Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark"

Transkript

1 Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark. Målgruppen er kommuner, faglige organisationer, jobcentre og andre, som har interesse for udvikling og muligheder i de regionale arbejdsmarkeder omkring Udbetaling Danmarks kommende centre. Centrene etableres i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. Mål for Udbetaling Danmarks rekrutteringsstrategi Rekrutteringsstrategien understøtter målet om fortsat sikker drift af ydelsesområderne ved opstart af Udbetaling Danmark. Det er afgørende for at opnå en stabil drift, at tilstrækkeligt med kompetente medarbejderressourcer er til stede ved overdragelse af opgaverne fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Derudover understøtter rekrutteringsstrategien ATP s generelle HR- og rekrutteringsstrategi, som blandt andet sætter fokus på arbejdsglæde, mangfoldighed og mind set. Læs mere om ATP s generelle HR og rekrutteringsstrategi på atp.dk/job Bemanding og rekrutteringsbehov Ved opstart af Udbetaling Danmark rekrutterer ATP medarbejdere fra kommunerne efter Lov om virksomhedsoverdragelse. De medarbejdere, som ved overdragelsen arbejder med de omfattede ydelser, overdrages til ATP. ATP arbejder for at sikre, at flest mulige medarbejdere overflyttes fra kommunerne. Men en ukendt andel af de omfattede medarbejdere forventes at sige nej til at blive overført til ATP. Det resterende bemandingsbehov op til de årsværk, som det er aftalt at flytte til Udbetaling Danmark, udgøres af nyrekrutterede medarbejdere og i et mindre omfang af vikarer. Der anvendes omregningsfaktor 1,1 for forholdet mellem årsværk og antal medarbejdere. I bemandingen af centrene tages der højde for, at Udbetaling Danmark gradvist skal reducere antallet af årsværk fra cirka til cirka frem mod udgangen af De yderligere cirka 500 årsværk udfyldes i denne periode af medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger samt af et antal vikarer. Hermed undgår ATP at skulle afskedige medarbejdere, når antallet af årsværk skal være nedbragt til cirka med udgangen af 2014.

2 I indfasningsperioden vil der blive oprettet midlertidige filialer i Århus og Odense, som skal varetage dele af den tungere sagsbehandling og kommunekontakt. De midlertidige filialer bliver besat af overdragede medarbejdere fra kommunerne. Arbejdsopgaverne i filialerne vil efterhånden blive overført til de permanente centre, og medarbejderne vil få tilbud om at flytte med. Det forventes, at en del af disse medarbejdere ikke ønsker at flytte med på grund af øget transport mellem hjem og arbejde. Derfor vil en del af arbejdspladserne i filialerne skulle erstattes af nye medarbejdere. Det endelige rekrutteringsbehov er usikkert, idet antallet af overførte medarbejdere fra kommunerne ikke er fastlagt og kan ændre sig i løbet af forberedelsesfasen. ATP forventer dog at have et nogenlunde sikkert billede af rekrutteringsbehovet senest i marts Organisering og jobfunktioner i centrene De nye centre organiseres, så alle ydelsesområder er repræsenteret i alle centre, bortset fra Opkrævning og helhedsorienteret kontrol, som kun findes i Hillerød. Se figur nedenfor. Bemanding af centrene udgøres af kunderådgivere, ledere og et mindre antal stabsfunktioner, primært HR, økonomi og intern service. Langt den største medarbejdergruppe i centrene er kunderådgivere, men der vil også være behov for rekruttering til forskellige servicefunktioner, blandt andet fordi ATP etablerer egen kantine i centrene. Kunderådgivere ansættes i front- eller back-funktioner. Kunderådgiver/front varetager den direkte borgerkontakt pr. telefon eller mail samt ikke-tidskritisk sagsbehandling, mens kunderådgiver/back varetager kontakten til kommuner og løser tungere og mere tidskritiske sagsbehandlingsopgaver. Fordelingen mellem front- og backkunderådgivere er cirka 70/30, dog med variation mellem de enkelte ydelsesområder.

3 Jobprofil og kompetencer Kompetencekravet for kunderådgivere svarer nogenlunde til almene grundlæggende kompetencer inden for kontorområdet. Skemaet til højre viser en oversigt over funktioner i jobbet. For ansøgere til stillingen som kunderådgiver vil det være en fordel at kunne dokumentere kompetencer og erfaring inden for de nævnte områder. Udover kontorfaglige kompetencer efterspørger ATP også stærke personlige kompetencer. Personlige kompetencer kan vanskeligt defineres entydigt, men omfatter bl.a. evner til at samarbejde og kommunikere samt vilje til personlig og faglig udvikling. Uddannelse af nyansatte Rollen som kunderådgiver i ATP forudsætter en række specifikke kompetencer inden for blandt andet systemer og lovgivning. Gennem et uddannelsesforløb før opstart sikrer ATP, at alle nyansatte kandidater får de nødvendige kompetencer til at udføre sagsbehandling og rådgivning. Nye medarbejdere ansættes en måned før opstart for at gennemgå et omfattende uddannelsesforløb, hvor der er fokus på at kunne løfte opgaverne i forbindelse med opstart af Udbetaling Danmark. Også i den efterfølgende periode vil der være fokus på løbende uddannelse og kompetenceudvikling inden for ATP s uddannelsesprogram. Det er afgørende, at nyrekrutterede medarbejdere har tilstrækkelige almene forudsætninger og den nødvendige motivation for at gennemføre det omfattende uddannelsesprogram. Rekrutteringsproces og kandidatudvælgelse Rekruttering til de nye centre gennemføres i bølger i passende intervaller forud for opsart af de enkelte sagsområder. En overordnet tidsplan for rekrutteringsprocessen er vist nedenfor.

4 Rekruttering af kunderådgivere sker i tre bølger i forbindelse med opstart, hvor den største indsats vil ligge i 3. bølge op til opstart af pension og boligstøtte. Et vigtigt redskab i rekrutteringsprocessen er ATP s emnebank og online rekrutteringssystem, som vil blive brugt til at samle og screene kandidater. Alle interesserede kandidater bliver bedt om at indtaste cvoplysninger mv. Mange interesserede kandidater har allerede lagt deres informationer i ATP s emnebank. Hvad kan kommunerne gøre? For kommuner som ønsker det, vil det være muligt at gøre en målrettet indsats for at kvalificere ledige til at søge ubesatte stillinger som kunderådgiver. ATP rådgiver gerne ved tilrettelæggelse af en sådan indsats. Kommunens tiltag kan for eksempel omfatte: Opkvalificeringsforløb i samarbejde med handelsskoler m.fl. Job med løntilskud i kommunen med opgaver inden for de omfattede sagsområder Virksomhedspraktik med henblik på afklaring af kompetencer og ønsker Ved rekruttering til de nye Udbetaling Danmark-centre vil alle kandidater blive vurderet på lige vilkår. ATP gør en omfattende indsats for ansatte med særlige behov, for eksempel ansatte i flexjob mv., men i forbindelse med opstart af Udbetaling Danmark vil der være færre ressourcer end normalt til indslusning af ansatte med særlige behov. Se også afsnittet om mangfoldighed nedenfor. Mangfoldighed I ATP mener vi, at arbejdsmiljøet styrkes gennem mangfoldighed. Vi tror på, at mangfoldighed gør arbejdsmiljøet mere dynamisk, levende og inspirerende til gavn for medarbejdere og borgere. ATP ønsker en mangfoldig sammensætning af medarbejdere på alle områder, og vi arbejder med konkrete mål for mangfoldighed inden for køn, alder og etnisk oprindelse. ATP s konkrete mål for mangfoldighed er gengivet i skemaet.

5 ATP s sociale ansvar ATP arbejder bevidst med at udfylde virksomhedens sociale ansvar. ATP bidrager til at fastholde personer i arbejde, selvom de af den ene eller anden årsag ikke har den fulde arbejdsevne. Det forventes også, at ledere og medarbejdere løbende overvejer, om der er arbejdsopgaver, der kan løses, hvis der skabes et særligt job, det vil sige et job, hvor der ikke ansættes på normale vilkår. Det udelukker dog ikke, at personer med fx psykiske eller fysiske udfordringer kan ansættes på almindelige vilkår. ATP vil i sådanne situationer tilrettelægge individuelle forløb. På ATP s adresse i Hillerød findes en særlig afdeling, som har til formål at integrere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. På den måde sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på de særlig behov, som denne gruppe medarbejdere har. Siden begyndelsen af 2010 har afdelingen haft fokus på integration af udsatte kvinder med anden etnisk baggrund, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Afdelingen er oprettet i samarbejde med Hillerød Kommune og projektet Fra Udsat til Ansat under Servicestyrelsen. I de øvrige Udbetaling Danmark-centre ønsker ATP at iværksætte lignende tiltag for udsatte grupper eller andre med særlige behov. Dette vil ske i tæt samarbejde med lokale kommuner og ud fra de særlige behov, der gør sig gældende i lokalområdet. Disse aktiviteter vil blive igangsat, når Udbetaling Danmark efter den umiddelbare opstartfase er i stabil drift. Hvis man ønsker job i Udbetaling Danmark ATP modtager løbende henvendelse fra kandidater, som ønsker at søge job i de nye Udbetaling Danmark-centre. Alle kandidater til de ubesatte stillinger bliver bedt om at anvende vores emnebank på atp.dk, hvor man kan registrere cv-oplysninger, jobønsker mv. De kandidater, som er registreret i vores emnebank, vil systematisk indgå i rekrutteringsprocessen, når ATP skal i gang med at ansætte de mange nye medarbejdere til Udbetaling Danmark. ATP holder alle registrerede kandidater orienteret om vores rekrutteringsproces. Desuden opfordrer vi interesserede kandidater til løbende at holde sig informeret om Udbetaling Danmark på udbetalingdanmark.dk.

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere