Velkommen til. Kofoeds Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Kofoeds Skole"

Transkript

1 Velkommen til Kofoeds Skole

2 D E S I G N : H E N R I E T T E M Ø R K A N S VA R : C H R I S T I N A B E R G J O H A N S E N F O T O S : L A R S B E C H, C L AU S C H R I S T E N S E N, A N D E R S K AV I N, S U S A N N E B O R G P E D E R S E N, S C A N P I X T E K S T: C H R I S T I N A B E R G J O H A N S E N, K A R E N P E D E R S E N O P L A G T RY K : K A I L O W G R A P H I C S 2005

3 Indhold Kom lad os hjælpes ad Værksteder Ud på arbejdsmarkedet Elevportrætter: Lise og Nui Undervisning Elevportrætter: Claus og Amina Kort om os Råd og vejledning Alkoholpolitik Skolen i samfundet Socialt udsatte grønlændere Kofoeds Kælder for hjemløse Bofællesskaber for unge Også i udlandet Elevkort Louisestiftelsen

4 Det handler om at finde den rette balance mellem på den ene side varm empati og omsorg, og på den anden side kølig og konstruktiv udviklingshjælp. JENS AAGE BJØRKØE, FORSTANDER

5 Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. HANS CHRISTIAN KOFOED Kom lad os hjælpes ad På Kofoeds Skole hjælper vi arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det har vi gjort i mere end 75 år siden 1928, hvor kordegn Hans Christian Kofoed grundlagde Kofoeds Skole i København. Vi er en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever. Skolens grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har lige værd og ret i samfundet. Vores pædagogiske metode kalder vi hjælp til selvhjælp. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får muligheden for at skabe og tage ansvar for sit eget liv. Gennem undervisning, værkstedsarbejde, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær lærer hver enkelt elev at hjælpe sig selv videre i livet. K O M L A D O S H J Æ L P E S A D 5

6 Værksteder Kofoeds Skole har en række værksteder og serviceområder, hvor eleverne kan komme i arbejdstræning og få afklaret jobønsker og -muligheder. Værkstederne er sammen med Undervisningsafdelingens mange kursustilbud rygraden i skolens arbejde. Værkstederne har to grundlæggende formål: At ruste eleverne til at komme ud på arbejdsmarkedet og at styrke deres sociale og personlige færdigheder. De fleste værksteder fungerer som almindelige arbejdspladser, som både stiller faglige udfordringer og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Et værkstedsforløb tilrettelægges individuelt i en kortere eller længere periode evt. som aktivering, forrevalidering eller egentlig revalidering. Medarbejderne på værkstederne er faguddannede og står for oplæring og vejledning. Værkstedernes socialrådgivere udarbejder sammen med eleven en handleplan for forløbet. Mange elever kombinerer et forløb på et værksted med et eller flere fag i skolens undervisningsafdeling. 6 V Æ R K S T E D E R

7 Cafeteriet Skolens cafeteria servicerer de ca. 400 elever, der hver dag spiser på skolen. Som elev i cafeteriet lærer man at lave varme og lune retter, smørrebrød mv., betjene kunder og gøre rent. Eleverne arbejder sammen i grupper og får erfaring med alle de processer, arbejdet i et storkøkken indebærer. Kontakt: Socialrådgiver Kirsten Strand, tlf , Ejendomsservice, VVS og el Ejendomsservice udfører reparationer og vedligeholder de tekniske installationer på skolen. Her får eleverne kendskab til håndværktøj, svejseudstyr, smede- og maskinarbejde, VVS-, blik- og rørarbejde, installation og vedligeholdelse af ventilations- og varmeanlæg samt grundlæggende el-arbejde. Ejendomsservice har også et cykelværksted. Arbejdet i værkstedet er et godt springbræt til et job som f.eks. ejendomsfunktionær. Kontakt: Socialrådgiver Kirsten Strand, tlf , V Æ R K S T E D E R 7

8 Det Åbne Værksted Det Åbne Værksted er et kreativt gør-det-selvværksted, hvor eleverne syr og strikker, sætter møbler i stand, laver smykker med mere. Værkstedet har også computere med internet. Der er fleksible mødetider, og arbejdet tilrettelægges efter behov. Værkstedet lægger stor vægt på det sociale samvær. Kontakt: Socialrådgiver Ole Lind, tlf , Trykkeriet Skolen har sit eget trykkeri med offsettryk, reproudstyr, professionelt computer- og dtp-udstyr m.m. Eleverne arbejder med opsætning og klargørelse af dokumenter til tryk, med billedbehandling og grafik. De betjener kunder og lærer at håndtere deadlines. Trykkeriet leverer tryksager til skolen og til eksterne kunder. Kontakt: Socialrådgiver Dorthe Sørensen, tlf , Miljøpladsen og Maritimt værksted På Miljøpladsen arbejder man med genbrug og mindre entreprenør- og anlægsopgaver. Eleverne sorterer storskrald og haveaffald, anlægger græsplæner og fliser på og uden for skolen mv. Miljøpladsen har et maritimt værksted i form af en kutter, Anholt, som ligger i Københavns Havn. Eleverne vedligeholder skibet, som bruges til sejlog fisketure. Kontakt: Socialrådgiver Else Degn, tlf , For at blive elev på et af værkstederne skal man være over 18 år og arbejdsledig. Der er mellem 12 og 26 pladser på værkstederne. 400 elever om året bruger optræningsværkstederne som led i aktivering, revalidering eller forrevalidering. Et værkstedsforløb varer i gennemsnit 320 dage. 22 pct. af eleverne udskrives til arbejde eller uddannelse. 8 V Æ R K S T E D E R

9 Tøj- og Møbeldepotet Tøj- og Møbeldepotet modtager brugt tøj og møbler fra private til glæde og gavn for skolens elever. Tøjdepotet er samtidig et hyggeligt og dynamisk værksted, hvor eleverne sorterer tøjet og betjener kunderne. Kontakt: Socialrådgiver Tine Henriksen, tlf , Produktionsværkstedet Værkstedet laver lettere produktionsarbejde for forskellige virksomheder i Storkøbenhavn. Der er plads til 26 elever i optræning. Desuden er der arbejdstilbud på timebasis (maks. tre timer om dagen) for elever, som gerne vil tjene kofoed-dollar til et måltid mad mv. Arbejdstempoet tilpasses den enkelte, og værkstedet lægger stor vægt på et godt socialt miljø. Autoværkstedet og Transportafdelingen Autoværkstedet vedligeholder skolens bilpark og reparerer biler, knallerter og andre køretøjer alt med motor for kunder på og uden for skolen. Eleverne lærer, hvordan en motor er bygget op, at finde enkle fejl og reparere dem, at skifte hjul og dæk mv. Transportafdelingen har diverse kørselsopgaver for skolen. Eleverne henter f.eks. brugt tøj og møbler doneret af private til Tøj- og Møbeldepotet. Afdelingen har flere lastbiler til lille kørekort. Eleverne lærer at tilrettelægge kørselsruter, får rutine i bykørsel og står selv for at vaske og vedligeholde bilerne. Der er også mulighed for at tage kørekort se Køreskolen side 18. Kontakt: Socialrådgiver Dorthe Sørensen, tlf , Kontakt: Socialrådgiver Else Degn, tlf , V Æ R K S T E D E R 9

10 Team Rent & Pænt Eleverne i Team Rent & Pænt gør rent på Skolen og arbejder i vaskeriet og receptionen. Arbejdet er alsidigt, og eleverne kommer i kontakt med mange mennesker hver dag. Eleverne kan få en praktisk uddannelse, som ligner uddannelsen til serviceassistent. Alt efter lyst og interesse kan man vælge at blive tilknyttet et eller flere områder. Kontakt: Socialrådgiver Tine Henriksen, tlf , Aktivering for etniske kvinder Team Rent & Pænt har et særligt tilbud til indvandrerkvinder. Tilbuddet kombinerer danskundervisning og arbejdstræning i skolens rengøringsafdeling. Kvinderne arbejder om formiddagen og går til dansk om eftermiddagen. En gang om ugen foregår undervisningen i køkkenet, hvor kvinderne laver mad sammen med læreren. Kontakt: Socialrådgiver Tine Henriksen, tlf , Håndværkerhuset Kofoed-dollaren Kofoed-dollaren er skolens interne valuta. En dollar svarer til en krone. Eleverne kan tjene kofoed-dollars på Produktionsværkstedet, på Miljøpladsen og i Grønlænderhuset. Man tjener 9 dollars i timen; maks. 27 dollars om dagen. For den første times arbejde får man en spisebillet, som kan indløses til et måltid mad i cafeteriet. Kofoed-dollars kan ikke veksles til rigtige penge. Eleverne kan købe mad, cigaretter, busbilletter mv., få vasket tøj, få et bad eller blive klippet i skolens frisørsalon. Man kan også sætte pengene ind på en konto og spare sammen til f.eks. en nyrenoveret cykel fra cykelværkstedet eller en ting fra en butik ude i byen. 10 V Æ R K S T E D E R N E Håndværkerhuset består af et malerværksted, et snedkerværksted og et tømrerværksted, som tager sig af malerarbejde, reparationer og større renoveringer på skolen. Håndværkerhuset producerer også borde og bænke, hånddrejede træskåle mv. som sælges til eksterne kunder og på skolens halvårlige markeder. Eleverne kan kombinere arbejdet i alle tre værksteder eller beskæftige sig med ét af områderne. Kontakt: Socialrådgiver Ole Lind, tlf ,

11 V Æ R K S T E D E R 11

12 Ud på arbejdsmarkedet At komme ud på arbejdsmarkedet (igen) er en drøm, som mange af skolens elever har opgivet. Tre ud af fire elever har været ledige i mange år, og har svært ved at tro på, at de er noget værd i det produktive samfund. Alligevel skaber vi på Kofoeds Skole kontakt mellem elever og arbejdsmarkedet. Både i det daglige arbejde overalt på skolen og gennem særligt målrettede jobprojekter og -indsatser. Jobprojekter Kofoeds Skole har tre selvstændige jobprojekter, som arbejder målrettet med elevernes ønsker til et job. Eleverne er sammen om forskellig undervisning, tager på virksomhedsbesøg, får løbende individuel rådgivning, søger job og kommer i praktikforløb. Langt over halvdelen kommer i ordinært arbejde bagefter. Medarbejderne støtter eleverne i hele praktikforløbet og har løbende kontakt med eleverne, ofte også efter de er kommet i arbejde. Jobprojekterne har 88 pladser i alt. Et forløb varer i gennemsnit 3 måneder pct. af eleverne kommer videre i arbejde eller erhvervsrettet uddannelse. I gang igen II To-årigt projekt, støttet af EU s Socialfond. For mennesker fra København og Frederiksberg Kommuner, som er over 25 år og har været på kontanthjælp i mindst et år. Deltagerne har både dansk og anden etnisk baggrund. 12 U D P Å A R B E J D S M A R K E D E T

13 Jobkonsulenter Skolens jobkonsulenter arbejder tæt sammen med socialrådgiverne, studievejledningerne og medarbejderne i værksteder og undervisning om den enkelte elevs muligheder for at komme i arbejde. Jobkonsulenterne samarbejder også med en række virksomheder, som tilbyder praktikpladser, løntilskudsjob, mentorordninger mv. Tempo To-årigt projekt, støttet af EU s Socialfond. For svage ledige indvandrere. Mange har ringe erfaringer med det danske arbejdsmarked en del har aldrig haft et job i Danmark. Eleverne arbejder særligt med integrations- og sprogproblematikker samt motion og ernæring. Gennem individuel afklaring og vejledning finder eleven og medarbejderen frem til det næste realistiske skridt på vejen i elevens kompetenceudvikling. Nogle elever er ikke klar til at håndtere kravene på en arbejdsplads og har brug for mere støtte og udvikling på skolen. Andre vokser af udfordringerne, som de møder i en praktik. Atter andre har brug for at tage en fagspecifik uddannelse. Det er altid elevens egen motivation og ressourcer, der er afgørende for, hvilket skridt han eller hun tager. Ud over individuel vejledning tilbyder jobkonsulenterne et job- og afklaringskursus for elever, som er parate til at bevæge sig ud på jobmarkedet. Uno Tre-årigt projekt for langvarigt ledige med svage sociale, personlige og faglige kompetencer. Eleverne deltager i skolens generelle undervisning, får coaching og kommer i praktik. Projektet har desuden fokus på metodeudvikling til gavn for fremtidige projekter med svage ledige. Uno er etableret i samarbejde med analysevirksomheden Strategisk Netværk og er støttet af Beskæftigelsesministeriet. Kontakt: Marianne Ahle Olsen, tlf , mobil , Kontakt: Lene Mosegaard, tlf , mobil , U D P Å A R B E J D S M A R K E D E T 13

14 Fat i glæden Lise Poulsen, 53 år, elev på malerværkstedet og motionsholdet, synger i skolens kor Jeg har gået på Kofoeds Skole to ner, mens jeg har ventet på at komme i sæso- fleksjob. Jeg har været igennem flere kriser i mit liv og ved af erfaring, at det ikke er godt at sidde hjemme, man skal ud at møde andre. Med alle de muligheder her er, kan det være svært at begrænse sig. Jeg har gået til motion, styrketræning og Qi Gong. På malerværkstedet og til kor og til drama. Her får man virkelig fat i det kreative, fat i en masse glæde. Her kan jeg få lov til at være den, jeg er. Jeg kommer i kontakt med mange spændende mennesker, og lærerne er supergode. Der er en god ånd her, som går helt tilbage til kordegn Kofoed, og som jeg fuldstændig kan gå ind for. Skolen får folk til at se den styrke, de har. Fuldstændig som en rigtig arbejdsplads Siden jeg var år har jeg vidst, at jeg ville være mekaniker. Jeg begyndte på Autoværkstedet i samfundstjeneste, fordi jeg havde været ude i noget kriminalitet. Bagefter kom jeg i aktivering, og nu har jeg været her næsten et år. Jeg har lært en masse. Da jeg kom, kunne jeg ikke engang holde på en skruetrækker, nu kan jeg skille en hel bil ad og samle den igen. Autoværkstedet fungerer som et almindeligt værksted, det er fuldstændig som en arbejdsplads. Vi møder fra 8 til 15, så jeg har også fået lært at stå op om morgenen! Jeg bor på skolens ungdomsafdeling og har kun fem minutter på arbejde. Jeg har det godt, når jeg står op om morgenen og ved, hvad jeg skal. Hvis man selv vil noget, får man virkelig meget støtte her. Det sociale fungerer fint. Vi er forskellige, men kommer med en fælles interesse. Hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, hjælper vi hinanden. Værkstedet er et godt sted at lære. Mit håb er, at jeg snart kan komme i gang med en uddannelse som mekaniker. Det er det, jeg vil. Nui Jomhong, 21 år, elev på Autoværkstedet, bor på skolens ungdomsafdeling 14 E L E V P O R T R Æ T T E R

15 Undervisning I samarbejde med Kofoeds Skoles Oplysningsforbund udbyder Undervisningsafdelingen hvert semester omkring 150 kurser inden for en lang række områder. Formålet er folkeoplysning og at give basale kundskaber. Og for nogle er kurserne et vigtigt led i at forberede vejen til en uddannelse eller et arbejde. Alle mennesker har ret til at lære, men ikke alle har de samme muligheder for det. Kofoeds Skole tilbyder undervisning til mennesker, som måske ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem eller er kommet skævt ind på det. Vi tror på, at man vokser ved at dygtiggøre sig og får lyst til at lære mere. Undervisningsformen varierer, fordi elevernes baggrund er meget forskellig. Mange af kurserne er baseret på klasseundervisning, andre er mere praktiske og værkstedsorienterede. På nogle kurser er undervisningen bygget op om de otte intelligenser, tanken om, at vi har flere forskellige intelligenser og derfor også indlærer forskelligt. 8 U N D E R V I S N I N G 15

16 Studievejledningen Indgangen til Undervisningsafdelingen er et besøg i Studievejledningen. Her bliver man introduceret til skolen, skrevet ind på de forskellige kurser og får lavet sit eget skema. Man kan også få hjælp til at lave en personlig uddannelses- eller erhvervsplan. Mange af de elever, som er tilmeldt skolens kurser, bruger også andre tilbud på skolen: værkstederne, biblioteket, rådgivning, jobkonsultation mv. Musik og drama Musikskolen underviser i alt fra kor og orkester til klassiske instrumenter og rockmusik. I studiet kan eleverne indspille demoer og lære om lydteknik. Til musikskolen hører også teaterværkstedet, hvor eleverne arbejder med improvisation, skuespilteknikker mv. og skaber deres egne forestillinger. Musikskolen har et bredt samarbejde med andre afdelinger på skolen. Medier I medieværkstedet lærer man om mange medier: tv, radio, film, aviser, tidsskrifter, reklamer og internettet. Eleverne laver også deres egne historier, som de formidler i de forskellige medier. Kunsten at fortælle en god historie kan man udforske på flere andre kurser, f.eks. på videoværkstedet og i kreativ skrivning. Kreative fag Skolen tilbyder en lang række kreative kurser som keramik, maling, formning, skind, metal og syning. De kreative fag er et vigtigt redskab for mange elever. Eleverne lærer meget om sig selv, når de arbejder kreativt, og arbejdet resulterer i et konkret produkt, som kan kigges på, kommenteres, bruges eller måske sælges på skolens halvårlige markeder. 16 U N D E R V I S N I N G

17 Mad og motion Skolens forskellige kurser i madlavning kombinerer sundhed, nydelse, sjov, socialt samvær og hensynet til en klemt økonomi. Her mødes kvinder og mænd med forskellig kulturel baggrund for at lære at lave god mad. Kost og motion hænger naturligt sammen. Mange elever lider af forskellige skader, dårlig kondition, overvægt m.m. Motionsskolen tilbyder gymnastik og styrketræning, kost og motion, rygtræning, afspænding, Qi Gong og forældre-børn-gymnastik. Eleverne oplever hurtigt øget velvære og kropslig styrke, og får mere energi til at udfordre andre områder i deres liv. Dansk og fremmedsprog Omkring halvdelen af skolens elever har en anden etnisk baggrund end dansk. Mange af dem har svært ved at skrive, læse og/eller tale dansk, og går derfor til danskundervisning ved siden af andre fag eller et værkstedsforløb. Dansk tilbydes i en række forskellige former: Danskuddannelse 1, 2 eller 3, Dansk på værkstedet, Kulturel og sproglig orientering for indvandrere mv. Undervisningen i fremmedsprog er primært for begyndere og lidt øvede. Der undervises i bl.a. engelsk, spansk, tysk og italiensk. Engelskundervisningen har flere niveauer, også for meget øvede. For at blive elev i Undervisningsafdelingen skal man være over 18 år og arbejdsledig. Der er 16 elever på de fleste hold. Omkring 1700 elever om året bruger skolens kursustilbud. Eleverne følger i gennemsnit 3 kurser. Eleverne er i Undervisningsafdelingen i gennemsnit i 2 år. U N D E R V I S N I N G 17

18 Edb Grundlæggende kendskab til edb er uundværligt i det moderne samfund. Men mange af skolens elever har ingen eller mangelfulde kompetencer på dette område. Edb-afdelingen tilbyder derfor en bred vifte af kurser: grundlæggende edb 1 & 2, Word, Excel, billedbehandling, internet, med mere. Frisør Frisørholdet er bygget op om praktisk, værkstedslignende undervisning. Eleverne arbejder i skolens frisørsalon, hvor de klipper, farver og permanenter de mange kunder fra skolen. Ud over frisørteknikker lærer eleverne om service og kundebetjening. Almene fag Undervisningsafdelingen har også en række mere almene fag på programmet, f.eks. filosofi, psykologi, matematik og astronomi. Kontakt: Studievejledningen: , Kontakt: Undervisningsafdelingen: , Køreskolen Kofoeds Skole har sin egen køreskole. Her kan skolens elever og arbejdsledige udefra tage kørekort mod betaling. Køreskolen tilbyder undervisning i teori og praksis i dagtimerne. Kørelæreren er en erfaren medarbejder, som er vant til at omgås elever med særlige vanskeligheder. Elever, som har brug for det, kan få særlig støtte til teoriundervisningen. Køreskolen er tilsluttet Dansk Kørelærerunion. 18 U N D E R V I S N I N G

19 Mest for det sociale Det var min nabo, der fortalte mig om Kofoeds Skole, og jeg begyndte at komme her for et halvt års tid siden. Før sad jeg meget hjemme. Helbredet har det ikke så godt, så jeg søger førtidspension. Men der måtte godt ske lidt mere. Nu kommer jeg på Produktionsværkstedet hver dag fra 10 til 14. Det passer fint. Vi har forskellige arbejdsopgaver. Tæller og pakker rawlplugs for eksempel, der skal 100 i hver kasse. Vi laver også askebægre for DSB, sætter filtdupper på den slags. Det meste er noget, hvor man kan snakke sammen imens. Jeg kommer her mest for det sociale. Det er rart at være her. Man lærer nogen at kende og får tiden til at gå. Jeg har også fået et par venner her. Jeg arbejder tre timer om dagen på værkstedet og tjener 27 kofoed-dollars ved det. De går mest til smøger, men jeg har sparet over 600 dollars op, så nu skal jeg ud og købe mig et par støvler. Claus Andersen, 49 år, elev på Produktionsværkstedet Jeg vil gerne ud at arbejde Amina Musse Yusuf, 40 år, elev på engelskholdet Jeg kommer på skolen, fordi jeg gerne vil blive dygtigere til dansk og engelsk. Jeg er uddannet sygeplejerske i Somalia, hvor jeg kommer fra, og vil gerne ud at bruge min uddannelse her. Ud at arbejde. Jeg har boet i Danmark i ni år og blev dansk statsborger sidste sommer. I begyndelsen gik jeg til dansk hver formiddag, fire dage om ugen, og tog også eksamen. Nu er jeg stoppet med danskundervisningen og begyndt at gå til engelsk i stedet for. Jeg kunne også godt tænke mig at gå til edb. Tidligere gik jeg også på syværkstedet og til madlavning. Jeg er meget glad for at gå på skolen med alle de muligheder her er. Jeg synes også, det er en fordel, at der kommer så mange forskellige mennesker her. E L E V P O R T R Æ T T E R 19

20 Kort om os Værdier og visioner Kofoeds Skole arbejder på et kristent og folkeligt grundlag, der sætter det enkelte menneskes værdi og ligeret i centrum. Det er skolens mål at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så eleverne hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende socialt og personligt liv. Betegnelserne skole og elev udtrykker et pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til udvikling og ændring. Det er skolens vision at udføre dygtigt og engageret socialt arbejde af stor samfundsmæssig værdi. Vi ønsker at være et laboratorium og udviklingscenter for metoder i socialt arbejde blandt samfundets dårligst stillede. Organisation Kofoeds Skole er en selvejende institution. Socialministeriet fører tilsyn med skolens virksomhed. Skolens forstander er Jens Aage Bjørkøe, pastor og dr.phil. Der er ca. 150 ansatte på hovedskolen i København, heraf en del deltids- og timeansatte. Bestyrelsen (pr ) Fhv. minister Aase Olesen (formand) Fhv. minister Palle Simonsen (formand for repræsentantskabet) Socialrådgiver Gunvor Auken Fhv. generalsekretær Arne Piel Christensen Lektor, cand.mag. Birgitte Hamborg Fhv. kommunaldirektør Karen Krause-Jensen Cand.jur. Henning Palludan Advokat Lennart Ricard Medarbejderrepræsentant Dora Morell Repræsentantskabet har ca. 50 medlemmer med bred tilknytning til samfundslivet: politik, uddannelse, erhverv, kultur, kirke, forskning, det frivillige sociale arbejde m.m. Her kommer pengene fra Skolens samlede omsætning er på ca. 75 mio. kroner. Omkring 70 pct. af midlerne kommer fra Socialministeriet, 15 pct. fra puljer og tilskud, og 15 pct. fra private tilskud. Skolens øverste instanser er bestyrelsen og repræsentantskabet. 20 K O R T O M O S

21 Kofoeds Skole i Århus Kofoeds Skole i Århus blev etableret i Skolen har ca. 180 elever og 16 medarbejdere. Kontakt: Forstander Lise Jensen, tlf , Eleverne i tal Her arbejder vi Kofoeds Skole i Nyrnberggade i København Kofoeds Skole i Århus Bofællesskaber for unge på Amager og i Nord- sjælland Kofoeds Kælder for hjemløse i Københavns indre by Landsdækkende projekter for socialt udsatte grønlændere Louisestiftelsen: Skolens koloni, kursussted og refugium i Sorø Internationalt arbejde: 12 skoler og projekter i Polen, Tjekkiet, Armenien og de baltiske lande. Læs mere på Ca. 640 elever bruger hver dag Kofoeds Skole i København. Skolen har omkring 3000 elever om året. Ca. 45 pct. af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne repræsenterer mere end 70 forskellige nationaliteter. 35 pct. af eleverne er år, 30 pct. er år, 33 pct. er over 50 år. 55 pct. af eleverne er kvinder. Ca. halvdelen af eleverne er på kontanthjælp. Knap en tredjedel af eleverne er på førtidspension. Knap 50 pct. af eleverne har mindre end 9 års skolegang. 11 pct. har en gymnasial uddannelse. 75 pct. af eleverne har været ledige i mere end 4 år. Støttekredsen Skolens støttekreds består af private mennesker, som donerer penge til skolens sociale arbejde. Pengene fra støttekredsen anvendes i mange af de mindre, særlige projekter, som ikke kan dækkes af de statslige midler. Medlemmerne af støttekredsen får tilsendt Kofoeds Avis, som fire gange om året bringer nyheder og historier fra skolen. Læs mere om støttekredsen på Omkring 5 pct. af eleverne har ikke noget fast sted at bo. 2 ud af 3 elever lever alene. 8 ud af 10 elever oplever at deres kvalifikationer bliver forbedret ved at gå på skolen. Lige så mange synes de har fået det bedre, efter at de er begyndt på skolen. 21 pct. af alle elever udskrives til arbejde eller uddannelse. K O R T O M O S 21

22 Råd og vejledning Rådgivning og vejledning er en vigtig og integreret del af skolens tilbud. Skolens socialrådgivere og studievejledere hjælper eleverne med faglige, personlige og sociale problemer. Skolen har sine egne jobkonsulenter og har også ansat en psykolog, en familierådgiver og en advokat. Socialrådgivning Værkstederne har tilknyttet deres egne social- rådgivere, som arbejder tæt sammen med elever og medarbejdere i det daglige. Socialrådgiverne kan hjælpe med at afklare faglige, sociale og personlige problemstillinger. De hjælper med at udarbejde handleplaner og jobplaner. Socialrådgiverne har et tæt samarbejde med skolens psykolog og tilbyder rådgivning og vejledning til alle elever på skolen. Studievejledning Alle elever, som går til undervisning på skolen, er tilknyttet Studievejledningen. Når man bliver skrevet ind, får man lagt sit eget skema. Studievejlederne hjælper også gerne med at udarbejde en personlig uddannelses- eller erhvervsplan. Jobkonsulenter Jobkonsulenterne hjælper med individuel jobog erhvervsvejledning samt afklarende kurser. De arbejder tæt sammen med medarbejderne på værkstederne og i undervisningen (se side 13). Psykolog og familierådgivning Skolens psykolog tilbyder rådgivning og støtte til elever med sociale og/eller psykiske problemer. Hjælpen gives i form af enkelte samtaler. Hvis eleven har behov for længerevarende psykologbehandling, henvises videre til behandlingstilbud uden for skolen. Skolen har også tilknyttet en familierådgiver. Advokatvagt Skolen har tilknyttet en advokat, som tilbyder juridisk rådgivning. Det er typisk rådgivning i forhold til forældremyndighed og samvær, huslejesager og gæld. En del af skolens udenlandske elever bruger også advokatvagten til rådgivning om Udlændingelovens regler. 22 R Å D O G V E J L E D N I N G

23 Alkoholpolitik På Kofoeds Skole har vi en klar holdning til alkohol Hver fjerde elev på skolen har et alkoholproblem. Det er et faktum, vi tager meget alvorligt, og som vi arbejder med i hverdagen. Vi accepterer ikke alkohol på skolen, men vi bryder ikke forbindelsen, hvis en elev møder fuld op. I stedet forsøger vi at støtte ham eller hende til at gøre noget ved sit misbrug. Vi er også meget opmærksomme på de elever, som ikke har erkendt, at de har et misbrug, men som viser tegn på det i hverdagen. Forskellige mennesker har forskellige behov for behandling. Vi støtter elever, som ønsker at komme ud af misbruget, gennem samtaler og ved at hjælpe med at finde relevante behandlingstilbud. Vi henviser f.eks. til AA-klubben (Anonyme Alkoholikere) på skolen, til Sundby Sygehus Ambulatorium eller til behandling efter Minnesota-modellen. I det daglige handler det om at tilbyde meningsfulde aktiviteter på Skolen. Om at stille krav, som eleven kan håndtere, og efterhånden opfordre til at søge nye udfordringer. I elevens ædru perioder roser vi ham eller hende. På den måde vokser selvværdet, selvtilliden, og derefter selvansvarligheden. Projekt Forward for eks-misbrugere Projekt Forward er et tilbud til tidligere alkohol- eller stofmisbrugere, som har brug for at finde mening og muligheder i deres liv. Det kan være mennesker, der er i udslusning fra en behandlingsinstitution eller måske er kommet hjem, men har svært ved at holde fast i det nye stoffri liv. Forward fungerer som et selvstændigt projekt, hvor eleverne gennem coaching, workshops og samtaler støttes i deres individuelle udvikling. Samtidig bruger eleverne skolens værksteder og undervisningstilbud og får derigennem afklaret evner og ønsker om job, uddannelse, fritidsaktiviteter m.m. Kontakt: Projektleder Steffen Ipland, tlf , A L K O H O L P O L I T I K 23

24 Skolen i samfundet Kofoeds Skole har en aktiv holdning til det samfund, vi lever i. Vi mener også, at vi selv har noget at bidrage med: vores mangeårige erfaringer med arbejdsledige og socialt udsatte mennesker. De erfaringer deler vi med vores mange samarbejdspartnere i kommuner, stat og organisationer. Og vi blander os gerne i den offentlige debat. 24 S K O L E N I S A M F U N D E T

25 Når eleverne starter på skolen, er de som regel i en tilstand af opgivelse. At give dem 500 kroner mindre om måneden er ikke det, der skal til for at give dem håb og lyst til at integrere sig tilbage ind i samfundet. Økonomiske sanktioner bliver de fattige af, ikke motiverede. JENS AAGE BJØRKØE, FORSTANDER (KRONIK I POLITIKEN) At være medspiller i velfærdsamfundet kræver mod, visioner og vilje til konstant udvikling. Når vi kræver udvikling og overskud i samfundet, skal vi være et ordentligt eksempel selv. Blandt andet derfor kalder vi os for et laboratorium for udvikling af sociale metoder. Vores grundlæggende metode om hjælp til selvhjælp rokker vi ikke ved, men vi forsøger hele tiden at nytænke skolens arbejde, så vi er på forkant med udviklingen i samfundet. særlig holdånd støtter eleverne i at opbygge deres selvværd og øge deres kompetencer. Fra politisk hold har der i de senere år været fokus på virksomhedernes sociale ansvar og på ønsket om at få svage ledige i arbejde. På Kofoeds Skole samarbejder vi i stigende grad med virksomheder, og mange elever kommer i arbejde via praktikforløb og jobprojekter. Et par eksempler: Samfundets mere og mere strenge holdninger til flygtninge og indvandrere mærker vi også på Kofoeds Skole. Vi tror på nærvær og respekt frem for straf og mistro. Vi opretter f.eks. nye tiltag for indvandrerelever med børn, prøver nye metoder i danskundervisning og anderledes måder at lære om det danske samfund på. Narkomaner og blandingsmisbrugere har ofte svært ved at holde fast i stoffriheden, når de har været i behandling. Der er meget få muligheder i den skrøbelige mellemfase, og mange falder tilbage i de gamle misbrugsvaner. På Kofoeds Skole har vi derfor oprettet projektet Forward for eks-misbrugere. En kombination af undervisning, rådgivning og en Vi deltager i den offentlige debat om velfærdssamfundet. Her oplever vi, at udsatte mennesker ofte gøres til stakler og ofre. Vi fokuserer ikke på svagheden, men tror på ethvert menneskes evner og muligheder, uanset hvor håbløs en situation det står i lige nu. Skolen holder løbende seminarer om aktuelle socialpolitiske emner og lægger gerne hus til møder i de mange forskellige faglige og kirkelige netværk, vi deltager i, både herhjemme og internationalt. Skolen udgiver også bøger om pædagogiske metoder. Kontakt: PR- og presseansvarlig Christina Berg Johansen, tlf , mobil , S K O L E N I S A M F U N D E T 25

V e l k o m m e n t i l

V e l k o m m e n t i l V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole...................................... 3 Ud på arbejdsmarkedet..................................

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Elevportrætter: Nui og Amina... 5 Det er skolens vision at udføre kvalificeret og engage-

Elevportrætter: Nui og Amina... 5 Det er skolens vision at udføre kvalificeret og engage- V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Om Kofoeds Skole På Kofoeds Skole hjælper vi arbejdsledige og socialt udsatte

Læs mere

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Vores styrke er vores brede målgruppe, mange tilbud og anerkendende metoder Til sagsbehandlere og visitatorer Kofoeds skole 32 68 02 00 Det er forskellige mennesker,

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Du er altid velkommen på

Du er altid velkommen på Du er altid velkommen på RING TIL OS PÅ TELEFON 32 68 02 00 Åbent man. - tor. 8-15:30 fredag 8-14 Omsorgsfulde arbejdsfællesskaber med noget for enhver RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi Kofoeds Skole Værdier Mission Vision Metode Strategi Værdigrundlag Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Kofoeds Skole. værksteder projekter undervisning

Kofoeds Skole. værksteder projekter undervisning værksteder projekter undervisning design: nanna mølbak hansen ansvar: projekt jobgaranti, kampagneteamet fotos: sif meincke oplag: 5000 tryk: Kailow graphics nov. 2007 1. udgave Faglig, social og personlig

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER. Velkommen. Et aktivt fællesskab En aktiv hverdag

RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER. Velkommen. Et aktivt fællesskab En aktiv hverdag RÅDGIVNING. VÆRKSTEDER. UNDERVISNING. SOCIALE ARRANGEMENTER Velkommen Et aktivt fællesskab En aktiv hverdag Sådan kommer du i gang på Kofoeds Skole? Kontakt Modtagelsen på tlf. 41 73 31 80 - eller kig

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD

Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD Velkommen til Haugegaard! Eleverne Vi er et botilbud for unge mellem 18-35 år med lettere

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård Tre år godt i selskab vælge Derfor skal du Elleslettegård Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi Du får 3 sjove, vigtige og spændende år. Du får en uddannelse på dine præmisser. Du får nye venner. Du

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Kofoeds Skole. December 20014

Kofoeds Skole. December 20014 Kofoeds Skole 1 December 20014 Kofoeds Skoles værdigrundlag Kofoeds Skole er en selvejende institution, oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed med det formål at yde hjælp til selvhjælp til mennesker

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

kofoeds skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. det er gratis Auto & Transport

kofoeds skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. det er gratis Auto & Transport Auto & Transport Auto & Transport Vil du lære noget om biler? Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være automekaniker eller chauffør? Så er Auto & Transport på noget for dig! Professionelt værksted

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole

Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole Et læsted for livsflammen fylder 85 år! Den 28. marts fejrer Kofoeds Skole sin 85 års fødselsdag. Skolens tilgang til socialt arbejde og mennesker med sociale

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

CBG.Navigator 2014/2015 NAVIGATOR

CBG.Navigator 2014/2015 NAVIGATOR CBG.Navigator 2014/2015 NAVIGATOR CBG.Navigator CBG.Navigator - vejen vejen til til en en ungdomsuddannelse! ungdomsuddannelse! 17. august 1. september 2014-21. 2013 juni - 2015 18. juni 2014 CBG.Navigator

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole Kofoeds Skole Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Hvad tilbyder vi? HKI har fået Europæisk Socialfonds midler til projektet Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse. Vi gennemfører

Læs mere

Bilag C. Interview undersøgelsen

Bilag C. Interview undersøgelsen Bilag C. Interview undersøgelsen Indhold Tabel 1: Skolebaggrund... 3 Tabel 2: Forståelse af det skriftlige undervisningsmateriale... 4 Tabel 3: Behov for danskundervisning på et 3 dags kursus... 5 Tabel

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet Projektbeskrivelse Daglejerprojektet 7. oktober 2005 v. Mette Meilandt Projektet skal afprøve daglejerarbejde som et tilbud om arbejdsmarkedstilknytning for udsatte grønlændere. Da Daglejerprojektet er

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 1. Indledning Dette er projektets statusrapport, som projekterne under det Fælles Ansvar II udfylder halvårligt. Statusrapporten vedrører projektets

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere