Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011."

Transkript

1 Mundtlig beretning FKF 5. marts En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde helt sikkert, hvad fremtiden bringer er det umuligt at forudse. Der kan lægges planer, men de må tit justeres. Det er ikke til at sige, hvordan den enkelte dag bliver, før dagen er slut. Det er det, der er spændende ved arbejdet. Uforudsigeligheden. Nogle gange er det næsten for spændende. I FKF i særdeleshed har det forløbne år også budt på store overraskelser. Der er flere konkrete sager og begivenheder i årets løb, som det absolut ikke var til at forudse. Hvis jeg til sidste års generalforsamling havde forudsagt nogle af disse ting, ville mange have sagt, det tror vi ikke på. Hvis jeg for 2-3 år siden havde sagt, at Folkeskolen vil fyre lærere i hobbetal, fordi kommunerne i den grad skal spare og der er finanskrise, var der vist ikke ret mange, der ville have troet det. Tværtimod snakkede vi meget om lærermangel i løbet af kort tid. Det var en utopisk tanke, at Folkeskolen skulle fyre lærere. Hvilken ballade ville det ikke give? Arbejdsnedlæggelser og protester i massevis. Nu sker det bare uden de helt store protester. Der er ikke lærermangel i øjeblikket. Der går ledige lærere rundt. Og ved sidste overenskomstforhandling var der lønstigninger på helt op til 12 % Nu her 3 år efter forhandles overenskomster, der ligger meget tæt på 0 løsninger. Og folk ser ud til at affinde sig med det. Konklusionen er, at det er ikke til at forudsige noget som helst eller for den sags skyld at tage noget som helst for givet. Det sidste er meget vigtigt, at bemærke. Vi skal ikke taget noget som helst for givet. Det lærer tiden os. Måske skal især de kristne friskoler ikke tage noget som helst for givet, men hele tiden være parate til kamp for hævnvundne rettigheder. Kristne friskolers tilkæmpede rettigheder og privilegier kan så let som ingenting tages fra os igen. Det kan vi måske uddrage af tidens udvikling. Besparelser For et år siden sagde jeg noget om koblingsprocenten på de 75 % i forhold til Folkeskolen. At det var et nærmest helligt tal for os. Ingen kunne drømme om her bare et år efter, at den er sat ned til 74 %, og planen er, at den de næste år skal falde helt ned til 71 %. Folkeskolen skal i disse finanskrisetider spare. Og det skal friskolerne selvfølgelig også. Det er fair nok, når Folkeskolen skal. Dobbelt besparelse. Men skoleforeningerne har slået på, at det bestemt ikke er fair, at friskolerne skal spare dobbelt altså to gange. Friskolernes dobbelte besparelser har politikerne meget svært ved at forstå. Men hvis Folkeskolerne sparer, så bliver de 75 % jo mindre værd. Friskolerne får ikke så meget i tilskud. Det er første besparelse. Når de 75 % så oven i købet bliver sat ned, så bliver friskolernes besparelse dobbelt. Finansloven 2011 Side 1

2 Ved finansloven for 2011 blev de 75 % til 74 %. Frem til 2014 skal koblingsprocenten falde med 1 % pr. år ned til 71 %. Ved finansloven for 2011 blev der føjet ind i teksten, at friskolernes situation skal evalueres i Det bliver en af årets store opgaver for skoleforeningerne at være med i denne evaluering. Tilskuddet er som bekendt beregnet på baggrund af Folkeskoletallene 3 år tilbage i tiden. Det betyder, at tilskuddet i 2011 er beregnet på baggrund at tallene i 2008 altså før Folkeskolen for alvor begyndte at spare. Selv i 2009 er besparelserne i Folkeskolen måske ikke helt slået igennem. Politikerne vil måske hævde, at tallene ikke ser så slemme ud for friskolerne, tilskuddet følger nogenlunde med, når man sker skolernes regnskaber. De glemmer denne 3 års forskydning. Vi tror imidlertid, at Folkeskolerne sparer meget i 2010 og 2011 og når de tal rammer os, ser tallene noget anderledes ud. Undervisningsministeren Tina Nedergaard har ikke denne frygt, har vi forstået. En anden stor opgave for skoleforeningerne her i 2011 bliver at forsøge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012 at forhindre, at koblingsprocenten falder til de bebudede 73 % i Foreløbig er vi kun nede på 74 %. Vi må stå sammen og kæmpe for at de 71 % aldrig bliver en realitet. Heldigvis har skoleforeningerne fælles interesse i denne sag og har let ved fælles fodslag. Om vi på nogen måde har en chance for at få stoppet faldet i koblingsprocenten ved de 74 % tør jeg ikke på nogen måde spå om. Der er jo også et folketingsvalg senest til efteråret hvad sker der så? Skulle de 71 % blive en realitet i 2014, vil jeg vurdere, at et helt nyt tilskuds system kan komme i spil. Det nuværende med koblingsprocent er brudt sammen. Et nyt tilskudssystem vil give anledning til mange overvejelser og bekymringer hos FKF. Forholdet mellem små og store friskoler kan forrykke sig. I dag får de små friskoler forholdsvis mere i tilskud end de store. Det er ikke sikkert denne balance kan bevares i hvert tilfælde ikke i fuldt omfang. Og det er jo en hel diskussion for sig, hvilke konsekvenser det kan få for friskoleverdenen. Det kan f.eks. blive svært at oprette nye små friskoler, små holdningsskoler kan blive lukningstruet, osv. Tendensen omkring skolestørrelse er, at folkeskolerne i øjeblikket vokser og der oprettes store enheder, som måske er billigere end de små folkeskoler. Det kan også påvirke tilskudssystemet. Befordringstilskud. Ved finanslovsforhandlinger for 2011 blev befordringstilskuddet på 17 mil i første omgang sparet væk. Ved den endelige aftale blev halvdelen af beløbet reddet, så der i 2011 er 8 mil kr. til befordring. Vurderingen hos de fleste er vist, at det er en stakket frist. Befordringstilskuddet er i alvorlig fare for at blive afskaffet. 8 mil er et forholdsvis lille beløb til at dække hele friskoleverdenen, og fordelingssekretariatet har da heller ikke valgt at ændre noget i proceduren i fordelingen af midlerne. Der skal kæmpes for at bevare tilskuddet. FKF håber, det lykkes, for der er friskoler som er meget afhængige af tilskuddet, men vi kan godt være noget pessimistiske med de nuværende politiske vinde. Genopretningspakken. Genopretningspakken var også en af de helt store overraskelser i Midt i året hvor tilskuddet er meldt ud til skolerne, og budgetter er lagt, vælger finansministeren at tage 1 % tilbage af tilskuddet. Det er uhørt. Hvad kan vi så regne med? Vi går ud fra at det var en engangsforeteelse. Side 2

3 Beløbet trækkes fra skolernes tilskud her i marts Fripladstilskud. Tilskuddet til friskoler falder. Skolerne kan så bare som kompensation sætte forældrebetalingen op, hævdes det. Det giver selvfølgelig et problem i forhold til familier, som ikke har så stor indkomst, de har ikke længere råd til at sende deres børn på friskole. FKF er bekymret for, at skolerne får social slagside og kun bliver for de velbjergede familier. I finansloven blev fripladstilskuddet hævet med 5 mil., men det er et næsten latterligt lavt beløb sat i forhold til de ca. 500 friskoler med elever, der er i Danmark. FKF vil selvfølgelig kæmpe for, at friskolerne ikke kun skal være for de velbjergedes børn. Det ligger også i hele vort menneskesyn. FKF kan være meget bekymret for fremtiden med de nye tendenser i bevilling af tilskud og friplads. Frihedslovgivning og tilskud Noget er vigtigere end økonomi Hermed har jeg sagt en del om økonomi. Der kunne siges meget mere, men der er især to grunde til, at jeg har opholdt mig noget ved økonomien: 1. Det har været et usædvanligt år med genopretningspakke, finanslov og tilskuds udvikling. 2. Økonomien er afgørende for udviklingen på friskolerne i Danmark. Den er et stærkt styringsredskab og den kan blive for stram. Skolerne kan have mange visioner for skolernes udvikling, forældresammensætning, sociale ansvar, alternativ undervisning, osv. hvis økonomien er presset og kassen tom, bliver det kun til løse slag i luften. Den flotte frihedstradition i Danmark kommer dermed under stærkt pres. Økonomien er således vigtig, og dog! Der er et andet mere grundlæggende spørgsmål, som er vigtigere: Ønsker politikerne at bevare friskolerne og den stolte frihedstradition i Danmark, hvor bl.a. forældreret og mindretalsret tilgodeses? Eller ønskes friskolerne presset ind i et system med centralisering, effektivisering og standardisering for så er friskoletanken død. Så er det kun betalingsskoler uden frihed til at tænke selvstændig og alternativt. Det håber vi ministeren vil sige noget om, når hun kommer her over middag. Vi skal i de kommende år have meget fokus på frihedslovgivningen, så den ikke smuldre mellem fingrene på os. Det er her kampen skal stå og det bliver op ad bakke. Det er som om, forståelsen for frihedstraditionerne svinder ind i disse år. Høring på Christiansborg I september 2010 forsøgte skoleforeningerne at arrangere en høring på Christiansborg om friskolesituationen i Danmark. De politiske partier og enkelt politikere var indbudt. Alt var timet og tilrettelagt, men der var en del afbud og så kom finanslovsforhandlingerne. Derfor blev høringen i første omgang aflyst, men ikke skrinlagt. Planen er at gennemføre høringen på et senere tidspunkt. FKF synes bestemt det er en god ide med en sådan høring, hvor politikerne udfordres til at give deres bud på friskolernes fremtid. Skoleforeningerne kan måske også påvirke politikerne med informationer om friskolernes situation. De kristne friskolers sociale ansvar. De kristne friskoler skal også tage deres del af elever med særlige vanskeligheder og tosprogede elever. I den offentlige debat bliver friskolerne undertiden beskyldt for at skumme fløden og kun optage de bedste og mest velfungerende elever. Så kan skolerne jo sagtens have succes i forhold til den offentlige skole, som skal have plads til alle elever inklusiv dem med særlige vanskeligheder. Side 3

4 Hvis ikke vi er vort ansvar bevidst, kan det ramme os som en boomerang. Tilskuddet kunne f.eks. gøres afhængig af, hvilke elever, skolerne optager. Tilskuddet kunne gradueres fra elevtype til elevtype. Socialdemokratiet har bebudet, at hvis de får regeringsmagten, planlægger de at lave puljer på friskolerne, som kommunerne kan henvise elever til. Det vil bestemt ikke være FKF s kop the. Nogle kristne friskoler optager mange elever med særlige vanskeligheder måske for mange. Men har skoler svært ved at få elever nok, kan det være fristende at optage elever med udfordringer, som måske ligger på grænsen af, hvad skolen magter. Det hjælper i første omgang godt på skolens økonomi. Også her er en diskussion om hvor grænsen for en kristen friskoles rummelighed på sin plads. For friskoler med lange ventelister er det fristende at sortere særlige vanskelige og ressourcekrævende elever fra. Her er opfordringen, at vi viser ansvarlighed, som også er i overensstemmelse med vort kristne menneskesyn. FKF s oplever imidlertid, at de kristne friskoler fint lever op til dette ansvar i øjeblikket. For FKF er det væsentlig, at skolerne fortsat selv kan bestemme, hvilke elever skolerne optager. Det handler om frihed under ansvar. Specialundervisning Der er ikke noget nyt at sige om dette område, kun at det nuværende system er brudt sammen. Der er nedsat et udvalg hvor de to store skoleforeninger sidder med, som skal arbejde med området. Hvad der kommer ud af dette er meget uvis i øjeblikket. Omstruktureringer i undervisningsministeriet. Der spares 70 fuldtidsstillinger i ministeriet. Det er mange stillinger. Bl.a. skolestyrelsen er nedlagt og specialundervisning er fjernet fra SU styrelsen. I stedet er Uddannelsesstyrelsen oprettet den 1. marts. I denne styrelse er samlet forvaltningen af uddannelse, støtteordninger m.v. Derudover er Kvalitets- og tilsynsstyrelsen oprettet. Her er bl.a. opgaver om kvalitet, tilsyn og tilskudsforvaltning samlet. Det vil kunne mærkes, at der forsvinder så mange stillinger. Vi skal vænne os til nye samarbejdspartnere og måske en ny sagsbehandling. En bekymring kan også være, hvis der kommer en ny regering efter næste valg, at strukturen ændres endnu engang. Samarbejdet mellem friskoleforeningerne Der er 6 skoleforeninger i Danmark inklusiv FKF. FAKS - de katolske skoler er medlem hos Danmarks privatskoleforening. For nogen tid siden mødtes formændene for de 6 skoleforeninger. Det var slående hvad enten foreningen er lille eller stor, er det langt hen ad vejen de samme udfordringer, skoleforeningerne står i. Det er klart, at de to store foreninger Dansk friskoleforening og Danmarks privatskoleforening - har flere ressourcer. Derfor er det også dem, der er mest synlige. De deltager i samtlige møder og har overskud til at dyrke et større netværk. FKF må som en lille forening prioriter, hvad vi kan deltage i. Det gør vi efter bedste evne og forsøger at holde os orienteret om stort og småt. I mange sager f.eks. omkring økonomi, overenskomster og lignende sager er skoleforeningerne oftest enige. I disse tilfælde står foreningerne sammen. Det er bestemt også nødvendig, ellers kunne friskoleverden let blive kørt ud på et sidespor af politiske modstandere. Normalt er der en fin stemning skoleforeningerne imellem. Hjælpsomheden er stor. FKF har meget glæde af samarbejdet med de øvrige foreninger, og ville have svært ved at undvære dette. Fordelingssekretariatet. Side 4

5 Sidste år fik fordelingssekretariatet nye vedtægter og en ny fordeling af bestyrelsesposterne. Der var ikke tale om de store omvæltninger. De fleste af de øvrige skoleforeninger har valgt at sætte deres formand i denne bestyrelse. Jeg har også fået sæde i bestyrelsen. Meget arbejde i fordelingssekretariatets bestyrelse indebærer at afstikke retningslinjer for fordeling af diverse tilskud til skolerne. Det er således et forholdsvis teknisk arbejde. I 2010 har fordelingssekretariatet bl.a. brugt tid på at nedsætte et såkaldt certificeringsudvalg, der skal afklare uddannelsen af de nye certificerede tilsynsførende. Udvalget er nu nedsat med Cecil Christensen som formand. Hans Jørgen er med fra FKF. I løbet af efteråret skulle der gerne komme gang i uddannelsen af de certificerede tilsynsførende, så de kan komme i gang på skolerne, hvis da ikke skolen vælger selvevaluering. Samarbejdet med FSL To gange om året mødes Hans Jørgen og jeg med ledelsen i fagforeningen FSL. Det er fint med en gensidig orientering. FSL repræsenterer alle friskoler og efterskoler som fagforening. Det er lidt pudsigt, at det er fagforeningen, der er den samlende faktor i øjeblikket, mens der er 6 skoleforeninger og efterskoleforeningen på den modsatte side. FKF støder engang imellem ind i FSL, hvis der f.eks. er en afskedigelsessag på en af de kristne friskoler. Normalt har FKF et rigtig fint samarbejde med FSL. FKF er også medarrangør af FLS s 4 temadage om arbejdsmiljø her i foråret. Netop i disse dage forhandles ny overenskomst, som skal træde i kraft om alt går vel her 1. april. Det er lidt spændende. Et resultat vil nok foreligge i næste uge. Der er ikke noget der tyder på, at ny løn bliver afskaffet, nok snarere tværtimod, men vi må vente og se, hvad der sker. FKF har i øvrigt indgået en aftale med advokat Lars Gregersen i Århus, så vi kan stå stærkt med den rette rådgivning af vore skoler. Men det er kun til FKF s eget brug. Vil en skole i øvrigt gøre brug af advokaten, må skolen selv betale. BUPL Nogle af de kristne friskoler har tegnet overenskomst på pædagogområdet med BUPL. Der kommer også ny overenskomst her 1. april. Ved sidste overenskomstforhandling med BUPL skete det fælles for de fleste skoleforeninger gennem Frie grundskolers Fællesråd. Kun Dansk friskoleforening forhandlede selv. Nu er FGF sprængt og alle skoleforeninger skal selv forhandle med BUPL. Således også FKF. Målet må være at skoleforeningerne på sigt kan blive enige om at forhandle fælles. Det kan de imidlertid ikke denne gang. Der bliver nok to aftaler en for Danmarks Privatskoleforening og en for Dansk friskoleforening, - men aftalerne må komme til at ligne hinanden meget. FKF vælger at se tiden an og se, om aftalerne er fornuftige. FKF forventer, at Danmarks Privatskoleforening, som vi plejer at være sammen med omkring BUPL overenskomsten forhandler en fornuftig aftale hjem. Er det tilfældet, vil FKF også tilslutte sig denne ellers må vi selv i gang med at forhandle med BUPL. Kommunikation På FKF dagen i Vejen i januar provokerede Mette Bock FKF og efterspurgte, hvorfor de kristne friskoler aldrig lader høre fra sig i den offentlige debat. De kristne friskoler er så godt som usynlige. Hendes pointe var, at de kristne friskoler har nogle tydelige kristne værdier, som vi kan stå ved. Der er brug for sådanne klare markeringer, og det vil tjene den kristne friskolesag positivt. Der er brug for disse synspunkter i debatten i friskolernes fortsatte kamp for friheden til at drive skoler. Selvfølgelig har hun ret. Side 5

6 Hvad gør FKF for at blive mere synlige som forening og som enkelt skole? Det er ikke alle budskaber, der egner sig lige meget til offentligheden. Ord som fundamentalist ligger snublende nær, selvom det ikke er korrekt, men det skal ikke holde os fra at sælge de mange gode budskaber og kristne holdninger, vi har og som ville være gode at få med i debatten og offentligheden. Der skal selvfølgelig være en klar strategi for, hvor FKF vil være synlige, og hvad FKF vil være kendte for? Det er en stor udfordring for FKF at blive mere synlige. Denne udfordring har FKF stort set ikke taget op til dato, simpelthen fordi FKF har koncentreret sig om andre mere interne ting. Som FKF prioriterer i øjeblikket, er der ikke afsat ressourcer til en mere bevidst markedsføring og markering af kristne friskolers holdninger i offentligheden. Min egen situation som formand for foreningen med en del mødeaktivitet og skolelederjob ved siden af efterlader ikke ret meget tid til f.eks. avisskriveri. Synlighed i offentligheden er en udfordring FKF må tage op. Hvordan gør FKF det? Skal FKF ansætte kommunikationshjælp / talsmand / læsebrevsskriver eller lign.? Vedtægtsændring I maj 2008 blev de nuværende vedtægterne for FKF endelig vedtaget. Fra 1. januar 2009 skulle det vise sig om vedtægterne kunne virke i virkeligheden. Det kunne de langt hen ad vejen, men ret hurtigt viste det sig, at pædagogisk udvalg ikke kunne bemandes. Flere henvendelser til skolerne ændrede ikke på dette. Ved generalforsamlingen i 2009 fik bestyrelsen dispensation mht. at oprette et pædagogisk udvalg. Et udvalg kan ikke tvinges igennem. Side 6 Nu er der gået to år, og bestyrelsen vurderer, at tiden er til at rette vedtægterne til på dette punkt. Der er ikke noget, der tyder på at situationen ændrer sig, og det er uhensigtsmæssigt med en permanent dispensation. Et pædagogisk udvalg skulle dække de forskellige kristne friskoler f.eks. geografisk og størrelsesmæssigt. En sådan diskussion er omsonst med den manglende opbakning. FKF s bestyrelse er sig meget bevidst, at det pædagogiske område bliver dækket ind og de forskellige skoler tilgodeses. Derfor har bestyrelsen haft stort fokus på dette område. Senest bl.a. med FKF dagen og en nyansat pædagogisk kursus medarbejder. Opgaven med det pædagogiske og identitetsmæssige omkring de kristne friskoler er meget vigtige områder og legitimerer FKF s berettigelse. Mange andre opgaver kunne skolerne købe hos en af de andre skoleforeninger. De kristne friskolers særegne kendetegn kan imidlertid ikke købes andre steder. FKF samler 36 kristne friskoler. FKF må kontinuerlig overveje identitetsskabende og udviklende tiltag. Hvad skal kendetegne en kristen friskole? Hvordan kan FKF hjælpe den enkelte skole med at skabe denne identitet? Det politiske trænger også til en justering i vedtægterne. Frie Grundskolers Fællesråd er nedlagt og der skal derfor luges ud i vedtægterne. Det er ikke et udtryk for, at bestyrelsen vil nedprioritere det politiske og samarbejdet med de andre skoleforeninger. Bestyrelsen vil fortsætte den nuværende linje. Tilretningen af vedtægterne har ingen hastværk for bestyrelsen, har nogen brug for mere debat, venter vi bare til næste år. For FKF har det ikke den store praktiske betydning. På den anden side ændrer forslaget ikke grundlæggende ved vedtægterne. Formålsparagraffen er den samme. Det handler om, hvordan den opfyldes. Derfor kræves der heller ikke to generalforsamlinger for at gennemføre ændringen.

7 Derfor foreslår bestyrelsen, at ændringen gennemføres i år. Pædagogisk tiltag og FKF dagen Der har været flere højdepunkter i årets løb. F.eks. da FKF kunne se, at økonomien kunne bære ansættelsen af en kursusmedarbejder. Så FKF ansatte efterfølgende Bent Andersen Det forventer vi os rigtig meget af. Bent er allerede i gang med at planlægge flere kursustiltag. Hans Jørgen og Bent er i øjeblikket på turne rundt til skolerne for at spørge til deres ønsker og behov. Der er overvejelser om mikrokurser, regionale kurser og nationale kurser. Hvilke satsningsområder skal der være i FKF? Det kommer an på efterspørgslen fra skolerne. Et andet stort højdepunkt var FKF dagen i Vejen i januar 2011 med ca. 750 deltagere. Alle 36 kristne friskoler var repræsenteret. Med de evalueringer, der er kommet retur, må dagen betegnes som en succes. Det var en god dag. FKF kom på landkortet både internt og eksternt. Dagen gav følelsen af, at FKF skolerne udgør en stor familie med livskraft. Mange unge ansatte deltog i dagen. Måske kan det rygtes, at det er godt at være ansat på en kristen friskole. Der er spændende muligheder. Det handler også om rekruttering nye lærergenerationer. Bestyrelsen har drøftet om arrangementet skal gentages. Bestyrelsen forestiller sig, at det kunne ske f.eks. hvert 3. år. Hvis det bliver for tit, kunne flere skoler melde fra og så ville arrangementet miste noget af sin værdi. Før lederkursus, som det med nød og næppe lykkes at gennemføre med betydelig tilskud fra foreningen. Det handler også om rekruttering af kommende ledere. Omstrukturering af skolelederkurserne, så de i fremtiden kan tælle som det første modul i en diplomuddannelse for ledere. FKF har indgået et samarbejde med UC Lillebælt om dette kr. afsat i skolepuljen til en god pædagogisk ide, som er kendetegnende for en kristen friskole og som kan inspirere andre kristne friskoler. Det gælder om at få en ide og sende en ansøgning. Dialogmøder og bestyrelseskurser. Osv. TAK Tak til samarbejdspartnerne i de andre skoleforeninger. Tak til fordelingssekretariatet. Tak til alle samarbejdspartnere i ministerier, styrelser og fagforeninger FSL, BUPL og KRIFA. Tak til min egen bestyrelse. Tak for samarbejdet og fællesskab gennem året. Tak til Edvard Holm Nielsen for mange samtaler gennem året og dit formandskab for skolepuljen. Tak til de forskellige, der sidder i FKF s udvalg. Tak til de kristne friskoler for opbakning og medleven. Tak forbi I viser os, den tillid, at vi må være bestyrelse i FKF. En særlig tak til de daglige ansatte i FKF Tak til kursusmedarbejder Bent Andersen. Tak til forretningsfører Jette Vibe Johansen. Tak til den daglige leder Hans Jørgen Hansen På bestyrelsens vegne Thorkild Bjerregaard Herning den 3. marts Meget andet kunne være sagt. Alt kan ikke komme med i en beretning, så bliver den for omfattende. Mange andre ting kunne være nævnt. F.eks. Side 7

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Ny i skolebestyrelsen UDGIVET AF FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER

Ny i skolebestyrelsen UDGIVET AF FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER Ny i skolebestyrelsen UDGIVET AF FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER N Y I S K O L E B E S T Y R E L S E N 1 Ny i skolebestyrelsen Udgivet af Foreningen af kristne Friskoler Sønderportsgade 26 B 6760 Ribe

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere