Ergoterapi på Akutmodtagelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapi på Akutmodtagelsen"

Transkript

1 Ergoterapi på Akutmodtagelsen Udviklingsprojekt

2 Klinik Akut Fysio- og Ergoterapi Sygehus Vendsyssel Bispensgade Hjørring Titel: Ergoterapi på Akutmodtagelsen Forfattere: Inge Lange, Dorte Melgaard, Pia Simonsen Lentz Marts 2014

3 Indhold Resume Baggrund Formål Mål Projektbeskrivelse Organisering Projektperiode Undersøgelsesredskab Metode Dataindsamling Cases Spørgeskema Resultater Statistik over inkluderede patienter Cases Case 1: Udredning af patient Case 2: Overflytning til videre udredning/behandling Case 3: Udarbejdelse af genoptræningsplan Case 4: Deltagelse i udskrivningskonference Spørgeskema til samarbejdspartnere Diskussion Statistik over inkluderede patienter Cases Spørgeskema Konklusion Formidling Referencer Bilag Bilag Bilag

4 Resume Baggrund Akutmodtagelsen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring blev taget i brug 1. marts 2013, og ergoterapeuterne havde et ønske om at være en del af det tværfaglige tilbud i Akutmodtagelsen fra starten. Der er begrænsede erfaringer med ergoterapeuter som en del af det tværfaglige team på Akutmodtagelser i Danmark. Formål At implementere aktivitetsbaserede ergoterapeutiske ydelser i Akutmodtagelsen At tydeliggøre hvilke ydelser ergoterapeuterne kan bidrage med i den samlede udredning af patienterne i Akutmodtagelsen Metode I perioden 1. juni 2013 til 31. september 2013 blev udviklingsprojektet Implementering af ergoterapi i Akutmodtagelsen gennemført på Sygehus Vendsyssel. Ergoterapeuterne udvalgte dagligt i samarbejde med sygeplejerskerne hvilke patienter det var relevant at ergoterapeuterne undersøgte. Det primære udvælgelseskriterium var funktionsevnetab. Alle de henviste patienter skulle undersøges med den aktivitetsbaserede undersøgelse ADLtaxonomien. Der var tilknyttet ergoterapeuter til Akutmodtagelsen 4 timer dagligt på alle hverdage i projektperioden. Der blev indsamlet data på de patienter der deltog i projektet, de tværfaglige samarbejdspartnere udfyldte et spørgeskema om hvordan de oplevede ergoterapeuternes rolle i Akutmodtagelsen og der blev beskrevet 4 cases. Resultater Der blev inkluderet 165 patienter, der alle blev vurderet ud fra ADL-taxonomien. De patienter der blev henvist havde vidt forskellige indlæggelsesårsager, men var kendetegnet af et funktionsevnetab kort før indlæggelse. 83,4 % af de henviste patienter var enten helt selvhjulpne før indlæggelsen eller havde kun fået lidt hjælp. Patienterne blev som udgangspunkt set én gang af ergoterapeuten. De tværfaglige samarbejdspartnere kom i spørgeskemaundersøgelsen bl.a. med følgende udsagn: Samarbejdet er godt der sker noget når de kommer på sagen og Mangler i aftenvagterne og i weekenden - ønske om egen ergoterapeut ansat på fuldtid. 2

5 Konklusion Ergoterapeuter i Akutmodtagelsen har været med til at højne kvaliteten af det tværfaglige tilbud til patienterne. De tværfaglige samarbejdspartnere oplever ergoterapi som en integreret del af det tværfaglige tilbud i Akutmodtagelsen og der efterspørges yderligere ergoterapi om aftenen og i weekenden. 3

6 1. Baggrund Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport Styrket Akutberedskab (Sundhedsstyrelsen, 2007). Den beskriver bl.a. hvordan akut syge i fremtiden skal modtages af en bred gruppe af specialister, der er kompetente til at undersøge patienterne og vurdere, hvorvidt de skal have yderligere specialiseret behandling på sygehuset eller kan udskrives efter en ganske kort indlæggelse. Der er gennem de seneste 2-3 år etableret flere akutte modtageafdelinger på de danske sygehuse, med det formål at akutte patienter modtages på sygehuset via én indgang uden hensyn til indlæggelsesårsag. De patienter der kan udskrives efter højest 48 timer, vil som udgangspunkt modtage deres behandling på det akutte modtageafsnit og vil ikke blive overflyttet til en anden sengeafdeling. I Sundhedsstyrelsens rapport fremgår det, at der skal være specialuddannet personale (Sundhedsstyrelsen, 2007) men i den sammenhæng er ergoterapeuter og fysioterapeuter ikke nævnt. For at kunne løfte opgaven med undersøgelse og diagnosticering af denne brede patientgruppe kræves det, at personalet er bredt sammensat og har de nødvendige kompetencer (Sundhedsstyrelsen, 2007). Der er derfor bred enighed om, at det er relevant at ergoterapeuter og fysioterapeuter indgår i de tværfaglige teams på de akutte modtageafsnit, om end der ikke er dokumentation for en effekt, hvilket naturligvis også har sammenhæng med, at det er relativt nyt at organisere sygehusene med akutte modtageafsnit (Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Hospitalsenhed Vest, 2013; Hansen Bruun & Nørgaard, 2013). Der er interesse for, hvorledes fysioterapeuter og ergoterapeuter skal indgå i de tværfaglige teams i Akutmodtagelserne i Danmark og fra flere sider gøres der opmærksom på, at såvel ergoterapeuter som fysioterapeuter skal være opsøgende for at komme til at udfylde en rolle i de tværfaglige teams (Guldager, 2012a; Guldager, 2012b). Internationalt er der begrænset forskning omkring effekten af ergoterapi i Akutmodtagelsen og de få eksisterende studier er svært overførbare til danske hospitaler (Griffin, 2002; Hendriksen & Harrison, 2001) Sygehus Vendsyssel er et regionssygehus med 423 sengepladser. Sygehus Vendsyssel har ca ansatte og et årligt aktivitetsniveau svarende til ca indlæggelser, ambulante besøg samt operationer. På Sygehus Vendsyssel, Hjørring er Akutmodtagelsen taget i brug 1. marts I den sammenhæng er der sket en omorganisering af sengefordelingen mellem de forskellige afdelinger. Der er 32 sengepladser i Akutmodtagelsen og de er flyttet hertil fra almen- og ortopædkirurgiske afdelinger samt medicinske afdelinger. Der var fra begyndelsen et ønske om, at der skulle knyttes såvel ergoterapeuter som fysioterapeuter til Akutmodtagelsen. 4

7 Det blev samtidigt besluttet, at løsningen skulle være udgiftsneutral og at normeringen fra de senge der blev flyttet fra sengeafsnittene til Akutmodtagelsen, skulle dække behovet. Det blev besluttet, at der indledningsvis skulle være en ergoterapeut til stede 1 time dagligt på alle hverdage og en fysioterapeut til stede 1 time dagligt alle ugens dage, hvilket var de ressourcer der på daværende tidspunkt var muligt at afsætte. Ergoterapeuterne ønskede som udgangspunkt at fokusere på de ergoterapeutiske kerneydelser: aktivitetsvurderinger, vurdering af behov for støtte i hjemmet, udredning i forhold til synkefunktion, udredning af kognitive vanskeligheder samt i begrænset omfang udlevering af hjælpemidler. Denne beslutning bygger på, at kernen i ergoterapi er at fokusere på evnen til at udføre daglige aktiviteter (Fisher, 2012; Kielhofner, 2010; Townsend & Polatajko, 2008). Projektet Implementering af ergoterapi i Akutmodtagelsen blev til i et samarbejde imellem Ergoterapeutuddannelsen, UCN og Fysio- og Ergoterapien, Sygehus Vendsyssel. Projektet blev støttet af Ergoterapeutforeningens Praksispulje. 2. Formål At implementere aktivitetsbaserede ergoterapeutiske ydelser i Akutmodtagelsen At tydeliggøre hvilke ydelser ergoterapeuterne kan bidrage med i den samlede udredning af patienterne i Akutmodtagelsen 2.1. Mål At ergoterapi opleves som en integreret del af det tværfaglige samarbejde i Akutmodtagelsen At der ved alle patientkontakter anvendes et standardiseret og aktivitetsbaseret ergoterapeutisk undersøgelsesredskab i Akutmodtagelsen 3. Projektbeskrivelse 3.1. Organisering Akutmodtagelsen på Sygehus Vendsyssel består af 3 enheder: Afsnit 404 består af 32 akutte senge. Til dette afsnit er der knyttet 52 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I perioden 1. marts 2013 til 31. december 2013 har der været 6890 indlæg- 5

8 gelser i afsnittet. Afsnit 402, som består af 10 modtagerum. På afsnit 402 har der i ovennævnte periode været patienter indlagt. Desuden er der skadestuen, hvor der er 6 behandlerrum. Der har været ortopædkirurgiske skader, medicinske skader og 142 traume patienter. Til afsnit 402 og skadestuen er der knyttet 38 plejepersonaler og i alt 20 læger. Projektet blev gennemført på afsnit 404. Der blev nedsat en styregruppe bestående af: Lillian Jespersen, chefterapeut, Sygehus Vendsyssel Lisbeth Vinding Madsen, studieleder ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN Dorte Melgaard, udviklingsterapeut, Sygehus Vendsyssel Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Pia Simonsen Lentz, ergoterapeut og klinisk underviser, Sygehus Vendsyssel Inge Lange, lektor ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN Dorte Melgaard, udviklingsterapeut, Sygehus Vendsyssel 3.2. Projektperiode Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2013 til 30. september Den første måned af perioden, fungerede projektet som pilotprojekt med efterfølgende evaluering i arbejdsgruppen. Der blev udarbejdet en protokol med detaljeret beskrivelse af arbejdsgangen i Akutmodtagelsen (bilag 1). Protokollen blev færdigskrevet, da pilotperioden var overstået. Det var nødvendigt at revidere både protokol og undersøgelsesskema flere gange i løbet af afprøvningsfasen, således at ergoterapeuternes opsøgende arbejde og arbejdsgange stemte overens med rutinen omkring udredning i Akutmodtagelsen. I projektperioden var der på alle hverdage 4 timers ergoterapi. Der var 2 ergoterapeuter tilstede i Akutmodtagelsen i tidsrummet kl til kl på alle hverdage. Tidspunktet blev valgt ud fra de tværfaglige samarbejdspartneres vurdering af det mest optimale. Ergoterapeuterne har i projektperioden været opsøgende i forhold til hvilke patienter der henvises til ergoterapi. Udvælgelsen af patienterne er sket i samarbejde med sygeplejerskerne ud fra bl.a. følgende kriterier (bilag 1): 6

9 Ændret funktionsevne Pneumoni KOL TCI og apopleksi Dehydrering Fald 3.3. Undersøgelsesredskab Ergoterapeuterne ønskede at fokusere på en aktivitetsorienteret tilgang og for at tydeliggøre denne tilgang blev der valgt et undersøgelsesredskab, der understøttede dette. En gennemgang af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, der er oversat og valideret på dansk synliggjorde, at der kun findes ganske få relevante undersøgelsesredskaber. Kravene var, at undersøgelsesredskabet skulle være enkelt at anvende og kendt af ergoterapeuterne på Sygehus Vendsyssel. Det mest relevante undersøgelsesredskab var ADL-taxonomien, som er udviklet i Sverige, men er oversat til dansk og valideret (Sonn, U., Tornquist, K. & Svensson, 1999; Törnquist K, 2001; Törnquist, K, Sonn, U., 1994; Wæhrens E., 1998; Wæhrens, 2010). ADL-taxonomien er i projektet blevet anvendt som både interviewredskab samt som ramme for udvalgte observationer af patienten. 4. Metode 4.1. Dataindsamling Der er indsamlet data på de patienter, der har modtaget ergoterapi i projektperioden. Projektet er tilmeldt Datatilsynet, journalnr Der er indsamlet data på følgende: Køn Alder Bopælskommune Indlæggelsesårsag Beskæftigelse Boligforhold Civil status 7

10 Funktionsevne Tidligere funktionsevne i forhold til mobilitet er dokumenteret ved hjælp af New Mobility Score (Kristensen, Bandholm, Foss, Ekdahl, & Kehlet, 2008), desuden har patienterne givet oplysninger om deres tidligere funktionsevne ud fra hvorvidt de har været selvhjulpne, har modtaget let hjælp, svarende til f.eks. levering af mad eller rengøringshjælp, eller massiv hjælp, svarende til hjælp flere gange dagligt, før deres indlæggelse Cases Der er beskrevet 4 cases, for at give et billede af den ergoterapeutiske vurdering, indsats og hvilken rolle den ergoterapeutiske udredning spiller i den tværfaglige udredning af patienten. De 4 cases er anonymiserede Spørgeskema Der blev udført en spørgeskemaundersøgelse, for at evaluere om ergoterapi opleves som en integreret del af det tværfaglige samarbejde i Akutmodtagelsen. Spørgeskemaerne blev delt ud på afdelingen blandt personalet og havde fokus på at få svar på hvordan de tværfaglige samarbejdspartnere oplever samarbejdet med ergoterapeuterne i hverdagen, samt hvilke forhold de oplever, at ergoterapeuterne bidrager med i forhold til den tværfaglige udredning. Spørgeskema (bilag 3) som metode blev valgt, fordi det gav mulighed for at komme i kontakt med så mange som muligt af de tværfaglige samarbejdspartnere også de der arbejder om aftenen eller natten. Spørgeskemaet er opbygget med fokus på: Hvordan oplever de tværfaglige samarbejdspartnere, at ergoterapeuterne bidrager i forhold til udredning af patienterne? Hvordan oplever de tværfaglige samarbejdspartnere samarbejdet med ergoterapeuterne? 8

11 5. Resultater 5.1. Statistik over inkluderede patienter Nedenstående indsamlede data beskriver gruppen af patienter, der i projektperioden blev henvist til ergoterapi. Ergoterapeuterne tilså patienterne én gang, patienter der blev overflyttet til en anden afdeling blev henvist til ergoterapi hvis det blev vurderet som relevant. Tabel 1: Demografiske data på patienter henvist fra Akutmodtagelsen til ergoterapi i perioden fra 1. juni september Antal patienter 165 Køn 60 % kvinder, 40 % mænd Alder 71,99 ± 18,32 Kommune Hjørring Frederikshavn Brønderslev Jammerbugt Aalborg Læsø Andet 39,2 % 42,4 % 8,9 % 3,8 % 1,3 % 1,3 % 3,2 % Boligforhold Civilstatus Beskæftigelse Indlæggelsesårsag Tidligere funktionsevne New Mobility Score I stand til at komme omkring indendørs Hus Lejlighed Ældrevenlig bolig Plejehjem Gift/samboende Enlig Erhvervsaktiv Uden beskæft. Pensionist Studerende Ikke oplyst Anæmi Besvimet Bækkenfraktur Cancer med metastaser Colles fraktur Dehydratio Fald Forvirret Galdesten Hofte luksation Hovedpine Humerus fraktur Hypertension Hæmatemese Synkebesvær Urinvejsinfektion Selvhjulpen Let hjælp Massiv hjælp Kan slet ikke Med hjælp fra en anden person Med et gangredskab Uden besvær og uden gangredskab 9 58,5 % 26,2 % 10,4 % 4,9 % 33,3 % 66,7 % 7,6 % 1,9 % 85,4 % 2,5 % 2,5 % Ildebefindende Konfus Kramper Lukseret hofte Lunge cancer Malleol fractur Nakkesmerter Nedsat følesans Obs apopleksi Obs TCI Obs commotio Pancreatit Pneumoni Ramus fractur Slået hoften Svimmelhed 50,3 % 33,1 % 16,6 % 2,5 % 3,1 % 31,5 % 63,0 % I stand til at komme omkring Kan slet ikke 7,5 %

12 udendørs I stand til at gå på indkøb Med hjælp fra en anden person Med et gangredskab Uden besvær og uden gangredskab Kan slet ikke Med hjælp fra en anden person Med et gangredskab Uden besvær og uden gangredskab 8,1 % 36,6 % 47,8 % 25,3 % 9,3 % 23,5 % 42,0 % 5.2. Cases Case 1: Udredning af patient. Indlæggelsesårsag: Fald i eget hjem. Ældre mand indlægges efter et fald i eget hjem med skade på øjenbryn. Han bor alene, er sædvanligvis selvhjulpen og rask og forventes hurtigt udskrevet. Ergoterapeuten vælger at undersøge patienten, fordi han er faldet, har været selvhjulpen op til indlæggelsen samt at sygeplejersken fortæller at han virker lidt forvirret. Undervejs i ergoterapeutens aktivitetsundersøgelse udviser patienten flere markante tegn på neurologiske udfald både motorisk og kognitivt. Ergoterapeuten videregiver vurderingen til lægen ved stuegang og tilråder tilsyn ved medicinsk læge samt en grundig neurologisk udredning. Patienten CT-scannes og der konstateres en tumor i hjernen. Han bliver senere samme dag overflyttet til stamafdelingen og modtager relevant behandling. Case 2: Overflytning til videre udredning/behandling. Indlæggelsesårsag: Svimmelhed. Ældre mand indlægges grundet svimmelhed over længere tid. Manden er pensionist, bor med hustru i eget hus og har voksne børn med god kontakt. Han er sædvanligvis rask og selvhjulpen i det daglige, tidl. skibsbygger, maler og udstiller sine malerier i fritiden. Ergoterapeuten vurderer, at det er relevant at lave en aktivitetsundersøgelse, da patienten sædvanligvis er selvhjulpen. Vurderingen viser at patienten har neurologiske udfald i form af ansigtslammelser, kommunikationsvanskeligheder, aktivitetsproblemer, påvirket balance og gangfunktion. Ergoterapeuten formidler resultatet af undersøgelsen ved stuegang og påpeger, at der er behov for yderligere neurologisk udredning for apopleksi. Patienten overflyttes til relevant afdeling samme dag, og dagen efter til genoptræningsafdeling. Han udskrives derfra med genoptræningsplan til almen træning i kommunalt regi. 10

13 Case 3: Udarbejdelse af genoptræningsplan. Indlæggelsesårsag: Forværring af almen tilstand. Kvinde indlægges grundet forværring af almen tilstand og dermed faldende funktionsniveau i forhold til sædvanlig evne til at udføre daglige aktiviteter. Har struma samt leddegigt gennem mange år. Kvinden er pensionist og bor alene i en ældrevenlig bolig på 2. sal med elevator. Hun modtager dagligt hjemmehjælp til let personlig pleje samt bad 1 gang ugentligt, men er i øvrigt selvhjulpen. Hun går sædvanligvis med rollator og har flere nødvendige hjælpemidler i hjemmet. Hun er meget kreativ og er indtil kort tid før indlæggelsen kommet i aktivitetscenter. Der vurderes, at kvinden er habituel og er i stand til at udføre aktiviteter som sædvanligt. Det primære problem er, at hendes vante omgivelser ikke længere er optimale. Der er behov for en ergoterapeutisk vurdering af patientens aktivitetsformåen i eget hjem, samt vurdering og tilpasning af omgivelser og hjælpemidler. Ergoterapeuten informerer lægen om, at der er behov for en almen genoptræningsplan efter udskrivelse. Ergoterapeuten udarbejder denne og kvinden kan udskrives samme dag. Case 4: Deltagelse i udskrivningskonference. Indlæggelsesårsag: Dehydreret. Ældre kvinde indlægges grundet faldende funktionsniveau og dehydrering. Hun har fået vanskeligt ved at klare daglige gøremål omkring indtagelse af mad og drikke samt personlig hygiejne, og der er mistanke om begyndende demens. Kvinden bor alene i eget hus og har god kontakt med sine voksne børn. Hun har til nu klaret sig selv, men har haft faldende funktionsniveau det sidste halve år. Ergoterapeuten foretager en aktivitetsundersøgelse og vurderer, at der er behov for både verbal og fysisk støtte døgnet igennem til at strukturere alle aktiviteter hensigtsmæssig og logisk. Der er desuden behov for hjælpemidler. Der aftales en tværfaglig udskrivningskonference til dagen efter med henblik på opstart af hjælp i hjemmet. Ergoterapeuten informerer på udskrivningskonferencen om kvindens nuværende funktionsniveau og dermed hvilke behov, der efter udskrivelse er nødvendige at tilgodese. De formidlede behov effektueres af den deltagende visitator fra kommunen og kvinden kan udskrives til egen bolig med nødvendig hjemmehjælp samme dag. 11

14 5.3. Spørgeskema til samarbejdspartnere Der blev anvendt spørgeskema for at indsamle data på om det tværfaglige personale i Akutmodtagelsen oplevede ergoterapi som en integreret del af det tværfaglige samarbejde. Af 52 ansatte i Akutmodtagelsen har 18 svaret, svarende til 34,6 %. Svarene er fra sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fysioterapeuter, som i de fleste tilfælde kendte til ergoterapeuter gennem andet samarbejde eller tidligere ansættelser. Oplevelse af det tværfaglige samarbejde med ergoterapeuterne. På tværs af stort set alle besvarelser beskrives det tværfaglige samarbejde med ergoterapeuterne som positivt og til gavn for patientforløbene. Det beskrives at ergoterapeuterne er hurtige til at reagere på henvisninger og at de desuden har været opsøgende på selv at spotte de patienter som har været relevante at udrede. Samarbejdet er godt der sker noget når de kommer på sagen Tak, i er bare super gode at have i afdelingen I mange besvarelser fremgår det at, ergoterapeuterne ikke kan undværes og er en vigtig brik i det tværfaglige samarbejde omkring det accelererede patientforløb. Flere ytrer ønsker om at ergoterapeuter med fordel kunne være til stede aften og weekend og at man kunne ønske en fuld tids ergoterapeut knyttet til afdelingen. Har ofte stået og manglet en ergoterapeut i en aftenvagt eller weekend. Kunne ønske vi havde vores egen ergoterapeut ansat i afdelingen på fuld tid Bidraget til den tværfaglige udredning af patienten. Det beskrives at ergoterapeuterne bidrager med en bred vurdering og udredning af patientens funktionsevne på følgende områder: Aktivitetsformåen, kognition samt synkefunktion. Sammen med fysioterapeuternes vurdering får man et fyldestgørende billede af patientens funktionsevne. Ergoterapeuterne beskrives som dygtige til at vurdere patientens reelle behov for hjælp, og har ligeledes fokus på hvordan man kan gøre patienten uafhængig af hjælp, bl.a. med vurdering af behovet for hjælpemidler, samt udlevering og instruktion i brugen af dem. De kan vurdere patientens egentlige behov for hjælp og give dem redskaber til at klare det de har problemer med 12

15 Fysioterapeuterne udtrykker at det er til gavn for patienten når vurderinger foretages både af ergoterapeut og fysioterapeut og gerne i tæt samarbejde, da man sikrer sig at man kommer hele vejen omkring patientens behov. Det beskrives at ergoterapeuterne er en vigtig partner i processen med at sikre en hurtig udskrivelse, med fokus på at patienten kommer til at klare sig bedst muligt og med den rette hjælp og videre træning når de kommer hjem. Ergoterapeuternes aktivitetsundersøgelser samt deres tilstedeværelse på de tværfaglige udskrivelseskonferencer nævnes som fremmende faktorer for patientens vej tilbage til eget hjem. Samarbejdet med ergoterapeuter er af væsentlig betydning for opfølgning i kommunen efter udskrivelse både ift. hjemmehjælp og genoptræning. Da det er hurtige pt. forløb der er i afsnit 404 er det vigtigt at henvisningstiden til en ergoterapeut er så kort som muligt derfor dejligt at de går i afsnittet og at der hurtigt kan laves en plan 6. Diskussion Denne rapport er et kvalitetsudviklingsprojekt og beskriver hvorledes ergoterapi er implementeret i Akutmodtagelsen på Sygehus Vendsyssel. I beskrivelsen indgår statistik over inkluderede patienter, casebeskrivelse af nogle forløb, hvor ergoterapeuterne indgik og en spørgeskemaundersøgelse blandt tværfaglige samarbejdspartnere. I uge er der gennemført en patientinvertering i forhold til alle patienter, der blev indlagt på Sygehus Vendsyssel. Data herfra diskuteres i forhold til projektdata. 6.1 Statistik over inkluderede patienter I projektperioden blev der i alt henvist 165 patienter til ergoterapi, og alle patienter er vurderet af en ergoterapeut. At det har været muligt at reagere på alle henvisninger skyldes, at vi havde valgt, at ergoterapeuterne sammen med sygeplejerskerne i Akutmodtagelsen udvalgte, hvilke patienter der skulle prioriteres i forhold til ergoterapeutisk vurdering. De indlagte patienter i forbindelse med patientinverteringen sammenlignet med denne gruppe, afviger fra de patienter der er henvist til ergoterapi på Akutmodtagelsen. De patienter der blev henvist til ergoterapi var gennemsnitligt 72 år, mens patientinverteringen viser en markant aldersspredning, idet 45 % af de indlagte patienter er under 60 år. 13

16 Af de patienter der blev henvist til ergoterapi var 50 % selvhjulpne før indlæggelsen, mens 66 % af de patienter der indgik i patientinverteringen var selvhjulpne. Denne forskel kan formentlig kobles med aldersforskellen mellem de to grupper samt at det naturligvis ikke er relevant at henvise patienter til ergoterapi, hvis de ikke har haft funktionsevnetab. I forhold til data fra patientinverteringen er det desuden interessant, at 50 % af patienterne bliver indlagt i tidsrummet kl. 8-15, hvor der kan ske henvisning ergoterapeuter. Der er 22 % af de patienter der indgår i patientinverteringen der bliver indlagt lørdag og søndag. Det ville formentlig kunne være med til at optimere patientforløbene, hvis der var ergoterapeuter til stede på afdelingen i det tidsrum, hvor patienterne bliver indlagt. Statistikken over henviste patienter viser at indlæggelsesårsagerne er mangfoldige. Indlæggelsesårsagerne har tydeligvis ikke været den primære grund til henvisning til ergoterapi, derimod er henvisningen til ergoterapi baseret på tab af funktionsevne hos patienten. Funktionsevnetabet er der typisk kun begrænset fokus på så tidligt ved indlæggelsen, men det afdækkes i et samarbejde mellem sygeplejersken og ergoterapeuten. ADL-taxonomien er blevet brugt som undersøgelsesredskab. Det har i projektet i Akutmodtagelsen ikke været muligt at anvende den fulde ADL-taxonomi, idet det ikke er muligt at observere på alle aktiviteter der indgår i redskabet. En kvantificering af ADL-taxonomien vil kræve at alle de aktiviteter der indgår i redskabet gennemføres og dette vil ikke være relevant i forhold til en patient der indlægges i Akutmodtagelsen. En sådan kvantificering kunne være opnået hvis AMPS (Assesment of Motor and Process skills)(amps-danmark, 2011) var blevet anvendt som undersøgelsesredskab, dette var ikke muligt da det kræver at samtlige ergoterapeuter er AMPS kalibrerede, hvilket ikke er tilfældet. 6.2 Cases De fire cases beskriver karakteristiske patientforløb, hvor ergoterapeuterne deltager i den tværfaglige vurdering. Naturligvis har det den svaghed, at der udvælges cases hvor ergoterapeuterne har spillet en positiv og væsentlig rolle. Det har ikke været muligt at lave et effektstudie, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at bruge cases til at beskrive ergoterapeutens rolle i hverdagen. Casene beskriver ergoterapeutens rolle med et fokus på udredning af patientens funktionsniveau gennem aktivitetsundersøgelser uanset indlæggelsesårsag. De beskriver at ergoterapeutens resultater bidrager til det videre forløb med patienterne. De viser ligeledes ergoterapeutens tværfagli- 14

17 ge tilgang omkring udredningen af patienten gennem samarbejde og dialog med sygeplejerske, læge, hjemkommune via visitator og udarbejdelse af almene genoptræningsplaner. 6.3 Spørgeskema Af 52 ansatte i Akutmodtagelse har 18 svaret, svarende til 34,6 %. Der er en usikkerhed i resultaterne, idet det ikke vides hvilke erfaringer og oplevelser de ansatte, der ikke har svaret, har med ergoterapi. 7. Konklusion Det kan konkluderes at ergoterapi er blevet implementeret som en del af det tværfaglige tilbud til patienterne i Akutmodtagelsen på Sygehus Vendsyssel. De tværfaglige samarbejdspartnere beskriver at ergoterapeuterne kommer med et vigtigt bidrag til udredningen af patienternes funktionsevne, således at man hurtigt kan igangsætte de nødvendige tiltag. Ergoterapeuterne beskrives som en vigtig brik i det tværfaglige samarbejde, som ikke kan undværes. I projektperioden har ergoterapeuterne fokuseret mere på patienternes funktionsevne end på indlæggelsesårsag og diagnose. Alle patienter er vurderet i forhold til udførelse af daglige aktiviteter og for at understøtte dette har ergoterapeuterne anvendt ADL-taxonomien som undersøgelsesredskab. Ergoterapeuter i Akutmodtagelsen har vist sig at være med til at højne kvaliteten af det tværfaglige tilbud til patienterne. En stor gruppe patienter bliver indlagt sidst på dagen og i weekenderne hvilket giver grund til at ergoterapeuterne ud over dagtimerne også bør være til stede på disse tidspunkter i Akutmodtagelsen. Dette understøttes af de tværfaglige samarbejdspartnere, som efterspørger ergoterapeuter i aftenvagterne og i weekenden. 8. Formidling Projektet er optaget som Poster ved den Internationale Verdenskongres i Ergoterapi, 2014 i Japan vedr. ergoterapeutens rolle, tværfaglige samarbejde og bidrag i patientforløbet i Akutmodtagelsen. Der er skrevet en artikel i samarbejde med sygeplejersker, læger og fysioterapeuter vedrørende det tværfaglige samarbejde i Akutmodtagelsen. Artiklen fremsendes til Ergoterapeuten, Sygeplejersken og Fysioterapeuten. 15

18 10. Referencer AMPS-Danmark. (2011). Retrieved 0608, 2011, from Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Hospitalsenhed Vest. (2013). Erfaringer med ergoterapi og fysioterapi på et akut sengeafsnit Fisher, A. G. (2012). OTIPM: En model for planlægning og implementering af top-til-bund, klientcentrerede og aktivitetsbaserede interventioner. (1.th ed.). Kbh.: Munksgaard. Griffin, S. (2002). Occupational therapy practice in acute care neurology and orthopaedics. Journal of Allied Health, 31(1), Guldager, A. (2012a). Der bliver ikke sendt invitationer ud. Fysioterapeuten, Guldager, A. (2012b). Tværfaglighed kræver tilstedeværelse. Fysioterapeuten, Hansen Bruun, I., & Nørgaard, B. (Eds.). (2013). Betydningen af ergoterapi og fysioterapi i akut sengeafsnit, et udviklingsprojekt. Region Syddanmark. Hendriksen, H., & Harrison, R. A. (2001). Occupational therapy in accident and emergency departments: A randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 36(6), Kielhofner, G. (2010). MOHO - modellen for menneskelig aktivitet. ergoterapi til uddannelse og praksis. (2.th ed.). København: Munksgaard. Kristensen, M. T., Bandholm, T., Foss, N. B., Ekdahl, C., & Kehlet, H. (2008). High inter-tester reliability of the new mobility score in patients with hip fracture. Journal of Rehabilitation Medicine : Official Journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, 40(7), Sonn, U., Tornquist, K., & Svensson, E. (1999). The ADL taxonomy - from individual categorical data to ordinal categorial data. Scand. J. Occup Ther, 6(1),

19 Sundhedsstyrelsen. (2007). Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen No. 1) Törnquist K, S. U. (2001). ADL-taxonomy - en bedömning av aktivitetsförmåga Törnquist, K, Sonn, U. (1994). Towards an ADL taxanony for occupational therapist. Scand. J. Occup Ther, 1, 69. Townsend, E., & Polatajko, H. J. (2008). Menneskelig aktivitet ll: En ergoterapeutisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort gennem betydningsfulde aktiviteter. (1.th ed.). Kbh: Munksgaard. Wæhrens E. (1998). ADL taxonomien Wæhrens, E. (Ed.). (2010). Development and validation of instruments to evaluate ADL task performance. 17

20 Bilag 1 Protokol Implementering af ergoterapi i Akutmodtagelsen Projektperioden er fra 1. juni 2013 til 30. september Den første måned af perioden udføres projektet som pilotprojekt og arbejdsgruppen indkaldes til evaluering d. 28. juni På alle hverdage møder to ergoterapeuter ind i Akutmodtagelsen. Tidsrummet hvor ergoterapeuterne er i Akutmodtagelsen kan variere, men typisk være om formiddagen fra kl De vil tilsammen være der 4 timer dagligt. Akutmodtagelsen er inddelt i 5 clusters. Ergoterapeuterne udvælger relevante patienter fra den fælles oversigtstavle i cluster 5, som dækker over alle patienter i afdelingen. Ergoterapeuterne prioriterer i fællesskab dagens opgaver. Udvælgelseskriterier: Patienter udvælges ud fra følgende indlæggelsesårsager: Ændret funktionsevne, Pneumoni, KOL- forværring, obs. TCI, obs. apopleksi, dehydrering, hypertention, slået hovedet, besvimet eller black out, svimmelhed, hovedpine, fald, colles fraktur, humerus fraktur, luksation af hofte, slået hofte, ændret almen tilstand, forvirret eller konfus. Man kan typisk nå 2-3 ptt. på den tid man har til rådighed incl. dokumentation. Er der flere ptt. end man har tid til, prioriteres der hvem der er vigtigst at tage. Der laves her en individuel vurdering, som ikke er nøje beskrevet. Men følgende overvejelser indgår: Tidl. funktionsniveau Er der aktivitetsproblemer Patientens tilstand 18

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

OTIPM implementeret via behandlingskort

OTIPM implementeret via behandlingskort OTIPM implementeret via behandlingskort Cecilie von Bülow Ergoterapeut Frederiksberg Hospital Omgivelser fysiske omgivelser (bolig, hjælpemidler, etc.) Bolig: x Lejlighed st. etage (Ja/nej) elevator Adgangsforhold:

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi?

Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi? Udredning af rehabiliteringsbehovet gennem hele forløbet Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi? Mødet med en neurologisk afdeling - den første kontakt

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Manual til udarbejdelse af Kliniske vejledninger for ergoterapi, Gentofte Hospital

Manual til udarbejdelse af Kliniske vejledninger for ergoterapi, Gentofte Hospital Manual til udarbejdelse af Kliniske vejledninger for ergoterapi, Gentofte Hospital Afsnit Udfyldelse, generelt CPPT-afsnit Specielt vedr. NM-klinik Specielt vedr. Ort-klinik Overskrift Indsæt diagnosegruppens

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

ADL redskaber,l aku/e pa,enter på soma,sk sygehus

ADL redskaber,l aku/e pa,enter på soma,sk sygehus ADL redskaber,l aku/e pa,enter på soma,sk sygehus Eva Ejlersen Wæhrens Lektor, SydDansk Universitet Seniorforsker, Parker Instituttet, Region H. Plan 1. Hvad er situationen? analyse af aktuel praksis 2.

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Personaer af patienter

Personaer af patienter Personaer af patienter Persona: Et fiktivt eksempel på en patient, som illustrerer patientens udfordringer og andre ting, man skal være opmærksom på, når man skal udvikle løsninger til den pågældende patientgruppe

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.)

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Myndighedshuset Visitationen Støtte & Omsorg Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby Tlf:

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne

Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne Else Marie Damsgaard Professor, ledende overlæge Aarhus Universitetshospital Akut Centeret Geriatrisk Afdeling Fru Christensen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis 10. maj 2011 Workshop 2 Hverdagsrehabilitering i praksis Midlertidig indsats Kører i hele kommunen Dækker alle ydelser Ca. 45-50 borgere i gang Hverdagsrehabilitering Fast gruppe fra 1. februar 2010 12

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 Tilstede fra AMPS FNE bestyrelsen: Sonja Vinkler, Jette Fischer, Vibeke Dinesen, Mette Hedeboe AMPS instruktør: Eva Wæhrens Referent: Mette Hedeboe

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2016

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2016 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2016 Fakta oplysninger Leders navn: Mette Kruse Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedsassistent Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Rikke Steensgaard og Hanne

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Betydningen af ergoterapi og fysioterapi i Akut sengeafsnit, et udviklingsprojekt

Betydningen af ergoterapi og fysioterapi i Akut sengeafsnit, et udviklingsprojekt Betydningen af ergoterapi og fysioterapi i Akut sengeafsnit, et udviklingsprojekt Titel Betydningen af ergoterapi og fysioterapi i Akut sengeafsnit, et udviklingsprojekt Forfattere Inge Hansen Bruun, Birgitte

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Møde for Tværsektoriel Udviklingsgruppe

Møde for Tværsektoriel Udviklingsgruppe Referat Møde for Tværsektoriel Udviklingsgruppe Torsdag den 21. marts 2013 - Kl. 14.00 16.00 i konferencelokalet i Klinik Akut, Hjørring Vi mødes i glasgangen ved informationen Sygehus Vendsyssel Bispensgade

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Eksamensopgave modul 4 Februar 2011 Hold Erg 110 1 Case 1, Borger med somatiske problemstillinger Britta Jensen er en kvinde på 62 år, hun er tidligere

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere