Konfigurationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfigurationsvejledning"

Transkript

1 Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for -server og DNS-server Angivelse af destinationsoplysninger Check af den Digital laserkopimaskine/printer IP-adresse Brug af netværksscanneren Brug af netværksscanner-funktionen Scannerindstillinger Key Operator Program Brug af Key Operator Program Fejlfinding Fejlmeddelelser når der opstår kommunikationsfejl Vigtige punkter ved brug af Scanning til Specifikationer Ordliste

2 Start Før netværksscanner-funktionen kan bruges, er følgende indstillinger nødvendige. 1. Angiv adgangskoder Opret en adgangskode for administratoren og en adgangskode for almindelige brugere. (Adgangskoder kan udelades, såfremt de ikke er nødvendige). 2. Angiv grundlæggende indstillinger for netværksscanning Vælg forsendelsesmåde for netværksscanner-funktionen og angiv indstillinger for Scanning til Angiv -server og DNS-serverindstillinger Angiv de -serverindstillinger og DNS-serverindstillinger, som er nødvendige for den anvendte forsendelsesmåde. 4. Angivelse af destinationer Angiv de destinationer, hvortil du ønsker at sende de scannede billeddata. Angivelse af indstillinger fra Web-siden Du kan få adgang til Web-serveren i den Digital laserkopimaskine/printer fra din computer til angivelse af ovennævnte oplysninger. 1 2 Start din Web-browser. Understøttede browsere: Netscape Navigator 4.0 eller nyere Internet Explorer 4.0 eller nyere I "Adresse"feltet på din Web-browser skal du skrive IP-adressen på den Digital laserkopimaskine/printer som en URL. Hvis du ikke kender IP-adressen, så udskriv Netværksstatus-side fra Digital laserkopimaskine/printer. ( Check af den Digital laserkopimaskine/printer IP-adresse) Når der er forbindelse, vises følgende Web-side (Maskinoplysninger-side) i din Webbrowser. 1

3 Start Om Web-siden Indstillingerne foretages fra den nedenfor viste Web-side. Til venstre på Web-siden vises en menu. Klik på hvert menupunkt og angiv de påkrævede oplysninger. For nærmere oplysninger om indstillingsprocedurer, klik "Hjælp" ( af indstillinger. ). Se Hjælpefunktionen før angivelse Menu Indstillingerne vises her. Klik på en indstilling og angiv herefter de påkrævede oplysninger. Menu for Scannerdestinationsstyring ( Angivelse af destinationsoplysninger) Angiv destinationer for Scanning til FTP, Scanning til FTP (Hyperlink), Scanning til PC og Scanning til . Du kan også redigere eller fjerne tidligere angivne destinationsoplysninger. Konfiguration af adgangskode ( Angivelse af adgangskoder) Adgangskoder kan oprettes for at beskytte indstillinger angivet på Web-siden. Konfiguration af netværksscanning ( Grundlæggende indstillinger for netværksscanning) Dette giver dig mulighed for at vælge forsendelsesmåde for netværksscanner-funktionen og angive indstillinger for Scanning til . Netværksindstillinger ( Indstillinger for -server og DNS-server) Dette giver dig mulighed for at angive -serverindstillinger, DNS-serverindstillinger og WINSserverindstillinger for Scanning til og Scanning til FTP (Hyperlink), samt angive et værtsnavn i stedet for en IP-adresse ved lagring af en forsendelsesdestination. Hjælp Giver detaljerede oplysninger om fremgangsmåde for hver enkelt af indstillingerne i menuen. OBS Ved oprettelse af indstillinger fra ovennævnte Web-side kan følgende tegn ikke anvendes: < > & " # 2

4 Start Angivelse af adgangskoder Adgangskoder kan angives for at begrænse adgang til Web-siden og for at beskytte indstillingerne. Bemærk at det ikke er nødvendigt at angive adgangskoder; netværksscanner-funktionen kan også anvendes uden adgangskoder. Du kan oprette en adgangskode for administratoren og en adgangskode for almindelige brugere. Hvis du bruger brugeradgangskoden for at få adgang til Web-siden, kan du oprette, redigere og slette destinationer i Scannerdestinationsstyringsmenuen ( i "Om Web-siden"); du kan dog ikke angive indstillinger i Konfigurationsmenuen. For at oprette en adgangskode skal du klikke på "Adgangskoder" i Web-sidens menu ( i "Om Web-siden"). For nærmere oplysninger om angivelse af adgangskoder henvises til "Hjælp" ( i "Om Web-siden") OBS En adgangskode skal bestå af alfanumeriske tegn og må ikke indeholde mere end syv tegn. Adgangskoder påvirkes af kasus. Når en adgangskode angives første gang, indtast "Sharp" for "Gammel administratoradgangskode". Hvis du aktiverer adgangskodebeskyttelse uden at indtaste nogen af adgangskoderne, vil den tidligere angivne adgangskode stadig gælde. Hvis der ikke tidligere er angivet en adgangskode, anvendes "Sharp". Når en adgangskode er oprettet, vil du blive bedt om opgive adgangskoden, når du forsøger at få adgang til en Web-side med beskyttede indstillinger. Med hensyn til "Brugernavn" indtast "user" hvis du ønsker adgang til siden som en bruger, eller "admin", hvis du ønsker adgang til siden som en administrator. Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Klik "Netværksscanning" i menuen på Web-siden ( i "Om Web-siden"), og vælg en forsendelsesmåde for at sende billeddata scannet med den Digital laserkopimaskine/printer. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede måde, således at afkrydsning vises i boksen, og afslut herefter indstillingerne. Scanning til anvender SMTP for at sende scannede billeddata som vedhæftet -fil. For at angive indstillingerne for Scanning til , klikkes på "Netværksindstillinger" på Web-sidens menu ( i "Om Web-siden"). For nærmere oplysninger om oprettelsesprocedurer henvises til "Hjælp" ( i "Om Web-siden"). OBS Der er begrænsninger i brugen af Scanning til . Læs venligst "Vigtige punkter ved brug af Scanning til ", før denne funktion anvendes. 3

5 Start Indstillinger for -server og DNS-server send via Scanning til eller Scanning til FTP (Hyperlink) anvender SMTP. For at bruge disse forsendelsesmåder skal du først klikke på "Netværksindstillinger" på Web-sidemenuen, klikke på " " på det skærmbillede, der vises, og derefter indtaste de ønskede oplysninger i indstillingerne under " -konfiguration". Hvis du indtastede et værtsnavn i "Primær -server" eller "Sekundær -server" under " -konfiguration", skal du klikke på "DNS" og derpå indtaste indstillingerne for DNS-serveren under "Konfiguration af DNS". Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse" under lagring af en destination for Scanning til FTP (Scanning til FTP (Hyperlink)) eller Scanning til PC, skal du også indtaste indstillingerne for DNS-serveren under "Konfiguration af DNS". Angivelse af destinationsoplysninger Angiv destinationsoplysninger som navn og adresse på de modtagere, som du ønsker at sende billeddata scannet med den Digital laserkopimaskine/printer. Du kan i alt angive 200 destinationer* for alle forsendelsesmåder. For at angive en destination klik "Scannerdestinationsstyring" ( i "Om Web-siden") i menuen på Web-siden. Du kan også klikke " ", "FTP", eller "PC" og derefter angive en destination. For nærmere oplysninger om angivelse, redigering og sletning af destinationer henvises til Hjælp ( i "Om Web-siden"). Scannerdestinationsstyring Angiv, rediger og fjern destinationsoplysninger for hver forsendelsesmåde. Angiv -adresser for Scanning til . Såfremt der oprettes mange -adresser*, skal hver adresse adskilles med et semikolon (;) eller komma (,). For at udføre Scanning til -funktionen skal -serverindstillingerne først være angivet. Klik på "Netværksindstillinger" på Web-siden og derpå på " " på det skærmbillede, der vises. Angiv derefter indstillingerne under " -konfiguration". * Flere -adresser (op til 200) kan lagres som en gruppe. Vær opmærksom på at dette kan reducere det maksimale antal destinationer (normalt 200), som kan lagres. FTP Angiv en FTP-serverdestination for Scanning til FTP. Hvis du vælger afkrydsningsfeltet "Opret hyperlink til den FTP-server, der skal sendes til", kan du sende en til adressen oprettet under " -adresse", som underretter modtageren om de scannede billeddatas placering og filformat. (Scanning til FTP (Hyperlink)) 'en indeholder et link til placeringen af de scannede billeddata, og hvis FTP-serveren ikke kræver et brugernavn eller en adgangskode (anonym server), kan modtageren se billedet bare ved at klikke på adressen. Hvis du oprettede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du angive DNS-serverindstillinger eller WINS-serverindstillinger. Klik "Netværksindstillinger" og angiv indstillingerne under "Konfiguration af DNS". For at udføre Scanning til FTP (Hyperlink) skal du også klikke på " " og derpå angive indstillingerne under " -konfiguration" for -serveren. 4

6 Start PC Angiv en PC-destination (portnummer, etc.) for Scanning til PC. Destinationerne til Scanning til PC kan også angives fra indstillingsskærmbilledet, som vises, når du genstarter computeren efter installering af Network Scanner Tool. Destinationer, som er angivet fra indstillingsskærmbilledet for Network Scanner Tool, skal ikke angives igen fra Web-siden For yderligere information henvises til Brugervejledningen til Network Scanner Tool ( "Brugervejledninger til Softwareprogrammer" i BRUGSANVISNINGEN). Hvis du oprettede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du angive DNS-serverindstillinger eller WINS-serverindstillinger. Klik "Netværksindstillinger" og indtast indstillingerne under "Konfiguration af DNS". En destination, som er oprettet, kan vælges i den Digital laserkopimaskine/printer meddelelsesskærm ved afsendelse af data. OBS Før angivelse, redigering eller sletning af destinationer må skærmbilledet for valg af destinationsnavne ikke være vist i den digital laserkopimaskin/printer meddelelsesskærm. Redigering og sletning er ikke mulig, hvis skærmbilledet vises. Check af den Digital laserkopimaskine/printer IP-adresse Du kan få vist IP-adressen på den Digital laserkopimaskine/printer, du vil anvende som netværksscanner, ved at udskrive Netværksstatus-side fra betjeningspanelet, som beskrevet nedenfor. 1 2 Tryk på "UDSKRIFT" for at vise printerskærmbilledet. Sørg for at DATA-lyset ovenover "UDSKRIFT" er slukket (udskriftsjob er ikke i gang), og tryk så på "SPECIALFUNKTION". 5

7 Start 3 Vælg "KONFIGURATION" og tryk derefter på "OK". SPECIALFUNKTION KONFIGURATION PAPIRFORM. INDST. DISPLAY KONTRAST KEY OPERATOR PRG. 4 Tryk på tasten for at vælge "TESTUDSKR.MENU" og tryk derefter på "OK". KONFIGURATION HOVEDMENU INTERFACEMENU PS3 MENU TESTUDSKR.MENU 5 Tryk på tasten for at vælge ""NETVÆRKSSTATUS-SIDE"", og tryk derefter på tasten OK. Netvarksstatus-siden udskrives. TESTUDSKR.MENU KONFIGURATIONS- SIDE NETVÆRKSSTATUS- SIDE 6

8 Brug af netværksscanneren Fremgangsmåden for brug af netværksscanner-funktionen fra betjeningspanelet på den Digital laserkopimaskine/printer forklares her. Netværksscanner-funktionen giver dig mulighed for at omdanne papirbaserede oplysninger som fotografier, papirdokumenter og andet trykt materiale til billeddata og sende disse data til en filserver eller din Pc'er via virksomhedens netværk (intranet) eller Internet. Når du sender billeddata ved hjælp af netværksscanner-funktionen, vælger du en tidligere lagret destination (destinationsnavn) fra betjeningspanelet (meddelelsesskærmen) på den Digital laserkopimaskine/printer. Følgende tre måder til forsendelse af billeddata er til rådighed: 1. Afsendelse (lagring) af et scannet billede til et specificeret bibliotek på en FTP-server på et netværk (Scanning til FTP). 2. Afsendelse af et scannet billede til skrivebordet på en netværkspc'er (Scanning til PC). 3. Afsendelse af et scannet billede til en -modtager (Scanning til ). OBS Der er begrænsninger i brugen af Scanning til . Læs venligst "Vigtige punkter ved brug af Scanning til ", før denne funktion anvendes. For at bruge Scanning til PC skal softwaren på den medfølgende CD-ROM installeres. ( "Installation af Softwareprogram" i BRUGSANVISNINGEN) Brug af netværksscanner-funktionen 1 Tryk på "SCAN". Scanningsindikatoren kommer frem, og scannerens hovedbilledskærm vises. Angiv original. TIFF G4 ENKELT 300 dpi 7

9 Brug af netværksscanneren 2 Sæt originalen ind i single dokument feeder (SPF) eller i den reversibel dokument feeder (RSPF), eller lag den pa glaspladen. For nærmere oplysninger om placering af originalen henvises til betjeningsvejledningen til den digitale laserkopimaskine/printer. Når glasruden bruges, placeres originalen med den trykte side nedad. Når papirfremførerne (SPF eller RSPF) bruges, skal originalen placeres med den trykte side opad. ( Billedretning og standard indlæsningsretning for originalen) Hvis den digitale laserkopimaskine/printere er udstyret med en vende-arkføder og du ønsker at scanne et dobbeltsidet dokument, skal du konfigurere indstillingerne til dobbeltsidet scanning. ( Indstilling af dupleks-scanning (når den ekstra RSPF er installeret)) 3 4 Hvis nødvendigt vælges en indstilling for kvalitet, tæthed, opløsning, format og/eller originalformat. Standardindstillinger er kvalitet: tekst/foto, tæthed: auto, opløsning: 300 dpi, format: TIFF G4 enkelt. ( Indstilling af kvalitet/tæthed, Indstilling af opløsning, Indstilling af format) Hvis originalen er mindre end A5 vises originalformatet ikke rigtigt på skærmen. I visse tilfælde vises der ingenting. I dette tilfælde tryk på "ORIGINALFORMAT" for at angive originalformat. ( Indstilling af originalformat) Hvis ændringer ikke er nødvendige fortsættes til trin 4. Tryk "ADRESSE". 8

10 Brug af netværksscanneren 5 Vælg destinationen og tryk derefter. De lagrede destinationer er arrangeret alfabetisk i faneblade. Tryk på knapperne for at vælge faneblad og tryk derefter på knapperne for at vælge en destination. Tryk på knappen. Afkrydsning kommer frem ved siden af den valgte destination. For at annullere et valg tryk på endnu engang for at slette afkrydsningen. ABC XXXXX FTP XXXXX [#]:VIS DETALJER [ ]:VALG OBS Fanebladene skifter som følger, når der trykkes på : [ABC] [DEF] [VWX] [YZ] For at gå tilbage tryk på. Der kan trykkes på #-knappen for at skifte mellem oplysninger om den valgte destination og listen over destinationer. Forsendelsesmåden, lagret for hver destination, er angivet til højre med en ikon. Scanning til l Scanning til FTP Scanning til (gruppe) Scanning til FTP (Hyperlink) Scanning til PC For at checke de valgte destinationer tryk på valg. En liste over de valgte destinationer vises. på hovedskærmen efter du har afsluttet dine 6 Tryk på "OK". Der kan kun vælges flere destinationer når Scanning til anvendes (maks. 200 destinationer). For at oprette flere destinationer gentag trin 5 til 6. 9

11 Brug af netværksscanneren 7 Tryk på "START". [Ved brug af valgfrie papirfremførere (SPF eller RSPF)] Afsendelse starter når alle originalens sider er blevet scannet. [Ved brug af glasruden] Originalen er scannet. Hvis du skal scanne en side til, skift siderne og tryk på "START". Gentag denne procedure, såfremt yderligere sider skal scannes. Efter scanning af den sidste side, tryk på # for at starte afsendelse. Hvis du intet foretager dig inden 60 sekunder efter scanningen af den sidste side, starter overførslen automatisk. OBS Hvis du vil annullere en afsendelse, skal du trykke på tasten C eller CA. Hvis "Læser" eller "Sender" vises på meddelelsesdisplayet, når du har trykket på tasten C eller CA, bliver du bedt om at bekræfte annulleringen. Vælg "JA", og tryk derefter på OK for at annullere handlingen. Hvis du har trykket på tasten C, gemmes indstillingerne for destinationen og scanningen. Hvis du overskrider det mulige antal sider ved scanning af en originalside, vises "Ikke mere hukommelse" på meddelelsesdisplayet. Hvis du vil sende de data, der er scannet indtil da, skal du trykke på OK. Hvis du vil annullere afsendelsen, skal du trykke på tasten C eller CA. Hvis der opstår papirstop, mens du scanner en originalside, skal du fjerne siden ifølge instruktionerne på meddelelsesdisplayet. Hvis du vil genoptage scanningen, når problemet er løst, skal du trykke på tasten START. 10

12 Brug af netværksscanneren Scannerindstillinger Når du scanner en original, kan du ændre følgende indstillinger. Indstilling af kvalitet/tæthed (vælg den originale billedkvalitet og justér tætheden) Indstillinger af opløsning (vælg en opløsning til scanningen af originalsiden). Indstilling af format (vælg filtype og komprimeringsformat for de billeddata, som skal laves fra de scannede originaldata og vælg sammensætning for billeddatafilen) Indstilling af originalformat (vælg scanningsstørrelse) Indstillinger af dupleks-scanning (indstillinger for scanning af dobbeltsidede originaler) Indstilling af kvalitet/tæthed 1 Tryk på "KVALITET". 2 Vælg kvaliteten ved hjælp af knapperne. Vælg "TEKST", "TEKST/FOTO" eller "FOTO" alt efter hvilket originaldokument, der skal scannes. KVALITET TEKST TEKST/FOTO FOTO AUTO TEKST: Original med normal tekst TEKST/FOTO: Original med både tekst og fotos. FOTO: Fotografi eller illustration 3 Justér tætheden med knapperne, og tryk derefter på "OK". Tætheden, der vises på meddelelsesskærmen, skifter fra AUTO til et femtrins-display (manuel indstilling). For at forøge tætheden på en original skrevet med blyant eller en original med lyse farver tryk på for at flytte indstillingen hen på. For at gøre en avis eller et andet mørkt originaldokument lysere tryk på for at flytte indstillingen hen på. KVALITET TEKST TEKST/FOTO FOTO 11

13 Brug af netværksscanneren Indstilling af opløsning 1 Tryk på "OPLØSNING". 2 Tryk på for at vælge opløsningen og tryk derefter på "OK". Der kan vælges 200 dpi, 300 dpi eller 600 dpi. OPLØSNING 200 dpi 300 dpi 600 dpi OBS Opløsningen er fra start sat til 300 dpi som standardværdi. En opløsning på 200 dpi eller 300 dpi producerer tilstrækkeligt klare billeddata til normale tekstoriginaler. (200 dpi svarer til "Fin"- tegnsindstillingen som anvendes til telefax). Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor billedgengivelse med stor klarhed er nødvendig, som et fotografi eller en illustration. Vær opmærksom på at indstilling med en høj opløsning vil resultere i en større filstørrelse, og afsendelse kan derfor mislykkes, hvis der er utilstrækkelig harddisk-kapacitet på den server, som billedet sendes til (eller hvis serverens administrator har begrænset filstørrelsen). Hvis afsendelsen mislykkes, kan du f.eks. prøve at reducere antallet af scannede sider i filen eller reducere den indstillede scanningsstørrelse for originalen ( Indstilling af originalformat). Indstilling af format 1 Tryk på "FORMAT" og vælg derefter filtype med knapperne. Der kan vælges enten TIFF og PDF som filtype for de billeddata, der skal laves, og ikkekomprimeret, G3 eller G4 kan vælges som komprimeringsformat. Vælg en af følgende indstillinger: "TIFF (ikke-komprimeret)", TIFF G3", "TIFF G4", "PDF (ikke-komprimeret)", "PDF G3" eller "PDF G4". FORMAT TIFF G4 PDF ENKELT ALLE SIDER 1FIL 12

14 Brug af netværksscanneren 2 Vælg filsammensætningen med knapperne, og tryk derefter "OK". Vælg enten "ENKELT" eller "MULTI". ENKELT: De scannede billeder samles som en enkelt fil. MULTI: Der oprettes en fil for hvert enkelt scannet billedside (antallet af filer som oprettes svarer til antallet af scannede sider) FORMAT TIFF G4 PDF MULTI 1SIDE 1FIL OBS For at åbne det scannede billede uden brug af den software, som fulgte med CD-ROM'en, skal modtageren have et filkiggerprogram, som kan åbne det ovenfor forklarede valgte billedformat (filtype). Standardindstillingen for billedformatet producerer den mindste fil (TIFF G4). Hvis modtageren ikke kan åbne billedet, kan afsendelse af billedet igen i et andet format måske gøre det muligt for modtageren at åbne billedet. Indstilling af originalformat 1 Tryk på "ORIGINALFORMAT". 2 Angiv den ønskede scanningstørrelse på originalen, og tryk derefter "OK". Scanningsstørrelse kan vælges efter ønske. For eksempel kan du indlæse et A4- dokument og derefter vælge B5-størrelse for at scanne over et mindre område. Scanningsstørrelsen kan vælges fra standardstørrelser i AB-formater. Vælg AB-formater med knapperne, og vælg derefter den ønskede størrelse med knapperne. ORIGINALFORMAT AB A3 B4 A4 13

15 Brug af netværksscanneren Indstilling af dupleks-scanning (når den ekstra RSPF er installeret) Hvis den Digital laserkopimaskine/printer er udstyret med en ekstra reversibel dokument feeder, og du har indlæst en dobbeltsidet original, skal du følge trinene nedenfor for at vælge dupleks-scanning. 1 Tryk på "DUPLEKS-SCANNING". 2 Vælg "2-SIDET" med knappen og tryk derefter "OK". Skærmen for valg af en dobbeltsidet original vises. DUPLEKS SCAN 1-SIDET 2-SIDET 3 Vælg dupleks-type med knapperne, og tryk derefter på "OK". Vælg "BROCHURE" eller "TABLET" under dupleks-type. Tryk på knapperne eller for at skifte valg. DUPLEKSTYPE BROCHURE OBS Om brochure og tablet Dobbeltsidede originaler hæftet i siden er "BROCHURE" Dobbeltsidede originaler hæftet i toppen er "TABLET" Brochure Tablet 14

16 Brug af netværksscanneren Billedretning og standard indlæsningsretning for originalen Ved brug af glasruden skal originalen placeres med den trykte side nedad i øverste venstre hjørne af glasset, med toppen af originalen til venstre. Ved brug af den ekstra reversibel dokument feeder (RSPF) eller single dokument feeder (SPF), skal originalen placeres med den trykte side opad i midten af bakken med toppen af originalen til højre. [Glasruden] [RSPF eller SPF] Toppen Bunden Bunden Toppen Toppen Bunden Bunden Toppen Lange vandrette originaler i formaterne A3 og B4 kan kun placeres som vist nedenfor. Af samme grund vil det scannede billede være drejet 90 grader, når det vises på en computer. [Glasruden] Toppen [RSPF eller SPF] Toppen Bunden Bunden OBS Nedenfor er vist et originaldokument, der vender lodret, og et der vender vandret. Eksempel på lodretvendt original Eksempel på vandretvendt original 15

17 Key Operator Program Netværksscannerens Key Operator Program gør det muligt for dig at justere følgende indstillinger: Standard scanningsindstillinger (kvalitet/tæthed, opløsning, format) Indstilling af brugerkontrol Brug af Key Operator Program Fremgangsmåden for adgang til Key Operator Program fra den Digital laserkopimaskine/printer betjeningspanel er den samme for alle funktioner. For nærmere oplysninger henvises til afsnittet om Key Operator Program i betjeningsvejledningen til den digitale laserkopimaskine/printer. 1 Tryk på "SPECIALFUNKTION", vælg "KEY OPERATOR PRG." fra menuen og tryk på "OK". 2 Opret din key operator kode (5 chifre). 3 Vælg "SCANNER" i skærmbilledet med funktionsvalg og tryk derefter "OK". Skærmbilledet for Key Operator Program vises. SCANNER-FUNKTION STANDARD INDST. BRUGERKONTROL Ændring af standardindstillinger for scanning Følg trinene nedenfor for at ændre standardindstillingerne for scanning (fabriksindstillinger). 1 Vælg "STANDARD INDST." og tryk derefter "OK". SCANNER-FUNKTION STANDARD INDST. BRUGERKONTROL 2 Vælg "NY STANDARD" og tryk derefter "OK". STANDARD INDST. NY STANDARD FABRIKSINDST. 16

18 Key Operator Program 3 Vælg den indstilling, som du ønsker at ændre standardindstillingen for, og tryk derefter "OK". Indstillingsskærmen for den valgte indstilling vises. Fremgangsmåden for ændring af standardindstilling er den samme som for ændring af normalindstilling. ( Scannerindstillinger) Når du trykker "OK" efter ændring af indstilling, vender du tilbage til skærmbilledet med valg af indstillinger. Du kan fortsætte med at ændre andre indstillinger. NY STANDARD KVALITET OPLØSNING FORMAT 4 Tryk på "TILBAGE". Den værdi der er angivet i trin 3 bliver den nye standardindstilling. OBS For at vende tilbage til standard fabriksindstillinger vælg "FABRIKSINDST." på skærmen under trin 2 og tryk derefter "OK". Vælg "JA" i næste viste meddelelsesskærm og tryk derefter "OK". Angivelse af brugerkontrolindstillinger Under trin 1 i "Ændring af standardindstillinger for scanning" vælges "BRUGERKONTROL". Brugerkontrol for netværksscanneren er den samme som brugerkontrol for kopiering. For nærmere oplysninger henvises til afsnittet om Key Operator Program i betjeningsvejledningen til den digitale laserkopimaskine/printer. 17

19 Fejlfinding Hvis der opstår et problem eller spørgsmål, kan du forsøge at løse det ved hjælp af oplysningerne nedenfor, før du kontakter en autoriseret SHARP-forhandler. Hvis problemet stadig er uløst, skal du kontakte den autoriserede SHARP-forhandler. Billedet kan ikke scannes. Årsag: Originalen er placeret omvendt. Løsning: Hvis du bruger glasruden, skal originalen placeres med den trykte side nedad. Hvis du anvender den ekstra reversibel dokument feeder (RSPF) eller single dokument feeder (SPF), skal originalen placeres med den trykte side op. En stribet mønster ses på det scannede billede. Årsag: Ind i mellem ses et stribet mønster, når det trykte materiale scannes. Løsning: Stribet mønster kan i visse tilfælde reduceres ved at ændre scanningsopløsningen. Hvis du bruger glasruden, prøv også at skifte originalens placering og/eller vinkel på glasruden. Det scannede billede er uklart eller har pletter. Årsag: Glasruden eller dokumentlågets underside er urent. Løsning: Følg instruktionerne for rengøring af glaspladen og undersiden af dokumentlåget i betjeningsvejledningen til den digitale laserkopimaskine/printer. Det scannede billede er klippet over. Årsag: Den angivne originale scanningsstørrelse er mindre end det aktuelle originalformat. Løsning: Angiv det aktuelle originalformat. ( Indstilling af originalformat) Hvis du med vilje har angivet et mindre format end det aktuelle originalformat, placeres dokumentet under hensyntagen til de retningslinjer, der er angivet for originalformatet. Ved scanning af f.eks. en A4-original, hvor B5-indstillingen anvendes, justeres originalen ved at bruge skalaen i venstre kant for at tilpasse det område, du ønsker at scanne til B5- scanningsområdet. Det scannede billede vender omvendt eller på siden. Årsag: Originalen blev ikke placeret i den rigtige retning. Løsning: Placer originalen i den rigtige retning. ( Billedretning og standard indlæsningsretning for originalen) Det scannede billedområde er på den modsatte side af det valgte billedområde. Årsag: Originalen blev placeret med venstre og højre side spejlvendt. Løsning: Placer originalen i den rigtige retning. ( Billedretning og standard indlæsningsretning for originalen) De modtagne billeddata kan ikke åbnes. Årsag: Filkiggerprogrammet, som anvendes af modtager, understøtter ikke de modtagne billeddatas format. Løsning: Prøv at vælge en anden filtype (TIFF eller PDF) og/eller et andet komprimeringsformat (ikkekomprimeret, G3 eller G4), når billeddata sendes. ( Indstilling af format) Alternativt må modtageren anvende Sharpdesk eller et filkiggerprogram, som understøtter ovennævnte kombinationer af filtyper og komprimeringsformater. 18

20 Fejlfinding Modtageren modtager ikke de sendte data. Årsag: Der blev valgt en forkert destination. Alternativt er der en fejl i de lagrede oplysninger for destinationen ( -adresse eller FTPserveroplysninger). Løsning: Vælg den korrekte destination og sørg for, at de korrekte oplysninger for destinationen er lagret. ( Angivelse af destinationsoplysninger) * Hvis der ikke kan sendes (Scanning til ), kan en fejlmeddelelse som "Meddelelse ikke sendt" sendes til navngivne administrators -adresse. Denne oplysning kan måske hjælpe dig med at finde årsagen til problemet. * For at sende billeddata til dit skrivebord (Scanning til PC), skal Network Scanner Tool være installeret. ( "Installation af Softwareprogram" i BRUGSANVISNINGEN) Modtageren modtager ikke data sendt per (Scanning til ). Årsag: Den mængde data, som kan sendes i en -forsendelse er somme tider begrænset af administratoren af mailserveren. Hvis mængden af data overstiger den begrænsning, kan data ikke sendes til modtageren. Løsning: Reducer mængden af data i -forsendelsen (reducer antallet af scannede sider). (Spørg din mailserver-administrator, hvad begrænsningen for data er i en -forsendelse). ( Vigtige punkter ved brug af Scanning til ) Afsendelse tager lang tid. Årsag: Når der er en stor mængde billedinformation, er datafilen også stor, og afsendelse tager lang tid. Løsning: For at vælge indstillinger for billedkvalitet og datakomprimering, som er egnede til forsendelsesformålet, og lave billeddata som er afbalancerede i forhold til billedkvalitet og filformat, skal du være opmærksom på følgende punkter: Billedkvalitetsindstillinger ("TEKST", "TEKST/FOTO", "FOTO") Standardindstilling er "TEKST/FOTO". Hvis originalen ikke indeholder fotografier, illustrationer eller andre halvtonebilleder, giver "TEKST"-indstillingen dig et bedre fungerende scannet billede. "TEKST/FOTO" bør kun vælges, når originalen indeholder et fotografi, og du vil prioritere kvaliteten af fotografiet. (Der er ingen fordel ved at scanne en original kun med tekst med "TEKST/FOTO" eller "FOTO"-indstillingen.) Funktionen "FOTO" bør kun bruges til at scanne et fotografi eller billede. Bemærk at denne indstilling vil producere en større fil end de andre indstillinger. Opløsning Standardopløsningen er indstillet til 300 dpi. Den er velegnet til originaler med blandet tekst og illustrationer/fotografier; dog producerer den en lidt større fil. For normale tekstoriginaler producerer en opløsning indstillet til 200 dpi eller 300 dpi tilstrækkeligt læsbare billeddata. (200 dpi svarer til "Fin"-tegnsindstillingen, som bruges til telefax.) 600 dpi-indstillingen bør kun anvendes i de tilfælde, hvor billedgengivelse med meget høj klarhed er nødvendig som en original med fotografier eller illustrationer. Bemærk at indstilling med en høj opløsning resulterer i en større fil og forsendelsen kan mislykkes, hvis der er utilstrækkelig kapacitet på den serverharddisk, hvor billedet sendes til (eller hvis serveradministratoren har begrænset filstørrelsen). Hvis forsendelse mislykkes, kan du prøve at reducere antallet af scannede sider i filen eller reducere indstillingen af originalens scanningsstørrelse ( Indstilling af originalformat). 19

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere