Velkommen til. Kofoeds Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Kofoeds Skole"

Transkript

1 Velkommen til Kofoeds Skole

2 D E S I G N : H E N R I E T T E M Ø R K A N S VA R : C H R I S T I N A B E R G J O H A N S E N F O T O S : L A R S B E C H, C L AU S C H R I S T E N S E N, A N D E R S K AV I N, S U S A N N E B O R G P E D E R S E N, S C A N P I X T E K S T: C H R I S T I N A B E R G J O H A N S E N, K A R E N P E D E R S E N O P L A G T RY K : K A I L O W G R A P H I C S 2005

3 Indhold Kom lad os hjælpes ad Værksteder Ud på arbejdsmarkedet Elevportrætter: Lise og Nui Undervisning Elevportrætter: Claus og Amina Kort om os Råd og vejledning Alkoholpolitik Skolen i samfundet Socialt udsatte grønlændere Kofoeds Kælder for hjemløse Bofællesskaber for unge Også i udlandet Elevkort Louisestiftelsen

4 Det handler om at finde den rette balance mellem på den ene side varm empati og omsorg, og på den anden side kølig og konstruktiv udviklingshjælp. JENS AAGE BJØRKØE, FORSTANDER

5 Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. HANS CHRISTIAN KOFOED Kom lad os hjælpes ad På Kofoeds Skole hjælper vi arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det har vi gjort i mere end 75 år siden 1928, hvor kordegn Hans Christian Kofoed grundlagde Kofoeds Skole i København. Vi er en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever. Skolens grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har lige værd og ret i samfundet. Vores pædagogiske metode kalder vi hjælp til selvhjælp. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får muligheden for at skabe og tage ansvar for sit eget liv. Gennem undervisning, værkstedsarbejde, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær lærer hver enkelt elev at hjælpe sig selv videre i livet. K O M L A D O S H J Æ L P E S A D 5

6 Værksteder Kofoeds Skole har en række værksteder og serviceområder, hvor eleverne kan komme i arbejdstræning og få afklaret jobønsker og -muligheder. Værkstederne er sammen med Undervisningsafdelingens mange kursustilbud rygraden i skolens arbejde. Værkstederne har to grundlæggende formål: At ruste eleverne til at komme ud på arbejdsmarkedet og at styrke deres sociale og personlige færdigheder. De fleste værksteder fungerer som almindelige arbejdspladser, som både stiller faglige udfordringer og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Et værkstedsforløb tilrettelægges individuelt i en kortere eller længere periode evt. som aktivering, forrevalidering eller egentlig revalidering. Medarbejderne på værkstederne er faguddannede og står for oplæring og vejledning. Værkstedernes socialrådgivere udarbejder sammen med eleven en handleplan for forløbet. Mange elever kombinerer et forløb på et værksted med et eller flere fag i skolens undervisningsafdeling. 6 V Æ R K S T E D E R

7 Cafeteriet Skolens cafeteria servicerer de ca. 400 elever, der hver dag spiser på skolen. Som elev i cafeteriet lærer man at lave varme og lune retter, smørrebrød mv., betjene kunder og gøre rent. Eleverne arbejder sammen i grupper og får erfaring med alle de processer, arbejdet i et storkøkken indebærer. Kontakt: Socialrådgiver Kirsten Strand, tlf , Ejendomsservice, VVS og el Ejendomsservice udfører reparationer og vedligeholder de tekniske installationer på skolen. Her får eleverne kendskab til håndværktøj, svejseudstyr, smede- og maskinarbejde, VVS-, blik- og rørarbejde, installation og vedligeholdelse af ventilations- og varmeanlæg samt grundlæggende el-arbejde. Ejendomsservice har også et cykelværksted. Arbejdet i værkstedet er et godt springbræt til et job som f.eks. ejendomsfunktionær. Kontakt: Socialrådgiver Kirsten Strand, tlf , V Æ R K S T E D E R 7

8 Det Åbne Værksted Det Åbne Værksted er et kreativt gør-det-selvværksted, hvor eleverne syr og strikker, sætter møbler i stand, laver smykker med mere. Værkstedet har også computere med internet. Der er fleksible mødetider, og arbejdet tilrettelægges efter behov. Værkstedet lægger stor vægt på det sociale samvær. Kontakt: Socialrådgiver Ole Lind, tlf , Trykkeriet Skolen har sit eget trykkeri med offsettryk, reproudstyr, professionelt computer- og dtp-udstyr m.m. Eleverne arbejder med opsætning og klargørelse af dokumenter til tryk, med billedbehandling og grafik. De betjener kunder og lærer at håndtere deadlines. Trykkeriet leverer tryksager til skolen og til eksterne kunder. Kontakt: Socialrådgiver Dorthe Sørensen, tlf , Miljøpladsen og Maritimt værksted På Miljøpladsen arbejder man med genbrug og mindre entreprenør- og anlægsopgaver. Eleverne sorterer storskrald og haveaffald, anlægger græsplæner og fliser på og uden for skolen mv. Miljøpladsen har et maritimt værksted i form af en kutter, Anholt, som ligger i Københavns Havn. Eleverne vedligeholder skibet, som bruges til sejlog fisketure. Kontakt: Socialrådgiver Else Degn, tlf , For at blive elev på et af værkstederne skal man være over 18 år og arbejdsledig. Der er mellem 12 og 26 pladser på værkstederne. 400 elever om året bruger optræningsværkstederne som led i aktivering, revalidering eller forrevalidering. Et værkstedsforløb varer i gennemsnit 320 dage. 22 pct. af eleverne udskrives til arbejde eller uddannelse. 8 V Æ R K S T E D E R

9 Tøj- og Møbeldepotet Tøj- og Møbeldepotet modtager brugt tøj og møbler fra private til glæde og gavn for skolens elever. Tøjdepotet er samtidig et hyggeligt og dynamisk værksted, hvor eleverne sorterer tøjet og betjener kunderne. Kontakt: Socialrådgiver Tine Henriksen, tlf , Produktionsværkstedet Værkstedet laver lettere produktionsarbejde for forskellige virksomheder i Storkøbenhavn. Der er plads til 26 elever i optræning. Desuden er der arbejdstilbud på timebasis (maks. tre timer om dagen) for elever, som gerne vil tjene kofoed-dollar til et måltid mad mv. Arbejdstempoet tilpasses den enkelte, og værkstedet lægger stor vægt på et godt socialt miljø. Autoværkstedet og Transportafdelingen Autoværkstedet vedligeholder skolens bilpark og reparerer biler, knallerter og andre køretøjer alt med motor for kunder på og uden for skolen. Eleverne lærer, hvordan en motor er bygget op, at finde enkle fejl og reparere dem, at skifte hjul og dæk mv. Transportafdelingen har diverse kørselsopgaver for skolen. Eleverne henter f.eks. brugt tøj og møbler doneret af private til Tøj- og Møbeldepotet. Afdelingen har flere lastbiler til lille kørekort. Eleverne lærer at tilrettelægge kørselsruter, får rutine i bykørsel og står selv for at vaske og vedligeholde bilerne. Der er også mulighed for at tage kørekort se Køreskolen side 18. Kontakt: Socialrådgiver Dorthe Sørensen, tlf , Kontakt: Socialrådgiver Else Degn, tlf , V Æ R K S T E D E R 9

10 Team Rent & Pænt Eleverne i Team Rent & Pænt gør rent på Skolen og arbejder i vaskeriet og receptionen. Arbejdet er alsidigt, og eleverne kommer i kontakt med mange mennesker hver dag. Eleverne kan få en praktisk uddannelse, som ligner uddannelsen til serviceassistent. Alt efter lyst og interesse kan man vælge at blive tilknyttet et eller flere områder. Kontakt: Socialrådgiver Tine Henriksen, tlf , Aktivering for etniske kvinder Team Rent & Pænt har et særligt tilbud til indvandrerkvinder. Tilbuddet kombinerer danskundervisning og arbejdstræning i skolens rengøringsafdeling. Kvinderne arbejder om formiddagen og går til dansk om eftermiddagen. En gang om ugen foregår undervisningen i køkkenet, hvor kvinderne laver mad sammen med læreren. Kontakt: Socialrådgiver Tine Henriksen, tlf , Håndværkerhuset Kofoed-dollaren Kofoed-dollaren er skolens interne valuta. En dollar svarer til en krone. Eleverne kan tjene kofoed-dollars på Produktionsværkstedet, på Miljøpladsen og i Grønlænderhuset. Man tjener 9 dollars i timen; maks. 27 dollars om dagen. For den første times arbejde får man en spisebillet, som kan indløses til et måltid mad i cafeteriet. Kofoed-dollars kan ikke veksles til rigtige penge. Eleverne kan købe mad, cigaretter, busbilletter mv., få vasket tøj, få et bad eller blive klippet i skolens frisørsalon. Man kan også sætte pengene ind på en konto og spare sammen til f.eks. en nyrenoveret cykel fra cykelværkstedet eller en ting fra en butik ude i byen. 10 V Æ R K S T E D E R N E Håndværkerhuset består af et malerværksted, et snedkerværksted og et tømrerværksted, som tager sig af malerarbejde, reparationer og større renoveringer på skolen. Håndværkerhuset producerer også borde og bænke, hånddrejede træskåle mv. som sælges til eksterne kunder og på skolens halvårlige markeder. Eleverne kan kombinere arbejdet i alle tre værksteder eller beskæftige sig med ét af områderne. Kontakt: Socialrådgiver Ole Lind, tlf ,

11 V Æ R K S T E D E R 11

12 Ud på arbejdsmarkedet At komme ud på arbejdsmarkedet (igen) er en drøm, som mange af skolens elever har opgivet. Tre ud af fire elever har været ledige i mange år, og har svært ved at tro på, at de er noget værd i det produktive samfund. Alligevel skaber vi på Kofoeds Skole kontakt mellem elever og arbejdsmarkedet. Både i det daglige arbejde overalt på skolen og gennem særligt målrettede jobprojekter og -indsatser. Jobprojekter Kofoeds Skole har tre selvstændige jobprojekter, som arbejder målrettet med elevernes ønsker til et job. Eleverne er sammen om forskellig undervisning, tager på virksomhedsbesøg, får løbende individuel rådgivning, søger job og kommer i praktikforløb. Langt over halvdelen kommer i ordinært arbejde bagefter. Medarbejderne støtter eleverne i hele praktikforløbet og har løbende kontakt med eleverne, ofte også efter de er kommet i arbejde. Jobprojekterne har 88 pladser i alt. Et forløb varer i gennemsnit 3 måneder pct. af eleverne kommer videre i arbejde eller erhvervsrettet uddannelse. I gang igen II To-årigt projekt, støttet af EU s Socialfond. For mennesker fra København og Frederiksberg Kommuner, som er over 25 år og har været på kontanthjælp i mindst et år. Deltagerne har både dansk og anden etnisk baggrund. 12 U D P Å A R B E J D S M A R K E D E T

13 Jobkonsulenter Skolens jobkonsulenter arbejder tæt sammen med socialrådgiverne, studievejledningerne og medarbejderne i værksteder og undervisning om den enkelte elevs muligheder for at komme i arbejde. Jobkonsulenterne samarbejder også med en række virksomheder, som tilbyder praktikpladser, løntilskudsjob, mentorordninger mv. Tempo To-årigt projekt, støttet af EU s Socialfond. For svage ledige indvandrere. Mange har ringe erfaringer med det danske arbejdsmarked en del har aldrig haft et job i Danmark. Eleverne arbejder særligt med integrations- og sprogproblematikker samt motion og ernæring. Gennem individuel afklaring og vejledning finder eleven og medarbejderen frem til det næste realistiske skridt på vejen i elevens kompetenceudvikling. Nogle elever er ikke klar til at håndtere kravene på en arbejdsplads og har brug for mere støtte og udvikling på skolen. Andre vokser af udfordringerne, som de møder i en praktik. Atter andre har brug for at tage en fagspecifik uddannelse. Det er altid elevens egen motivation og ressourcer, der er afgørende for, hvilket skridt han eller hun tager. Ud over individuel vejledning tilbyder jobkonsulenterne et job- og afklaringskursus for elever, som er parate til at bevæge sig ud på jobmarkedet. Uno Tre-årigt projekt for langvarigt ledige med svage sociale, personlige og faglige kompetencer. Eleverne deltager i skolens generelle undervisning, får coaching og kommer i praktik. Projektet har desuden fokus på metodeudvikling til gavn for fremtidige projekter med svage ledige. Uno er etableret i samarbejde med analysevirksomheden Strategisk Netværk og er støttet af Beskæftigelsesministeriet. Kontakt: Marianne Ahle Olsen, tlf , mobil , Kontakt: Lene Mosegaard, tlf , mobil , U D P Å A R B E J D S M A R K E D E T 13

14 Fat i glæden Lise Poulsen, 53 år, elev på malerværkstedet og motionsholdet, synger i skolens kor Jeg har gået på Kofoeds Skole to ner, mens jeg har ventet på at komme i sæso- fleksjob. Jeg har været igennem flere kriser i mit liv og ved af erfaring, at det ikke er godt at sidde hjemme, man skal ud at møde andre. Med alle de muligheder her er, kan det være svært at begrænse sig. Jeg har gået til motion, styrketræning og Qi Gong. På malerværkstedet og til kor og til drama. Her får man virkelig fat i det kreative, fat i en masse glæde. Her kan jeg få lov til at være den, jeg er. Jeg kommer i kontakt med mange spændende mennesker, og lærerne er supergode. Der er en god ånd her, som går helt tilbage til kordegn Kofoed, og som jeg fuldstændig kan gå ind for. Skolen får folk til at se den styrke, de har. Fuldstændig som en rigtig arbejdsplads Siden jeg var år har jeg vidst, at jeg ville være mekaniker. Jeg begyndte på Autoværkstedet i samfundstjeneste, fordi jeg havde været ude i noget kriminalitet. Bagefter kom jeg i aktivering, og nu har jeg været her næsten et år. Jeg har lært en masse. Da jeg kom, kunne jeg ikke engang holde på en skruetrækker, nu kan jeg skille en hel bil ad og samle den igen. Autoværkstedet fungerer som et almindeligt værksted, det er fuldstændig som en arbejdsplads. Vi møder fra 8 til 15, så jeg har også fået lært at stå op om morgenen! Jeg bor på skolens ungdomsafdeling og har kun fem minutter på arbejde. Jeg har det godt, når jeg står op om morgenen og ved, hvad jeg skal. Hvis man selv vil noget, får man virkelig meget støtte her. Det sociale fungerer fint. Vi er forskellige, men kommer med en fælles interesse. Hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, hjælper vi hinanden. Værkstedet er et godt sted at lære. Mit håb er, at jeg snart kan komme i gang med en uddannelse som mekaniker. Det er det, jeg vil. Nui Jomhong, 21 år, elev på Autoværkstedet, bor på skolens ungdomsafdeling 14 E L E V P O R T R Æ T T E R

15 Undervisning I samarbejde med Kofoeds Skoles Oplysningsforbund udbyder Undervisningsafdelingen hvert semester omkring 150 kurser inden for en lang række områder. Formålet er folkeoplysning og at give basale kundskaber. Og for nogle er kurserne et vigtigt led i at forberede vejen til en uddannelse eller et arbejde. Alle mennesker har ret til at lære, men ikke alle har de samme muligheder for det. Kofoeds Skole tilbyder undervisning til mennesker, som måske ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem eller er kommet skævt ind på det. Vi tror på, at man vokser ved at dygtiggøre sig og får lyst til at lære mere. Undervisningsformen varierer, fordi elevernes baggrund er meget forskellig. Mange af kurserne er baseret på klasseundervisning, andre er mere praktiske og værkstedsorienterede. På nogle kurser er undervisningen bygget op om de otte intelligenser, tanken om, at vi har flere forskellige intelligenser og derfor også indlærer forskelligt. 8 U N D E R V I S N I N G 15

16 Studievejledningen Indgangen til Undervisningsafdelingen er et besøg i Studievejledningen. Her bliver man introduceret til skolen, skrevet ind på de forskellige kurser og får lavet sit eget skema. Man kan også få hjælp til at lave en personlig uddannelses- eller erhvervsplan. Mange af de elever, som er tilmeldt skolens kurser, bruger også andre tilbud på skolen: værkstederne, biblioteket, rådgivning, jobkonsultation mv. Musik og drama Musikskolen underviser i alt fra kor og orkester til klassiske instrumenter og rockmusik. I studiet kan eleverne indspille demoer og lære om lydteknik. Til musikskolen hører også teaterværkstedet, hvor eleverne arbejder med improvisation, skuespilteknikker mv. og skaber deres egne forestillinger. Musikskolen har et bredt samarbejde med andre afdelinger på skolen. Medier I medieværkstedet lærer man om mange medier: tv, radio, film, aviser, tidsskrifter, reklamer og internettet. Eleverne laver også deres egne historier, som de formidler i de forskellige medier. Kunsten at fortælle en god historie kan man udforske på flere andre kurser, f.eks. på videoværkstedet og i kreativ skrivning. Kreative fag Skolen tilbyder en lang række kreative kurser som keramik, maling, formning, skind, metal og syning. De kreative fag er et vigtigt redskab for mange elever. Eleverne lærer meget om sig selv, når de arbejder kreativt, og arbejdet resulterer i et konkret produkt, som kan kigges på, kommenteres, bruges eller måske sælges på skolens halvårlige markeder. 16 U N D E R V I S N I N G

17 Mad og motion Skolens forskellige kurser i madlavning kombinerer sundhed, nydelse, sjov, socialt samvær og hensynet til en klemt økonomi. Her mødes kvinder og mænd med forskellig kulturel baggrund for at lære at lave god mad. Kost og motion hænger naturligt sammen. Mange elever lider af forskellige skader, dårlig kondition, overvægt m.m. Motionsskolen tilbyder gymnastik og styrketræning, kost og motion, rygtræning, afspænding, Qi Gong og forældre-børn-gymnastik. Eleverne oplever hurtigt øget velvære og kropslig styrke, og får mere energi til at udfordre andre områder i deres liv. Dansk og fremmedsprog Omkring halvdelen af skolens elever har en anden etnisk baggrund end dansk. Mange af dem har svært ved at skrive, læse og/eller tale dansk, og går derfor til danskundervisning ved siden af andre fag eller et værkstedsforløb. Dansk tilbydes i en række forskellige former: Danskuddannelse 1, 2 eller 3, Dansk på værkstedet, Kulturel og sproglig orientering for indvandrere mv. Undervisningen i fremmedsprog er primært for begyndere og lidt øvede. Der undervises i bl.a. engelsk, spansk, tysk og italiensk. Engelskundervisningen har flere niveauer, også for meget øvede. For at blive elev i Undervisningsafdelingen skal man være over 18 år og arbejdsledig. Der er 16 elever på de fleste hold. Omkring 1700 elever om året bruger skolens kursustilbud. Eleverne følger i gennemsnit 3 kurser. Eleverne er i Undervisningsafdelingen i gennemsnit i 2 år. U N D E R V I S N I N G 17

18 Edb Grundlæggende kendskab til edb er uundværligt i det moderne samfund. Men mange af skolens elever har ingen eller mangelfulde kompetencer på dette område. Edb-afdelingen tilbyder derfor en bred vifte af kurser: grundlæggende edb 1 & 2, Word, Excel, billedbehandling, internet, med mere. Frisør Frisørholdet er bygget op om praktisk, værkstedslignende undervisning. Eleverne arbejder i skolens frisørsalon, hvor de klipper, farver og permanenter de mange kunder fra skolen. Ud over frisørteknikker lærer eleverne om service og kundebetjening. Almene fag Undervisningsafdelingen har også en række mere almene fag på programmet, f.eks. filosofi, psykologi, matematik og astronomi. Kontakt: Studievejledningen: , Kontakt: Undervisningsafdelingen: , Køreskolen Kofoeds Skole har sin egen køreskole. Her kan skolens elever og arbejdsledige udefra tage kørekort mod betaling. Køreskolen tilbyder undervisning i teori og praksis i dagtimerne. Kørelæreren er en erfaren medarbejder, som er vant til at omgås elever med særlige vanskeligheder. Elever, som har brug for det, kan få særlig støtte til teoriundervisningen. Køreskolen er tilsluttet Dansk Kørelærerunion. 18 U N D E R V I S N I N G

19 Mest for det sociale Det var min nabo, der fortalte mig om Kofoeds Skole, og jeg begyndte at komme her for et halvt års tid siden. Før sad jeg meget hjemme. Helbredet har det ikke så godt, så jeg søger førtidspension. Men der måtte godt ske lidt mere. Nu kommer jeg på Produktionsværkstedet hver dag fra 10 til 14. Det passer fint. Vi har forskellige arbejdsopgaver. Tæller og pakker rawlplugs for eksempel, der skal 100 i hver kasse. Vi laver også askebægre for DSB, sætter filtdupper på den slags. Det meste er noget, hvor man kan snakke sammen imens. Jeg kommer her mest for det sociale. Det er rart at være her. Man lærer nogen at kende og får tiden til at gå. Jeg har også fået et par venner her. Jeg arbejder tre timer om dagen på værkstedet og tjener 27 kofoed-dollars ved det. De går mest til smøger, men jeg har sparet over 600 dollars op, så nu skal jeg ud og købe mig et par støvler. Claus Andersen, 49 år, elev på Produktionsværkstedet Jeg vil gerne ud at arbejde Amina Musse Yusuf, 40 år, elev på engelskholdet Jeg kommer på skolen, fordi jeg gerne vil blive dygtigere til dansk og engelsk. Jeg er uddannet sygeplejerske i Somalia, hvor jeg kommer fra, og vil gerne ud at bruge min uddannelse her. Ud at arbejde. Jeg har boet i Danmark i ni år og blev dansk statsborger sidste sommer. I begyndelsen gik jeg til dansk hver formiddag, fire dage om ugen, og tog også eksamen. Nu er jeg stoppet med danskundervisningen og begyndt at gå til engelsk i stedet for. Jeg kunne også godt tænke mig at gå til edb. Tidligere gik jeg også på syværkstedet og til madlavning. Jeg er meget glad for at gå på skolen med alle de muligheder her er. Jeg synes også, det er en fordel, at der kommer så mange forskellige mennesker her. E L E V P O R T R Æ T T E R 19

20 Kort om os Værdier og visioner Kofoeds Skole arbejder på et kristent og folkeligt grundlag, der sætter det enkelte menneskes værdi og ligeret i centrum. Det er skolens mål at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så eleverne hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende socialt og personligt liv. Betegnelserne skole og elev udtrykker et pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til udvikling og ændring. Det er skolens vision at udføre dygtigt og engageret socialt arbejde af stor samfundsmæssig værdi. Vi ønsker at være et laboratorium og udviklingscenter for metoder i socialt arbejde blandt samfundets dårligst stillede. Organisation Kofoeds Skole er en selvejende institution. Socialministeriet fører tilsyn med skolens virksomhed. Skolens forstander er Jens Aage Bjørkøe, pastor og dr.phil. Der er ca. 150 ansatte på hovedskolen i København, heraf en del deltids- og timeansatte. Bestyrelsen (pr ) Fhv. minister Aase Olesen (formand) Fhv. minister Palle Simonsen (formand for repræsentantskabet) Socialrådgiver Gunvor Auken Fhv. generalsekretær Arne Piel Christensen Lektor, cand.mag. Birgitte Hamborg Fhv. kommunaldirektør Karen Krause-Jensen Cand.jur. Henning Palludan Advokat Lennart Ricard Medarbejderrepræsentant Dora Morell Repræsentantskabet har ca. 50 medlemmer med bred tilknytning til samfundslivet: politik, uddannelse, erhverv, kultur, kirke, forskning, det frivillige sociale arbejde m.m. Her kommer pengene fra Skolens samlede omsætning er på ca. 75 mio. kroner. Omkring 70 pct. af midlerne kommer fra Socialministeriet, 15 pct. fra puljer og tilskud, og 15 pct. fra private tilskud. Skolens øverste instanser er bestyrelsen og repræsentantskabet. 20 K O R T O M O S

21 Kofoeds Skole i Århus Kofoeds Skole i Århus blev etableret i Skolen har ca. 180 elever og 16 medarbejdere. Kontakt: Forstander Lise Jensen, tlf , Eleverne i tal Her arbejder vi Kofoeds Skole i Nyrnberggade i København Kofoeds Skole i Århus Bofællesskaber for unge på Amager og i Nord- sjælland Kofoeds Kælder for hjemløse i Københavns indre by Landsdækkende projekter for socialt udsatte grønlændere Louisestiftelsen: Skolens koloni, kursussted og refugium i Sorø Internationalt arbejde: 12 skoler og projekter i Polen, Tjekkiet, Armenien og de baltiske lande. Læs mere på Ca. 640 elever bruger hver dag Kofoeds Skole i København. Skolen har omkring 3000 elever om året. Ca. 45 pct. af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne repræsenterer mere end 70 forskellige nationaliteter. 35 pct. af eleverne er år, 30 pct. er år, 33 pct. er over 50 år. 55 pct. af eleverne er kvinder. Ca. halvdelen af eleverne er på kontanthjælp. Knap en tredjedel af eleverne er på førtidspension. Knap 50 pct. af eleverne har mindre end 9 års skolegang. 11 pct. har en gymnasial uddannelse. 75 pct. af eleverne har været ledige i mere end 4 år. Støttekredsen Skolens støttekreds består af private mennesker, som donerer penge til skolens sociale arbejde. Pengene fra støttekredsen anvendes i mange af de mindre, særlige projekter, som ikke kan dækkes af de statslige midler. Medlemmerne af støttekredsen får tilsendt Kofoeds Avis, som fire gange om året bringer nyheder og historier fra skolen. Læs mere om støttekredsen på Omkring 5 pct. af eleverne har ikke noget fast sted at bo. 2 ud af 3 elever lever alene. 8 ud af 10 elever oplever at deres kvalifikationer bliver forbedret ved at gå på skolen. Lige så mange synes de har fået det bedre, efter at de er begyndt på skolen. 21 pct. af alle elever udskrives til arbejde eller uddannelse. K O R T O M O S 21

22 Råd og vejledning Rådgivning og vejledning er en vigtig og integreret del af skolens tilbud. Skolens socialrådgivere og studievejledere hjælper eleverne med faglige, personlige og sociale problemer. Skolen har sine egne jobkonsulenter og har også ansat en psykolog, en familierådgiver og en advokat. Socialrådgivning Værkstederne har tilknyttet deres egne social- rådgivere, som arbejder tæt sammen med elever og medarbejdere i det daglige. Socialrådgiverne kan hjælpe med at afklare faglige, sociale og personlige problemstillinger. De hjælper med at udarbejde handleplaner og jobplaner. Socialrådgiverne har et tæt samarbejde med skolens psykolog og tilbyder rådgivning og vejledning til alle elever på skolen. Studievejledning Alle elever, som går til undervisning på skolen, er tilknyttet Studievejledningen. Når man bliver skrevet ind, får man lagt sit eget skema. Studievejlederne hjælper også gerne med at udarbejde en personlig uddannelses- eller erhvervsplan. Jobkonsulenter Jobkonsulenterne hjælper med individuel jobog erhvervsvejledning samt afklarende kurser. De arbejder tæt sammen med medarbejderne på værkstederne og i undervisningen (se side 13). Psykolog og familierådgivning Skolens psykolog tilbyder rådgivning og støtte til elever med sociale og/eller psykiske problemer. Hjælpen gives i form af enkelte samtaler. Hvis eleven har behov for længerevarende psykologbehandling, henvises videre til behandlingstilbud uden for skolen. Skolen har også tilknyttet en familierådgiver. Advokatvagt Skolen har tilknyttet en advokat, som tilbyder juridisk rådgivning. Det er typisk rådgivning i forhold til forældremyndighed og samvær, huslejesager og gæld. En del af skolens udenlandske elever bruger også advokatvagten til rådgivning om Udlændingelovens regler. 22 R Å D O G V E J L E D N I N G

23 Alkoholpolitik På Kofoeds Skole har vi en klar holdning til alkohol Hver fjerde elev på skolen har et alkoholproblem. Det er et faktum, vi tager meget alvorligt, og som vi arbejder med i hverdagen. Vi accepterer ikke alkohol på skolen, men vi bryder ikke forbindelsen, hvis en elev møder fuld op. I stedet forsøger vi at støtte ham eller hende til at gøre noget ved sit misbrug. Vi er også meget opmærksomme på de elever, som ikke har erkendt, at de har et misbrug, men som viser tegn på det i hverdagen. Forskellige mennesker har forskellige behov for behandling. Vi støtter elever, som ønsker at komme ud af misbruget, gennem samtaler og ved at hjælpe med at finde relevante behandlingstilbud. Vi henviser f.eks. til AA-klubben (Anonyme Alkoholikere) på skolen, til Sundby Sygehus Ambulatorium eller til behandling efter Minnesota-modellen. I det daglige handler det om at tilbyde meningsfulde aktiviteter på Skolen. Om at stille krav, som eleven kan håndtere, og efterhånden opfordre til at søge nye udfordringer. I elevens ædru perioder roser vi ham eller hende. På den måde vokser selvværdet, selvtilliden, og derefter selvansvarligheden. Projekt Forward for eks-misbrugere Projekt Forward er et tilbud til tidligere alkohol- eller stofmisbrugere, som har brug for at finde mening og muligheder i deres liv. Det kan være mennesker, der er i udslusning fra en behandlingsinstitution eller måske er kommet hjem, men har svært ved at holde fast i det nye stoffri liv. Forward fungerer som et selvstændigt projekt, hvor eleverne gennem coaching, workshops og samtaler støttes i deres individuelle udvikling. Samtidig bruger eleverne skolens værksteder og undervisningstilbud og får derigennem afklaret evner og ønsker om job, uddannelse, fritidsaktiviteter m.m. Kontakt: Projektleder Steffen Ipland, tlf , A L K O H O L P O L I T I K 23

24 Skolen i samfundet Kofoeds Skole har en aktiv holdning til det samfund, vi lever i. Vi mener også, at vi selv har noget at bidrage med: vores mangeårige erfaringer med arbejdsledige og socialt udsatte mennesker. De erfaringer deler vi med vores mange samarbejdspartnere i kommuner, stat og organisationer. Og vi blander os gerne i den offentlige debat. 24 S K O L E N I S A M F U N D E T

25 Når eleverne starter på skolen, er de som regel i en tilstand af opgivelse. At give dem 500 kroner mindre om måneden er ikke det, der skal til for at give dem håb og lyst til at integrere sig tilbage ind i samfundet. Økonomiske sanktioner bliver de fattige af, ikke motiverede. JENS AAGE BJØRKØE, FORSTANDER (KRONIK I POLITIKEN) At være medspiller i velfærdsamfundet kræver mod, visioner og vilje til konstant udvikling. Når vi kræver udvikling og overskud i samfundet, skal vi være et ordentligt eksempel selv. Blandt andet derfor kalder vi os for et laboratorium for udvikling af sociale metoder. Vores grundlæggende metode om hjælp til selvhjælp rokker vi ikke ved, men vi forsøger hele tiden at nytænke skolens arbejde, så vi er på forkant med udviklingen i samfundet. særlig holdånd støtter eleverne i at opbygge deres selvværd og øge deres kompetencer. Fra politisk hold har der i de senere år været fokus på virksomhedernes sociale ansvar og på ønsket om at få svage ledige i arbejde. På Kofoeds Skole samarbejder vi i stigende grad med virksomheder, og mange elever kommer i arbejde via praktikforløb og jobprojekter. Et par eksempler: Samfundets mere og mere strenge holdninger til flygtninge og indvandrere mærker vi også på Kofoeds Skole. Vi tror på nærvær og respekt frem for straf og mistro. Vi opretter f.eks. nye tiltag for indvandrerelever med børn, prøver nye metoder i danskundervisning og anderledes måder at lære om det danske samfund på. Narkomaner og blandingsmisbrugere har ofte svært ved at holde fast i stoffriheden, når de har været i behandling. Der er meget få muligheder i den skrøbelige mellemfase, og mange falder tilbage i de gamle misbrugsvaner. På Kofoeds Skole har vi derfor oprettet projektet Forward for eks-misbrugere. En kombination af undervisning, rådgivning og en Vi deltager i den offentlige debat om velfærdssamfundet. Her oplever vi, at udsatte mennesker ofte gøres til stakler og ofre. Vi fokuserer ikke på svagheden, men tror på ethvert menneskes evner og muligheder, uanset hvor håbløs en situation det står i lige nu. Skolen holder løbende seminarer om aktuelle socialpolitiske emner og lægger gerne hus til møder i de mange forskellige faglige og kirkelige netværk, vi deltager i, både herhjemme og internationalt. Skolen udgiver også bøger om pædagogiske metoder. Kontakt: PR- og presseansvarlig Christina Berg Johansen, tlf , mobil , S K O L E N I S A M F U N D E T 25

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole Kofoeds Skole Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer

Læs mere

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Kofoeds Skole Administration Forstander Sekretariat, HR konsulent, Kommunikationsafd., Organisations/chefkonsulent, Økonomi- & personaleafd., IT afdeling Værksteder

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Indhold. Auto & Transport. Café Himmelblå. De åbne værksteder. Forward (misbrug) FVU - Forberedende VoksenUndervisning. Grafisk Workshop.

Indhold. Auto & Transport. Café Himmelblå. De åbne værksteder. Forward (misbrug) FVU - Forberedende VoksenUndervisning. Grafisk Workshop. KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, KURSER OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS - OG DER ER JOBGARANTI. Indhold Auto & Transport Café Himmelblå De åbne værksteder Forward (misbrug) Klik

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K

Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K Årsskrift 2007 Kofoeds Skoles Årsskrift 2007 Ansvarshavende: Chefkonsulent Ole Meldgaard Redaktion: Kommunikationskonsulent: Helle Jørler Forside: Maler-elev Lise Poulsen, har lavet collagen Nordisk Tango,

Læs mere

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7 Februar 2008 Alle i arbejde det kræver tid og tålmodighed side 3-5, 8-9 Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10 Vitalijs drøm om lyd side 6-7 FOTO: KOFOEDS SKOLE Plads til alle LEDER Velkommen til 2008! Jeg

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår! Tema: Hvad går pengene til. Ludvig og dollarsene side 5. Blandt grønlænderne på Vesterbro side 10

Glædelig jul og godt nytår! Tema: Hvad går pengene til. Ludvig og dollarsene side 5. Blandt grønlænderne på Vesterbro side 10 Nyheder fra Kofoeds Skole December 2006 nr. 4 Glædelig jul og godt nytår! Tema: Hvad går pengene til Ludvig og dollarsene side 5 Blandt grønlænderne på Vesterbro side 10 Ud i hjørnerne LEDER Dette nummer

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Kofoeds Skole Århus side 3

Kofoeds Skole Århus side 3 Marts 2007 nr. 1 Kofoeds Skole Århus side 3 Projekt Liv kvindefest side 6 300 timers-reglen side Vil pisken virke? 2 LEDER Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er historisk lav, og der

Læs mere

Sommerferie i Sorø side 8-9

Sommerferie i Sorø side 8-9 September 2007 Sommerferie i Sorø side 8-9 Til VM i fodbold for hjemløse side 3 Projekt Forward og eksmisbrugere side 6-7 Hvad siger du, når jeg siger misbruger? 2 LEDER Vi forfalder ofte til at sætte

Læs mere

Juni 2009. Kursen på Kofoed-dollars er stadig høj side 3. Det handler om at bygge mennesker op side 6 og 7

Juni 2009. Kursen på Kofoed-dollars er stadig høj side 3. Det handler om at bygge mennesker op side 6 og 7 Juni 2009 Kursen på Kofoed-dollars er stadig høj side 3 Det handler om at bygge mennesker op side 6 og 7 fot o: e Jens Aage Bjørkøe Forstander ol blande den rent beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrettede

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet

Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet Jens Aage Bjørkøe - født i 1946, præst, cand. teol. ved Københavns Universitet (1973), doktorgrad (dr. phil.) fra Warszawas Universitet (1997). I 1974-79 sognepræst ved Mariakirken i den københavnske bydel

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6 Juni 2010 Sociale virksomheder leder side 2 Støtte gør nytte side 6 Skovlen under angsten side 6 Socialøkonomiske virksomheder kan være en vej til inklusion for de svageste Den socialpolitiske tendens

Læs mere

Kofoeds ds Skole 31 September 2001

Kofoeds ds Skole 31 September 2001 Kofoeds Skole 31 September 2001 Videre ved fælles hjælp I Holger Nielsens Ungdomsboliger finder unge med sociale problemer et midlertidigt hjem og en hjælpende hånd til at komme videre. Også her handler

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen.

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen. 100510 JAB Hjælp til selvhjælp Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen Kofoeds Skoles: Værdigrundlag Mission og vision Mål og målgrupper

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET Eller historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv, der også indeholder

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS

KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, UNDERVISNING OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS Auto & Transport Auto & Transport Vil du lære noget om biler? Har du lyst til at prøve, hvordan det er at være automekaniker eller chauffør? Så er Auto & Transport på noget for dig! Professionelt værksted

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

2.0 Fokus på forandring

2.0 Fokus på forandring DE SMÅ SKRIDTS METODE 2.0 Fokus på forandring Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode 2.0 Fokus på forandring Kolofon Publiseret af Landsforeningen af VæreSteder (LVS) Redaktion: Cliff Kaltoft,

Læs mere

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger og bistand i forbindelse med introduktion til at etablere Partnerskaber mellem kommune og virksomheder samt implementering af brugen af resultatsystemet

Læs mere