IT strategi Dansk Firmaidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 IT strategi Dansk Firmaidrætsforbund Revision Dato: 18. juni 2009 Udarbejdet af IT- og økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert år i forbindelse med budgetlægningen i juni måned. Forhold vedr. forbundskontoret og indkøb høres i ledergruppen. Forhold vedr. foreninger og kredse høres i kommunikationsudvalget Udviklingsmål godkendes i forbindelse med budgetbehandlingen. Den øvrige strategi træder i kraft efter høring ved hhv. ledrgruppen, kommunikationsudvalg og styrelsen. Strategien er endelig godkendt af styrelsen 20 juni 2009 med følgende bemærkning: Styrelsen pointerer at økonomien sætter hastigheden, hvormed strategien kan udføres.

2 Indholdsfortegnelse 1. IT-strategi Vision Mission Udviklings mål SuperNova Hjemmesidesystem getonline til foreninger og kredse (CMS) Administrativ platform til forbundskontoret Udvikling af forbundets hjemmeside Serverdimensionering Serverdrift PC vedligehold Udviklings mål SuperNova Hjemmesidesystem getonline til foreninger (CMS) Administrativ platform til forbundskontoret Udvikling af forbundets hjemmeside Serverdrift Opgraderinger af medarbejdernes arbejdsstationer Udviklings mål SuperNovaOnline Hjemmesidesystem getonline til foreninger (CMS) Administrativ platform til forbundskontoret Serverudskiftning Og der vurderes nærmere vedr. SuperNovaOnline -servere Udvikling af forbundets hjemmeside Supervisornetværk IT - Serviceramme Foreninger og kredse Den centrale ledelse Medarbejdere på forbundskontoret IT-Indkøb Indhentning af priser/tilbud Krav til hardwareleverandør Total leverandør Minimums konfiguration Levetidsforlængelse gennem nedarvning...9 2

3 1. IT-strategi IT-strategien udtrykker de overordnede mål og retningslinier for IT-området i Dansk Firmaidrætsforbund. Strategien udtrykker specifikt de udviklingsmål som er planlagt i indeværende år, samt de mål der sigtes imod i de kommende år, så forbundet som helhed kan følge med i den linje der lægges. De kommende års mål tages op til overvejelse hvert andet år i forbindelse med budgettering, og jo længere der kigges frem, jo mere skal målene betragtes som spekulative. Strategien omfatter udvikling, support, service og indkøb inden for følgende områder: Administrationsprogrammet SuperNovaOnline til foreninger og Den centrale ledelse (CL) getonline hjemmesidesystem til foreninger Supervisornetværk indenfor IT-området Kontorapplikationer og hardware til CL Kontorapplikationer, og hardware til medarbejdere i forbundet. Servere, netværk og Internetapplikationer til drift af forbundets forretningsrutiner Strategien er et styringsredskab, som udarbejdes af forbundets It og økonomiafdeling, i høringssamarbejde med kommunikationsudvalget og ledergruppen. Strategiens mål godkendes i forbindelse med den almindelige budgetprocedure Vision Visionen på IT-området er at skabe et teknologisk fundament, som understøtter og fremmer forbundets kommunikation og forretningsudvikling Mission Missionen på IT-området er, politisk at skabe rammer for, at foreninger og forbund tilbydes sammenhængende administrative værktøjer, som kan fremme god kommunikation og genbrug af data. Dansk Firmaidrætsforbund understøtter ikke alle IT-behov, men udvælger områder, som efterspørges bredt, og som giver Firmaidrætten en forretningsmæssig fordel som helhed. 3

4 Udviklingsmål I dette afsnit er udviklingsmålene beskrevet i kort form for at give et overblik. Hvert udviklings mål vil inden igangsættelse, blive nærmere beskrevet, og omfanget af beskrivelsen afhænger af målets kompleksitet, samt kommunikative hensyn til omverdenen Udviklings mål SuperNova SuperNova vedligeholdes i forhold til mindre brugerønsker og evt. fundne uhensigtsmæssigheder. Derudover tilpasses programmet i forhold til evt. lovændringer, eller udefra kommende påvirkninger. Kurser i SuperNova afholdes efter behov. Samtidig udvikles en ny SuperNovaløsning fremover kaldt SuperNovaOnline, som afvikles på en central server. Se mere om dette projekt på Konkret udføres følgende i 2009 Portering af SuperNova til den nye løsning. Herunder test og review. Beslutning om, og implementering af, bookingmodul Udvikling og beslutning af logonmodel Hvem har rettighed til hvad? Udvikling af kurser Planlægning af implementering Planlægning af integration til getonline og andre hjemmesider. Dimensionering af servere, sikkerhed og backupsystem Beslutning af licensieringsmodel, herunder abonnentspriser Hjemmesidesystem getonline til foreninger og kredse (CMS). Der tilbydes fortsat et brugervenligt hjemmesidesystem til alle foreninger og kredse. Målet er at hjælpe foreninger, der ikke har en hjemmeside, dernæst alle foreninger, som kan se en fordel i at bruge et fælles system med support fra Firmaidrættens supervisornetværk. I 2009 undersøges og planlægges en integration med det nye SuperNovaOnline, således at der, i et nærmere defineret omfang, kan integreres tilmeldinger fra getonline til SuperNovaOnline, samt en mulighed for at vise resultater fra SuperNovaOnline på foreningens hjemmeside Administrativ platform til forbundskontoret I 2007 blev der implementeret en ny platform til håndtering af administrative opgaver på kontoret. I 2008 blev denne koblet sammen med Internettet i en minimalistisk løsning. I 2009 forbedres Internet integrationen til det administrative system og dette vil fortsætte i 2010 og 2011 på en nyindkøbt Internetplatform. I dette forløb vil brugeren blive sat endnu mere i centrum, således at der er fokus på brugervenlighed kombineret med optimering af forretningsgange hvor dette er muligt. Konkret udføres følgende i 2009 Udvikling og implementering af en administrationsside til foreningen Forbedring af holdtilmeldinger f.eks. DM. Review på Min side med henblik på at gøre administration og tilmeldingerne mere intuitive. 4

5 Udvikling af forbundets hjemmeside I forbindelse med udvikling af forbundets hjemmeside, flyttes indhold og applikationer til en ny Open Source CMS-platform som hedder Umbraco. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med kommunikationsudvalget og kommunikationsafdelingen Serverdimensionering Da Firmaidrættens servere efterhånden har nogle år på bagen, og der i 2008 og 2009 har været nogle uheldige nedbrud, planlægges der med en gennemgribende serverudskiftning. Der ses på et virtualiseret servermiljø, hvor serverne deler resurserne, og hvor en server kan tage over hvis en anden bryder ned. Investeringen planlægges ud fra, at følgende fordele kan opnås. Besparelse på strøm og køling ca. kr pr. år, Bedre hastighed på Internetapplikationer og Interne systemer Bedre driftssikkerhed, som findes vigtig i takt med at Internettet bliver forbundets primære medie. Desuden er forbundets medarbejdere afhængige af at serverne kører, og det samme bliver foreningerne, når også SuperNovaOnline skal afvikles på forbundets servere. Denne investering på ca. ½ mill. kan udskydes til senest Serverdrift I 2009 er backup lagt ud til en samarbejdspartner, som samtidig også deltager i den videnstunge del af servervedligeholdelsen. Dette forhold evalueres, og der indhentes flere tilbud på dette med henblik på at finde den mest optimale løsning når serverparken skiftes senest i PC vedligehold Med udvidelsen af 10 firmaidrætssælgere har forbundet ca. 35 bærbare pc.ere med VPNopkobling til forbundets netværk. Der arbejdes på at optimere installationsrutiner og backup for disse externe arbejdsstationer Derudover arbejdes der på at systematisere installations- og vedligeholdelsesrutiner ved bærbare pc.ere ved CL og forbundets øvrige stationære pcere, herunder udlåns- og licensregistrering. Alt i alt har forbundet ca. 90 pc ere som vedligeholdes fra forbundskontoret Udviklings mål SuperNova SuperNova version 3.10 udfases i 2010, og i stedet tilbydes foreninger den nye SuperNovaOnline, som kører på en central server. Se mere om dette projekt på Implementering af SuperNovaOnline vil samtidig medføre at der kan tilbydes Office til alle brugerne på den centrale platform, som tilgås ved hjælp af Citrix. På den centrale server vil alle brugerne have et drev, hvor brugeren kan gemme sine data, som der også tages back up af. Prisen for SuperNovaOnline, Office og databackup besluttes af Kommunikationsudvalget i

6 Under implementeringen i 2010 skal der udvikles og gennemføres en række kurser for administratorer og brugere af de enkelte moduler i SuperNovaOnline Hjemmesidesystem getonline til foreninger (CMS). Der tilbydes fortsat et brugervenligt hjemmesidesystem til alle foreninger. Målet er at hjælpe foreninger, der ikke har en hjemmeside, dernæst alle foreninger, og øvrige behov for decentrale hjemmesideløsninger, og som kan se en fordel i at bruge et fælles system med support fra Firmaidrættens supervisornetværk. I 2010 udvikles integration med SuperNovaOnline, således at der i et nærmere defineret omfang kan integreres tilmeldinger fra getonline til SuperNovaOnline, samt en mulighed for at vise resultater fra SuperNovaOnline direkte på foreningens hjemmeside. Derudover vurderes og udvikles designet i forhold til forbundets nye hjemmeside Administrativ platform til forbundskontoret Fortsat udvikling af Internet applikationer, med fokus på brugervenlighed og forretningsoptimering. Herunder: Tilmelding til DM-stævner Tilmelding til Festival 2010 Tilmelding til kurser og andre arrangementer Et modul til reservation og fakturering af rekvisitter Udvikling af forbundets hjemmeside I 2010 kører forbundets hjemmeside på Umbraco - platformen. Og der vil både blive behov for at udvikle nye Internetapplikationer i takt med forbundets udvikling, og der vil ske et løbende løft til.net platformen af de nuværende applikationer som skal bruges fremadrettet. Her kan f.eks. nævnes Medlemsindberetning DM-administration Andre applikationer som Internetskydning, mailmotion mv. Diverse brugervenlige lister, søgninger mv. Intranet Serverdrift Serverdriften optimeres i samarbejde med ekstern partner, som bliver ansvarlig for den videnstunge del af driften samt backup. Derudover automatiseres installationsrutiner og licensregistrering yderligere Opgraderinger af medarbejdernes arbejdsstationer Opgradering af kontorets pc.ere som følger. Nye bærbare til konsulenter og ledere ca. 30 stk. Opgradering af styresystem fra XP til Windows 7??. Ca. 50 stk. Opgradering af Officepakker fra Office 2003 til nyeste Herunder personaleuddannelse. 6

7 1.5. Udviklings mål SuperNovaOnline SuperNova version 3.10 udfases i 2010, og i stedet tilbydes foreninger den nye SuperNovaOnline, som kører på en central server. Se mere om dette projekt på I starten af 2011 kobles de sidste foreninger på den nye løsning, da den gamle SuperNova ikke længere kan anvendes. Der forsættes med uddannelse, udvikling og brugeroptimering efter indkomne forslag Hjemmesidesystem getonline til foreninger (CMS). Der tilbydes fortsat et brugervenligt hjemmesidesystem til alle foreninger og kredse. Målet er at hjælpe foreninger, der ikke har en hjemmeside, dernæst alle foreninger og kredse, som kan se en fordel i at bruge et fælles system med support fra Firmaidrættens supervisornetværk. I 2011 fortsættes med udvikling og optimering af integration med SuperNovaOnline Administrativ platform til forbundskontoret I 2011 anbefales en opgradering af CRM til version 5.0 Og måske en opgradering af Axapta hvis det vurderes at fordele vil stå mål med investering. Derudover fortsættes med udvikling af platformen med henblik på optimering af forretningsrutiner og brugervenlighed Serverudskiftning Og der vurderes nærmere vedr. SuperNovaOnline -servere. Da Firmaidrættens servere efterhånden har nogle år på bagen, og der i 2008 og 2009 har været nogle uheldige nedbrud, planlægges der med en gennemgribende serverudskiftning. Anbefalingen er et virtualiseret servermiljø, hvor serverne deler resurserne, og hvor en server kan tage over hvis en anden bryder ned. Der undersøges samtidig mulighed for en ekstra linje, så vi er sikret mod kabelbrud. Med dette tiltag vil følgende fordele kunne opnås. Besparelse på strøm og køling ca. kr pr. år, hvis nye SuperNovaOnline servere medregnes. Bedre hastighed på Internetapplikationer og Interne systemer Bedre driftssikkerhed, som findes vigtig i takt med at Internettet bliver forbundets primære medie. Desuden er forbundets medarbejdere afhængige af at serverne kører, og det samme bliver foreningerne, hvis også SuperNovaOnline skal afvikles på forbundets servere. Denne investering på ca. ½ mill. kan udskydes til senest 2011 Konsekvensen ved udsættelsen er at vi ikke opnår ovenstående fordele, samt at der separat skal investeres i 3 mindre servere til drift af SuperNovaOnline Udvikling af forbundets hjemmeside I 2011 kører forbundets hjemmeside på Umbraco Og der fortsættes med udvikle nye Internetapplikationer i takt med forbundets udvikling, samt arbejdet med løbende at løfte gamle applikationer til.net platformen hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 7

8 2. Supervisornetværk I Firmaidrætten ser vi Supervisornetværk som en strategisk ressource, som indgår i vurderingen af om et udviklingsmål, kan igangsættes på ressourcemæssig forsvarlig vis, og at den ønskede kvalitet kan opnås. Supervisornetværk kan betragtes som en forlængelse af IT- og økonomiafdelingen, og tager over på supportopgaver, test og fungerer i det hele taget som videns personer, der kan bidrage til produktudvikling. Der tilstræbes at oprette supervisornetværk, for de specialprogrammer som udvikles og tilbydes Firmaidrættens frivillige ledere. Supervisornetværket har til formål at understøtte Firmaidrættens frivillige ledere med undervisning, support og fremføre evt. forbedringsforslag på brugernes vegne. Gruppen er samtidig sparringspartner vedrørende test og dokumentation for kommunikationsafdelingen, som varetager den daglige drift. Siden 1996 har der eksisteret et supervisor netværk indenfor SuperNova-området, som benævnes SuperNova supervisor gruppen. I 2006 blev der oprettet et CMS supervisor netværk. Se mere om supervisornetværk på 3. IT - Serviceramme 3.1. Foreninger og kredse E-post ansvarlige, formand og kasserer i foreninger og kredse serviceres som følger: Support til Rådgivning i forbindelse med indkøb af hardware og software Lettere support til standardsoftware o MS Officepakken o Windows o Symantec antivirus o Outlook express o Foreningsprogrammet SuperNovaOnline supporteres inden for finans, firmamedlem og idræt. Supporten fås primært ved henvendelse til SuperNova supervisorgruppen. o Applikationer på Firmaidrættens hjemmeside o Foreningernes CMS-løsning supporteres primært ved henvendelse til CMS- Supervisorgruppen. Derudover ydes lettere support på hardware (PC og printer) som er indkøbt af, eller anbefalet af Dansk Firmaidrætsforbund Den centrale ledelse Support til Indkøb af hardware og software iht. retningslinier Support på standard software og hardware indkøbt af Dansk Firmaidrætsforbund Foreningsprogrammet SuperNovaOnline supporteres inden for finans, firma-medlem og idræt. Supporten fås primært ved henvendelse til SuperNova supervisorgruppen. Firmaidrættens hjemmeside 3.3. Medarbejdere på forbundskontoret Alle installationer er autoriseret af Dansk Firmaidrætsforbund og supporteres. 8

9 4. IT-Indkøb 4.1. Indhentning af priser/tilbud. Dansk Firmaidrætsforbund er underlagt rigsrevisionens krav om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Dette efterleves på en, eller flere af følgende måder. Indhentning af tilbud fra flere leverandører. Prissammenligning via Internet. Indkøb på SKI rammeaftale Forhandling med leverandører Krav til hardwareleverandør Leverandører som er tilsluttet SKI rammeaftale foretrækkes. Forventning om at leverandør har volumen til at være på markedet ud i fremtiden, således at levering af support og reservedele ikke på et senere tidspunkt kan blive et problem. Kan levere en serviceaftale så uforudsete udgifter i videst mulig omfang undgås Landsdækkende service, da Firmaidrætten har brugere i hele landet er det hensigtsmæssigt med en leverandør som kan servicere i hele landet, bl.a. for at mindske nedetid (medarbejdere mv. som ikke kan arbejde) og forsendelse af PC er frem og tilbage Total leverandør Hvor det ikke strider mod rigsrevisionens krav, forsøges så vidt muligt at vælge en leverandør som kan levere en totalløsning indenfor hardware af følgende grunde. Driften kan optimeres i IT afdelingen med en ensartet hardware og softwareplatform. En stor del af supporten sker pr. telefon, og det er derfor nødvendigt med et indgående produktkendskab, som bedst opnås ved at indskrænke antallet af modeller og mærker. Ensartethed giver den fordel at der kan udtages reservedele fra havareret udstyr, som efterfølgende kan genanvendes i andet udstyr Minimums konfiguration Som standard indkøbes både bærbare og stationære løsninger ud fra et minimumskrav om at skulle kunne afvikle og anvende: Seneste version af Microsoft Office pakken Seneste version af Microsofts desktop operativsystem Kendt teknologi, som vurderes formålstjenstligt. Herunder netværk samt eksterne enheder på indkøbstidspunktet. Specielt for printere, er det vigtigt at de dels er driftsikre men også at de har et fornuftigt tonerforbrug i forhold til anskaffelsesprisen Levetidsforlængelse gennem nedarvning Dansk Firmaidrætsforbund har en nedarvningspolitik, som medfører at levetiden på hardware kan forlænges med op til tre år, mod at der altid købes ind til de personer, som har det største behov, og derefter lader deres hardware nedarve til personer med et mindre behov. Behovet vurderes ud fra 2 hovedprincipper, hvor følgende brugere pr. definition har det største behov. 9

10 1. Den bedste PC skal benyttes af den bruger som arbejdsmæssigt har det største hardwarebehov for at kunne udføre sine opgaver. F.eks. DTP og IT-medarbejdere. 2. Dernæst tilgodeses brugere der anvender hardwaren i flest timer pr. dag. Behovet vurderes fra gang til gang af Dansk Firmaidrætsforbund s IT-medarbejder efter dialog med brugeren og afdelingslederen for It- og økonomiafdelingen. Maskinerne bestykkes med en standardkonfiguration som består af: MS. Windows MS. Office standard eller professionel efter behovsvurdering. Symantec antivirus SuperNova (tilkøb) - Udgår i takt med at SuperNovaOnline implementeres i 2010 Fra 2010 Citrix For medarbejdere: Clienter i forhold til arbejdsområde Som hovedregel anvendes den software version, som er aktuel på købstidspunktet. Valg af bærbar eller stationær løsning Til medarbejder med arbejdsopgaver uden for forbundskontoret vælges bærbar løsning. Til medarbejdere der udelukkende har arbejdsopgaver på forbundskontoret vælges stationær løsning. Såfremt disse medarbejdere i enkelte tilfælde skulle have behov for en bærbar pc, kan bærbar pc reserveres i It-og økonomiafdelingen /LBA 10

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund IT-strategi 2012-2013 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2012-2 Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift.

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift. og kravspecifikation Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift. INDHOLD GENERELT... 3 DEFINITIONER... 3 NUVÆRENDE SETUP... 4 OVERORDNEDE KRAV...

Læs mere

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725 Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Cloud kalkulator

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015

IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015 Bilag 3-7 IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN 16. marts 2015 VALCON A /S. MANAGEMENT CONSULTANTS. CHRISTIANSHUSVEJ 187. DK 2970 HØRSHOLM. TEL +45 4580 2037. WWW.VALCON.DK INDLEDNING Hjerteforeningen arbejder

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

http://digitaliser.dk/resource/559023

http://digitaliser.dk/resource/559023 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens hjemmeside: http://digitaliser.dk/resource/559023 Telefon: 3545 0000

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere