MBTI og Enneagrammet. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MBTI og Enneagrammet. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden"

Transkript

1 MBTI og Enneagrammet To persontypologier, hvad er forskellen og er der nogen sammenhænge? Det spørgsmål kommer ofte når Enneagrammet skal introduceres i virksomheder der allerede har arbejdet med persontypologier - og som ofte er velfunderet i MBTI-systemet. Nedenfor følger en artikel som er sammensat af flere og som afdækker nogle af de to systemers forskelligheder og hvordan de kan supplere hinanden. Den første artikel sammenligner direkte de to systemer og udleder en række fordele og ulemper ved begge. I artiklen har vi indlagt en oversigt med forklaring på MBTI s typekategorier. Til sidst kan du læse nogle konkrete eksempler på, hvordan de to systemer med fordel har været brugt til problemløsning i organisationer. Artiklens forfattere Tom Flautt John Richards Mary Bast, master coach, har 25 års erfaring med executive coaching og Enneagrammet i store organisationer. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden Af Tom Flautt og John Richards Oprindelse og idé Oprindeligt blev Enneagrammet videregivet gennem en hemmelig mundtlig tradition. Først blev det brugt til spirituel udvikling. Senere er det blevet offentligt med et utal af bøger, workshops og anvendelsesområder. Det er en varig, vigtig typologi, eller er det måske endda nutidens typologi? På nogle måder er de mennesker der bruger Enneagrammet lig dem der udviklede MBTI: De er meget entusiastiske, nye områder bliver udviklet, nye bøger bliver tilbudt og den første internationale konference blev afholdt i 1995 med mere end 1000 deltagere. På andre måder er Enneagrammet meget forskelligt fra MBTI. Hvorfor har vi brug for en anden typologi end MBTI, og især en der bygger på et system med 9 typer? Hypotesen som lader til at passe med de to systemer er at hvert system måler en forskellig del af vores mentale apparat; Jung kalder det psyken. MBTI synes at dreje sig om den bevidste, kognitive del af vores psyke, mens Enneagrammet er fokuseret på ubevidste, motiverende kræfter i dybden af psyken, måske forbundet med den arketypiske struktur. De to systemer kommer til psyken på to modsatrettede måder. MBTI starter med antagelsen at der findes fire typer af grundlæggende valg: E/I, S/N, T/F, J/P. Hvert af disse er lige gode. Beskrivelsen for hver af de 16 MBTI typer præsenteres primært positivt. Der lægges vægt på det gode: Forskellige stile og mønstre, men generelt er der fokus på positive kendetegn. Først efter at man har lært om det basale system, ledes opmærksomheden hen på de negative kendetegn i personligheden, fx når man er fanget i at fungere dårligt. De tidlige undervisere af Enneagrammet startede med overvejende at tage den negative adfærd i betragtning. Faktisk var der nogle der forbandt de forskellige Enneagramstile med de syv dødssynder fra den kristne tradition plus to yderligere synder: bedrag og frygt. Eleven kan blive bedt om at vælge deres vigtigste som ligger til grund for deres livstema. Enneagramtypebeskrivelser kan spænde fra ekstremt sunde (fx nobel eller altruistisk) til ekstremt usunde (psykotiske). 1

2 MBTI typer Extroverts (E) da: Ekstravert Får energi ved at være sammen med andre Kan lide at være i centrum Handler før de tænker Tilbøjelige til at tænke højt Lettere at læse, deler personlig information frit Taler mere end de lytter Kommunikerer med entusiasme Svarer hurtigt, nyder et højt tempo Foretrækker bredde frem for dybde Introverts (I) da: Introvert Får energi ved at være alene Undgår at være i centrum Tænker før de handler Tænker tingene igennem inden i dem selv Mere private, deler med udvalgte personer Lytter mere end de taler Holder begejstringen for dem selv Svarer efter at de har tænkt sig om Foretrækker dybde frem for bredde Sensors (S) da: Sansende Stoler på det sikre og konkrete Kan kun lide nye ideer hvis de er praktiske Værdsætter realisme og fornuft Kan lide at bruge og værdsætter færdigheder Tilbøjelige til at være specifikke og bogstavelige Giver detaljerede beskrivelser Giver information trin-for-trin Er nutidsorienterede intuitives (N) da: intuitive Stoler på inspiration og logiske slutninger Kan lide nye ideer for ideernes skyld Værdsætter fantasi og innovation/nytænkning Kan lide at lære nye færdigheder, keder sig let Tilbøjelige til at være generelle og (figurative) Bruger metaforer og analogier Giver information ved at springe i og omkring det Er fremtidsorienterede Thinkers (T) da: Tænkende Træder tilbage, anvender upersonlig analyse Værdsætter logik, retfærdighed og fairness En standard for alle/alt? Ser naturligt fejl og har tendens til at være kritiske Kan opfattes som hjerteløse, ufølsomme og ikke omsorgsfulde Betragter det mere vigtigt at være sandfærdig Tror kun følelser er gyldige, hvis de er logiske Motiveret af et ønske om at præstere Feelers (F) da: Følende Træder frem, overvejer effekten af handlinger Værdsætter empati og harmoni Ser undtagelsen frem for reglen Kan naturligt lide at behage andre Kan opfattes som over følsom, ulogisk, svag Betragter det mere vigtigt at være taktfuld Tror alle følelser er værdifulde Motiveret af et ønske om at blive anerkendt Judgers (J) da: Vurderende Er gladest efter at beslutninger er truffet Har arbejdsetik: Arbejde først, derefter leg Sætter mål og arbejder mod at opnå dem Foretrækker at vide hvad de går ind til Er produktorienterede Opnår tilfredsstillelse ved at færdiggøre projekter Ser tid som en begrænset ressource Tager deadlines alvorligt Perceivers (P) da: Opfattende Er gladest ved at lade mulighederne stå åbne Har lege etik : Nyd det nu, arbejd senere Ændrer målene når de får ny information Kan lide at tilpasse sig nye situationer Er procesorienterede Opnår tilfredsstillelse ved at starte projekter Ser tid som en ressource der kan fornyes Ser deadlines som en elastik Enneagrammet intelligenscentrene De ni forskellige Enneagramtyper stammer fra en iagttagelse af de tre intelligenscentre: Hoved, Hjerte og Krop (instinkt). Disse kan betragtes som basale funktioner i Enneagrammet. Det er blevet fremsat at de svarer til tre dele af hjernen som repræsenterer udviklingsmæssige stadier: Reptilhjernen, den tidlige pattedyrs- og den sene pattedyrshjerne. Det Instinktive center (krop) består af handlingsprocesser (at gøre, være aktiv eller passiv, styrke). Hjertecentret består af relationsprocesser (omsorg, kærlighed, indflydelse, accept, afvisning, tilknytning, påvirkninger. Hovedcentret er hjem for mentale processer, fx de Jungianske funktioner som Tænkende (T), Følende (F), Sansende (S) og Intuitive (I). 2

3 Center Hoved Hjerte Krop Funktionsniveau Tanke og refleksion Påvirke og påvirkning Instinkter og vaner Andre betegnelser Intellektuel, tænkning, gøren Følelsesmæssig, emotionelle center Instinktiv, bevægelse, vitale center Proces At træde tilbage fra virkeligheden som den opfattes og genskabe den i forhold til nogle mønstre eller mening Måde at opleve personlige møder med andre Optaget af at være, bevæger spontant, ofte i relation til en ydre stimulus Indre oplevelse Oplever at være reflekterende og at handle med betydelig sindighed. At opleve et personligt møde med andre (eller sig selv), at være opmærksom på motivationer Oplever at være i sin krop og lade kroppen reagere på den nuværende situation Holdning i social sammenhæng Hvordan passer alt dette sammen? Vil du kunne lide mig eller ej? Her er jeg, tag mig som jeg er Tidsfokus Fremtid Nu Fortid Hvert center kan ikke bare fungere i sig selv, men det kan tage en anden funktions plads. Dette giver hvert center en vis autonomi. I Enneagrammets typeteori har egoets bevidsthed valgt et særligt center som en måde at være en person på og som skader funktionen af de to øvrige centres processer. Dette resulterer i en ubalance ved at fungere som menneske. Ideelt set er de tre centre gensidigt afhængige og hvert center bliver brugt til dets egentlige formål i en given situation. Dette er ensbetydende med at acceptere din fulde menneskelige essens; ingen af de tre centre dominerer ved at bruge dets funktion, hvor et eller begge andre centres funktion ville have være det ideelle valg. At vælge ét center som måden at udtrykke sin personlighed på forstyrrer den indre harmoni og energi, indskrænker oplevelsen af at være en hel person og skaber en ubalance eller ubehag. I stedet for at opholde sig i hvert af centrene som det nu passer til omstændighederne og bruge deres indbyrdes funktioner som et team, får egoet bevidst mennesker til at identificere sig med ét af centrene og gøre dette centers funktion til det dominerende, og som en måde at opleve livet og være sig selv. [Dette sker sandsynligvis fordi det er svært eller umuligt at udvikle mere end et center ad gangen der må træffes et valg når bevidstheden udvikles i det unge barn. Dette ville være på lige fod med hypotesen om at en af Myers-Briggs funktioner er udviklet først: Den dominerende funktion]. Hvert af de tre intelligenscentre har tre Enneagramtyper tilknyttet: Kropscentret foretrækkes af type 8, 9 og 1. Hjertecentret foretrækkes af type 2, 3 og 4. Hovedcentret foretrækkes af type 5, 6 og 7. Fra centrene til typerne Vi kan nå til den sidste differentiering af de 9 typer ved at se på se på et andet princip for adskillelse: De tre personlighedsholdninger som først er beskrevet af Karen Horney. I hendes system er der tre grupper af mennesker: De der er assertive (bevæger sig mod andre), dem der er pligtopfyldende (bevæger sig over til og giver til andre), og dem der er tilbagetrukne (trækker sig væk fra andre). I hvert af de tre intelligenscentre er der en type der svarer til hver af disse tre præferencer. Fx i hovedcentret hvor type 7 repræsenterer den assertive, type 6 den pligtopfyldende og type 5 den tilbagetrukne. Enneagramtyper Type 1, Reformator: Rationel, idealistisk type. Fornuftig, disciplineret, principfast, ordentlig, perfektionistisk og selvretfærdig. 3

4 Type 2, Hjælper: Omsorgsfuld, støttende. Interesseret, generøs, velmenende, besiddende og manipulerende. Type 3, Motivator: Succesorienteret, pragmatisk. Tilpasningsdygtig, ambitiøs, målorienteret, imagebevidst og arrogant. Type 4, Individualist: Følsom, tilbagetrukken. Intuitiv, kunstfærdig, æstetisk, selvoptaget og depressiv. Type 5, Tænker: Intellektuel, analytisk. Opfattende, original, innovativ, provokerende og excentrisk. Type 6, Loyalist: Forpligtet, traditionsbunden. Engageret, ansvarsfuld, hårdtarbejdende, forsigtig og ængstelig. Type 7, Entusiast: Hyperaktiv, frihedssøgende. Entusiastisk, dygtig, alsidig, umådeholden og manisk. Type 8, Leder: Stærk, dominerende. Selvtillidsfuld, beslutsom, udfordrende, autoritær og kamplysten. Type 9, Mediator: Afslappet, flegmatisk. Modtagelig, optimistisk, magelig, tolerant, uengageret. Sammenhæng mellem MBTI og Enneagram typologierne Ud fra en undersøgelse hvor man Enneagramtestede en gruppe på ca personer der kendte deres MBTI kombination kunne man udlede nogle generelle bemærkninger om sammenligningen mellem Enneagrammet og MBTI s data: 1. Hver Enneagramtype kan sammenlignes med flere MBTI typer og omvendt. 2. Forholdet mellem de to personlighedssystemer er komplekst. Nogle Enneagramegostadier er koncentreret i en eller to MBTI typer. Andre har næsten ens fordeling på MTBI typerne. 3. Hvert af systemerne supplerer det andet. 4. Når Enneagramtyperne beskrives er det nyttigt at tage de forskellige MBTI præferencer i betragtning. Fx udadvendte 5 ere, tænkende 4 ere, opfattende 1 ere. Fordele og begrænsninger Hovedfordele ved MBTI typologien: - Dets oprindelse er mere klart i tråd med accepteret psykologi (Jung og Myers-Briggs). - Det bruger en psykologisk valideret måleenhed. - Det har veludviklede anvendelsesområder, særligt karriereplanlægning, ledelses- og teambuilding. - Virkningsfulde øvelser er udviklet til at demonstrere teorien. - Systemet er bredt accepteret hos konsulenter, virksomheder og uddannelse. Ulemper ved MBTI: - Det er kompliceret, mange mennesker melder at det er svært at huske hver af de 16 typebeskrivelser. - Det måler den del af psyken der relaterer til bevidst, kognitiv adfærd, ikke motivationer. - Så mange mennesker har været udsat for Myers- Briggs typologi at de tænker: been there, done that. - Resultaterne af værktøjet kan tages bogstaveligt og sætte mærkat på mennesker. Hovedfordele ved Enneagrammet: - Det er lettere at huske nøglemotivationerne hos 9 Enneagramtyper end de 16 beskrivelser i Myers-Briggs typer. - Det er et relativt nyt system som er attraktivt pga. nyhedens interesse. - Selvudvikling og personlig vækst er en integreret del af teorien. - Brugt til organisatorisk udvikling eller team building giver det et nyt perspektiv på disse emner. - Det har vist sig at være meget interessant og nyttigt for mennesker der er interesseret i spirituel udvikling. Ulemper ved Enneagrammet: - Oprindelsen kommer fra uklare, esoteriske visdomslærere som har været hemmelighedsfulde om systemet. 4

5 - Der er ingen generel, enkel terminologi eller beskrivelse af hver af de 9 Enneagramtyper. - Der er intet valideret måleværktøj. Ideelt set skulle begge systemer bruges til at komplementere hinanden, og gøre en bedre forståelse af psyken mulig. Denne tilgang bliver måske brugt i situationer hvor en person bliver konsulteret om personlig udvikling eller i et dybtgående studie af relationer. Men i mange tilfælde vil det kun være muligt at bruge en af de to af praktiske årsager. Ligheder og forskelle på Myers-Briggs og Enneagrammet Myers-Briggs Enneagram Oprindelse Jung (i 20 erne), Myers & Briggs (i 40 erne), måleværktøjer (i 60 erne). Antal typer 16 9 Beskriver Mest bevidst adfærd, 4 komponenter, ekstravert/introvert, sanse/intuition, tænke/føle, bedømme/opfatte. Typebeskrivelse Mest positive, fremhæver at hver type har fordele og ulemper som gør hver type lige i værdi. Gurdjieff, Ichazo, Naranjo (sidst i 60 erne). Holdninger og adfærd, relaterer til tre centre, mentale, følelsesmæssige og instinktive. Sunde og usunde holdninger og adfærd, traditionelt fokus på personlighedens fejl. Struktur for typerne Hver type er sammensat af fire typer af fire bipolare valg. Hver type kan relateres til en af de tre intelligenser: hoved, hjerte og krop. Måleenhed MBTI overvældende anvendt, valideret af psykologiske test kriterier. Adskillige, ingen validerede psykologiske test kriterier. Undervisning Teori, adfærdsbeskrivelser, øvelser, paneler. Adfærdsbeskrivelser (positive og negative), træk og motiver, paneler. Anvendelsesområder Personlig forståelse, karrierekonsultation, ledelsestræning mest udviklet, spiritualitet mindre udviklet. Personlig forståelse og spirituelt mere udviklet. Organisations- og ledelsestræning mindre udviklet. Udviklingsvej Udviklingstemaer Grad af bevidst kontrol Spirituelle temaer Oprindelse af typerne, særligt individuelt Udviklingsvej relateret til balance, udvikling af mindre foretrukne præferencer. Kan arbejde direkte på præferencer, udvikling af mindre foretrukne funktioner. Mest under bevidst kontrol, særligt to favoritfunktioner. Nogen vejledning for forskellige typer bønner og anden religiøs dyrkelse. Ikke så klar omkring indre praksisser. Primært genetisk, som højre/ venstrehåndet. Udtrykket kan være påvirket af familiemæssig og kulturelt miljø. Specifik udviklingsvej er del af teorien. Forslag baseret på teorien om sund/usund og at gå ud over personligheden. Svært at gå ud over personligheden, arbejde med ubevidste motiver. Bliver håndteret direkte, modellen er baseret på de syv dødssynder. Meditation er anvendelig til at gå ud over personligheden. Mest genetisk, med sundhed bestemt af tidlige opvækstbetingelser. Nøglespørgsmål Hvordan opfører en person sig? Hvorfor opfører en person sig på en bestemt måde? Artikel: Problemløsning med Myers-Briggs typeindikator (MBTI) Af Mary Bast MBTI har hjulpet mange overordnede ledere til at forstå forskellighederne i perspektiver mennesker tager med ind i arbejdsgrupper. Det er også et pragmatisk værktøj til at coache andre til at kommunikere mere effektivt ved at tage den andens temperament i betragtning. Beskrivelserne og korte case stories nedenfor viser hvad der kan opnås ved at forstå MBTI i sammenhæng med ens Enneagramstil: Grundlæggende er vi problemløsningsskabninger. Vi tager data ind (Perceiving/Opfattende) og vi beslutter hvad vi skal med det (Judging/Vurderende). Perceiving - Opfattende Når vi tager data ind, så stoler vi primært på en af to opfattelsesmåder: Vi opfatter enten direkte 5

6 gennem vores sanser (S) eller mere indirekte gennem vores intuition (N). Sansemennesker (S) er mere konkret opfattende, lægger mere vægt på hvad de kan smage, føle, høre og se og på hvad der er lige foran næsen på dem. De analyserer gennem sammenligning med tidligere oplevelser. De er tilbøjelige til at tænke i sekvenser fra A til B til C og bruger induktiv meningsdannelse går fra det specifikke til det generelle. Intuitive (N) er derimod mere tilbøjelige til at overveje forudanelser, det generelle billede, mulighederne, mønstrene og at bruge forførende meningsdannelse går fra det generelle til det specifikke. Da de fokuserer på muligheder, trækker Intuitive typer mere på det ukendte, det indirekte, det endnu ikke erfarede, og er derfor mere orienteret omkring fremtiden. Forskellene mellem hvordan de med Sanse og Intuitive præferencer opfatter verden er en af nøgleområderne hvor kommunikationen kan vakle i en organisation. Og dette kan særligt være problematisk hvis de også har forskellige Enneagramtyper. Stan og Dave Stan, en uafhængig, resultatorienteret, risikovillig, type 3 topleder, rapporterede for nylig til en tidligere ligemand, Dave, en team-orienteret, mere konservativ type 6, som værdsatte deltagende ledelse. Før vores arbejde sammen med dem, blev disse forskelle i ledelsesstil overdrevet af deres MBTI forskelle: Stan foretrækker Intuition og Dave foretrækker Sansende som opfattelsesmetode. Stan (Intuitiv) så sin nye chef, Dave (Sansende), som om han manglede intelligens og entreprenørånd. Han ønskede ikke at tage Dave med i planer for et projekt som kunne generere en stor profit, men som også involverede en stor beregnet risiko. Han var opsat på den opportune løsning, og da han foretrak at fokusere på det generelle billede, troede Stan at projektet ville dø en langsom død, hvis han skulle vente på Dave s godkendelse af hver en detalje. Derfor stolede Dave ikke på Stan og var altid på nakken af ham for at få detaljer (ellers frygtede han at Stan ikke ville komme med frivillig information). Dette blev en ond cirkel fordi Stan så ville sige: Se selv, han lader mig aldrig i fred. Efter at have lært om deres MBTI (og Enneagram) forskelle, kom Stan til at sætte pris på Daves kvaliteter og agerede derefter. Han var forbavset over de forskelle der var i hans forhold til chefen efter at han begyndt at honorere Daves forskelle: Jeg gav ham så mange detaljer at jeg var sikker på at han ville kede sig. Men i stedet erklærede han sig ikke kun indforstået med mit forslag, men han søgte også aktivt støtte til det fra vores CEO! Quinton og Karen Da forskelle i typer kan være særligt problematiske i et forhold hvor den ene rapporterer til den anden, vil jeg gerne give endnu et eksempel hvor forholdet ændrede sig. Her var chefen, Quinton, en Intuitiv og hans underordnede, Karen, var en Sanse type. Med sin Sansende præference, var Karen (type 6) entusiastisk omkring at opdatere sin chef om sekvenserne af begivenhederne der førte til et succesfuldt projekt. Quinton var en Intuitiv (type 7) der spurgte mig: Hvad er der galt med hende? Hun vil fortælle mig hvordan teamet blev dannet, hver en handling de udførte, og jeg forstår stadig ikke hvor hun vil hen. Jeg overhørte nærmest det meste af det hun sagde! Intuitive typer finder det næsten umuligt at låse sig fast på en ide med mindre de hører overblikket eller formålet først (og Enneagramtype 7 er utålmodig med detaljer under alle omstændigheder). Så Quinton var ikke så interesseret i de mange puslebrikker som han var i hvad de betød, hvad de ville vise. Karen brugte sin Sansende præference til at kæde ideerne sammen ret bogstaveligt, som at samle et puslespil ud fra formen af brikkerne. Hun havde brug for at bygge sin forståelse af en tanke op stykke for stykke. Og hun gik ud fra at det også var sådan Quinton ville forstå det. Jeg kan ikke understrege nok hvordan denne forskel er en potentiel årsag til misforståelse. Karen beskrev sit første møde med Quinton, som er leder for organisationens strategiske planlægning, som følger: Har du nogensinde gået igennem en slags Hollywood kulisse? Du ved, hvor det ligner en rigtig by, men bagved facaderne er der ingenting? Jeg var lige ved at fortælle ham at jeg ikke havde en anelse om hvad han talte om. Jeg tog bare min mappe og sagde at jeg var klar. 6

7 For mit vedkommende kunne vi ligeså godt være på vej til månen! Efter nogen øvelse i Jean Kummerows Talking in Type, lykkedes det Karen bedre at forstå den kommunikationsstil som ville matche Quintons og det hjalp hende til at lykkes i sit job: - Giv formål og hovedidéen først. Giv kun få detaljer medmindre der bliver spurgt efter dem. - Beskriv udfordringerne, mulighederne og det fremtidige udbytte af dine idéer. - Identificer ikke-rutine aspekter af det du foreslår og tal til fantasien. Karen opdagede også at hun ikke kunne forvente at hendes chef var ansvarlig for hendes manglende sammenhænge. (Quinton troede han var helt tydelig, men han var ikke konkret nok til Karen). Hun lærte at bede om detaljer og diskutere trinene der var involveret i at gennemføre den strategiske plan. Judging - Vurderende Lad os nu tage et kig på det grundlag som beslutninger bliver taget på når det vurderende foretrækkes. Denne komponent af problemløsning er den som vi beslutter at handle ud fra på baggrund af de opfattelser vi har tilladt os at tage ind igennem vores filter. Det handler ikke om at være negativt kritisk, men mere om analyse. Af de to generelle Judging/Vurderende kategorier, er vi tilbøjelige til at enten foretrække en rationel, objektiv, generelt principfast, logisk baggrund for valg (Thinker/Tænkende); eller en mere situationsrelateret referenceramme som tager vores egne værdier, behov og reaktioner ind og tage hensyn til andres (Feeler/Følende). Du kan forstå denne opdeling bedst ved at spørge: Hvad er det primære grundlag for mine beslutninger? En vigtig pointe: Dette handler ikke om forskellen på mennesker som er logiske eller emotionelle det ville være for enkelt. Tænkende føler og Følende tænker også. Bestil bøger på Oscar er fx en Enneagramtype 5, som også havde Tænkende som det foretrukne. Han var leder for driften i en virksomhed som havde opkøbt en mindre virksomhed inden for samme branche. Han og hans medarbejdere blev bedt om at beslutte hvilken af de to virksomheders computersystemer der kunne overvåge måleapparater mest effektivt, og det logiske valg var teknisk set den opkøbte virksomheds system. Alle i planlægningsteamet (alle med Tænkende præference) var enige i at et skift til dette system ikke ville tage mere end 9 måneder. Der blev ikke taget nogen særlige hensyn til de kulturelle forskelle i de to virksomheder, ej heller til forventninger og antagelser fra de to hold ansatte, eller til de underforståede rapporteringsforhold da de forskellige funktioner blev sammenlagt. Disse overvejelser ville være kommet frem fra en hold med Følende præference, men var underudviklet i dette team. I flere af afdelingerne blev ledere fra det opkøbte firma ledere for medarbejdere i det opkøbende firma. Det der kunne være forudset, hvis de havde været bedre til at trække på den Følende præference, var den mistillid og modstand fra medarbejderne i det gamle firma, som ikke kun havde forventet at en af deres egne blev forfremmet, men også havde været med til at designe og implementere det gamle system som nu blev erstattet. Et år senere kløede lederne sig forvirret i håret, og undrede sig over der var så meget modstand mod deres nye system. Når du tager dine teambeslutninger så husk at: - Respektere følelser (dine egne og andres) som vigtige fakta. - Anerkende at overbevisninger, værdier og behov styrer adfærd ligeså meget som (eller mere end) logik. - Overvej potentielle kilder til modstand og tag dem for gode varer. Tilmeld dig Indsigt Forlags nyhedsmail - og få nyheder og link til gratis artikler 7

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Coaching at være gamemaster

Coaching at være gamemaster Coaching at være gamemaster Coaching at være gamemaster af cand.psych, cand.mag. Thorkil Molly Søholm, MSc Jacob Storch, cand.cur., oversygeplejeske Jane Clemensen, Plastikkirurgisk afdeling Z, rhus Kommunehospital

Læs mere

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol TEKST WILLIAM R. MILLER OVERSÆTTELSE TINA HAREN & GREGERS ROSDAHL Den traditionelle forståelse af motivation Den traditionelle forståelse

Læs mere

Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation

Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation T l f. : 6 0 1 5 0 2 1 5 0 Kommunikation Har du nogensinde været i en situation, hvor du er blevet misforstået? Eller har du nogensinde

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse

Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse 30. august 2011 Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse Indhold Introduktion... 3 Overblik... 4 Personlig stil... 4 Interaktion med andre... 4 At tage en beslutning... 5 Vigtige styrker og svagheder... 6

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere