ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK"

Transkript

1 ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling

2 I DANMARK BOR GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der mennesker, som befinder sig på samfundets bund. Det er de socialt udsatte grønlændere, som mange kender fra storbyernes torve, pladser, herberger og værtshuse. Denne brochure er lavet for at imødekomme de spørgsmål, der rejser sig, når man i en kommune, organisation eller forening ønsker at gøre tanker til handling, og hjælpe de socialt udsatte grønlændere ud af deres problemer. FOTO: SUSANNE BORG PEDERSEN K OLUMNETITEL

3 HVORFOR FOKUS PÅ UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK? FOTO: SUSANNE BORG PEDERSEN Der bruges en del ressourcer på de udsatte grønlændere, selvom de egentlig ikke er så mange. Men de er synlige i deres gruppedannelser, voldsomme misbrug og tilstedeværelse i det offentlige rum, og der bliver ofte set ned på dem. Denne normaliserede ringeagtelse bør vi ikke acceptere. Det drejer sig om 900 individuelle mennesker med hver deres historie om brudte håb, misbrug, vold, ensomhed og opgivenhed. Herudover er der en gruppe af mindre synlige grønlændere, der måske har en lejlighed og på overfladen klarer sig udmærket, men som, på grund af problemer som f.eks. ensomhed og misbrug, er i fare for at blive en af de socialt udsatte grønlændere. DANSKE STATSBORGERE GRØNLANDSKE VÆRDIER Integration af socialt udsatte grønlændere lader sig kun gøre, hvis man i arbejdet forholder sig til forskellene i værdier og normer blandt grønlændere og danskere. Mange voksne grønlændere er opdraget med fangersamfundets værdier, hvilket for eksempel viser sig i, at de ikke blander sig i hinandens problemer. Der kan opstå mange forviklinger i arbejdet med de udsatte grønlændere, hvis ikke man som udgangspunkt forstår de to kulturers forskellige normer. Man bør derfor tilegne sig viden omkring områder som høflighed, kønsroller, arbejdsforståelse, socialt samvær, m.m., før man påbegynder et integrationsprojekt for udsatte grønlændere. 3 FOKUS PÅ UDSATTE GRØNLÆNDERE

4 FOTO: KURT B. LARSEN FOTO: SUSANNE BORG PEDERSEN HVORDAN KOMMER MAN I GANG? På Kofoeds Skole har vi stor erfaring med at arbejde med udsatte grønlændere. Dette arbejde lykkes bedst, når vi arbejder sammen med andre instanser i et team, hvor deltagerne bidrager med forskellige perspektiver. Det er vigtigt, at der både er danske og grønlandske deltagere i teamet, og at indsatsen fra starten er helhedsorienteret. Fokus i indsatsen bør være hjælp til selvhjælp, således at man sigter på at ruste det enkelte menneske til at kunne tage ansvar for sit eget liv, frem for udelukkende at være afhængig af andres hjælp. Når først man har samlet et godt team, kan man arbejde sig frem til et overblik over situationen, og begynde at prioritere hvilke indsatser der skal gøres. VEJLEDNING FOR ET ARBEJDSTEAM Find relevante deltagere til teamet indenfor det geografiske område, I arbejder i. Det kan være en by, en kommune eller flere kommuner. Deltagere kan for eksempel være: 4 K OM GODT IGANG + VEJLEDNING

5 En repræsentant fra kommunens/amtets socialafdeling En sagsbehandler, socialrådgiver eller lign., der har relevant erfaring med grønlændere En person der kan fungere som opsøgende medarbejder En relevant person fra det grønlandske (lokal)miljø En repræsentant fra arbejdsgiverområdet En politisk repræsentant, f.eks. fra kommunens socialudvalg DET OPSØGENDE ARBEJDE Det er nødvendigt at være opsøgende, hvis man arbejder med socialt udsatte grønlændere. Man må derfor engagere en medarbejder, der kan skabe kontakt til de udsatte grønlændere, og lære deres opholdssteder og grupper at kende. Den opsøgende medarbejder skal kunne sætte sig ind i disse grønlænderes levemåde og personlige identitet. Han eller hun skal kunne samarbejde med dem som enkeltindivider, og give støtte og opmuntring gennem et ofte langt forløb der kan gå lang tid fra kontaktfasen, over misbrugsbehandlingen, til en mere stabil tilværelse og integration i det danske samfund. Opsøgende arbejde er typisk et begreb, man bruger om at arbejde på gaden. Opsøgende arbejde kan dog med fordel forstås i et bredere perspektiv: Mere psykologisk kan man være opsøgende i forhold til den enkeltes personlige problemer, drømme, forhindringer og behov. For at skabe et dynamisk projekt i forhold til de socialt udsatte grønlændere, er det i det hele taget vigtigt at være initiativtagende og kontaktskabende. 5 D ET OPSØGENDE ARBEJDE

6 FOTOS: KURT B. LARSEN VÆRESTED/AKTIVITETER Det er vigtigt at kunne tilbyde et værested. Værestedets funktion er dobbelt: For brugere, der har behov for det, er værestedet et uforpligtende tilhørssted med social hygge.for brugere, der er motiverede for mere, er værestedet et aktivitetsområde. Et sted hvor man i eget tempo, og med støtte fra medarbejderen, afklarer og opbygger kompetencer. Denne proces kan medarbejderen i samarbejde med eleven føre videre i form af hjælp til praktik, jobtræning og integration på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne i et værested kan være mange;for eksempel fælles morgenmad fælles ugentlig maddag traditionelt grønlandsk håndværk: fedtsten, perlesyning, kajakbygning etc. anden kreativ/praktisk produktion mindre byggeprojekter ture ud i naturen, udflugter til havet m.v. rådgivning kontaktformidling i forhold til kommunen 6 V ÆRESTED/ AKTIVITETER

7 Det er essentielt at skabe balance i projektet, således at man både støtter en social, faglig og psykologisk udvikling hos brugerne. Det traditionelle grønlandske arbejde har f.eks. til hensigt at opbygge stolthed over ens oprindelige rødder, byggeprojekter kan udvikle stolthed over at kunne bidrage til samfundet med praktiske færdigheder, udflugter kan frembringe interesse for og glæde ved at bo i Danmark, og så videre. Det er hensigtsmæssigt at lade brugerne være med til at vælge og udvikle aktiviteterne, så de oplever en vis grad af ejerskab i forhold til projektet. Værestedet skal være alkoholfrit område, så det er et frirum, hvor brugerne oplever et fokus på andre værdier end misbrug. Lokalerne skal typisk ligge centralt i byen, ellers bliver de ikke besøgt. 7 V ÆRESTED/ AKTIVITETER

8 ALKOHOLBEHANDLING Det største umiddelbare problem blandt socialt udsatte grønlændere er misbrug af alkohol, typisk kombineret med hashmisbrug. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde misbrugsbehandling. Der er gode erfaringer med ambulant behandling efter Minnesota modellen, i en særlig form hvor behandlingen foretages i grupper af grønlændere og foregår på grønlandsk. Behandlingen kombineres altid med rådgivning og aktiviteter fra projektets side den opsøgende medarbejder slipper ikke hjælpen hér. Efter endt behandling begynder brugeren det lange, hårde arbejde med at skabe sig et helt liv uden alkohol. Det kræver megen og kontinuerlig støtte fra projektets side. Blandt redskaberne er: terapeutisk behandling, anvisning af bolig, evt. påbegyndelse af uddannelse/aktivering/relevante kurser, samt positive alkoholfrie sociale oplevelser. Det er essentielt at skabe oplevelser af tilfredshed uden alkoholen som følgesvend. SPROG/KULTUR KURSER Da grønlændere er del af det danske rigsfællesskab, er der generelt i Danmark en forventning om, at deres dansksproglige færdigheder er gode. Men de udsatte grønlændere i Danmark taler sjældent dansk som danskerne selv. Nogle taler kun enkelte sætninger på dansk, og mange taler gadedansk, men behersker for eksempel ikke det sprogniveau, 8 A LKOHOLBEHANDLING

9 der eksisterer hos sagsbehandleren. Der er også nogle, der umiddelbart taler godt dansk, men som viser sig at mangle mange af de mere kultur-baserede nuancer i sproget. Derfor bør man være opmærksom på at tilbyde udsatte grønlændere en tolk, når de f.eks. har møde med sagsbehandleren eller anden kommunal instans. Tolkebistand tilbydes hos de fire grønlandske huse i Danmark. Sprogkurser er et centralt redskab i arbejdet med integration af socialt udsatte grønlændere. Man kan dog ikke melde udsatte grønlændere ind på et almindeligt undervisningshold i dansk for udlændinge, da grønlændere har en anden erfaring med dansk sprog og kultur, end andre minoritetsgrupper. Sprogkurserne bør tilrettelægges som særlige forløb,hvor de udsatte grønlændere kan være sammen med hinanden i små grupper, som mødes med underviseren til en blanding af sproglære, kulturlære, dansk samtale og socialt samvær. Det er samtidig vigtigt for denne gruppe af grønlændere at kunne stille spørgsmål til danske kultur- og samfundsforhold, da de ofte mangler kendskab til sådanne forhold. FOTO: SUSANNE BORG PEDERSEN 9 S PROG/ KULTUR KURSER

10 MERE INFORMATION KONTAKT: Kofoeds Skoles Grønlænderafdeling Nyrnberggade København S Tlf Afdelingsleder Kurt Olsen Tlf Konsulent Erik Christensen Tlf Bistand fra Kofoeds Skole er gratis! Vi kan hjælpe med gode råd afklarende samtaler konsulentbistand til kommunen, arbejdsteamet eller enkelte medarbejdere. besøg eller kort tids praktik i nogle af Kofoeds Skoles opsøgende projekter i Aalborg, Esbjerg og København. 10 I NFORMATION

11

12 Kofoeds Skole DESIGN: HENRIETTE MØRK / FORSIDEFOTO: SUSANNE BORG PEDERSEN

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter

Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter 1. Værdier (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Bedre overgange for udsatte unge. Kort & klart

Bedre overgange for udsatte unge. Kort & klart Bedre overgange for udsatte unge Kort & klart 1 Om dette hæfte 2 Dette hæfte opsummerer de væsentligste pointer i SFI s midtvejsevaluering af efterværnsprojektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer

Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for projektet side 2 2. Avancementsmentoren side 2 3. Formål side 2 4. Målgruppe side 2 5. Målsætning

Læs mere