PÆDAGOGISK PLAN Hjallerup Børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016. Hjallerup Børnehave"

Transkript

1 PÆDAGOGISK PLAN Hjallerup Børnehave Dagtilbudsområdet 2015

2 Indholdstegnelse 1. FORORD H V O R F O R? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets profil 3.2. Ledelse 3.3. Børnesyn, kerneopgave, værdigrundlag 3.4. Læringssyn Fælles læringssyn Dagtilbuddets læringsperspektiv 3.5. It, medier og læring 3.6. Bakspejl status og udviklingsområder Herunder fokusområder i udviklingsplanen 3.7. Tilgangen til læreplaner 4. H V O R N Å R? Bilag 1 læreplanstemaer Bilag 2 Udviklingsplan Udvikling i fællesskaber Bilag 3 - evaluering af læreplanstemaer

3 1. Forord Et barn som kritiseres lærer at dømme Et barn som får klø lærer at slås Et barn som hånens bliver genert Et barn som udsættes ironi får dårlig samvittighed Men et barn som opmuntres lærer selvtillid Et barn som mødes med tolerance lærer tålmodighed Et barn som får ros lærer at påskønne Et barn som oplever fairplay lærer retfærdighed Et barn som oplever venskab lærer venlighed Et barn som oplever tryghed bliver tillidsfuldt Et barn som er elsket og får ros lærer at føle kærlighed i verden Ukendt fatter

4 2. Hvor Børnehaver, vuggestue og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem: det, der politisk er vedtaget det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan den pædagogiske hverdagspraksis De Pædagogiske Planer anvendes også som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik er fundamentet alle øvrige politikker og målsætninger inden børne- og ungeområdet, og sammen med Politik dagtilbud 0-6 år og de politiske mål dagpasningsområdet dannes de overordnede rammer arbejdet med de Pædagogiske Planer. Den Sammenhængende Børnepolitik, Politik dagtilbud 0-6 år og de politiske mål dagpasningsområdet udgør som nævnt fundamentet udarbejdelsen af den Pædagogiske Plan. Det betyder, at de delmål og handlinger, som det enkelte dagtilbud fastsætter de seks obligatoriske temaer i den pædagogiske læreplan, også (men ikke udelukkende) har sit udgangspunkt i både den Sammenhængende Børnepolitik, politik Dagtilbud og de politiske mål. Hvert 2. år fastsættes de politiske mål dagtilbudsområdet. De politiske mål godkendes af Børneog Ungdomsudvalget og af Byrådet, og skrives ind i dagtilbuddets Pædagogiske Plan.

5 Politik dagtilbud Kvalitet i dagtilbud Faglig udvikling er en udsætning kvalitet i vores dagtilbud og det er der et centralt begreb i denne politik. Faglig udvikling beskrives med temaerne: børn i fællesskaber, læring i dagtilbud, udvikling i den pædagogiske praksis og kompetenceudvikling, di det er helt centrale begreber i ståelsen af faglig kvalitet på dagtilbudsområdet. Faglig udvikling Børn og fællesskaber I Brønderslev kommune ønskes dagtilbud med en inkluderende praksis, der har både har fokus på det enkelte barn, men i særdeleshed også på fællesskabet. Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Der vægtes en kontinuerlig justering af den pædagogiske praksis, så der kan ydes en differentieret indsats der skaber rammer at alle børn kan være i et fællesskab. Der skal inkluderes flest mulige børn i dagtilbuddene, på en måde, så også børn med særlige behov ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring Alle dagtilbud i kommunen arbejder med den relations- og ressourceorienteret tilgang som fundament al pædagogisk arbejde, og både børn og ældre mødes med en åben og anerkendende tilgang. I vores dialog er vi respektfulde og ligeværdige med et bevidst fokus på den pædagogiske faglighed. I det pædagogiske arbejde fokuseres på det enkelte barns potentialer og kompetencer, så barnet får mulighed at lære og udvikle sine evner og indgå i, og udvikle positive sociale relationer med både børn og voksne. Med afsæt i et godt ældresamarbejde prioriteres en bred tværfaglig indsats og et fælles sprog, så der i et samarbejde kan skabes de mest optimale rammer og udsætninger det enkelte barn. Dagtilbudsområdet prioriterer det tværfaglige samarbejde ud fra en faglig, åben, værdsættende og anerkendende tilgang.

6 Mål Dagtilbudsområdet Baggrunden målene Dagtilbudsområdet er i samarbejde med skoleområdet og PPR, i gang med et tværfagligt projekt Udvikling i fællesskaber i Projektets mål er at skabe trivsel, læring og udvikling alle børn, via en fælles platm på tværs af de tre områder. Den fælles platm skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk ståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. Ramme dette udviklingsprojekt er 4 mål inden det organisatoriske perspektiv, medarbejderperspektiv, børnenes perspektiv og ældreperspektivet. Disse mål er rammen dagtilbuddenes arbejde de kommende år. Nye mål Mål 1: At der er etableret en fælles pædagogisk platm arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR Mål 2. At dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platm afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd Mål 3: At alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel Mål 4: At alle dagtilbud og skoler inddrager ældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber

7 Gl. Markedsvej 9 Hjemmeside : Hjallerup Børnehave Hjallerup Telefon: Pædagogisk Plan 3.1 Dagtilbuddets profil Hjallerup Børnehave er en selvejende institution, som blev startet i Børnehaven har til den 1/ driftoverenskomst med Brønderslev kommune. Efter den 1/8 tsætter børnehaven som privat børnehave og arbejder ud fra samme pædagogiskeplan. Børnehaven blev i sin tid oprettet af en kreds af byens borgere, og har igennem tiden bibeholdt en god kontakt til lokalbefolkningen, dette er også grundlaget den kommende privatisering. Børnehaven ligger midt i Hjallerup by. Børnehaven er som selvejende institution medlem af Hjallerup Samvirke. Vi ønsker at være en lille institution, hvor alle kender alle. Dette betyder, at børnehaven er kendetegnet ved ro, tryghed, nærvær og genkendelighed. Ting som vi oplever, at børnene og i særdeleshed mange familier har hårdt brug i nutidens travlede verden. Hjallerup Børnehave har en legeplads på 3000 m2, hvor der er mange udfoldelsesmuligheder hvor beplantningen er sat stratetisk og med en bevidsthed om mangfoldighed og både store og små rum. Børnehavens bygninger er på 300 m2. Børnene er delt på 2 stuer. På stuerne er der både drenge og piger i alderen 3 til 6 år. Børnehaven er delt i mange små rum, med hver sin funktion. Børnehaven er normeret til 50 børn, gennemsnitligt på året. Børnehaven har ansat en leder på 37 timer, 3 pædagoger på i alt 106 timer, 1 pædagogisk medhjælper med 25 timer, 1 studerende med 30 timer om ugen og en rengøringshjælp. Endviderer er der tilknyttet timelønnede vikare. Børnehaven er åben fra kl mandag til fredag. Vi ser børnehaven som en vigtig kulturbærer og midler af kulturen. Der sætter vi løbende fokus på vores gamle traditioner, specielt i bindelse med højtiderne. Vi leger gamle sanglege, snakker gamle dage osv. Den daglige kultur, omgangen med hinanden både til ældre og børn, er vigtig i vores børnehave. At vi alle, hver især med vores skelligheder, lærer at anderkende og respektere hinanden. At vi alle, både som barn, ældre og medarbejder, er betydningsfulde hinanden og vores børnehave. At vi alle bidrager med hver vores, således at vi sammen kan være med til at gøre børnehaven til et godt, trygt, rummeligt og udviklende sted at være. Vi synes det er vigtig, at børn lærer om betydningen af fællesskaber, lærer at tage ansvar hinanden i fællesskabet. Der er det vigtig at os at børnene har mulighed at skabe relationer på tværs af stuerne, og er med til samling og spisning i små grupper. Samtidig prioriterer vi at børnene præsenteres lokalsamfundet, som også er en vigtig del af deres fællesskabsramme. I børnehaven er der tradition at være på koloni. Hvilket er helt specielt og er med til at styrke det store fællesskab. Kolonien varer 3 dage. Her deltager alle børnehavens børn og voksne. For os i Hjallerup Børnehave er legen vigtig. Det er i relationen og i legen, at børnene lærer og udvikler sig. Det er i legen, at børnene afprøver de ting, de har lært og her de lærer nyt. I praksis betyder det, at vi både inde og ude på legepladsen skaber små anderlige legerum, hvor voksne og børn leger sammen. For os er det vigtigt, at der er nærværende voksne til rådighed dette både i planlagte aktiviteter, at der er voksne i legen i dukkekrogen, på gulvet og i sandkassen, og ikke mindst til en god snak. I Hjallerup Børnehave vægter vi højt at have den anderkendende tilgang og anvender de metoder der understøtter dette. Vi bor:

8 3.2. Ledelse Bestyrelsen Børnehaven er en selvejende børnehave, der har driftsoverenskomst med kommunen til 1/ Børnehaven er som selvejende institution og pr 1/8 privat institution medlem af Daginstitutionernes Lands Organisation DLO. Som selvejende institution er det bestyrelsen, der har det overordnede ansvar børnehaven. Bestyrelsen uddelegerer ledelseskompetencen til leder, som har ansvaret børnehavens daglige drift. I bestyrelsen sidder: Formand Næstmand /kasser Medlemmer : Marie- Louise Kjær Mogensen : Rikke Tøttrup Knudsen : Jesper Lynge Simon Boelskifte Personale repræsentante: : Lisbeth Pedersen Leder : Kit Hartmann Hansen Ledelse Pr 15/ blev Kit Hartmann Hansen ansat som ny leder. Der bliver pr 1/ en ny ledelsesstruktur. Der bliver to bestyrelser : Forældrebestyrelsen som beskrevet oven og så vil der blive en Institutionsbestyrelsen, som vil være øverste ledelse. Forældrebestyrelsen vil have samme funktion som tidligerer dog har institutionsbestyrelsen have ansvaret den ledelsesmæssige del. Institutionsbestyrelsen Formand Næstmand Økonomiansvarlig Forældrerepræsentant Personalerepræsentant : Bjarke Stryn- Hajslund : Jan Karlsen : Morten Thordahl : Marie- Louise Kjær Mogensen : Kit Hartmann Hansen

9 Kit. Jeg er lige landet i Børnehaven, hvilket jeg er utrolig glad og taknemlig. Jeg vil i min ledelse vægte en åbendiaglog, hvor det er vigtigt, at du - både som barn, ældre, medarbejder og tværfaglige samarbejdspartner føler at du bliver hørt. Jeg vil der betræbe mig meget på, at sikre den god dialog og det gode samarbejde. Jeg vil som en naturlig del af mit arbejde inddrage TR- og arbejdsmiljørepræsentanten og tage de uddannelser og kurser det skønnes nødvendigt i denne sammenhæng. Jeg vil i mit virke som leder stille krav om faglighed, og uddelegerer ansvar - men samtidig vente at ansvar er en iboende egenskab i hver enkelte medarbejder set i hold til kompentancer. Jeg vil give tid til refleksion, og støtter op omkring den enkelte og dennes udvikling, dette også i ønsket om faglig viderudvikling I Hjallerup børnehave arbejder vi i børnehøjte hvilket er den røde tråd i vores pædagogiske plan, som vi bevidst arbejder udfra. Vi er i gang med privatiseringen af børnehaven og det er en proces som jeg er glad at være en del af. Ud fra den pædagogiskeplan vil jeg tage initiativ til,at vi får revideret vores værdiggrundlag. Sammen skal vi støbe det og have det på ryggraden i vores daglige pædagogiske praksis. Hjallerup børnehave er verdens bedste børnehave alle og det skal den blive ved med at være. Kit

10 3.3. Dagtilbuddets værdigrundlag Respekt Samvær præget af gensidig respekt hinandens skelligheder. respekt hinanden grundlæggende respekt det enkelte barn gensidig proces Ærlighed Samvær præget af ærlighed er en af udsætningerne tryghed. turde sige ting til hinanden ærlighed over sig selv og andre ærlighed giver afklarede rammer ærlighed giver tryghed Omsorg Samvær hvor man sætter sig ind i andres følelser/behov og drager omsorg hinanden. omsorgsfuld indfølingsevne Anerkendelse Samvær hvor man bliver anerkendt som den man er. At hver enkelt bliver set og hørt. man bliver set/hørt/budt velkommen jeg ser dine behov/følelser nærvær ligeværdighed styrkelse af selvværd Tillid Samvær præget af tillid og troværdighed. Ord og handling skal følges ad. Troen på at ventninger indfries overholde aftaler gensidige ventninger vise tillid troværdighed Udvikling Uddringer, der medfører udvikling udvikling gennem hele livet kompetenceudvikling udviklingspotentiale Fællesskab Samvær, hvor hver enkelt bør opleve glæde, ståelse og ansvar fællesskabet engageret pligtende at være en del af fællesskabet glæde ved fællesskabet ståelse fællesskabet venskab engagement Tryghed Samvær, hvor man kan føle sig tryg tryghed ved hinanden ærlighed genkendelighed overskuelighed ok at dumme sig Sjov og hygge Glæde og smil gør godt inden i. Værdigrundlaget er udarbejdet i november 2011

11 3.4. Læringssyn Fælles læringssyn 0-6 år Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. I kommunens dagtilbud skal der tilbydes udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, uddrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf. De voksne har ansvaret rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum børnenes alsidige udvikling både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed dybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer skal virke inspirerende og motiverende. Vi anerkender, at læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn og voksne, og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt barnets læring. Børnene skal der mødes af anerkendende voksne, som motiverer, understøtter og uddrer den enkeltes udviklingsog læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De voksne skal være bevidste omkring deres funktion som værdifulde rollemodeller børnene. Dagtilbuddets eget læringssyn/perspektiv Hjallerup Børnehaves menneskesyn og dannelsessyn. Vi tror, at udvikling sker i en vekselvirkning mellem individ og samfund, og at vi gensidigt påvirker hinanden. Mennesker er skabere af samfundet og samtidig et produkt af samfundet. Vi ser det enkelte menneske som enestående og værdifuldt. Barnet bliver født som et unikt, socialt væsen med kompetencer og udviklingsmuligheder. Det er samfundet og påvirkninger udefra, der hjælper de individuelle egenskaber frem. Teoretisk følger vi kommunes anvisninger og bruger den systemteoretiske tilgang at synliggøre denne praksis. Vi mener mennesker har en medfødt medfølelse andre mennesker. Rammerne og den måde barnet mødes på, har betydning, hvordan barnet udvikles. I praksis betyder dette: at vi søger at stå det enkelte barn og at finde dets styrkesider at vi uddrer barnet og giver det ansvar og krav i takt med dets udvikling at vi møder barnet og anerkender dets baggrund med respekt og imødekommenhed at vi møder barnet ligeværdigt at vi finder barnet betydningsfuldt, at barnet får lov at vise sin kunnen, sine følelser og at omgivelserne tager sig af det at vi er bevidste om os selv som rollemodeller

12 at lære børnene, at de skal lytte til hinanden, hjælpe hinanden og søge at stå hinandens følelser at vi (børn og voksne) respekterer hinanden og finder styrke i hinandens skelligheder Læring er en proces, hvor barnet som en aktiv part skaber sin egen læring, alene eller sammen med andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Hjallerup Børnehaves læringssyn Vi ser læring som en livslang proces, som starter, når barnet bliver født og tsætter resten af livet. En læring som sker i et trygt miljø. En læring som sker i tætte nærende relationer til andre mennesker. Barnet lærer af egne erfaringer og følelser, ved at eksperimentere og bruge sine sanser. Læringen sker i samspil med andre mennesker. Barnet afprøver sig selv i hold til andre. Det er nødvendigt at opleve succes at have lysten til nye uddringer. Læring tager udgangspunkt i barnets kompetencer, erfaringer og interesser. Det er vigtigt at barnet stilles over uddringer/ventninger som passer til alder/udvikling. Læring egår bedst, når børn/voksne er engagerede og når uddring og kompetencer er i balance (flow) Vi mener legen har stor betydning barnets opvækst og udvikling. Det er især her barnet lærer noget om sig selv og sine omgivelser. Det er her de udvikler identitet og afprøver skellige roller, knytter venskaber, lærer at bearbejde konflikter, udvikle og anvende sproget, uddre motorikken, stimulere fantasien og kreativiteten Det er vigtigt læring, at barnet oplever sig selv som betydningsfuldt, anerkendt og respekteret I praksis betyder dette: at vi er imødekommende og udviklingsstøttende i hold til barnet, at vi sætter os ind i deres liv, erfaringer, interesser, venskaber, udvikling m.m at vi er udviklingsstøttende i små og store fællesskaber at kunne stå, hjælpe og støtte barnet at vi samarbejder med ældrene om at give barnet optimale betingelser trivsel og udvikling at det enkelte barn bliver set og hørt, og anerkendt dets bidrag til fællesskabet at vi arbejder, at barnet skal føle ansvar fællesskabet at barnet får mulighed at opleve succeser og afstemte uddringer at vi er gode rollemodeller barnet. Viser barnet, hvordan man lytter til hinanden, hjælper hinanden og søger at stå hinandens følelser at vi respekterer hinanden og finder styrke i hinandens skelligheder at vi fremstår som engagerede voksne i samværet med børnene at vi respekterer og giver plads til barnets leg - alene eller sammen med andre at vi giver plads til barnets eksperimenter at vi vil være inspirerende og igangsættende især i hold til de børn, der har svært ved selv at lege, tage initiativ.. at vi pligter de ældre børn i samværet med de yngre, bl.a. ved at lade dem stå at de er rollemodeller at vi øver børnene i konstruktiv konfliktløsning, hvor ingen står tilbage som taber at vi selv er lyttende, imødekommende, støttende og stående Pædagogisk Plan

13 Læringsrummet Læring hos det enkelte barn i børnehaven sker fra det sekund, barnet kommer ind i børnehaven og indtil barnet lader børnehaven. Der er det fysiske og psykiske miljø i børnehaven af afgørende betydning barnets trivsel. Vi voksne er ansvarlige de rammer, som barnets relationer og udvikling sker i. Vi tilstræber at Hjallerup Børnehave er et overskueligt, udsigeligt og trygt miljø med tydelige voksne, der definerer rammerne. Vi voksnes relationer til børnene er afgørende barnets udvikling. Det er vigtigt, at vi i samspillet med børnene er engagerede, oprigtige og imødekommende. Vi vil være bevidste om at være gode rollemodeller børnene. Tydelige voksne... Det er vigtigt, at vi voksne er bevidste om, hvornår det er bedst at gå an barnet (vi viser vej, tager initiativet og giver barnet viden/værktøjer) at gå ved siden af barnet (vi følger barnets spor og initiativer, oplever sammen med barnet og byder ind, hvor det er hensigtsmæssigt) at gå efter barnet (vi lader barnet taget initiativet) I børnehaven er der mange små rum, hvor det er muligt at være eller lege ustyrret. Her er der mulighed at lege i små grupper/ små fællesskaber. I praksis betyder det, at de voksne hjælper børnegrupper med at komme i gang med legen og med at få lavet aftaler om legen, således at de enkelte børn føler sig værdifulde og respekteret i legen. Hjallerup Børnehave er et rart og trygt sted, der bygger på gensidig tillid og respekt. Et sted, hvor barnet og den voksne bliver accepteret som den man er, og værdsat som en ligeværdig del af fællesskabet. Vi vil være et sted, hvor det er muligt at afprøve sig selv, undersøge, eksperimentere og få lov til at dybe sig. Et sted hvor børnene får muligheder mange aha-oplevelser.

14 3.5. It, medier og læring I Hjallerup Børnehave ser vi It og de digitale værktøjerne som et godt supplement, til de pædagogiske redskaber som vi bruger. IT og de digitale redskaber, er et samfundsvilkår, som børnene skal lære at bruge og holde sig til. Det betyder, at børnene skal opnå trolighed med skellige digitale redskaber, så de opleves som en naturlig del af dagligdag. Det er vigtigt at de aldrig bliver brugt som passiv underholdning, men at der ligger en klar plan hvornår og hvor. Digitale medier skal give mening i hold til børns læring. Der skal vi sammen udske og eksperimentere med skellige digitale medier. Vi har indkøbt kameraer, Ipad og har nylig indkøbt så vi har to og bruger Kitsmart i det daglige. I vores daglige dokumentation af vores pædagogiske arbejde er IT og de digitale værktøjer blevet mere og mere implementeret Vi skal have holdninger og etikken omkring brugen tydeliggjort, dette er et arbejdspunkt i det kommende år.

15 3.6 Bakspejl status og udviklingsområder Hjallerup Børnehave har været igennem et meget travlt og uddrende år, som det pædagogiske personale er gået ind i med stort engagement, arbejdsglæde og spænding. Her skal først nævnes Brønderslev Kommunes opsigelse af driftsoverenskomsten med Hjallerup Børnehave (gældende fra august 2015) med begrundelse i faldende børnetal over de kommende år. Massivt støtte fra såvel byens borgere, ældrebestyrelse, vores nuværende og kommende ældre, som alle har et ønske om børnehavens tsatte eksistens, har sat gang i processen: -at privatisere Hjallerup Børnehave Vores nye leder, Kit Hartmann Hansen, som startede 15. september 2014, kommer til at stå i spidsen denne spændende proces. I det løbne år har vi, sammen med vores tidligere leder Elsebeth Kaasing, haft særligt fokus på udvikling i fællesskaber. - Vi har bl.a. brugt relations-cirkelen, som et redskab at sikre os, at alle børn har en tæt relation til mindst én voksen. - Vi er pædagoger i børnehøjde og deltagere i børns leg. Dette giver os et meget godt billede at hvilke børn, som har brug hjælp til at blive en betydningsfuld del af et større eller mindre fællesskab. Her er vi tillige bevidste om at bruge de dele vores fysiske indretning ude og inde giver alle børn, i særdeleshed de børn som i perioder har uddringer med de store fællesskaber. - I arbejdet med førskolegruppen arbejder vi med trin trin, som støtter op om deres sociale kompetencer. Her har vi tillige arbejdet med den gode stol, som sætter fokus på det enkelte barns ressourcer. De yngre børn er blevet præsenteret dele af trin trin. - Vi har lavet PA-analyse, og har i den systemteoretiske tilgang fundet en metode/et teorigrundlag som på bedste vis støtter op om vores menneske- og dannelsessyn, vores værdigrundlag samt ikke mindst vores pædagogiske praksis i Hjallerup Børnehave. Vi er gode til at finde og tage fat i fastholdende faktorer og til at ændre på konteksten, så den tilpasses barnet med uddringer. Her vil pædagogernes uddring være at tage udgangspunkt i kontekst og ændre den, så alle kan fungere i den. - Vi har desuden arbejdet ud fra ICDP og Marte Meo, hvor vi gennem videooptagelser og efterfølgende analyse har fundet arbejdspunkter til bedring af den voksnes kommunikation med det enkelte barn, og sikre en mere anerkendende tilgang. Sprogvurderinger af alle 3- og 5 årige med efterfølgende ældresamtale. Vi har i det løbne år lavet sprogvurdering på alle 3-årige og 5-årige børn, og har efterfølgende haft en ældresamtale, hvor vi sammen fandt måder at fremme den sproglige udvikling på. I den daglige praksis har vi fokus på måden vi taler til hinanden på, at nuancere sproget, historie/rim/remser, at få nedskrevet barnets egne rim og historier, at der er taletid til alle, at lære at lytte, vente på tur, legeskrivning og meget mere. Alle børn bliver efter udviklingstrin præsenteret bogstaver, tal, begreber, farver mm.

16 Understøttende dokumentation Vi har i det løbne år været meget bevidste om hvad, hvordan og hvem vi vil dokumentere. Dette har medført, at der er indkøbt fotografiapparater, så arbejdsgangen til den visuelle dokumentation er blevet lettere. Vi har desuden diskuteret, hvad der bør dokumenteres, og er nået frem til, at dokumentation især skal afspejle udvikling hos det enkelte barn. Ud fra tanken om udvikling i fællesskaber, vil det typisk være situationer, hvor barnet sammen med andre leger, skriver, tegner mv. Disse bliver sammen med visualisering af sange, legeskrivning, tegninger, fotos fra hjemmet m.m. sat ind i barnets bog. Fremtidig ønsker vi at bruge I-pad sammen med børnene, da vi ser dette medie som et godt dokumentationsredskab hvor børnene selv er aktivt medskabende og sørgende. På skift har vi ansvaret, at der jævnligt bliver hængt dokumentation en stjerne-stund op. Stjernen hænger så den er let at se når du er på vej ud af døren : Vores uddring den kommende tid er: At tilstræbe en grundlæggende konteksten, så alle børn kan trives i den, frem dagligt at ændre konteksten så den passer til det enkelte barnets uddringer. Udviklingsplaner: Vi arbejder pt med udviklingsplanerne som laves ud fra den kortlægning der blev lavet tidligere på året. Udviklingsplanerne ligger efter læreplanerne og er tsat udner udarbejdelse. Løbende er den pædagogiske plan under revidering

17 3.7 tilgangen til læreplanstemaer Vores tilgang til arbejdet med læreplanerne er, at det er via samspil og fællesskaber børnene udvikler de enkelte kompetencer i læreplanen. Vi har der en mængde aktiviteter, hvor alle uanset uddringer kan indgå i fællesskabet med de ressourcer de har. F.eks. gymnastik i hallen, sang/musik/rytmik, leg ude og inde, en tur ud i skoven eller til åen, kultur-tilbud og meget mere. Der er i løbet af året nedsat flere små grupper med børn, der har brug en fokuseret/differentieret indsats inden et eller flere af læreplanens temaer. Vores lille institution med mange små rum er perfekt indrettet til dette. Vi er bevidste om, at der kan være såvel dele som ulemper ved alene-tid specielt følsomme børn, som hurtigt bliver fyldt, men oplever at disse børn samler overskud til at tsætte dagen efter lidt tid alene eller sammen med en voksen. I det daglige ser vi voksne os selv som et vigtigt redskab i børnenes leg. Når vi er aktivt deltagende i legen har vi mulighed at større eller triangulere det barn ind, der af skellige årsager har svært ved selv at komme i gang eller at byde ind i legen.

18 4. læreplanstemaer TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER) Vision At det enkelte barn føler sig værdifuld. 1. At hvert enkelt barn bliver set og mødt med anerkendelse 2. At hvert enkelt barn tør tage initiativer Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Begge disse to læringsmål er vigtige at barnet kan føle sig værdifuld, have et godt selvværd og turde indgå i relation med andre børn og voksne. At vi siger godmorgen til hvert enkelt barn med navns nævnelse og tydeligt blik. At vi viser interesse det enkelte barn og de ting, der betyder noget barnet, og justerer os i hold til det. At vi benævner det barnet gør, tænker og det barnet har opmærksomhed mod At give mulighed at barnet er noget specielt i et meningsfuldt fællesskab. At det enkelte barn tager flere initiativer. At det enkelte barn bliver set af flere børn, får venner At det enkelte barn får flere sejre / små succeser At den enkelte rykker ind mod midten i relationscirklen At vi løbende tager en videosekvens med på personalemødet, så vi sat trænes og udvikles i brugen. Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. At der planlægges tid til videoarbejdet i bindelse med ICDP og Marte Meo

19 TEMA SOCIALE KOMPETENCER At det enkelte barn ud fra eget udviklingsniveau og ressourcer bliver i stand til at indgå og deltage i et betydningsfuldt fællesskab. 1. At det enkelte barn oplever at være en del af et fællesskab. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Fællesskabet med et andet barn / voksen er meget vigtigt, di det er i relationen til andre at næsten al udvikling og læring sker. At vi deltager i og udvikler børns leg. At vi lytter til dem og lærer dem at lytte til hinanden At vi i legen inviterer andre børn ind, som måske har det svært At vi arbejder med Trin For Trin i grupper og med det enkelte barn At vi benævner /synliggør de ting det enkelte barn gør, derved at gøre det enkelte barn værdifuld. At vi italesætter mimik og kropssprog hos det enkelte barn At det enkelte barn bliver tydeligt og valgt af andre i legen. At de enkelte børn bliver bedre til at håndtere uenigheder At børnene er interesseret i hinanden At vi begynder at bruge Trin For Trin mere bevidst - også med de yngre børn At finde måder at dokumentere arbejdet på At der i samarbejde med ny leder findes tid til at arbejde med dokumentation Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

20 TEMA SPROG At det enkelte barn kan udtrykke sig sprogligt (også nonverbalt) i et fællesskab, således at det enkelte barn bliver stået og respekteret. 1. At det enkelte barn har lyst til selv at kommunikere ved at tale og tælle eller udtrykke sig nonverbalt. 2. At set enkelte barn bliver i stand til at indgå i relation til andre Sproget er en vigtig del af børnenes udvikling og de sproglige kompetencer styrkes især i tætte og nære relationer med andre børn og voksne. At vi har en tæt dialog med talepædagog vedr. tale- og sprogproblemer hos børn. At bruge rim og remser, historie og tælling understøttet af billeder og tegninger. At snakke med det enkelte barn om ting og oplevelser i dagligdagen. At synge sange med skellige rytmer. At det enkelte barn skal have mulighed at lytte og tælle. At vi voksne italesætter ord og handling. At vi hjælper det enkelte barn laver sine egne historier og sange At præsentere det enkelte barn tal og bogstaver. At lave barnets bog At lave månedens sang/rim som tegnes og hænges op At anvende dialogisk læsning med Læse Leg-materialet. At vi bruger de understøttende sprogstrategier. At vi hver dag synger hej god middag til samling. Alle ældre tilbydes sprogvurdering af deres barn. At børnene finder Barnets Bog og tæller om oplevelser At børnene leger med sproget. At børnene tæller om deres oplevelser og historier. At børnene leger og udtrykker sig sammen med børn, som har uddringer på det verbale område. Materialet Læse Leg er bestilt og skal bruges i små sproggrupper. At starte på Trin For Trin med de 4-årige. Sprogsprutten er ansvarlig midling af Læse Leg-materialet til hele personalet. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Pædagogisk Plan 2015 Børnehuset Petra

PÆDAGOGISK PLAN. Pædagogisk Plan 2015 Børnehuset Petra PÆDAGOGISK PLAN Pædagogisk Plan 2015 Børnehuset Petra Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. FORORD 2. H V O R F O R? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Børnehaven Sct.Georgs Gården

PÆDAGOGISK PLAN. Børnehaven Sct.Georgs Gården PÆDAGOGISK PLAN Børnehaven Sct.Georgs Gården Dagtilbudsområdet 2015 1 2 Indholdstegnelse 1. FORORD 2. H V O R F O R? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3 Dagtilbuddets profil

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave

PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave Dagtilbudsområdet Pædagogiskplan 2015 Dagpasningsområdet Indholdstegnelse 1. FORORD 2. HVORFOR? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse - vi vægter leg, idræt og bevægelse Dagtilbudsområdet 2013 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. Ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Dagpasningsområdet 2013

Dagpasningsområdet 2013 Dagpasningsområdet 2013 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag 6. Læringssyn Fælles læringssyn

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon

PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon PÆDAGOGISK PLAN Skriveskabelon Dagtilbudsområdet 2013 Velkommen til Asaa Børnehave Pædagogisk Plan 2013 Dagpasningsområdet Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017 Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2013-2016 3. Møllegården:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2016

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2016 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2016 Udarbejdet juni 2016 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid, empati,

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere