1. Dansk Demografisk Database

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Dansk Demografisk Database"

Transkript

1 1. Dansk Demografisk Database Ulrich Alster Klug Dansk Data Arkiv Dansk Data Arkiv er et af statens arkiver. Det har bl.a. til formål at gøre oplysninger fra statens andre arkiver tilgængelige via EDB-mediet. Som resultat heraf er opstået Dansk Demografisk Database, som stadig udbygges. - Dansk Data Arkiv sælger også dele af databaserne på CDrom, så man kan søge i f.eks. de indtastede folketællinger og kirkebøger uden at være på Internettet. En afgørende forskel mellem søgemulighederne på Internettet og på CDrommen med Folketællinger, er at man på CD-rommen kan finde oversigter over de stavemåder på navne, som findes på CDrommen, hvilket kan lette søgningen meget Generelt om databaserne og brugen af dem MEGET VIGTIGT AT LÆSE: Indtastningernes stavemåde Det skal bemærkes, at samtlige af de databaser, som man kan søge i på DDAs hjemmeside benytter nøjagtig stavemåde. D.v.s. at man ved søgning skal søge på netop den stavemåde eller sammensætning af navne, som den pågældende indførsel er indtastet med, ellers får man ikke indtastningen med blandt resultaterne. Søger man på Hansen får man således ikke forekomster af Hanson med o.s.v. Man må søge på Bremer, Bræmer, Brehmer, Bremmer, Brämer etc. for at være sikker på, at man får alle stavemåder af navnet Bræmer med. Dette virker sikkert uhyggeligt upraktisk, og det er det faktisk også. Endelig har man søgt at indtaste alle forekomster i alle typer kilder ligesom de stod i originalen, så hvis Dorothea Maria blev kaldt Marie eller Rie til hverdag, og det derfor er dette kaldenavn, der er opført på folketællingslisten, så er det også dette, man skal søge efter for at få hende frem De mange søgefelter For alle databaserne gælder, at der er mange søgefelter på søgesiden. Man er nok ofte tilbøjelig til at plotte en masse ind, men gør det ikke. Søgningen foregår nemlig sådan, at kun resultater, der svarer nøjagtig til det, du har bedt om, kommer frem. D.v.s. hvis jeg f.eks. tror, at Valdemar Klug var handelskommis, da han udvandrede i 1890'erne, og jeg indtaster hans stilling, så kommer han kun frem, hvis han var handelskommis, da han udvandrede. Han kommer ikke engang frem, hvis han kun står som kommis. - Søg derfor først på efternavnet eller evt. på efternavnet og første fornavn, og se, hvad der kommer frem. Derefter kan man altid indsnævre sin søgning ved at udvide med forskellige kriterier og se, hvad der så sker Denne URL giver den følgende forside for DDA: Nu kan der vælges imellem de fire databaser: Folketællinger Udvandrerarkivet Indvandrerarkivet Dannebrogsmænd Vi tager dem én for én: Folketællingerne: Der er indtastet ca. 10% af samtlige forekomster fra folketællingerne (jævnfør Note B - 1: Folketællingerne) og også noget fra de slesvigske folketællinger, som blev foretaget i årene 1803, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 og Kun 1801, 1834, 1845 og 1885 er nu komplette. Desuden tager databasen højde for indtastninger fra Oeders Efterretninger, som foretoges 1771, men kun for Sjælland og Møn. Den var en slags summarisk folketælling, hvor man får oplyst husfaderens navn, erhverv, hans alder samt antal af ægteskaber og hans hustrus alder og antal ægteskaber, desuden oplyses antallet af drenge og piger i husstanden. Vist også antallet af tyende. Der til kommer den første folketælling, som var fra 1769; heraf er kun spredte bidder bevaret, mest fra Kbhvn og visse købstæder. data: De indtastede De indtastede data stammer fra folketællingerne. De ligger altid således: 1) København (evt. med Frederiksberg), 2) 1

2 købstæderne og 3) landsogne sorteret efter amt og herred. Da databasen grundlæggende tager højde for amt, herred og sogn, og betragter sognet som tællingsenheden, så giver købstæderne og navnlig København anledning til nogen unøjagtighed i indtastningerne. Problemet løses på forskellig vis, men generelt ligger hver købstad under det amt, som det fra 1794 kom til at sortere under administrativt set. København indtastes under Københavns Amt. Forsiden til databasen for folketællingerne har mange muligheder; her vil vi koncentrere os om: Hvad er der i databasen? Søgning efter personer Hvad er der i databasen: Inden man søger efter personer, er det en god ting at undersøge, om de tællinger, man er interesseret i at søge i, overhovedet er tastet ind. Programmet meddeler nemlig kun, at der ingen poster blev fundet, ikke at årsagen er, at tællingen ikke er indtastet. Vælg: Hvad er der i databasen, og hosstående billede kommer frem. Kolonnerne er fra venstre: Amt, Herred, Sogn, år, indtastningsnr. Ved hjælp af Rediger, søg (på denne side), kan man let hoppe til det relevante herred eller sogn. Endelig findes på Dis-Danmarks hjemmeside ( amtskort og på Krabsens Hjemmeside ( amtskort og herredskort med lister over sognene indenfor amtet Søgning efter personer: Årstallene: Alle årstallene findes i det lille gardin, hvor der står årstal og alle. Der er ingen begrænsning, så man kan let søge på sammensætninger af årstal og amt, som der slet ikke findes materiale fra, f.eks. København Databasen vil ikke fortælle, at der er noget galt; den vil bare på resultatsiden fortælle, at der ingen forekomster var. Årstallet vælges ved at klikke på den lille pil, som findes til højre i feltet. Gardinet kommer frem, og man klikker på det årstal, man vil søge på. Amt. herred og sogn: Du skal vælge et amt, men det er ikke nødvendigt at indtaste navnet på herredet eller sognet. Man kan således vælge, om man vil søge på hele amtet på én gang, eller på et herred eller på et sogn i et herred i et amt, eller bare på et sogn i et amt (pas på, hvis der er flere sogne af samme navn i samme amt, hvis herredet ikke indtastes). Herreds og sogne-navne skal du indtaste nøjagtigt, som de er indtastet af arkivet. Man vælger amt ved at klikke på den lille pil, som findes til højre i feltet, og man klikker derefter på det amt, man vil søge på. Flere amter ses ved at bevæge 'glideren' nedad. Navn: Dette skal indtastes med fornavne først, dernæst mellemnavnene i rigtig rækkefølge, og sidst efternavnet. Pas på!! Det er sådan, at det, personen er blevet kaldt og den stavemåde, der er anvendt i hver enkelt folketælling, er også den måde, hvorpå personen er indtastet i databasen. - Man må således forsøge at regne ud, hvordan personen er nævnt i en given folketælling for at få hin person frem på resultatsiden. 2

3 Indtastningsnummeret: Dette er et nummer, som identificerer hver sogns eller hver del af en købstads folketælling, så man kan søge ved hjælp af dette nr. eller kontakte DDA vedr., problemer etc. Øverst ses den fulde adresse, som den er tastet ind. Somme tider mangler gadenavnene i Kbhvn. dog. NB: i tællingerne 1787 og 1801 oplyses også om antal ægteskaber for enhver person, og disse oplysninger findes også nydeligt på resultat-siden, men de er ikke med på 'Vis husstand' - der er nok en lille fejl i søgeprogrammet på hjemmesiden. Hvis der indtastes oplysning om herred og sogn, så skal disse staves nøjagtigt, som de er det på listen over søgbart materiale. Der er ingen links fra søgbart materiale og hen til søgesiden, så man står sig ved at åbne begge siderne samtidigt, man har forsiden til folketællingerne åbnet (brug: 'Ctrl.' og 'n'; ved samtidigt anslag åbnes et nyt vindue med samme indhold som det oprindelige). Vi får en liste over resultaterne. Der er 9 poster fundet. Vi kan nu trykke på vis dok for at se, af hvem og hvornår, indtastningen fandt sted. Vi kan også trykke på Vis husstand, og så får vi enten: husstanden eller siden hvor personen fandtes i folketællingen. Ved klik på dok. = dokumentation på resultatsiden fås et lille skærmbillede, som fortæller hvor mange personer enheden dækker, samt hvem indtasteren er. Som regel er det kun en idé at kontakte indtasteren, hvis du vil undersøge, om du og denne har fælles aner. Fejl i databasen og i indtastningerne skal sendes direkte til DDA Udvandrerdatabasen: Omfatter register over de kontrakter til billetter, som blev forevist Københavns Politi i perioden Registrene blev ført 1868 til 1940, og i to rækker: I for indirekte udvandring, d.v.s. med stop i udenlandsk havn (evt. køb af videre billet dér), og D for direkte udvandring, d.v.s. med billet, der gjaldt fra dansk havn til det endelige bestemmelsessted. Fra hovedmenuen for siden vælges Udvandrerarkivet, og nu kommer flg. søgebillede frem: Læg mærke til, at efternavnet skal skrives først, fulgt af et komma og derefter skrives fornavn eller fornavnene. Vis husstand er valgt: 3

4 Jeg søger på min oldefaders fætter, som hed Valdemar Emil Julius Klug, men skriver bare Klug, Valdemar - Der kommer intet resultat. Ved søgning efter Klug, V kommer han frem, men vi kan se, at hans fornavn er skrevet Vald - og ikke Valdemar. Det kan således konkluderes, at efternavnet skal staves, som det står i databasen, d.v.s. man må prøve sig frem ved navne, hvis stavemåde varierer eller kan staves forkert Desuden bør man forsøge at forkorte personens første fornavn, hvis søgning på det fulde fornavn ikke giver positivt resultat. Brug kun ét fornavn ad gangen Indvandrerarkivet: Indfødsretstildelin g På søgesiden forklarer DDA selv: Personer, der har fået tildelt indfødsret. Databasen er landsdækkende og omfatter poster. Basen bygger fra på en protokol over Naturalisationspatenter og fra på bemærkningerne til indfødsretlovforslagene. Opmærksomheden henledes på, at fra 1898 opnår kone og umyndige børn automatisk indfødsret, når manden får den tildelt. Det betyder, at gifte kvinder og børn ikke optræder i databasen, selv om de har opnået indfødsret. Enker, som selvstændigt har søgt og fået indfødsret skal normalt søges under deres giftenavn. Endvidere skal man være opmærksom på, at der efter 1914 optræder personer i basen, som ikke har opnået indfødsret, fordi de ikke har opfyldt betingelsen om - inden for et år - at godtgøre, at de er løst fra deres tidligere statsborgerskab. Når der som resultat af en søgning til slut står: Lov af xx xx xxxx løbenr./pag. xxx Tillæg x betyder det, at vedkommende har fået tildelt indfødsret med den pågældende lov under det pågældende løbenummer (før 1850 noteret på den pågældende pagina). Tillæg (A, B) betyder, at oplysningerne skal findes i Rigsdagstidende i henholdsvis Tillæg A og Tillæg B. Løbenumrene kan dog afvige lidt fra det endelige lovforslag - især op i 'erne, fordi de løbenumre, der - efter er anvendt i databasen, er dem, de pågældende personer er opført under i tillæggene og ikke dem, de er opført under i det endelige lovforslag. Immigrantmuseet - Farums Arkiver & Museer - er normalt ikke i besiddelse af yderligere oplysninger udover, hvad der står i Tillæggene til Rigsdagstidende eller i Protokollen over Naturalisationspatenter. Ønsker man yderligere oplysninger, må disse søges i de enkelte ansøgninger om indfødsret i Rigsarkivet. Jeg skal tilføje, at for tiden søges bevillingerne under den landsdel, som personen boede i, da han fik dansk indfødsret. Man søger i Danske Kancellis Registre og koncepter og indlæg til Registrene. Der er et for hver landsdel. - Jævnfør Note O - 2: Danske Kancellis Registre. Indfødsretssagerne er oftest bilagt med dåbsattester samt attester, der beviser, at personen er duelig og retskaffen, samt at han har ernæret sig selv, taler dansk og i øvrigt har tilknytning til Danmark. Man får således ofte masser af oplysninger. Har man ikke Internet, kan man søge i registeret, som findes under arkivfond 0003: Indenrigsministeriet, Indfødsretssager; det dækker Desuden står fremme i vejledningen kopi af bogen over indfødsretssager Sagerne skal være 80 år, før de er umiddelbart tilgængelige. Ønsker man at se en sag, som er mindre end 80 år, beder man i Vejledningen på Rigsarkivet om en ansøgningsblanket hertil og søger. Man udfylder helst kun navnefelterne. Bopæl, erhverv, fødelokalitet og fødelands-felterne skal udfyldes nøjagtigt, som de er det i registeret, databasen bygger på, ellers kan søgemaskinen ikke finde posten. Brug derfor helst kun efternavnet. Prøv også med alle de mulige, forskellige stavemåder på efternavnet. 4

5 For hver post på resultatsiden kan man se både lovens dato og tillæggets nr. og løbenummeret indenfor året eller i tillægget til loven. Disse oplysninger anvendes til at bestille indfødsretssagen på Rigsarkivet. Sagerne ligger i Glostrup, så der er en tre-fire dages ventetid. Indfødsretssager skal være 80 år, før de er tilgængelige Dannebrogsmænd: Johansen, og at Jens Peter ikke finder frem til Jens Johan Peter Skiftedatabasen på DDD. side DDDs engelske Hvis man fra forsiden på Dansk Demografisk Database ( klikker på det engelske flag, kommer man til DDAs engelske udgave. En dannebrogsmand var en mand, som modtog Dannebrogsordenens Hæderstegn, indført 1808, afskaffet Hæderstegnet blev givet efter kongens eget valg, i modsætning til ordener og medaljer, hvis uddeling altid hviler på den enkelte ordens statutter. Databasen indeholder indtastning af de i værket fra 1908 med tillæg af 1912 nævnte Dannebrogsmænd. D.v.s. at de før 1908 afdøde og efter 1912 udnævnte ikke findes i basen. Der findes engelsksproget udgave for søgning i folketælllingerne og i udvandrerdatabasen, mens man får henvisning til den danske side, når det gælder indvandrerdatabaserne. Til gengæld findes der et Probate Index, skifteregister på engelsk, som ikke findes på dansk. forside Skiftedatabasens Klikker man på den orange kasse, kommer man til skiftedatabasen. Det er et register under udbygning; et register til danske skifteprotokoller. Søg helst kun på navnet eller på navn + erhverv. Der fås en liste over alle personer, som opfylder kriterierne. Husk, at hansen og giver resultatet Endnu er kun skifter fra Thisted, Viborg, Aalborg og Randers Amter lagt ind. De fire punkter på forsiden er: * Søgning i databasen * Information om registeret * Liste over film, hvis indhold er omfattet af registeret og * Liste over skifteretter, hvis skifte-protokoller er omfattet af registeret. 5

6 Søgning i databasen: Der er kun lavet register over afdøde, d.v.s. arveladerne, ikke over arvingerne. Derfor kan man kun søge efter afdøde. Der er tre felter: Fornavn (Given name), efternavn (Surname) og bopæl (Residence at death). Man kan vælge at få sorteret resultaterne efter fornavn, efternavn eller bopælen. tilsvarende felt, så kommer resultatet med. F.eks. kan man søge på estergaard, hvis man er usikker på, om det staves med V eller W. Og peders vil finde både Pedersdatter og Pedersen. Tilsvarende vil ne i fornavnsfeltet finde både anne og ane - og i øvrigt også f.eks. Hanne og Johanne og Cathrine. Da registeret er udarbejdet på engelsk benyttes æ, ø og å ikke, men erstattes normalt af: for æ bruges ae, for ø bruges o, for å bruges aa. Endelig skal man mærke sig, at søgningen er flydende, så bare de indtastede bogstaver forekommer et eller andet sted i en posts Afdødes navn: Anne Andersdatter Dødsdato (d:) eller skiftedato (p:) (p:) 21. Maj 1773 Bopæl: Gård, Gods, Herred, Amt. Aarup, Fussingø, Sønderlyng, Viborg Oplysningerne læses således: Der blev afholdt skifte efter Anne Andersdatter, som boede i Aarup, d Skiftet begynder på fol. 82B i Fussingø Gods skifteprotokoller bind 1. Hun var gift med Jens Pedersen. Fussingø Gods ligger i Sønderlyng Herred i Viborg Amt. - Her er der tale om skifte efter en fæstebondes kone, og derfor er det godset, der afholdt skiftet. Posten ovenfor henviser til et skifte foretaget af Herredsfogeden for Hillerslev-Hundborg Herreder i Thisted Amt. I denne post er linien Estate ikke udfyldt, hvilket skal læses som, at det er herredets skifterets skifteprotokol, der er relevant. I Anne Andersdatter i Aarups post er både gods og herred udfyldt, hvilket betyder, at der er henvisning til et skifte afholdt af et gods. Hvis der er henvisning til Herredsprovstens skifteprotokol (gejstliges skifter indtil 1807) vil der under estate være navnet på herredet + Provsti. Jeg forsøgte første med Ane Andersdatter i Aarup, men fik ikke det ønskede resultat. Anne Andersdatter, altså fornavnet stavet med 2 n er gav pote. D.v.s. søgningen ikke bruger soundex (lydindex), og man må derfor forsøge med flere stavemåder på navnet. Her ses resultatsiden med oplysning om, at Anne Andersdatter i Aarup blev der holdt skifte efter d Sider /periode/ & FHL Mikrofilm nummer: 82B / / Noter og yderligere oplysninger: Bind nr. 1 Ægtefælle (S:) eller forældres (P:) navne: (S:) Jens Pedersen. Hvis der er henvisning til Amtets skifteprotokol (selvejere og overklasse indtil 1790), vil der stå NN Amt under estate. Hvis der er henvisning til et sognekalds skifteprotokol (mensalgods indtil 1817), vil der stå NN deanery. NB: Hvis man får mere end 500 poster, vil man få oplyst antallet af fundne poster, men kun kunne få vist de første Information om registeret. Registeret er offentliggjort af Gary T. Horlacher, som også har en engelsksproget hjemmeside, det kan være interessant at besøge: 6

7 Liste over Film Her fås en liste over de film, som registeret omfatter. Det påstås af Horlacher, at filmnumrene er de samme ved Mormonernes arkiver (FHL) og ved Rigsarkivet i Kbhvn. (RA). Således skal der ses bort fra evt. nuller før nummeret, når man vil finde filmen på RA, og der skal altid være to nuller forrest, når man vil finde FHL-film. Eks.: film på listen hedder ved RA: M , og ved FHL: FHL # (# står for nummer). Kolonnerne er: Filmnr. - Periode for skifteprotokollen - Amt og Herred hvori skifteretten lå, og Skifterettens navn. Man bladrer frem og tilbage i listen ved at benytte linkene nederst på siden. First går til første side, previous går til foregående side, next til næste side, last til sidste side. Der kan ikke søges i listen Liste over skifteretter: Står der et person navn dækker det som regel, at der er tale om et stort bo, som ligger for sig. Kolonnerne er: Gods / Skifteret - Herred og Amt, hvori skifteretten lå. Man blader i listen, ligesom beskrevet under Liste over film Konklusion Der er her tale om et glimrende initiativ, og jeg håber, registeret vil blive udvidet efterhånden, så det med tiden vil omfatte hele landet Vendsyssel skifter På Krabsens hjemmeside findes under Databaser => Skiftedatabasen en database over skifter fra Vendsyssel. Den er ikke så avanceret, men kan være en hjælp. Også denne database er opstået på privat initiativ, og er under fortsat udbygning. Man klikker på linket hertil fra forsiden og får en liste over samtlige skifteretter, hvis skifterprotokoller er omfattet af registeret. Herreders skifteretter er dog ikke optaget på listen, men birkenes er. Der står nu godt nok Estates, som egentlig betyder gods eller ejendom, men her dækker det skifteret. 2

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

1. Mormonernes Arkiver på Internettet

1. Mormonernes Arkiver på Internettet 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af http://www.familysearch.org Ulrich Alster Klug, 2008. Den fulde note lægges på www.odenseslaegt.dk Kortfattet oversigt over indholdet af Family

Læs mere

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas A-Fonde: Inden indtastning: Sørg for Data til indtastning, at arkivalier er sorteret, og

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Folketællinger 1787-1950 Folder nr.

Folketællinger 1787-1950 Folder nr. Folketællinger 1787-1950 Folder nr. 01 Rigsarkivet Folketællinger Hvad er en folketælling? En folketælling er en grundlæggende registrering af befolkningen efter bopæl i et givet år. Folketællinger giver

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller

Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller - vejledning til indtastning Version 4.1b Indhold Vejledning til indtastning af Pleje- og Fødselsstiftelsens protokoller... 2 Flere navne på samme side... 3 Fra

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Kommende EU-forordninger

Kommende EU-forordninger Kommende EU-forordninger Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex Kom godt i gang Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY.

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY. Arkivdatabasen DAISY Hvad er DAISY? DAISY står for Dansk Arkivalie Informations System, og startede i 2001 som et redskab til brug for arkiverne. Siden 2007 har vi kunnet bestille arkivalierne gennem DAISY,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster Vejledning Kom godt i gang som frivillig indtaster RIGSARKIVET SIDE 2 Bliv frivillig Denne vejledning er skrevet til dig, der har lyst til at gøre en indsats som frivillig og skrive af fra historiske dokumenter,

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Q-Variant i kasseterminalen

Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til jobnet.dk og log ind under menupunktet 'Find medarbejder' i feltet Arbejdsgiver. Du får nu to muligheder på siden Søg i CV'er: Hvis du har

Læs mere

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk En lille vejledning fra Margaret Skovsen Åbn din browser*) og tast navnet på dit galleri. Det vil typisk være af typen xxx.fotorammenviborg.dk eller xxxy.fotorammenviborg.dk,

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET Jeg vil gerne fortælle lidt om slægtsforskning på nettet. Bagefter vil Dagny fortælle lidt om Rosendalslægtens forfædre. Vores interesse for slægtsforskning startede vel for omkring

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Nye funktioner i Autocore Salg Release R2.5 Mandag d. 19. september 2016

Nye funktioner i Autocore Salg Release R2.5 Mandag d. 19. september 2016 Nye funktioner i Autocore Salg Release R2.5 Mandag d. 19. september 2016 Oversigt over demobiler, Opsamling af CSS oplysninger på slutseddel og salgsfaktura, Defaultværdi i feltet CVR/CPR søg i sager,

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

GADEPROJEKTET Danish Family Search

GADEPROJEKTET Danish Family Search GADEPROJEKTET Danish Family Search Kompendium til en Workshop på Slægtshistorisk weekend arrangeret af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) i samarbejde med DIS Danmark Slægtshistorisk

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug - 01.03.2015 - ulrich@dannebrog.biz www.dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS))

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Bookhus Brugervejledning Side 1 af 11 Login For at kunne reservere og booke skal du være oprettet som bruger i systemet. Hvis ikke du allerede er oprettet

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning til avanceret søgning

Brugervejledning til avanceret søgning Brugervejledning til avanceret søgning I den avancerede søgning er det muligt at kombinere flere kriterier i en søgning. 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Søg kun i Under dette felt kan det vælges om der skal søges

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her:

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her: Se hvordan du søger Med denne søgefunktion kan du søge i arkivalier fra Dansk Vestindien på tværs af Rigsarkivets systemer: Arkivalier Online (scannede arkivalier), Rigsarkivets Indtastningsportal (afskrevne

Læs mere

Appendiks 4: Anetavle og personskemaer

Appendiks 4: Anetavle og personskemaer Appendiks 4: Anetavle og personskemaer Udfyldelsesvejledning til skemaerne Type 1: Med plads til oplysninger om en person og op til fire ægtefæller til ham / hende. Type 2: Med plads til oplysninger om

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere