Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009"

Transkript

1 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

2 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: Grenaa, den 28. marts Årsberetning for Norddjurs Kommunale Tandpleje Det er Norddjurs Kommunale Tandplejes opgave at sikre den bedst mulige tandpleje for de midler byrådet stiller til rådighed. Tandplejens målgruppe er: Alle 0-18 årige med bopæl i kommunen. Personer visiteret til omsorgstandpleje. Personer visiteret til specialtandpleje. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for tandpleje for målgrupperne. Formålet med ydelsen for 0-18 årige: Tandplejen skal sikre, at børn og unge ved god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Formålet med ydelsen for omsorgstandpleje: Sikre god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande, fremme den enkeltes sundhed og trivsel. Hvis brugerens kooperation eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet at lindre smerte. Formål med ydelsen for specialtandpleje: At yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-/mund-/ og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede funktionsniveau. Samt at medvirke til at den enkelte i videst mulig omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. I Norddjurs har politikerne besluttet at tandpleje for børn og unge samt omsorgstandpleje udføres dels på kommunale klinikker og dels hos private tandlæger. Specialtandpleje udføres dels på kommunale klinikker dels i samarbejde med Region Midtjylland. Tandregulering foretages i en fælleskommunal tandreguleringsordning for Norddjurs og Syddjurs kommuner. Der er udarbejdet samarbejdsaftale for ordningen.

3 Status på indsatsområderne: Ny struktur: Som følge af den nye skolestruktur blev personaleressourcerne tilpasset de nye børnetal på klinikkerne. Der er stadig tandklinikker på alle skolerne i den østlige del af Norddjurs. Den decentrale struktur bevirker, at to af klinikkerne er bemandet med tandlæge en dag om ugen, en klinik er bemandet med tandlæge to dage om ugen og en klinik er bemandet med tandlæge tre dage om ugen. De øvrige fire klinikker er fuldt bemandet alle ugens dage. For at få arbejdsplankabalen til at gå op, har det været nødvendigt at lave en del omrokering af personalet. En stor del af personalet har nu mere end et arbejdssted. Den decentrale struktur med de meget små enheder er ressourcekrævende med hensyn til materiel og personaletimer. IT: Det var planen, at elektronisk journal og aftalebog skulle være fuldt implementeret pr. 1.januar Det er lykkedes. Processen har været meget spændende, fordi tandplejen gik direkte fra papir til elektronik. Alt skulle oprettes fra bunden. Opgaven var stor og krævede en ekstraordinær indsat af personalet. IT-afd. har været meget velvillig og behjælpelig. Ombygning: Den tiltrængte ombygning af tandklinikken på Søndre skole er ikke sket endnu. På tandklinikkerne på Østre og Vestre er der indrettet ny steril. Det har været meget tiltrængt og sikrer nu, at vi kan leve op til de anerkendte standarder. I forbindelse med indførelse af IT, er der, for at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, blevet fortaget ændringer af indretning på de fleste klinikker. Klinikhygiejne: Der er indkøbt sterilisationsudstyr til hånd og vinkelstykker. Værdigrundlag: Det var målet, at det overordnede værdigrundlag for Norddjurs Kommune skulle implementeres i Tandplejen. Der er ikke arbejdet konkret med værdier i 2008, men vi er opmærksomme på de overordnede værdier i vores daglige virke. Kompetenceudvikling: Alle medarbejdere har i forbindelse med MUS samtale fået udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. Indsatsområder for Psykisk arbejdsmiljø. Det er planen at arbejde målrettet med sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø.

4 Teambuilding. Det er planen, at arbejde bevidst på at fremme forståelsen for at vi er én tandpleje med fælles ansvar for hele organisationen. IT. Der skal arbejdes med videreudvikling af vore programmer. Det sker i samarbejde med software firmaet. Der skal etableres fælles database for vores fælleskommunale tandregulering. Røntgen. Det er planen at indkøbe digital røntgen til tandklinikkerne Ørum, Østre, Vestre og Søndre. Det vurderes at være for stor en udgift at etablere digital røntgen på de små klinikker. Digital røntgen vil være nødvendig for total afskaffelse af papirjournal. Så længe vi stadig skal tage røntgen på gammeldags facon, skal der oprettes journal, som billederne kan opbevares i. Ombygning. Det er stadig planen at ombygge tandklinikken på Søndre skole. Status på tandsundhed: De vedlagte tabeller er udarbejdet på baggrund af de indberetninger der er foretaget i Desværre har der været problemer med indberetningerne fra Auning, som derfor ikke er medtaget i den samlede statistik for Norddjurs. Som det ses af tabellerne er cariestallene for Norddjurs stort set svarende til landsgennemsnittene. Det har været vores mål at tallene skulle være lige så gode som landsgennemsnittet. Bemærkninger: 2008 har budt på store udfordringer. Omstrukturering som følge af den nye skolestruktur og indførelse af IT har medført et øget arbejdspres. Det har ikke været muligt at overholde intervallerne på 12 mdr.,som vi tilsigter. Personalet har ydet en ekstraordinært stor indsats, men på trods af dette har det ikke været muligt at leve op til vore kvalitetsstandarder, som indeholder et årligt besøg hos tandlægen. Else Vadsholm Overtandlæge

5 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Tabel 1 og år 5år 7år 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 3år 0,19 0,11 0,04 0,05 0,03 0,03 0,26 0, ,01 0,19 0,11 5år 0,99 0,93 1,32 0,3 0,42 0,6 3,61 0,53 1,29 0,11 1,57 0,77 0,34 7år 2,68 3,76 3,91 6,8 4,9 4,83 6,04 2,71 4 3,68 1,5 2,45 2,11 12år 0,93 0,97 0,94 1,55 0,73 1,02 1,91 0,92 0,72 0,97 0,71 1,29 0,45 2,29 15år 2,31 2,07 3,93 (7stk) 1,61 1,18 3,52 1,62 2stk 2,49 1,92, 2,85 1,79 18år 4,41 4,19 6,05 4,21 3,58 2,81 6,85 5,02 4 3,43 4,13 2,15 3, 5 og 7 årige årige er primære tænder 12, 15, og 18 årige permanente tænder Børnene i Auning er optalt manuelt. Auning-tallene indgår ikke i det samlede tal for Norddjurs.

6 Cariesfrie i procent Tabel 3 og år 5år 7år 7 år per 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 3år 95,61 96,36 96, ,14 97,06 94, ,54 93,18 5år 81,6 80,52 74,19 82,61 84,21 85,11 60,61 81,25 78,57 97,37 71,43 81,13 81,25 7år 93,94 51,12 56, ,33 52, ,94 46,15 47,5 56,82 70,83 65,79 7 år per 61,64 92,97 95, , , ,73 89,47 89,47 12år 68,28 64,97 57,58 41,38 73,63 69,7 48, ,61 67,24 63,41 79,55 15år 47,08 48, ,57 55,26 56,72 32,84 41, (2 stk) 45,95 52, ,45 18år 30,82 29,92 22,73 21,43 37,04 27,08 29,09 19,57 23,08 34,78 21,74 44,44 3 og 5 årige årige er primære tænder 7 årige primære tænder/permanente tænder 12, 15 og 18 årige er permanente tænder Børnene i Auning er optalt manuelt. Auning-tallene indgår ikke i det samlede tal for Norddjurs.

7 2008 Procentuel fordeling after DMF-s index >8 flader Tabel år 12år 15år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 7år 0, år 1,43 1,22 1,1 3,04 3,7 2 15år 6,46 6, ,27 1,49 13,43 1,72 13,52 6,56 6,39 18år 15,79 13,81 27,28 28,57 14,8 4,16 27,27 10,87 15,38 8,68 13,05 3,7 Der er ikke lavet optælling af børnene i Auning

8 Procentuel fordeling efter DMF-s index < 4 flader Tabel år 80 12år år 18år 0 Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen Land Norddjurs Mølle Toubro Vestre Østre Søndre Glesborg Voldby Ørum Vivild Auning Lene Nielsen 7år 99,73 99,68 95, år 94,38 94,3 96,97 89,66 95,6 92,43 83, ,97 96,56 97,73 15år 83,35 83,93 66,67 71,43 89,47 92,54 70,15 89,66 81,09 81,97 89,36 18år 68,97 70, ,15 75,31 81,24 61,82 73,92 69,23 73,92 60,87 77,77 Der er ikke lavet optælling af børnene i Auning.

9 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midtjylland Patientunderlag I 2008 var 2137 personer visiteret til specialtandpleje i 17 af de 18 kommuner. Det er samme antal som i Heraf blev 1213 behandlet i kommunerne af eget personale, hvilket er 321 flere end i 2007 og 964 blev behandlet i Regionen efter aftale, hvilket er tilsvarende færre. Sundhedsstyrelsens beregninger angiver, at der i en befolkningsgruppe på 1,2 mill. borgere (svarende til Region Midtjylland) vil være personer, som tilhører målgruppen for specialtandpleje. Styrelsen har samtidig forventning om en tilslutnings procent på 80 %, hvilket for Region Midtjyllands vedkommende vil være borgere. Der var således en tilslutning i Region Midtjylland i 2008 på 41% af den estimerede målgruppe. Kommunerne forventer samlet en stigning på ca.10% i antal brugere i Den samme forventning fandtes fra 2007 til 2008, men blev ikke opfyldt. Der forventes 199 flere brugere. Organisering 2 kommuner (Århus og Horsens) har løst opgaven selv, og udelukkende købt narkosebehandlingspladser i Regionen. De øvrige kommuner har løst opgaven i samarbejde med Region Midtjylland. Nogle kommuner løser mange af forebyggelses- og behandlingsopgaverne selv og køber kun behandlingspladser i Regionen til de mest komplicerede opgaver. (Se bilag). Andre kommuner løser alene visitation, opsøgende og forebyggende opgaver i kommunalt regi, mens behandlingsopgaverne helt overvejende løses ved køb af pladser i Regionen. Organiseringen er uændret i forhold til 2007, men opgaven løses i større omfang af kommunerne selv jf. ovenstående om patientunderlaget. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2009, idet kommunerne forventer at behandle 277 flere i eget regi end i I alle kommuner er der deltagelse af kommunalt tandplejepersonale i visitation af borgere til tandplejetilbuddene. Økonomi Udgifter. Kommunernes udgifter pr patient ved køb af behandlingspladser i Regionen har varieret fra 6.446,- kr. til ,- kr. Spredningen i pris er mindre end i Denne pris er meget afhængig af, hvor mange patienter der har modtaget behandling i narkose. Prisen pr. patient for behandling i kommunalt regi varierer fra 3.800,- kr. til 5.294,- kr. med børnene som de billigste. Spredningen i denne pris/udgift er mindre end i Kommunerne forventer stigende udgifter i 2009 primært pga. et forventet stigende antal brugere og for enkelte kommuner til udbygning af den opsøgende og forebyggende tandpleje. Kommunerne havde reserveret i alt 423 pladser til generel anæstesi til børn og voksne i Der blev benyttet 416 pladser. Dette svarer til et mindreforbrug på 1,6 % mod et mindreforbrug på 22% i Tallene tyder på, at kommunerne har formået at indstille bestilling af pladser til et niveau tæt på det faktiske forbrug.

10 Bestilte henholdsvis forbrugte narkosepladser i Regional specialtandpleje, Region Midtjylland Antal patienter Bestilte Forbrugte Voksne Børn BUT Børn spec tp I alt Indtægter. Alle kommuner i regionen, bortset fra en kommune, har valgt at opkræve den maximale brugerbetaling på 1560 kr. i 2008-priser. Det faktisk opkrævede beløb varierer på kommuneniveau fra 415 kr. til 1560 kr. Dette er en lidt større spredning end i Flere kommuner havde ikke opgjort brugerbetalingen ved spørgeskemaets udsendelse. Den 18. marts 2009

11 Reserveret og forbrugte GA-pladser 2008 Børn spec Børn I alt I alt Kommun Voksne Voksne tp spec tp Børn BUT Børn BUT forbrugt e Reserveret forbrugt reserveret forbrugt reserveret forbrugt reserveret Randers Syddjurs Norddjurs Odder Århus Horsens Hedenste d Skanderb org Viborg Skive Silkeborg Favrskov Holstebro Ringkjøbin g-skjern Lemvig Herning Struer Ikast Brande

12 Svar fra kommunerne i Region Midtjylland på spørgeskema Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 1/5 i 2008 a. Hvor mange blev af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge b. Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen c. Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger d. Ved ikke Hvor mange personer er indvisiteret i specialtandplejen (kommunale og regionale) pr.1/5 i 2008 Hvor mange af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen Favrskov Hedensted Herning 147 (heraf 60 børn) 84 (heraf 60 børn) 63 0 Holstebro Horsens Ikast-Brande ingen Lemvig Norddjurs 41 (+ca. 70 børn) 4 (+ ca. 70 børn) 37 0 Odder Randers Ringkøbing Skjern Silkeborg 210, inkl 100 børn Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus ialt (inkl 160 børn) (inkl. 160 børn) Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger Ved ikke

13 2. Hvor mange personer forventes at være indvisiteret i specialtandplejen pr. 1/5 i 2009 (ifølge redegørelsen til regionsrådet) a. Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge b. Hvor mange forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen c. Hvor mange forventes behandlet af privat ansatte tandlæger Hvor mange personer forventes indvisiteret i specialtandplejen (kommunale og regionale) Pr.1/5 i 2009 Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge Hvor mange af disse forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen Favrskov Hedensted Herning 140 (heraf 60 børn) Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs 41 (+ca. 70 børn) 4 (+ ca. 70 børn) 37 0 Odder Randers Forventes stigende udgifter på området? Hvis ja hvorfor? NEJ JA Favrskov Hedensted større antal patienter indvisiteret Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Hvor mange af disse forventes behandlet af privat ansatte tandlæger udgifterne til regionen er stigende, og vi forventer fortsat at det opsøgende arbejde vil give flere voksne specialtandplejepatienter pga stigende pt. tal og dermed øget normering Flere henvisninger fra praktiserende tandlæger. Mere opsøgende arbejde. Målgruppen nås endnu ikke helt. Ringkøbing alle 0 Skjern Silkeborg 218 (inkl. 100 børn) Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Ialt (inkl 160 børn) (inkl 160 børn) 921 Norddjurs Odder Randers antal patienter vil stige og der er GA efterslæb fra 2008 Ringkøbing- Skjern flere bliver opmærksomme på tilbuddet. Desuden har vi et efterslæb pga strejken i 2008 Silkeborg pga stigende antal patienter. Primært psykiatriske med stort behandlingsbehov Skanderborg pga flere patienter og flere af disse med behov for GA Skive Struer lille stigning Syddjurs der ses en svag tendens til flere indvisiterede Viborg Århus stigende patientantal. Udbygning af profylaksen

14 4. Hvad er gennemsnitsudgiften pr. specialtandplejepatient i regnskab 2008 (brutto) Findes der opgørelse for gennemsnitsudgift for de specialtandplejepatienter, der behandles i egen kommune og de der behandles i andet regi? Hvis ja a. angiv da gennemsnitsudgiften for specialtandpleje i egen kommune b. og udgiften i andet regi (regionen eller anden kommune) Gennemsnitsudgift pr. specialtandplejepatient i regnskab 2008 (brutto) Gs udgiften for specialtandpleje i egen kommune Favrskov Gs udgiften i andet regi (regionen eller anden kommune) Hedensted Herning Holstebro Horsens (fratrukket egenbetaling) kr. sv t. udgiften til regionen+udgift til eget personalefratrukket egenbetaling (fratrukket egenbetaling, Ej GA BUT) Ikast-Brande kr kr kr. Lemvig kr. Ingen beregning kr. Norddjurs kr. Odder kr., når brugerbetalingen kr kr. er fratrukket Brugerbetalingen er fratrukket Brugerbetalingen er fratrukket Randers kr. 4,600 kr. 8,600 kr. Ringkøbing- Skjern 11,300 kr. 11,300 kr. Regionen Silkeborg Skanderborg kr voksen excl. egenbetaling Nej ikke udregnet kr. voksen excl. egenbetaling kr. voksen excl. egenbetaling Skive Struer kr. egenbetaling fratrukket kr. egenbetaling fratrukket Syddjurs Regnskab endnu ikke?? færdigt. Viborg kr kr kr. Århus kr.

15 Brugermedbetaling a. har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling b. opkræves max brugerbetaling c. hvordan opkræves brugerbetaling efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc? d. Hvilke beløb er der faktisk betalt pr. bruger i 2008? Favrskov Hedensted Ja opkræves max brugerbetaling Ja hvordan opkræves brugerbetaling efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc En gang årligt, beregnet for det antal måneder personen har været med. Efter årets slutning. Næste år kvartalsvis 1114 Ja Ja Herning Ja Der opkræves kvartalsvis efter forbrug af ydelser Holstebro Horsens Ja Ja Månedsvis bagud, træk i pension Ikast-Brande Ja Nej Én gang årligt 415 kr. Hvilke beløb er der faktisk betalt pr. bruger i 2008? Lemvig Ja Ja Månedsvis Ca 1450 kr. i gennemsnit Norddjurs Ja Ja Månedsvis bagud som træk i pension Ca kr. Odder Ja Ja 1xårligt evt. 1x kvartalet 1560 kr. har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling Randers Ja Ja I 2008: årligt Senere: månedligt, bl.a. som træk i pension 800 kr. Ringkøbing- Ja Ja kvartalsvis 530 kr. Skjern Silkeborg Ja Ja Regning ved årets udgang kr, i alt for Skanderborg Ja Ja Regning for et helt år Handicapafd. har endnu ikke udsendt regning for 2008 Skive Struer Ja Ja Månedlig træk i pension/kvartalsvis Regning der tilbagebetales for meget indbetalt i jan 2009 Syddjurs Ja Ja 2008 betales én gang pr. år. Fra 2009 opkræves 1xpr. måned Viborg Århus ja Gennemsnitligt er der opkræver kr. Nej ja Månedsvis Ca Ja, hvis ydelsern overstiger max. Efter regning beløb Voksne: 820 kr er der skrevet regning for pr. patient. Der er betalt ca. 600 kr. pr. patient

16 5. Hvem foretager visitation til specialtandplejen sæt (gerne flere) a. den kommunale tandpleje (dvs tandplejen visiterer mellem omsorgstandpleje og specialtandplejepatienter)? b. særligt uddannede i visitation kommunal visitationsenhed eller lignende? c. andre kommunalt ansatte uden særlig viden om visitation (terapeuter, sygeplejersker, institutionsledere, etc)? d. andre angiv hvem e. ved ikke Favrskov Hedensted Herning Holstebro den kommunale tandpleje (dvs tandplejen visiterer mellem omsorgstandpleje og specialtandplejepatienter)? KTP visiterer til spec.tp. og omvisiterer mellem oms.tp og spec. tp særligt uddannede i visitation kommunal visitationsenhed eller lignende? andre kommunalt ansatte uden særlig viden om visitation (terapeuter, sygeplejersker, institutionsledere, etc)? andre angiv hvem Privatpraktiserende læger Ved ikke Horsens Kommunal tp-chef + kontaktperson med kendskab til angøgers handicap Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Brugers kontaktperson inddrages Skanderborg Skive Struer () Syddjurs Viborg Tandplejen Århus Den Kommunale tandpleje visiterer til specialtandplejen men ikke til omsorgstandplejen

17 6. Organisering af specialtandplejen sæt et kryds a. løser kommunen hele opgaven selv? b. løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? c. har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? løser kommunen hele opgaven selv? løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? Favrskov Hedensted + regionen Herning Holstebro Horsens GA-delen Ikast-Brande nej Lemvig opgaven løses hovedsageligt i regionen Norddjurs Odder med regionen Randers Ringkøbing-Skjern undtagen information og undervisning af omsorgspersoner/institutioner Silkeborg Skanderborg Skive Struer regionen varetager behandlingsopgaven Syddjurs Viborg Århus Bemærkninger:

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 Finn Breinholt Larsen, seniorforsker, programleder CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Præsentationsrunde 2. Om undersøgelsen 3. Læsevejledning

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1 Svenborg stahek@svendborg.dk 62 23 40 95 40 heraf 9 tandlæger Pt.grundlag 12.500 Omsorgspt 250 Profylakse, cariesbehandling, kirurgi, omsorgstandpleje, ortodonti. Jammerbugt kry@jammerbugt.dk 72 57 85

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

special- og omsorgstandpleje

special- og omsorgstandpleje Fuglsang Belysning af forskelligheden af special- og omsorgstandplejen i 17 kommuner i Danmark Anne Frida Birk DKTE special- og omsorgstandpleje Opgaven er udarbejdet af: Vejleder: Dato for aflevering:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Notat. Status vedr. genoptr. Indledning.

Notat. Status vedr. genoptr. Indledning. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. marts 2011 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Status vedr. genoptr ningsplaner marts 2011 Notatet sendes/sendt til: Udvalget for sundhed og

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere