Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009"

Transkript

1 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

2 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: Grenaa, den 28. marts Årsberetning for Norddjurs Kommunale Tandpleje Det er Norddjurs Kommunale Tandplejes opgave at sikre den bedst mulige tandpleje for de midler byrådet stiller til rådighed. Tandplejens målgruppe er: Alle 0-18 årige med bopæl i kommunen. Personer visiteret til omsorgstandpleje. Personer visiteret til specialtandpleje. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for tandpleje for målgrupperne. Formålet med ydelsen for 0-18 årige: Tandplejen skal sikre, at børn og unge ved god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Formålet med ydelsen for omsorgstandpleje: Sikre god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande, fremme den enkeltes sundhed og trivsel. Hvis brugerens kooperation eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet at lindre smerte. Formål med ydelsen for specialtandpleje: At yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-/mund-/ og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede funktionsniveau. Samt at medvirke til at den enkelte i videst mulig omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. I Norddjurs har politikerne besluttet at tandpleje for børn og unge samt omsorgstandpleje udføres dels på kommunale klinikker og dels hos private tandlæger. Specialtandpleje udføres dels på kommunale klinikker dels i samarbejde med Region Midtjylland. Tandregulering foretages i en fælleskommunal tandreguleringsordning for Norddjurs og Syddjurs kommuner. Der er udarbejdet samarbejdsaftale for ordningen.

3 Status på indsatsområderne: Ny struktur: Som følge af den nye skolestruktur blev personaleressourcerne tilpasset de nye børnetal på klinikkerne. Der er stadig tandklinikker på alle skolerne i den østlige del af Norddjurs. Den decentrale struktur bevirker, at to af klinikkerne er bemandet med tandlæge en dag om ugen, en klinik er bemandet med tandlæge to dage om ugen og en klinik er bemandet med tandlæge tre dage om ugen. De øvrige fire klinikker er fuldt bemandet alle ugens dage. For at få arbejdsplankabalen til at gå op, har det været nødvendigt at lave en del omrokering af personalet. En stor del af personalet har nu mere end et arbejdssted. Den decentrale struktur med de meget små enheder er ressourcekrævende med hensyn til materiel og personaletimer. IT: Det var planen, at elektronisk journal og aftalebog skulle være fuldt implementeret pr. 1.januar Det er lykkedes. Processen har været meget spændende, fordi tandplejen gik direkte fra papir til elektronik. Alt skulle oprettes fra bunden. Opgaven var stor og krævede en ekstraordinær indsat af personalet. IT-afd. har været meget velvillig og behjælpelig. Ombygning: Den tiltrængte ombygning af tandklinikken på Søndre skole er ikke sket endnu. På tandklinikkerne på Østre og Vestre er der indrettet ny steril. Det har været meget tiltrængt og sikrer nu, at vi kan leve op til de anerkendte standarder. I forbindelse med indførelse af IT, er der, for at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, blevet fortaget ændringer af indretning på de fleste klinikker. Klinikhygiejne: Der er indkøbt sterilisationsudstyr til hånd og vinkelstykker. Værdigrundlag: Det var målet, at det overordnede værdigrundlag for Norddjurs Kommune skulle implementeres i Tandplejen. Der er ikke arbejdet konkret med værdier i 2008, men vi er opmærksomme på de overordnede værdier i vores daglige virke. Kompetenceudvikling: Alle medarbejdere har i forbindelse med MUS samtale fået udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. Indsatsområder for Psykisk arbejdsmiljø. Det er planen at arbejde målrettet med sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø.

4 Teambuilding. Det er planen, at arbejde bevidst på at fremme forståelsen for at vi er én tandpleje med fælles ansvar for hele organisationen. IT. Der skal arbejdes med videreudvikling af vore programmer. Det sker i samarbejde med software firmaet. Der skal etableres fælles database for vores fælleskommunale tandregulering. Røntgen. Det er planen at indkøbe digital røntgen til tandklinikkerne Ørum, Østre, Vestre og Søndre. Det vurderes at være for stor en udgift at etablere digital røntgen på de små klinikker. Digital røntgen vil være nødvendig for total afskaffelse af papirjournal. Så længe vi stadig skal tage røntgen på gammeldags facon, skal der oprettes journal, som billederne kan opbevares i. Ombygning. Det er stadig planen at ombygge tandklinikken på Søndre skole. Status på tandsundhed: De vedlagte tabeller er udarbejdet på baggrund af de indberetninger der er foretaget i Desværre har der været problemer med indberetningerne fra Auning, som derfor ikke er medtaget i den samlede statistik for Norddjurs. Som det ses af tabellerne er cariestallene for Norddjurs stort set svarende til landsgennemsnittene. Det har været vores mål at tallene skulle være lige så gode som landsgennemsnittet. Bemærkninger: 2008 har budt på store udfordringer. Omstrukturering som følge af den nye skolestruktur og indførelse af IT har medført et øget arbejdspres. Det har ikke været muligt at overholde intervallerne på 12 mdr.,som vi tilsigter. Personalet har ydet en ekstraordinært stor indsats, men på trods af dette har det ikke været muligt at leve op til vore kvalitetsstandarder, som indeholder et årligt besøg hos tandlægen. Else Vadsholm Overtandlæge

5 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Tabel 1 og år 5år 7år 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 3år 0,19 0,11 0,04 0,05 0,03 0,03 0,26 0, ,01 0,19 0,11 5år 0,99 0,93 1,32 0,3 0,42 0,6 3,61 0,53 1,29 0,11 1,57 0,77 0,34 7år 2,68 3,76 3,91 6,8 4,9 4,83 6,04 2,71 4 3,68 1,5 2,45 2,11 12år 0,93 0,97 0,94 1,55 0,73 1,02 1,91 0,92 0,72 0,97 0,71 1,29 0,45 2,29 15år 2,31 2,07 3,93 (7stk) 1,61 1,18 3,52 1,62 2stk 2,49 1,92, 2,85 1,79 18år 4,41 4,19 6,05 4,21 3,58 2,81 6,85 5,02 4 3,43 4,13 2,15 3, 5 og 7 årige årige er primære tænder 12, 15, og 18 årige permanente tænder Børnene i Auning er optalt manuelt. Auning-tallene indgår ikke i det samlede tal for Norddjurs.

6 Cariesfrie i procent Tabel 3 og år 5år 7år 7 år per 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 3år 95,61 96,36 96, ,14 97,06 94, ,54 93,18 5år 81,6 80,52 74,19 82,61 84,21 85,11 60,61 81,25 78,57 97,37 71,43 81,13 81,25 7år 93,94 51,12 56, ,33 52, ,94 46,15 47,5 56,82 70,83 65,79 7 år per 61,64 92,97 95, , , ,73 89,47 89,47 12år 68,28 64,97 57,58 41,38 73,63 69,7 48, ,61 67,24 63,41 79,55 15år 47,08 48, ,57 55,26 56,72 32,84 41, (2 stk) 45,95 52, ,45 18år 30,82 29,92 22,73 21,43 37,04 27,08 29,09 19,57 23,08 34,78 21,74 44,44 3 og 5 årige årige er primære tænder 7 årige primære tænder/permanente tænder 12, 15 og 18 årige er permanente tænder Børnene i Auning er optalt manuelt. Auning-tallene indgår ikke i det samlede tal for Norddjurs.

7 2008 Procentuel fordeling after DMF-s index >8 flader Tabel år 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 7år 0, år 1,43 1,22 1,1 3,04 3,7 2 15år 6,46 6, ,27 1,49 13,43 1,72 13,52 6,56 6,39 18år 15,79 13,81 27,28 28,57 14,8 4,16 27,27 10,87 15,38 8,68 13,05 3,7 Der er ikke lavet optælling af børnene i Auning

8 Procentuel fordeling efter DMF-s index < 4 flader Tabel år 80 12år år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 7år 99,73 99,68 95, år 94,38 94,3 96,97 89,66 95,6 92,43 83, ,97 96,56 97,73 15år 83,35 83,93 66,67 71,43 89,47 92,54 70,15 89,66 81,09 81,97 89,36 18år 68,97 70, ,15 75,31 81,24 61,82 73,92 69,23 73,92 60,87 77,77 Der er ikke lavet optælling af børnene i Auning.

9 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midtjylland Patientunderlag I 2008 var 2137 personer visiteret til specialtandpleje i 17 af de 18 kommuner. Det er samme antal som i Heraf blev 1213 behandlet i kommunerne af eget personale, hvilket er 321 flere end i 2007 og 964 blev behandlet i Regionen efter aftale, hvilket er tilsvarende færre. Sundhedsstyrelsens beregninger angiver, at der i en befolkningsgruppe på 1,2 mill. borgere (svarende til Region Midtjylland) vil være personer, som tilhører målgruppen for specialtandpleje. Styrelsen har samtidig forventning om en tilslutnings procent på 80 %, hvilket for Region Midtjyllands vedkommende vil være borgere. Der var således en tilslutning i Region Midtjylland i 2008 på 41% af den estimerede målgruppe. Kommunerne forventer samlet en stigning på ca.10% i antal brugere i Den samme forventning fandtes fra 2007 til 2008, men blev ikke opfyldt. Der forventes 199 flere brugere. Organisering 2 kommuner (Århus og Horsens) har løst opgaven selv, og udelukkende købt narkosebehandlingspladser i Regionen. De øvrige kommuner har løst opgaven i samarbejde med Region Midtjylland. Nogle kommuner løser mange af forebyggelses- og behandlingsopgaverne selv og køber kun behandlingspladser i Regionen til de mest komplicerede opgaver. (Se bilag). Andre kommuner løser alene visitation, opsøgende og forebyggende opgaver i kommunalt regi, mens behandlingsopgaverne helt overvejende løses ved køb af pladser i Regionen. Organiseringen er uændret i forhold til 2007, men opgaven løses i større omfang af kommunerne selv jf. ovenstående om patientunderlaget. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2009, idet kommunerne forventer at behandle 277 flere i eget regi end i I alle kommuner er der deltagelse af kommunalt tandplejepersonale i visitation af borgere til tandplejetilbuddene. Økonomi Udgifter. Kommunernes udgifter pr patient ved køb af behandlingspladser i Regionen har varieret fra 6.446,- kr. til ,- kr. Spredningen i pris er mindre end i Denne pris er meget afhængig af, hvor mange patienter der har modtaget behandling i narkose. Prisen pr. patient for behandling i kommunalt regi varierer fra 3.800,- kr. til 5.294,- kr. med børnene som de billigste. Spredningen i denne pris/udgift er mindre end i Kommunerne forventer stigende udgifter i 2009 primært pga. et forventet stigende antal brugere og for enkelte kommuner til udbygning af den opsøgende og forebyggende tandpleje. Kommunerne havde reserveret i alt 423 pladser til generel anæstesi til børn og voksne i Der blev benyttet 416 pladser. Dette svarer til et mindreforbrug på 1,6 % mod et mindreforbrug på 22% i Tallene tyder på, at kommunerne har formået at indstille bestilling af pladser til et niveau tæt på det faktiske forbrug.

10 Bestilte henholdsvis forbrugte narkosepladser i Regional specialtandpleje, Region Midtjylland Antal patienter Bestilte Forbrugte Voksne Børn BUT Børn spec tp I alt Indtægter. Alle kommuner i regionen, bortset fra en kommune, har valgt at opkræve den maximale brugerbetaling på 1560 kr. i 2008-priser. Det faktisk opkrævede beløb varierer på kommuneniveau fra 415 kr. til 1560 kr. Dette er en lidt større spredning end i Flere kommuner havde ikke opgjort brugerbetalingen ved spørgeskemaets udsendelse. Den 18. marts 2009

11 Reserveret og forbrugte GA-pladser 2008 Børn spec Børn I alt I alt Kommun Voksne Voksne tp spec tp Børn BUT Børn BUT forbrugt e Reserveret forbrugt reserveret forbrugt reserveret forbrugt reserveret Randers Syddjurs Norddjurs Odder Århus Horsens Hedenste d Skanderb org Viborg Skive Silkeborg Favrskov Holstebro Ringkjøbin g-skjern Lemvig Herning Struer Ikast Brande

12 Svar fra kommunerne i Region Midtjylland på spørgeskema Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 1/5 i 2008 a. Hvor mange blev af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge b. Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen c. Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger d. Ved ikke Hvor mange personer er indvisiteret i specialtandplejen (kommunale og regionale) pr.1/5 i 2008 Hvor mange af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen Favrskov Hedensted Herning 147 (heraf 60 børn) 84 (heraf 60 børn) 63 0 Holstebro Horsens Ikast-Brande ingen Lemvig Norddjurs 41 (+ca. 70 børn) 4 (+ ca. 70 børn) 37 0 Odder Randers Ringkøbing Skjern Silkeborg 210, inkl 100 børn Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus ialt (inkl 160 børn) (inkl. 160 børn) Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger Ved ikke

13 2. Hvor mange personer forventes at være indvisiteret i specialtandplejen pr. 1/5 i 2009 (ifølge redegørelsen til regionsrådet) a. Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge b. Hvor mange forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen c. Hvor mange forventes behandlet af privat ansatte tandlæger Hvor mange personer forventes indvisiteret i specialtandplejen (kommunale og regionale) Pr.1/5 i 2009 Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge Hvor mange af disse forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen Favrskov Hedensted Herning 140 (heraf 60 børn) Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs 41 (+ca. 70 børn) 4 (+ ca. 70 børn) 37 0 Odder Randers Forventes stigende udgifter på området? Hvis ja hvorfor? NEJ JA Favrskov Hedensted større antal patienter indvisiteret Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Hvor mange af disse forventes behandlet af privat ansatte tandlæger udgifterne til regionen er stigende, og vi forventer fortsat at det opsøgende arbejde vil give flere voksne specialtandplejepatienter pga stigende pt. tal og dermed øget normering Flere henvisninger fra praktiserende tandlæger. Mere opsøgende arbejde. Målgruppen nås endnu ikke helt. Ringkøbing alle 0 Skjern Silkeborg 218 (inkl. 100 børn) Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Ialt (inkl 160 børn) (inkl 160 børn) 921 Norddjurs Odder Randers antal patienter vil stige og der er GA efterslæb fra 2008 Ringkøbing- Skjern flere bliver opmærksomme på tilbuddet. Desuden har vi et efterslæb pga strejken i 2008 Silkeborg pga stigende antal patienter. Primært psykiatriske med stort behandlingsbehov Skanderborg pga flere patienter og flere af disse med behov for GA Skive Struer lille stigning Syddjurs der ses en svag tendens til flere indvisiterede Viborg Århus stigende patientantal. Udbygning af profylaksen

14 4. Hvad er gennemsnitsudgiften pr. specialtandplejepatient i regnskab 2008 (brutto) Findes der opgørelse for gennemsnitsudgift for de specialtandplejepatienter, der behandles i egen kommune og de der behandles i andet regi? Hvis ja a. angiv da gennemsnitsudgiften for specialtandpleje i egen kommune b. og udgiften i andet regi (regionen eller anden kommune) Gennemsnitsudgift pr. specialtandplejepatient i regnskab 2008 (brutto) Gs udgiften for specialtandpleje i egen kommune Favrskov Gs udgiften i andet regi (regionen eller anden kommune) Hedensted Herning Holstebro Horsens (fratrukket egenbetaling) kr. sv t. udgiften til regionen+udgift til eget personalefratrukket egenbetaling (fratrukket egenbetaling, Ej GA BUT) Ikast-Brande kr kr kr. Lemvig kr. Ingen beregning kr. Norddjurs kr. Odder kr., når brugerbetalingen kr kr. er fratrukket Brugerbetalingen er fratrukket Brugerbetalingen er fratrukket Randers kr. 4,600 kr. 8,600 kr. Ringkøbing- Skjern 11,300 kr. 11,300 kr. Regionen Silkeborg Skanderborg kr voksen excl. egenbetaling Nej ikke udregnet kr. voksen excl. egenbetaling kr. voksen excl. egenbetaling Skive Struer kr. egenbetaling fratrukket kr. egenbetaling fratrukket Syddjurs Regnskab endnu ikke?? færdigt. Viborg kr kr kr. Århus kr.

15 Brugermedbetaling a. har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling b. opkræves max brugerbetaling c. hvordan opkræves brugerbetaling efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc? d. Hvilke beløb er der faktisk betalt pr. bruger i 2008? Favrskov Hedensted Ja opkræves max brugerbetaling Ja hvordan opkræves brugerbetaling efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc En gang årligt, beregnet for det antal måneder personen har været med. Efter årets slutning. Næste år kvartalsvis 1114 Ja Ja Herning Ja Der opkræves kvartalsvis efter forbrug af ydelser Holstebro Horsens Ja Ja Månedsvis bagud, træk i pension Ikast-Brande Ja Nej Én gang årligt 415 kr. Hvilke beløb er der faktisk betalt pr. bruger i 2008? Lemvig Ja Ja Månedsvis Ca 1450 kr. i gennemsnit Norddjurs Ja Ja Månedsvis bagud som træk i pension Ca kr. Odder Ja Ja 1xårligt evt. 1x kvartalet 1560 kr. har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling Randers Ja Ja I 2008: årligt Senere: månedligt, bl.a. som træk i pension 800 kr. Ringkøbing- Ja Ja kvartalsvis 530 kr. Skjern Silkeborg Ja Ja Regning ved årets udgang kr, i alt for Skanderborg Ja Ja Regning for et helt år Handicapafd. har endnu ikke udsendt regning for 2008 Skive Struer Ja Ja Månedlig træk i pension/kvartalsvis Regning der tilbagebetales for meget indbetalt i jan 2009 Syddjurs Ja Ja 2008 betales én gang pr. år. Fra 2009 opkræves 1xpr. måned Viborg Århus ja Gennemsnitligt er der opkræver kr. Nej ja Månedsvis Ca Ja, hvis ydelsern overstiger max. Efter regning beløb Voksne: 820 kr er der skrevet regning for pr. patient. Der er betalt ca. 600 kr. pr. patient

16 5. Hvem foretager visitation til specialtandplejen sæt (gerne flere) a. den kommunale tandpleje (dvs tandplejen visiterer mellem omsorgstandpleje og specialtandplejepatienter)? b. særligt uddannede i visitation kommunal visitationsenhed eller lignende? c. andre kommunalt ansatte uden særlig viden om visitation (terapeuter, sygeplejersker, institutionsledere, etc)? d. andre angiv hvem e. ved ikke Favrskov Hedensted Herning Holstebro den kommunale tandpleje (dvs tandplejen visiterer mellem omsorgstandpleje og specialtandplejepatienter)? KTP visiterer til spec.tp. og omvisiterer mellem oms.tp og spec. tp særligt uddannede i visitation kommunal visitationsenhed eller lignende? andre kommunalt ansatte uden særlig viden om visitation (terapeuter, sygeplejersker, institutionsledere, etc)? andre angiv hvem Privatpraktiserende læger Ved ikke Horsens Kommunal tp-chef + kontaktperson med kendskab til angøgers handicap Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Brugers kontaktperson inddrages Skanderborg Skive Struer () Syddjurs Viborg Tandplejen Århus Den Kommunale tandpleje visiterer til specialtandplejen men ikke til omsorgstandplejen

17 6. Organisering af specialtandplejen sæt et kryds a. løser kommunen hele opgaven selv? b. løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? c. har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? løser kommunen hele opgaven selv? løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? Favrskov Hedensted + regionen Herning Holstebro Horsens GA-delen Ikast-Brande nej Lemvig opgaven løses hovedsageligt i regionen Norddjurs Odder med regionen Randers Ringkøbing-Skjern undtagen information og undervisning af omsorgspersoner/institutioner Silkeborg Skanderborg Skive Struer regionen varetager behandlingsopgaven Syddjurs Viborg Århus Bemærkninger:

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009.

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009. Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013

Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Tandplejeteamet på opsøgende arbejde. 0 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport 1. halvår 2013 Aarhus Kommune august 2013 Rapporten

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere