Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne"

Transkript

1 Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

2 Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det danske marked, og har der igennem opnået stor ekspertise og erfaring i at rådgive og dimensionere behovet for udskillere. Vi leverer primært udskillerteknik fra den tyske producent Mall Umweltsystem, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Produkterne er velafprøvede, har en lang levetid og stor driftsikkerhed. Alle udskillere fra Inja Miljøteknik er CE-mærket, testet og godkendt efter EN 858 og DIN /101, der omhandler olie- og benzinudskillere. Ved dimensionering og rådgivning forholder Inja Miljøteknik sig almindeligvis til: Rørcenteranvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2004, fra Teknologisk Institut. Inja Miljøteknik har en lang erfaring i at rådgive og dimensioner udskillere til fedt, olie og benzin. Vi lægger stor vægt på at leverer det rigtige produkt, der dækker behovet i det givne projekt vi er derfor gerne med, sammen med rådgivere og evt. de kommunale myndigheder, fra planlægningsfasen til det færdige anlæg leveres på pladsen via forhandlere til entreprenører. Hvorfor etablere olie- og benzinudskilleranlæg Der skal etableres olie- og benzinudskiller, hvor der kan forekomme spildevand indeholdende olie og benzin. Udskilles olie- og benzinrester ikke fra spildevandet, kan det give problemer i både afløbssystemer og rensningsanlæg men ikke mindste bør resterne fjernes, så de ikke kommer ud og forurener vores vandløb og åer. Definition og virkemåde Sandfang Et udskilleranlæg består normalt af sandfang, olie- og benzinudskiller og en prøveudtagningsbrønd, evt. suppleret med en oliealarm for enten lagtykkelse eller overløb. Såfremt der er tale om emulgerede olier, skal der vælges en udskiller med koalescensfilter (klasse I). Der skal altid placeres et sandfang i forbindelse med en olie- og benzinudskiller, som har til formål at tilbageholde sand og andre partikler, der er tungere end vand. Når de tunge partikler lægger sig på bunden af sandfanget, stiger olien langsom til overfladen. Herved opretholdes udskillerens volumen til vand og olie, så opholdstiden i udskilleren ikke nedsættes. Alle udskillerne virker ved hjælp af gravitationsprincippet, idet olie og benzin er lettere end vand, vil det stige mod toppen og lægge sig på vandoverfladen af udskilleren. Udskilleren er forsynet med et flydelukke, der lukker afløbet, så der ikke sker udslip, når maksimal olieopsamlingsvolumen er nået. 2 Sandfanget sikrer endvidere et rolig flow til udskilleren, samt en længere opholdstid og bedre udskilning af olien. Traditionelt er sandfanget placeret foran udskilleren, men Inja Miljøteknik kan levere olie- og benzinudskilleranlæg, hvor sandfang er en integreret del af udskilleren det sparer anlægsplads og gør anlægget nemmere at servicere ved tømning og vedligehold.

3 Opbygning af udskilleranlæg med sandfang, udskiller og prøveudtagning Måtte Tilløb Vand + olie Olie Vand Udløb Sand Sandfang Traditionel olieudskiller eller koalescensudskiller med rundt filter Prøveudtagningsbrønd Koalescensfilter Koalescensmåtte Udskilt olie Vand + olie Stor dråbe Små dråber olie (Emulgerende) Stor dråbe Vand Udskilt olie Som noget nyt kan Inja Miljøteknik også levere filterfri koalescensudskillere - kaldet NeutraSpin og NeutraPrim. Koalescensenheden i disse er vedligeholdelsesfri og udnytter energien i vandstrømmen til at lave små opadgående hvirvler i vandsøjlen, som samler og giver opdrift til de små emulgerede oliedråber. Fladt koalescensfilter, som sidder i en skillevæg før udløbet. Er bl.a. placeret i NeutraStar og NeutraPass Olie- og benzinudskiller (Klasse II) En traditionel olie- og benzinudskiller separerer olien alene ved hjælp af gravitation. Klasse II udskillere anvendes, hvor olien ikke er emulgeret, f.eks. ved regnvand fra p-pladser og påfyldningspladser. Ifølge EU normen EN må olie- og benzinudskilleren i test maksimalt udlede 100 mg olie pr. liter. Alle Neutra udskillere fra Inja Miljøteknik er forsynet med automatisk flydelukke og der kan tilsluttes alarm til udskilleren. Neutra udskillere kan fås med integrerede sandfang og prøveudtagningsenhed. Koalescensudskiller (Klasse I) En koalescensudskiller er en klasse I udskiller, der typisk er forsynet med et koalescensfilterelement, som opsamler små emulgerede oliedråber, således at de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og stige til top i udskilleren. Der skal placeres en koalescensudskiller på steder, hvor der forekommer emulgeret olie i spildevandet. Dette vil være tilfældet på lokationer, hvor der bruges højtryksrenser eller ved anvendelse af sæber. Dette sker typisk på servicestationer, autoværksteder, oliedepoter, vaskepladser og vaskehaller. Neutra koalescensudskillere er udformet efter forskrifterne i den europæiske standard EN 858-2, som foreskriver, at der skal etableres en koalescensudskiller, hvis overfladevand udledes til en recipient eller nedsives. Desuden er der højere udledningskrav til koalescensudskiller, der ved test maksimalt må udlede 5 mg olie pr. liter, mens en almindelig udskiller klasse II må udlede 100 mg/l ved test. 3

4 By-pass løsningsforslag NeutraPass - Flow op til 200 l/s Flow op til 1000 l/s Mandehul Ø 600 Mandehul Ø DN 400 DN 400 AFLØB DN 500 TILLØB DN 500 DN 500 DN 500 Eksempel på By-pass anlæg etableret med NeutraStar koalescensudskiller og by-pass/omløb via rørføring Udskiller med omløb Bypass En olieudskiller med omløb (by-pass) anvendes ofte ved afledning af store mængder regnvand, f.eks. større p-pladser, hvor der kan forekomme oliespild. Det kan ofte godkendes at udskilleren kun renser 10% af den dimensionsgivende regn. Erfaringsmæssigt skyldes pladsen ren ved det såkaldte first flush, hvor det sjældent regner særligt kraftigt. Det er også den første del af regnmængden, der indeholder den største mængde olie som typisk vil blive tilbageholdt i udskilleren. Regner det kraftigere end 10 % af den dimensionsgivende regn, ledes vandet uden om udskilleren. Regnvand fra store pladser ledes ofte til recipient, hvilket stiller krav til, at der anvendes en koalescensudskiller (klasse I). Her anbefaler Inja Miljøteknik ofte udskilleren NeutraPass, som er udstyret med et stort integreret sandfang, der kan aftage sand fra meget store arealer. NeutraPass fås med en hydraulisk kapacitet på op til 180 l/s og kan rense som klasse I op til 20 l/s. Inja har også mulighed for at levere en udskiller med omløb til klasse II, kaldet NeutraPlus-Bypass, denne er udstyret med et lille integreret sandfang, hvilket kræver at der ofte placeres et sandfang foran. Denne fås med en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s og kan rense som klasse II op til 30 l/s. Ved store vandmængder over 200 l/s har vi mulighed for at lave specielle løsninger, hvor der laves et omløb på pladsen og sættes en stor udskiller (se skitse øverst på siden). Alarm og flydelukke Alle olie- og benzinudskillere skal som grundregel udstyres med flydelukke og alarm. Den enkelte kommune har dog lov til at dispensere for dette. Alle Neutra udskillere er forsynet med automatisk flydelukke. I takt med at den opsamlede olie/benzin i udskilleren fortrænger vandet, bevæger flydelukket sig nedad. Når den maksimal olielagstykkelsen er nået, lukker flydelukket for udløbet i bunden af udskilleren. Herefter kan der ikke afledes mere ren spildevand til afløbet før olie- benzinudskilleren er tømt. Lagtykkelsesalarm Anvendes til registrering af olielagstykkelsen. Alarmen gives almindeligvis, når udskilleren er 70% fyldt. Ved steder, hvor der tankes olie eller benzin skal der dog gives en alarm, når opsamlingsvolumen er 30% fyldt. Inja Miljøteknik leverer alarmer, der kan tilsluttes CTS eller SMS system. Overløbs/niveaualarm Anvendes til registrering af højt væskestandsniveau i olie/benzinudskillere og koalescensudskillere. Alarmen går i gang, når flydelukket har lukket for afløbet. Prøveudtagningsbrønd Normalt er prøveudtagningsbrønden placeret efter udskilleren, men kan også være en integreret del af udskilleren. Der skal sættes en prøveudtagningsbrønd Hvis miljømyndigheden forlanger det. Det er derfor ikke altid, at der sættes en prøveudtagningsbrønd. En prøveudtagningsbrønd skal udføres således, at tilløbet ligger cm højere end afløbet, og det skal være muligt at udtage en øjebliksprøve i en frit faldende vandstråle inden spildevandet ledes videre til recipient eller kloak. 4 Inja Miljøteknik kan levere prøveudtagningsbrønde som en separat enhed i plast eller beton. Ligeledes har vi olie- og benzinudskillere NeutraSub og koalescensudskillere NeutraCom, med en integreret prøveudtagningsenhed.

5 Dimensionering Inja Miljøteknik henviser til vores dimensioneringsprogrammer, som kan findes på Programmerne er lavet ud fra anvisningerne i Rørcenter-anvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2004, fra Teknologisk Institut. Der henvises i øvrigt til denne for nærmere information omkring dimensionering. Alternativ hjælper Inja s ingeniører også altid gerne med rådgivning og dimensionering. Retningslinjer for dimensionering og eksempler. Når Inja Miljøteknik dimensionerer en olie- og benzinudskiller og en koalescensudskiller, så anvender vi, hvis ikke andet er oplyst, normalt en 2 års regnmængde på 140 l/s pr. hektar ganget med en klimafaktor på 1,3. Dette giver en dimensionsgivende regnmængde på 182 l/s pr. hektar eller 0,0182 l/s pr. m 2. Olie og benzinudskiller sættes ofte i forbindelse med tankstationer og parkeringspladser, hvor det ofte er regnmængden, der er dimensionsgivende for udskillerens størrelse. Koalescensudskiller sættes ofte i forbindelse med vaskepladser og bilvaskeanlæg, hvor der forekommer emulgeret olie eller ved parkeringspladser, hvor overfladevandet skal ledes til en recipient. Ved overdækkede pladser tages der højde for slagregn. Jævnfør afløbsnormen DS 432 regnes denne som 1/3 af de 2 største flader, der udsættes for slagregn. Sandfangets størrelse udregnes ud fra forventet mængde sand og slam, spildevandstype og vandstrøm samt olieudskillerens nominelle størrelse (NS) i l/s, der er placeret i 3 tilførselsgrupper. Lille belastning: 100 x NS Middel belastning: 200 x NS Stor belastning: 300 x NS Som grundregel bør der minimum anvendes et sandfang på 2500 liter, hvis der bruges højtryksrens. Automatiske bilvaskeanlæg skal minimum have et sandfang på 5000 liter. Projekt Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Overdækket tankplads på 15x10 meter med en højde på 4 meter Parkeringsplads på 2000 m 2, med både tung og let trafik Vaskeplads på 100 m 2 med 2 højtryksrensere og et vandudtag på 15 Olieudskiller Slagregn: 1/3x (15x4 + 10x4) x 0,0182 l/s/m 2 = 0,61 l/s Regnvand: 2000 m2 x 0,0182 l/s = 36,4 l/s/m 2 Regnvand: 100 m 2 x 0,0182 l/(s x m 2 ) = 1,82 l/s/m 2 Vandudtag 15 : 0,5 l/s/m 2 Afrundes til nærmeste nominel størrelse i Inja s produktprogram Olieudskiller klasse I, NS: 3 l/s Olieudskiller klasse I, NS: 40 l/s Højtryksrens: 2 stk. af 2 l/s giver med samtidighedsfaktor 3 l/s. Ved højtryksrens skal der ganges med en faktor 2, fordi olien emulgeres. Derved bliver den nominel belastning på 2 x 3 l/s = 6 l/s ialt 6 + 0,5 l/s + 1,82 l/s = 6,32 l/s Koalescensudskiller klasse II, NS: 10 l/s Sandfang Belastningen af sandfanget sættes til Lille, da det er en overdækket servicestation. Derved bliver størrelsen på sandfanget 100 x NS=> 100x3 = 300 liter. Idet der er tale om en tankplads, skal der være en buffer tank eller en olieopsamlingskapacitet i udskilleren på min liter Belastningen af sandfanget sættes til middel, da det er en større erhvervsmæssig parkeringsplads. Derved bliver størrelsen på sandfanget 200 x NS=> 200 x 40 = 8000 liter Belastningen sættet her til middel : Sandfangvolumen = 200 x NS Volumen = 200 x 10 = 2000 l. Der sættes dog altid min. et 2500 liter sandfang ved højtryksrens. Anbefaling NeutraSub 3/ med integreret prøveudtagning og alarm for olielagstykkelse. Den har en nominel størrelse på 3 l/s et integreret sandfang på 650 liter og en olieopsamlingskapacitet på 1020 liter. NeutraPlus 40 med en nominel størrelse på 40 l/s og alarm. Foran udskilleren placeres et sandfang af typen MallSed på 8000 liter. Efter udskilleren placeres en prøveudtagningsbrønd af typen NeutraCheck. NeutraStar 10 med en nominel størrelse på 10 l/s og en alarm. Foran udskilleren placeres et sandfang af typen MallSed på 2500 liter eller NeutraSed på 2500 liter. Efter udskilleren placeres en NeutraCheck prøveudtagnngsbrønd. Overstående er Inja s bedste anbefaling. Vi kan også tilbyde en løsning med integreret sandfang: NeutraCom 10/

6 Produkter Neutra olie- og benzinudskiller udført i armeret beton Alle udskillere fra Inja Miljøteknik er udført i armeret beton af meget høj kvalitet. Produkterne udmærker sig ved, at der som standard støbes med minimum 120 mm godstykkelse og armeres med maskinsvejst armeringsnet, som tilsammen giver et uovertruffet holdbart produkt med lang levetid. Den vådstøbte beton fås desuden med en indvendig olie/bezinbestandig overfladebehandling, udført med en meget holdbar glat finish, som gør rensningsprocessen nemmere. Fordele ved brug af udskillere udført i armeret beton Kan som standard klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40 ton) uden aflastningsplade Er som standard opdriftsikret i sig selv pga. dens store egenvægt yderligere forankring unødvendigt* Tømningsbil kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade Ingen risiko for sammenbrud ved tømning heller ikke hvis udskilleren tømmes helt Uovertruffen holdbarhed i forhold til de lette udskillere på markedet. Let at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge udskilleren med brøndringe *Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftsikring. Nedenfor er en liste over de mest gængse Neutra olie-, benzin- og koalescensudskillere samt tilbehør. Vi har mulighed for at levere andre standardløsninger og der kan produceres specialløsninger til det enkelte projekt. Sandfang Olie/benzinudskillere, klasse II MallSed Uden indvendig olie/benzinbestandig overfladebehandling. Leveres i standard størrelser fra liter. Et prisbilligt alternativ til NeutraSed sandfang med overfladebehandlet inderside. NeutraPlus NS fra 3-40 l/s. Er uden integreret sandfang. Bruges ved afvanding af mindre P-pladser og lignende. NeutraSed OU Indvendig olie/benzinbestandig overfladebehandling. Leveres i standard størrelser fra liter. Bruges, når der stilles krav om indvendig overfladebehandling, eller der er særlige kemiske/fysiske forhold, der gør sig gældende. NeutraSub NS fra 3-30 l/s. Integreret sandfang op til 6000 l. Kan fås med integreret prøveudtagningsenhed. Fås i en speciel model med 1000 l olieopsamling til tankpladser. Bruges ofte ved P-kældre, tankstationer, og ved afvanding af mindre p-pladser og lignende. 6

7 Koalescensudskillere, klasse I Bypass udskillere, klasse I + II NeutraStar NS fra l/s. Uden integreret sandfang. NeutraStar er den udskiller i programmet med størst nominel kapacitet. Bruges til alle typer vaskepladser og steder, hvor der kan forekomme emulgeret olie og hvor store vandmængder skal renses 100%, samt i forbindelse med omløbsløsninger til meget store flow op til 1000 l/s. NeutraPass NS fra 6-20 l/s. Koalescensudskiller klasse I, med omløb (bypass) og integreret sandfang op til 8300 liter. Bruges ved afvanding af store parkeringspladser og befæstede arealer. Princippet er, at den første stille regn skyller arealet ren for sand og olier denne del renses i udskilleren. Når det regner kraftigere end 10% af den dimensionsgivende regn, ledes vandet urenset gennem udskilleren og ud til recipient. NeutraCom NS fra 3-20 l/s. Integreret sandfang op til 5000 liter. Fås også med integreret prøveudtagningsenhed. Har et rundt koalescensfilter, som er let at rengøre. Bruges ofte til mindre vaskepladser og lignende. Skal NeutraCom anvendes på tankpladser, leveres den også i en speciel model med 1000 liter olieopsamlingskapacitet. NeutraPlus-bypass klasse II NeutraPlus-Bypass er en klasse II udskiller med integreret sandfang op til 3570 liter. Udskilleren har en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s og kan rense som klasse II op til 30 l/s, hvilket betyder, at der ofte bør placeres et sandfang foran udskilleren. Ellers er funktionspricippet det samme som for NeutraPass NeutraSpin NS fra 3-30 l/s. Ny patenteret filterfri koalescensudskiller med integreret sandfang op til 6000 liter. Bruges ved vaskepladser og lignende, hvor belastningen fra olie og sand er stor, og hvor belastningen af koalescensfiltret er for stor. Vælges også, hvis der ønskes en koalescensudskiller uden det almindelige vedligehold af koalescensfiltret. Det vil spare tid og ressourcer i den fremtidige vedligehold. NeutraPrim NS fra 3-30 l/s. Filterfri koalescensudskiller med integreret sand-/ slamfang op til 9000 liter. Bruges ved vaskepladser til store entreprenørmaskiner, Falckstationer og lignende, hvor belastningen fra olie og sand er stor. Kan også vælges, hvis der ønskes en koalescensudskiller uden det almindelige vedligehold af koalescensfiltret. Det vil spare tid og ressourcer i det fremtidige vedligehold. NeutraPro NS fra 3-30 l/s. Integreret sandfang op til 6000 l. Kan fås med integreret prøveudtagningsenhed. Har et rundt koalescensfilter, som er let at rengøre. Har desuden en integreret forudskiller i klasse II, som skåner koalescensfiltret og øger effekten. Bruges ved vaskepladser, hvor belastningen fra olie og sand er høj. Kan desuden bruges i stedet for NeutraCom når den nominelle størrelse ligger mellem 20 og 30 l/s. Prøveudtagningsbrønd NeutraCheck NeutraCheck af armeret beton passer til rørstørrelser på mellem Ø160 - Ø400 mm. Brønden har en afløbsrende og banket i bund, hvor det er muligt med en prøveflaske (1000 ml) at udtage en repræsentativ prøve fra en frit faldende stråle (16 cm). Anvendes til prøveudtagning af spildevand, typisk ved spildevandsudledning fra industrivirksomheder og ved såvel olieudskilleranlæg som fedtudskilleranlæg. Brønden kan endvidere anvendes som inspektionsbrønd. 7

8 Om Inja Miljøteknik A/S Inja har i over 30 år leveret udskillerteknik og andre produkter inden for vand og miljø til det danske marked. Vi har derfor opnået en stor ekspertise inden for disse produkter. Vi lægger stor vægt på at få leveret det rigtige produkt og hjælper derfor gerne med vejledning og dimensionering. I specielle tilfælde med dybe brønde eller stort tryk, kan vi også leverer statiske beregninger for at eftervise holdbarheden af vores produkter. Inja har dansk agentur på produkter fra tyske mall Umweltsysteme, som leverer beton produkter i høj kvalitet. Vores betonprodukter udmærker sig ved at der som standard støbes med minimum 120 mm godstykkelse og armeres med maskinsvejset armeringsnet, hvilket er med til at give de mest holdbare produkter på det danske marked. Den vådstøbte beton, har desuden en meget glat finish, hvilket gør dem nemmere at rense og giver større holdbarhed på coatningen ved de produkter der er indvendigt behandlet. Inja Miljøteknik A/S blev i oktober 2012 en del af Byggros koncernen. Dette giver mulighed for at levere flere produkter til samme byggeri. Samtidig kan vi trække på yderligere viden og ressourcer der ligger i selskabet. INJA Miljøteknik A/S Egegårdsvej 5 DK-5260 Odense S Tlf

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg April 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse... 3 3. Valg af anlægstype... 3 4. Krav til udskilleranlægget... 6 5. Flydelukke og alarmer... 6 6. Tæthedsprøvning...

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Københavns Kommune. Olieudskillere

Københavns Kommune. Olieudskillere Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Sådan fungerer en olieudskiller Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 3 Eksempel på en gammel olieudskiller 4 Eksempler på

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse Generelt...4 Formål...4 Regelgrundlag...4 Gyldighedsområde...4

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby miljoe@aalborg.dk www.aalborg.dk Init.: CR/KAR 30. juni 2016 Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut Olieudskillere Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde 1 Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 En fyldt olieudskiller lige før tømning 3 Olie er miljøskadeligt og skal

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer Uponor er Uponor udskillersystemer 499 er indhold 11.0 er - indhold... 499 11.1 er - indledning...501 11.2 Uponor olie- og benzinudskillersystemer... 503 Godkendelser.... 508 Installation.... 509 Dimensionering...512

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Kapitel: Afsnit: Udgave: Side: 1 af 10 Navn: Ansvarlig: Kontrolleret af: Sti:C:\Users\dktijg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Status: Files\Content.IE5\1KHUR9LV\OBU

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Olie- og fedtudskillere

Olie- og fedtudskillere Oktober 2011 Olie- og fedtudskillere PRODUKTSORTIMENT Solutions for Essentials Introduktion Hvorfor er udskillere nødvendige? De seneste års øgede belastning på det kommunale kloaknet har øget risikoen

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Retningslinje. Etablering af tank- og vaskepladser

Retningslinje. Etablering af tank- og vaskepladser Retningslinje Etablering af tank- og vaskepladser Tankplads Spildevandsledning Sandfang Olie- og benzinudskiller 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er sikre, at tankpladser hos eksempelvis

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Morsø Kommune Juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.1 HVOR SKAL DER VÆRE FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.2 HVORDAN VIRKER

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven til offentlig kloak er meddelt til Salling Entreprenørfirma a/s Viumvej 22 7870 Roslev Skive

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak Tilslutningstilladelse til offentlig kloak i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Virksomhedens navn og adresse: Vognmandsfirmaet Gert Svith

Læs mere

Olie- og benzinudskillere. i Odense

Olie- og benzinudskillere. i Odense Olie- og benzinudskillere i Odense Olie- og benzinudskillere Odense Renovation A/S administrerer den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere på vegne af Odense Kommune. Og alle nødvendige tømninger

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17 8600 Silkeborg 26. april 2010 SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 vedrørende afledning af spildevand

Læs mere

Dimensionering og regler for fedtudskiller

Dimensionering og regler for fedtudskiller Dimensionering og regler for fedtudskiller Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør

Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør Inja Miljøteknik tilbyder bassinelementer, der er fremstillet af den tyske producent Mall Umweltsysteme, som

Læs mere

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Fredensborg Kommune Team Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal E-mail: miljoe@fredensborg.dk Virksomhedsnavn: Ansøger Kontaktperson:

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Københavns Kommune. Sandfang

Københavns Kommune. Sandfang Københavns Kommune Sandfang December 2011 Københavns Kommune Sandfang December 2011 Ref.: Sandfang Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU-Life, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

Spildevandsteknisk redegørelse

Spildevandsteknisk redegørelse Spildevandsteknisk redegørelse Vaskecentret Høje-Taastrup Letland Alle 2 2630 Taastrup Kontakt person Sven Hansen Hjemmeside - Telefon 43 71 78 86 CVR nr. 12562586 E-post vask@vaskecentret.dk P. nr. 1004968392

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild kommune Rebild Kommune 2016 Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke etableret med et uigennemtrængeligt underlag, eller med opkant

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden?

Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden? Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden? Hurtig kontrol for utæthed i et OU anlæg: Tommestokk metoden. Alternativ kan man tilpasse en stang, der passer til koten til bund og

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE) for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 LIPUMAX-P LIPUMAX-PD www.aco.dk - Tel. +45 5766

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand på OK tankanlægget, Olievej 12-18, 7600 Struer

Tilladelse til udledning af overfladevand på OK tankanlægget, Olievej 12-18, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 27-10-2014 JOURNALNUMMER 09.35.00-P21-1-14 OK Olievej 12-18 7600 Struer RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand.

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Alt til dine VA projekter Vores produkter afspejler vores miljøforpligtelse

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af sandfang og olie- og benzinudskillere. Samt tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...........................................................

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg Drift, vedligehold, dimensionering og tæthedsprøvning Oktober 2011 www.naturogmiljoe.dk 2 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Skema for processpildevand

Skema for processpildevand Brøndby Kommune Miljøafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Sagsbehandler: Susanne Svenné Skema for processpildevand Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf: Kontaktperson: Tlf: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P. nr: 1.

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven er meddelt til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk Hasselvej 8 Lem 7860 Spøttrup Skive Kommune

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden.

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden. Forsyning Helsingør A/S Att. Søren Valeur Ungstrup Haderslevvej 25 3000 Helsingør Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282526 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere