Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009"

Transkript

1 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

2 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: Grenaa, den 28. marts Årsberetning for Norddjurs Kommunale Tandpleje Det er Norddjurs Kommunale Tandplejes opgave at sikre den bedst mulige tandpleje for de midler byrådet stiller til rådighed. Tandplejens målgruppe er: Alle 0-18 årige med bopæl i kommunen. Personer visiteret til omsorgstandpleje. Personer visiteret til specialtandpleje. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for tandpleje for målgrupperne. Formålet med ydelsen for 0-18 årige: Tandplejen skal sikre, at børn og unge ved god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Formålet med ydelsen for omsorgstandpleje: Sikre god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande, fremme den enkeltes sundhed og trivsel. Hvis brugerens kooperation eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet at lindre smerte. Formål med ydelsen for specialtandpleje: At yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-/mund-/ og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede funktionsniveau. Samt at medvirke til at den enkelte i videst mulig omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. I Norddjurs har politikerne besluttet at tandpleje for børn og unge samt omsorgstandpleje udføres dels på kommunale klinikker og dels hos private tandlæger. Specialtandpleje udføres dels på kommunale klinikker dels i samarbejde med Region Midtjylland. Tandregulering foretages i en fælleskommunal tandreguleringsordning for Norddjurs og Syddjurs kommuner. Der er udarbejdet samarbejdsaftale for ordningen.

3 Status på indsatsområderne: Ny struktur: Som følge af den nye skolestruktur blev personaleressourcerne tilpasset de nye børnetal på klinikkerne. Der er stadig tandklinikker på alle skolerne i den østlige del af Norddjurs. Den decentrale struktur bevirker, at to af klinikkerne er bemandet med tandlæge en dag om ugen, en klinik er bemandet med tandlæge to dage om ugen og en klinik er bemandet med tandlæge tre dage om ugen. De øvrige fire klinikker er fuldt bemandet alle ugens dage. For at få arbejdsplankabalen til at gå op, har det været nødvendigt at lave en del omrokering af personalet. En stor del af personalet har nu mere end et arbejdssted. Den decentrale struktur med de meget små enheder er ressourcekrævende med hensyn til materiel og personaletimer. IT: Det var planen, at elektronisk journal og aftalebog skulle være fuldt implementeret pr. 1.januar Det er lykkedes. Processen har været meget spændende, fordi tandplejen gik direkte fra papir til elektronik. Alt skulle oprettes fra bunden. Opgaven var stor og krævede en ekstraordinær indsat af personalet. IT-afd. har været meget velvillig og behjælpelig. Ombygning: Den tiltrængte ombygning af tandklinikken på Søndre skole er ikke sket endnu. På tandklinikkerne på Østre og Vestre er der indrettet ny steril. Det har været meget tiltrængt og sikrer nu, at vi kan leve op til de anerkendte standarder. I forbindelse med indførelse af IT, er der, for at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, blevet fortaget ændringer af indretning på de fleste klinikker. Klinikhygiejne: Der er indkøbt sterilisationsudstyr til hånd og vinkelstykker. Værdigrundlag: Det var målet, at det overordnede værdigrundlag for Norddjurs Kommune skulle implementeres i Tandplejen. Der er ikke arbejdet konkret med værdier i 2008, men vi er opmærksomme på de overordnede værdier i vores daglige virke. Kompetenceudvikling: Alle medarbejdere har i forbindelse med MUS samtale fået udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. Indsatsområder for Psykisk arbejdsmiljø. Det er planen at arbejde målrettet med sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø.

4 Teambuilding. Det er planen, at arbejde bevidst på at fremme forståelsen for at vi er én tandpleje med fælles ansvar for hele organisationen. IT. Der skal arbejdes med videreudvikling af vore programmer. Det sker i samarbejde med software firmaet. Der skal etableres fælles database for vores fælleskommunale tandregulering. Røntgen. Det er planen at indkøbe digital røntgen til tandklinikkerne Ørum, Østre, Vestre og Søndre. Det vurderes at være for stor en udgift at etablere digital røntgen på de små klinikker. Digital røntgen vil være nødvendig for total afskaffelse af papirjournal. Så længe vi stadig skal tage røntgen på gammeldags facon, skal der oprettes journal, som billederne kan opbevares i. Ombygning. Det er stadig planen at ombygge tandklinikken på Søndre skole. Status på tandsundhed: De vedlagte tabeller er udarbejdet på baggrund af de indberetninger der er foretaget i Desværre har der været problemer med indberetningerne fra Auning, som derfor ikke er medtaget i den samlede statistik for Norddjurs. Som det ses af tabellerne er cariestallene for Norddjurs stort set svarende til landsgennemsnittene. Det har været vores mål at tallene skulle være lige så gode som landsgennemsnittet. Bemærkninger: 2008 har budt på store udfordringer. Omstrukturering som følge af den nye skolestruktur og indførelse af IT har medført et øget arbejdspres. Det har ikke været muligt at overholde intervallerne på 12 mdr.,som vi tilsigter. Personalet har ydet en ekstraordinært stor indsats, men på trods af dette har det ikke været muligt at leve op til vore kvalitetsstandarder, som indeholder et årligt besøg hos tandlægen. Else Vadsholm Overtandlæge

5 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Tabel 1 og år 5år 7år 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 3år 0,19 0,11 0,04 0,05 0,03 0,03 0,26 0, ,01 0,19 0,11 5år 0,99 0,93 1,32 0,3 0,42 0,6 3,61 0,53 1,29 0,11 1,57 0,77 0,34 7år 2,68 3,76 3,91 6,8 4,9 4,83 6,04 2,71 4 3,68 1,5 2,45 2,11 12år 0,93 0,97 0,94 1,55 0,73 1,02 1,91 0,92 0,72 0,97 0,71 1,29 0,45 2,29 15år 2,31 2,07 3,93 (7stk) 1,61 1,18 3,52 1,62 2stk 2,49 1,92, 2,85 1,79 18år 4,41 4,19 6,05 4,21 3,58 2,81 6,85 5,02 4 3,43 4,13 2,15 3, 5 og 7 årige årige er primære tænder 12, 15, og 18 årige permanente tænder Børnene i Auning er optalt manuelt. Auning-tallene indgår ikke i det samlede tal for Norddjurs.

6 Cariesfrie i procent Tabel 3 og år 5år 7år 7 år per 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 3år 95,61 96,36 96, ,14 97,06 94, ,54 93,18 5år 81,6 80,52 74,19 82,61 84,21 85,11 60,61 81,25 78,57 97,37 71,43 81,13 81,25 7år 93,94 51,12 56, ,33 52, ,94 46,15 47,5 56,82 70,83 65,79 7 år per 61,64 92,97 95, , , ,73 89,47 89,47 12år 68,28 64,97 57,58 41,38 73,63 69,7 48, ,61 67,24 63,41 79,55 15år 47,08 48, ,57 55,26 56,72 32,84 41, (2 stk) 45,95 52, ,45 18år 30,82 29,92 22,73 21,43 37,04 27,08 29,09 19,57 23,08 34,78 21,74 44,44 3 og 5 årige årige er primære tænder 7 årige primære tænder/permanente tænder 12, 15 og 18 årige er permanente tænder Børnene i Auning er optalt manuelt. Auning-tallene indgår ikke i det samlede tal for Norddjurs.

7 2008 Procentuel fordeling after DMF-s index >8 flader Tabel år 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 7år 0, år 1,43 1,22 1,1 3,04 3,7 2 15år 6,46 6, ,27 1,49 13,43 1,72 13,52 6,56 6,39 18år 15,79 13,81 27,28 28,57 14,8 4,16 27,27 10,87 15,38 8,68 13,05 3,7 Der er ikke lavet optælling af børnene i Auning

8 Procentuel fordeling efter DMF-s index < 4 flader Tabel år 80 12år år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 7år 99,73 99,68 95, år 94,38 94,3 96,97 89,66 95,6 92,43 83, ,97 96,56 97,73 15år 83,35 83,93 66,67 71,43 89,47 92,54 70,15 89,66 81,09 81,97 89,36 18år 68,97 70, ,15 75,31 81,24 61,82 73,92 69,23 73,92 60,87 77,77 Der er ikke lavet optælling af børnene i Auning.

9 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midtjylland Patientunderlag I 2008 var 2137 personer visiteret til specialtandpleje i 17 af de 18 kommuner. Det er samme antal som i Heraf blev 1213 behandlet i kommunerne af eget personale, hvilket er 321 flere end i 2007 og 964 blev behandlet i Regionen efter aftale, hvilket er tilsvarende færre. Sundhedsstyrelsens beregninger angiver, at der i en befolkningsgruppe på 1,2 mill. borgere (svarende til Region Midtjylland) vil være personer, som tilhører målgruppen for specialtandpleje. Styrelsen har samtidig forventning om en tilslutnings procent på 80 %, hvilket for Region Midtjyllands vedkommende vil være borgere. Der var således en tilslutning i Region Midtjylland i 2008 på 41% af den estimerede målgruppe. Kommunerne forventer samlet en stigning på ca.10% i antal brugere i Den samme forventning fandtes fra 2007 til 2008, men blev ikke opfyldt. Der forventes 199 flere brugere. Organisering 2 kommuner (Århus og Horsens) har løst opgaven selv, og udelukkende købt narkosebehandlingspladser i Regionen. De øvrige kommuner har løst opgaven i samarbejde med Region Midtjylland. Nogle kommuner løser mange af forebyggelses- og behandlingsopgaverne selv og køber kun behandlingspladser i Regionen til de mest komplicerede opgaver. (Se bilag). Andre kommuner løser alene visitation, opsøgende og forebyggende opgaver i kommunalt regi, mens behandlingsopgaverne helt overvejende løses ved køb af pladser i Regionen. Organiseringen er uændret i forhold til 2007, men opgaven løses i større omfang af kommunerne selv jf. ovenstående om patientunderlaget. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2009, idet kommunerne forventer at behandle 277 flere i eget regi end i I alle kommuner er der deltagelse af kommunalt tandplejepersonale i visitation af borgere til tandplejetilbuddene. Økonomi Udgifter. Kommunernes udgifter pr patient ved køb af behandlingspladser i Regionen har varieret fra 6.446,- kr. til ,- kr. Spredningen i pris er mindre end i Denne pris er meget afhængig af, hvor mange patienter der har modtaget behandling i narkose. Prisen pr. patient for behandling i kommunalt regi varierer fra 3.800,- kr. til 5.294,- kr. med børnene som de billigste. Spredningen i denne pris/udgift er mindre end i Kommunerne forventer stigende udgifter i 2009 primært pga. et forventet stigende antal brugere og for enkelte kommuner til udbygning af den opsøgende og forebyggende tandpleje. Kommunerne havde reserveret i alt 423 pladser til generel anæstesi til børn og voksne i Der blev benyttet 416 pladser. Dette svarer til et mindreforbrug på 1,6 % mod et mindreforbrug på 22% i Tallene tyder på, at kommunerne har formået at indstille bestilling af pladser til et niveau tæt på det faktiske forbrug.

10 Bestilte henholdsvis forbrugte narkosepladser i Regional specialtandpleje, Region Midtjylland Antal patienter Bestilte Forbrugte Voksne Børn BUT Børn spec tp I alt Indtægter. Alle kommuner i regionen, bortset fra en kommune, har valgt at opkræve den maximale brugerbetaling på 1560 kr. i 2008-priser. Det faktisk opkrævede beløb varierer på kommuneniveau fra 415 kr. til 1560 kr. Dette er en lidt større spredning end i Flere kommuner havde ikke opgjort brugerbetalingen ved spørgeskemaets udsendelse. Den 18. marts 2009

11 Reserveret og forbrugte GA-pladser 2008 Børn spec Børn I alt I alt Kommun Voksne Voksne tp spec tp Børn BUT Børn BUT forbrugt e Reserveret forbrugt reserveret forbrugt reserveret forbrugt reserveret Randers Syddjurs Norddjurs Odder Århus Horsens Hedenste d Skanderb org Viborg Skive Silkeborg Favrskov Holstebro Ringkjøbin g-skjern Lemvig Herning Struer Ikast Brande

12 Svar fra kommunerne i Region Midtjylland på spørgeskema Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 1/5 i 2008 a. Hvor mange blev af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge b. Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen c. Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger d. Ved ikke Hvor mange personer er indvisiteret i specialtandplejen (kommunale og regionale) pr.1/5 i 2008 Hvor mange af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen Favrskov Hedensted Herning 147 (heraf 60 børn) 84 (heraf 60 børn) 63 0 Holstebro Horsens Ikast-Brande ingen Lemvig Norddjurs 41 (+ca. 70 børn) 4 (+ ca. 70 børn) 37 0 Odder Randers Ringkøbing Skjern Silkeborg 210, inkl 100 børn Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus ialt (inkl 160 børn) (inkl. 160 børn) Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger Ved ikke

13 2. Hvor mange personer forventes at være indvisiteret i specialtandplejen pr. 1/5 i 2009 (ifølge redegørelsen til regionsrådet) a. Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge b. Hvor mange forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen c. Hvor mange forventes behandlet af privat ansatte tandlæger Hvor mange personer forventes indvisiteret i specialtandplejen (kommunale og regionale) Pr.1/5 i 2009 Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge Hvor mange af disse forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen Favrskov Hedensted Herning 140 (heraf 60 børn) Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs 41 (+ca. 70 børn) 4 (+ ca. 70 børn) 37 0 Odder Randers Forventes stigende udgifter på området? Hvis ja hvorfor? NEJ JA Favrskov Hedensted større antal patienter indvisiteret Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Hvor mange af disse forventes behandlet af privat ansatte tandlæger udgifterne til regionen er stigende, og vi forventer fortsat at det opsøgende arbejde vil give flere voksne specialtandplejepatienter pga stigende pt. tal og dermed øget normering Flere henvisninger fra praktiserende tandlæger. Mere opsøgende arbejde. Målgruppen nås endnu ikke helt. Ringkøbing alle 0 Skjern Silkeborg 218 (inkl. 100 børn) Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Ialt (inkl 160 børn) (inkl 160 børn) 921 Norddjurs Odder Randers antal patienter vil stige og der er GA efterslæb fra 2008 Ringkøbing- Skjern flere bliver opmærksomme på tilbuddet. Desuden har vi et efterslæb pga strejken i 2008 Silkeborg pga stigende antal patienter. Primært psykiatriske med stort behandlingsbehov Skanderborg pga flere patienter og flere af disse med behov for GA Skive Struer lille stigning Syddjurs der ses en svag tendens til flere indvisiterede Viborg Århus stigende patientantal. Udbygning af profylaksen

14 4. Hvad er gennemsnitsudgiften pr. specialtandplejepatient i regnskab 2008 (brutto) Findes der opgørelse for gennemsnitsudgift for de specialtandplejepatienter, der behandles i egen kommune og de der behandles i andet regi? Hvis ja a. angiv da gennemsnitsudgiften for specialtandpleje i egen kommune b. og udgiften i andet regi (regionen eller anden kommune) Gennemsnitsudgift pr. specialtandplejepatient i regnskab 2008 (brutto) Gs udgiften for specialtandpleje i egen kommune Favrskov Gs udgiften i andet regi (regionen eller anden kommune) Hedensted Herning Holstebro Horsens (fratrukket egenbetaling) kr. sv t. udgiften til regionen+udgift til eget personalefratrukket egenbetaling (fratrukket egenbetaling, Ej GA BUT) Ikast-Brande kr kr kr. Lemvig kr. Ingen beregning kr. Norddjurs kr. Odder kr., når brugerbetalingen kr kr. er fratrukket Brugerbetalingen er fratrukket Brugerbetalingen er fratrukket Randers kr. 4,600 kr. 8,600 kr. Ringkøbing- Skjern 11,300 kr. 11,300 kr. Regionen Silkeborg Skanderborg kr voksen excl. egenbetaling Nej ikke udregnet kr. voksen excl. egenbetaling kr. voksen excl. egenbetaling Skive Struer kr. egenbetaling fratrukket kr. egenbetaling fratrukket Syddjurs Regnskab endnu ikke?? færdigt. Viborg kr kr kr. Århus kr.

15 Brugermedbetaling a. har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling b. opkræves max brugerbetaling c. hvordan opkræves brugerbetaling efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc? d. Hvilke beløb er der faktisk betalt pr. bruger i 2008? Favrskov Hedensted Ja opkræves max brugerbetaling Ja hvordan opkræves brugerbetaling efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc En gang årligt, beregnet for det antal måneder personen har været med. Efter årets slutning. Næste år kvartalsvis 1114 Ja Ja Herning Ja Der opkræves kvartalsvis efter forbrug af ydelser Holstebro Horsens Ja Ja Månedsvis bagud, træk i pension Ikast-Brande Ja Nej Én gang årligt 415 kr. Hvilke beløb er der faktisk betalt pr. bruger i 2008? Lemvig Ja Ja Månedsvis Ca 1450 kr. i gennemsnit Norddjurs Ja Ja Månedsvis bagud som træk i pension Ca kr. Odder Ja Ja 1xårligt evt. 1x kvartalet 1560 kr. har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling Randers Ja Ja I 2008: årligt Senere: månedligt, bl.a. som træk i pension 800 kr. Ringkøbing- Ja Ja kvartalsvis 530 kr. Skjern Silkeborg Ja Ja Regning ved årets udgang kr, i alt for Skanderborg Ja Ja Regning for et helt år Handicapafd. har endnu ikke udsendt regning for 2008 Skive Struer Ja Ja Månedlig træk i pension/kvartalsvis Regning der tilbagebetales for meget indbetalt i jan 2009 Syddjurs Ja Ja 2008 betales én gang pr. år. Fra 2009 opkræves 1xpr. måned Viborg Århus ja Gennemsnitligt er der opkræver kr. Nej ja Månedsvis Ca Ja, hvis ydelsern overstiger max. Efter regning beløb Voksne: 820 kr er der skrevet regning for pr. patient. Der er betalt ca. 600 kr. pr. patient

16 5. Hvem foretager visitation til specialtandplejen sæt (gerne flere) a. den kommunale tandpleje (dvs tandplejen visiterer mellem omsorgstandpleje og specialtandplejepatienter)? b. særligt uddannede i visitation kommunal visitationsenhed eller lignende? c. andre kommunalt ansatte uden særlig viden om visitation (terapeuter, sygeplejersker, institutionsledere, etc)? d. andre angiv hvem e. ved ikke Favrskov Hedensted Herning Holstebro den kommunale tandpleje (dvs tandplejen visiterer mellem omsorgstandpleje og specialtandplejepatienter)? KTP visiterer til spec.tp. og omvisiterer mellem oms.tp og spec. tp særligt uddannede i visitation kommunal visitationsenhed eller lignende? andre kommunalt ansatte uden særlig viden om visitation (terapeuter, sygeplejersker, institutionsledere, etc)? andre angiv hvem Privatpraktiserende læger Ved ikke Horsens Kommunal tp-chef + kontaktperson med kendskab til angøgers handicap Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Brugers kontaktperson inddrages Skanderborg Skive Struer () Syddjurs Viborg Tandplejen Århus Den Kommunale tandpleje visiterer til specialtandplejen men ikke til omsorgstandplejen

17 6. Organisering af specialtandplejen sæt et kryds a. løser kommunen hele opgaven selv? b. løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? c. har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? løser kommunen hele opgaven selv? løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? Favrskov Hedensted + regionen Herning Holstebro Horsens GA-delen Ikast-Brande nej Lemvig opgaven løses hovedsageligt i regionen Norddjurs Odder med regionen Randers Ringkøbing-Skjern undtagen information og undervisning af omsorgspersoner/institutioner Silkeborg Skanderborg Skive Struer regionen varetager behandlingsopgaven Syddjurs Viborg Århus Bemærkninger:

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0 Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen.dk 1

Sundhedsplejersketelefonen.dk 1 Sundhedsplejersketelefonen.dk 1 Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland Årsrapport 2011 Årsrapporten er udarbejdet af sundhedsplejerske MPH, Ingeborg Kristensen, Region Midtjylland, i samarbejde

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere