og svært at forlige sig med. Mine venner og veninder stod også parat, så snart jeg gav udtryk for, at jeg var klar. I det første lange stykke tid skiltes vi aldrig uden, at de havde sørget for, at vi også havde aftalt, hvornår vi skulle ses igen. Jeg har også fået stor støtte fra hospitalet og de forskellige instanser, der træder i kraft. Det har været rart at mærke det net, der bliver spændt ud under en for at sikre, at man holder hovedet oven vande. Jeg fik det råd fra en veninde ikke at sige nej til det, jeg fik tilbudt, og jeg har derfor haft mulighed for at snakke det hele igennem mange gange med forskellige personer. Jeg tror, at det er en vigtig del af grunden til, at jeg kan tænke på hele forløbet med vemodighed, men også med en vis ro det meste af tiden. Og jeg kan også glæde mig over Maja og over at have fået lov til at have hende, selvom det blev alt for kort. Det at være alene om sorgen Jeg er blevet spurgt, om det ikke er svært at være alene i den situation, jeg står i. Det er rigtigt, at jeg ikke har haft en partner at læne mig op ad. En der, som jeg, har stået med følelsen af at være blevet forældre uden at kunne være det, men jeg har faktisk på intet tidspunkt følt, at jeg stod alene. Der er ikke nogen, der føler sorgen over Maja i samme grad som jeg. Ingen der var og er involveret i samme grad, og ingen der i samme grad har mistet hende. Til gengæld har jeg mødt en meget høj grad af forståelse og medfølelse fra alle sider. Måske har det, at jeg er alene, gjort det ekstra synligt for folk, hvor svært det er. Alle mine nærmeste har naturligvis også sørget over tabet, men har samtidigt også været meget berørt over at have en person tæt på, der skal igennem en sådan sorg. Jeg har fået al den støtte og hjælp, jeg har kunnet ønske. Den første måned havde jeg mennesker omkring mig hele tiden til at dele mine tanker og følelser, til at hjælpe mig gennem de sværeste timer og til at snakke med i de lidt nemmere. Samtidigt fik jeg den plads, jeg måtte have brug for til at synke hen og bare sidde i mine egne tanker. Efterfølgende har jeg hele tiden vidst, at der var nogen, når jeg havde brug for det. Når jeg har en svær dag, er der altid nogen, der er klar til at smide, hvad de har i hænderne for at være sammen med mig. Selv hvis jeg ikke altid formår at give udtryk for det, er der veninder, der sørger for at lave aftaler, så jeg på intet tidspunkt har følt mig glemt. Jeg har fået lov til at tale eller lade være alt efter behov, har ikke følt nogen forventninger om at være i andet humør end det aktuelle, og har på intet tidspunkt følt, at folk var trætte af at lytte. I mit arbejde med at komme igennem den svære tid, har jeg prøvet at holde fast i de positive ting, jeg kan tage med mig videre. Det altoverskyggende har været den bekræftelse, jeg har fået i forhold til, hvilket fantastisk netværk jeg har. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle være kommet videre uden familie og venner. Og jeg er i hvert tilfælde ikke spor i tvivl om, at jeg har et netværk, der kan bære, når jeg bliver enlig mor. Det positive, ved at der ikke har været en far involveret, har været, at jeg har kunnet bruge al min energi på at få mig selv hel igennem, jeg har kunnet koncentrere mig 100% om, hvad der har føltes rigtigt for mig. En anden af de ting, der bringer mig glæde i denne tid, er min lille nevø. Min brors søn er dejlig og livsbekræftende at have i nærheden. Det er selvfølgelig også svært, vi har jo snakket om, hvordan det ville være at have to små samtidigt, men han er en dejlig dreng, og det giver mig glæde at kunne sidde og kigge på ham, snakke med ham, vise ham omsorg og at kunne lege med ham. For nyligt holdt jeg fødselsdag. Jeg havde egentlig ikke lyst til at fejre den, men besluttede at bruge dagen til at være sammen med venner og familie, de mennesker der i den grad har hjulpet mig gennem tiden, siden jeg mistede min datter. Stjernen 1/2010 side 13

5 En beretning om liv, død, kærlighed, opbrud og ydmyg taknemmelighed Bare et lille strejf af mening... På opfordring fra Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød vil jeg fortælle om Oles og mit forhold, som det har udviklet sig, siden vi mistede vores elskede og savnede Iben. Tekst: Gunilla Stefansson Selvom vi er gået fra hinanden, er vi stadig er tæt forbundne i forældreskabet både til Iben og selvfølgelig ikke mindst til hendes lillebror Storm, der kom meget kort efter. Vi mistede vores Iben den 6. august Hun døde i min mave i 35. uge efter en - indtil da - helt normal graviditet. Hændelsesforløbet Kort fortalt vågnede jeg tidligt fredag den 4. august og kunne med det samme mærke, at noget var helt galt. Vi kom ind på Rigshospitalet om formiddagen, og en læge konstaterede, at hun var død. I det sekund, hvor sandheden går op for én, opsluges man i den ondeste afgrund. Jeg havde det, som om alt gik i stå, og samtidig føltes det, som om jeg faldt og faldt ind i en tæt tåge af uvirkelighed. Jeg blev sat i gang samme formiddag, og Iben blev født søndag den 6. august 2006 kl Vi havde hende inde hos os til mandag formiddag, og hun var helt perfekt gram og 47 cm lang. Jeg holdt hende og kyssede hende og elskede hende fra det øjeblik, jeg så hende. Vi fik ingen forklaring, eller rettere forklaringen var: Indre uforklarlig vuggedød. Iben blev bisat på Garnisons Kirkegård torsdag den 8. september Vi har hele tiden forsøgt, og vi forsøger stadig at lære at leve uden hende. Samtidig blev jeg meget hurtigt gravid igen og fødte allerede 10. maj 2007 vores super dejlige Storm. Jeg var indlagt fra uge 24 og frem til uge 31, hvor han blev født - 9 uger for tidligt. Derefter lå vi 5 uger på neonatalafdelingen, så vi havde mange lange timer og mange svære stunder, hvor vi alligevel formåede at være der for hinanden. I dag ser jeg, at jeg fik plads af Ole til at sørge på min egen måde. Vi tog imod en masse hjælp - nok især til mig - til at tackle både sorgen over Iben og senere glæden ved at se Storm klare sig så fint og følge, hvordan han blev stærkere og stærkere og ikke mindst min afsindige angst for, at han ikke skulle klare det. Jeg kom af med en masse af mine tanker og fik endevendt mange følelser både i min sorggruppe, hos min fantastiske psykolog, og sammen med de piger og deres kærester/mænd, jeg har været så heldig at få lov at lære at kende igennem APA (Afspændingspædagogernes Aftenskole der opretter efterfødsels- Grunden til, at jeg er nødt til at fortælle lidt om, hvordan vi mistede hende, og hvordan vi tog imod hende, og hvor ufattelig stor en kærlighed både Ole og jeg havde/har til hende, er, at det danner grundlag for vores videre forløb som par og sidenhen som meget tætte venner. Stjernen 1/2010 side 14

6 Gunilla Stefansson hold for kvinder, der har mistet) samt et rigtigt godt netværk omkring Landsforeningen. Ole og jeg lærte også utrolig meget om hinanden, og jeg lærte rigtig meget om mig selv igennem alt sorgarbejdet og et intensivt langstrakt terapiforløb. Og jeg lærer stadig! Fælles beslutning Omkring august 2008 besluttede vi i fællesskab at gå hver til sit. Nu bor vi 5 minutter fra hinanden og har Storm en uge ad gangen. Vi er stadig meget forbundet til hinanden. Vi tager ture sammen med Storm og spiser sammen ind imellem og hjælper hinanden med pasning, hvis det kniber. Vi har ingenting på skrift, og vi har ikke haft noget som helst besvær med at enes. Jeg tænker tit på, at når man har set døden i sin babys ansigt og holdt sit døde barn i armene og ikke er blevet helt skingrende vanvittig eller har besluttet at følge med hende, så er der mange også alvorlige problemer, der på trods af alvoren blegner ved siden af. Måske bliver man mere bevidst om, at man til tider er nødt til at træffe nogle valg, der er benhårde og har store omkostninger. Man er blevet smertelig klar over, at det liv, man er så heldig at få lov at opleve, er så kort, og man er tvunget til at være ærlig overfor sig selv og sine medmennesker for derigennem at finde tættere på sin egen kerne. Selvfølgelig har vi da vores diskussioner vedr. Storm, og dem vil der komme flere af, som han udvikler sig og går fremad i sit liv. Men i takt med at vi er vokset som mennesker, er der også bedre plads til at give hinanden plads. Ole har sin far-rolle, og jeg har min mor-rolle, og vi behøver ikke være enige om alt, så længe vi respekterer hinanden og giver udtryk for denne gensidige respekt og omsorg overfor Storm. Vi er begge to fuldstændig funderet i den ro, det er at vide, at den anden elsker Storm og kun gør alt det bedste for ham, og at vi samtidig har et ægte ønske om alt det bedste for hinanden. Mindet om Iben Når det kommer til Iben, er det jo naturligvis en mere stille dialog, vi har i forhold til at være forældre for hende. Vi har vores mærkedage som hendes fødselsdag og jul. Ved de lejligheder tager vi sammen ud på kirkegården med blomster og en lille bamse. Når det er hendes fødselsdag har vi sat os på græsset og talt om dengang og alt det, vi har været igennem. Ole er jo det eneste menneske, der kender hende, som jeg gør. Og det eneste menneske der har mærket smerten over tabet så tæt på som jeg. Da Iben havde fødselsdag i august, var vi også sammen ude på kirkegården og se til hende, og vi havde Storm med juleaftensdag. Jeg er lykkelig for, at vi stadig kan følges ad på denne måde, og jeg er lykkelig for, at vi har hinanden at dele sorgen med. Kun Ole og jeg ved jo helt præcis, hvor fantastisk smuk og dejlig hun var. Vi er jo naturligvis forbundet igennem Storm, men vi vil også altid være forbundet igennem Iben, og jeg tror, at de ting, vi har set hinanden gennemgå, har gjort, at vi nu har en tilknytning, der er meget stærk. Vi har set smerten i hinandens øjne, og det er der ingen andre, der helt forstår. Men det forhindrer ikke altid, at man ikke vokser hver sin vej, når man går igennem så benhårde år, hvor livet tvinger én til at udvikle egenskaber, som man ikke selv vidste, man besad og udvide horisonter, man ikke vidste, man rummede. Men det i sig selv kan måske, i hvert fald i min verden, give et lille strejf af mening midt i det univers af meningsløshed, man oplever, når ens barn dør. I dag er jeg nået til en ydmyg og dyb taknemmelighed både overfor livet, og fordi jeg fik lov til at møde min lille engel, selvom det var alt for kort. Stjernen 1/2010 side 15

7 Forældreberetning Den dag livet blev et andet Det er nu 3½ år siden vi mistede vores lille pige. Livet er fra den dag blevet til et andet, vores parforhold et andet, og vi er blevet til nogle andre. Vi er to kvinder, som lever sammen, og det har vi efterhånden gjort i mange år. Spørgsmålet er, om vores sorg er anderledes end i et forhold mellem en mand og en kvinde? Tekst: Anne Mette Christensen Der ligger sikkert noget radikalt anderledes i vores forhold, men der er stadig forskellen mellem den som bærer barnet (moren) og den anden part. Jeg er i denne sammenhæng den anden part. Jeg har ikke mærket de kropslige forandringer under graviditeten, eller de første tegn på liv. Jeg har ikke skulle føde et dødt barn. Jeg har ikke i samme grad mærket skylden overfor vores ufødte barn. Helt fra start er sorgen forskellig; har forskellige udgangspunkter. Vi har ikke fulgt hinanden i sorgen, men har haft forskellige perioder, hvor sorgen har skyllet ind over os, og vi har mistet fodfæstet. Vi har lænet os op ad hinanden, støttet hinanden og forsøgt at være der for hinanden, men det har været svært Fødslen af vores første barn skulle være en varm sommerdag. Vi ventede og ventede, men der skete ikke noget. Endelig en morgen havde Dorthe mange smerter, og vi forventede, at nu var det endelig tid. På sygehuset fik vi efter nogen ventetid den tunge og smertelige besked at Lille Bønne var død. Dorthe lå i hospitalssengen, og jeg sad ved siden af. Vi var lammede, men fødslen var i gang. Ude på gang kunne jeg høre glade mennesker, der skulle ind og hilse på nybagte forældre. Vores verden var lige lagt i ruiner, men på stuen lige ved siden af var der lykke. Igennem den dag var vores oplevelser meget forskellige. Dorthe havde mange smerter, var påvirket af diverse smertestillende medikamenter og selve fødslen tog alle hendes kræfter. Jeg sad ved siden af med følelsen af afmagt og angst. Jeg var i løbet af dagen også bange for at miste Dorthe. Når vi kunne miste Bønne, så kunne jeg vel også miste Dorthe? Sorg, lammelse og uforståenhed Dagen efter tog vi hjem, og vi har siden hen læst i journalen, at vi virkede afklarede med situationen. Hvordan kunne de vide det, når vores sorgproces knap nok var startet? Hele sommerferien og mere til gik vi i en sky af sorg, lammelse og uforståenhed. Hvordan kan livet fortætte, hvordan kan vi overleve/komme igennem tabet? I den første tid var vores sorg en fælles sorg. Vi stod op om natten sammen, gik lange ture sammen og talte meget sammen. Sorgen virkede som et omsluttende sejl. Vi var alene, men sammen. Siden hen blev vi delt, og sorgen havde helt forskellige udtryk hos os. Vrede og ked-af-det-hed, ensomhed, angst og raseri. Vi opdagede, at vi var landet i det åbne hav med høj bølgegang og ingen garantier for noget som helst. Jeg troede kort efter Bønnes død, at nu var der sket en ulykke i mit liv, så havde jeg taget min andel af ulykker. Naivt, bundnaivt, men måske en måde at overleve på? Vi valgte hurtigt at gå i terapi - både sammen og hver for sig. Det har været godt, og jeg tror, det har hjulpet i vores sorg, ikke på hastighed (det håbede Stjernen 1/2010 side 16

8 vores omgivelser ellers på), men i forståelsen for egne og partners følelser og - i den grad - reaktioner. Vi valgte at være meget åbne omkring vores sorg. I den første tid var det svært, men også en form for lettelse. Siden har det været mere problematisk, da det er tungt for omgivelserne at skulle turde være der uden at kunne gøre noget i gennem så lang tid. Dertil skal det også siges, at det føles tungt og sort at skulle fortælle, at man til stadighed mærker en mørk og grim sorg indeni. Her hjemme har vi lavet et udtryk, som hedder Bønne-ked af det. Så ved vi, hvad det handler om. Følelserne af sorg er aftagende, tiden arbejder for sorgen, og vi siger langsomt farvel sammen. Den dag vi pludselig ikke længere kunne huske følelsen af at have holdt Bønne i armene. Den dag hvor vi så en lille pige som mindede os om vores drøm og alle de mange gange, vi har holdt en baby i armene. Da vi duftede den velkendte babyduft, da vi pakkede alle baby tingene væk, da vi gav alt tøjet væk. Første gang vi så gravstenen. Vi har sagt farvel mange gange; sagt farvel til hver en lille ting. Bønne er hos os, og det vil hun altid være, fordi hun er en del at vores livshistorie. Hun slipper ikke os, og vi slipper ikke hende. Ind i mellem føles det som en drøm, at hun engang har været her, og at Dorthe engang var gravid. Det er skræmmende, at Bønne er så langt væk, men så kommer julen og hendes døds/fødselsdag, og sorgen og minderne dukker op til overfladen igen, uden vi gør noget aktivt; de kommer bare snigende. Jeg bryder mig ikke om denne tungsindighed, som sniger sig ind på mig. Lærer at prioritere Men når jeg, som nu, sidder og skriver, giver det stor mening og en slags bekræftelse af livet. Det fortæller mig om den skønne lille pige, som vi savner og mangler. Vi har i vores parforhold levet i en slags naivitet inden Bønnes død og efterfølgende måtte kæmpe for ikke at være alt skeptiske og kyniske. Vi har flere gange overvejet at gå fra hinanden, da det til tider har virket som den nemmeste løsning og en af de få handlemuligheder, vi har haft. Vi har ikke kunne mindske smerten eller sørget for, at en negativ graviditetstest blev positiv. Vores omgivelser har flere gange tilkendegivet, at vi er blevet til nogle andre mennesker. Der er kommet en brutalitet og hårdhed samtidig med en stor ømhed og forståelse. Vi er bestemt ikke blevet til bedre mennesker, bare anderledes. Måske er vi blevet til mere ærlige mennesker - mere bevidste om, at døden også er en del af livet, og den tid vi har, skal vi forsøge at bruge godt. - At der er vigtige og mindre vigtige ting i livet, vigtige og mindre vigtige mennesker. Mere bevidste om at livet er en størrelse, vi kan stå magtesløse overfor. Min lillebror skrev i sommer - på Bønnes dag - således: Trine og jeg har snakket om, at I som par og enkeltpersoner har været gennem en proces både fysisk og psykisk, som kan ses og mærkes. Vi kan ikke sætte en finger på hvad eller hvilke ting, der er ændret. Det er heller ikke pointen, men at I lever med sorgen og savnet hver dag - og hvem ville ikke være mærket af dette. Det er nok en meget præcis og stadig meget åben observation. Man bliver slidt, parforholdet slides, men lige at sætte helt præcise ord på er svært. Men det kan ses og føles, både for os selv og for andre. Det er blevet tydeligt, at det ikke er sikkert, vi kan klare smerten og sorgen sammen. Livet indeholder risikomomenter og kriser, hvor man bare må bøje sig og se, om det er muligt at finde fodfæste igen. Vi har valgt hinanden og vil hinanden. Vi står nu snart ved endestationen, hvor vi måske får et liv uden levende barn/børn. Det gør pokkers ondt, for der er ingen tvivl om, at den bedste måde for os at komme videre i sorgen over Bønne var at få en søster eller bror. Det har for os været en sorg oveni sorgen over Bønne, at skulle acceptere barnløsheden. Hvordan vender man tankerne til et helt andet liv, end det man ønsker? Hvad skal man i livet, når det største ønske aldrig vil gå i opfyldelse? I det nye år vil vi få en endelig afklaring på, om vores liv bliver et liv med eller uden et levende barn. Vi har hele tiden holdt fast i hinanden - også når bølgerne har væltet os omkuld, har vi rejst os sammen. Det håber vi, at vi bliver ved med. Stjernen 1/2010 side 17

9 Forældreberetning Om at være kærester i sorgen For os var de dage i juni 2006 de vigtigste på rigtig mange måder. Vi mistede vores lille India, vi fik en datter, vi blev forældre sammen og vores parforhold fik helt nye dimensioner. Tekst og foto: Line og Thor Fog Svendsen En jordemoder sagde engang til os, at de smukkeste fødsler er dem, hvor forældrene får deres første barn, fordi der også bliver født en far og en mor. Og det er nok centralt for vores parforhold i den periode. Vi blev mor og far sammen, men ikke på den måde vi havde forestillet os. At blive forældre til et dødt barn kastede vores forhold ud i en rejse, hvor vi ikke kendte destinationen. Det prøver vi at beskrive nedenfor, og det skal siges, at dette er vores historie, så nogle ting er måske genkendelige for andre par, mens noget er helt anderledes. India døde og blev født helt færdig og smuk i juni for 3½ år siden. Det var det største i vores liv. Hun døde ved fødslen af uforklarlige årsager. Men hun var vores, og vi syntes hun var helt fantastisk og perfekt. Men helt stendød. Vores forudsætninger Vi er begge erklærede feminister. Ligestilling er noget vi beskæftiger os meget med. Både personligt, politisk og professionelt. Vi stræber efter, at vi i parforholdet er ligestillede og tilskriver meget få ting vores køn. Vi forsøger at acceptere og rumme hinandens forskelligheder, fordi vi er Line og Thor, og ikke fordi vi er mand og kvinde. Vi forsøger ikke at bekæmpe naturens luner, men forsøger at arbejde med dem, så vi får bedst mulige vilkår i vores forhold og i vores relation til vores børn og hinanden. Vi havde derfor gjort os rigtig mange tanker i graviditeten med India om, hvordan vi begge blev primære forældre for Rumlebabyen i maven på Line. Hvordan Thor blev inddraget mest muligt fra starten, og målet var helt klart, at vi skulle være lige om forældreskabet. Line skulle føde Rumlebabyen derhjemme, hvor både Thor og Line var på hjemmebane. Thor var med til alle jordemoder- og lægebesøg, og han talte til og sang for babyen i maven. Vel var Line den eneste gravide i forholdet, men vi var begge to meget vordende forældre igennem hele graviditeten. Om de roller og følelser vi blev tilskrevet, og hvad de gjorde ved os, vores sorg og vores forhold Vi oplevede, at forventningen til, hvordan man er far og mor til et dødt barn, var meget stereotype. Vi prøvede ikke at lade os påvirke af det, men helt kan det nok ikke undgås. Lige fra starten fik vi at vide, at vi nok havde det forskelligt; at Line reagerede pga. hormoner, og at Thor nok græd mest inden i. Men det vi fik at vide, var ikke det vi følte. Vi græd begge to, vi savnede begge to, vi elskede begge to India helt ubeskriveligt højt, fordi hun var India, og fordi hun kom til os. Indenfor det første døgn efter India døde, havde vi fået fortalt følgende af flere forskellige mennesker: Mænd græder inden i, kvinder græder udenpå. Så kunne vi lære, hvordan man var en rigtig mand og en rigtig kvinde. Og vi talte om, at hvis Thor blev ved at få dette af vide, skulle han nok holde op med at græde udenpå. At få påduttet forestillinger om kønnenes forskellige sorgprocesser, kunne hurtigt have sendt vores forhold til tælling. For det ville have dannet spor, vi kunne have fulgt fordi det var det normale, og det ville have legaliseret, at vi havde fjernet os fra hinanden i stedet for at stå sammen og rumme hinanden, med alle de følelser vi måtte have, uanset køn og andre faktorer nogen måtte mene spillede ind. Stjernen 1/2010 side 18

10 Vi lærte med tiden at åbne vores samtaler med påstandene i stedet for, at de blev brugt som punktum. At sige; nej sådan har jeg det slet ikke. Eller mænd er nok meget forskellige, jeg kan godt lide at græde, hvorfor tænker du, at det ikke er sådan. Det gav anledning til, at vi fik talt, i stedet for at samtalerne blev lukket, og følelsen bare blev forklaret med, at sådan er det. Thor blev efter kort tid sjældent spurgt om, hvordan han havde det. Han blev opfattet som den stærke, den fattede og den med overblikket. Det passede på Line. Det tragikomiske var, at det betød, at det næsten kun var Line, han talte med om sine følelser. Thor brugte Line som ventil for sorgen, hvorimod Line havde mange der tog fra af sorgerne. Det skævvred dynamikken i forholdet engang imellem. Og vi undres stadig over, hvordan udgangspunktet at Thor var den stærke uden behov for at tale kom til at betyde, at Thor var den der havde det største behov for at tale om India på hjemmefronten. Vi kunne godt have brugt, at Thor havde fundet flere ventiler - ligesom Line. Det skabte også en følelse af, at Line altid var et skridt foran, og det bevirkede, at vi ofte i vores sorgproces talte helt forbi hinanden. For at sætte det meget på spidsen synes vi retrospektivt, at de roller, vi fik tildelt, skabte dynamikker i vores parforhold, der ikke altid var fordelagtige. Vi lærte med tiden at ryste det af os og finde tilbage til vores udgangspunkt, nemlig at vi er Line og Thor, der føler, hvad vi gør, fordi vi er os og ikke bare et køn og en forestilling om en englemor og englefar. Tænk hvis vi, når vi ikke sørgede ens eller ikke forstod hinanden, blot havde forklaret det med, at mænd og kvinder sørger forskelligt. Så havde vi aldrig behøvet tale os frem og tilbage til, hvordan det egentlig føltes at være os. Det ville ikke have gjort noget godt for vores forhold at bruge vores køn og de diskurser, der hersker herom, som sovepude. Hvis vi blot havde tilskrevet det, at vi er kvinde og mand, når vi forstod eller misforstod hinanden, ville vi desuden også have siddet fast visse steder i sorgen i stedet for at tale med hinanden og andre om, hvordan vi havde det. Vi kunne drage videre på sorgens rejse, som Line og Thor, med alt hvad vi er som mennesker, og ikke bare af en forskrevet sti. Fordi vi lyttede på hinanden og prøvede at lade være med at sige du har det nok sådan fordi det ene og det andet. Kernen er, at vi var helt på herrens mark, da India døde. Hvordan er man kærester, når ens barn er død. Hvordan taler man sammen? Hvordan er man mor og far og elskende sammen? Vi søgte, som så mange andre, svar i fortællinger, hos professionelle og alle steder der kunne give et svar. Og svaret var temmelig ensartet de fleste steder, og vi havde svært ved at identificere os med de svar, vi fandt. Vi fandt, at svaret satte nogle præmisser, som ikke altid var de rigtige for os. Derfor var det en rejse at finde vores egen vej gennem sorgen; hånd i hånd. Mest bare forældre I tiden efter vi fik og mistede India, fyldte hun rigtig meget. Hos os begge og i særdeleshed i parforholdet. Det betød også, at vi i højere grad var mor og far end kærester. Det var svært at tage fri fra forældreskabet, få India passet og gå ud og spise. Det tog tid at lære at lægge hende lidt væk og være i noget andet. Hun fyldte bare, når hun fyldte. Vi havde ikke styr på hende før efter en rum tid. Det var nok den største udfordring for vores parforhold; at alting i en periode kredsede om India. Vi var på en måde fyldt op af kærligheden til hende og sorgen over hendes død, så det var svært at finde pladsen til kærlighedsforholdet mellem os, uden at det drejede sig om vores forældreskab. Egentlig adskilte dette sig ikke meget fra den udfordring, vi senere har stået overfor, da vi fik levende børn. At børnene fylder så meget, at det kan være svært at få overskud til hinanden. Forskellen var, at India aldrig var der, så hun kunne som sagt ikke blive passet, så vi fik luft. Det var en disciplin, vi kun selv skulle lære at mestre, og det tog lang tid. Men det var nødvendigt at lære at lægge sorgen væk og være glade for og forelskede i hinanden og ikke kun i hende. 10 måneder efter vi mistede India, fik vi en sprællevende lille skøn Raja. Så det ene slags forældreskab blev afløst af et andet slags forældreskab. Og først efter vi rettede vores opmærksomhed mod behovet for igen at være lidt bare kærester, lykkedes det. At turde vælge hinanden lidt, selvom både levende og døde børn trækker i hjerte og bukseben er svært, især fordi de (børnene) jo føles som kernen af os. Hvordan bliver man kærester igen, når man har set hinanden bide i gulvtæppet med tårer og snot stående ud af hovedet. Fortsættes næste side Stjernen 1/2010 side 19

11 Det er nu 3½ år siden, vi mistede India. Vi har set hinanden i nogle ekstreme situationer, som kun de færreste kærester ser hinanden i. Og det har unægtelig sat sine spor. På godt og ondt! Der er ingen tvivl om, at det har gjort vores forhold meget stærkt, at vi har gennemlevet så stor en sorg sammen og hver for sig (og fået så dejlige børn sammen). Men det har også været en rejse at finde hinanden igen efter at have været så meget på kanten, begge to og sammen. Det har krævet øvelse, at blive kærester igen efter en lang periode blot som forældre. Og en lang periode som forældre i dyb, dyb sorg. I en periode føltes mascara, middage, duftevand og bryllupsdagsbuketter ligegyldigt. Mange har talt om, at det kan være en dejlig ting at tage en pause fra sorgen. Og vi kan også godt se nu, at det kunne have været en fordel at gøre. Men det tager nok tid og øvelse, før det føles rigtigt. For os gik der lang tid, før vi kunne tage pause fra sorgen, de levende børn og alt det svære, og være kærester, holde i hånd og nyde vores kærlighedsforhold. Men det har været nødvendigt at finde tilbage til. Kan man have sex, mens man græder? Efter vi har mistet India, har vi fundet ud af, at vi som mennesker kan rumme en hel utrolig mangfoldighed af følelser på samme tid. Vi er nogle finurlige følelses-væsener. Følelser af alle slags var rigtig meget til stede i vores parforhold i månederne efter, vi havde fået og mistet India. Først og fremmest var vi fyldt af sorg, men samtidig med at vi græd, som vi aldrig kommer til igen, grinte vi også, vi var pavestolte og glade over vores lille døde baby. Og så havde vi altså også lyst til sex ind imellem. Måske netop fordi det hele sad uden på, var sex nærliggende af og til. Det var en måde at åbne op og give sig hen til hinanden og kærligheden, selvom vi var ubeskriveligt sårbare. Fordi vi i sorgen anerkendte hinanden og stolede på hinanden, turde vi også at have lyst til hinanden. Vi undres stadig i dag over, hvordan vi var i stand til at rumme det store følelses-spekter. Hvordan man kunne have lyst til at have sex lige efter et kirkegårdsbesøg? Eller lige efter at vi havde råbt og grædt af uretfærdigheden? Det er en stor gave, India har givet os. At vi har fået udvidet vores følelseshorisont og har lært at jonglere med så modsatrettede og kontrastfyldte følelser uden at føle os helt skizofrene. Der er stadig tidspunkter, hvor vi får brug for disse færdigheder. For eksempel omkring jul hvor Raja og Sibille - vores to sprællevende trolde - kræver vores opmærksomhed, og hyggen med dem er så livsbekræftende - samtidig med, at India mangler så forbandet meget. Nogle ting skal man bare gå igennem alene Vi har været meget fælles om sorgen over India og om at skabe fortællingen om hende. Man kan måske endda sige, at hun lever videre et sted i relationen mellem os. Vi græd sammen, så på billeder sammen, klippe-klistrede sammen, ordnede hendes have på kirkegården sammen. Når den ene var helt knust, var det eneste rigtige sted at være i den andens arme, lige der hvor sorgen blev anerkendt. Men efterhånden som vi vendte os mere ud imod verden igen, vores barsler sluttede og vores forudsætninger for sorgen blev forskellige, så oplevede vi, at vores fælles sorg havde sine begrænsninger. Vores fælles fortælling var tilstrækkelig i lang tid, men på et tidspunkt var det også nødvendigt at skabe vores egen individuelle fortælling om India. Fordi vi ikke var så symbiotiske længere. Line blev sygemeldt fra studiet, da hun blev gravid igen, og det betød, at Line havde større mulighed for (tidsmæssigt) at fordybe sig i sorgen og slikke sårene. Hun startede også til APA - efterfødselsgymnastik for kvinder der havde mistet og oprettede en blog om India (og nu også hendes små søstre Sibille og Raja Det gav hende rum til at sætte ord på sine følelser på en anden måde end Thor, der arbejdede og studerede fuld tid. Vi havde altså pludselig forskellige vilkår for at være i sorgen, og her blev det ekstra vigtigt (og svært) at give hinanden plads til at være i sorgen på den måde, der var bedst for os hver især, samtidig med at støtte hinanden der, hvor vi havde brug for det. Nu, 3½ år efter India døde, har vi vores fælles fortælling om India. Og vi har vores helt egne. Vi er hendes forældre. Men vi har også en individuel relation til hende. Line som hendes mor og Thor som hendes far. Alle fortællingerne er sande og er i stadig rivende udvikling! Hvis vi må smide et par råd ud i verden Forsøg at lytte til hinanden og til jeres følelser, frem for de roller, følelser og reaktioner I bliver tildelt. Det er kun jer, der ved, hvordan I har det. Vi kan bruge fortællinger og forestillinger som spejle, men vi kan ikke udleve vores egen sorg i et spejlbillede. Slet ikke hvis det ikke ligner os. Skal, bør og burde er for tøsedrenge og -piger. Vi ved bedst selv! Vi skal skabe vores egen fortælling uafhængig af de forventninger, der er til os og vores sorg. Det gør altid en klogere at spørge ind til, hvordan hinanden har det, igen og igen og igen... Stjernen 1/2010 side 20

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR?

Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR? Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR? P/01 Gravid eller nybagt mor P/03 Tak for din tilmelding P/04 Er der noget galt? INDHOLD P/06 Er der noget galt? (fortsat) P/08 Den

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld Når mor eller far har piskesmæld når mor eller far har piskesmæld 2 når mor eller far har piskesmæld Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med piskesmæld. Kan

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Søskende til børn med epilepsi

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Søskende til børn med epilepsi Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskende til børn med epilepsi 1 Emner Information Samtale Følelser Opmærksomhed Aflastning 2 At håndtere sygdom Stille Talende Usynlig Hjælper Flygter Nedtoner osv. 3

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere