IT-strategi Dansk Firmaidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 IT-strategi Dansk Firmaidrætsforbund Revision Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse med budgetlægningen i juni måned. Forhold vedr. forbundskontoret og indkøb høres i ledergruppen. Forhold vedr. foreninger høres i Kommunikationsudvalget. Udviklingsmål godkendes i forbindelse med budgetbehandlingen. Den øvrige strategi træder i kraft efter høring ved hhv. ledergruppen, Kommunikationsudvalg og Styrelsen. Strategien er endelig godkendt af Styrelsen den 27 august 2011 uden yderligere bemærkninger.

2 Indholdsfortegnelse 1. IT-strategi Vision Mission Afgrænsning Udviklingsmål SuperNovaONLINE Hjemmesidesystem getonline til foreninger og kredse (CMS) Administrativ platform på forbundskontoret Forbundets hjemmeside PC vedligehold Supervisornetværk IT-serviceramme Foreninger og kredse Den centrale ledelse Medarbejdere på forbundskontoret IT-indkøb Indhentning af priser/tilbud Krav til hardwareleverandør Total leverandør Minimumskonfiguration Levetidsforlængelse gennem nedarvning Kernekompetencer Referencer

3 1. IT-strategi IT-strategien udtrykker de overordnede mål og retningslinjer for IT-området i Dansk Firmaidrætsforbund. Strategien udtrykker de udviklingsmål, som er planlagt i perioden 2012 til 2013, så forbundet som helhed kan følge med i den linje, der er lagt. De kommende års mål tages op til overvejelse hvert andet år i forbindelse med budgettering, og jo længere der kigges frem, jo mere skal målene betragtes som spekulative. Strategien omfatter udvikling, support, service og indkøb inden for følgende områder: Administrationsprogrammet SuperNovaONLINE til foreninger og Den centrale ledelse (CL) getonline hjemmesidesystem til foreninger Supervisornetværk indenfor IT-området Kontorapplikationer og hardware til CL Kontorapplikationer, og hardware til medarbejdere i forbundet Kontorets administrative system og internetapplikationer. Strategien er et styringsredskab, som udarbejdes af forbundets It- og økonomiafdeling, i høringssamarbejde med Kommunikationsudvalget og ledergruppen. Strategiens mål godkendes i forbindelse med den almindelige budgetprocedure Vision Visionen på IT-området er at skabe et teknologisk fundament, som understøtter og fremmer forbundets kommunikation og forretningsudvikling Mission Missionen på IT-området er, politisk at skabe rammer for, at foreninger og forbund tilbydes sammenhængende administrative værktøjer, som kan fremme god kommunikation og genbrug af data Afgrænsning Dansk Firmaidrætsforbund understøtter ikke alle IT-behov, men udvælger områder, som efterspørges bredt, og som giver Firmaidrætten en forretningsmæssig og kommunikativ fordel som helhed. 3

4 2. Udviklingsmål I dette afsnit er udviklingsmålene beskrevet i kort form for at give et overblik. Hvert udviklingsmål vil inden igangsættelse, blive nærmere beskrevet, og omfanget af beskrivelsen afhænger af målets kompleksitet samt kommunikative hensyn til omverdenen SuperNovaONLINE SuperNovaONLINE er Firmaidrættens administrative system til foreninger, og som tilbydes alle foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. Programmet håndterer finans, medlemsregistrering og stævneplanlægning i 12 forskellige idrætter. Programmet vedligeholdes i forhold til mindre brugerønsker og evt. fundne uhensigtsmæssigheder. Derudover tilpasses programmet i forhold til evt. lovændringer eller udefrakommende påvirkninger. Kurser i SuperNovaONLINE udvikles og afholdes efter behov. Følgende mål er opsat i foreninger bruger programmet, som deres primære administrative program Løbende forbedringer ved løsning af opgaver som indberettes i opgavesystemet. i skrivende stund ligger der ca. 40 ønsker i opgavesystemet. Videreudvikling af integration til getonline og Fra SuperNovaONLINE leveres kampplaner og resultatlister til getonline Fra getonline leveres tilmeldings- og betalingsdata til SuperNovaONLINE. Udvikling af turneringsformen Stigesystem, som anvendes i Petanque, og som sikkert også kan være interessant for andre idrætter. Udvikle koncept i samarbejde med IM, der sikrer at stævneplanlæggeren og evt. hjælpere er opdateret i programmets funktioner, og behersker betjening af programmet. Udvikling af kursuskonceptet, så der rammes en bredere målgruppe. En overordnet gennemgang af idrætsmoduler med henblik på at gøre dem nemmere at lære og betjene. Undersøge om der er andre fælles ønsker til anvendelse af Citrix platformen Hjemmesidesystem getonline til foreninger og kredse (CMS) Der tilbydes fortsat et brugervenligt hjemmesidesystem til alle foreninger og kredse. Målet er at hjælpe foreninger, der ikke har en hjemmeside, dernæst alle foreninger, som kan se en fordel i at bruge et fælles system, som integrerer til SuperNovaONLINE og Systemet sælges af firmaet getonline, som i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund udvikler og supporterer en speciel løsning der er tilpasset Firmaidrættens behov. Fortsat udvikling af tilmeldings- og betalingskoncept 4

5 Fortsat udvikling af design og integration til SuperNovaONLINE og Udvikling af Apps til smartphones, hvor det giver mening Oprettelse af en supervisorgruppe der drøfter tekniske udfordringer vedr. getonline og samt supporterer og underviser. Startende med udarbejdelse af kommissorium Administrativ platform på forbundskontoret Forbundets administrative system er centreret om en CRM-løsning fra Microsoft. I denne applikation er alle forbundets kontakter, relationer, kurser, stævner og meget andet registreret. CRM-løsningen integrerer direkte med økonomisystemet samt en række internetapplikationer på som f.eks. tilmeldinger, adresser på foreningernes kontaktpersoner og den frivillige i den centrale ledelse. Denne sammenhæng er ført videre ud i getonline, som via også kan vise adresser, og arrangementer lokalt. Afslutte opgradering af CRM-systemet til version Udvikling af produkthjemmeside til Bike&RUN inkl. tilmelding, og dataudvekslingsfunktion til tidtagningsfirma. Implementering af EAN modul til fakturering til offentlige virksomheder fra forbundets systemer. Et sådant modul vil forventeligt være hjem efter 1 år, da forbundet skal overtage fakturering af kampagner fra E-Opinion, som styrer forbundets sundhedskampagner. Udvikling af modul til at importere faktureringsgrundlag fra E-opinion (kampagnesystemet) til Firmaidrættens CRM og Axapta, med henblik på at firmaidrætten får oprettet alle holdkaptajner i CRM, og foretager selve faktureringen. Udvikling af webshop, så den virker som en integreret del af siden og evt. tilknyttede produkthjemmesider. Herunder en vurdering af om rekvisitter kan bookes med denne funktion. Foreningens side, forbedres, så foreningsadministratoren selv kan oprette nye medlemmer på siden, og kan tilmelde/afmelde blade til flere ad gangen ved hjælp af en hurtig afkrydsningsfunktion. Udvikling af et simpelt ferie/sygefraværsmodul i CRM til administration af fravær i forbundet. Opgradering af kontoret økonomisystem fra Microsoft Dynamic Axapta 4 til Axapta Forbundets hjemmeside Forbundets hjemmeside styres indholdsmæssigt af Kommunikationsstrategien, og de mål der er opstillet i denne. Men da hjemmesiden også er baseret på en lang række dataudtræk, fra de administrative systemer, og samtidig kræver forskellige applikationer til at vise og administrere indholdet, er det også relevant at nævne hjemmesiden i IT-strategien. 5

6 Fokus på at sætte brugeren endnu mere i centrum, gennem konstant udvikling af brugervenligheden, og samspillet med de bagvedliggende administrative systemer Fortsat løft af applikationer til.net hvor det vurderes hensigtsmæssigt Udvikling af Apps til smartphones hvor det efterspørges og giver en kommunikativ fordel PC vedligehold Alt i alt har forbundet ca. 90 pc er som vedligeholdes fra forbundskontoret. Der arbejdes på at systematisere installations- og vedligeholdelsesrutiner herunder udlåns- og licensregistrering. Licensewatch ( et program der melder licenser ind til forbundskontoret) installeres på alle maskiner. I 2013 indkøbes 15 bærbare pc.ere til udskiftning af de ældste maskiner ved den centrale ledelse. 3. Supervisornetværk I Firmaidrætten ser vi supervisornetværk som en strategisk ressource, som indgår i vurderingen af, om et udviklingsmål kan igangsættes på ressourcemæssig forsvarlig vis, og at den ønskede kvalitet kan opnås. Supervisornetværk kan betragtes som en forlængelse af IT- og Økonomiafdelingen, og tager over på supportopgaver og test og fungerer i det hele taget som videns personer, der kan bidrage til produktudvikling. Der tilstræbes at oprette supervisornetværk for de specialprogrammer, som udvikles og tilbydes ffirmaidrættens frivillige ledere. Supervisornetværket har til formål at understøtte Firmaidrættens frivillige ledere med undervisning, support og fremføre evt. forbedringsforslag på brugernes vegne. Gruppen er samtidig sparringspartner vedrørende test og dokumentation for IT- og økonomiafdelingen og Kommunikationsafdelingen, som varetager den daglige drift. Siden 1996 har der eksisteret et supervisornetværk indenfor SuperNova-området, som benævnes SuperNovaONLINE supervisorgruppen. I 2006 blev der oprettet et CMS-supervisornetværk. Se mere om supervisornetværk på Der opretholdes tæt kontakt til supervisorerne gennem 2 3 årlige møder, hvor supervisorerne ajourføres med udvikling der er foregået, og den næste periodes udvikling drøftes. Der oprettes en mindre gruppe til at drøfte og aftale de tekniske udfordringer der opstår i relation til getonline og 6

7 4. IT-serviceramme 4.1. Foreninger og kredse E-postansvarlige, formænd og kasserere i foreninger serviceres som følger: Support til Rådgivning i forbindelse med indkøb af hardware og software Lettere support til standardsoftware o MS Officepakken o Windows o Symantec antivirus o Outlook express o Foreningsprogrammet SuperNovaONLINE supporteres indenfor finans, firmamedlem og idræt. Supporten fås primært ved henvendelse til SuperNovaONLINE-supervisorgruppen. o Applikationer på Firmaidrættens hjemmeside o Foreningernes CMS-løsning getonline supporteres primært ved henvendelse til CMS-supervisorgruppen. Derudover ydes lettere support på hardware (PC og printer), som er indkøbt af eller anbefalet af Dansk Firmaidrætsforbund Den centrale ledelse Support til Indkøb af hardware og software iht. retningslinjer Support på standard software og hardware indkøbt af Dansk Firmaidrætsforbund Foreningsprogrammet SuperNovaONLINE supporteres indenfor finans, firma-medlem og idræt. Supporten fås primært ved henvendelse til SuperNovaONLINE-supervisorgruppen Firmaidrættens hjemmeside Medarbejdere på forbundskontoret Alle installationer er autoriseret af Dansk Firmaidrætsforbund og supporteres. 5. IT-indkøb 5.1. Indhentning af priser/tilbud Dansk Firmaidrætsforbund er underlagt rigsrevisionens krav om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Dette efterleves på en eller flere af følgende måder: Indhentning af tilbud fra flere leverandører Prissammenligning via internet Indkøb på SKI-rammeaftale Forhandling med leverandører Krav til hardwareleverandør Leverandører, som er tilsluttet SKI-rammeaftale foretrækkes 7

8 Forventning om at leverandør har volumen til at være på markedet ud i fremtiden, således at levering af support og reservedele ikke på et senere tidspunkt kan blive et problem Kan levere en serviceaftale så uforudsete udgifter i videst mulig omfang undgås Landsdækkende service, da Firmaidrætten har brugere i hele landet er det hensigtsmæssigt med en leverandør, som kan servicere i hele landet, bl.a. for at mindske nedetid (medarbejdere m.v. som ikke kan arbejde) og forsendelse af pc er frem og tilbage Total leverandør Hvor det ikke strider mod rigsrevisionens krav, forsøges så vidt muligt at vælge en leverandør, som kan levere en totalløsning indenfor hardware af følgende grunde: Driften kan optimeres i IT-afdelingen med en ensartet hardware- og softwareplatform En stor del af supporten sker pr. telefon, og det er derfor nødvendigt med et indgående produktkendskab, som bedst opnås ved at indskrænke antallet af modeller og mærker Ensartethed giver den fordel, at der kan udtages reservedele fra havareret udstyr, som efterfølgende kan genanvendes i andet udstyr Minimumskonfiguration Som standard indkøbes både bærbare og stationære løsninger ud fra et minimumskrav om at skulle kunne afvikle og anvende: Seneste version af Microsoft Office pakken Seneste version af Microsofts desktop operativsystem Kendt teknologi, som vurderes formålstjenstligt. Herunder netværk samt eksterne enheder på indkøbstidspunktet Specielt for printere er det vigtigt, at de dels er driftsikre men også at de har et fornuftigt tonerforbrug i forhold til anskaffelsesprisen Levetidsforlængelse gennem nedarvning Dansk Firmaidrætsforbund har en nedarvningspolitik, som medfører at levetiden på hardware kan forlænges med op til 3 år, mod at der altid købes ind til de personer, som har det største behov, og derefter lader deres hardware nedarve til personer med et mindre behov. Behovet vurderes ud fra 2 hovedprincipper, hvor følgende brugere pr. definition har det største behov. 1. Den bedste pc skal benyttes af den bruger, som arbejdsmæssigt har det største hardwarebehov for at kunne udføre sine opgaver. F.eks. DTP og IT-medarbejdere. 2. Dernæst tilgodeses brugere der anvender hardwaren i flest timer pr. dag. Behovet vurderes fra gang til gang af Dansk Firmaidrætsforbunds IT-medarbejder efter dialog med brugeren og afdelingslederen for IT- og Økonomiafdelingen. Maskinerne bestykkes med en standardkonfiguration som består af: MS Windows MS Office standard eller professionel efter behovsvurdering Symantec antivirus SuperNovaONLINE For medarbejdere: Klienter i forhold til arbejdsområde. Som hovedregel anvendes den software-version, som er aktuel på købstidspunktet. Valg af bærbar eller stationær løsning Til medarbejdere med arbejdsopgaver uden for forbundskontoret vælges bærbar løsning. 8

9 Til medarbejdere, der udelukkende har arbejdsopgaver på forbundskontoret vælges stationær løsning. Såfremt disse medarbejdere i enkelte tilfælde skulle have behov for en bærbar pc, kan bærbar pc reserveres i It-og økonomiafdelingen. 6. Kernekompetencer For at opnå de anførte mål, er der i IT afsnittet, af IT og økonomiafdelingen, behov for følgende kompetencer ud over en daglig leder, som også fungerer som projektleder: Kernekompetencer: 1 IT- medarbejdere (pc, server, licenser, telefoni og indkøb) 2 Webudviklere ½ sekretær. 7. Referencer 1. Konceptbeskrivelserne for de fire fyrtårnskoncepter, dateret Kommunikationsstrategi 3. Kommukationspolitik /LBA 9

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere