ErhvervsNyt. Mød os på MIPIM i Cannes. Få et tjek af den. offentlige vurdering marts Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. Mød os på MIPIM i Cannes. Få et tjek af den. offentlige vurdering. 8.-11. marts 2011. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele"

Transkript

1 Marts 211 ErhvervsNyt Få et tjek af den offentlige vurdering Mens vi venter på den offentlige vurdering Læs mere side 3 Den offentlige vurdering - en kommunal pengemaskine Læs mere side 4 Mød os på MIPIM i Cannes marts 211 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

2 edc erhverv poul erik bech medarbejdere i danmark københavn & øvrige sjælland København Poul Erik Bech Valuar, MDE, MRICS København Jørn Søby København Jørgen Jørgensen Direktør, civiløkonom, HD, MRICS København Knud Egehoved Bjarne Bering Afdelingsdirektør, statsaut. ejendomsmægler, Poul Randrup MDE København København København København København København København København København København Helle Nielsen Partner, KAM, statsaut. ejendomsmægler, København Peter Holten-Jensen Property Swap Manager, Statsaut. ejd.mgl, Jens Erik Hansen København Lisbet H. Andersen Erhvervskoordinator Peter Wassard Ingeniør, civiløkonom, MDE København Gunnar Jørgensen Jens Christian Laasholdt København Hans Nielsen Christian B. Jørgensen Erhvervskoordinator København Kristian Hartmann Salgs- og udlejningschef Thomas Riis valuar København Sabine Eriksen Erhvervskonsulent Thomas Rudlang Salgs- & udlejningschef, statsaut. ejdomsmægler, Jeff Henriksen MDE København Tina Iburg Erhvervsrådgiver, statsaut. ejendomsmægler, MDE København Michael Thodsen HDFR, MDE København Helge Rud Larsen Cand.polit., statsaut. ejendomsmægler, København Lars Pries København København København Hillerød Hillerød Roskilde Roskilde Roskilde Næstved syd-/sønderjylland Inge-Lise Jensen Erhvervskoordinator Børge S. Mensel Direktør, statsaut. ejendomsmægler, Julie Stener Nielsen Erhvervskoordinator Claus Fenger Birgitte Skovholm Erhvervskoordinator Kolding Kolding Kolding Marianne Bering Erhvervskoordinator Morten Bådstorp Erhvervschef, statsaut. ejendomsmægler, MDE Niels Smith Valuar, MDE Arno Starup Werner Erhvervschef, statsaut. ejendomsmægler, Aabenraa Aabenraa Esbjerg Esbjerg Esbjerg Esbjerg Frank Jensen MDE Nicolaj Zander Olsen Jesper Karmark MDE Henrik F. Krarup Jørgen Bennett Karsten L. Jensen Direktør, Partner Jesper Ølgaard Bloch Knud Erik M. Pedersen Jette Jørgensen Stataut. ejendomsmægler, MDE, erhvervskoordinator Midtjylland Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Søren Leth Pedersen Direktør, cand. merc., statsaut. ejd.mgl., Thomas K. Mathiasen MDE Hanne Snedevig Haun Erhvervskoordinator, advokatsekretær Jacob F. Sørensen Erhvervsrådgiver Klaus Bugge Andersen Erhvervsrådgiver Morten Kristensen Erhvervsrådgiver Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Thomas Brauer Erhvervsrådgiver Thomas M. Kristensen Erhvervsrådgiver, cand. jur., statsaut. ejd.mgl., MDE Svend Kjær Erhvervsrådgiver Sanne V. Christensen Studiemedhjælper Gitte Andersen Administrativ Trainee Carsten Tungelund Direktør, KAM, H.D., statsaut. ejendomsmægler, nordjylland Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Frank Jensen Direktør, Partner, CBA Stig Theilmann, MRICS Arne Kærgaard Martin B. Mikkelsen MDE John B. Bertelsen Erhvervsrådgiver, HD(A) Rikke Hansen MDE, Erhvervskoordinator Birthe Kjær Erhvervskoordinator Aalborg Mette B. Nørby Administrativ Trainee poulerikbech.dk/erhverv københavn k herlev hillerød roskilde næstved odense kolding sønderjylland esbjerg aarhus aalborg

3 Marts 211 Mens vi venter på den offentlige vurdering Det er lige omkring nu plus minus nogle dage at de offentlige ejendomsvurderinger dukker op hos ejendomsejerne over hele landet. Det er jo altid interessant at få at vide, hvad ens ejendom er værd, og i særdeleshed hvis man skal betale en eller anden form for skat af vurderingsbeløbet. Det gælder især for ejere af erhvervsejendomme i de kommuner, hvor der betales dækningsafgift af forskelsværdien. Forskelsværdien er det beløb der fremkommer, når man trækker grundværdien fra ejendomsværdien. Af forskelsværdien skal der altså betales en skat som kaldes afgiftspligtig dækningsafgift. Størrelsen af dækningsafgiften kan maksimalt andrage 1% af forskelsværdien. Der opkræves dækningsafgift i 4 45 kommuner i Danmark, og overvejende i storbyområderne. Den samlede årlige dækningsafgift, der opkræves af kommunerne i dækningsafgift andrager ca. 3, milliarder kroner. Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Ved den seneste offentlige ejendomsvurdering i 28, som blev offentliggjort i starten af 29, udførte vi et meget stort antal vurderinger på foranledning af ejerne af erhvervsejendomme, med henblik på at få nedsat den offentlige ejendomsvurdering. I alle de konkrete sager fik ejerne medhold i nedsættelser af den offentlige ejendomsvurdering, med undtagelse af en enkelt sag, hvor man ikke ville give ejeren medhold i en nedsættelse af vurderingen. Vi sparede således mange ejendomsejere for betydelige udgifter i form af dækningsafgift på deres ejendomme. I øvrigt udfører vi også vurderinger af en ejendoms markedsværdi i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller til låneefterretning eller lignende, lige såvel som vi også udarbejder lejevurderinger til brug ved forhandlinger omkring lejen af de lokaler, som man enten lejer eller udlejer. Er du interesseret i at høre nærmere om vores vurderinger, er du meget velkommen til at kontakte os, hvilket naturligvis er helt uforpligtende for dig. Med venlig hilsen og på gensyn Jørgen Jørgensen Indhold: Artikel... 4 Stillinger... 5 ONCOR... 6 Investering... 8 Kontor Industri Retail Grunde

4 Den offentlige vurdering - en kommunal pengemaskine den offentlige vurdering af ejendomme har kun til hensigt at fylde hullerne i de kommunale pengekasser via dækningsafgiften, mener erhvervsdirektør jørgen jørgensen fra edc erhverv poul erik Bech, som ønsker vurderingen afskaffet. D en nye offentlige vurdering på erhvervsejendomme er på trapperne. Signalerne fra Skat samt de forlydender, der har været fremme i medierne, tyder på, at Skat stik imod markedsudviklingen i perioden over en bred kam vil fastholde de relativt høje vurderinger på ejendomme. Hvis det sker, vil vi se en ny bølge af anker mod den offentlige vurdering i lighed med situationen for to år siden. Dengang valgte man over en bred kam at opskrive ejendomsværdierne med 15-2 pct., selv om man allerede da var nogle måneder inde i den alvorligste finanskrise i mands minde, siger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han refererer til den offentlige vurdering for 28, udsendt i starten af 29. Dengang viste beregningerne fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, at den offentlige vurdering på landsplan skød 2-3 pct. over målet. Efterfølgende kimede vores telefoner, og vi gennemførte en masse vurderingssager for vores kunder med henblik på en anke af deres vurdering. I samtlige sager minus en enkelt blev vurderingen nedsat efter anken, mens en enkelt blev fastholdt. Det blev bevist, at den offentlige vurdering var helt hen i skoven, og nu frygter vi at se samme billede igen, siger Jørgen Jørgensen. Høj vurdering, Høj skat Ifølge Jørgen Jørgensen vil en fastholdelse af 28-niveauet betyde en meget voldsom overvurdering af de faktiske værdier på markedet for erhvervsejendomme. Hvis de nye vurderinger skulle passe til virkeligheden, burde de vise fald på 2-4 pct. for visse typer af ejendomme i visse dele af landet. Det ville afspejle de faktiske forhold på et marked præget af meget få frie handler på markedsvilkår, påpeger Jørgen Jørgensen. Erhvervsdirektøren tøver ikke, når man beder ham komme med et bud på grunden til, at Skat fastholder de alt for høje offentlige vurderinger. Det kan kun skyldes, at man dermed ønsker at tage størst muligt hensyn til den skrantende kommunale økonomi. Som bekendt er en række kommuner i budgetproblemer, og uden opkrævning af den ekstra skat, som dækningsafgiften udgør, ville der opstå store huller i budgetterne. Ved at fastholde vurderingen, lader Skat erhvervslivet betale for at holde kommunerne skadesløse, siger Jørgen Jørgensen. Hvis udgangspunktet er, at afgiften i 211 vil indbringe cirka 3,2 mia. kr. i indtægter til kommunerne, ville der pludselig mangle én mia. kr., hvis den offentlige vurdering nedsatte værdierne med 3 pct. kommunal pengemaskine Det er i dag valgfrit, hvorvidt kommunerne ønsker at opkræve dækningsafgift. Mange kommuner har valgt ikke at opkræve dækningsafgift for dermed at tiltrække og fastholde virksomheder i lokalområderne, men især i bykommunerne er dækningsafgiften en betydelig indtægtskilde. I 21 blev der opkrævet dækningsafgift i 46 ud af de 98 danske kommuner. Den upopulære afgift på ejendomme indbragte dermed kommunerne 3,2 mia. kr. svarende til en stigning på 85 pct. siden skattestoppets indførelse i 21. I 211 bliver de kommunale indtægter fra dækningsafgiften sandsynligvis i samme størrelsesorden, idet Silkeborg Kommune som noget nyt har besluttet sig for at indføre en dækningsafgift på tre promille, mens Odense og Sønderborg kommuner trækker i den anden retning ved at sætte dækningsafgiften for forretningsejendomme en smule ned. Dækningsafgiften er en forhadt ekstra erhvervsskat, som rammer ejere af erhvervsejendomme hårdt, og som indirekte også rammer lejerne, siger Jørgen Jørgensen. Her opkræves afgiften Loven giver mulighed for at pålægge erhvervene dækningsafgiften med op til 1 promille, der beregnes af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien. 24 kommuner har udnyttet muligheden fuldt ud, 23 har gjort det delvist - og de sidste 51 ønsker foreløbig ikke at pålægge forretningsejendomme den særlige erhvervsskat. Af de 24 kommuner, der tager lovens maksimale 1 promille, finder man udover Kolding og Ringsted udelukkende hovedstadskommuner og nordsjællandske kommuner. Det gælder også kommuner som Allerød, Hørsholm, Vallensbæk, Lyngby-Taarbæk, Høje-Taastrup og Gentofte, der dermed opkræver ekstraskatten. I Region Hovedstaden er det udelukkende Bornholm og Gribskov, der er nede på nul promille, mens Halsnæs, Frederikssund, Egedal og Hillerød har promiller mellem 5,31 og 9,4. 4

5 Faktaboks Dækningsafgiften er en kommunal skat, som betales af forskelsværdien af ejendommene (den samlede ejendomsværdi minus grundværdien). Det svarer stort set til erhvervsejendommenes værdi (f.eks. kontorer, forretninger, hoteller, fabrikker og værksteder). Dækningsafgiften kan være mellem og 1 promille af denne forskelsværdi. I 21 blev der opkrævet dækningsafgift i 46 ud af de 98 danske kommuner. ledige StillingEr Vi kan tilbyde dig: Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræden som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse samt interne jobrokeringer. Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende position i Danmark, og udvikle os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. Afgiften indbragte dermed kommunerne 3,2 mia. kr. svarende til en stigning på 85 pct. siden skattestoppets indførelse i 21. edc Poul erik bech - erhverv Erhvervsdirektør/partner Odense Erhvervsmægler København, Køge Bugt-området, Roskilde, Odense, Kolding, Midtjylland Udover København, der indkasserer godt en milliard, henter Ballerup og Gentofte her de største provenuer på den konto - 96 og 81 millioner i 29-tal. I Region Sjælland finder man dækningsafgift i syv bykommuner - hvor Holbæk indførte den sidste år og tog et forsigtigt førstegangsspring med 3 promille. afskaf den offentlige Vurdering Ifølge erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen beviser den minutiøse gennemgang af dækningsafgiftens betydning for den kommunale økonomi, at den offentlige vurdering primært er et skatteredskab og ikke - som vurderingen oprindeligt var tænkt - et markedsredskab. Dækningsafgiften er i modsætning til private boligejeres ejendomsværdiskat ikke omfattet af regeringens skattestop. Derfor slår den alt for høje offentlige vurdering af erhvervsejendomme fuldt igennem hos virksomhederne i form af højere dækningsafgifter, siger han. edc Poul erik bech - bolig Boligbutiksleder med partnerpotentiale Hovedstaden, Valby, Frederikssund Boligmægler Amager, Østerbro, Gentofte, Odense, Kolding, Esbjerg, Randers Se mere på poulerikbech.dk/erhverv Erhvervsdirektøren foreslår derfor, at man ser på hele det offentlige vurderingssystem med kritiske briller og laver det om. Det mest retfærdige er efter min mening helt at afskaffe den offentlige vurdering og i stedet overlade det til professionelle at vurdere ejendomme. Så må vurderingerne foretages af uvildige valuarer. Det ville være mere retfærdigt og give mere retvisende vurderinger. Hvis formålet alligevel bare er at skrabe penge ind til de offentlige kasser, så var det mere ærligt og gennemskueligt at indføre en anden form for beskatning af fast ejendom, mener Jørgen Jørgensen. 5

6 mød os på mipim I Cannes marts 211 på stand 19.14, level Poul Erik Bech CEO, statsaut. ejendomsmægler, MRICS, MDE Mob: Mail: Jørgen Jørgensen Direktør, civiløkonom, HD, MRICS Mob: Mail: Bjarne Bering Afdelingsdirektør, statsaut. ejendomsmægler, Mob: Mail: Helle Nielsen Partner, KAM, statsaut. ejendomsmægler, Mob: Mail: Poul Randrup MDE Mob: Mail: Søren L. Pedersen Direktør, cand. merc., statsaut. ejd.mgl., Mob: Mail: Frank Jensen Direktør, Partner, CBA Mob: Mail:

7 stor udenlandsk efterspørgsel på investeringsejendomme Gennem vores internationale samarbejdspartner ONCOR INTERNATIONAL efterspørger investorer og investeringsforeninger fra Monaco, Sverige, Tyskland, Norge og Holland følgende ejendomme på det danske marked: Boligudlejningsejendomme i København og Aarhus Lagerejendomme på gode kontrakter over hele landet Kontorejendomme i København, Aarhus og Aalborg Detailejendomme og centre i større byer i Danmark Investeringen skal være på markedsniveau og andrage en samlet værdi af min. 2 mio.. Alternativt ønskes porteføljer på flere ejendomme i samme område. For yderligere oplysninger kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech, Helle Nielsen, Partner, Key Account Manager på mail: eller tlf:

8 UdbydeS på vegne af dragør kommune Skole med meget attraktiv beliggenhed Vestgrønningen 5, 2791 Dragør Meget attraktiv beliggenhed i den gamle by tæt på havnen og vandet Ejendom med gode projekt/udviklingsmuligheder Ejendommens nuværende bebyggelse er på kvm. Grundarealet er på 6.58 kvm. Kommunen vil i samarbejde med køber udarbejde en ny lokalplan for området, der passer ind under rammerne for lokalplanlægningen/kommuneplan 29/ enkeltområde 1.6, der udlægger ejendommen til en bred vifte af centerformål, boliger m.v. Sagsnr.: Skole med Store projekt/udviklingsmuligheder Vierdiget 2-4, 2791 Dragør Meget attraktiv beliggenhed kun få meter fra vandet Ejendom med meget store projekt/ udviklingsmuligheder Ejendommens nuværende bebyggelse er på kvm. Grundarealet er på kvm. Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at kommunen ved ny lokalplan vil give mulighed for op til 6% bebyggelse med etageboliger op til 2½ - 3 etager og/ eller rækkehuse o.lign i op til 2 etager Sagsnr.: Hent flere oplysninger på under de respektive sagsnumre. Tilbudsfristen er fredag den 29. april 211 kl. 11. Ejendommene udbydes til salg efter reglerne for offentligt udbud, jf. Bekendtgørelse nr. 472 af Informative udbudsvilkår og relevante ejendomsdokumenter kan rekvireres hos statsaut. ejd.mægler & valuar MDE, Jens Christian Laasholdt på tlf eller

9 SPÆNDENDE ERHVERVSEJENDOM I ROSKILDE Bedste beliggenhed centralt i Roskilde ved trafikeret Ringvej Ca. 7. kvm erhvervsareal 36.5 kvm grund Kontor/laboratorium/konference/hotel/ projektejendom Overtag ejendom med lejer i ca. 2 år Ca. 15. køretøjer i døgnet Nær Musicon, Roskilde Ring, Station og motorvej Rammeområde 3.D.12 - Maglegårdsvej Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde fusionerede med Teknologisk Institut den 1. oktober 29 og påtænker at flytte fra Roskilde ultimo 212. Teknologisk Institut kan eventuelt leje bygningerne frem til fraflytning. 8-1 minutters gang fra bymidten eller Roskilde Station, 3-4 minutter fra motorvejsnettet, 3-4 minutter til København i bil. Nær Musicon (ny kreativ bydel). Ejendommen er velegnet til domicillignende formål, udlejning af bygningerne (hver for sig), kontorhotel, projektudvikling m.v. Kontantpris kr For yderligere oplysninger kontakt: Arno Werner Statsaut. ejendomsmægler & Tlf Frank Jensen MDE Tlf Sagsnr.:

10 UDBUD FOR DRAGØR KOMMUNE For Dragør Kommune udbydes nedennævnte 5 ejendomme. Ejendommene udbydes til salg efter reglerne for offentligt udbud jf. Bekendtgørelse nr. 472 af , Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Informative udbudsvilkår og alle relevante ejendomsdokumenter kan rekvi reres hos statsaut. ejd.mægler & Jens Chr. Laasholdt på tlf eller Seneste tilbudsfrist er den 1. april 211 kl Stationsvej 13A - 13B Sagsnr Møllevej 9A - 11B Sagsnr Sydstrandsvej 1E Sagsnr Udlejningsejendom opført i 19 indeh. 8 udlejede beboelseslejl. på i alt 369 m². Lejl. fordeler sig med 2 stk. 1-vær. og 6 stk. 2-vær. lejl. Udlejningsejendom opført i 1948 indeh. 4 udlejede beboelseslejl. på i alt 228 m². Lejl. fordeler sig med 4 stk. 2-vær. lejl. 1 udlejet ejerlejlighed til beboelse med et areal på 25 m². Bebyggelsen fremstår som rækkehusbebyggelse. Møllegade 1A - 1G Sagsnr Hovedgaden 22A - 22D Sagsnr Udlejningsejendom opført i 1875 indeh. 13 udlejede beboelseslejl. på i alt 776 m². Lejl. fordeler sig med 5 stk. 1-vær. og 8 stk. 2-vær. lejl. Hertil kommer 4 stk. klubvær. på i alt 161 m². Udlejningsejendom opført i 1973 indeh. 12 udlejede og 1 ledig beboelseslejl. på i alt 834 m². Lejl. fordeler sig med 1 stk. 1-vær., 1 stk. 2-vær. og 2 stk. 3-vær. lejl. Hent flere oplysninger på under de respektive sagsnumre hvor ejendommenes mindstepriser også fremgår. KØBENHAVN S NYERE BUTIKS/BOLIGEJENDOM MED 12 EJERLEJLIGHEDER, I ALT KVM 1 SAG Ejendommen er en ejerlejlighedsejendom til beboelse og erhverv opført i 28. Opført i røde mursten i 4 etager med kælder og udnyttet manzardetage. Tagdækningen er tækket med røde teglsten. Ejendommen indeholder 4 erhvervslejemål i stueetagen og 8 beboelseslejligheder. Beboelseslejlighederne er på 4 værelser, med et areal på 129 kvm. 2 stk. og 132 kvm. 6 stk. Til alle lejligheder hører en ca. 1 kvm. stor altan. Stueetagen er butikker, udlejet til tøjforretning (Noa Noa), slikforretning, frisør og bedemandsforretning. I gården er anlagt 5 parkeringspladser, hvoraf 1 p.t. er udlejet. De øvrige er uudlejede p.t. Ejendommen er centralt beliggende først på Amager i kort afstand til bl.a. Metrostation. Kontant kr

11 KØBENHAVN K D VELHOLDT EJENDOM OVER FOR CHRISTIANSBORG SAG Fredet og flot istandsat ejendom ved Holmens Kanal og i smuk brostensbelagt gade. Samlet areal 757 kvm. Opført i 1795 i 4 fulde etager samt delvist udnyttet kælderetage og udnyttet tagetage. Ejendommen er istandsat for 2-3 år siden, bl.a. med renoveret tag og renoverede facader, nye faldstammer etc. Indeholder 3 erhverv og 3 boliger. Samlet erhvervsareal 34 kvm. Boligarealet andrager 386 kvm. Ejendommen er opdelt i 6 ejerlejligheder. Lejligheden på 2. sal 5bliver ledig for køber. Indeholder 4 værelser, køkken, bad og walk-in closet samt diverse rum i kælderen. Også taglejligheden på 11 kvm. og kontorlejligheden på 1. sal på 138 kvm bliver ledig i løbet af 1½ år. Kontant kr RØDOVRE KØBENHAVN K BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 11 STK. 2 OG 3 VÆR. LEJLIGHEDER SAG Centralt beliggende, mindre udlejningsejendom på i alt 718 kvm ved Hvidovre S-Station indeholdende 9 stk. 2 vær. lejligheder og 2 stk. 3 vær. lejligheder i størrelser fra 48 kvm til 79 kvm, i alt 11 boliglejemål, samt 2 erhvervslejemål, grill-forretning og cykelforretning. Ejendommen er opført i gule mursten i 2 etager med udnyttet tagetage og fuld kælder. Ejendommens tag er et sadeltag, tækket med røde teglsten fra 23. Ejendommens vinduer er forsynet med termoruder. Ejendommen opvarmes ved centralvarme tilsluttet naturgasnettet. Ejendommen er p.t. fuldt udlejet. Kontant kr FREDET EJENDOM I NYHAVN MED BOLIG/ERHVERV SAG Opført i 1687 i 4 etager samt kælderetage. Nyhavn 59 fremstår med blå facade og Nyhavn 61 er skagengul. Består af forhuse, sidehuse og baghuse, alle sammenbyggede og omkranser en fin lille gård. Indeholder 4 boliger i Nyhavn 59 samt kontorer i Nyhavn 61. Herudover er der i kælderen udlejet 4 kvm. til et rejsebureau. Lejlighederne snor sig fra forhuset til baghuset, meget charmerende og med en i øvrigt god loftshøjde overalt, og ingen skrå vægge, bortset fra hemsen på 16 kvm. i tagetagen. Den øverste lejlighed i Nyhavn 59 er sammenlagt med 3. salen i forhuset i Nyhavn 61 og lejligheden har et areal på 143 kvm. plus hemsen på 16 kvm. Hele ejendommen er, bortset fra 4 kvm. i kælderen, LEDIG for køber. Kontant kr

12 ALLERØD BLANDET BOLIG OG ERHVERV SAG For enden af lukket stikvej. Blandet bolig og erhverv, hvor erhvervet består af en selvstændig lager/kontorbygning på 3 kvm i ét plan og med gode tilkørselsmuligheder. Boligen er en fritliggende villa, der ligger forrest mod stikvejen. Her er der 18 kvm bolig og 2 kvm kælder. Kælderen er delvist lejet ud til håndværksvirksomhed til dennes lager. Bygningerne er opført i gule mursten og fremtræder velholdte og solide. Mellem bygningerne er der befæstet område. Allerød er et aktivt erhvervsområde med store og små virksomheder. Sneppevang er en del af et lukket erhvervsområde med nogen beboelse iblandet - har udpræget præg af villakvarter. Afkast 7 %. Kontant kr HUNDESTED FREDENSBORG 226 KVM INVESTERINGSEJENDOM PÅ MEGET CENTRAL BELIGGENHED SAG Skøn udsigt over havneområdet og vandet fra flere af lejlighederne. Ejendommen indeh. 2 erhvervslejemål, 4 beboelseslejl., hvoraf den ene er ledig. Desuden baghus med endnu en selvstændig beboelseslejlighed, samlet årlig lejeindtægt på kr Flere af lejlighederne er istandsat, men køber skal forvente, at skulle færdiggøre projektet og etablere badevær. i 3 lejligheder. Afkast 1.75%. Kontant kr HILLERØD 12 VILLA INDRETTET MED TO LEJLIGHEDER OG ANNEKS KVM. SAG kvm grund direkte overfor Hillerød S-station. Bebyggelsesprocenten er 5, og ejendommene i området må anvendes til blandet bolig og liberale erhverv. Hovedhuset (villaen) er opført i 19 i røde mursten. Bagved kunne f.eks. opføres ca. 3 kvm kontorbygning til eget brug eller udlejning. Ejendommen leveres uden lejere eller med beboere efter aftale. Kontant kr KVM VELINDRETTET FIRMADOMICIL SAG I lukket, lettere eksklusivt erhvervsområde i udkanten af Fredensborg. Med tog til døren (Helsingør-Hillerød) og dejlige grønne områder og nem adgang til landevejen og motorvej til København. En ejendom, hvor medarbejderne vil nyde at skulle arbejde! 3. kvm. velindrettet firmadomicil til leje eller salg. 2.6 veldisponerede lager/produktions-kvm med 4,5 meter til loft og gode porte. Stort befæstet udenoms areal. Dertil 4 kvm. fleksible kontorer og showrooms. Afkast 8%. Kontant kr

13 NÆSTVED KØBENHAVN K 946 KVM INVESTERINGSEJENDOM I NÆSTVED CENTRUM SAG Udlejet til diskotek og advokatkontor. Der er tale om en markant ejendom med en optimal beliggenhed som udvendigt fremstår som to ejendomme den ene med blanke sten og den anden med malede facader. Indvendigt er ejendommene sammenbyggede således at de syner som én. Generelt kan nævnes at ejendommen fremstår i normal udlejningsmæssig stand, hvor der dog må påregnes løbende vedligeholdelse. Kontant kr ROSKILDE DELVIST UDLEJET ERHVERVSEJENDOM BELIGGENDE I ROLIGT OMRÅDE SAG 4357 Delvist udlejet erhvervsejendom beliggende i Roskilde Centrum. Beliggende på Kornerups Vænge, nær Ringstedgade. Bygningen er opdelt i 3 erhvervslejemål 6 på hhv. 6, 119 og 25 kvm. Ejendommen er opført i 1955 og væsentlig om-/tilbygget i Pæn og velvedligeholdt. Afkast ca. 5,9%. Kontant kr KVM ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDET EJENDOM SAG Ejerlejlighedsbutik anvendt til bar/restaurant siden 1972, beliggende i stueetage, samt på del af 1. sal i fredet bolig-/forretningsejendom, opført år ca. 18. Hovedejendommen er en grundmuret 4 etagers pudset og fredet ejendom med en attraktiv placering i Københavns Middelalderby og med en central placering for Indre bys natteliv. 4 Kontant kr GLUMSØ NÆSTVED OFFENTLIG UDBUD OFFENTLIG UDBUD D 227 KVM BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM 3 LEJEMÅL SAG Mindre boligudlejnings ejendom i det centrale Glumsø, sælges efter reglerne om offentligt udbud for Næstved kommune. Ejendommen er oprindeligt opført som enfamilies bolig, men er efterfølgende ombygget således at den idag er opdelt i tre lejemål, to treværelses lejligheder og en etværelses lejlighed. For alle lejemålene gælder at de idag fremstår i lav vedligeholdelsesmæssig stand, hvor en køber må påregne udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse. Ejendommen kan enten istandsættes og genudlejes eller føres tilbage til den oprindelige anvendelse som enfamilies bolig. NEDLAGT PLEJEHJEM KVM - HERLUFSHOLMHJEMMET SAG I udbud for Næstved Kommune. Ejendommen er beliggende i de naturskønne omgivelser omkring Herlufsholm kostskole og Susåen, med vandrestier gennem skoven. Ejendommen har tidligere været anvendt til plejehjem og Næstved kommune ser gerne at ejendommens fortsatte anvendelse peger mod det ældre segment, såsom privat plejehjem, ældreboliger, Hospice e.lign. Indretningen er med lange fordelingsgange hvorfra der er adgang til de tiligere plejehjems værelser, hvor der er eget toilet men ikke badeværelser. Køber må derfor forvente en udgift til ombygning/istandsættelse inden ibrugtagning. Fremstår udvendigt i normal vedligeholdelsesmæssig stand

14 NÆSTVED KOLDING 279 KVM INVESTERINGSEJENDOM CENTRALT I NÆSTVED SAG Der er tale om en velbeliggende boligudlejningsejendom, i forbindelse med stationsområdet og få hundrede meter fra Næstved centrum. Ejendommen er opført i 1935 og gennemgribende istandsat i 1993 med nyt tag, vinduer, filsede facader samt indvendig renovering af alle lejemål med køkkener, badeværelser og gulve mv. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder og indeholder 5 lejligheder på hhv. (1-1.sal) 53 kvm, (1-2.sal) 41 kvm, (1-st.) 53 kvm, (3-1.sal) 82 kvm og 3.st. 5 kvm. Alle lejemålene fremstår i normal udlejningsmæssig stand og er løbende vedligeholdt. Udover hovedejendommen findes der på grunden mindre skur til brug for lejerne. Alt i alt en pæn og velholdt ejendom i byens centrum. Kontant kr KVM INVESTERINGSEJENDOM SAG Med 3 gode lejemål, hvoraf det ene på 411 kvm. er ledig for køber eller lejer. Nyere tilbygning med rød murstensfacade og pålagt tegltag indeholder bla.a. reception, toiletter, diverse kontorer samt produktionsdel i tilknytning til nyt lager med aluport. Ejendommens sammensætning samt netop revideret lokalplan for området der åbner mulighed for, at der i en del af lokalplanområdet kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper, gør ejendommen fremtidssikret, delvis til eget brug, eller som fuldt udlejet investeringsejendom. Tilhørende stort flisebelagt parkeringsareal. Forventet afkast 6,36 % ved fuldt udlejet. Kontant kr ESBJERG ESBJERG V 14 FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM PÅ 49 KVM MED 7,75% AFKAST SAG Med central beliggenhed i Esbjerg sælges nu denne udlejningsejendom, der oprindelig er opført 1929 med senere om- og tilbygning. Ejendommen indeholder ca. 26 erhvervsareal - bestående af 98 kvm (udlejet til solcenter) samt 163 kvm kontor (udlejet til revisor). Hertil kommer 2 boliglejemål på henholdsvis 76 kvm (3 vær.) og 86 kvm (2 vær.), der begge har eget køkken og bad, og som begge fremtår i god stand. Endvidere findes en nyrenoveret kælderlejlighed på 67 kvm, der dog ikke pt. er godkendt til beboelse, men som har eget køkken og bad. Til ejendommen medfølger egen garage på 2 kvm. Ejendommen er beliggende på en synlig hjørnegrund på 346 kvm. 1. års nettoafkast 7,75 % Kontant kr FULDT AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM PÅ KVM SAG Fuldt afskrivningsberettiget investeringsejendom - med god sikkerhed for investor - sælges til et solidt startafkast på 8,5 %. Oprindeligt er ejendommen opført til detailsalg for Tæppeland i 1987, men blev i 21 gennemgribende ombygget til fitnesscenter for Fitness One-kæden, og er nu Esbjergs største og nyeste fitnesscenter. Indvendigt fremtræder ejendommen således som ny overalt. Bl.a. ses nye gulve, lofter og belysning, omfattende nye elinstallationer og ventilationssystemer samt nyetablerede velfærdssektioner, omklædnings- og badefaciliteter. Ejendommen ligger synligt placeret på vestsiden af den mest trafikerede indfaldsvej i Esbjerg V. På den 5.4 m² store grund er der ca. 8 p-pladser. 1. års nettoafkast 8,5 % Kontant kr

15 AALBORG GENNEMRENOVEREDE EJENDOM PÅ 392 KVM. MED 6 VELINDRETTEDE BOLIGLEJEMÅL SAG I fuldt udbygget villakvarter i umiddelbar nærhed af Vejgaard Midtby ligger denne flotte og gennemrenoverede ejendom med 6 velindrettede boliglejemål. Opført i 1936 og væsentligt om- og tilbygget i 1998/99, således at alt fremstår i ny og moderne stand. Ejendommen er med røde sten mod gaden, gule sten mod gården, termovinduer i træramme samt pålagt røde teglsten. I forbindelse med renoveringen er hele opgangen istandsat med ny ståltrappe med flot vinduesparti med karnap. Lejlighederne i stuen og 1. sal er ens indrettet med fordelingsgang med adgang til stort badeværelse med lyse klinker på gulv og væg, stort soveværelse, stor stue med fransk altan til have samt flot køkken. De 2 øverste lejligheder har desuden hems. Kontant kr HJØRRING AALBORG SV VELBELIGGENDE OG SYNLIG BUTIKSEJENDOM PÅ 391 KVM. I CENTRUM SAG Synlig butiksejendom i centrum af Hjørring. Ejendommen består af 2 butikslejemål med store vinduespartier, hvoraf det ene er udlejet til EDB Hjørnet og det andet er til rådighed for ny ejer. Beliggende på hjørnet ved indkørslen til Sct. Olai Plads, hvorfra der er adgang til byens gågadesystem. Gode p-forhold lige uden for butikkerne. Kontant kr Tilpasning af ejendomsportefølje Kontakt dit nærmeste EDC Poul Erik Bech erhvervscenter KVM. BUTIK BELIGGENDE I CITY SYD MED FACADE MOD HOBROVEJ. SAG Aalborg City Syd er med sine næsten 11. kvm. butiksareal og 1 butikker i alle størrelser centrum for Nordjylland, når det handler om shoppingoplevelser for hele familien. Nærværende ejendom, som er beliggende mellem IKEA og Bilka, har facade mod Hobrovej, hvilket må betragtes som værende en A-placering. De fleste af etagemetrene benyttes til butik. Foruden butikken hører passende kvm. til lager ligeledes med elevator, varemodtagelse og 2 aluporte. Endvidere er der velfærdsfaciliteter som frokoststue, toilet og badeforhold for ansatte. Mange anvendelsesmuligheder. Kontant kr

16 Præsentable kontorer i Parken Med fantastisk udsigt over Fælledparken og Danmarks Nationalstadion Fra ca kvm Flotte lyse og fleksible kontorer Storrum eller mange mødelokaler Fantastisk udsigt over Fælledparken Vinduer til Danmarks Nationalstadion Kantine med lækker og sund mad Tæt på Trianglen, Søerne og motorvej Parkering, busser, S-tog og metro på vej For virksomheden, der ønsker præsentable kontorer med X-faktor, stor profilværdi og med en fantastisk udsigt midt i København. Der er ledige lejemål på i alt ca. 9.2 kvm i 3 tårne. Lokalerne er enten helt nybyggede eller afleveres nyistandsat. Lette skillerum og storrumskontorer gør, at det er muligt at få den indretning man ønsker sig og har behov for. En fantastisk mulighed for at profilere din virksomhed! Årlig leje pr. kvm fra kr. 1.3,- For yderligere oplysninger kontakt: Helle Nielsen Partner, Key Account Manager, Valuar, MDE Tina Iburg MDE Sabine Eriksen Erhvervskonsulent Telefon: Sagsnr.:

17 KØBENHAVN K EKSKLUSIVT KONTORLEJEMÅL PÅ 45 KVM. MED 1. KLASSES BELIGGENHED VED MARMORKIRKEN SAG Eksklusivt kontorlejemål med 1. klasses beliggenhed ved Marmorkirken. Lejemålet ligger på 1. sal i en fredet ejendom opført i 188. De 45 kvm. er fordelt på 9 kontorer af varierende størrelse, et meget stort chefkontor med god plads til mødebord m.m., et usædvanligt flot receptionslokale og et stort lyst hjørnemødelokale. Kontorerne fremstår lyse og indbydende med bl.a. hvide fyldningsdøre, udskårne dørpartier, klassiske paneler, lyse sildebensparketgulve og stuklofter, alle med vinduer mod Frederiksgade, Marmorkirken eller Store Kongensgade. Endvidere køkken, server-/arkivrum og 3 toiletter. Årlig leje kr GLADSAXE KVM BILLIGE, FLOTTE OG MODERNE KONTORER SAG Billige, flotte kontorer direkte ved Ringvej 3, Hillerødmotorvejen og Motorvej E47/E55. Kontorerne er pæne og lyse og indeholder: Stuen 3 kvm.: Éntre, hjørnekontor, 5 stk. 1-2 personers kontorer, stort møderum med køkken, depotrum, edb-rum og 2 toiletter. 1. sal 283 kvm.: Éntre, stort hjørnekontor, 3 stk. 1-2 personers kontorer, storrumskontor, depotrum, edb-rum og 2 toiletter. Kan lejes samlet eller hver for sig. Der er tilknyttet en p-plads pr. lejemål og derudover er mange gratis parkeringspladser på vejenved ejendommen. Den årlige leje er de 2 første år kr. 4 pr. kvm p.a., hvorefter den stiger til kr. 65 pr. kvm. p.a. Årlig leje pr. kvm kr

18 KØBENHAVN K 318 KVM NYRENOVERET OG VELBELIGGENDE KONTOR SAG Yderst charmerende nyrenoveret kontorlejemål beliggende mellem Nørreport, Kultorvet og Kongens Have i bygning fra Kontorlejemålet består af 2 etager med flot indvendig trappe og er beliggende i henholdsvis stueetagen og kælderen, med indgang direkte fra gaden i igennem flot dørparti og med vinduespartier mod gaden. Stueetagen indeholder 2 indgange (den ene anvendes p.t som kundeindgang/hovedindgang, den anden som personaleindgang), stort kontorlokale med plads til ca. 8 personer, 2 mindre kontorer, 1 stort lokale som anvendes som kopi rum, køkken med spiseplads til ca. 1 personer og med bagtrappe til lille hyggelig gård, 1 toilet, mindre lagerlokale. Årlig leje kr KØBENHAVN K 381 KVM KONTORER VED DOMKIRKEN SAG I stor flot og præsentabel ejendom med elevator, med god beliggenhed skråt over for Domkirken nær "Strøget" og få hundrede meter fra Nørreport station og p-anlægget på Israels Plads. Lejemålet er meget fleksibelt med mange anvendelses muligheder og fremtrøder med et lidt råt præg. Indeholder: Storrumskontor, showroom og kontorer i forskellige størrelser, mødelokale tekøkken og toilet. Velegnet til kontor, klinik, tegnestue, reklamevirksomhed og kreative virksomheder. 18 Årlig leje kr

19 KØBENHAVN K /LEJE FREDERIKSBERG 273 KVM GODE KONTORER PÅ HJØRNET AF TOLDBODGADE OG NYHAVN SAG Ualmindeligt charmerende kontorlejemål beliggende i stueetagen på hjørnet af Nyhavn og Toldbodgade. Charmerende kontorlokaler velegnet til liberalt erhverv. Lejemålet indeholder: Chefkontor med udgang til Nyhavn, stort lyst hjørnekontor, stort åbent kontor/møderum, tekøkken og 2 toiletter, 1 stort og 1 større kontor i forlængelse af hinanden, 1 stort kontor mod gården, 1 mindre kontor mod gården, serverrum og rengøringsrum. Lejemålet mod Nyhavn er fredet. En helt enestående beliggenhed med sin egen charme, og dertil nem adgang til busser, vandbus og Metro. Lejemålet består af 2 erhvervsejerlejligheder, som kan købes samlet eller enkeltvis. Samlet kontantpris kr Årlig leje kr Kontant kr KVM STORRUMSKONTOR/SHOWROOM SAG I pæn og præsentabel erhvervsejendom - tidligere produktionsejendom for Wedella sko - udlejes disse spændende og lyse erhvervslokaler beliggende på 2. sal med flot udsigt. Det er primært et storrumslokale og deraf meget fleksibele indretningsmuligheder. Kan dermed tilpasses den enkelte virksomheds behov. Indeh.: Indgangsparti med elevator, reception, kontorområde, mindre lager/opbevaring/produktionsrum med adgang til godselevator, køkken med spiseplads, serverrum og toiletgruppe med 3 toiletter. Beliggende centralt på Frederiksberg med buslinie nr. 29 ved døren. Mindre end 5 meter til enten Flintholm st. eller Lindevang st. Stort parkeringsområde. Årlig leje kr KØBENHAVN N KØBENHAVN S 37 KVM INDFLYTNINGSKLARE KONTORLOKALER I NEW YORKER STIL SAG Hele kvarteret omkring Nørrebro St. er midt i en kraftig positiv udvikling, hvor ældre produktions- og lagerejendomme renoveres til topmoderne kontorer, ligesom en række ejendomme er konverteret til beboelse.moderne rustik udseende bygning opført fra 192 som produktionsejendom og gennem årene om/tilbygget. I dag fremstår bygningen som en lys og moderne kontorbygning med en kreativ atmosfære. Kontorlokalerne er indrettet som lyse New Yorker lokaler med en god blanding af storrumslokaler samt enkeltmandkontorer og mødelokaler. Lejemålet kan lejes samlet eller opdelt i henholdsvis 2 kvm. og 17 kvm. indflytningsklarer kontorlokaler. Årlig leje kr KVALITETSBYGGERI MED SPÆNDENDE DETALJER SAG Kvalitetsbyggeri med spændende detaljer I dette fantastiske hus udlejes kontorlokaler fra 5 m² til m². Kvadratmeterpriser varierer alt efter hvilken etage der udlejes. 1. etage fra kr. 1.5 / 2. etage fra kr. 1.5 / 3. etage fra kr. 1.1 / 4. fra kr. 1.1 / 5. etage fra kr / 6. etage fra kr / 7. etage fra kr Ørestad City er ved at være fuldt udbygget. Her har flere større virksomheder som bl.a. Ferring, Atkins Danmark A/S, Accenture, Rambøll og IFS Danmark A/S valgt at placere sig. Hotel Crowne Plaza og Metro CABIN åbnede efteråret 29 og den 16. maj 211 åbner Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen beliggende ved Bella Center. Årlig leje pr. kvm fra kr

20 BRØNDBY KVISTGÅRD MEGET PRÆSENTABLE KONTORLEJEMÅL PÅ PARK ALLÉ SAG Ejendommen er indrettet med meget store lyse storrumskontorer. Stueplan er indrettet med stort indbydende receptionsområde med flotte mørke trægulve. Fra receptionsområdet hvor der tillige er indrettet garderobe og toiletkerne - er der tillige adgang til etagens andre kontorer samt diverse kontorer/ mødelokaler. Kontorer kan opdeles på hhv. 486 kvm., 828 kvm., kvm. eller op til ca. 2. kvm. kontorer fordelt på 1½ etage. Derudover kan lejes ca. 2 x 1. kvm. højlager - med en lofthøjde på ca. 6-7 meter - tillige adgang til mindre kontorafsnit på ca. 32 kvm. (indskudt etage). Adgang til lager via port i jordniveau. Gode parkeringsforhold på ejendommens grund. Årlig leje pr. kvm kr KONTORER OG LAGRE I FLERE STØRRELSER OG KOMBINATIONER SAG Centralt i Kvistgård med glimrende tilkørselsforhold og P-muligheder. Lagerstørrelser fra 9 kvm - 33 kvm. Kontorer fra 28 kvm - 22 kvm. Kombinationer er mulige, ligesom der er mulighed for andre størrelser efter forhandling. Cateringfirma på ejendommen, så frokostordning ligger lige for. Årlig leje pr. kvm kr KOKKEDAL HØRSHOLM KVM LYSE KONTORER PÅ 1. SAL SAG Kontorer med udsigt til marker! I vejenbrød ved Kokkedal kan I leje 175 kvm lyse kontorer på 1. sal med fælles kantineordning med udlejer. Arealet kan varieres efter nærmere behov og aftale. Dejlige lyse lokaler med udsigt over markerne i Vejenbrød. Glimrende p-muligheder - også mulighed for leje af arkiv / lager. Årlig leje kr Tæt til Motorvejen og Ring 4 Gladsaxevej 356 Kontor Søborg Areal Kontakt 3331 Årlig leje pr. kvm Sag kvm kr kvm fritliggende præsentabelt Islevdalvej 137 Rødovre Kontor Areal 282 kvm Kontakt 3331 Sag Årlig leje kr x 4 kvm. cellekontorer Bremerholm 4 4 København K Kontor Areal 1.6 kvm Kontakt 3331 Sag Årlig leje kr kvm nyistandsat kontor i 3 etager Kanalholmen 1 Hvidovre Kontor Areal 2.2 kvm Kontakt 3331 Sag Årlig leje kr KVM KONTORER OG 382 KVM HØJLOFTET LAGER SAG Velbeliggende og velindrettet kontor / lager ejendom. 5 kvm kontorer og 382 kvm højloftet lager med gode trafikale muligheder. Stort befæstet udeområde. Lyse, velindrettede kontorer, der også kan benyttes til showrooms. Højloftede lagre med mulighed for yderligere kontorer og showrooms. Logistisk velbeliggende med nærhed til Helsingørmotorvejen og med god busforbindelse til Kokkedal Station. Årlig leje kr

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Spændende muligheder i nedlagte skolebygninger MIPIM 2011. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Spændende muligheder i nedlagte skolebygninger MIPIM 2011. EDC Poul Erik Bech Exclusive April 211 ErhvervsNyt Spændende muligheder i nedlagte skolebygninger Læs mere side 4 MIPIM 211 Læs mere side 6 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side

Læs mere

ErhvervsNyt. EDC Erhverv Poul Erik Bech. - eksperter i salg af ejendomme i udbud! Se vores udbudsejendomme fra side 8 OFFENTLIGT UDBUD

ErhvervsNyt. EDC Erhverv Poul Erik Bech. - eksperter i salg af ejendomme i udbud! Se vores udbudsejendomme fra side 8 OFFENTLIGT UDBUD Juni 211 ErhvervsNyt OFFENTLIGT UDBUD Går det fremad nu? Læs mere side 3 Spirende optimisme på ejendomsmarkedet Læs mere side 4 Attraktivt beliggende ejendom i Dronningmølle Læs mere side 9 EDC Erhverv

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Januar 211 ErhvervsNyt Udsigterne for 211 Læs mere side 3 Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Læs mere side 4 Parken gør op med fordomme Læs mere side 6 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering 3-5 kvm kontor Søger fra 3 kvm. kontorlokaler til undervisning i Valby. >>114-23175717 Søger lyse kontorlokaler Søger lyse lokaler på 2 25 kvm. beliggende, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Gentofte eller

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv December 2009 ErhvervsNyt Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Læs mere side 3 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Januar 2007 ErhvervsNyt Godt Nytår Året 2006 har for os været et godt år Læs mere side 3 EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Læs mere side 4 Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler

Læs mere

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv April 2009 ErhvervsNyt Tid for tilpasning - tænk i forandringer Læs mere side 3 Ny off. ejendomsvurdering bør trækkes tilbage Læs mere

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Spådomme kontra sund fornuft

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Spådomme kontra sund fornuft Maj 2007 ErhvervsNyt Spådomme kontra sund fornuft Læs mere side 3 Se vores udbud af attraktive investeringsejendomme Se side 8 Historisk chance for danske kommuner Utraditionelt samarbejde giver optimalt

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive September 2008 ErhvervsNyt Bankernes tillidskrise rammer ejendomme Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 5.300 kvm. kontor i Friis

Læs mere

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom November 2009 ErhvervsNyt Optimer din ejendom Læs mere side 3 Energimærker for små kontorer er mest varm luft Læs mere side 6 6.372 kvm. kontorer udlejes i Copenhagen Europe Center - et af Københavns største

Læs mere

ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.

ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Juni 2009 snyt Med PropertySWAP tilbyder vi nu muligheden for at du kan bytte din erhvervsejendom til anden fast erhvervsejendom Tilpasninger

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu. Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv 2007 ET MEGET BLANDET ÅR FOR MÆGLERBRANCHEN

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv 2007 ET MEGET BLANDET ÅR FOR MÆGLERBRANCHEN December 2007 snyt 2007 ET MEGET BLANDET ÅR FOR MÆGLERBRANCHEN Læs mere side 3 EJENDOMS- PORTEFØLJE I ESBJERG UDBYDES 5 beboelsesejendomme 369 lejligheder Se side 12 VI TAGER TEMPERATUREN PÅ MARKEDET FOR

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted.

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 3. kvartal 2009 En international platform Side 2 GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted Side 6 Leder En international platform Globaliseringen har for alvor taget fart i

Læs mere

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Ejendomme 45.000 eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME

Læs mere

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE OKTOBER 2012 Silkeborg Midtby side 2 Silkeborg Nord side 3 Ry side 5 Silkeborg Midtby side 3 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE NYHED

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE NYHED MARTS 2013 Nørrevænget 2B side 3 Silkeborgvej 54, side 2 Søndergade 14, side 5 Tværgade 7C, side 5 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Nyhøjvej iuntum estium 8, side nihilluptate 9

Læs mere

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT KJELDSKOV & CO. MAGAZINE ERHVERVSEJENDOMME NO.01 ERHVERVSEJENDOMME I dagens marked kræves der aktivt opsøgende salg. Det er et særligt håndværk, der giver resultater, H. KJELDSKOV Investering i høj standard

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH ØSTDANMARK-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH ØSTDANMARK-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 ØSTDANMARK-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de skal

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 SYDJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de skal

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH NORDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH NORDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 NORDJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH MIDTJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH MIDTJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 MIDTJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de

Læs mere

UGE NR. 24 ONSDAG 13. JUNI 2012 WWW.ROSKILDEAVIS.DK/ERHVERV TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE OG OMEGN. Reportage fra Roskildes nye kreative center

UGE NR. 24 ONSDAG 13. JUNI 2012 WWW.ROSKILDEAVIS.DK/ERHVERV TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE OG OMEGN. Reportage fra Roskildes nye kreative center UGE NR. 24 ONSDAG 13. JUNI 2012 WWW.ROSKILDEAVIS.DK/ERHVERV TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE OG OMEGN FREMRAGENDE TILBUD Chateau Lamothe Haut-Mèdoc Cru Bourgeois 1 flaske kr. 100.Pr. fl. v/6 fl. 80.-

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere