DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg"

Transkript

1 DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres partners reaktion som værende mere eller mindre forskellig fra deres egen. Tekst: Helle Thorup Schmidt Dette kan medføre reaktioner som manglende forståelse og accept af den andens måde at sørge på, ligesom den enkelte kan tvivle på, hvorvidt han eller hun selv reagerer normalt. I 2005 blev en række norske forældre spurgt om forskellige forhold omhandlende nærhed, seksualitet og parforhold efter deres barns død. Dette for at kigge nærmere på, hvorvidt parforholdet bliver påvirket af, at forældrene har mistet børn 1. Nedenstående er baseret på den norske undersøgelse. Ni ud af ti af de adspurgte er tilfredse med deres parforhold. En femtedel svarer, at forholdet er som før, 10% at de er kommet længere fra hinanden, mens hovedparten svarer, at de er kommet tættere på hinanden efter at have mistet deres barn. Forældrene er generelt enige om, at de har kunnet tale med deres partner om deres følelser, ligesom de har kunnet støtte hinanden. Mødrene har reageret mere intenst og længerevarende end fædrene, hvorfor de også har følt sig mindre forstået end fædrene. Fædrene har følt sig ansvarlige for at tage sig af mødrene. Dette giver også fædrene grund til at antage, at der er store kønsforskelle i reaktionerne. Mange forældre oplever det som noget ganske særligt at have delt den store sorg med sin partner, og nogle betegner det som et skæbnefællesskab. Forholdet opleves som styrket, og forældrene har oplevet nye sider af sig selv og partneren og hvad de to magter at gøre sammen. Styrken er fundet gennem bl.a. kommunikationen. Kommunikationen ser ud til at have størst betydning for mødrene, idet de angiver et stort behov for samtale. Hvis kvinden oplever respekt for og støtte i forhold til dette behov, bidrager det til, at kvinden ser positivt på parforholdet. Flere andre undersøgelser bekræfter dog også, at kvinder har et større behov for at tale om følelser end mænd. I undersøgelsen angiver mændene, at de distancerer sig fra de ubehagelige tanker ved at beskæftige sig med noget andet, men tabet kan netop også konfronteres gennem nonverbale udtryk eller i ensomhed. En af fædrene i rådgivningen i Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød sagde på et tidspunkt: Man kan faktisk godt være ked af det samtidig med, at man slår græs. Sorgen kan dermed udtrykkes på flere måder. Det ser ud til at forældre, der mister deres barn ved en ulykke, har det vanskeligere i deres parforhold. Stjernen 1/2010 side 10

2 for skilsmisse, hvilket - ifølge undersøgelsen - ikke har hold i virkeligheden. Men informationen i sig selv kan skabe unødig bekymring hos forældrene, ligesom det må frygtes, at den kan have en vis selvopfyldende profeti. Mange forældre oplever et afhængighedsforhold til partneren, som eksempelvis giver sig udtryk i manglende aktivitet udenfor hjemmet for at kunne dele sin tid med partneren. I tiden umiddelbart efter barnets død oplever forældrene oftest at følges ad i sorgen, hvorimod forskellene bliver mere markante jo længere tid, der går. Når den ene er nede, kan den anden støtte og hjælpe, hvilket forældrene fremhæver som en styrke. Helle Thorup Schmidt Den norske undersøgelse peger på, at det måske kan skyldes et ringere beredskab overfor forældre, der mister ved en ulykke i forhold til forældre, der mister ved eksempelvis vuggedød. Ellers er der ikke store forskelle at spore, når man ser på tabsomstændighederne. I de tilfælde, hvor forældrene bliver skilt, angiver 60% af de adspurgte, at skilsmissen kan sættes i relation til barnets død. Her angiver forældrene, at forskellighederne i måden at sørge på samt manglende kommunikation, omsorg og støtte fra partneren som værende de væsentligste årsager til et brud. Problemer i parforholdet kan forstærkes af barnets død, ligesom alvorlige problemer i parforholdet eller skilsmisse kan udløses udelukkende på grund af barnets død. Næsten alle interviewpersoner har hørt fra eksempelvis sundhedspersonalet, at der kunne være fare Nogle kvinder fremhæver en større nærhed i parforholdet på grund af det, de har oplevet sammen, men samtidig også en større afstand som tilskrives de forskellige måder at bearbejde sorgen på. Netop forskelighederne er søgt belyst her, men det er vigtigt at fremhæve at Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød ikke arbejder ud fra, at kvinder og mænd sørger på bestemte måder. Der ses derimod tendenser, som påpeget i den norske rapport, men det betyder ikke, at en kvinde eksempelvis sørger forkert, når hun ønsker at vende tilbage til arbejdet før tid, eller en mand sørger forkert, fordi han har brug for at tale meget om tabet. Det ville være en alt for snæver anskuelse at gøre sig. Dog er det tydeligt, at opdeling i henholdsvis kvinde- og mandegrupper er et stort ønske, når Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød afholder forældreseminar og dette ønske er særligt udbredt hos fædrene. Noget kunne tyde på, at det er væsentligt for forældre, der mister barn, at kunne mødes med andre af samme køn og tale om de tanker og følelser, de har eller har haft i forbindelse med, at de har mistet deres barn. 1 Rapporten kan bestilles på Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og interviews, og da undersøgelsen har en forholdsvis lav svarprocent (33% for spørgeskemaet) er resultaterne forbundet med en vis usikkerhed. Der er på baggrund af tidligere undersøgelser også grund til at antage, at de forældre, der trives dårligst, har undladt at svare, hvorfor resultaterne af undersøgelsen kan fremstå som værende mere positive, end de reelt må antages at være. Stjernen 1/2010 side 11

3 At få barn alene er en stor beslutning At få og at miste når man er alene Drømmen om kernefamilien kan være svær at gøre op med. Derfor tog det et par år for mig at nå til beslutningen om, at det var det rigtige for mig. Da jeg nærmede mig de 40 år, måtte jeg dog indse, at jeg skulle træffe en afgørelse, hvis ikke tiden skulle gøre det for mig. Tekst: Mella Harlam Den dag, jeg blev insemineret, var en dag med blandede følelser. Selvfølgelig var der spændingen omkring selve forløbet; var jeg så heldig, at det kunne lade sig gøre? Ville det lykkes i første forsøg? Var jeg i gang med at skabe et nyt liv? Men der var også andre tanker; var det det rigtige, jeg havde gjort? Havde jeg nu sagt farvel til drømmen om manden og familien? Kunne jeg klare det alene? Var mit netværk stærkt nok? Jeg var heldig og blev nemt gravid, og i løbet af de følgende ni måneder oplevede jeg de drømme og forhåbninger, der hører med til en graviditet. Jeg lavede indre billeder af, hvordan livet ville blive. Fødslen Jeg gik 10 dage over tid. Jeg var egentlig ikke specielt nervøs for fødslen. Jeg var selvfølgelig godt klar over, at det ikke er en dans på roser, men var ikke i tvivl om, at jeg kunne klare det. Min kusine var med som fødselshjælper, og alt gik efter planen. Fødslen udviklede sig som den skulle, helt indtil jeg havde haft pressetrang i et godt stykke tid. Min datters hjertelyd var fin og stabil hele vejen igennem, indtil den pludselig ikke var der mere. Den næste times tid står på den ene side meget klart for mig og på den anden side som noget uvirkeligt. Min datter blev født under heftig aktivitet fra alle, bortset fra hende. På hendes vej det sidste stykke ud blev navlestrengen klemt, og hun fik derfor ikke ilt nok. De prøvede at få liv i hende, men måtte efter 15 min. give op. Maja var en fin pige. Hun var 54 cm lang og vejede 4400 gram. Jeg tror, at jeg det næste stykke tid var i en slags choktilstand, og det gik først for alvor op for mig, hvad der var sket, da jeg skulle kontakte min familie og fortælle om det. Jeg fik Maja over til mig i sengen og blev kørt op på svangregangen, hvor jeg fik en stue. I løbet af den næste times tid ankom mine forældre, min bror med sin kæreste og tre måneder gamle søn, min moster og lidt senere en nær veninde. Jeg valgte at have dem alle hos mig. Det var vigtigt for mig, at de fik set Maja, og at vi fra start kunne være kede af det sammen og snakke om hende. Jeg er normalt et relativt privat menneske, men var godt klar over, at det var vigtigt, at jeg kunne snakke om mit tab og min sorg. Alt det praktiske Min bror tilbød at påtage sig den svære opgave, det var at kontakte venner og bekendte og fortælle Stjernen 1/2010 side 12

4 dem, hvad der var sket. Min moster tog sig af alt det praktiske omkring Maja. Min mor boede hos mig stort set hele den første måned og købte ind og lavede mad til mig, og hvem der nu ellers måtte være der den dag. Det var også min familie, der kørte mig ud til skov og strand, så jeg kunne få kroppen i gang igen og så småt kunne vænne mig til, at verden altså ikke var gået i stå. Ud over mit store savn var noget af det svære at skulle møde verden igen uden at have Maja med og kunne vise hende frem. Det var svært at forstå og svært at forlige sig med. Mine venner og veninder stod også parat, så snart jeg gav udtryk for, at jeg var klar. I det første lange stykke tid skiltes vi aldrig uden, at de havde sørget for, at vi også havde aftalt, hvornår vi skulle ses igen. Jeg har også fået stor støtte fra hospitalet og de forskellige instanser, der træder i kraft. Det har været rart at mærke det net, der bliver spændt ud under en for at sikre, at man holder hovedet oven vande. Jeg fik det råd fra en veninde ikke at sige nej til det, jeg fik tilbudt, og jeg har derfor haft mulighed for at snakke det hele igennem mange gange med forskellige personer. Jeg tror, at det er en vigtig del af grunden til, at jeg kan tænke på hele forløbet med vemodighed, men også med en vis ro det meste af tiden. Og jeg kan også glæde mig over Maja og over at have fået lov til at have hende, selvom det blev alt for kort. Det at være alene om sorgen Jeg er blevet spurgt, om det ikke er svært at være alene i den situation, jeg står i. Det er rigtigt, at jeg ikke har haft en partner at læne mig op ad. En der, som jeg, har stået med følelsen af at være blevet forældre uden at kunne være det, men jeg har faktisk på intet tidspunkt følt, at jeg stod alene. Der er ikke nogen, der føler sorgen over Maja i samme grad som jeg. Ingen der var og er involveret i samme grad, og ingen der i samme grad har mistet hende. Til gengæld har jeg mødt en meget høj grad af forståelse og medfølelse fra alle sider. Måske har det, at jeg er alene, gjort det ekstra synligt for folk, hvor svært det er. Alle mine nærmeste har naturligvis også sørget over tabet, men har samtidigt også været meget berørt over at have en person tæt på, der skal igennem en sådan sorg. Jeg har fået al den støtte og hjælp, jeg har kunnet ønske. Den første måned havde jeg mennesker omkring mig hele tiden til at dele mine tanker og følelser, til at hjælpe mig gennem de sværeste timer og til at snakke med i de lidt nemmere. Samtidigt fik jeg den plads, jeg måtte have brug for til at synke hen og bare sidde i mine egne tanker. Efterfølgende har jeg hele tiden vidst, at der var nogen, når jeg havde brug for det. Når jeg har en svær dag, er der altid nogen, der er klar til at smide, hvad de har i hænderne for at være sammen med mig. Selv hvis jeg ikke altid formår at give udtryk for det, er der veninder, der sørger for at lave aftaler, så jeg på intet tidspunkt har følt mig glemt. Jeg har fået lov til at tale eller lade være alt efter behov, har ikke følt nogen forventninger om at være i andet humør end det aktuelle, og har på intet tidspunkt følt, at folk var trætte af at lytte. I mit arbejde med at komme igennem den svære tid, har jeg prøvet at holde fast i de positive ting, jeg kan tage med mig videre. Det altoverskyggende har været den bekræftelse, jeg har fået i forhold til, hvilket fantastisk netværk jeg har. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle være kommet videre uden familie og venner. Og jeg er i hvert tilfælde ikke spor i tvivl om, at jeg har et netværk, der kan bære, når jeg bliver enlig mor. Det positive, ved at der ikke har været en far involveret, har været, at jeg har kunnet bruge al min energi på at få mig selv hel igennem, jeg har kunnet koncentrere mig 100% om, hvad der har føltes rigtigt for mig. En anden af de ting, der bringer mig glæde i denne tid, er min lille nevø. Min brors søn er dejlig og livsbekræftende at have i nærheden. Det er selvfølgelig også svært, vi har jo snakket om, hvordan det ville være at have to små samtidigt, men han er en dejlig dreng, og det giver mig glæde at kunne sidde og kigge på ham, snakke med ham, vise ham omsorg og at kunne lege med ham. For nyligt holdt jeg fødselsdag. Jeg havde egentlig ikke lyst til at fejre den, men besluttede at bruge dagen til at være sammen med venner og familie, de mennesker der i den grad har hjulpet mig gennem tiden, siden jeg mistede min datter. Stjernen 1/2010 side 13

5 En beretning om liv, død, kærlighed, opbrud og ydmyg taknemmelighed Bare et lille strejf af mening... På opfordring fra Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød vil jeg fortælle om Oles og mit forhold, som det har udviklet sig, siden vi mistede vores elskede og savnede Iben. Tekst: Gunilla Stefansson Selvom vi er gået fra hinanden, er vi stadig er tæt forbundne i forældreskabet både til Iben og selvfølgelig ikke mindst til hendes lillebror Storm, der kom meget kort efter. Vi mistede vores Iben den 6. august Hun døde i min mave i 35. uge efter en - indtil da - helt normal graviditet. Hændelsesforløbet Kort fortalt vågnede jeg tidligt fredag den 4. august og kunne med det samme mærke, at noget var helt galt. Vi kom ind på Rigshospitalet om formiddagen, og en læge konstaterede, at hun var død. I det sekund, hvor sandheden går op for én, opsluges man i den ondeste afgrund. Jeg havde det, som om alt gik i stå, og samtidig føltes det, som om jeg faldt og faldt ind i en tæt tåge af uvirkelighed. Jeg blev sat i gang samme formiddag, og Iben blev født søndag den 6. august 2006 kl Vi havde hende inde hos os til mandag formiddag, og hun var helt perfekt gram og 47 cm lang. Jeg holdt hende og kyssede hende og elskede hende fra det øjeblik, jeg så hende. Vi fik ingen forklaring, eller rettere forklaringen var: Indre uforklarlig vuggedød. Iben blev bisat på Garnisons Kirkegård torsdag den 8. september Vi har hele tiden forsøgt, og vi forsøger stadig at lære at leve uden hende. Samtidig blev jeg meget hurtigt gravid igen og fødte allerede 10. maj 2007 vores super dejlige Storm. Jeg var indlagt fra uge 24 og frem til uge 31, hvor han blev født - 9 uger for tidligt. Derefter lå vi 5 uger på neonatalafdelingen, så vi havde mange lange timer og mange svære stunder, hvor vi alligevel formåede at være der for hinanden. I dag ser jeg, at jeg fik plads af Ole til at sørge på min egen måde. Vi tog imod en masse hjælp - nok især til mig - til at tackle både sorgen over Iben og senere glæden ved at se Storm klare sig så fint og følge, hvordan han blev stærkere og stærkere og ikke mindst min afsindige angst for, at han ikke skulle klare det. Jeg kom af med en masse af mine tanker og fik endevendt mange følelser både i min sorggruppe, hos min fantastiske psykolog, og sammen med de piger og deres kærester/mænd, jeg har været så heldig at få lov at lære at kende igennem APA (Afspændingspædagogernes Aftenskole der opretter efterfødsels- Grunden til, at jeg er nødt til at fortælle lidt om, hvordan vi mistede hende, og hvordan vi tog imod hende, og hvor ufattelig stor en kærlighed både Ole og jeg havde/har til hende, er, at det danner grundlag for vores videre forløb som par og sidenhen som meget tætte venner. Stjernen 1/2010 side 14

6 Gunilla Stefansson hold for kvinder, der har mistet) samt et rigtigt godt netværk omkring Landsforeningen. Ole og jeg lærte også utrolig meget om hinanden, og jeg lærte rigtig meget om mig selv igennem alt sorgarbejdet og et intensivt langstrakt terapiforløb. Og jeg lærer stadig! Fælles beslutning Omkring august 2008 besluttede vi i fællesskab at gå hver til sit. Nu bor vi 5 minutter fra hinanden og har Storm en uge ad gangen. Vi er stadig meget forbundet til hinanden. Vi tager ture sammen med Storm og spiser sammen ind imellem og hjælper hinanden med pasning, hvis det kniber. Vi har ingenting på skrift, og vi har ikke haft noget som helst besvær med at enes. Jeg tænker tit på, at når man har set døden i sin babys ansigt og holdt sit døde barn i armene og ikke er blevet helt skingrende vanvittig eller har besluttet at følge med hende, så er der mange også alvorlige problemer, der på trods af alvoren blegner ved siden af. Måske bliver man mere bevidst om, at man til tider er nødt til at træffe nogle valg, der er benhårde og har store omkostninger. Man er blevet smertelig klar over, at det liv, man er så heldig at få lov at opleve, er så kort, og man er tvunget til at være ærlig overfor sig selv og sine medmennesker for derigennem at finde tættere på sin egen kerne. Selvfølgelig har vi da vores diskussioner vedr. Storm, og dem vil der komme flere af, som han udvikler sig og går fremad i sit liv. Men i takt med at vi er vokset som mennesker, er der også bedre plads til at give hinanden plads. Ole har sin far-rolle, og jeg har min mor-rolle, og vi behøver ikke være enige om alt, så længe vi respekterer hinanden og giver udtryk for denne gensidige respekt og omsorg overfor Storm. Vi er begge to fuldstændig funderet i den ro, det er at vide, at den anden elsker Storm og kun gør alt det bedste for ham, og at vi samtidig har et ægte ønske om alt det bedste for hinanden. Mindet om Iben Når det kommer til Iben, er det jo naturligvis en mere stille dialog, vi har i forhold til at være forældre for hende. Vi har vores mærkedage som hendes fødselsdag og jul. Ved de lejligheder tager vi sammen ud på kirkegården med blomster og en lille bamse. Når det er hendes fødselsdag har vi sat os på græsset og talt om dengang og alt det, vi har været igennem. Ole er jo det eneste menneske, der kender hende, som jeg gør. Og det eneste menneske der har mærket smerten over tabet så tæt på som jeg. Da Iben havde fødselsdag i august, var vi også sammen ude på kirkegården og se til hende, og vi havde Storm med juleaftensdag. Jeg er lykkelig for, at vi stadig kan følges ad på denne måde, og jeg er lykkelig for, at vi har hinanden at dele sorgen med. Kun Ole og jeg ved jo helt præcis, hvor fantastisk smuk og dejlig hun var. Vi er jo naturligvis forbundet igennem Storm, men vi vil også altid være forbundet igennem Iben, og jeg tror, at de ting, vi har set hinanden gennemgå, har gjort, at vi nu har en tilknytning, der er meget stærk. Vi har set smerten i hinandens øjne, og det er der ingen andre, der helt forstår. Men det forhindrer ikke altid, at man ikke vokser hver sin vej, når man går igennem så benhårde år, hvor livet tvinger én til at udvikle egenskaber, som man ikke selv vidste, man besad og udvide horisonter, man ikke vidste, man rummede. Men det i sig selv kan måske, i hvert fald i min verden, give et lille strejf af mening midt i det univers af meningsløshed, man oplever, når ens barn dør. I dag er jeg nået til en ydmyg og dyb taknemmelighed både overfor livet, og fordi jeg fik lov til at møde min lille engel, selvom det var alt for kort. Stjernen 1/2010 side 15

7 Forældreberetning Den dag livet blev et andet Det er nu 3½ år siden vi mistede vores lille pige. Livet er fra den dag blevet til et andet, vores parforhold et andet, og vi er blevet til nogle andre. Vi er to kvinder, som lever sammen, og det har vi efterhånden gjort i mange år. Spørgsmålet er, om vores sorg er anderledes end i et forhold mellem en mand og en kvinde? Tekst: Anne Mette Christensen Der ligger sikkert noget radikalt anderledes i vores forhold, men der er stadig forskellen mellem den som bærer barnet (moren) og den anden part. Jeg er i denne sammenhæng den anden part. Jeg har ikke mærket de kropslige forandringer under graviditeten, eller de første tegn på liv. Jeg har ikke skulle føde et dødt barn. Jeg har ikke i samme grad mærket skylden overfor vores ufødte barn. Helt fra start er sorgen forskellig; har forskellige udgangspunkter. Vi har ikke fulgt hinanden i sorgen, men har haft forskellige perioder, hvor sorgen har skyllet ind over os, og vi har mistet fodfæstet. Vi har lænet os op ad hinanden, støttet hinanden og forsøgt at være der for hinanden, men det har været svært Fødslen af vores første barn skulle være en varm sommerdag. Vi ventede og ventede, men der skete ikke noget. Endelig en morgen havde Dorthe mange smerter, og vi forventede, at nu var det endelig tid. På sygehuset fik vi efter nogen ventetid den tunge og smertelige besked at Lille Bønne var død. Dorthe lå i hospitalssengen, og jeg sad ved siden af. Vi var lammede, men fødslen var i gang. Ude på gang kunne jeg høre glade mennesker, der skulle ind og hilse på nybagte forældre. Vores verden var lige lagt i ruiner, men på stuen lige ved siden af var der lykke. Igennem den dag var vores oplevelser meget forskellige. Dorthe havde mange smerter, var påvirket af diverse smertestillende medikamenter og selve fødslen tog alle hendes kræfter. Jeg sad ved siden af med følelsen af afmagt og angst. Jeg var i løbet af dagen også bange for at miste Dorthe. Når vi kunne miste Bønne, så kunne jeg vel også miste Dorthe? Sorg, lammelse og uforståenhed Dagen efter tog vi hjem, og vi har siden hen læst i journalen, at vi virkede afklarede med situationen. Hvordan kunne de vide det, når vores sorgproces knap nok var startet? Hele sommerferien og mere til gik vi i en sky af sorg, lammelse og uforståenhed. Hvordan kan livet fortætte, hvordan kan vi overleve/komme igennem tabet? I den første tid var vores sorg en fælles sorg. Vi stod op om natten sammen, gik lange ture sammen og talte meget sammen. Sorgen virkede som et omsluttende sejl. Vi var alene, men sammen. Siden hen blev vi delt, og sorgen havde helt forskellige udtryk hos os. Vrede og ked-af-det-hed, ensomhed, angst og raseri. Vi opdagede, at vi var landet i det åbne hav med høj bølgegang og ingen garantier for noget som helst. Jeg troede kort efter Bønnes død, at nu var der sket en ulykke i mit liv, så havde jeg taget min andel af ulykker. Naivt, bundnaivt, men måske en måde at overleve på? Vi valgte hurtigt at gå i terapi - både sammen og hver for sig. Det har været godt, og jeg tror, det har hjulpet i vores sorg, ikke på hastighed (det håbede Stjernen 1/2010 side 16

8 vores omgivelser ellers på), men i forståelsen for egne og partners følelser og - i den grad - reaktioner. Vi valgte at være meget åbne omkring vores sorg. I den første tid var det svært, men også en form for lettelse. Siden har det været mere problematisk, da det er tungt for omgivelserne at skulle turde være der uden at kunne gøre noget i gennem så lang tid. Dertil skal det også siges, at det føles tungt og sort at skulle fortælle, at man til stadighed mærker en mørk og grim sorg indeni. Her hjemme har vi lavet et udtryk, som hedder Bønne-ked af det. Så ved vi, hvad det handler om. Følelserne af sorg er aftagende, tiden arbejder for sorgen, og vi siger langsomt farvel sammen. Den dag vi pludselig ikke længere kunne huske følelsen af at have holdt Bønne i armene. Den dag hvor vi så en lille pige som mindede os om vores drøm og alle de mange gange, vi har holdt en baby i armene. Da vi duftede den velkendte babyduft, da vi pakkede alle baby tingene væk, da vi gav alt tøjet væk. Første gang vi så gravstenen. Vi har sagt farvel mange gange; sagt farvel til hver en lille ting. Bønne er hos os, og det vil hun altid være, fordi hun er en del at vores livshistorie. Hun slipper ikke os, og vi slipper ikke hende. Ind i mellem føles det som en drøm, at hun engang har været her, og at Dorthe engang var gravid. Det er skræmmende, at Bønne er så langt væk, men så kommer julen og hendes døds/fødselsdag, og sorgen og minderne dukker op til overfladen igen, uden vi gør noget aktivt; de kommer bare snigende. Jeg bryder mig ikke om denne tungsindighed, som sniger sig ind på mig. Lærer at prioritere Men når jeg, som nu, sidder og skriver, giver det stor mening og en slags bekræftelse af livet. Det fortæller mig om den skønne lille pige, som vi savner og mangler. Vi har i vores parforhold levet i en slags naivitet inden Bønnes død og efterfølgende måtte kæmpe for ikke at være alt skeptiske og kyniske. Vi har flere gange overvejet at gå fra hinanden, da det til tider har virket som den nemmeste løsning og en af de få handlemuligheder, vi har haft. Vi har ikke kunne mindske smerten eller sørget for, at en negativ graviditetstest blev positiv. Vores omgivelser har flere gange tilkendegivet, at vi er blevet til nogle andre mennesker. Der er kommet en brutalitet og hårdhed samtidig med en stor ømhed og forståelse. Vi er bestemt ikke blevet til bedre mennesker, bare anderledes. Måske er vi blevet til mere ærlige mennesker - mere bevidste om, at døden også er en del af livet, og den tid vi har, skal vi forsøge at bruge godt. - At der er vigtige og mindre vigtige ting i livet, vigtige og mindre vigtige mennesker. Mere bevidste om at livet er en størrelse, vi kan stå magtesløse overfor. Min lillebror skrev i sommer - på Bønnes dag - således: Trine og jeg har snakket om, at I som par og enkeltpersoner har været gennem en proces både fysisk og psykisk, som kan ses og mærkes. Vi kan ikke sætte en finger på hvad eller hvilke ting, der er ændret. Det er heller ikke pointen, men at I lever med sorgen og savnet hver dag - og hvem ville ikke være mærket af dette. Det er nok en meget præcis og stadig meget åben observation. Man bliver slidt, parforholdet slides, men lige at sætte helt præcise ord på er svært. Men det kan ses og føles, både for os selv og for andre. Det er blevet tydeligt, at det ikke er sikkert, vi kan klare smerten og sorgen sammen. Livet indeholder risikomomenter og kriser, hvor man bare må bøje sig og se, om det er muligt at finde fodfæste igen. Vi har valgt hinanden og vil hinanden. Vi står nu snart ved endestationen, hvor vi måske får et liv uden levende barn/børn. Det gør pokkers ondt, for der er ingen tvivl om, at den bedste måde for os at komme videre i sorgen over Bønne var at få en søster eller bror. Det har for os været en sorg oveni sorgen over Bønne, at skulle acceptere barnløsheden. Hvordan vender man tankerne til et helt andet liv, end det man ønsker? Hvad skal man i livet, når det største ønske aldrig vil gå i opfyldelse? I det nye år vil vi få en endelig afklaring på, om vores liv bliver et liv med eller uden et levende barn. Vi har hele tiden holdt fast i hinanden - også når bølgerne har væltet os omkuld, har vi rejst os sammen. Det håber vi, at vi bliver ved med. Stjernen 1/2010 side 17

9 Forældreberetning Om at være kærester i sorgen For os var de dage i juni 2006 de vigtigste på rigtig mange måder. Vi mistede vores lille India, vi fik en datter, vi blev forældre sammen og vores parforhold fik helt nye dimensioner. Tekst og foto: Line og Thor Fog Svendsen En jordemoder sagde engang til os, at de smukkeste fødsler er dem, hvor forældrene får deres første barn, fordi der også bliver født en far og en mor. Og det er nok centralt for vores parforhold i den periode. Vi blev mor og far sammen, men ikke på den måde vi havde forestillet os. At blive forældre til et dødt barn kastede vores forhold ud i en rejse, hvor vi ikke kendte destinationen. Det prøver vi at beskrive nedenfor, og det skal siges, at dette er vores historie, så nogle ting er måske genkendelige for andre par, mens noget er helt anderledes. India døde og blev født helt færdig og smuk i juni for 3½ år siden. Det var det største i vores liv. Hun døde ved fødslen af uforklarlige årsager. Men hun var vores, og vi syntes hun var helt fantastisk og perfekt. Men helt stendød. Vores forudsætninger Vi er begge erklærede feminister. Ligestilling er noget vi beskæftiger os meget med. Både personligt, politisk og professionelt. Vi stræber efter, at vi i parforholdet er ligestillede og tilskriver meget få ting vores køn. Vi forsøger at acceptere og rumme hinandens forskelligheder, fordi vi er Line og Thor, og ikke fordi vi er mand og kvinde. Vi forsøger ikke at bekæmpe naturens luner, men forsøger at arbejde med dem, så vi får bedst mulige vilkår i vores forhold og i vores relation til vores børn og hinanden. Vi havde derfor gjort os rigtig mange tanker i graviditeten med India om, hvordan vi begge blev primære forældre for Rumlebabyen i maven på Line. Hvordan Thor blev inddraget mest muligt fra starten, og målet var helt klart, at vi skulle være lige om forældreskabet. Line skulle føde Rumlebabyen derhjemme, hvor både Thor og Line var på hjemmebane. Thor var med til alle jordemoder- og lægebesøg, og han talte til og sang for babyen i maven. Vel var Line den eneste gravide i forholdet, men vi var begge to meget vordende forældre igennem hele graviditeten. Om de roller og følelser vi blev tilskrevet, og hvad de gjorde ved os, vores sorg og vores forhold Vi oplevede, at forventningen til, hvordan man er far og mor til et dødt barn, var meget stereotype. Vi prøvede ikke at lade os påvirke af det, men helt kan det nok ikke undgås. Lige fra starten fik vi at vide, at vi nok havde det forskelligt; at Line reagerede pga. hormoner, og at Thor nok græd mest inden i. Men det vi fik at vide, var ikke det vi følte. Vi græd begge to, vi savnede begge to, vi elskede begge to India helt ubeskriveligt højt, fordi hun var India, og fordi hun kom til os. Indenfor det første døgn efter India døde, havde vi fået fortalt følgende af flere forskellige mennesker: Mænd græder inden i, kvinder græder udenpå. Så kunne vi lære, hvordan man var en rigtig mand og en rigtig kvinde. Og vi talte om, at hvis Thor blev ved at få dette af vide, skulle han nok holde op med at græde udenpå. At få påduttet forestillinger om kønnenes forskellige sorgprocesser, kunne hurtigt have sendt vores forhold til tælling. For det ville have dannet spor, vi kunne have fulgt fordi det var det normale, og det ville have legaliseret, at vi havde fjernet os fra hinanden i stedet for at stå sammen og rumme hinanden, med alle de følelser vi måtte have, uanset køn og andre faktorer nogen måtte mene spillede ind. Stjernen 1/2010 side 18

10 Vi lærte med tiden at åbne vores samtaler med påstandene i stedet for, at de blev brugt som punktum. At sige; nej sådan har jeg det slet ikke. Eller mænd er nok meget forskellige, jeg kan godt lide at græde, hvorfor tænker du, at det ikke er sådan. Det gav anledning til, at vi fik talt, i stedet for at samtalerne blev lukket, og følelsen bare blev forklaret med, at sådan er det. Thor blev efter kort tid sjældent spurgt om, hvordan han havde det. Han blev opfattet som den stærke, den fattede og den med overblikket. Det passede på Line. Det tragikomiske var, at det betød, at det næsten kun var Line, han talte med om sine følelser. Thor brugte Line som ventil for sorgen, hvorimod Line havde mange der tog fra af sorgerne. Det skævvred dynamikken i forholdet engang imellem. Og vi undres stadig over, hvordan udgangspunktet at Thor var den stærke uden behov for at tale kom til at betyde, at Thor var den der havde det største behov for at tale om India på hjemmefronten. Vi kunne godt have brugt, at Thor havde fundet flere ventiler - ligesom Line. Det skabte også en følelse af, at Line altid var et skridt foran, og det bevirkede, at vi ofte i vores sorgproces talte helt forbi hinanden. For at sætte det meget på spidsen synes vi retrospektivt, at de roller, vi fik tildelt, skabte dynamikker i vores parforhold, der ikke altid var fordelagtige. Vi lærte med tiden at ryste det af os og finde tilbage til vores udgangspunkt, nemlig at vi er Line og Thor, der føler, hvad vi gør, fordi vi er os og ikke bare et køn og en forestilling om en englemor og englefar. Tænk hvis vi, når vi ikke sørgede ens eller ikke forstod hinanden, blot havde forklaret det med, at mænd og kvinder sørger forskelligt. Så havde vi aldrig behøvet tale os frem og tilbage til, hvordan det egentlig føltes at være os. Det ville ikke have gjort noget godt for vores forhold at bruge vores køn og de diskurser, der hersker herom, som sovepude. Hvis vi blot havde tilskrevet det, at vi er kvinde og mand, når vi forstod eller misforstod hinanden, ville vi desuden også have siddet fast visse steder i sorgen i stedet for at tale med hinanden og andre om, hvordan vi havde det. Vi kunne drage videre på sorgens rejse, som Line og Thor, med alt hvad vi er som mennesker, og ikke bare af en forskrevet sti. Fordi vi lyttede på hinanden og prøvede at lade være med at sige du har det nok sådan fordi det ene og det andet. Kernen er, at vi var helt på herrens mark, da India døde. Hvordan er man kærester, når ens barn er død. Hvordan taler man sammen? Hvordan er man mor og far og elskende sammen? Vi søgte, som så mange andre, svar i fortællinger, hos professionelle og alle steder der kunne give et svar. Og svaret var temmelig ensartet de fleste steder, og vi havde svært ved at identificere os med de svar, vi fandt. Vi fandt, at svaret satte nogle præmisser, som ikke altid var de rigtige for os. Derfor var det en rejse at finde vores egen vej gennem sorgen; hånd i hånd. Mest bare forældre I tiden efter vi fik og mistede India, fyldte hun rigtig meget. Hos os begge og i særdeleshed i parforholdet. Det betød også, at vi i højere grad var mor og far end kærester. Det var svært at tage fri fra forældreskabet, få India passet og gå ud og spise. Det tog tid at lære at lægge hende lidt væk og være i noget andet. Hun fyldte bare, når hun fyldte. Vi havde ikke styr på hende før efter en rum tid. Det var nok den største udfordring for vores parforhold; at alting i en periode kredsede om India. Vi var på en måde fyldt op af kærligheden til hende og sorgen over hendes død, så det var svært at finde pladsen til kærlighedsforholdet mellem os, uden at det drejede sig om vores forældreskab. Egentlig adskilte dette sig ikke meget fra den udfordring, vi senere har stået overfor, da vi fik levende børn. At børnene fylder så meget, at det kan være svært at få overskud til hinanden. Forskellen var, at India aldrig var der, så hun kunne som sagt ikke blive passet, så vi fik luft. Det var en disciplin, vi kun selv skulle lære at mestre, og det tog lang tid. Men det var nødvendigt at lære at lægge sorgen væk og være glade for og forelskede i hinanden og ikke kun i hende. 10 måneder efter vi mistede India, fik vi en sprællevende lille skøn Raja. Så det ene slags forældreskab blev afløst af et andet slags forældreskab. Og først efter vi rettede vores opmærksomhed mod behovet for igen at være lidt bare kærester, lykkedes det. At turde vælge hinanden lidt, selvom både levende og døde børn trækker i hjerte og bukseben er svært, især fordi de (børnene) jo føles som kernen af os. Hvordan bliver man kærester igen, når man har set hinanden bide i gulvtæppet med tårer og snot stående ud af hovedet. Fortsættes næste side Stjernen 1/2010 side 19

11 Det er nu 3½ år siden, vi mistede India. Vi har set hinanden i nogle ekstreme situationer, som kun de færreste kærester ser hinanden i. Og det har unægtelig sat sine spor. På godt og ondt! Der er ingen tvivl om, at det har gjort vores forhold meget stærkt, at vi har gennemlevet så stor en sorg sammen og hver for sig (og fået så dejlige børn sammen). Men det har også været en rejse at finde hinanden igen efter at have været så meget på kanten, begge to og sammen. Det har krævet øvelse, at blive kærester igen efter en lang periode blot som forældre. Og en lang periode som forældre i dyb, dyb sorg. I en periode føltes mascara, middage, duftevand og bryllupsdagsbuketter ligegyldigt. Mange har talt om, at det kan være en dejlig ting at tage en pause fra sorgen. Og vi kan også godt se nu, at det kunne have været en fordel at gøre. Men det tager nok tid og øvelse, før det føles rigtigt. For os gik der lang tid, før vi kunne tage pause fra sorgen, de levende børn og alt det svære, og være kærester, holde i hånd og nyde vores kærlighedsforhold. Men det har været nødvendigt at finde tilbage til. Kan man have sex, mens man græder? Efter vi har mistet India, har vi fundet ud af, at vi som mennesker kan rumme en hel utrolig mangfoldighed af følelser på samme tid. Vi er nogle finurlige følelses-væsener. Følelser af alle slags var rigtig meget til stede i vores parforhold i månederne efter, vi havde fået og mistet India. Først og fremmest var vi fyldt af sorg, men samtidig med at vi græd, som vi aldrig kommer til igen, grinte vi også, vi var pavestolte og glade over vores lille døde baby. Og så havde vi altså også lyst til sex ind imellem. Måske netop fordi det hele sad uden på, var sex nærliggende af og til. Det var en måde at åbne op og give sig hen til hinanden og kærligheden, selvom vi var ubeskriveligt sårbare. Fordi vi i sorgen anerkendte hinanden og stolede på hinanden, turde vi også at have lyst til hinanden. Vi undres stadig i dag over, hvordan vi var i stand til at rumme det store følelses-spekter. Hvordan man kunne have lyst til at have sex lige efter et kirkegårdsbesøg? Eller lige efter at vi havde råbt og grædt af uretfærdigheden? Det er en stor gave, India har givet os. At vi har fået udvidet vores følelseshorisont og har lært at jonglere med så modsatrettede og kontrastfyldte følelser uden at føle os helt skizofrene. Der er stadig tidspunkter, hvor vi får brug for disse færdigheder. For eksempel omkring jul hvor Raja og Sibille - vores to sprællevende trolde - kræver vores opmærksomhed, og hyggen med dem er så livsbekræftende - samtidig med, at India mangler så forbandet meget. Nogle ting skal man bare gå igennem alene Vi har været meget fælles om sorgen over India og om at skabe fortællingen om hende. Man kan måske endda sige, at hun lever videre et sted i relationen mellem os. Vi græd sammen, så på billeder sammen, klippe-klistrede sammen, ordnede hendes have på kirkegården sammen. Når den ene var helt knust, var det eneste rigtige sted at være i den andens arme, lige der hvor sorgen blev anerkendt. Men efterhånden som vi vendte os mere ud imod verden igen, vores barsler sluttede og vores forudsætninger for sorgen blev forskellige, så oplevede vi, at vores fælles sorg havde sine begrænsninger. Vores fælles fortælling var tilstrækkelig i lang tid, men på et tidspunkt var det også nødvendigt at skabe vores egen individuelle fortælling om India. Fordi vi ikke var så symbiotiske længere. Line blev sygemeldt fra studiet, da hun blev gravid igen, og det betød, at Line havde større mulighed for (tidsmæssigt) at fordybe sig i sorgen og slikke sårene. Hun startede også til APA - efterfødselsgymnastik for kvinder der havde mistet og oprettede en blog om India (og nu også hendes små søstre Sibille og Raja Det gav hende rum til at sætte ord på sine følelser på en anden måde end Thor, der arbejdede og studerede fuld tid. Vi havde altså pludselig forskellige vilkår for at være i sorgen, og her blev det ekstra vigtigt (og svært) at give hinanden plads til at være i sorgen på den måde, der var bedst for os hver især, samtidig med at støtte hinanden der, hvor vi havde brug for det. Nu, 3½ år efter India døde, har vi vores fælles fortælling om India. Og vi har vores helt egne. Vi er hendes forældre. Men vi har også en individuel relation til hende. Line som hendes mor og Thor som hendes far. Alle fortællingerne er sande og er i stadig rivende udvikling! Hvis vi må smide et par råd ud i verden Forsøg at lytte til hinanden og til jeres følelser, frem for de roller, følelser og reaktioner I bliver tildelt. Det er kun jer, der ved, hvordan I har det. Vi kan bruge fortællinger og forestillinger som spejle, men vi kan ikke udleve vores egen sorg i et spejlbillede. Slet ikke hvis det ikke ligner os. Skal, bør og burde er for tøsedrenge og -piger. Vi ved bedst selv! Vi skal skabe vores egen fortælling uafhængig af de forventninger, der er til os og vores sorg. Det gør altid en klogere at spørge ind til, hvordan hinanden har det, igen og igen og igen... Stjernen 1/2010 side 20

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Tvillinge- og. trillingeforældre. der mister

Tvillinge- og. trillingeforældre. der mister DETTE NUMMERS TEMA Tvillinge- og trillingeforældre, der mister Tekst: Ester Holte Kofod Foto: Creas Når man venter mere end ét barn, altså tvillinger, trillinger eller flere, kaldes det en flerfoldsgraviditet.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

ikke Livet går bare videre Sorg Perspektiv

ikke Livet går bare videre Sorg Perspektiv Perspektiv Sorg Livet går ikke bare videre En af Marian Prestages veninder sammenlignede det, at Marians mand var død, med en skilsmisse. De er ikke længere veninder. Men det kan være svært for andre at

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere