MBTI og Enneagrammet. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MBTI og Enneagrammet. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden"

Transkript

1 MBTI og Enneagrammet To persontypologier, hvad er forskellen og er der nogen sammenhænge? Det spørgsmål kommer ofte når Enneagrammet skal introduceres i virksomheder der allerede har arbejdet med persontypologier - og som ofte er velfunderet i MBTI-systemet. Nedenfor følger en artikel som er sammensat af flere og som afdækker nogle af de to systemers forskelligheder og hvordan de kan supplere hinanden. Den første artikel sammenligner direkte de to systemer og udleder en række fordele og ulemper ved begge. I artiklen har vi indlagt en oversigt med forklaring på MBTI s typekategorier. Til sidst kan du læse nogle konkrete eksempler på, hvordan de to systemer med fordel har været brugt til problemløsning i organisationer. Artiklens forfattere Tom Flautt John Richards Mary Bast, master coach, har 25 års erfaring med executive coaching og Enneagrammet i store organisationer. MBTI og Enneagrammet - sammenhæng og hvordan de supplerer hinanden Af Tom Flautt og John Richards Oprindelse og idé Oprindeligt blev Enneagrammet videregivet gennem en hemmelig mundtlig tradition. Først blev det brugt til spirituel udvikling. Senere er det blevet offentligt med et utal af bøger, workshops og anvendelsesområder. Det er en varig, vigtig typologi, eller er det måske endda nutidens typologi? På nogle måder er de mennesker der bruger Enneagrammet lig dem der udviklede MBTI: De er meget entusiastiske, nye områder bliver udviklet, nye bøger bliver tilbudt og den første internationale konference blev afholdt i 1995 med mere end 1000 deltagere. På andre måder er Enneagrammet meget forskelligt fra MBTI. Hvorfor har vi brug for en anden typologi end MBTI, og især en der bygger på et system med 9 typer? Hypotesen som lader til at passe med de to systemer er at hvert system måler en forskellig del af vores mentale apparat; Jung kalder det psyken. MBTI synes at dreje sig om den bevidste, kognitive del af vores psyke, mens Enneagrammet er fokuseret på ubevidste, motiverende kræfter i dybden af psyken, måske forbundet med den arketypiske struktur. De to systemer kommer til psyken på to modsatrettede måder. MBTI starter med antagelsen at der findes fire typer af grundlæggende valg: E/I, S/N, T/F, J/P. Hvert af disse er lige gode. Beskrivelsen for hver af de 16 MBTI typer præsenteres primært positivt. Der lægges vægt på det gode: Forskellige stile og mønstre, men generelt er der fokus på positive kendetegn. Først efter at man har lært om det basale system, ledes opmærksomheden hen på de negative kendetegn i personligheden, fx når man er fanget i at fungere dårligt. De tidlige undervisere af Enneagrammet startede med overvejende at tage den negative adfærd i betragtning. Faktisk var der nogle der forbandt de forskellige Enneagramstile med de syv dødssynder fra den kristne tradition plus to yderligere synder: bedrag og frygt. Eleven kan blive bedt om at vælge deres vigtigste som ligger til grund for deres livstema. Enneagramtypebeskrivelser kan spænde fra ekstremt sunde (fx nobel eller altruistisk) til ekstremt usunde (psykotiske). 1

2 MBTI typer Extroverts (E) da: Ekstravert Får energi ved at være sammen med andre Kan lide at være i centrum Handler før de tænker Tilbøjelige til at tænke højt Lettere at læse, deler personlig information frit Taler mere end de lytter Kommunikerer med entusiasme Svarer hurtigt, nyder et højt tempo Foretrækker bredde frem for dybde Introverts (I) da: Introvert Får energi ved at være alene Undgår at være i centrum Tænker før de handler Tænker tingene igennem inden i dem selv Mere private, deler med udvalgte personer Lytter mere end de taler Holder begejstringen for dem selv Svarer efter at de har tænkt sig om Foretrækker dybde frem for bredde Sensors (S) da: Sansende Stoler på det sikre og konkrete Kan kun lide nye ideer hvis de er praktiske Værdsætter realisme og fornuft Kan lide at bruge og værdsætter færdigheder Tilbøjelige til at være specifikke og bogstavelige Giver detaljerede beskrivelser Giver information trin-for-trin Er nutidsorienterede intuitives (N) da: intuitive Stoler på inspiration og logiske slutninger Kan lide nye ideer for ideernes skyld Værdsætter fantasi og innovation/nytænkning Kan lide at lære nye færdigheder, keder sig let Tilbøjelige til at være generelle og (figurative) Bruger metaforer og analogier Giver information ved at springe i og omkring det Er fremtidsorienterede Thinkers (T) da: Tænkende Træder tilbage, anvender upersonlig analyse Værdsætter logik, retfærdighed og fairness En standard for alle/alt? Ser naturligt fejl og har tendens til at være kritiske Kan opfattes som hjerteløse, ufølsomme og ikke omsorgsfulde Betragter det mere vigtigt at være sandfærdig Tror kun følelser er gyldige, hvis de er logiske Motiveret af et ønske om at præstere Feelers (F) da: Følende Træder frem, overvejer effekten af handlinger Værdsætter empati og harmoni Ser undtagelsen frem for reglen Kan naturligt lide at behage andre Kan opfattes som over følsom, ulogisk, svag Betragter det mere vigtigt at være taktfuld Tror alle følelser er værdifulde Motiveret af et ønske om at blive anerkendt Judgers (J) da: Vurderende Er gladest efter at beslutninger er truffet Har arbejdsetik: Arbejde først, derefter leg Sætter mål og arbejder mod at opnå dem Foretrækker at vide hvad de går ind til Er produktorienterede Opnår tilfredsstillelse ved at færdiggøre projekter Ser tid som en begrænset ressource Tager deadlines alvorligt Perceivers (P) da: Opfattende Er gladest ved at lade mulighederne stå åbne Har lege etik : Nyd det nu, arbejd senere Ændrer målene når de får ny information Kan lide at tilpasse sig nye situationer Er procesorienterede Opnår tilfredsstillelse ved at starte projekter Ser tid som en ressource der kan fornyes Ser deadlines som en elastik Enneagrammet intelligenscentrene De ni forskellige Enneagramtyper stammer fra en iagttagelse af de tre intelligenscentre: Hoved, Hjerte og Krop (instinkt). Disse kan betragtes som basale funktioner i Enneagrammet. Det er blevet fremsat at de svarer til tre dele af hjernen som repræsenterer udviklingsmæssige stadier: Reptilhjernen, den tidlige pattedyrs- og den sene pattedyrshjerne. Det Instinktive center (krop) består af handlingsprocesser (at gøre, være aktiv eller passiv, styrke). Hjertecentret består af relationsprocesser (omsorg, kærlighed, indflydelse, accept, afvisning, tilknytning, påvirkninger. Hovedcentret er hjem for mentale processer, fx de Jungianske funktioner som Tænkende (T), Følende (F), Sansende (S) og Intuitive (I). 2

3 Center Hoved Hjerte Krop Funktionsniveau Tanke og refleksion Påvirke og påvirkning Instinkter og vaner Andre betegnelser Intellektuel, tænkning, gøren Følelsesmæssig, emotionelle center Instinktiv, bevægelse, vitale center Proces At træde tilbage fra virkeligheden som den opfattes og genskabe den i forhold til nogle mønstre eller mening Måde at opleve personlige møder med andre Optaget af at være, bevæger spontant, ofte i relation til en ydre stimulus Indre oplevelse Oplever at være reflekterende og at handle med betydelig sindighed. At opleve et personligt møde med andre (eller sig selv), at være opmærksom på motivationer Oplever at være i sin krop og lade kroppen reagere på den nuværende situation Holdning i social sammenhæng Hvordan passer alt dette sammen? Vil du kunne lide mig eller ej? Her er jeg, tag mig som jeg er Tidsfokus Fremtid Nu Fortid Hvert center kan ikke bare fungere i sig selv, men det kan tage en anden funktions plads. Dette giver hvert center en vis autonomi. I Enneagrammets typeteori har egoets bevidsthed valgt et særligt center som en måde at være en person på og som skader funktionen af de to øvrige centres processer. Dette resulterer i en ubalance ved at fungere som menneske. Ideelt set er de tre centre gensidigt afhængige og hvert center bliver brugt til dets egentlige formål i en given situation. Dette er ensbetydende med at acceptere din fulde menneskelige essens; ingen af de tre centre dominerer ved at bruge dets funktion, hvor et eller begge andre centres funktion ville have være det ideelle valg. At vælge ét center som måden at udtrykke sin personlighed på forstyrrer den indre harmoni og energi, indskrænker oplevelsen af at være en hel person og skaber en ubalance eller ubehag. I stedet for at opholde sig i hvert af centrene som det nu passer til omstændighederne og bruge deres indbyrdes funktioner som et team, får egoet bevidst mennesker til at identificere sig med ét af centrene og gøre dette centers funktion til det dominerende, og som en måde at opleve livet og være sig selv. [Dette sker sandsynligvis fordi det er svært eller umuligt at udvikle mere end et center ad gangen der må træffes et valg når bevidstheden udvikles i det unge barn. Dette ville være på lige fod med hypotesen om at en af Myers-Briggs funktioner er udviklet først: Den dominerende funktion]. Hvert af de tre intelligenscentre har tre Enneagramtyper tilknyttet: Kropscentret foretrækkes af type 8, 9 og 1. Hjertecentret foretrækkes af type 2, 3 og 4. Hovedcentret foretrækkes af type 5, 6 og 7. Fra centrene til typerne Vi kan nå til den sidste differentiering af de 9 typer ved at se på se på et andet princip for adskillelse: De tre personlighedsholdninger som først er beskrevet af Karen Horney. I hendes system er der tre grupper af mennesker: De der er assertive (bevæger sig mod andre), dem der er pligtopfyldende (bevæger sig over til og giver til andre), og dem der er tilbagetrukne (trækker sig væk fra andre). I hvert af de tre intelligenscentre er der en type der svarer til hver af disse tre præferencer. Fx i hovedcentret hvor type 7 repræsenterer den assertive, type 6 den pligtopfyldende og type 5 den tilbagetrukne. Enneagramtyper Type 1, Reformator: Rationel, idealistisk type. Fornuftig, disciplineret, principfast, ordentlig, perfektionistisk og selvretfærdig. 3

4 Type 2, Hjælper: Omsorgsfuld, støttende. Interesseret, generøs, velmenende, besiddende og manipulerende. Type 3, Motivator: Succesorienteret, pragmatisk. Tilpasningsdygtig, ambitiøs, målorienteret, imagebevidst og arrogant. Type 4, Individualist: Følsom, tilbagetrukken. Intuitiv, kunstfærdig, æstetisk, selvoptaget og depressiv. Type 5, Tænker: Intellektuel, analytisk. Opfattende, original, innovativ, provokerende og excentrisk. Type 6, Loyalist: Forpligtet, traditionsbunden. Engageret, ansvarsfuld, hårdtarbejdende, forsigtig og ængstelig. Type 7, Entusiast: Hyperaktiv, frihedssøgende. Entusiastisk, dygtig, alsidig, umådeholden og manisk. Type 8, Leder: Stærk, dominerende. Selvtillidsfuld, beslutsom, udfordrende, autoritær og kamplysten. Type 9, Mediator: Afslappet, flegmatisk. Modtagelig, optimistisk, magelig, tolerant, uengageret. Sammenhæng mellem MBTI og Enneagram typologierne Ud fra en undersøgelse hvor man Enneagramtestede en gruppe på ca personer der kendte deres MBTI kombination kunne man udlede nogle generelle bemærkninger om sammenligningen mellem Enneagrammet og MBTI s data: 1. Hver Enneagramtype kan sammenlignes med flere MBTI typer og omvendt. 2. Forholdet mellem de to personlighedssystemer er komplekst. Nogle Enneagramegostadier er koncentreret i en eller to MBTI typer. Andre har næsten ens fordeling på MTBI typerne. 3. Hvert af systemerne supplerer det andet. 4. Når Enneagramtyperne beskrives er det nyttigt at tage de forskellige MBTI præferencer i betragtning. Fx udadvendte 5 ere, tænkende 4 ere, opfattende 1 ere. Fordele og begrænsninger Hovedfordele ved MBTI typologien: - Dets oprindelse er mere klart i tråd med accepteret psykologi (Jung og Myers-Briggs). - Det bruger en psykologisk valideret måleenhed. - Det har veludviklede anvendelsesområder, særligt karriereplanlægning, ledelses- og teambuilding. - Virkningsfulde øvelser er udviklet til at demonstrere teorien. - Systemet er bredt accepteret hos konsulenter, virksomheder og uddannelse. Ulemper ved MBTI: - Det er kompliceret, mange mennesker melder at det er svært at huske hver af de 16 typebeskrivelser. - Det måler den del af psyken der relaterer til bevidst, kognitiv adfærd, ikke motivationer. - Så mange mennesker har været udsat for Myers- Briggs typologi at de tænker: been there, done that. - Resultaterne af værktøjet kan tages bogstaveligt og sætte mærkat på mennesker. Hovedfordele ved Enneagrammet: - Det er lettere at huske nøglemotivationerne hos 9 Enneagramtyper end de 16 beskrivelser i Myers-Briggs typer. - Det er et relativt nyt system som er attraktivt pga. nyhedens interesse. - Selvudvikling og personlig vækst er en integreret del af teorien. - Brugt til organisatorisk udvikling eller team building giver det et nyt perspektiv på disse emner. - Det har vist sig at være meget interessant og nyttigt for mennesker der er interesseret i spirituel udvikling. Ulemper ved Enneagrammet: - Oprindelsen kommer fra uklare, esoteriske visdomslærere som har været hemmelighedsfulde om systemet. 4

5 - Der er ingen generel, enkel terminologi eller beskrivelse af hver af de 9 Enneagramtyper. - Der er intet valideret måleværktøj. Ideelt set skulle begge systemer bruges til at komplementere hinanden, og gøre en bedre forståelse af psyken mulig. Denne tilgang bliver måske brugt i situationer hvor en person bliver konsulteret om personlig udvikling eller i et dybtgående studie af relationer. Men i mange tilfælde vil det kun være muligt at bruge en af de to af praktiske årsager. Ligheder og forskelle på Myers-Briggs og Enneagrammet Myers-Briggs Enneagram Oprindelse Jung (i 20 erne), Myers & Briggs (i 40 erne), måleværktøjer (i 60 erne). Antal typer 16 9 Beskriver Mest bevidst adfærd, 4 komponenter, ekstravert/introvert, sanse/intuition, tænke/føle, bedømme/opfatte. Typebeskrivelse Mest positive, fremhæver at hver type har fordele og ulemper som gør hver type lige i værdi. Gurdjieff, Ichazo, Naranjo (sidst i 60 erne). Holdninger og adfærd, relaterer til tre centre, mentale, følelsesmæssige og instinktive. Sunde og usunde holdninger og adfærd, traditionelt fokus på personlighedens fejl. Struktur for typerne Hver type er sammensat af fire typer af fire bipolare valg. Hver type kan relateres til en af de tre intelligenser: hoved, hjerte og krop. Måleenhed MBTI overvældende anvendt, valideret af psykologiske test kriterier. Adskillige, ingen validerede psykologiske test kriterier. Undervisning Teori, adfærdsbeskrivelser, øvelser, paneler. Adfærdsbeskrivelser (positive og negative), træk og motiver, paneler. Anvendelsesområder Personlig forståelse, karrierekonsultation, ledelsestræning mest udviklet, spiritualitet mindre udviklet. Personlig forståelse og spirituelt mere udviklet. Organisations- og ledelsestræning mindre udviklet. Udviklingsvej Udviklingstemaer Grad af bevidst kontrol Spirituelle temaer Oprindelse af typerne, særligt individuelt Udviklingsvej relateret til balance, udvikling af mindre foretrukne præferencer. Kan arbejde direkte på præferencer, udvikling af mindre foretrukne funktioner. Mest under bevidst kontrol, særligt to favoritfunktioner. Nogen vejledning for forskellige typer bønner og anden religiøs dyrkelse. Ikke så klar omkring indre praksisser. Primært genetisk, som højre/ venstrehåndet. Udtrykket kan være påvirket af familiemæssig og kulturelt miljø. Specifik udviklingsvej er del af teorien. Forslag baseret på teorien om sund/usund og at gå ud over personligheden. Svært at gå ud over personligheden, arbejde med ubevidste motiver. Bliver håndteret direkte, modellen er baseret på de syv dødssynder. Meditation er anvendelig til at gå ud over personligheden. Mest genetisk, med sundhed bestemt af tidlige opvækstbetingelser. Nøglespørgsmål Hvordan opfører en person sig? Hvorfor opfører en person sig på en bestemt måde? Artikel: Problemløsning med Myers-Briggs typeindikator (MBTI) Af Mary Bast MBTI har hjulpet mange overordnede ledere til at forstå forskellighederne i perspektiver mennesker tager med ind i arbejdsgrupper. Det er også et pragmatisk værktøj til at coache andre til at kommunikere mere effektivt ved at tage den andens temperament i betragtning. Beskrivelserne og korte case stories nedenfor viser hvad der kan opnås ved at forstå MBTI i sammenhæng med ens Enneagramstil: Grundlæggende er vi problemløsningsskabninger. Vi tager data ind (Perceiving/Opfattende) og vi beslutter hvad vi skal med det (Judging/Vurderende). Perceiving - Opfattende Når vi tager data ind, så stoler vi primært på en af to opfattelsesmåder: Vi opfatter enten direkte 5

6 gennem vores sanser (S) eller mere indirekte gennem vores intuition (N). Sansemennesker (S) er mere konkret opfattende, lægger mere vægt på hvad de kan smage, føle, høre og se og på hvad der er lige foran næsen på dem. De analyserer gennem sammenligning med tidligere oplevelser. De er tilbøjelige til at tænke i sekvenser fra A til B til C og bruger induktiv meningsdannelse går fra det specifikke til det generelle. Intuitive (N) er derimod mere tilbøjelige til at overveje forudanelser, det generelle billede, mulighederne, mønstrene og at bruge forførende meningsdannelse går fra det generelle til det specifikke. Da de fokuserer på muligheder, trækker Intuitive typer mere på det ukendte, det indirekte, det endnu ikke erfarede, og er derfor mere orienteret omkring fremtiden. Forskellene mellem hvordan de med Sanse og Intuitive præferencer opfatter verden er en af nøgleområderne hvor kommunikationen kan vakle i en organisation. Og dette kan særligt være problematisk hvis de også har forskellige Enneagramtyper. Stan og Dave Stan, en uafhængig, resultatorienteret, risikovillig, type 3 topleder, rapporterede for nylig til en tidligere ligemand, Dave, en team-orienteret, mere konservativ type 6, som værdsatte deltagende ledelse. Før vores arbejde sammen med dem, blev disse forskelle i ledelsesstil overdrevet af deres MBTI forskelle: Stan foretrækker Intuition og Dave foretrækker Sansende som opfattelsesmetode. Stan (Intuitiv) så sin nye chef, Dave (Sansende), som om han manglede intelligens og entreprenørånd. Han ønskede ikke at tage Dave med i planer for et projekt som kunne generere en stor profit, men som også involverede en stor beregnet risiko. Han var opsat på den opportune løsning, og da han foretrak at fokusere på det generelle billede, troede Stan at projektet ville dø en langsom død, hvis han skulle vente på Dave s godkendelse af hver en detalje. Derfor stolede Dave ikke på Stan og var altid på nakken af ham for at få detaljer (ellers frygtede han at Stan ikke ville komme med frivillig information). Dette blev en ond cirkel fordi Stan så ville sige: Se selv, han lader mig aldrig i fred. Efter at have lært om deres MBTI (og Enneagram) forskelle, kom Stan til at sætte pris på Daves kvaliteter og agerede derefter. Han var forbavset over de forskelle der var i hans forhold til chefen efter at han begyndt at honorere Daves forskelle: Jeg gav ham så mange detaljer at jeg var sikker på at han ville kede sig. Men i stedet erklærede han sig ikke kun indforstået med mit forslag, men han søgte også aktivt støtte til det fra vores CEO! Quinton og Karen Da forskelle i typer kan være særligt problematiske i et forhold hvor den ene rapporterer til den anden, vil jeg gerne give endnu et eksempel hvor forholdet ændrede sig. Her var chefen, Quinton, en Intuitiv og hans underordnede, Karen, var en Sanse type. Med sin Sansende præference, var Karen (type 6) entusiastisk omkring at opdatere sin chef om sekvenserne af begivenhederne der førte til et succesfuldt projekt. Quinton var en Intuitiv (type 7) der spurgte mig: Hvad er der galt med hende? Hun vil fortælle mig hvordan teamet blev dannet, hver en handling de udførte, og jeg forstår stadig ikke hvor hun vil hen. Jeg overhørte nærmest det meste af det hun sagde! Intuitive typer finder det næsten umuligt at låse sig fast på en ide med mindre de hører overblikket eller formålet først (og Enneagramtype 7 er utålmodig med detaljer under alle omstændigheder). Så Quinton var ikke så interesseret i de mange puslebrikker som han var i hvad de betød, hvad de ville vise. Karen brugte sin Sansende præference til at kæde ideerne sammen ret bogstaveligt, som at samle et puslespil ud fra formen af brikkerne. Hun havde brug for at bygge sin forståelse af en tanke op stykke for stykke. Og hun gik ud fra at det også var sådan Quinton ville forstå det. Jeg kan ikke understrege nok hvordan denne forskel er en potentiel årsag til misforståelse. Karen beskrev sit første møde med Quinton, som er leder for organisationens strategiske planlægning, som følger: Har du nogensinde gået igennem en slags Hollywood kulisse? Du ved, hvor det ligner en rigtig by, men bagved facaderne er der ingenting? Jeg var lige ved at fortælle ham at jeg ikke havde en anelse om hvad han talte om. Jeg tog bare min mappe og sagde at jeg var klar. 6

7 For mit vedkommende kunne vi ligeså godt være på vej til månen! Efter nogen øvelse i Jean Kummerows Talking in Type, lykkedes det Karen bedre at forstå den kommunikationsstil som ville matche Quintons og det hjalp hende til at lykkes i sit job: - Giv formål og hovedidéen først. Giv kun få detaljer medmindre der bliver spurgt efter dem. - Beskriv udfordringerne, mulighederne og det fremtidige udbytte af dine idéer. - Identificer ikke-rutine aspekter af det du foreslår og tal til fantasien. Karen opdagede også at hun ikke kunne forvente at hendes chef var ansvarlig for hendes manglende sammenhænge. (Quinton troede han var helt tydelig, men han var ikke konkret nok til Karen). Hun lærte at bede om detaljer og diskutere trinene der var involveret i at gennemføre den strategiske plan. Judging - Vurderende Lad os nu tage et kig på det grundlag som beslutninger bliver taget på når det vurderende foretrækkes. Denne komponent af problemløsning er den som vi beslutter at handle ud fra på baggrund af de opfattelser vi har tilladt os at tage ind igennem vores filter. Det handler ikke om at være negativt kritisk, men mere om analyse. Af de to generelle Judging/Vurderende kategorier, er vi tilbøjelige til at enten foretrække en rationel, objektiv, generelt principfast, logisk baggrund for valg (Thinker/Tænkende); eller en mere situationsrelateret referenceramme som tager vores egne værdier, behov og reaktioner ind og tage hensyn til andres (Feeler/Følende). Du kan forstå denne opdeling bedst ved at spørge: Hvad er det primære grundlag for mine beslutninger? En vigtig pointe: Dette handler ikke om forskellen på mennesker som er logiske eller emotionelle det ville være for enkelt. Tænkende føler og Følende tænker også. Bestil bøger på Oscar er fx en Enneagramtype 5, som også havde Tænkende som det foretrukne. Han var leder for driften i en virksomhed som havde opkøbt en mindre virksomhed inden for samme branche. Han og hans medarbejdere blev bedt om at beslutte hvilken af de to virksomheders computersystemer der kunne overvåge måleapparater mest effektivt, og det logiske valg var teknisk set den opkøbte virksomheds system. Alle i planlægningsteamet (alle med Tænkende præference) var enige i at et skift til dette system ikke ville tage mere end 9 måneder. Der blev ikke taget nogen særlige hensyn til de kulturelle forskelle i de to virksomheder, ej heller til forventninger og antagelser fra de to hold ansatte, eller til de underforståede rapporteringsforhold da de forskellige funktioner blev sammenlagt. Disse overvejelser ville være kommet frem fra en hold med Følende præference, men var underudviklet i dette team. I flere af afdelingerne blev ledere fra det opkøbte firma ledere for medarbejdere i det opkøbende firma. Det der kunne være forudset, hvis de havde været bedre til at trække på den Følende præference, var den mistillid og modstand fra medarbejderne i det gamle firma, som ikke kun havde forventet at en af deres egne blev forfremmet, men også havde været med til at designe og implementere det gamle system som nu blev erstattet. Et år senere kløede lederne sig forvirret i håret, og undrede sig over der var så meget modstand mod deres nye system. Når du tager dine teambeslutninger så husk at: - Respektere følelser (dine egne og andres) som vigtige fakta. - Anerkende at overbevisninger, værdier og behov styrer adfærd ligeså meget som (eller mere end) logik. - Overvej potentielle kilder til modstand og tag dem for gode varer. Tilmeld dig Indsigt Forlags nyhedsmail - og få nyheder og link til gratis artikler 7

Lær at forstå andre mennesker og dig selv

Lær at forstå andre mennesker og dig selv Enneagrammets og dets historie Lær at forstå andre mennesker og dig selv MIND SPRING Abelsvej 35 2880 Bagsværd 70 27 13 07 28 94 13 07 www.mind-spring.dk Hvad er Enneagrammet? Se tegning af enneagrammet

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE og TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH Introduktion Formålet med Introduktion til Type og Teams er at hjælpe dig

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

MBTI Re:Search Huddle

MBTI Re:Search Huddle MBTI Re:Search Huddle Kaldet Ikke kun en røst fra himlen Dine gaver Din personlige stil Dit kald og tjeneste Din passion Dine historier Formål At forstå din personlighed og hvordan den indvirker på dit

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk Enneagram Test Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk 1 Basis triaden Kaldet krop, hoved eller hjerte referencer eller den instinktive intelligens,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 75.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

Kend dig selv og optimer samarbejdet!

Kend dig selv og optimer samarbejdet! Kend dig selv og optimer samarbejdet! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 60.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Alberte SAMPLE 13 marts 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til JOHN SMITH 3. marts 2016 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter B. Myers

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er DISC? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af udviklingstiltag? Hvordan kommer vi i gang? Indledning

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Anders R. Jensen & Balder Striim

Anders R. Jensen & Balder Striim Anders R. Jensen & Balder Striim NPS NPS score er defineret på en 0 til 10 skala. Kunderne sorteres i tre forskellige grupper baseret på deres vurdering: Meget usandsynligt Meget sandsynligt 0-6 7-8 9-10

Læs mere

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Roller i samarbejdet DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Lidt om giraffen Organisationsantropolog med speciale i organisationsudvikling og kommunikation (Aarhus Universitet) Uddannelsesleder, projektleder

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en. Materialet udleveret af:

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en. Materialet udleveret af: Enneagram Test Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Motivation Management Naverland 34, 2600 Glostrup Tlf: 31520227 info@motivationmanagement.dk Riso Hudson Quest en Side 1 Basis triaden Kaldet

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Forandringer og psykologi

Forandringer og psykologi DSR Kreds Midtjylland Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 18. juni 2014 Erhvervspsykolog Ejnar Bryld www.ejnar-bryld.dk Forandringer og psykologi Hvilken psykologi er på spil i forandringsprocesser

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Karakter. DISK Karakter og temperament. Definition

Karakter. DISK Karakter og temperament. Definition Karakter Definition Vores karakter kanaliserer automatisk den energi, som stammer fra vores følelser og passioner, ind i en relativ stabil og forudsigelig adfærd. Instinkt hos dyr er medfødt; den sikrer

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Hvem er jeg? Hvad er mine motiver? Hvad er min adfærd? Hvad har jeg præference for? Lidt om arketyper og personprofiler! Nogen bygger læhegn andre bygger vindmøller?

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Velkommen! Coaching i samtalen

Velkommen! Coaching i samtalen Velkommen! Coaching i samtalen Virkelighed. Vi udelader, generaliserer og forvrænger Filter Landkort. - Værdier - Overbevisninger - Erfaringer - Sanser Følelser. Adfærd. Fysiologi. Frit efter Kommunikation,

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

1 Kommunikationens blinde vinkel

1 Kommunikationens blinde vinkel 1 Kommunikationens blinde vinkel Kommunikationens blinde vinkel Er du god til at kommunikere effektivt med samarbejdspartnere, kollegaer, medarbejdere eller ledelse, således, at de virkelig forstår meningen

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere