Vold og trusler om vold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og trusler om vold"

Transkript

1 Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf , fax , Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig konflikt med en elev eller en forælder til en af eleverne. Det sker hen over året, at en medarbejder bliver bragt i en situation, som efterlader en følelsesmæssig ubearbejdet indtryk hos medarbejderen. Denne situation kan oftest opstå i forhold til en forælder, der kommer på uanmeldt besøg midt i en undervisningssituation eller en uforudset konflikt med en elev. Hvis du kommer i denne situation, kontakter du straks kontoret og anmoder om en fra ledelsen kommer til stede. Kontoret forventer ikke en længere uddybning af, hvad det drejer sig om, med mindre medarbejderen selv ønsker at redegøre for dette. Du kan blot sige, at der er tale om et akut opstået problem, der kræver hjælp, så er alle indforstået med, hvad det drejer sig om. I forbindelse med bearbejdelsen af konflikten, fritages medarbejderen med det samme for sin arbejdsmæssige forpligtigelser, indtil vedkommende har fået den støtte/vejledning, som skønnes nødvendig i den givne situation. Alle på kontoret er informeret om denne instruks. Såfremt alle fra ledelsen er ude af huset på samme tid, er der indsat en ledelses-back-up, der tager over i ovennævnte situationer. Vold og trusler Indledning Formålet med at formulere en voldspolitik er at have nogle fælles retningslinier for, hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af, at en medarbejder bliver udsat for trusler om vold, eller et voldeligt overgreb, for herved at kunne yde en optimal støtte i krisesituationen til den berørte medarbejder. Forudsætningen for at personalet på Tovshøjskolen kan udføre deres primære arbejdsopgaver er, at arbejdsmiljøet er sikkert, sundt og udviklende. Det er Tovshøjskolens mål, at ingen skal hverken på kort eller lang sigt få forringet deres fysiske eller psykiske helbred på grund af arbejdet. Således ses, at en voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Definitionerne: Typer af vold: Voldelige udført af elever mod medarbejdere Voldelige mellem elever Voldelige udført af personer, der ikke har daglig gang på skolen. Det er fx vold i forbindelse uventet besøg fra ophidsede pårørende. Fysisk vold Fysiske overgreb. Eksempelvis skub, slag, spark, kast med genstande, kradse/rive, benspænd og bid.

2 Psykisk vold (Trusler om fysisk vold og krænkelser) Handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Eksempelvis spyt, nedladende udtalelser i forhold til religion, køn, seksualitet, udseende, handicap mm. Objektivitet/Subjektivitet Medarbejderens subjektive vurdering af en given hændelse har altid sin rettighed i forhold til de umiddelbart efterfølgende. Baggrund for handling Fysiske overgreb og/eller henvendelse til ledelsen fra medarbejder eller på baggrund af bekymring om en given medarbejder fra ledelsen eller kollegers side. Handlinger: Psykisk og fysisk vold overfor skolens personale Forurettet: Umiddelbar samtale med ledelsesrepræsentant. Ledelsen sikrer at denne samtale foregår inden afklaring om elevens mulige tilbagevenden til klassen. Indberettes til Århus Kommune som vold/trusler Kopi af indberetningen til Arbejdsmiljørepræsentanten orienteres umiddelbart efter hændelsen evt. via sms eller telefon. Samtale kontaktes af skoleledelsen og evt. arbejdsmiljørerepræsentanten, der vurderer behovet for en debriefende samtale Skolens ledelse vurderer om der er behov for krisehjælp via Falck eller via skolens uddannede medarbejdere. Ved efterfølgende sygemelding af en dags varighed, samt ved arbejdsulykke indberettes hændelsen som arbejdsskade. Kopi af indberetningen til Arbejdsmiljørrepræsentanten Drejer det sig om arbejdsulykke skal man kontakte egen læge. Indkaldelse til debriefende satale. Episoden behandles på næste arbejdsmiljøgruppemøde Udøver: Umiddelbar samtale med ledelsesrepræsentant der vurderer om konsekvens 1, 2, 3 eller 4 tages i brug. Der lægges en kort beskrivelse af hændelsen i elevens mappe. Hjemsendelse på dagen med efterfølgende

3 politianmeldelse overdragelse af sagen til politiet. Ved bortvisning skal der altid være forældrekontakt. Reagerende og forebyggende samtale med efterfølgende placering af eleven andetsteds på skolen resten af dagen. (primært 0. til 3. klasse) Efterfølgende forældrekontakt eller forældremøde Psykisk og fysisk vold mellem elever Efter henvendelse til kontoret gennemføres en umiddelbar samtale mellem ledelse, elever og medarbejder, hvorefter ledelsesrepræsentant/beslutningstager vurderer om konsekvens 1, 2, 3, 4 eller 5 tages i brug. Der lægges en kort beskrivelse af hændelsen i elevernes mappe Efterfølgende sker der en orientering og kort mundtlig evaluering af episoden mellem ledelsen og de implicerede medarbejdere Reagerende og forebyggende samtale. Eleven sendes ikke tilbage til klassen uden forudgående aftale med medarbejderen Reagerende og forebyggende samtale med efterfølgende placering af eleven andetsteds på skolen resten af dagen. Efterfølgende forældrekontakt eller forældremøde Hjemsendelse på dagen med efterfølgende politianmeldelse overdragelse af sagen til politiet. Ved bortvisning skal forældrene kontaktes. Voldelige udført af personer, der ikke har daglig gang på skolen Forurettet: Umiddelbar samtale med ledelsesrepræsentant. Indberettes til Århus Kommune som vold/trusler Skolens ledelse vurderer om der er behov for krisehjælp via Falck eller via skolens uddannede medarbejdere.

4 Kopi af indberetningen til Arbejdsmiljørepræsentanten orienteres umiddelbart efter hændelsen evt. via sms eller telefon. Samtale kontaktes af skoleledelsen og evt. arbejdsmiljørepræsentanten, der vurderer behovet for en debriefende samtale Ved efterfølgende sygemelding af en dags varighed, samt ved arbejdsulykke indberettes hændelsen som arbejdsskade. Kopi af indberetningen til Arbejdsmiljørepræsentanten Drejer det sig om arbejdsulykke skal man kontakte egen læge. Indkaldelse til debriefende samtale. (Se nedenstående beskrivelse) Episoden behandles på næste arbejdsmiljøgruppemøde Udøver: Akut tilkaldelse af politi og politianmeldelse Ring 112 Magtanvendelse overfor elever Magtanvendelse overfor elever er typisk fastholdelse for at sikre at barnet ikke gør skade på andre børn eller sig selv. Bliver du i sidste ende nødt til dette har vi pligt til at underrette forældrene. Indberetningen er udelukkende rettet mod at forældre og ledelse skal informeres. Den er uafhængig af en eventuel indberetning af trusler, vold. Du skal sikre en orientering af forældrene via kontaktlærer, ledelsen eller dig selv Indkaldelse til møde mellem forældre og skole Du skal sikre en hurtigst muligt udfyldelse af skemaet magtanvendelse som hentes og afleveres på kontoret. Kontoret sørger for kopi i elevmappen. Forebyggende indsatser Pædagogisk arbejde jf. skolens pædagogiske grundlag og vision Herunder blandt andet Arbejdet med sociale mål i årsplanen. Diskussion af adfærd og omgangstone i klasserne. Fælles og samlet opmærksomhed på problemerne og løsningen i team og i fællesskab. Ventilen

5 Igangsætning af legeaktiviteter i pauserne. Forebyggende indsats i tilspidsede situationer Hvis personer optræder truende, skal du Prøve at undgå at optrappe konflikten Så vidt muligt undgå fysisk kontakt og truende positur Prøve at skaffe hjælp fra den nærmeste kollega, så du ikke er alene Kontakte kontoret Hvis du på skolen møder gæster, der ikke har en aftale eller på anden måde kan give en acceptabel forklaring på deres tilstedeværelse, skal du Kontakte kontoret, enten personligt eller ved at kalde op på samtaleanlægget Hvis du ser en kollega i en konflikt, der eventuelt kan udvikle sig voldeligt, skal du Blive i nærheden og gøre dig synlig Være parat til at hjælpe Være meget opmærksom på, hvad der faktisk sker og lægge mærke til, hvordan de truende personer ser ud Hvis situationen udvikler sig yderligere, skal du sørge for at Hente hjælp, eventuelt fra medarbejdere i nærheden Kontakte kontoret Hvis du er alene og ikke kan få kontakt til kollegaer eller til kontoret, hvis det for eksempel er uden for normal skoletid, skal du passe særlig godt på dig selv. Undgå at optrappe konflikten og prøv at komme væk. Efterfølgende kan du så kontakte en kollega, ledelsen, familien eller politiet. I situationer, hvor ledelsen er væk fra skolen, og du ikke ved hvem der har ledelsesansvaret, har den nærmeste foresatte ledelseskompetencen. I lærergruppen er det mødelederen for pædagogisk råd. Er vedkommende ikke til stede, må tillidsmanden træde til.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret...

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere