projektets lokalområde - - -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektets lokalområde - - -"

Transkript

1 Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret for at byen ville risikere landsbydøden. Hvilket blev forværret af, at de unge mennesker begyndte, at benytte fritidsaktiviteterne i byen, hvor de nu går i skole i stedet. Derfor begyndte borgere, foreninger og institutioner, og undersøge mulighederne for, at udfylde det tomrum, som efterfølgende opstod i lokalområdet. Tønder Kommune forsikrede, at de ville overdrage/sælge de tomme lokaler, som var omdrejningspunktet for idegenereringen i Ballum, hvis de fandt et fornuftigt formål. Der blev afholdt stormøde med borgere, foreninger og institutioner, hvor efter der nedsættes en gruppe, som repræsenterede hele Ballum lokalsamfund, da tidligere erfaringer viste, at med alles engagement og lyst, så realiseres projekter i Ballum. Hvilket også var grunden til titlen som årets landsby i Man ønskede også, at ide-koncepterne tog udgangspunkt i de stedbundne potentialer og muligheder i, og omkring Ballum. Hurtig viste det sig, at ideen om et indendørs kajakcenter med forbindelse til Vadehavet rummede det største potentiale, og ville gøre bedst brug af områdets lokale ressourcer. Tønders Landdistriktsudvalg blev kontaktet, og med lidt hjælp fra Tønder Kommune blev der bevilget midler til udarbejdelse af en forundersøgelse udarbejdet af Landdistrikternes Hus, som er vedlagt ansøgningen. Processen for forundersøgelsen foregik ved, at der blev etableret en arbejdsgruppe bestående af fire fra Ballum, én fra henholdsvis Tønder Kommune og to fra Landdistrikternes Hus. Gruppen repræsenterede et bredt udsnit inklusiv det lokale erhvervsliv, således, at det lokale ejerskab blev sikret. Da forundersøgelsen var færdig præsenterede Ballum resultaterne for borgmesteren og direktøren for Kultur & Fritid og Børn & Unge, hvor budskabet fra Tønder Kommune var, at hvis Ballum selv ville gøre en indsats ville Tønder Kommune gerne involvere sig, da man tydeligt ser potentialet i, at udvikle området som turismefyrtårn, og det stærke fokus på sundhed og bevægelse med naturen som udgangspunkt, som centeret vil skabe. Hvilket også harmonerer med Tønders Kommunes arbejde mod at blive Breddeidrætskommune. Ballum har i mellemtiden styrket deres kajakklub og kajakaktiviteter. På trods af den unge

2 alder udvikles der allerede et miljø omkring kajakklubben, hvor både bredden og entusiasterne modtages med åbne arme, så alle får mulighed for at bevæge sig, og bruge naturen. Denne vilje og tro som Ballum repræsenterer, er grunden til, at Tønder Kommune nu vælger, at involvere sig i projektet. Tønder Kommune har videre tilkendegivet at hvis, ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ser positivt på forsøgsprojekt Ballum Kajakklub vil Tønder Kommune påtage sig opgaven og ansvaret for, at igangsætte formuleringen af anlægsprojektet. Det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførslen af selve anlægsprojektet, samt tilsagn fra fondsansøgninger vil tilfalde den selvejende institution, som bliver stiftet i løbet af projektperioden. projektets lokalområde Ballum er en landsby, hvor der er tradition for at de lokale, på tværs af interesseskel kan samarbejde, og løbende engagerer sig i nye tiltag for, at bevare en levedygtig og dynamisk landsby. Gennem årene kan som eksempler nævnes spejderhytte, børnehave, idrætsforeningens klubhus og multihus, som alle er blevet til med borgernes involvering. I 2009 blev Ballum udviklingsplan udtænkt, og lavet med Ballum-borgernes inddragelse. Det har igen resulteret i flere tiltag. De seneste to blev indviet i løbet af sensommeren og efteråret En natur- og legeplads i byens midte, og et net af vandrestier i og omkring Ballum. Som nævnt tidligere, så modtog Ballum prisen som årets landsby i 2006, som anerkendelse for borgernes engagement og viljestyrke. Tidligere blev det nævnt at projektet vil bygge på den række stedbunde unikke potentialer, hvilket vil gøre Ballum Kajakcenter til en særlig oplevelse. Disse fordele er beskrevet nedenfor: - Ballum har Vadehavet og naturparken i umiddelbar nærhed. Dette giver unikke muligheder for såvel indendørs som udendørs roning. - Strømforholdene omkring Ballum er enestående, idet den indre del af Vadehavet, der med sine rolige strømforhold, er særdeles velegnet til begyndere - Den indre del af Vadehavet ved Ballum bliver hurtigt opvarmet om vinteren. Derfor er det muligt at ro kajak udenfor tidligere i Ballum end andre steder i landet.

3 - Syd for Rømø byder vandet på nogle af de vanskeligste strømforhold i Danmark. Området vil udfordre de erfarne kajakroere under vanskelige strømforhold. - Kombinationen af et enestående kajakcenter og sammensmeltningen med Naturpark Vadehavet gives ikke andre steder i Danmark. 1 Byggeriet vil benytte de nyeste grønne energiteknologier, som tænkes sikret gennem partnerskaber med vindmølle producenter og Syd Energi. Det vil garantere en fornuftig driftsøkonomi fremadrettet. Derudover vil byggeret have respekt for lokalområdet og naturen, hvilket betyder at Ballum Kajakcenter skal være i harmoni med naturen, og passe ind i de eksisterende omgivelser. Dette vil være et kardinalpunkt for anlægsprojektet. Potentiale og politisk forankring Ballum Kajakcenter rummer både sportslige og oplevelsesøkonomiske store potentialer. Sportsmæssigt kan området blive det næste Cold Hawaii, hvor amatører såvel som elitesportsfolk fra ind-og udland kan komme året rundt, og benytte sig af faciliteterne til træning eller træningsophold. I Danmark er der ca danskere som ror kajak og yderligere der ror kano danskere, som vil kunne tiltrækkes til kajakcenteret på vores side af den dansk-tyske grænse. Vender man blikket mod Tyskland, oplever man en massiv interesse for kajakroning, hvilket blev understreget med Tysklands 8 guldmedaljer ved OL i Der er organiserede medlemmer i Deutsche Kanu-Verband, som vurderer at der er op mod 1 million uorganiserede kajakroere i Tyskland. Yd af disse 1.1 million kajakroere bor 21 % svarende til mindre end 4.5 times kørsel fra Ballum, og hele 50% under 6 timers kørsel fra Ballum. Med de unikke muligheder, som Vadehavet tilbyder vil det ikke være utopisk, at tro mange af disse vil tage køreturen til Ballum. Kajakcenteret vil også give helt nye muligheder for oplevelsesøkonomien i området, hvor erhvervsdrivende gennem et samarbejde med kajakcenteret kan arrangerer forskellige aktiviteter, hvor publikum får mulighed for, at opleve Vadehavet og dets natur fra kystsiden. Realiseringen af disse ambitiøse potentialer skal ske gennem det kommende Videnscenter for Nationalpark Vadehavet, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter valgte, at støtte i 1 S. 33 i Landdistrikternes Hus Ballum Kajakcenter forundersøgelse

4 2012 til gennemførsel af dets forprojekt. Videnscenteret vil under forudsætning af, at Videncenteret realiseres ud fra de tanker og rammer som foreligger nu, få til opgave, at understøtte med viden, kompetencer og netværk. Dermed vil Ballum Kajakcenter kunne trække på den vidensbank, som centeret har adgang til gennem dets voksende netværk. Omvendt vil kajakcenteret kunne danne base for forskning i, hvordan man skaber erhverv i Vadehavet. Tønder Kommune hører i forvejen til en af de kommuner i Danmark med den største beskæftigelsesgrad indenfor oplevelsesøkonomien. Etableringen af kajakcenteret, og tiltrækningen af et nyt segment af danske, tyske turister og sportsudøvere vil andet end lige øge mulighederne for vækst og arbejdspladser i området. Viljen og opbakningen til forsøgsprojektet afspejles i Tønder Kommunes planstrategi og kommunale strategiplan. Her vil forsøgsprojekt Ballum Kajakcenter helt konkret bidrage til, at realisere planstrategiens ønske om en styrkelse af den dansk-tyske forbindelse, samt skabelse af store autentiske turistattraktioner i Nationalpark Vadehavet. Hvilket understreger forsøgsprojektets store betydning for området. Målgruppe Målgruppen vil som nævnt være fra nybegyndere til eliteudøvere fra både indland og udland, som vil kunne bruge Kajakcenteret som træningsfacilitet året rundt. Derudover vil der også være stor muligheder for at skabe nye og spændende naturoplevelser ift. Vadehavet. Eksempelvis vil man kunne opleve Sort Safari fra sin egen kajak, eller man kan udarbejde forskellige ruter op og ned af kysten, som fremhæver forskellige aspekter og oplevelser. Firmaer vil eksempelvis kunne bruge kajakcenteret til firma udflugter og teambuilding events. Tidsplan Tidsrammen for projektet vil maksimalt være fra Op til projektets start vil der blive ansat projektleder/fondskonsulent med ansættelsessted i Tønder Kommune, og frem til vil opgaverne lyde på at udarbejde anlægsprojektet, og finde den nødvendige finansiering. Den forventede tidsramme forudsætter udvikling i projektet, men den endelige tidsramme må vurderes løbende som projektet skrider frem

5 Samarbejdspartnere Vigtige mulige samarbejdspartnere, som projektlederen/fondskonsulenten skal indlede dialog med, udover lokale private og offentlige aktører vil være: - Dansk Kano- og Kajakforbund - Team Danmark - Deutsche Kanu-Verband - Lokale kano-klubber - DGI og DiF - Danmarks Naturfredningsforening - Sekretariat for Naturpark Vadehavet - Real Dania - Lokale og Anlægsfonden - Ecco - Danfoss - Mærsk - Velux - Syd Energi - Vestas - Siemens Organisering af projektet Projektejer Direktøren for Kultur og Fritid Styregruppe (max 6 personer) udpeges i samråd med Direktøren for Kultur og Fritid Projektleder Projektansættelse max 24 måneder. Projektgruppe Projektleder, jurist, økonomimedarbejder og fundraiser (endelige udpegning sker i samarbejde med projektlederen)

6 Budget 1 12 måned måned Samlet projektsum Løn til projektleder/fondskonsulent Kørsel Møder og Workshops Etablering af arbejdsplads Byggetilladelser og miljøundersøgelser Udarbejdelse af skitser og beskrivelser Revision I alt Bilag som vil indgå ved ansøgningen - Tønder Kommunes landdistrikts politik - Landdistrikternes Hus forundersøgelse - Tønder Kommunes planstrategi - Tønder Kommunes strategiplan - Bilag Forsøgsprojekt Ballum Kajakcenter - Beslutning om støtte fra Tønder Kommunes Økonomiudvalg

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Frivillige den ekstra effekt. De lokale potentialer. Filantropi og samfundsansvar. Realdanias formand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed

Frivillige den ekstra effekt. De lokale potentialer. Filantropi og samfundsansvar. Realdanias formand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed REALDANIA 2015 VI VIL SKABE LIVSKVALITET FOR ALLE GENNEM DET BYGGEDE MILJØ Frivillige den ekstra effekt Realdanias formand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed De lokale potentialer Realdanias adm.

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere