Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021"

Transkript

1 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden Februar 2012

2 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3 Fremskrivning af efterspørgslen efter pædagoger i Region Midtjylland...4 Fremskrivning af mangel på pædagoger i Region Midtjylland...5 Bilag 1: Udbud af, efterspørgsel efter og mangel på pædagoger fordelt på landsdele...7 Bilag 2: Kommuneopdelte baggrundsdata...8 Bilag 3: Den historiske ledighedsudvikling for pædagoger Bilag 4: Optag og gennemførelse på pædagoguddannelserne i Region Midtjylland Bilag 5: Den anvendte metode

3 Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland Udbudsscenariet er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning kombineret med uddannelses- og erhvervsfrekvenser beregnet ud fra pædagogernes nuværende uddannelses- og erhvervsmønstre. Tilbagetrækningsreformens betydning for erhvervsfrekvensen for årige er indarbejdet. I beregningerne af uddannelsesfrekvensen er det antaget, at ingen uddanner sig til pædagog efter de er fyldt 35 år. Der er dog reelt også personer, som gennemfører en pædagoguddannelse i en højere alder end 35 år. Det betyder, at der alt andet lige er en lille undervurdering af udbuddet af pædagoger i fremskrivningen. Ovenstående antagelse betyder, at uddannelsesfrekvensen for personer over 35 år følger persongruppen. Med andre ord vil uddannelsesfrekvensen for 40-årige i 2013 være lige med uddannelsesfrekvensen for 41-årige i For personer fra 22 år til og med 35 år beregnes uddannelsesfrekvensen ud fra tilgangen til pædagoguddannelser og gennemførelsesfrekvensen. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig tilgang i Region Midtjylland i perioden på 932 personer. Dette tal omfatter gruppen af årige, der er optaget i perioden p.g.a. antagelsen om, at 35 år er den højeste alder for gennemførelse af en pædagoguddannelse. Det faktiske optag i 2010 var personer. Forskellen til de 932 skyldes dels, at der også er optaget personer over 31 år og dels, at optaget har været stigende de senere år (se bilag 4). Gennemførelsesfrekvensen er 77,7%. Det antages altså, at uddannelsesfrekvensen og ikke det absolutte optag er konstant i perioden. Det betyder, at det årlige optag varierer med antallet af personer mellem 18 og 31 år. Se Bilag 5 for en nærmere beskrivelse af den anvendte fremskrivningsmetode. Scenariet viser en stigning i udbuddet af pædagoger frem mod 2021, således at der vil være knapt flere pædagoger i 2021 end i Inkluderet i dette tal er yderligere pædagoger i Region Midtjylland i 2021 som konsekvens af Tilbagetrækningsreformen. Scenariet viser en kraftig stigning i udbuddet i Østjylland og en moderat stigning i udbuddet i Vestjylland. En oversigt over udbuddet af pædagoger fordelt på Østjylland og Vestjylland findes i bilag Udbud af pædagoger

4 Fremskrivning af efterspørgslen efter pædagoger i Region Midtjylland Der er udarbejdet to scenarier for efterspørgslen efter pædagoger i Region Midtjylland i perioden : Brugergruppescenariet. Her antages udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger at følge udviklingen i den primære brugergruppe, som er børn i alderen 1-9 år. Nulvækstscenariet. Her antages efterspørgslen efter pædagoger at forblive uændret på niveauet. Brugergruppescenariet vurderer efterspørgslen efter alle typer pædagoger med udgangspunkt i antallet af børn i alderen 1-9 år. Det antages, at udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger til de typer af arbejdspladser, der ikke er beskæftiget med børn i alderen 1-9 år (eksempelvis socialpædagoger), følger samme udvikling som for de, der er beskæftiget med denne gruppe. Se bilag 5 for en nærmere beskrivelse af den anvendte metode i fremskrivningen af efterspørgslen. Brugergruppescenariet viser en faldende efterspørgsel efter pædagoger frem mod Det skyldes et fald i antallet af børn i alderen 1-9 år. Børnetallet - og dermed efterspørgslen - begynder at stige igen fra 2017, for i 2021 at ende på et niveau, der ligger en smule over 2010-udgangspunktet. Brugergruppescenariet viser en stigende efterspørgsel efter pædagoger i Østjylland og en faldende efterspørgsel efter pædagoger i Vestjylland. En oversigt over efterspørgslen efter pædagoger fordelt på Østjylland og Vestjylland findes i bilag 1. 4

5 Efterspørgsel efter pædagoger Brugergruppescenarie Nulvækstscenarie Fremskrivning af mangel på pædagoger i Region Midtjylland Nedenstående figur kombinerer udbudsscenariet med de to efterspørgselsscenarier i en oversigt over manglen på pædagoger. Er manglen negativ, betyder det, at der er et overskud af pædagoger i arbejdsstyrken. Begge scenarier lægger ud med et overskud af pædagoger. Det er i overensstemmelse med oversigten over pædagogernes ledighedsudvikling i perioden i Bilag 3, der viser, at der ved indgangen til 2010 var ca. 400 ledige pædagoger. Både nulvækstscenariet og brugergruppescenariet når frem til, at der vil være et overskud på omkring pædagoger i Midtjylland i Mens nulvækstscenariet viser en jævn stigning i overskuddet af pædagoger, flader kurven for brugergruppescenariet ud i 2019, og viser en meget svag tendens til et faldende overskud de næste to år. Både Østjylland og Vestjylland vil stå med et overskud af pædagoger i En oversigt over balancen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter pædagoger fordelt på Østjylland og Vestjylland findes i bilag 1. 5

6 2 scenarier for mangel på pædagoger Brugergruppescenarie Nulvækstscenarie 6

7 Bilag 1: Udbud af, efterspørgsel efter og mangel på pædagoger fordelt på Øst og Vest i Region Midtjylland Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Østjylland. Brugergruppescenariet Manglen på pædagoger i Østjylland. Brugergruppescenariet Overskud af pædagoger Udbud Efterspørgsel Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Vestjylland. Brugergruppescenariet Manglen på pædagoger i Vestjylland. Brugergruppescenariet Overskud af pædagoger Udbud Efterspørgsel Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Midtjylland. Brugergruppescenariet Manglen på pædagoger i Region Midtjylland. Brugergruppescenariet Overskud af pædagoger Udbud Efterspørgsel 7

8 Bilag 2: Kommuneopdelte baggrundsdata Arbejdsmarkedsbalance for personer med en mellemlang videregående pædagoguddannelse, 2010 Befolkning Arbejdsstyrken Arbejdsløshed Beskæftigelse efter bopæl + Indpendling - Udpendling = Beskæftigelse efter arbejdssted Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Århus Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Region Midtjylland i alt Kilde: SAM-K 8

9 Fordeling af pædagoger på institutionstype/jobområde (opgjort ud fra stilling/overenskomstområde), otober % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Århus Herning Holstebro Ikast Brande Lemvig Ringkøbing Skjern Skive Struer Viborg Region Midtjylland Midtjylland ialt Daginst./klub/skolefr. Døgninst. Forebyg. og dagbehandl. omr. Dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogiske konsulenter Særlige stillinger Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor. Bemærk at dette er den eneste figur, hvor pædagoger er defineret ud fra deres stillingsbetegnelse (overenskomstområde) frem for ud fra deres uddannelse. Omfatter udelukkende personer, der har en kommune eller region som arbejdsgiver (med en overenskomstmæssig ansættelse som pædagog). 9

10 Fordeling af pædagoger på institutionstype/jobområde (opgjort ud fra stilling/overenskomstområde), oktober 2011 (datagrundlag for figuren side 8) Daginst./klub/ Forebyg. og Pædagogisk uddannede skolefr. 1 Døgninst. 2 dagbehandl. omr. 3 Dagplejeordninger 4 ledere 5 Pædagogiske konsulenter 6 Særlige stillinger 7 Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Århus Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Region Midtjylland Midtjylland i alt Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor. Bemærk at dette er den eneste tabel, hvor pædagoger er defineret ud fra deres stillingsbetegnelse (overenskomstområde) frem for ud fra deres uddannelse. Omfatter udelukkende personer, der har en kommune eller region som arbejdsgiver (med en overenskomstmæssig ansættelse som pædagog). I alt 1 Pædagoger, souschefer/afdelingsledere, stedfortrædere, støttepædagoger 2 Socialpædagoger, socialpædagogiske konsulenter, souschefetr pgf.94-institutioner, stedfortrædere/afdelingsledere 3 Pædagoger 4 Dagplejepædagoger, pædagoger i pladsanvisningen, stedfortrædere 5 Ledere 6 Pædagogiske konsulenter 7 Pædagoger 10

11 Befolkningsfremskrivning , 1-9-årige fordelt på kommuner i Region Midtjylland Favrskov 1-2 år år år Hedensted 1-2 år år år Horsens 1-2 år år år Norddjurs 1-2 år år år Odder 1-2 år år år Randers 1-2 år år år Samsø 1-2 år år år Silkeborg 1-2 år år år

12 Skanderborg 1-2 år år år Syddjurs 1-2 år år år Aarhus 1-2 år år år Herning 1-2 år år år Holstebro 1-2 år år år Ikast-Brande 1-2 år år år Lemvig 1-2 år år år Ringkøbing-Skjern 1-2 år år år

13 Skive 1-2 år år år Struer 1-2 år år år Viborg 1-2 år år år Region Midtjylland 1-2 år år år Kilde: Danmarks Statistik 13

14 Aldersfordeling for pædagoger i arbejdsstyrken i Region Midtjylland, fordelt på kommuner, 2010 (faktisk antal) årige årige årige årige årige årige årige Alle Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Århus Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Region Midtjylland Kilde: SAM-K 14

15 Aldersfordeling for pædagoger i arbejdsstyrken i Region Midtjylland, fordelt på kommuner, 2010 (procent) årige årige årige årige årige årige årige Alle Favrskov - 5% 31% 29% 29% 4% 1% 100% Hedensted 1% 7% 31% 32% 24% 3% 2% 100% Horsens 0% 7% 31% 29% 28% 4% 1% 100% Norddjurs 0% 4% 26% 32% 33% 5% 1% 100% Odder 0% 4% 25% 31% 34% 6% - 100% Randers 1% 8% 31% 32% 25% 3% 0% 100% Samsø 0% - 17% 20% 50% 8% - 100% Silkeborg - 6% 27% 31% 32% 4% 1% 100% Skanderborg 0% 3% 24% 32% 35% 5% 1% 100% Syddjurs - 3% 25% 32% 33% 6% 1% 100% Århus 0% 9% 26% 28% 32% 5% 1% 100% Herning 0% 8% 30% 32% 25% 4% 1% 100% Holstebro - 9% 30% 28% 28% 4% 0% 100% Ikast-Brande 1% 7% 31% 32% 26% 3% 0% 100% Lemvig 0% 4% 26% 38% 30% 3% - 100% Ringkøbing-Skjern 1% 8% 30% 28% 27% 5% 1% 100% Skive 0% 7% 28% 31% 29% 4% 1% 100% Struer 0% 7% 24% 31% 35% 3% 1% 100% Viborg 0% 10% 29% 30% 27% 3% 1% 100% Region Midtjylland 0% 7% 28% 30% 30% 4% 1% 100% Kilde: SAM-K 15

16 Bilag 3: Den historiske ledighedsudvikling for pædagoger Antal fuldtidsledige (bruttoledige) Børne og Ungdomspædagoger (BUPL A) og Socialpædagoger (SLA) i Region Midtjylland M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Kilde: Danmarks Statistik (foreløbige tal) 16

17 Bilag 4: Optag og gennemførelse på pædagoguddannelserne i Region Midtjylland Optag på pædagoguddannelserne i Region Midtjylland (Pædagog, prof. bach.), Uddannelsesinstitution Kommune VIA University College: Pædagoguddannelsen i Holstebro VIA University College: Pædagoguddannelsen i Horsens VIA University College: Pædagoguddannelsen i Ikast VIA University College: Pædagoguddannelsen i Randers VIA University College: Pædagoguddannelsen i Viborg VIA University College: Pædagoguddannelsen Jydsk VIA University College: Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Holstebro Horsens Ikast-Brande Randers Viborg Aarhus Aarhus Rudolf Steiner Pædagogseminariet Skanderborg I alt Kilde: Undervisningsministeriets statistikbank 17

18 Antal studerende, der har gennemført pædagoguddannelser i Region Midtjylland (Pædagog, prof. bach.), Uddannelsesinstitution Kommune VIA University College: Pædagoguddannelsen i Holstebro VIA University College: Pædagoguddannelsen i Horsens VIA University College: Pædagoguddannelsen i Ikast VIA University College: Pædagoguddannelsen i Randers VIA University College: Pædagoguddannelsen i Viborg VIA University College: Pædagoguddannelsen Jydsk VIA University College: Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Holstebro Horsens Ikast-Brande Randers Viborg Aarhus Aarhus Rudolf Steiner Pædagogseminariet Skanderborg 11 I alt Kilde: Undervisningsministeriets statistikbank 18

19 Bilag 5: Den anvendte metode Metoden for udbuds- og brugergruppescenariet følger, med små afvigelser, den metode, der er anvendt af COWI i f.m. en analyse af Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland fra november Analysen omfatter pædagoger i Region Midtjylland. På efterspørgselssiden defineres det som antal beskæftigede personer med en mellemlang videregående pædagoguddannelse, der har arbejdssted i Region Midtjylland. På udbudssiden defineres det som antal personer med en mellemlang videregående pædagoguddannelse, der har bopæl i Region Midtjylland, og enten er i beskæftigelse eller registreret som ledig (d.v.s. personer med en MVU pædagoguddannelse i arbejdsstyrken). Den relevante aldersgruppe er afgrænset til årige. 9 Udbudsscenariet Udbudsscenariet er baseret på en fremskrivning af demografi, tilgang til pædagoguddannelserne og produktion af nyuddannede pædagoger samt afgangen af pædagoger fra arbejdsstyrken. Danmarks Statistiks fremskrivning af befolkningen i Region Midtjylland vægtes med den aldersbetingede uddannelses- og erhvervsfrekvens for personer med en MVU pædagoguddannelse. For personer over 35 år beregnes uddannelsesfrekvensen som antal x-årige personer med en MVU pædagoguddannelse i Region Midtjylland i procent af samtlige x-årige personer i Region Midtjylland i 2010 (beregnes for ét-års-aldersgrupper). Baseret på det faktiske uddannelsesmønster for pædagoger antager vi, at personer ikke uddanner sig yderligere, når de har nået 35 år. 10 Uddannelsesfrekvensen for personer over 35 år følger persongruppen, d.v.s. uddannelsesfrekvensen for x-årige i år y, er lig med uddannelsesfrekvensen for x+1-årige i år y+1. Datagrundlaget er den regionale SAM-K-model. For personer fra 22 til og med 35 år beregnes uddannelsesfrekvensen ud fra tilgangen til MVU pædagoguddannelser i Region Midtjylland i perioden , samt gennemførelsesfrekvensen opgjort som antal personer, der har afsluttet deres MVU pædagoguddannelse i Midtjylland i 2010, delt med antal personer, der har påbegyndt en MVU pædagoguddannelse i Midtjylland i Beregnes som ovenfor for ét-års-aldersgrupper. For personer i alderen år følger uddannelsesfrekvensen aldersgruppen. Datagrundlaget er Undervisningsministeriets statistikbank. Erhvervsfrekvensen for pædagoger beregnes for ét-års-aldersgrupper i 2010: x-årige med MVU pædagoguddannelse i arbejdsstyrken i % af samtlige x-årige personer i Region Midtjylland med en MVU pædagoguddannelse. Erhvervsfrekvenserne holdes faste over tid, d.v.s. at de x-åriges erhvervsfrekvens i år y er den samme som de x-åriges erhvervsfrekvens i år y+1. Dog er der taget højde for Tilbagetrækningsreformens indflydelse på de åriges erhvervsfrekvens fra 2014 og frem, hvilket forøger udbuddet af pædagoger med ca personer i Se EDA61070AF9E/0/Rapport_BehovetForVelfaerdsuddannedeINordjylland.pdf 9 I perioden er 22 år den laveste alder for personer, der har gennemført en MVU pædagoguddannelse. 10 Da der reelt også er personer, som gennemfører en MVU pædagoguddannelse i en højere alder end 35 år, betyder det, at der er en lille undervurdering af antallet af pædagoger i fremskrivningen. 19

20 Fremskrivningen af det samlede udbud af personer i arbejdsstyrken i Region Midtjylland med en MVU pædagoguddannelse fremkommer ved at summere over alle aldersgrupper for hvert år frem til og med Efterspørgselsscenarier På efterspørgselssiden er der to scenarier: 1. Brugergruppescenariet. Brugergruppescenariet tager udgangspunkt i en antagelse om, at udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger vil følge udviklingen i antallet af børn i alderen 1-9 år i Region Midtjylland. Fremskrivningen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Region Midtjylland. Ifølge BUPL var 74% af deres medlemmer i 2007 beskæftiget i institutionstyper, der primært er rettet mod 1-9- årige (se nedenstående tabel). Det antages, at udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger til de typer af arbejdspladser, der ikke omfatter 1-9-årige, følger samme udvikling som for de, der er beskæftigede med denne gruppe. BUPL's medlemmer fordelt på type arbejdsplads, november 2007 Procent Kumulativ procent Vuggestuer 4,6 4,6 Børnehaver 24,1 28,7 Integrerede institutioner 24,2 52,9 Fritidshjem og SFO 20,8 73,7 Klubområdet 4,8 78,5 Skoler 4,1 82,6 Andet 17,2 100,0 Kilde: BUPL. Den relevante aldersgruppe er delt op i tre undergrupper 1-2-årige, 3-5-årige og 6-9-årige som er vægtet med dels dækningsgrad (d.v.s. andelen af aldersgruppen, som er i institution), dels antal børn pr. pædagog i de forskellige institutionstyper. Vægtene antages at være konstante over tid og ens på tværs af geografi. Vægtene er beregnet på baggrund af data fra BUPL for Antal børn pr. pædagog og dækningsgrad for de forskellige aldersgrupper, 2010 Antal børn pr. pædagog Andel af aldersgruppen, der er i institution 1-2-årige 3,2 97,3%* 3-5-årige 6,3 97,3% 6-9-årige 13,4 84,0% Kilde: BUPL. * Det antages, at andelen af 1-2-årige svarer til andelen af 3-5-årige. Den vægtede vækstrate for brugergruppe ganges på udgangspunktet, som er antal beskæftigede personer i 2010 med en MVU pædagoguddannelse, der har arbejdssted i Region Midtjylland. 11 Se Pædagoger i tal på 20

21 2. Nulvækstscenariet. Nulvækstscenariet tager udgangspunkt i en antagelse om, at efterspørgslen efter pædagoger vil svare til efterspørgslen i 2010, d.v.s. at antallet af beskæftigede personer i Region Midtjylland med en MVU pædagoguddannelse er konstant i perioden

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser. Bjarne Madsen

Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser. Bjarne Madsen Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser Bjarne Madsen Disposition Indledning Vandet før, i dag og i fremtiden Vandværksvand til husholdninger Vandværksvand

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år Rebild Kommune

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning, marts 21 Med fokus på dagpengeområde. 6 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år Rebild Kommune 4 3 2 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 1 27 28 29 21 211

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 22. februar 2012 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011.

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011. Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2011/2012 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 5. januar 2011 Århus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Skanderborg Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Skanderborg Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Hedensted Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Hedensted Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Herning Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Herning Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Midt i statistikken. Syddjurs Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Syddjurs Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Kort fortalt 12-12-2017 Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre.

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre. Midt i statistikken Baggrundsrapport om bystørrelser 2011 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indhold Resumé...2 Befolkningsudvikling i byerne...3 Region Midtjylland...4 Favrskov Kommune... 16 Hedensted

Læs mere