MBTI og Enneagrammet. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MBTI og Enneagrammet. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden"

Transkript

1 MBTI og Enneagrammet To persontypologier, hvad er forskellen og er der nogen sammenhænge? Det spørgsmål kommer ofte når Enneagrammet skal introduceres i virksomheder der allerede har arbejdet med persontypologier - og som ofte er velfunderet i MBTI-systemet. Nedenfor følger en artikel som er sammensat af flere og som afdækker nogle af de to systemers forskelligheder og hvordan de kan supplere hinanden. Den første artikel sammenligner direkte de to systemer og udleder en række fordele og ulemper ved begge. I artiklen har vi indlagt en oversigt med forklaring på MBTI s typekategorier. Til sidst kan du læse nogle konkrete eksempler på, hvordan de to systemer med fordel har været brugt til problemløsning i organisationer. Artiklens forfattere Tom Flautt John Richards Mary Bast, master coach, har 25 års erfaring med executive coaching og Enneagrammet i store organisationer. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden Af Tom Flautt og John Richards Oprindelse og idé Oprindeligt blev Enneagrammet videregivet gennem en hemmelig mundtlig tradition. Først blev det brugt til spirituel udvikling. Senere er det blevet offentligt med et utal af bøger, workshops og anvendelsesområder. Det er en varig, vigtig typologi, eller er det måske endda nutidens typologi? På nogle måder er de mennesker der bruger Enneagrammet lig dem der udviklede MBTI: De er meget entusiastiske, nye områder bliver udviklet, nye bøger bliver tilbudt og den første internationale konference blev afholdt i 1995 med mere end 1000 deltagere. På andre måder er Enneagrammet meget forskelligt fra MBTI. Hvorfor har vi brug for en anden typologi end MBTI, og især en der bygger på et system med 9 typer? Hypotesen som lader til at passe med de to systemer er at hvert system måler en forskellig del af vores mentale apparat; Jung kalder det psyken. MBTI synes at dreje sig om den bevidste, kognitive del af vores psyke, mens Enneagrammet er fokuseret på ubevidste, motiverende kræfter i dybden af psyken, måske forbundet med den arketypiske struktur. De to systemer kommer til psyken på to modsatrettede måder. MBTI starter med antagelsen at der findes fire typer af grundlæggende valg: E/I, S/N, T/F, J/P. Hvert af disse er lige gode. Beskrivelsen for hver af de 16 MBTI typer præsenteres primært positivt. Der lægges vægt på det gode: Forskellige stile og mønstre, men generelt er der fokus på positive kendetegn. Først efter at man har lært om det basale system, ledes opmærksomheden hen på de negative kendetegn i personligheden, fx når man er fanget i at fungere dårligt. De tidlige undervisere af Enneagrammet startede med overvejende at tage den negative adfærd i betragtning. Faktisk var der nogle der forbandt de forskellige Enneagramstile med de syv dødssynder fra den kristne tradition plus to yderligere synder: bedrag og frygt. Eleven kan blive bedt om at vælge deres vigtigste som ligger til grund for deres livstema. Enneagramtypebeskrivelser kan spænde fra ekstremt sunde (fx nobel eller altruistisk) til ekstremt usunde (psykotiske). 1

2 MBTI typer Extroverts (E) da: Ekstravert Får energi ved at være sammen med andre Kan lide at være i centrum Handler før de tænker Tilbøjelige til at tænke højt Lettere at læse, deler personlig information frit Taler mere end de lytter Kommunikerer med entusiasme Svarer hurtigt, nyder et højt tempo Foretrækker bredde frem for dybde Introverts (I) da: Introvert Får energi ved at være alene Undgår at være i centrum Tænker før de handler Tænker tingene igennem inden i dem selv Mere private, deler med udvalgte personer Lytter mere end de taler Holder begejstringen for dem selv Svarer efter at de har tænkt sig om Foretrækker dybde frem for bredde Sensors (S) da: Sansende Stoler på det sikre og konkrete Kan kun lide nye ideer hvis de er praktiske Værdsætter realisme og fornuft Kan lide at bruge og værdsætter færdigheder Tilbøjelige til at være specifikke og bogstavelige Giver detaljerede beskrivelser Giver information trin-for-trin Er nutidsorienterede intuitives (N) da: intuitive Stoler på inspiration og logiske slutninger Kan lide nye ideer for ideernes skyld Værdsætter fantasi og innovation/nytænkning Kan lide at lære nye færdigheder, keder sig let Tilbøjelige til at være generelle og (figurative) Bruger metaforer og analogier Giver information ved at springe i og omkring det Er fremtidsorienterede Thinkers (T) da: Tænkende Træder tilbage, anvender upersonlig analyse Værdsætter logik, retfærdighed og fairness En standard for alle/alt? Ser naturligt fejl og har tendens til at være kritiske Kan opfattes som hjerteløse, ufølsomme og ikke omsorgsfulde Betragter det mere vigtigt at være sandfærdig Tror kun følelser er gyldige, hvis de er logiske Motiveret af et ønske om at præstere Feelers (F) da: Følende Træder frem, overvejer effekten af handlinger Værdsætter empati og harmoni Ser undtagelsen frem for reglen Kan naturligt lide at behage andre Kan opfattes som over følsom, ulogisk, svag Betragter det mere vigtigt at være taktfuld Tror alle følelser er værdifulde Motiveret af et ønske om at blive anerkendt Judgers (J) da: Vurderende Er gladest efter at beslutninger er truffet Har arbejdsetik: Arbejde først, derefter leg Sætter mål og arbejder mod at opnå dem Foretrækker at vide hvad de går ind til Er produktorienterede Opnår tilfredsstillelse ved at færdiggøre projekter Ser tid som en begrænset ressource Tager deadlines alvorligt Perceivers (P) da: Opfattende Er gladest ved at lade mulighederne stå åbne Har lege etik : Nyd det nu, arbejd senere Ændrer målene når de får ny information Kan lide at tilpasse sig nye situationer Er procesorienterede Opnår tilfredsstillelse ved at starte projekter Ser tid som en ressource der kan fornyes Ser deadlines som en elastik Enneagrammet intelligenscentrene De ni forskellige Enneagramtyper stammer fra en iagttagelse af de tre intelligenscentre: Hoved, Hjerte og Krop (instinkt). Disse kan betragtes som basale funktioner i Enneagrammet. Det er blevet fremsat at de svarer til tre dele af hjernen som repræsenterer udviklingsmæssige stadier: Reptilhjernen, den tidlige pattedyrs- og den sene pattedyrshjerne. Det Instinktive center (krop) består af handlingsprocesser (at gøre, være aktiv eller passiv, styrke). Hjertecentret består af relationsprocesser (omsorg, kærlighed, indflydelse, accept, afvisning, tilknytning, påvirkninger. Hovedcentret er hjem for mentale processer, fx de Jungianske funktioner som Tænkende (T), Følende (F), Sansende (S) og Intuitive (I). 2

3 Center Hoved Hjerte Krop Funktionsniveau Tanke og refleksion Påvirke og påvirkning Instinkter og vaner Andre betegnelser Intellektuel, tænkning, gøren Følelsesmæssig, emotionelle center Instinktiv, bevægelse, vitale center Proces At træde tilbage fra virkeligheden som den opfattes og genskabe den i forhold til nogle mønstre eller mening Måde at opleve personlige møder med andre Optaget af at være, bevæger spontant, ofte i relation til en ydre stimulus Indre oplevelse Oplever at være reflekterende og at handle med betydelig sindighed. At opleve et personligt møde med andre (eller sig selv), at være opmærksom på motivationer Oplever at være i sin krop og lade kroppen reagere på den nuværende situation Holdning i social sammenhæng Hvordan passer alt dette sammen? Vil du kunne lide mig eller ej? Her er jeg, tag mig som jeg er Tidsfokus Fremtid Nu Fortid Hvert center kan ikke bare fungere i sig selv, men det kan tage en anden funktions plads. Dette giver hvert center en vis autonomi. I Enneagrammets typeteori har egoets bevidsthed valgt et særligt center som en måde at være en person på og som skader funktionen af de to øvrige centres processer. Dette resulterer i en ubalance ved at fungere som menneske. Ideelt set er de tre centre gensidigt afhængige og hvert center bliver brugt til dets egentlige formål i en given situation. Dette er ensbetydende med at acceptere din fulde menneskelige essens; ingen af de tre centre dominerer ved at bruge dets funktion, hvor et eller begge andre centres funktion ville have være det ideelle valg. At vælge ét center som måden at udtrykke sin personlighed på forstyrrer den indre harmoni og energi, indskrænker oplevelsen af at være en hel person og skaber en ubalance eller ubehag. I stedet for at opholde sig i hvert af centrene som det nu passer til omstændighederne og bruge deres indbyrdes funktioner som et team, får egoet bevidst mennesker til at identificere sig med ét af centrene og gøre dette centers funktion til det dominerende, og som en måde at opleve livet og være sig selv. [Dette sker sandsynligvis fordi det er svært eller umuligt at udvikle mere end et center ad gangen der må træffes et valg når bevidstheden udvikles i det unge barn. Dette ville være på lige fod med hypotesen om at en af Myers-Briggs funktioner er udviklet først: Den dominerende funktion]. Hvert af de tre intelligenscentre har tre Enneagramtyper tilknyttet: Kropscentret foretrækkes af type 8, 9 og 1. Hjertecentret foretrækkes af type 2, 3 og 4. Hovedcentret foretrækkes af type 5, 6 og 7. Fra centrene til typerne Vi kan nå til den sidste differentiering af de 9 typer ved at se på se på et andet princip for adskillelse: De tre personlighedsholdninger som først er beskrevet af Karen Horney. I hendes system er der tre grupper af mennesker: De der er assertive (bevæger sig mod andre), dem der er pligtopfyldende (bevæger sig over til og giver til andre), og dem der er tilbagetrukne (trækker sig væk fra andre). I hvert af de tre intelligenscentre er der en type der svarer til hver af disse tre præferencer. Fx i hovedcentret hvor type 7 repræsenterer den assertive, type 6 den pligtopfyldende og type 5 den tilbagetrukne. Enneagramtyper Type 1, Reformator: Rationel, idealistisk type. Fornuftig, disciplineret, principfast, ordentlig, perfektionistisk og selvretfærdig. 3

4 Type 2, Hjælper: Omsorgsfuld, støttende. Interesseret, generøs, velmenende, besiddende og manipulerende. Type 3, Motivator: Succesorienteret, pragmatisk. Tilpasningsdygtig, ambitiøs, målorienteret, imagebevidst og arrogant. Type 4, Individualist: Følsom, tilbagetrukken. Intuitiv, kunstfærdig, æstetisk, selvoptaget og depressiv. Type 5, Tænker: Intellektuel, analytisk. Opfattende, original, innovativ, provokerende og excentrisk. Type 6, Loyalist: Forpligtet, traditionsbunden. Engageret, ansvarsfuld, hårdtarbejdende, forsigtig og ængstelig. Type 7, Entusiast: Hyperaktiv, frihedssøgende. Entusiastisk, dygtig, alsidig, umådeholden og manisk. Type 8, Leder: Stærk, dominerende. Selvtillidsfuld, beslutsom, udfordrende, autoritær og kamplysten. Type 9, Mediator: Afslappet, flegmatisk. Modtagelig, optimistisk, magelig, tolerant, uengageret. Sammenhæng mellem MBTI og Enneagram typologierne Ud fra en undersøgelse hvor man Enneagramtestede en gruppe på ca personer der kendte deres MBTI kombination kunne man udlede nogle generelle bemærkninger om sammenligningen mellem Enneagrammet og MBTI s data: 1. Hver Enneagramtype kan sammenlignes med flere MBTI typer og omvendt. 2. Forholdet mellem de to personlighedssystemer er komplekst. Nogle Enneagramegostadier er koncentreret i en eller to MBTI typer. Andre har næsten ens fordeling på MTBI typerne. 3. Hvert af systemerne supplerer det andet. 4. Når Enneagramtyperne beskrives er det nyttigt at tage de forskellige MBTI præferencer i betragtning. Fx udadvendte 5 ere, tænkende 4 ere, opfattende 1 ere. Fordele og begrænsninger Hovedfordele ved MBTI typologien: - Dets oprindelse er mere klart i tråd med accepteret psykologi (Jung og Myers-Briggs). - Det bruger en psykologisk valideret måleenhed. - Det har veludviklede anvendelsesområder, særligt karriereplanlægning, ledelses- og teambuilding. - Virkningsfulde øvelser er udviklet til at demonstrere teorien. - Systemet er bredt accepteret hos konsulenter, virksomheder og uddannelse. Ulemper ved MBTI: - Det er kompliceret, mange mennesker melder at det er svært at huske hver af de 16 typebeskrivelser. - Det måler den del af psyken der relaterer til bevidst, kognitiv adfærd, ikke motivationer. - Så mange mennesker har været udsat for Myers- Briggs typologi at de tænker: been there, done that. - Resultaterne af værktøjet kan tages bogstaveligt og sætte mærkat på mennesker. Hovedfordele ved Enneagrammet: - Det er lettere at huske nøglemotivationerne hos 9 Enneagramtyper end de 16 beskrivelser i Myers-Briggs typer. - Det er et relativt nyt system som er attraktivt pga. nyhedens interesse. - Selvudvikling og personlig vækst er en integreret del af teorien. - Brugt til organisatorisk udvikling eller team building giver det et nyt perspektiv på disse emner. - Det har vist sig at være meget interessant og nyttigt for mennesker der er interesseret i spirituel udvikling. Ulemper ved Enneagrammet: - Oprindelsen kommer fra uklare, esoteriske visdomslærere som har været hemmelighedsfulde om systemet. 4

5 - Der er ingen generel, enkel terminologi eller beskrivelse af hver af de 9 Enneagramtyper. - Der er intet valideret måleværktøj. Ideelt set skulle begge systemer bruges til at komplementere hinanden, og gøre en bedre forståelse af psyken mulig. Denne tilgang bliver måske brugt i situationer hvor en person bliver konsulteret om personlig udvikling eller i et dybtgående studie af relationer. Men i mange tilfælde vil det kun være muligt at bruge en af de to af praktiske årsager. Ligheder og forskelle på Myers-Briggs og Enneagrammet Myers-Briggs Enneagram Oprindelse Jung (i 20 erne), Myers & Briggs (i 40 erne), måleværktøjer (i 60 erne). Antal typer 16 9 Beskriver Mest bevidst adfærd, 4 komponenter, ekstravert/introvert, sanse/intuition, tænke/føle, bedømme/opfatte. Typebeskrivelse Mest positive, fremhæver at hver type har fordele og ulemper som gør hver type lige i værdi. Gurdjieff, Ichazo, Naranjo (sidst i 60 erne). Holdninger og adfærd, relaterer til tre centre, mentale, følelsesmæssige og instinktive. Sunde og usunde holdninger og adfærd, traditionelt fokus på personlighedens fejl. Struktur for typerne Hver type er sammensat af fire typer af fire bipolare valg. Hver type kan relateres til en af de tre intelligenser: hoved, hjerte og krop. Måleenhed MBTI overvældende anvendt, valideret af psykologiske test kriterier. Adskillige, ingen validerede psykologiske test kriterier. Undervisning Teori, adfærdsbeskrivelser, øvelser, paneler. Adfærdsbeskrivelser (positive og negative), træk og motiver, paneler. Anvendelsesområder Personlig forståelse, karrierekonsultation, ledelsestræning mest udviklet, spiritualitet mindre udviklet. Personlig forståelse og spirituelt mere udviklet. Organisations- og ledelsestræning mindre udviklet. Udviklingsvej Udviklingstemaer Grad af bevidst kontrol Spirituelle temaer Oprindelse af typerne, særligt individuelt Udviklingsvej relateret til balance, udvikling af mindre foretrukne præferencer. Kan arbejde direkte på præferencer, udvikling af mindre foretrukne funktioner. Mest under bevidst kontrol, særligt to favoritfunktioner. Nogen vejledning for forskellige typer bønner og anden religiøs dyrkelse. Ikke så klar omkring indre praksisser. Primært genetisk, som højre/ venstrehåndet. Udtrykket kan være påvirket af familiemæssig og kulturelt miljø. Specifik udviklingsvej er del af teorien. Forslag baseret på teorien om sund/usund og at gå ud over personligheden. Svært at gå ud over personligheden, arbejde med ubevidste motiver. Bliver håndteret direkte, modellen er baseret på de syv dødssynder. Meditation er anvendelig til at gå ud over personligheden. Mest genetisk, med sundhed bestemt af tidlige opvækstbetingelser. Nøglespørgsmål Hvordan opfører en person sig? Hvorfor opfører en person sig på en bestemt måde? Artikel: Problemløsning med Myers-Briggs typeindikator (MBTI) Af Mary Bast MBTI har hjulpet mange overordnede ledere til at forstå forskellighederne i perspektiver mennesker tager med ind i arbejdsgrupper. Det er også et pragmatisk værktøj til at coache andre til at kommunikere mere effektivt ved at tage den andens temperament i betragtning. Beskrivelserne og korte case stories nedenfor viser hvad der kan opnås ved at forstå MBTI i sammenhæng med ens Enneagramstil: Grundlæggende er vi problemløsningsskabninger. Vi tager data ind (Perceiving/Opfattende) og vi beslutter hvad vi skal med det (Judging/Vurderende). Perceiving - Opfattende Når vi tager data ind, så stoler vi primært på en af to opfattelsesmåder: Vi opfatter enten direkte 5

6 gennem vores sanser (S) eller mere indirekte gennem vores intuition (N). Sansemennesker (S) er mere konkret opfattende, lægger mere vægt på hvad de kan smage, føle, høre og se og på hvad der er lige foran næsen på dem. De analyserer gennem sammenligning med tidligere oplevelser. De er tilbøjelige til at tænke i sekvenser fra A til B til C og bruger induktiv meningsdannelse går fra det specifikke til det generelle. Intuitive (N) er derimod mere tilbøjelige til at overveje forudanelser, det generelle billede, mulighederne, mønstrene og at bruge forførende meningsdannelse går fra det generelle til det specifikke. Da de fokuserer på muligheder, trækker Intuitive typer mere på det ukendte, det indirekte, det endnu ikke erfarede, og er derfor mere orienteret omkring fremtiden. Forskellene mellem hvordan de med Sanse og Intuitive præferencer opfatter verden er en af nøgleområderne hvor kommunikationen kan vakle i en organisation. Og dette kan særligt være problematisk hvis de også har forskellige Enneagramtyper. Stan og Dave Stan, en uafhængig, resultatorienteret, risikovillig, type 3 topleder, rapporterede for nylig til en tidligere ligemand, Dave, en team-orienteret, mere konservativ type 6, som værdsatte deltagende ledelse. Før vores arbejde sammen med dem, blev disse forskelle i ledelsesstil overdrevet af deres MBTI forskelle: Stan foretrækker Intuition og Dave foretrækker Sansende som opfattelsesmetode. Stan (Intuitiv) så sin nye chef, Dave (Sansende), som om han manglede intelligens og entreprenørånd. Han ønskede ikke at tage Dave med i planer for et projekt som kunne generere en stor profit, men som også involverede en stor beregnet risiko. Han var opsat på den opportune løsning, og da han foretrak at fokusere på det generelle billede, troede Stan at projektet ville dø en langsom død, hvis han skulle vente på Dave s godkendelse af hver en detalje. Derfor stolede Dave ikke på Stan og var altid på nakken af ham for at få detaljer (ellers frygtede han at Stan ikke ville komme med frivillig information). Dette blev en ond cirkel fordi Stan så ville sige: Se selv, han lader mig aldrig i fred. Efter at have lært om deres MBTI (og Enneagram) forskelle, kom Stan til at sætte pris på Daves kvaliteter og agerede derefter. Han var forbavset over de forskelle der var i hans forhold til chefen efter at han begyndt at honorere Daves forskelle: Jeg gav ham så mange detaljer at jeg var sikker på at han ville kede sig. Men i stedet erklærede han sig ikke kun indforstået med mit forslag, men han søgte også aktivt støtte til det fra vores CEO! Quinton og Karen Da forskelle i typer kan være særligt problematiske i et forhold hvor den ene rapporterer til den anden, vil jeg gerne give endnu et eksempel hvor forholdet ændrede sig. Her var chefen, Quinton, en Intuitiv og hans underordnede, Karen, var en Sanse type. Med sin Sansende præference, var Karen (type 6) entusiastisk omkring at opdatere sin chef om sekvenserne af begivenhederne der førte til et succesfuldt projekt. Quinton var en Intuitiv (type 7) der spurgte mig: Hvad er der galt med hende? Hun vil fortælle mig hvordan teamet blev dannet, hver en handling de udførte, og jeg forstår stadig ikke hvor hun vil hen. Jeg overhørte nærmest det meste af det hun sagde! Intuitive typer finder det næsten umuligt at låse sig fast på en ide med mindre de hører overblikket eller formålet først (og Enneagramtype 7 er utålmodig med detaljer under alle omstændigheder). Så Quinton var ikke så interesseret i de mange puslebrikker som han var i hvad de betød, hvad de ville vise. Karen brugte sin Sansende præference til at kæde ideerne sammen ret bogstaveligt, som at samle et puslespil ud fra formen af brikkerne. Hun havde brug for at bygge sin forståelse af en tanke op stykke for stykke. Og hun gik ud fra at det også var sådan Quinton ville forstå det. Jeg kan ikke understrege nok hvordan denne forskel er en potentiel årsag til misforståelse. Karen beskrev sit første møde med Quinton, som er leder for organisationens strategiske planlægning, som følger: Har du nogensinde gået igennem en slags Hollywood kulisse? Du ved, hvor det ligner en rigtig by, men bagved facaderne er der ingenting? Jeg var lige ved at fortælle ham at jeg ikke havde en anelse om hvad han talte om. Jeg tog bare min mappe og sagde at jeg var klar. 6

7 For mit vedkommende kunne vi ligeså godt være på vej til månen! Efter nogen øvelse i Jean Kummerows Talking in Type, lykkedes det Karen bedre at forstå den kommunikationsstil som ville matche Quintons og det hjalp hende til at lykkes i sit job: - Giv formål og hovedidéen først. Giv kun få detaljer medmindre der bliver spurgt efter dem. - Beskriv udfordringerne, mulighederne og det fremtidige udbytte af dine idéer. - Identificer ikke-rutine aspekter af det du foreslår og tal til fantasien. Karen opdagede også at hun ikke kunne forvente at hendes chef var ansvarlig for hendes manglende sammenhænge. (Quinton troede han var helt tydelig, men han var ikke konkret nok til Karen). Hun lærte at bede om detaljer og diskutere trinene der var involveret i at gennemføre den strategiske plan. Judging - Vurderende Lad os nu tage et kig på det grundlag som beslutninger bliver taget på når det vurderende foretrækkes. Denne komponent af problemløsning er den som vi beslutter at handle ud fra på baggrund af de opfattelser vi har tilladt os at tage ind igennem vores filter. Det handler ikke om at være negativt kritisk, men mere om analyse. Af de to generelle Judging/Vurderende kategorier, er vi tilbøjelige til at enten foretrække en rationel, objektiv, generelt principfast, logisk baggrund for valg (Thinker/Tænkende); eller en mere situationsrelateret referenceramme som tager vores egne værdier, behov og reaktioner ind og tage hensyn til andres (Feeler/Følende). Du kan forstå denne opdeling bedst ved at spørge: Hvad er det primære grundlag for mine beslutninger? En vigtig pointe: Dette handler ikke om forskellen på mennesker som er logiske eller emotionelle det ville være for enkelt. Tænkende føler og Følende tænker også. Bestil bøger på Oscar er fx en Enneagramtype 5, som også havde Tænkende som det foretrukne. Han var leder for driften i en virksomhed som havde opkøbt en mindre virksomhed inden for samme branche. Han og hans medarbejdere blev bedt om at beslutte hvilken af de to virksomheders computersystemer der kunne overvåge måleapparater mest effektivt, og det logiske valg var teknisk set den opkøbte virksomheds system. Alle i planlægningsteamet (alle med Tænkende præference) var enige i at et skift til dette system ikke ville tage mere end 9 måneder. Der blev ikke taget nogen særlige hensyn til de kulturelle forskelle i de to virksomheder, ej heller til forventninger og antagelser fra de to hold ansatte, eller til de underforståede rapporteringsforhold da de forskellige funktioner blev sammenlagt. Disse overvejelser ville være kommet frem fra en hold med Følende præference, men var underudviklet i dette team. I flere af afdelingerne blev ledere fra det opkøbte firma ledere for medarbejdere i det opkøbende firma. Det der kunne være forudset, hvis de havde været bedre til at trække på den Følende præference, var den mistillid og modstand fra medarbejderne i det gamle firma, som ikke kun havde forventet at en af deres egne blev forfremmet, men også havde været med til at designe og implementere det gamle system som nu blev erstattet. Et år senere kløede lederne sig forvirret i håret, og undrede sig over der var så meget modstand mod deres nye system. Når du tager dine teambeslutninger så husk at: - Respektere følelser (dine egne og andres) som vigtige fakta. - Anerkende at overbevisninger, værdier og behov styrer adfærd ligeså meget som (eller mere end) logik. - Overvej potentielle kilder til modstand og tag dem for gode varer. Tilmeld dig Indsigt Forlags nyhedsmail - og få nyheder og link til gratis artikler 7

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kend dig selv og optimer samarbejdet!

Kend dig selv og optimer samarbejdet! Kend dig selv og optimer samarbejdet! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 60.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Sample Danish 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT AGENDA Fremlæggelse og refleksion Hvad er vi blevet opmærksomme på? Præsentation Hvorfor er det godt at fokusere på det, du er god til og får energi af? Whole Brain

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark Den visionære enhed, ledelse i en frivillig organisation Leder 2, Silkeborg 2010 Introduktion Mål: Give jer redskaber til at være leder i en frivillig organisation. Gøre jer i stand til at redegøre og

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere