Baggrunden for, at jeg anvender yoga som terapeutisk aktivitet min baggrund min rejse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrunden for, at jeg anvender yoga som terapeutisk aktivitet min baggrund min rejse"

Transkript

1 1

2 Baggrunden for, at jeg anvender yoga som terapeutisk aktivitet min baggrund min rejse Beskrive yogas forskellige aspekter og egenskaber Belyse hvordan og hvad yoga gavner med fokus på børn og unge, som har særlige behov og udfordringer i hverdagen Inddrage viden om og evidens for yoga som terapeutisk aktivitet- og dele ressourcer herom Lave en yoga praksis med deltagerne og integrere øvelser og aktiviteter undervejs, som et eksempel på børneyoga/skolebaseret yoga (husk at iklæde jer afslappet tøj, som egner sig til bevægelse). 2

3 Er autoriseret ergoterapeut med amerikansk speciale i pædiatri og Sanseintegration; Lektor på Ergoterapeutuddannelsen i Kbh. Indehaver, Sensations (www.sensations.dk), min private praksis, hvor jeg er: Børneergoterapeut Stimulastik og Spædbørnsmassage Instruktør Kranio-sakral Terapeut (RAB). Specialist i Terapeutisk Yoga for Børn/Unge. Børneyogalærer aspirant Mor til 3 dejlige unge mennesker, som igennem årene har haft glæde af mors interesse i og viden om sansning, bevægelse, leg, yoga og ikke mindst naturen! Storesøster til en vidunderlig bror med Downs Syndrome, som har spillet en stor rolle i mit valg af profession og mit menneskesyn. Børns evne til at udnytte eget potentiale, til trods for store udfordringer, hvis potentialet bliver set og fremmet, har inspireret mig i min tilgang til mit daglige samarbejde med både børn og deres familier. Terapeutisk Yoga uddannelse hos: Radiant Child Yoga Yoga for children with ADHD, ASD and other challenges 3

4 Global Family Yoga Terapeutisk Yoga for Børn og Unge RE-Connected Kids (on-line træning overbygning) Yoga for the Special Child- Sonia Sumar Method Basic I Studiebesøg vedr. Yoga i den ergoterapeutiske praksis både klinik og skolebaseret ( x 3 besøg i USA) Hos: Brooke Backsen,OTR, RYT My Recess Therapy Allison Morgan, OTR, RYT Zensational Kids Anne Buckley-Reen, OTR, RYT All Kids OT Meditation for børn: Connected Kids Level 2- How to Teach Children Meditation Ved Lorraine Murray Litteratur søgning, selvstudie og egen praksis! Børneyogalærer træning: Lille YogaHus / Kids Yoga Foundation Børneyogalærer Uddannelsen Yoga Alliance godkendt 95 timer (faktisk 120 timer) Efterfølgende yogaundervisning, eksamensopgave 3

5 Mission: At søge efter aktiviteter, som understøtter og fremmer barnets udviklingspotentiale Aktiviteter som indgår naturligt i børns hverdag. Som der er evidens for virkningen af Som passer ind i mit personlige og faglige menneskesyn At udbrede kendskab til yogas potentiale som terapeutisk, habiliterende/rehabiliterende aktivitet Emmamaria Vincentz (Lille Yogahus) og JWB (Sensations): Vores fælleshistorie - undervisernes samarbejde og vandring igennem Sanseintegration (Ergoterapi) og yogaens verden Hvordan fandt vi hinanden og hvorfor deler vi en fælles forståelsesramme? Yoga er i sin essens en holistisk og sanseintegrerernde/regulerende praksis, hvor der påvirkes både Bottoms Up og Top Down. Mange paralleler til ergoterapi. Mission og vision hvorfor gør det her? Fremme børns evne til selv-regulering og sansebearbejdning så børnene kan leve men en større fornemmelse af fred og forbundethed i samspil med egen krop og omgivelserne At fremme børns evne til at kunne deltage i meningsfulde aktiviteter og sammenhænge og dermed leve et rigere liv, idet yoga er en aktivitet som 4

6 fremmer inklusion og deltagelse 4

7 Referencerammer: For at forstå, hvad yoga kan gøre i en moderne verden Yoga er en erfaringsbaseret videnskab skal erfare Følgende referencerammer skaber forståelse og argumentationer for hvordan yoga gavner... og kan anvendes til alle målgrupper uanset forudsætninger 5

8 WHO: WHO's definition og målsætning Verdenssundhedsorganisationen WHO fastslog i sit stiftelsesår 1948, at... "Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse". Da de færreste kommer til at opleve denne tilstand bortset fra måske i korte glimt, betragtes WHO's definition som verdensfjern. Desuden har man peget på, at WHO på denne måde snarere kom til at definere lykke end sundhed. Det følger heraf, at det at være ulykkelig, hvilket er en menneskelig tilskikkelse, bliver et sundhedsproblem. Derved bliver forespørgslen efter sundhed uden grænser, fordi menneskets søgen efter lykke er uden grænser. WHO s - ICF-CY: International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand hos Børn og Unge Den er udformet for at kunne dokumentere karakteristika hos børn og unge og det omgivende miljø, som påvirker barnet. ICF-CY kan anvendes af fagpersoner, brugere og alle andre som er engagerede i børn og unges sundhed, udvikling og velbefindende. Den tilbyder et universelt sprog inden for sundhedsvæsen, uddannelse, og forskning. Den kan understøtte dokumentation 6

9 og kortlægning af sundhed, funktionsevne og funktionsnedsættelse samt aktivitet, deltagelse og omgivelsesfaktorer i forhold til børn og unge. Klassifikationen bygger på ICF S begrebsramme og tilbyder et fælles sprog og en fælles terminologi. ICF-CY indgår i den internationale familie af klassifikationer, som er udviklet af WHO. Og er udviklet på grundlag af International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (WHO, 2001) Ny og uundværlig kode i ICF-CY= Leg Legefærdigheder (udviklingsniveau) Legens kvalitet Deltagelse? Samspil? Motivation og drivkraft? Selvstændighed? Kilde: Østergaard, H. Motorisk Usikre Børn, Munksgaard, Introduktion, side 20 Eksempel om at børn få tænder og udvikler sig motorisk over tid, og derfor skal vurderes efter deres alderstrin/udviklingsniveau! Mulighed for at beskrive og give kode for udviklingsniveauet af barnets leg, og hvorvidt barnet indgår (deltager) i leg Tager højde for, at børn er små mennesker der udvikler sig 6

10 Aktivitetsvidenskab Doing, Being, Becoming, Belonging! ERGOTERAPI Ergoterapi handler om at gøre det muligt for det enkelte menneske at deltage i hverdagens aktiviteter og i samfundslivet (....). Aktiviteterne kan være nødvendige, betydningsfulde og/eller glædesskabende og kan omfatte aktiviteter i hjemmet, i fritiden og på arbejde. (Kilde: Hvad er Ergoterapi? Brandt, Å, Madsen, AJ, Peoples, H. Introduktion til Ergoterapi. Kap. 1 I: Brandt, Å, Madsen, AJ, Peoples, H Basisbog i Ergoterapi. Ergo/Munksgaard; 2013.) DEN ERGOTERAPEUTISKE VINKEL IFT. BØRN: Trivsel eller mistrivsel? Aktivitetsproblemer i hverdagen? Mangelfuld deltagelse i betydningsfulde aktiviteter? Forskellige faktorer analyseres ift.. barnets aktivitetsudøvelse/deltagelse (eks. leg) faktorer hos personen fysisk, affektivt, kognitivt, socialt? faktorer i omgivelserne fysiske, sociale, osv.? faktorer i aktiviteten barrierer, muligheder? 7

11 8

12 HVAD ER YOGA? Selve ordet yoga kan oversættes med forening og tanken om at: alt hænger sammen, er forbundet vi er en del af noget større end vores eget lille selv. En forening af vores eget individuelle selv med den kosmiske kilde. I yoga terminologi Purusha (bevidsthed) og Prakriti (substans/natur). Yoga er et omfattende videnskabeligt system til selvrealisering, baseret på bevidsthed. Yoga menes at have haft sin oprindelse i Indien for mere end 5000 år siden Høje præster og lærde mænd (præster (Bhraminer) og Rishis (seere)): søgte efter livets mening fik dybe indsigter herom i tilstande af meditation. levede i pagt med naturen oplevede, hvordan alting var i samklang og harmoni. efterlignede dyrene og naturens elementer, og skabte derved de første yoga øvelser, hvilket for mange er det de kender til yoga. Fra yogaens perspektiv, er følelsen af at være splittet, roden til 9

13 al ubalance og i sidste instans sygdom. Yoga hjælper os med at opdage, genopdage og afdække vores egen sande natur, det der allerede er sandt i os. Vi oplever sporadisk denne tilstand hver dag, men når sjældent at genkende den endsige at forblive i den. Yoga hjælper os med ligesom en gartner kultiverer jorden, at skabe betingelser for at denne tilstand af ren perfektion, kærlighed, væren kan opstå mere naturligt og oftere, så vi ikke lider. De østlige filosofier er enige om, at al lidelse starter i sindet. Enten fortryder vi fortiden, frygter fremtiden - og glemmer at leve i nuet. Yoga lærer os vi allerede er alt det vi søger, samt at vi har et valg. For både begyndere og garvede yoga udøvere, vil yogaens indflydelse på vor omgivelser hurtigt blive tydeligt, idet man vil opleve at se det over alt. Fra forskellige bøger og tekster, film, forskellige tros systemer, i kirkens rum, i vores handlinger, selvudviklings teknikker & mindfulness samt i forskellige behandlings former som ergoterapi og psykologi. Her er det ganske evident. 9

14 5 PRINCIP-- PUNKTER Disse 5 punkter skal anskues som anvisninger af de ressourcer vi skal bruge for At navigere mere smult på livets nogle gange bugtede landevej. En af vor tids store hatha yoga lærere: Swami Vishnu Devananda kom til USA i 1957 fra Indien for at dele yogaens gave med vesterlændinge. destillerede han essensen af yoga til at omfatte 5 universelle principper alle kan følge. de 5 principper gør det nemmere at forklare, hvad yoga er for en størrelse hvordan yoga gør gavn for børn og støtter dem i deres udvikling til sunde og afbalancerede voksne De 5 principper for wellness/sundhed er som 1. Passende/Rigtig motion Asanas 2. Rette åndedræt 10

15 Pranayama 3. Rette afspænding Savasana/Yoga Nidra(dyb afspænding) 4. Ordentlig ernæring Økologisk og til dels også vegetarisk 5. Positiv tankegang og meditation Meditation er det allervigtigste (middel og mål) Anne Buckley-Reen OTR, RYT håndbog om ovennævnte i daglig tale, baseret på teori og empiri: The Whole Child Handbook: S.A.N.E. Strategies for Success offers a scientifically based and clinically proven approach to understanding attention, learning and behavior, along with helping children achieve their full potential. Deb and Anne have done extensive research and combined this research with a total of 50+ years of clinical practice to present The Big Picture. This book approaches the child as a whole. Through an understanding of the impact of sleep, activities, nutrition, and environments on brain functions, Deb and Anne have developed a plan of action that WORKS, and described it in terms that everyone can understand and find it useful. In addition, they have provided a large number of true stories of children with a variety of diagnoses and challenging behaviors, their struggles and their resolutions. These stories come directly from a number of families who volunteered to be filmed for their conferences after achieving successful results using S.A.N.E. strategies. This book was created in response to requests of hundreds of parents and professionals whose lives have been changed by this information. For more information on Anne Buckely-Reen, OTR, RYT, please visit her website at 10

16 Ajur veda (Flydende viden) Viden om Livet! 11

17 12

18 YOGA SOM TERAPI Ordet terapi betyder behandling, og roden af ordet at være tilstede. I dette ord ligger implicit en kontakt mellem 2 mennesker... hvoraf den ene søger at hjælpe den anden til bedring via en given form for behandling af den ene eller anden slags med nærvær og kontakt. Den Internationale organisation for yogaterapeuter definerer yoga terapi som følger: Yogaterapi er processen at styrke individet til... at fremme bedring i deres helbred og livskvalitet... gennem applikation af yogaens lære og praksis. I yogaterapi hilser vi det velkomment der allerede er der. Vi tilbringer det meste af vores liv i fornægtelse. Vi vil altid ændre på ting og gøre det anderledes. Yoga terapi og yoga i sig selv, som i sin grundvold er terapeutisk, støtter accept af det der er og mod på at ændre det vi kan ændre og visdom til at skelne mellem det. Vigtige parametre i yoga terapi er: at styrke - rense stabilisere, samt at udføre øvelser langsomt! 13

19 Yoga kan: Støtte den overordnede fornemmelse af sundhed og velbefindende (lykke, glæde) Fremme inklusion, idet man bedre kan deltage i fællesskabet Skabe forståelse for mangfoldighed (at man kan være anderledes, men alligevel accepteres) Forbedre fornemmelse for selv og større forbundethed med omverdenen Fremme udvikling af egenomsorg, selvbevidsthed, selvsikkerhed og selvbestemmelse Befordre nærvær og skabe større empati Fremme fysiologisk robusthed, heriblandt CNS funktion Fremme sansebearbejdning og sanseintegration (hensigtsmæssig adfærd og handling) Støtte evnen til at mærke og italesætte kropsfornemmelser og følelser Gøre det sjovt for barnet at ville bevæge sig og udvikle sig motorisk Smidiggøre kroppens strukturer Fremme tonusregulering for stramme (evt. hypertone) muskler 14

20 Skabe kropsstabilitet Opbygge muskelstyrke, særligt for hypotone muskler Fremme grov og finmotoriske færdigheder, koordination og balance Udvikle bilateralt samarbejde (to kropssider kan lære at arbejde sammen), lateralitet Træne visuo-motorisk koordination Forbedre motorisk planlægning og kontrol Styrke kroppens organsystemer og fordøjelse Afspænde og styrke åndedrættet og derved fremme respirationsprocessen Lære barnet at kontrollere eget åndedræt og derigennem altid kunne regulere eget arousal og følelsesmæssige reaktioner på stimuli Støtte evnen til selvregulering Berolige, stilne og fokusere sindet Øge opmærksomhedsevne og koncentrationsevne Fremme evnen til at lytte og skelne lyde samt kommunikationsfærdigheder Støtte kreativitet og indlæring Sænke stress niveau og styrke resiliens (modstandsdygtighed) Forbedre søvn kvalitet og kvantitet Støtte evnen til at slappe af og slippe spænding og frustration! Skabe ro og hjælpe barnet til at finde et fredeligt helle i sig selv, så det altid har et sted at vende tilbage til, når det skal finde og bevare roen Når vi er fokuserede og i en tilstand af afspændt opmærksomhed har vi optimale betingelser for at lære. 14

21 I arbejdet med børn med særlige udfordringer, oftest... fokus på følgende teknikker og trin, som der er gode erfaringer med virkningen af: Chants (lyd) Lyd-åndedræt 2 (fra bogen Free Your Breath, Free Your Life af Dennis Lewis) Denne øvelse har en organiserende, beroligende og fokuserende effekt, såvel som forbedrer respirations processen. Hold i en forlænget udånding, gentag 3 gang og praktiser i nævnte rækkefølge: Udånd og syng bogstaverne aaaaaaahhhhhhhh, dernæst eeeeeeeeeeee og sidste gang ooooooooooooohhhhhhhh. Første gang synges bogstaverne mellem 5-6 sek. Tag en almindelig indånding mellem hver, og øg langsomt længden af den sungne udånding, indtil det varer mellem sek. For børn, der har eksisterende tilstande som fx. astma, øges længden af udåndingerne langsomt. 15

22 Øjenøvelser Ud til siden eller Jorden rundt efterfulgt af Ildhænder Pranayma (åndedrætsøvelser) Asanas (fysiske positioner og øvelser,herunder partnerøvelser) Afspænding/Savasana (guidet afspænding - visualisering) Der er 5 trin til guidede visualiseringer: Afspænd Engager sanserne Brug beskrivende sprog Tillad tid Bring børnene tilbage og følg evt. op Pranayama (enten her eller igen) Meditation (mindfulness) Sangskål lytte til lyden er forsvundet fokuseret opmærksomhed Mudras (Yoga håndstillinger) SA TA NA MA Styrker samspil og finmotorisk koordinering. Øje-hånd koordination, meditativ 15

23 EN VÆRDIFULD PRAKSIS FOR BØRN? Ganske overordnet støtter yoga 3 væsentlige faktorer for trivsel og sundhed: Beroliger kroppen Beroliger åndedrættet Beroliger sindet Uden evnen til at afspænde og slappe af vil kroppens fine balance (homeostase) forrykkes og sygdom være en potentiel trussel. At lære vores børn teknikker til at finde ro i krop og sind er en af de bedste investeringer vi, som voksne, kan gøre for vores børn. Det handler om en tilstand af afspændt opmærksomhed 16

24 17

25 Hvor åndedrættet er hvordan vi mobiliserer rummet i vor krop er, Asanas hvordan vi stabiliserer vores krop i rummet. Lesley Kaminoff, underviser og forfatter af Yoga Anatomy Når leddene er i alignment er der den mest optimale vægtfordeling gennem kroppen og mindst mulig skaderisiko. (anatomisk) 18

26 Anatomy of a Pose: Tadasana (Mountain Pose) Tadasana is the keystone of the standing postures. We use it as a physical barometer, a place of return between the standing poses where we can assess how the body feels after the preceding asana. Use the principle of co-activation in Tadasana. Spread the weight of the body evenly across the feet. Begin by pressing the back part of the heels into the floor. Then distribute the weight across the forefoot, from the balls of the feet towards the outer edges. Work your way up the legs, extending the knees by lifting the kneecaps. Align the bones of the legs, the femurs and tibias, and avoid hyperextending or locking the knees. This can cause misalignment of the leg bones. If you tend to hyperextend, contract the hamstrings to bend the knees and realign the femurs and tibias. Balance internal and external rotation of the femurs; similarly balance abduction (the force that draws the legs apart) with adduction (the force that draws the legs together) to create a sense of stability and stillness in the pose. Move the energy up to the pelvis, and stabilize the pelvis by co-activating the hip flexors and extensors. Balance extension and flexion of the lumbar spine, and gently engage the abdominal muscles to prevent the lower ribs from bulging forward. 19

27 Align the vertebral column so that the spine assumes its natural curvature and perches effortlessly over the pelvis. For the Urdhva Hasta version of the pose, extend the elbows to lift the arms overhead. Draw the shoulders away from the ears and down the back to free the neck; allow the head to tilt back and the eyes to gaze upward. Basic Joint Positions The knees extend. The hips are neutral. The shoulders adduct in Tadasana. The shoulders flex in Urdhva Hastasana. The elbows extend. The cervical spine is neutral in Tadasana. The cervical spine extends in Urdhva Hastasana. The shoulder blades adduct and depress slightly. About Ray Long: Ray Long, MD, FRCSC, is a board-certified orthopedic surgeon and the founder of Bandha Yoga. He has studied yoga for over 25 years, training extensively with B.K.S. Iyengar and other of the world s leading yoga masters. Dr. Long is the author of the bestselling series The Key Muscles of Yoga and The Key Poses of Yoga and the Yoga Mat Companion anatomy series. Ray also writes a popular blog, The Daily Bandha, which details tips and techniques on how to combine modern Western science with the ancient art of yoga. He leads workshops internationally and can be reached at Instructions Stand rooted with your feet together or your feet hip width apart. However you feel most comfortable on your own two feet. The feet are the foundation. Sink both feet into the floor. Stretch downward through the legs. The more you ground downward the more you will be able to stretch upward and skyward. through your spine, belly and the top of your head. Toe photos: Let s see how well our feet can listen to the directions of our brain? Tell your toes: Big toes stay on the floor. Others lift up. Good. Tell your heels to lift up and open from the center. Place your heels back down. Were they good listeners? Now tell the big toes to lift up. All others stay on the floor. Well done! Activity Ideas for Home and Classroom Body Benefits 19

28 It takes time and practice to feel proper form and alignment in the body. Practicing the mountain regularly will promote stillness in the mind and body. Quiet Quests Experience your breath flowing through your Mountain body. Upward and downward from the earth to the sky. We are the conduits of this natural flow and exchange of energy. Take 3 to 5 breaths. Increase with time and practice. Laughing Language Tell or write a story as if you were the mountain. Where are you? How big are you? Does a volcano live inside of you? Do children snowboard or ski on you? Do you have water? Trees? Houses? What would it feel like to be bulldozed with a big machine? Musical Musings Play the R Kelly song, The World s Greatest. It s a song about standing tall and proud like a mountain. Buy Marsha Wenig s book, videos, and other gifts in the YogaKids store! Copyright 2006 Marsha Wenig/YogaKids International. Photographs by Susan Andrews (Please honor copyright line and credit the source if reproducing. Namaste.) 19

29 NÅR YOGA ANVENDES SOM TERAPEUTISK AKTIVITET SOM EN DEL AF DEN SENSORISKE DIÆT OG SOM EN ET REDSKAB TIL SELVREGULERING Børn med sansebearbejdningsforstyrrelser, med eller uden anden diagnose, så som Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD har ofte vanskeligheder med at filtrere, sortere og respondere på information, som modtages igennem sanserne. Dette er særligt tydeligt i perioder, hvor der er meget stress, ubehag, overgange mellem situationer eller manglende struktur og i særligt stimulerende omgivelser. (Ayres 2007) Yoga er i sig selv en naturlig form for sanseintegration og kan tilpasses alle aldersgrupper, læringsstile og omgivelser. Yoga vil understøtte udviklingen af mange af den samme slags færdigheder som konventionel Sanseintegrations behandling, idet alle sanserne bliver stimuleret og integreret i løbet af en minutters yoga session. Yogaens øvelser er adaptive, i den forstand at yoga tilpasses den enkelte og ikke omvendt. Yoga kan gøres når som helst, hvor som helst og giver øjeblikkeligt input. Yoga kan hjælpe børn med sansebearbejdnings problematikker 20

30 ved at give kontrolleret, beriget sensorisk input. Yoga stillinger (asanas) giver mulighed for proprioceptiv, vestibulær og taktile input. For eksempel, vægtbærende stillinger, så som hunden og armbalanceøvelser (planken), som placerer tryk på musklerne og leddene, giver proprioceptive og taktile input. Dette kan fremme kropsopmærksomhed og plejer at være organiserende og afbalancerende for kroppen og sanseapparatet. Stillinger som indebærer bevægelser i forskellige plan, som som at gynge, svinge, vugge, balancere, snurre, hoppe, springe, fjedre, rulle og at vende hovedet nedad giver vestibulær input. Alle yoga stillinger er med til at udvikle grovmotoriske færdigheder, hvilket understøtter den finmotoriske udvikling, fysisk helbred og selvværdsfølelse. (Cuomo 2007) Dybe tryk (samlende, beroligende taktil sansning) gives i yogasession via twist-øvelser, hvor en del af vores krop giver tryk til en anden og partner øvelser, vha. sandsække eller tæpper (eks. at blive pakket ind i tæppet under afspændingen). Vestibulær og proprioceptiv stimulation gives i yogasessionen gennem små flows, der skaber samme rytme og harmoni. Kroppen trives ved harmoni og forsøger altid at synkronisere sig med de små og store rytmer, der er en naturlig del af livets cyklus og findes i alt. Solhilsen serien er et sublimt eksempel herpå. Øvelserne kan ligeledes udføres i forskellige plan. Det vil sige stående, siddende, knæstående, liggende på mave eller ryg. Det kan have sin fordel at lave øvelser på gulvet, da der herigennem gives støtte til kroppen, faciliteres mobilitet og skabes jordforbindelse. Børn med meget spænding, kan lettere slippe denne spænding mod underlaget. Ligger barnet på maven, giver gulvet støtte til udvikling af hoved, nakke og øjenkontrol samt større kropsbevidsthed og motorisk udvikling. 20

31 Se under åndedrættet 21

32 Hvor åndedrættet er hvordan vi mobiliserer rummet i vor krop er, Asanas hvordan vi stabiliserer vores krop i rummet. Lesley Kaminoff, underviser og forfatter af Yoga Anatomy ÅNDEDRÆTSØVELSER BEFORDRER FØLGENDE FOR BØRN: Bedre forbindelse mellem krop og sind Bedre evne til at opnå og vedligeholde ro og fokus Forbedre koncentrationsevne og nærvær Adfærd ændres Forbedret hukommelse Eksekutive funktioner bedres Tage børn hurtigt ud af red alert Og rigtig vigtigt: Støtter god alignment som direkte influerer vores følelsers kemi (en god holdning). Alias vores humør. Tidligere nævnt vigtigheden af at være i en tilstand af afspændt opmærksomhed. I denne tilstand 22

33 lærer vi og genkalder information bedst. Det er også her dyb restitution helt nede på celleplan kan ske. Vid også at nogle børn har brug for mere energi, hvorved vi benytter åndedrætsøvelser der befordrer dette. Der er derved både åndedrætsøvelser, der giver mere og mindre energi. 22

34 23

35 HJERNEN ELLER HJERTET I yogaens gamle skrift.er, kan man læse sjove og slående små sammenligninger om, hvad hjernen er for en størrelse. Som nævnt er østlige filosofier, såvel som også mange vestlige, enige om, at kan vi kontrollere vores tanker, kan vi få adgang til vores virkelige potentiale og opnå frihed. Hjernen er blevet sammenlignet med en abe der hopper rundt, en vild hest vi skal tæmme samt en hundehvalp der skal opdrages. Dette kan være gode og sjove måder at forklare børn om det på. Mennesket sammenlignes med en vogn (kroppen) forspændt med ustyrlige heste (sanserne). Vognstyreren (intellektet) har fat i tømmerne (Sindet), Inde i vognen sidder Mesteren (Selvet). Kan kusken tøjle sine heste, starter vognen på rejsen mod sit mål. Er hestene ustyrlige, kan det gå galt med både heste, vogn og kusk og Mesteren. 24

36 Kilde: Gunni Martin 24

37 Årsagen til stress hos børn og unge? Selvom det langt fra kortlagt, hvad der er årsagen(erne) til den stigende stress hos børn og unge, så ved vi at årsagerne til mistrivsel og stress hos børn og unge, lige som hos voksne, sjældent kun skyldes en faktor. Ifølge børnenes egne tilbagemeldinger, så skal stressårsagen(erne) især findes i familien og i de nære relationer. Belastende forhold som kan skabe stress hos børn og unge En væsentlig årsag til stress hos børn, er stress hos de voksne som barnet er mest knyttet til. Er forældrene, pædagoger, lærere eller andre nære omsorgspersoner stressede, så risikerer barnet også at blive stresset. Stress har en afsmittende effekt. Forældres ambitioner og hektiske livsstil Oplevelsen af isolation, manglende social støtte, tryghed, nærvær, tæt og fortrolig kontakt til forældrene og andre voksne i hverdagen Økonomiske problemer i hjemmet, konflikter, dårlig stemning og bekymringer Mangel på søvn, hvile og afslapning Skolearbejdet - for mange opgaver, for lidt tid, for høje og/eller for lave krav Indlæringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelser For mange fritidsaktiviteter (obs også for få!) Mange relationer at navigere i Gruppetilhørsforhold, negative venskabsoplevelser, mangel på tætte venner og afvisninger - mobning 25

38 Overforbrug af computer, mobiltelefon, fjernsyn etc. Pladsforhold, indretning og normeringer Støj og lysforhold Livskriser som årsag Livskriser kan medføre intens stress hos børn. Barnet har i den situation brug for ekstra opmærksomhed, nærhed og omsorg. Er du selv følelsesmæssig belastet af situationen, så bed andre om hjælp. 25

39 Potentielle livskriser i børns liv: Traumatiske oplevelser som dødsfald, alvorlig sygdom, ulykke i den nærmeste familie samt barnets egen alvorlige sygdom eller overgreb begået mod barnet Følelsesmæssigt betydningsfulde separationer, som skilsmisse, lærer/pædagogskift, en flytning, opstart i dagpleje/vuggestue eller skift mellem børnehave og skole Symptomer på stress hos børn Symptomerne på stress er individuel og kan vise sig på forskellige måder. Hvad der virker stressende på det ene barn, kan virke stimulerende på et andet. Det er vigtigt, at vi voksne er opmærksomme på og kan genkende symptomerne på stress hos barnet, så vi kan hjælpe på et tidligt stadium. Selv om stress, kan være vanskeligt at identificere, så er det altid vigtigt at reagere på ændringer i barnets adfærd og karakter. At du reagerer, kan allerede være første skridt til, at dit barn får det bedre. Faresignaler, som forældre og andre nære voksne bør være opmærksomme på: Ændrer adfærd og karakter både ude og hjemme Oftere er syg end andre jævnaldrende børn med fx hyppige infektioner Klager over tilbagevendende hovedpine, mavepine og/eller kvalme Klager over muskel - ledsmerter 26

40 Har betydelige ændringer i spise- og søvnmønster/søvnforstyrrelser Tilbagevendende afføringsproblemer eller ufrivillig vandladning Hyppigt tager eller efterspørger fx smertestillende medicin Værger sig mod at komme i børnehave, skole etc. Trækker sig socialt fra familien, klassen, kammeraterne og andre sociale relationer Irritabel, aggressiv, hyppige vredesudbrud - mange konflikter Har let til gråd, er trist og modløs eller omvendt meget højtråbende, udadreagerende, hyperaktiv Har svært ved at koncentrere sig, er rastløs og urolig Forværring af eksisterende sygdomme fx eksem, allergi eller diabetes Har svært ved at sidde stille, døjer med at koncentrere sig Selvskadende adfærd Angst- og tvangsfænomener Depressiv Optræder der kun et enkelt symptom betyder det ikke nødvendigvis, at barnet er stresset, men optræder der flere symptomer, så bør du reagere. Forældre bør altid lytte til deres intuition, da de er dem, der kender barnet bedst. Opsøg altid læge hvis du er i tvivl eller symptomerne har stået på over længere tid. Derudover vil vi opfordre dig til at tale med personalet i dagplejen, børnehaven eller i skolen. Reaktionerne på stress varierer i forhold til: Barnets udviklingsstadie Evnen til mestring Længden af stresspåvirkningen Graden af støtte fra omgivelserne Personlighed - herunder graden af overblik og mening Forslag til at reducere stress hos børn 1. Tag initiativet Hvis dit barn udviser symptomer på stress eller allerede er syg, så er det vigtigt at du/i får afklaret hvad der er årsagen, samt barnet får hjælp til mestre og afhjælpe symptomerne. 2. Vær et godt eksempel De voksne omkring barnet spiller en stor rolle. Det gælder naturligvis især forældrene men også andre nære voksenrelationer som barnet er knyttet til. Som rollemodeller bærer de nære voksne et fælles ansvar for børns trivsel og sundhed. Børn lærer ved at efterligne og iagttage voksnes handlinger, vores livsstil og vores 26

Yoga som terapeutisk aktivitet for børn og unge med særlige behov

Yoga som terapeutisk aktivitet for børn og unge med særlige behov Vekselåndedræt giver ro og samling på kroppen. Yoga som terapeutisk aktivitet for børn og unge med særlige behov Af: Julie Wolf Broge og Emmamaria Vincentz Som privatpraktiserende børneergoterapeut har

Læs mere

Rapporten er udfærdiget af legatmodtager, børneergoteapeut Julie Wolf Broge på baggrund af: Intensiv træning og studiebesøg i USA

Rapporten er udfærdiget af legatmodtager, børneergoteapeut Julie Wolf Broge på baggrund af: Intensiv træning og studiebesøg i USA Protac legatet 2013 Rapporten er udfærdiget af legatmodtager, børneergoteapeut Julie Wolf Broge på baggrund af: Intensiv træning og studiebesøg i USA I maj, 2013 fik jeg Protac-legatet til en to-leddet

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere