INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE og TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

2 Introduktion Formålet med Introduktion til Type og Teams er at hjælpe dig med at forstå resultaterne af Myers-Briggs Type Indicator -værktøjet (MBTI ) og forbindelsen mellem disse resultater og dit arbejde i et team. Medens værktøjet Teambuilding som udført ved hjælp af MBTI-værktøjet er den proces, hvor en gruppe af enkeltpersoner tilskyndes til at lære om sig selv, hinanden, deres leder(e), og hvordan disse komponenter passer sammen for at øge deres og teamets fremgang. Brug dette hæfte til at hjælpe med at igangsætte teambuilding eller til at fortsætte med at styrke en teambuilding-indsats, der allerede er indledt. med succes er brugt til enkeltepersoner, kan dets virkning flerdobles, når det anvendes i teams, hvilket anvendelsen verden over inden for teambuilding vidner om. Dette hæfte indeholder en præsentation af de rammer, der kan hjælpe teams med at fungere mere produktivt. MBTI-værktøjet er nyttigt til teams, da det er baseret på den idé, at vi alle har noget enestående at tilbyde og udfordringer at overvinde. I teams arbejder vi sammen og forsøger at maksimere hvert enkelt medlems særlige talenter, hvilket minimerer manglen på viden og færdigheder. Ved at anvende oplysningerne i dette hæfte i teams og teambuilding kan teamet opnå succes. For at vise de vidtgående fordele ved MBTI-værktøjet dækker denne brochure seks grundlæggende problemstillinger, der har indvirkning på teamet: kommunikation, gruppekultur, lederskab, forandringer, problemløsning/ konfliktløsning og stress. Typebeskrivelserne indeholder eksempler på reaktioner for hver af de seksten typer for hver af de grundlæggende problemstillinger. Medlemmer af teamet kan bruge disse eksempler til at øge deres typebevidsthed og dermed øge både deres egen og teamets effektivitet. Teams og Teambuilding Et team består af to eller flere personer, der arbejder sammen for at løse en opgave. Mange mennesker tænker måske musik, når de hører ordet gruppe eller team. Medlemmerne af en musikgruppe har forskellige roller og færdigheder at tilbyde, og det samme gælder for medlemmerne af en arbejdsgruppe eller et team. MBTI-værktøjet er en ramme, der kan bruges til at forstå forskellene i, hvad hvert enkelt teammedlem har at tilbyde teamet. MBTI -Værktøjet og Dets Fordele for Teams MBTI-værktøjet afspejler individuelle præferencer for kilder til energi (Ekstroversion Introversion), for at opfatte oplysninger (Sansning Intuition), beslutningstagning (Tænkning Følen) og livsstil (Vurdering Opfattelse). Ud fra kombinationerne af disse fire MBTI-præferencedikotomier opstår der 16 unikke personlighedstyper. Dette hæfte vil hjælpe dig med at forstå din type og forholdet mellem dine præferencer og den måde, du og andre teammedlemmer går i samspil med hinanden. Når du læser beskrivelserne, skal du huske, at selvom dine præferencer kan få dig til at opføre dig på bestemte forudsigelige måder, kan organisatoriske og personlige mål også få dig til at handle på måder, der adskiller sig fra dine naturlige præferencer. MBTI -værktøjet og teameffektivitet MBTI-værktøjet hjælper især teammedlemmer ved at n Fremme åbenhed og tillid n Give et neutralt og bekræftende sprog til at diskutere forskelle med n Fremhæve værdien af mangfoldighed n Lære teammedlemmer at værdsætte og arbejde med andres styrker n Hjælpe med at øge produktiviteten ved at afstemme en persons MBTI-præferencer med bestemte gruppeopgaver n Identificere team styrker og blinde pletter 1

3 n Give nogle rammer, hvor teammedlemmer bedre kan forstå og håndtere Kommunikation Teamkultur Lederskab Forandringer Problemløsning/konfliktløsning Stress Ifølge Mary McCaulley (1975) giver MBTI-værktøjet os mulighed for at forudsige teameffektivitet ud fra psykologisk type, f.eks. følgende: n Jo mere ens typerne i et team er, desto nemmere har teammedlemmerne ved at forstå hinanden n Jo mere uens typerne i et team er, desto længere tid tager det at nå frem til en forståelse n Teams med mange ligheder når hurtigere til beslutninger, men har tendens til at begå flere fejl på grund af utilstrækkelig repræsentation af alle synspunkter n Teams, hvis medlemmer tilhører mange forskellige typer, når langsommere (og med besvær) frem til beslutninger, men træffer bedre beslutninger, fordi flere synspunkter afdækkes n Teams, der kun har en enkelt repræsentant fra en bestemt præference (f.eks. kun én Introvert), værdsætter muligvis ikke evnerne/færdighederne, der er forbundet med den pågældende præference, og ser det medlem som værende anderledes n Teams, der værdsætter og bruger forskellige typer, kan opleve færre konflikter n Succesfulde teams med medlemmer fra mange forskellige typer fremmer teammedlemmernes personlige udvikling ved at tilskynde dem til at lære af de andre typers evner Med dette hæfte får du mulighed for at udforske psykologiske typer, ud fra deres relation til dig, dit team og lederskab i dit team. Oplysningerne i hæftet kan fungere som en vejledning til at forstå og styrke teamrelationer ved at hjælpe hvert teammedlem med at få det bedste ud af hans/hendes særlige stil. Brug den til at gøre dit daglige arbejde i teamet mere givende og behageligt. Vigtigt at Huske om MBTI -Værktøjet Husk følgende, når du udforsker typer, for at sikre, at det bliver en positiv oplevelse for alle: n Type handler om præferencer, ikke om viden, færdigheder eller evner n Der er ingen rigtige eller forkerte præferencer n Ingen præferencer er usunde eller uhensigtsmæssige n Type er ikke nogen undskyldning vi kan bruge alle funktioner (Sansning Intuition, Tænkning Følen) og alle holdninger (Ekstroversion Introversion, Vurdering Opfattelse) n Hvert enkelt teammedlem er bedst til at bedømme sine egne præferencer n Type bør give teamets medlemmer kompetence, ikke begrænse dem 2

4 Forståelse af Dine Præferencer Da nogle mennesker sommetider besvarer spørgsmål i MBTI-spørgeskemaet, som de tror, de bør, frem for som de virkelig føler, er det vigtigt, at du bekræfter resultatet af vurderingen. Dette kaldes best fit -processen. MBTI -Præferencer Kilde til Energi Undersøgelse af Dine MBTI - Præferencer Som en del af vurderingen af den typeprofil, der passer bedst, skal du læse beskrivelserne i skemaet MBTI - Præferencer nedenfor. Gennemgå punkterne under hver overskrift kilde til Energi, Opfatte Oplysninger, Beslutningstagning og Livsstil og markér de udtalelser, der passer bedst på dig. Sammenlign derefter modsatte præferencer, og se, om du har markeret flest punkter under Ekstroversion end Introversion, Sansning eller Intuition osv. Dermed kan du både forstå og bekræfte den typeprofil, der passer bedst. Husk, at du er bedst til at bedømme dine egne præferencer. Ekstroversion Personer med præference for Ekstroversion retter energi mod og modtager energi fra den ydre verden. Ekstroverte personer er mest tilbøjelige til at Foretrække handling frem for refleksion Tale ting igennem for at forstå dem Foretrække verbal kommunikation Udtrykke deres tænker åbent Handle og reagere hurtigt Fylde meget i omgivelserne Nyde at arbejde i grupper og teams Sætte sig selv i forgrunden Introversion Personer med en præference for Introversion retter energi mod og modtager energi fra den indre verden. Introverte personer er mest tilbøjelige til at Foretrække refleksion frem for handling Tænke ting igennem for at forstå dem Foretrække skriftlig kommunikation Holde deres tanker for sig selv, indtil de er (næsten) perfekte Overveje og tænke dybt Forsvare sig mod krav og forstyrrelser Nyde at arbejde alene eller sammen med en eller to andre Holde sig i baggrunden 3

5 MBTI -Præferencer (fortsat) Sansning Personer med en præference for Sansning nyder at opfatte oplysninger på en præcis og nøjagtig måde. Sansetyper er mest tilbøjelige til at Nyde at høre fakta og detaljer først Foretrække det afprøvede og sande Betone det pragmatiske Ønske forudsigelighed Mene, at problemer skal løses specifikt på grundlag af tidligere erfaringer Fokusere på de praktiske muligheder i en situation Ønske at kende det, der er Værdsætte realisme Opfatte Oplysninger Intuition Beslutningstagning Personer med præference for Intuition nyder at opfatte oplysninger på en nyskabende ad hoc-måde. Intuitive typer er mest tilbøjelige til at Nyde at høre generelle begreber først Foretrække det nye og uprøvede Betone det teoretiske Ønske forandringer Se problemer som muligheder for nyskabelse på grundlag af inspiration Fokusere på fremtidige muligheder i en situation Ønske at kende det, der kan være Værdisætte fantasi Tænkning Personer med præference for Tænkning søger generelle sandheder og objektivitet, når der træffes beslutninger. Tænketyper er mest tilbøjelige til at Søge logisk klarhed Stille spørgsmål først Være interesseret i data Vide, når der kræves logik Foretrække, at ting er objektive Forblive upartiske, når der træffes en beslutning, og opveje fordele og ulemper Søge efter fejl i et argument Stræbe efter at være reel Følen Personer med præference for Følen søger individuel og interpersonel harmoni, når der træffes beslutninger. Føletyper er mest tilbøjelige til at Søge følelsesmæssig klarhed Acceptere først Være interesseret i mennesker Vide, når der kræves støtte Foretrække, at ting er personlige Forblive personligt engageret, når der træffes en beslutning, og opveje værdier Søge efter enighed i et argument Stræbe efter at være forstående Vurdering Personer med præference for Vurdering kan lide at nå afslutninger og handle på beslutninger. Vurderetyper er mest tilbøjelige til at Ønske, at ting er afklarede og ordnede Afslutte opgaver før tidsfristen Kunne lide mål og resultater Begrænse overraskelser Drage konklusioner Engagere sig hurtigt i planer og beslutninger Se rutiner som effektive Stole på planen Livsstil Opfattelse Personer med præference for Opfattelse kan lide at være åbne og tilpasse sig til nye oplysninger. Opfattetyper er mest tilbøjelige til at Ønske, at ting er fleksible og åbne Afslutte opgaver til tidsfristen Kunne lide at se, hvad der sker Nyde overraskelser Forblive forsigtige Forbeholde sig ret til at ændre planer og beslutninger Se rutiner som begrænsninger Stole på processen 4

6 Undersøgelse af Dine MBTI - Præferencer på Arbejde Tænk derefter over dine præferencer i forbindelse med arbejdssituationer. Ligesom ved skemaet MBTI - Præferencer skal du gennemse beskrivelserne i skemaet MBTI -Præferencer på Arbejde nedenfor og markere de, der bedst beskriver dig på arbejde. Sammenlign derefter modsatte præferencer, og se, om du har markeret flest punkter under Ekstroversion og Introversion, Sansning eller Intuition osv. Dette vil endnu en gang hjælpe dig med at forstå og bekræfte den typeprofil, der passer bedst. MBTI -Præferencer på Arbejde På arbejde er Ekstroverte personer mest tilbøjelige til at Tale-tænke-tale Foretrække en energisk atmosfære Foretrække en handlingsorienteret leder Have en entusiastisk holdning til forandringer Foretrække at starte problemløsning som et team Synes, at for lidt interaktion er stressende På arbejde er Sansetyper mest tilbøjelige til at Tale specifikt Værdsætte at være omgivet af realistiske personer Ønske pragmatisk lederskab Fortsætte trinvist under forandringer Foretrække at bruge etablerede fremgangsmåder ved problem løsning Føle sig stressede, når de overlæsses med abstrakte teorier På arbejde er Tænketyper mest tilbøjelige til at Tilbyde objektive råd Ønske normer, som folk opfatter som reelle Ønske retfærdigt lederskab Foretrække, at forandringer er logiske Opfatte problemer ud fra deres årsag og virkning Synes, at inkompetence er stressende På arbejde er Vurderetyper mest tilbøjelige til at Ønske, at kommunikation er systematisk Foretrække, at deres omgivelser er strukturerede Lide en leder, der planlægger Have en resultatorienteret holdning til forandringer Have det godt med at bevæge sig mod en fast løsning Synes, at ubeslutsomhed er stressende På arbejde er Introverte personer mest tilbøjelige til at Tænke-tale-tænke Foretrække en rolig atmosfære Foretrække en dybsindig leder Have en velovervejet holdning til forandringer Foretrække at starte problemløsning individuelt Synes, at for meget interaktion er stressende På arbejde er Intuitive typer mest tilbøjelige til at Tale generelt Værdsætte at være omgivet af fantasifulde personer Ønske visionært lederskab Springe fra trin til trin under forandringer Foretrække at skabe nye fremgangsmåder ved problemløsning Føle sig stressede, når de overlæsses med specifikke detaljer På arbejde er Føletyper mest tilbøjelige til at Tilbyde støttende råd Ønske normer, som folk opfatter som indfølende Ønske forstående lederskab Foretrække, at forandringer er harmoniske Opfatte problemer ud fra deres virkning på personer Synes, at manglende samarbejde er stressende På arbejde er Opfattetyper mest tilbøjelige til at Ønske, at kommunikation er spontan Foretrække, at deres omgivelser er fleksible Lide en leder, der er tilpasningsdygtig Have en procesorienteret holdning til forandringer Have det godt med at holde mulighederne åbne Synes, at forhastede afslutninger er stressende 5

7 Den Dynamiske Linse Det er især vigtigt at forstå, at de fire præferencer S, N, T og F indgår i et dynamisk forhold. For hver type vil én af disse præferencer være tidligere udviklet og kan derfor være brugt mere end de andre. Den første præference kaldes ofte den dominante funktion (eller Dominant). Din Dominant angiver generelt, hvordan du bidrager til verden. Hvis din Dominant er en præference, der handler om at opfatte oplysninger (S eller N), vil din anden funktion være en af de beslutningstagende præferencer (T eller F). Hvis din Dominant er en de beslutningstagende præferencer (T eller F), vil din anden funktion være en præference, der handler om at opfatte oplysninger (S eller N). Den anden funktion sørger for balance: gode beslutninger kræver god viden, og omvendt. De tredje og fjerde funktioner udvikles senere. Ligesom den første og anden funktion balancerer de indbyrdes: den ene handler om at opfatte oplysninger, mens den anden har med beslutningstagning at gøre. Den fjerde funktion, eller den mindst foretrukne funktion, er generelt en persons akilleshæl det vil sige den mindst bemærkede funktion, og derfor det mest sårbare punkt. Brug Rækkefølge af Præferencer på side 48 som hurtig vejledning. Grupperingen i den Dynamiske Linse er defineret i forhold til den Dominante funktion: S, N, T eller F. Én måde at bestemme dynamikken af en type på, er at bruge 1 2 reglen : I den første række i Typetabellen vil den første funktion enten Sansning eller Intuition, det kommer an på typen være den Dominante. I den anden række af Typetabellen findes den anden funktion enten Tænkning eller Følen, der alt efter type vil være den Dominante funktion. Med andre ord, første række, første funktion. Anden række, anden funktion. I den tredje række er den første funktion Dominant, og i den fjerde række er den anden funktion den Dominante. S N T F T S N T F T Sansning (S) Dominant: Realistiske, jordnære typer Intuitive (N) Dominant: Visionære, åbne typer Tænkning (T) Dominant: Principfaste, reelle typer Følen (F) Dominant: Etiske, forstående typer 47

8 Rækkefølge af Præferencer ISTJ ISFJ INFJ INTJ 1. Sansning 1. Sansning 1. Intuition 1. Intuition 2. Tænkning 2. Følen 2. Følen 2. Tænkning 3. Følen 3. Tænkning 3. Tænkning 3. Følen 4. Intuition 4. Intuition 4. Sansning 4. Sansning ISTP ISFP INFP INTP 1. Tænkning 1. Følen 1. Følen 1. Tænkning 2. Sansning 2. Sansning 2. Intuition 2. Intuition 3. Intuition 3. Intuition 3. Sansning 3. Sansning 4. Følen 4. Tænkning 4. Tænkning 4. Følen ESTP ESFP ENFP ENTP 1. Sansning 1. Sansning 1. Intuition 1. Intuition 2. Tænkning 2. Følen 2. Følen 2. Tænkning 3. Følen 3. Tænkning 3. Tænkning 3. Følen 4. Intuition 4. Intuition 4. Sansning 4. Sansning ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 1. Tænkning 1. Følen 1. Følen 1. Tænkning 2. Sansning 2. Sansning 2. Intuition 2. Intuition 3. Intuition 3. Intuition 3. Sansning 3. Sansning 4. Følen 4. Tænkning 4. Tænkning 4. Følen 48

9 Teamanalyse 1. Skriv hvert teammedlems navn (også dit eget) i den relevante kasse i Typetabellen for Teams nedenunder for at få et tydeligt billede af dit teams sammensætning. Angiv også din teamleders type med en stjerne. Typetabel for Teams ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 2. Derefter angiver du nedenfor det nummer og den procent af hver af de otte præferencer (også dine egne) i MBTI Teamanalyse skemaet for at få en grafisk afbilding af dit teams sammensætning. Skriv også din teamleders præferencer på linjen. For at afgøre Teamtypen skal du vælge majoritetspræferencen den med det højeste nummer og procent for Ekstroversion( E) eller Introversion (I), Sansning (S) eller Intuition (N), Tænkning (T) eller Følen (F) og Vurdering (J) eller Opfattelse (P). Skriv de fire bogstaver på linjen under Teamtype. I tilfælde af uafgjort skal du spørge din Konsulent eller en Typespecialist om, hvad du skal gøre. MBTI Team Analyse Skema Nummer Procent Nummer Procent Ekstroverte Typer Sansetyper Tænketyper Vurderetyper Team Lederskabs Type Præferencer Introverte Typer Intuitive Typer Føletyper Opfattetyper Teamtype 49

MBTI Re:Search Huddle

MBTI Re:Search Huddle MBTI Re:Search Huddle Kaldet Ikke kun en røst fra himlen Dine gaver Din personlige stil Dit kald og tjeneste Din passion Dine historier Formål At forstå din personlighed og hvordan den indvirker på dit

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS INTRODUKTION TIL TYPE SERIE Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS Introduktion Isabel Briggs skrev Introduktion til Type til brug for respondenter, efter at de havde modtaget

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M.

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE i ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW Hvad er MBTI? Dette hæfte er skrevet for at hjælpe dig med at forstå

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport Teamrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til ERIK EKSEMPEL 25. februar 2011 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.eu.com Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Læs mere

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Roller i samarbejdet DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Lidt om giraffen Organisationsantropolog med speciale i organisationsudvikling og kommunikation (Aarhus Universitet) Uddannelsesleder, projektleder

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Alberte SAMPLE 13 marts 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Simon Sample 5 maj 2006 OPP, LTD +44 (0) 1865 404500 wwwoppeucom Introduktion

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til JOHN SMITH 3. marts 2016 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter B. Myers

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Rita Hayworth 27 juni 2007 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til TEAMFACILITATOR 25. februar 2011 OPP Ltd + (0)85 603 9958 www.opp.eu.com

Læs mere

Jungs typologi, JTI/MBTI

Jungs typologi, JTI/MBTI Jungs typologi, JTI/MBTI Det menneskelige styresystem JTI/MBTI JTI/MBTI er udviklet på baggrund af Jungs typologi og består af 16 grundlæggende psykologiske typer. Udgangspunktet for beskrivelsen af de

Læs mere

Myers-Briggs Typeindikator Typepåvirkningsrapport

Myers-Briggs Typeindikator Typepåvirkningsrapport Europæisk udgave Forberedt til BLOGGS ENFJ 13. januar 2017 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Typeindikator Copyright 2017 af Peter B. Myers og Katharine D. Myers. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Introduktion til Jungs Typologi

Introduktion til Jungs Typologi Projektledelse Modul 2 Kend dig selv som projektleder 1 Introduktion til Jungs Typologi v/specialkonsulenter i ledelse, Gitte Karlsen og Anne Hundtofte Region Syddanmarks Ledelsesakademi Typologiens historie

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Manager X september 006 OPP Ltd Elsfield Hall -7

Læs mere

Introduktion til typologi

Introduktion til typologi Introduktion til typologi Preben Grønkjær Den typologi, som Region Syddanmarks Ledelsesakademi anvender, er oprindelig udviklet af den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961). Han præsenterede den

Læs mere

Individuel læringsstil hvorfor nu det?

Individuel læringsstil hvorfor nu det? Individuel læringsstil hvorfor nu det? Anette Kolmos og Lise Busk Kofoed MBTI en har haft stor betydning for mig i projektforløbet. Det er således, at 5 af de personer, der er i gruppen ligger samlet fordelt

Læs mere

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis FOA 10. SEPTEMBER MARTIN LUNDGAARD 42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis BADMINTON CV 1991: Dansk, nordisk og europamester u19 1995:

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Vin med hjerte Instruktør giver dig redskaber

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE marts 0 800-6-76 www.cpp.com Myers-Briggs

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Jan Wittrup 7 december 006 OPP Ltd Elsfield Hall

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009 Velkommen til grunduddannelse i ledelse Onsdag den 26. august 2009 Jungiansk Type Index - JTI Bygger på psykoanalytikeren Carl Jungs teorier om, hvordan mennesker er forskelligt disponeret fra naturens

Læs mere

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Sample Danish 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TM TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til MARGERY GUARDIOLA 6. april 2013 Fortolket af Jamie Hirata

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom Det Hele Menneske Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom z We see the world not as it is, but as we are Stephen Covey Ballerina Hvilken vej drejer hun? At

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er DISC? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af udviklingstiltag? Hvordan kommer vi i gang? Indledning

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING 13. november 2013 DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ Vi har og en ledestjerne og når vi den følger gerne kommer vi til Jesus Krist. HVAD

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Indholdsfortegnelse Typologiens teoretiske grundlag... 2 Indstillingstyper... 6 Den ekstraverterede type... 7 Den introverterede type...

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5

Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5 Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 3 Metodeafsnit 4 Definitionen af Det Gode Liv 4 Direkte, Indirekte

Læs mere

Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring

Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring Denne måneds nyhedsbrev er skrevet af konsulent Lone Skovfoged fra vores sydlige bastion Haderslev. Lone har gennem et par år været

Læs mere

God ledelse bygger på

God ledelse bygger på God ledelse bygger på Kontekstforståelse Rolleklarhed Begreber og sprog Metoder og værktøj Personlige egenskaber Lyst, kraft, overskud Tid Netværk Ledelse og styring Ledelse (leadership) en kontaktsport

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

At arbejde med unge i uhensigtsmæssige grupper. Charlie Lywood SSP konsulent, Furesø Kommune

At arbejde med unge i uhensigtsmæssige grupper. Charlie Lywood SSP konsulent, Furesø Kommune At arbejde med unge i uhensigtsmæssige grupper. Charlie Lywood SSP konsulent, Furesø Kommune Betydning af sociale relationer 1991 1994 1998 2002 2006 2010 De integrerede 69 % 64 % 64 % 71 % 74 % 79 % De

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Psykologisk intervention og metode Ledende psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik Teoretisk baggrund Arbejdets udvikling Fra - Den disciplinære struktur metafor

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr.

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr. Nr. 5 2009 Tema: Individuel kompetenceudvikling, et tigerspring. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker Det er et must, at man som leder skal arbejde med individuel kompetenceudvikling for sine medarbejdere.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Enneagram typebeskrivelser

Enneagram typebeskrivelser Enneagram typebeskrivelser Herunder er de enkelte typer kort beskrevet, så de dels kan genkende sig selv og dels på den måde som andre måske kan opfatte dem på. Til sidst er der for hver type et statement

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

HK erens nye roller i projektarbejdet

HK erens nye roller i projektarbejdet i projektarbejdet På denne uddannelse er der fokus på, hvordan du som projektmedarbejder kan udvikle dig til både at løse opgaverne mere effektivt og samtidig få bedre kendskab til dine stærke og svage

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Baggrund: Hele personalegruppen har på en personalelørdag i november 2015 arbejdet med emnet Selvhjulpenhed i vuggestuen. Vi har arbejdet ud fra

Læs mere

Team, teamwork, roller og faser i teamets udvikling

Team, teamwork, roller og faser i teamets udvikling Team, teamwork, roller og faser i teamets udvikling Udarbejdet af Rikke Hollesen Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Twitter: @RHollesen Agenda Hvad er et team? Hvad kendetegner et

Læs mere

ENNEAGRAMMET PÅ ARBEJDET

ENNEAGRAMMET PÅ ARBEJDET ENNEAGRAMMET PÅ ARBEJDET Introduktion Vi bruger rigtig mange af vores vågne timer på arbejdet, hvor vi er i kontakt med mange forskellige mennesker. Fra kollegaer til kunder, chefer, leverandører, patienter,

Læs mere

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse WOLFWAY v. Preben Werther PRÆSENTERER FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig

Læs mere

Selvsikkerhed, evaluering efter kamp

Selvsikkerhed, evaluering efter kamp Selvsikkerhed, evaluering efter kamp -5 Spørgsmål Når jeg har vundet et point, tænker jeg at det er mest på grund af mine tekniske og taktiske færdigheder. Når jeg har vundet et point, tænker jeg at det

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team impact Udvælgelse Navn Sample Candidate Dato 31. december 2013 www.ceb.shl.com Introduktion Sample Candidate har besvaret den erhvervsrettede persontest OPQ32. De svar, han har afgivet, er brugt

Læs mere

31/9 understøtter ikke muligheden for det tilfældige møde, opbygningen af det faglige fællesskab og den gensidige inspiration.

31/9 understøtter ikke muligheden for det tilfældige møde, opbygningen af det faglige fællesskab og den gensidige inspiration. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med skoleledere 1. I hvilken grad har 31-9 understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og

Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og Læringsstile Af Leder af ASB LearningStylesLab, lektor mag. art. Ole Lauridsen, 2010 Hvad er læringsstile? Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

... afholdes kundebesøget

... afholdes kundebesøget II!... afholdes kundebesøget Kære læser... Vi håber at du har fået så god inspiration og succes efter at have læst SÅDAN!... booker du dine møder, at du nu er klar til få succes med dine kundebesøg. Vi

Læs mere

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation viser om din mening er på linje med dine kollegers Selskab: Demo company Adresse: Wallingatan 11 2tr Postadresse: 63230 Eskilstuna Telefonnummer: 08-7919802 Mobiltelefon:

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Stress eller ikke stress hvordan?

Stress eller ikke stress hvordan? Stress eller ikke stress hvordan? Førarbejde Par/gruppearbejde Kig på billedet Hvad sker der med kvinden? - hvorfor? - kender I den følelse? Hvad er stress? - hvordan føles det? Kvinden på billedet siger:

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere