Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011."

Transkript

1 Mundtlig beretning FKF 5. marts En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde helt sikkert, hvad fremtiden bringer er det umuligt at forudse. Der kan lægges planer, men de må tit justeres. Det er ikke til at sige, hvordan den enkelte dag bliver, før dagen er slut. Det er det, der er spændende ved arbejdet. Uforudsigeligheden. Nogle gange er det næsten for spændende. I FKF i særdeleshed har det forløbne år også budt på store overraskelser. Der er flere konkrete sager og begivenheder i årets løb, som det absolut ikke var til at forudse. Hvis jeg til sidste års generalforsamling havde forudsagt nogle af disse ting, ville mange have sagt, det tror vi ikke på. Hvis jeg for 2-3 år siden havde sagt, at Folkeskolen vil fyre lærere i hobbetal, fordi kommunerne i den grad skal spare og der er finanskrise, var der vist ikke ret mange, der ville have troet det. Tværtimod snakkede vi meget om lærermangel i løbet af kort tid. Det var en utopisk tanke, at Folkeskolen skulle fyre lærere. Hvilken ballade ville det ikke give? Arbejdsnedlæggelser og protester i massevis. Nu sker det bare uden de helt store protester. Der er ikke lærermangel i øjeblikket. Der går ledige lærere rundt. Og ved sidste overenskomstforhandling var der lønstigninger på helt op til 12 % Nu her 3 år efter forhandles overenskomster, der ligger meget tæt på 0 løsninger. Og folk ser ud til at affinde sig med det. Konklusionen er, at det er ikke til at forudsige noget som helst eller for den sags skyld at tage noget som helst for givet. Det sidste er meget vigtigt, at bemærke. Vi skal ikke taget noget som helst for givet. Det lærer tiden os. Måske skal især de kristne friskoler ikke tage noget som helst for givet, men hele tiden være parate til kamp for hævnvundne rettigheder. Kristne friskolers tilkæmpede rettigheder og privilegier kan så let som ingenting tages fra os igen. Det kan vi måske uddrage af tidens udvikling. Besparelser For et år siden sagde jeg noget om koblingsprocenten på de 75 % i forhold til Folkeskolen. At det var et nærmest helligt tal for os. Ingen kunne drømme om her bare et år efter, at den er sat ned til 74 %, og planen er, at den de næste år skal falde helt ned til 71 %. Folkeskolen skal i disse finanskrisetider spare. Og det skal friskolerne selvfølgelig også. Det er fair nok, når Folkeskolen skal. Dobbelt besparelse. Men skoleforeningerne har slået på, at det bestemt ikke er fair, at friskolerne skal spare dobbelt altså to gange. Friskolernes dobbelte besparelser har politikerne meget svært ved at forstå. Men hvis Folkeskolerne sparer, så bliver de 75 % jo mindre værd. Friskolerne får ikke så meget i tilskud. Det er første besparelse. Når de 75 % så oven i købet bliver sat ned, så bliver friskolernes besparelse dobbelt. Finansloven 2011 Side 1

2 Ved finansloven for 2011 blev de 75 % til 74 %. Frem til 2014 skal koblingsprocenten falde med 1 % pr. år ned til 71 %. Ved finansloven for 2011 blev der føjet ind i teksten, at friskolernes situation skal evalueres i Det bliver en af årets store opgaver for skoleforeningerne at være med i denne evaluering. Tilskuddet er som bekendt beregnet på baggrund af Folkeskoletallene 3 år tilbage i tiden. Det betyder, at tilskuddet i 2011 er beregnet på baggrund at tallene i 2008 altså før Folkeskolen for alvor begyndte at spare. Selv i 2009 er besparelserne i Folkeskolen måske ikke helt slået igennem. Politikerne vil måske hævde, at tallene ikke ser så slemme ud for friskolerne, tilskuddet følger nogenlunde med, når man sker skolernes regnskaber. De glemmer denne 3 års forskydning. Vi tror imidlertid, at Folkeskolerne sparer meget i 2010 og 2011 og når de tal rammer os, ser tallene noget anderledes ud. Undervisningsministeren Tina Nedergaard har ikke denne frygt, har vi forstået. En anden stor opgave for skoleforeningerne her i 2011 bliver at forsøge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012 at forhindre, at koblingsprocenten falder til de bebudede 73 % i Foreløbig er vi kun nede på 74 %. Vi må stå sammen og kæmpe for at de 71 % aldrig bliver en realitet. Heldigvis har skoleforeningerne fælles interesse i denne sag og har let ved fælles fodslag. Om vi på nogen måde har en chance for at få stoppet faldet i koblingsprocenten ved de 74 % tør jeg ikke på nogen måde spå om. Der er jo også et folketingsvalg senest til efteråret hvad sker der så? Skulle de 71 % blive en realitet i 2014, vil jeg vurdere, at et helt nyt tilskuds system kan komme i spil. Det nuværende med koblingsprocent er brudt sammen. Et nyt tilskudssystem vil give anledning til mange overvejelser og bekymringer hos FKF. Forholdet mellem små og store friskoler kan forrykke sig. I dag får de små friskoler forholdsvis mere i tilskud end de store. Det er ikke sikkert denne balance kan bevares i hvert tilfælde ikke i fuldt omfang. Og det er jo en hel diskussion for sig, hvilke konsekvenser det kan få for friskoleverdenen. Det kan f.eks. blive svært at oprette nye små friskoler, små holdningsskoler kan blive lukningstruet, osv. Tendensen omkring skolestørrelse er, at folkeskolerne i øjeblikket vokser og der oprettes store enheder, som måske er billigere end de små folkeskoler. Det kan også påvirke tilskudssystemet. Befordringstilskud. Ved finanslovsforhandlinger for 2011 blev befordringstilskuddet på 17 mil i første omgang sparet væk. Ved den endelige aftale blev halvdelen af beløbet reddet, så der i 2011 er 8 mil kr. til befordring. Vurderingen hos de fleste er vist, at det er en stakket frist. Befordringstilskuddet er i alvorlig fare for at blive afskaffet. 8 mil er et forholdsvis lille beløb til at dække hele friskoleverdenen, og fordelingssekretariatet har da heller ikke valgt at ændre noget i proceduren i fordelingen af midlerne. Der skal kæmpes for at bevare tilskuddet. FKF håber, det lykkes, for der er friskoler som er meget afhængige af tilskuddet, men vi kan godt være noget pessimistiske med de nuværende politiske vinde. Genopretningspakken. Genopretningspakken var også en af de helt store overraskelser i Midt i året hvor tilskuddet er meldt ud til skolerne, og budgetter er lagt, vælger finansministeren at tage 1 % tilbage af tilskuddet. Det er uhørt. Hvad kan vi så regne med? Vi går ud fra at det var en engangsforeteelse. Side 2

3 Beløbet trækkes fra skolernes tilskud her i marts Fripladstilskud. Tilskuddet til friskoler falder. Skolerne kan så bare som kompensation sætte forældrebetalingen op, hævdes det. Det giver selvfølgelig et problem i forhold til familier, som ikke har så stor indkomst, de har ikke længere råd til at sende deres børn på friskole. FKF er bekymret for, at skolerne får social slagside og kun bliver for de velbjergede familier. I finansloven blev fripladstilskuddet hævet med 5 mil., men det er et næsten latterligt lavt beløb sat i forhold til de ca. 500 friskoler med elever, der er i Danmark. FKF vil selvfølgelig kæmpe for, at friskolerne ikke kun skal være for de velbjergedes børn. Det ligger også i hele vort menneskesyn. FKF kan være meget bekymret for fremtiden med de nye tendenser i bevilling af tilskud og friplads. Frihedslovgivning og tilskud Noget er vigtigere end økonomi Hermed har jeg sagt en del om økonomi. Der kunne siges meget mere, men der er især to grunde til, at jeg har opholdt mig noget ved økonomien: 1. Det har været et usædvanligt år med genopretningspakke, finanslov og tilskuds udvikling. 2. Økonomien er afgørende for udviklingen på friskolerne i Danmark. Den er et stærkt styringsredskab og den kan blive for stram. Skolerne kan have mange visioner for skolernes udvikling, forældresammensætning, sociale ansvar, alternativ undervisning, osv. hvis økonomien er presset og kassen tom, bliver det kun til løse slag i luften. Den flotte frihedstradition i Danmark kommer dermed under stærkt pres. Økonomien er således vigtig, og dog! Der er et andet mere grundlæggende spørgsmål, som er vigtigere: Ønsker politikerne at bevare friskolerne og den stolte frihedstradition i Danmark, hvor bl.a. forældreret og mindretalsret tilgodeses? Eller ønskes friskolerne presset ind i et system med centralisering, effektivisering og standardisering for så er friskoletanken død. Så er det kun betalingsskoler uden frihed til at tænke selvstændig og alternativt. Det håber vi ministeren vil sige noget om, når hun kommer her over middag. Vi skal i de kommende år have meget fokus på frihedslovgivningen, så den ikke smuldre mellem fingrene på os. Det er her kampen skal stå og det bliver op ad bakke. Det er som om, forståelsen for frihedstraditionerne svinder ind i disse år. Høring på Christiansborg I september 2010 forsøgte skoleforeningerne at arrangere en høring på Christiansborg om friskolesituationen i Danmark. De politiske partier og enkelt politikere var indbudt. Alt var timet og tilrettelagt, men der var en del afbud og så kom finanslovsforhandlingerne. Derfor blev høringen i første omgang aflyst, men ikke skrinlagt. Planen er at gennemføre høringen på et senere tidspunkt. FKF synes bestemt det er en god ide med en sådan høring, hvor politikerne udfordres til at give deres bud på friskolernes fremtid. Skoleforeningerne kan måske også påvirke politikerne med informationer om friskolernes situation. De kristne friskolers sociale ansvar. De kristne friskoler skal også tage deres del af elever med særlige vanskeligheder og tosprogede elever. I den offentlige debat bliver friskolerne undertiden beskyldt for at skumme fløden og kun optage de bedste og mest velfungerende elever. Så kan skolerne jo sagtens have succes i forhold til den offentlige skole, som skal have plads til alle elever inklusiv dem med særlige vanskeligheder. Side 3

4 Hvis ikke vi er vort ansvar bevidst, kan det ramme os som en boomerang. Tilskuddet kunne f.eks. gøres afhængig af, hvilke elever, skolerne optager. Tilskuddet kunne gradueres fra elevtype til elevtype. Socialdemokratiet har bebudet, at hvis de får regeringsmagten, planlægger de at lave puljer på friskolerne, som kommunerne kan henvise elever til. Det vil bestemt ikke være FKF s kop the. Nogle kristne friskoler optager mange elever med særlige vanskeligheder måske for mange. Men har skoler svært ved at få elever nok, kan det være fristende at optage elever med udfordringer, som måske ligger på grænsen af, hvad skolen magter. Det hjælper i første omgang godt på skolens økonomi. Også her er en diskussion om hvor grænsen for en kristen friskoles rummelighed på sin plads. For friskoler med lange ventelister er det fristende at sortere særlige vanskelige og ressourcekrævende elever fra. Her er opfordringen, at vi viser ansvarlighed, som også er i overensstemmelse med vort kristne menneskesyn. FKF s oplever imidlertid, at de kristne friskoler fint lever op til dette ansvar i øjeblikket. For FKF er det væsentlig, at skolerne fortsat selv kan bestemme, hvilke elever skolerne optager. Det handler om frihed under ansvar. Specialundervisning Der er ikke noget nyt at sige om dette område, kun at det nuværende system er brudt sammen. Der er nedsat et udvalg hvor de to store skoleforeninger sidder med, som skal arbejde med området. Hvad der kommer ud af dette er meget uvis i øjeblikket. Omstruktureringer i undervisningsministeriet. Der spares 70 fuldtidsstillinger i ministeriet. Det er mange stillinger. Bl.a. skolestyrelsen er nedlagt og specialundervisning er fjernet fra SU styrelsen. I stedet er Uddannelsesstyrelsen oprettet den 1. marts. I denne styrelse er samlet forvaltningen af uddannelse, støtteordninger m.v. Derudover er Kvalitets- og tilsynsstyrelsen oprettet. Her er bl.a. opgaver om kvalitet, tilsyn og tilskudsforvaltning samlet. Det vil kunne mærkes, at der forsvinder så mange stillinger. Vi skal vænne os til nye samarbejdspartnere og måske en ny sagsbehandling. En bekymring kan også være, hvis der kommer en ny regering efter næste valg, at strukturen ændres endnu engang. Samarbejdet mellem friskoleforeningerne Der er 6 skoleforeninger i Danmark inklusiv FKF. FAKS - de katolske skoler er medlem hos Danmarks privatskoleforening. For nogen tid siden mødtes formændene for de 6 skoleforeninger. Det var slående hvad enten foreningen er lille eller stor, er det langt hen ad vejen de samme udfordringer, skoleforeningerne står i. Det er klart, at de to store foreninger Dansk friskoleforening og Danmarks privatskoleforening - har flere ressourcer. Derfor er det også dem, der er mest synlige. De deltager i samtlige møder og har overskud til at dyrke et større netværk. FKF må som en lille forening prioriter, hvad vi kan deltage i. Det gør vi efter bedste evne og forsøger at holde os orienteret om stort og småt. I mange sager f.eks. omkring økonomi, overenskomster og lignende sager er skoleforeningerne oftest enige. I disse tilfælde står foreningerne sammen. Det er bestemt også nødvendig, ellers kunne friskoleverden let blive kørt ud på et sidespor af politiske modstandere. Normalt er der en fin stemning skoleforeningerne imellem. Hjælpsomheden er stor. FKF har meget glæde af samarbejdet med de øvrige foreninger, og ville have svært ved at undvære dette. Fordelingssekretariatet. Side 4

5 Sidste år fik fordelingssekretariatet nye vedtægter og en ny fordeling af bestyrelsesposterne. Der var ikke tale om de store omvæltninger. De fleste af de øvrige skoleforeninger har valgt at sætte deres formand i denne bestyrelse. Jeg har også fået sæde i bestyrelsen. Meget arbejde i fordelingssekretariatets bestyrelse indebærer at afstikke retningslinjer for fordeling af diverse tilskud til skolerne. Det er således et forholdsvis teknisk arbejde. I 2010 har fordelingssekretariatet bl.a. brugt tid på at nedsætte et såkaldt certificeringsudvalg, der skal afklare uddannelsen af de nye certificerede tilsynsførende. Udvalget er nu nedsat med Cecil Christensen som formand. Hans Jørgen er med fra FKF. I løbet af efteråret skulle der gerne komme gang i uddannelsen af de certificerede tilsynsførende, så de kan komme i gang på skolerne, hvis da ikke skolen vælger selvevaluering. Samarbejdet med FSL To gange om året mødes Hans Jørgen og jeg med ledelsen i fagforeningen FSL. Det er fint med en gensidig orientering. FSL repræsenterer alle friskoler og efterskoler som fagforening. Det er lidt pudsigt, at det er fagforeningen, der er den samlende faktor i øjeblikket, mens der er 6 skoleforeninger og efterskoleforeningen på den modsatte side. FKF støder engang imellem ind i FSL, hvis der f.eks. er en afskedigelsessag på en af de kristne friskoler. Normalt har FKF et rigtig fint samarbejde med FSL. FKF er også medarrangør af FLS s 4 temadage om arbejdsmiljø her i foråret. Netop i disse dage forhandles ny overenskomst, som skal træde i kraft om alt går vel her 1. april. Det er lidt spændende. Et resultat vil nok foreligge i næste uge. Der er ikke noget der tyder på, at ny løn bliver afskaffet, nok snarere tværtimod, men vi må vente og se, hvad der sker. FKF har i øvrigt indgået en aftale med advokat Lars Gregersen i Århus, så vi kan stå stærkt med den rette rådgivning af vore skoler. Men det er kun til FKF s eget brug. Vil en skole i øvrigt gøre brug af advokaten, må skolen selv betale. BUPL Nogle af de kristne friskoler har tegnet overenskomst på pædagogområdet med BUPL. Der kommer også ny overenskomst her 1. april. Ved sidste overenskomstforhandling med BUPL skete det fælles for de fleste skoleforeninger gennem Frie grundskolers Fællesråd. Kun Dansk friskoleforening forhandlede selv. Nu er FGF sprængt og alle skoleforeninger skal selv forhandle med BUPL. Således også FKF. Målet må være at skoleforeningerne på sigt kan blive enige om at forhandle fælles. Det kan de imidlertid ikke denne gang. Der bliver nok to aftaler en for Danmarks Privatskoleforening og en for Dansk friskoleforening, - men aftalerne må komme til at ligne hinanden meget. FKF vælger at se tiden an og se, om aftalerne er fornuftige. FKF forventer, at Danmarks Privatskoleforening, som vi plejer at være sammen med omkring BUPL overenskomsten forhandler en fornuftig aftale hjem. Er det tilfældet, vil FKF også tilslutte sig denne ellers må vi selv i gang med at forhandle med BUPL. Kommunikation På FKF dagen i Vejen i januar provokerede Mette Bock FKF og efterspurgte, hvorfor de kristne friskoler aldrig lader høre fra sig i den offentlige debat. De kristne friskoler er så godt som usynlige. Hendes pointe var, at de kristne friskoler har nogle tydelige kristne værdier, som vi kan stå ved. Der er brug for sådanne klare markeringer, og det vil tjene den kristne friskolesag positivt. Der er brug for disse synspunkter i debatten i friskolernes fortsatte kamp for friheden til at drive skoler. Selvfølgelig har hun ret. Side 5

6 Hvad gør FKF for at blive mere synlige som forening og som enkelt skole? Det er ikke alle budskaber, der egner sig lige meget til offentligheden. Ord som fundamentalist ligger snublende nær, selvom det ikke er korrekt, men det skal ikke holde os fra at sælge de mange gode budskaber og kristne holdninger, vi har og som ville være gode at få med i debatten og offentligheden. Der skal selvfølgelig være en klar strategi for, hvor FKF vil være synlige, og hvad FKF vil være kendte for? Det er en stor udfordring for FKF at blive mere synlige. Denne udfordring har FKF stort set ikke taget op til dato, simpelthen fordi FKF har koncentreret sig om andre mere interne ting. Som FKF prioriterer i øjeblikket, er der ikke afsat ressourcer til en mere bevidst markedsføring og markering af kristne friskolers holdninger i offentligheden. Min egen situation som formand for foreningen med en del mødeaktivitet og skolelederjob ved siden af efterlader ikke ret meget tid til f.eks. avisskriveri. Synlighed i offentligheden er en udfordring FKF må tage op. Hvordan gør FKF det? Skal FKF ansætte kommunikationshjælp / talsmand / læsebrevsskriver eller lign.? Vedtægtsændring I maj 2008 blev de nuværende vedtægterne for FKF endelig vedtaget. Fra 1. januar 2009 skulle det vise sig om vedtægterne kunne virke i virkeligheden. Det kunne de langt hen ad vejen, men ret hurtigt viste det sig, at pædagogisk udvalg ikke kunne bemandes. Flere henvendelser til skolerne ændrede ikke på dette. Ved generalforsamlingen i 2009 fik bestyrelsen dispensation mht. at oprette et pædagogisk udvalg. Et udvalg kan ikke tvinges igennem. Side 6 Nu er der gået to år, og bestyrelsen vurderer, at tiden er til at rette vedtægterne til på dette punkt. Der er ikke noget, der tyder på at situationen ændrer sig, og det er uhensigtsmæssigt med en permanent dispensation. Et pædagogisk udvalg skulle dække de forskellige kristne friskoler f.eks. geografisk og størrelsesmæssigt. En sådan diskussion er omsonst med den manglende opbakning. FKF s bestyrelse er sig meget bevidst, at det pædagogiske område bliver dækket ind og de forskellige skoler tilgodeses. Derfor har bestyrelsen haft stort fokus på dette område. Senest bl.a. med FKF dagen og en nyansat pædagogisk kursus medarbejder. Opgaven med det pædagogiske og identitetsmæssige omkring de kristne friskoler er meget vigtige områder og legitimerer FKF s berettigelse. Mange andre opgaver kunne skolerne købe hos en af de andre skoleforeninger. De kristne friskolers særegne kendetegn kan imidlertid ikke købes andre steder. FKF samler 36 kristne friskoler. FKF må kontinuerlig overveje identitetsskabende og udviklende tiltag. Hvad skal kendetegne en kristen friskole? Hvordan kan FKF hjælpe den enkelte skole med at skabe denne identitet? Det politiske trænger også til en justering i vedtægterne. Frie Grundskolers Fællesråd er nedlagt og der skal derfor luges ud i vedtægterne. Det er ikke et udtryk for, at bestyrelsen vil nedprioritere det politiske og samarbejdet med de andre skoleforeninger. Bestyrelsen vil fortsætte den nuværende linje. Tilretningen af vedtægterne har ingen hastværk for bestyrelsen, har nogen brug for mere debat, venter vi bare til næste år. For FKF har det ikke den store praktiske betydning. På den anden side ændrer forslaget ikke grundlæggende ved vedtægterne. Formålsparagraffen er den samme. Det handler om, hvordan den opfyldes. Derfor kræves der heller ikke to generalforsamlinger for at gennemføre ændringen.

7 Derfor foreslår bestyrelsen, at ændringen gennemføres i år. Pædagogisk tiltag og FKF dagen Der har været flere højdepunkter i årets løb. F.eks. da FKF kunne se, at økonomien kunne bære ansættelsen af en kursusmedarbejder. Så FKF ansatte efterfølgende Bent Andersen Det forventer vi os rigtig meget af. Bent er allerede i gang med at planlægge flere kursustiltag. Hans Jørgen og Bent er i øjeblikket på turne rundt til skolerne for at spørge til deres ønsker og behov. Der er overvejelser om mikrokurser, regionale kurser og nationale kurser. Hvilke satsningsområder skal der være i FKF? Det kommer an på efterspørgslen fra skolerne. Et andet stort højdepunkt var FKF dagen i Vejen i januar 2011 med ca. 750 deltagere. Alle 36 kristne friskoler var repræsenteret. Med de evalueringer, der er kommet retur, må dagen betegnes som en succes. Det var en god dag. FKF kom på landkortet både internt og eksternt. Dagen gav følelsen af, at FKF skolerne udgør en stor familie med livskraft. Mange unge ansatte deltog i dagen. Måske kan det rygtes, at det er godt at være ansat på en kristen friskole. Der er spændende muligheder. Det handler også om rekruttering nye lærergenerationer. Bestyrelsen har drøftet om arrangementet skal gentages. Bestyrelsen forestiller sig, at det kunne ske f.eks. hvert 3. år. Hvis det bliver for tit, kunne flere skoler melde fra og så ville arrangementet miste noget af sin værdi. Før lederkursus, som det med nød og næppe lykkes at gennemføre med betydelig tilskud fra foreningen. Det handler også om rekruttering af kommende ledere. Omstrukturering af skolelederkurserne, så de i fremtiden kan tælle som det første modul i en diplomuddannelse for ledere. FKF har indgået et samarbejde med UC Lillebælt om dette kr. afsat i skolepuljen til en god pædagogisk ide, som er kendetegnende for en kristen friskole og som kan inspirere andre kristne friskoler. Det gælder om at få en ide og sende en ansøgning. Dialogmøder og bestyrelseskurser. Osv. TAK Tak til samarbejdspartnerne i de andre skoleforeninger. Tak til fordelingssekretariatet. Tak til alle samarbejdspartnere i ministerier, styrelser og fagforeninger FSL, BUPL og KRIFA. Tak til min egen bestyrelse. Tak for samarbejdet og fællesskab gennem året. Tak til Edvard Holm Nielsen for mange samtaler gennem året og dit formandskab for skolepuljen. Tak til de forskellige, der sidder i FKF s udvalg. Tak til de kristne friskoler for opbakning og medleven. Tak forbi I viser os, den tillid, at vi må være bestyrelse i FKF. En særlig tak til de daglige ansatte i FKF Tak til kursusmedarbejder Bent Andersen. Tak til forretningsfører Jette Vibe Johansen. Tak til den daglige leder Hans Jørgen Hansen På bestyrelsens vegne Thorkild Bjerregaard Herning den 3. marts Meget andet kunne være sagt. Alt kan ikke komme med i en beretning, så bliver den for omfattende. Mange andre ting kunne være nævnt. F.eks. Side 7

Mundtlig beretning FKF 10. marts 2012.

Mundtlig beretning FKF 10. marts 2012. Mundtlig beretning FKF 10. marts 2012. Kristne friskoler i vækst 2011 har været et godt arbejdsår i Foreningen af Kristne Friskoler. Der har været udfordringer men også meget at glæde sig over. FKF er

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Folkemødet på Bornholm i juni slog som hver gang i de forløbne fire år alle tidligere rekorder med over 90.000 besøgende fordelt på de fire dage, det

Læs mere

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Fremsendt til Undervisningsministeriet den 8. februar 1996. Hjemsted og formål - 1 - Stk. 1 Johannesskolen, beliggende Ansgarvej, Hillerød kommune, Frederiksborg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

Beretning efterskolen 2013

Beretning efterskolen 2013 Beretning efterskolen 2013 Noget af det værste efterskoleeleverne ved er lærerhumor/lærerjokes som kan opleves som den særlige humor, der foregår på lærerværelserne rundt om i landet - vores er sikkert

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bestyrelsesmøde 10. august 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 7. august 2010 Indhold Dagsorden 2 Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bilag 2: Efterårets SU-kampagne 4 Bilag 3: UB-honorar

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Lederen og bestyrelsen

Lederen og bestyrelsen Lederen og bestyrelsen Forskellige kulturer Lilleskoler og friskoler Stort forældreengagement i hverdagen mange møder Traditionelle private skoler Lederen ses ofte som adm. direktør få, regelmæssige møde

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016)

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Enghaveskolen Faaborg Friskole Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Velkommen Jeg vil starte med på skolens vegne at takke alle jer, der er mødt op i dag. Enghaveskolen er en forældrestyret skole,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Den 1. juli 2009 oprettede skolen egen børnehave for 3 6 årige børn i henhold til 36a i Lov om Frie Grundskoler m.v. Baggrunden herfor var både et stort

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Referat af: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

God administrativ praksis

God administrativ praksis Kursus: God administrativ praksis Kvalitet i dagligdagen bliv ajourført med lovgivning, tilskudsregler, kommunikation mm. Modul 1 12.-13. september 2011, Aarhus Dag 1: Lovgivning Dag 2: Forvaltningspraksis

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere