Renovering -Afd. 24 Søndervangen. Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering -Afd. 24 Søndervangen. Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66"

Transkript

1 Renovering -Afd. 24 Søndervangen Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66

2 Renovering -Afd. 24 Søndervangen Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og Dagsorden: 1: Velkomst og præsentation af projekts parter v. ALBOA/ Ole Berg 2. Beboerinformation v. SAHL/Søren Rasmussen 3. Orientering om renoveringsprojektets indhold v. SAHL/Søren Rasmussen 4. Adgang og byggepladsforhold 5. Tidsplan v. Dansk Boligbyg/Niels Erik Starup v. Dansk Boligbyg/Niels Erik Starup 6. Afrunding og spørgsmål

3 Organisation: Bygherre: Alboa afd. 24 repræsenteret ved: Afd. 24 Søndervangens bestyrelsesformand Michael Korsholm ALBOAS projektsekretariat v. projektledere Preben Holm Christensen og Ole Berg ALBOAS Inspektør i Afd. 24 v. Ole Pedersen samt ejendomsfunktionær Flemming Hansen ALBOAS Udlejningschef v. Marianne K. Rasmussen Rådgivergruppen: Projekt-og byggeledelse v. John Grønning, Totalrådgiver -DAI arkitekter og ingeniører Fagtilsyn, arkitekt v. Carsten Bech, Underrådgiver - Sahl Arkitekter Beboerorientering v. Søren Rasmussen, Underrådgiver - Sahl Arkitekter Fagtilsyn, landskabsarkitekt v. Jens Arendt, Underrådgiver Arkplan Hovedentreprenør: Overordnet byggeledelse v. Niels Erik Starup Dansk Boligbyg A/S Byggeledelse udvendige arbejder v. Niels Erik Christensen Dansk Boligbyg A/S Byggeledelse indvendige arbejder v. Claus Greve Dansk Boligbyg A/S

4 Beboerinformation: Varslinger: Alle aktiviteter i forbindelse med renoveringsprojektet vil blive varslet til beboerne i afd. 24, Søndervangen. Varslingen foregår blokvis af en dobbeltblok- 6 opgange af gangen. Varslingen sker til alle husstande i dobbeltblokken af tre omgange. 1. varsling indeholder overordnet tidsplan og generel orientering om de opgaver der skal udføres. 2. varsling indeholder detaljeret orientering om indvendige og udvendige aktiviteter samt tidsplan for hvilke uger de enkelte lejligheder er direkte berørt af renoveringsarbejdet. Desuden gives orientering om bl.a. adgang til lejlighederne og hvad man som beboer skal gøre før arbejdet opstartes. 2. Varsling vil blive fulgt op af et informationsmøde for den enkelte dobbeltblok af 6opgange.Datoenformødetvilfremgåaf2.varsling. 3.varslingudsendesmellem3og5dageførdeenkelteaktiviteter i lejlighederne, eller beboernes pulterrum starter. I hver lejlighed vil mansåledesmodtagerflereudgaveraf3.varslingforhverafde enkelte aktiviteter der skal foregå.

5 Nyhedsbreve: Nyhedsbrevet omdeles og ophænges i afdeling 24 s opgange samt i vaskeriet og ved skurbyens opslagstavle. Herudover annonceres nyhedsbrevet på renoveringsprojektets egen hjemmeside og kan downloades i pdfformat direkte fra siden

6 Blokmøder: I forbindelse med varsling 2 indbydes alle beboere blokvis til orienteringsmøde. På mødet vil der være repræsentanter for ALBOA, Dansk Boligbyg, DAI, Arkplan og Sahl Arkitekter til stede. Der vil kunne stilles spørgsmål til renoveringsprojektet og den praktiske indflydelse på beboernes hverdag i den enkelte lejlighed. Opslagstavle og åben skurvogn: Ved skurbyen forefindes opslagstavle monteret på mødeskuret som vist nedenfor. På opslagstavlen ophænger Dansk Boligbyg information om igangværende arbejder, nyhedsbreve for projektet samt 1. og 2. varsling med tilhørende bilag. Desuden er der i skurbyen etableret kontorfunktion med fast bemanding af én repræsentant fra henholdsvis Dansk Boligbyg A/S, ALBOA samt rådgivergruppen. Kontoret er åbent for afdelingens beboere med henvendelser vedrørende renoveringsprojektet. Kontoret er åbent mandage mellem kl og kl samt torsdage mellem kl og kl Kontoret åbner første gang mandag d. 25. august kl

7 Orientering om renoveringsprojektets indhold Udvendige arbejder udenomsarealer Regulering af terræn foran opgangene for gangbesværede, som vil medføre et stort gravearbejde mm. Nye flisebelægninger og kantsten. Nyt affaldssystem under terræn (affaldsmetroer) etableres. Regulering og beplantning af nye træer, herunder belysning (uplight) af enkelte træer. Kloaksystemet skal separeres i regnvand og spildevand. Desuden etableres genbrug af tagvand til vaskemaskiner i fællesvaskeri. Det vil medføre et stort gravearbejde i området. Udvendige arbejder boligblokke, alle boliger Facaden: (Facaderne bliver totalrenoveret) På de fire gavle på alle dobbeltblokke demonterer nedbryderfirmaet eksisterende puds og isolering. Tømrer monterer nyt facadetegl på hele facaden. Facaden og kælder isoleres efter moderne standard for at spare på varmeudgiftene. Blandet andet for at kunne isolerer kælderen vil der foregå opgravning hele vejen rundt om bygningen. Hoveddørene til opgangene vil blive malerbehandlet på værksted. Taget på dobbeltblokken efterisoleres efter moderne standard og afsluttes med nyt tagpap Nye ovenlys monteres i toppen af alle opgange Altaner Der skal laves nye lukkede altaner i alle boliger. Derfor skal altanerne ryddes 100%. Nedbryderfirmaet blokerer døren til altanen, når de demonterer blandt andet værn ved eksisterende altan. Der monteres nye betonelementer som gulv og væg og desuden nye lukkede glasfacader. Arbejdet forventes påbegyndt midt i oktober og have en varighed på ca. 5 måneder.

8 Indvendige arbejder kælder: Cykel-/ og udlejningsrum, hvor fremtiden ventilationsanlæg placeres skal ryddes. Nye brandsikre vægge til nye ventilationsrum opføres. Gælder også udlejningsrum generelt. Der vil foregå opgravning til nye kloaker i kælderen. Der vil foregå arbejde med etablering af hovedrør til ventilationssystemet i kælderen. Der vil være afspærret omkring tilgængelige opgange i nr. 62 og 63 samt mellembygning Indvendige arbejder alle boliger: Entréen: (Nyt ventilationsanlæg) Eksisterende garderobeskabe demonteres, derfor skal garderobeskabene tømmes for alt indhold. I entreen skærer vi huller til nye lodrette gennemgående ventilationskanaler. De gennemgående huller skæres i loft og gulv til over-/ underbo. De lodrette ventilationskanaler etableres i entreen. Og skjules efterfølgende bag nye skabe Der skæres huller øverst i væggene til de tilstødende rum til indblæsningsarmaturer. Dog fra badeværelse og køkken etableres udsugning. Ventilationskanaler ophænges i det eksisterende entre-loftet og trækkes hen til de tilstødende rum. Nye nedhængte lofter, som skjuler ventilationskanaler etableres af tømreren. Nye garderobeskabe & teknikskab opstilles efterfølgende.

9 Indvendige arbejder alle boliger: Køkken: Ny emhætte og rør til emhætten etableres i køkkenet. Kanalføring inddækkes efterfølgende Murer afblænder gl. hul til naturlig ventilation Maleren maler vægge omfattet af afblænding og hultagning Vedr. Bad: Ny udsugnings-armatur etableres i badeværelset Murer afblænder gl. hul til naturlig ventilation Maler reparationsmaler vægge omfattet af afblænding og hultagning. Samt murer hvis der forekommer fliser i rummet Badeværelsesvinduer i gavle (opgang 61 th. og 66 tv.) etableres. Nedbrydningsfirmaet skærer hul i eksisterende ydervæg og tømrer monterer derefter nyt vindue og lysning. Omkring vinduer: Alle vinduer skal skiftes og der skal laves nye lysninger. Pladsbehov for at håndværkerne kan lave deres arbejde; Gulvet skal være ryddet 1 m væk fra de eksisterende vinduer. Maler rep. af alle vægge, der er berørt af hultagning for ventilationen. Kloaker: Indvendige og udvendige kloaker strømpefores

10 Udvendige arbejder Byggepladsvej i knust beton Byggeplads P-pladser Ryddes rykkes fremad

11 Udvendige arbejder Byggepladsvej i knust beton Byggeplads P-pladser Ryddes rykkes fremad Overgang til opgangs/ entredører

12 Udvendige arbejder Stillads opstilles foran hele blokken i bygningens fulde højde Grovmasket net opsættes på indgangsside Luk vinduer Stillads opstilles af to omgange Indgangsside (sidst i okt.) Havesiden (sidst i dec.) Vi forventer at stilladset vil stå i ca. 3 måneder Fuld inddækning af taget i 1½ måned Opmærksom på at stilladset ikke er en legeplads

13 NEC1 Udvendige arbejder Facaderne totalrenoveres De fire gavle nedbrydes eksisterende puds og isolering. Tømrer monterer nyt facadetegl på hele facaden. Hoveddørene til opgangene vil blive malerbehandlet på værksted. Taget på dobbeltblokken nedbrydes og efterisoleres efter moderne standard og afsluttes med nyt tagpap Udenoms arealerne Nye flisebelægninger og kantsten. Regulering af terræn foran opgangene for gangbesværede, som vil medføre et stort gravearbejde mm. Nyt affaldssystem under terræn (affaldsmetroer) etableres. Regulering og beplantning af nye træer, herunder belysning (uplight) af enkelte træer. Kloaksystemet skal separeres i regnvand og spildevand. Desuden etableres genbrug af tagvand til vaskemaskiner i fællesvaskeri. Det vil medføre et stort gravearbejde i området.

14 Dias nummer 13 NEC1 Niels Erik Christensen;

15 Indvendige arbejder kælder Cykel-/ og udlejningsrum, hvor fremtiden ventilationsanlæg placeres skal ryddes. Nye brandsikre vægge til nye ventilationsrum opføres. Gælder også udlejningsrum generelt. Der vil foregå opgravning til nye kloaker i kælderen. Der vil foregå arbejde med etablering af hovedrør til ventilationssystemet i kælderen. Der vil være afspærret omkring tilgængelige opgange i nr. 62 og 63 samt mellembygning Tømning af egne pulterrum foretages af beboerne til containere opstillet af Dansk Boligbyg. Låse til containere udleveres af varmemesteren. Orientering om hvorvidt rummet skal tømmes sker af Dansk Boligbyg med ved 2. og 3 varsling. Rydningsplan for kælder

16 Indvendige arbejder

17 Indvendige arbejder

18 Indvendige arbejder

19 Indvendige arbejder

20 Indvendige arbejder

21 Indvendige arbejder

22 Udskiftning af vinduer Areal 1,5 m foran vinduer ryddes Varighed, 1 uge inklusiv nye indvendige lysninger Periode: Indgangsside nov-dec Haveside jan-feb Præcise tidspunkter for arbejdet vil blive varslet 3 hverdage forud Gavllejligheder, hultagning til nyt vindue i badeværelse

23 ID-kort og adgang til lejlighederne Alle håndværkere på pladsen udstyres med ID-kort, som tydelig identifikationskort. Adgang til lejlighederne for håndværkerne vil foregå med disse kortfor de af håndværkerne som Dansk Boligbyg har tildelt adgang. Låsen i lejlighedens entredør udskiftes i en midlertidig periode. Advisering om udskiftning af cylinder og forregistreringsker 1-2 uger før udskiftningen foretages af Dansk Boligbyg. Hver lejlighed udstyres med 3 stk. midlertidige kort som i perioden vil fungerer som nøgle til entredøren.

24 Byggeplads og arbejdstider Byggeplads og arbejdstider: Byggeaktiviteterne kan afgive støj og støv. Det henstilles derfor til at man ikke efterlader vinduer og døre åbne. Dette gælder også af hensyn til opstillede stilladser og arbejdsplatforme, der kan give adgang på facaden, for uønskede gæster. Byggepladsen er både bolig for beboere, men også arbejdsplads for professionelle håndværkere. Det er en stor hjælp for håndværkerne, hvis man blandt beboerne hjælper med at tage vare, særligt på afdelingens børn. Byggepladsen og ikke mindst stilladser er ikke nogen legeplads. Arbejdstider på byggepladsen er: fra kl til på alle hverdage for udvendige aktiviteter fra kl til på alle hverdage for indvendige aktiviteter i beboede lejligheder

25 Bade- og toiletfaciliteter Arbejdet med strømpeforing af afløb i bygningen og ny kloak i terræn vil lejlighedsvis give mindre afbrydelser på brugsvand og muligheden for at anvende afløb. Varighed forventelig 4 dage pr. lejlighed. Beboerne kan i denne periode tappe brugsvand foran blokken. For bad og toilet henvises der til vogne opstillet udenfor de enkelte opgange. Rengøring af bade-og toiletvogn varetages af Dansk Boligbyg. Præcise tidspunkter for afbrydelsen vil blive varslet 3 hverdage forud.

26 Tidsplan opgang 61, 64, 65 og 66 Opgang 66 Opgang 65 Opgang 64 Opgang 61 Venstre side Højre side Venstre side Højre side Venstre side Højre side Venstre side Højre side 1. okt okt. 15. okt. 12. nov. 29. okt nov. 12. nov. 10. dec. 26. nov. 24. dec. 10. dec. 16. jan. 5. jan. 30. jan. 19. jan. 13. feb. Vinduesudskiftning og nye lysninger af max. Varighed på 2 uger pr. lejlighed vil foregå udover ovennævnte tidsplan. Nedbrydning af altaner i dobbeltblokken opstarters fra primo oktober. Alle boboerei dobbeltblokken skal påregne at ny færdig altan først kan ibrugtages med færdiggørelse af sidste opgang i dobbeltblokken

27 Spørgsmål og svar fra mødet Alarmer i lejligheder Spørgsmål: Hvordan skal beboerne forholde sig i.f.t alarmer de selv har opsat. Svar: Beboernes skal afbryde og demontere private alarmen forinden arbejdet påbegyndes. Herunder koordinering med alarmfirma samt genopsætning under nyt loft. Ligeledes skal beboerne demontere mærkning på vinduer såfremt disse mærker skal genanvendes på nye. I modsat fald mistes mærket i.f.m. demontering af eksisterende vinduer. Forregistrering i lejligheder Spørgsmål: Kan der aftales særlige aftaler med hovedentreprenør i.f.m. forregistrering. Eksempelvis ført eller sidst på dagen. Svar: Der kan træffes særlige aftaler ved henvendelse til Dansk Boligbyg i skurbyen ved fællesvaskeriet. Henvendelse kan ske til Claus Greve.

28 Spørgsmål og svar fra mødet Adgangskort Spørgsmål: Kan der rekvireres ekstra adgangskort til boligernes beboere udover de 3 som standard. Svar: Såfremt man har behov for yderligere kort kan disse rekvireres ved Dansk Boligbyg. Henvendelse kan ske til Claus Greve. Kælderum- tømning Spørgsmål: Nogle beboere undrer sig over at nære naboer skal tømme kælderrum mens de ikke selv er blevet varslet. Svar: Behovet for tømning af kælderrum hænger bl.a. sammen med arbejdet med faldstammer. Det kan derfor forekommer at nogle beboere i samme opgang skal tømme deres kælderrum mens andre ikke skal. Alle der er berørt af tømning vil blive varslet med 2. varsling og igen med 3. varsling minimum 3 dage forinden. Tømning kan ske til containere opstillet af Dansk Boligbyg. Nøgle til container udleveres hos Flemming Hansen

29 Spørgsmål og svar fra mødet Fritidsgården Spørgsmål: Tilbyder afdelingen opholdssteder udenfor lejlighederne under renoveringsarbejdet. Svar: For de beboere som har behov for andre opholdsfaciliteter under renoveringsarbejdet i deres bolig, er Fritidsgården åben. Adgang sker med beboernes ID-kortder fungerer som nøgle på husets bagdør. Skulle beboere i opgange som ikke er direkte berørt af renoveringen have behov for adgang til gården kan id-kort fås ved henvendelse til Claus Greve hos Dansk Boligbyg i skurbyen.

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg. REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato 2014-01-16 Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013 Løvvangen Nr. 11 oktober 2013 Nyt om renoveringen Invitation til indvielsen af kvarterets hus Se bagsiden Renoveringsprojektet ruller fremad Renoveringsarbejdet har bidt sig fast i Løvvangen. Og selv om

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere