Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303"

Transkript

1 Hest Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Tilsyn og Garantifond Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan hesteforsikringen dækker, ved at ringe til vores produktrådgivere i hesteafdelingen på eller ved at sende en mail til Du kan også læse mere på tryg.dk. 1/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte vores forsikring. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg). Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen. Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b Eller fra den dag du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten. 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller pr Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under punkt 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1 og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Hesteafdelingen Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade, i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 2/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

3 Husk, når du læser betingelserne Forsikringsaftalen viser de dækninger og summer, du har valgt for din forsikring. Forsikringsaftalen viser også, hvis der er særlige betingelser, der gælder for dig (fx begrænsninger eller forbehold). Vær opmærksom på, at afsnit 6 Generelle undtagelser gælder for alle dine dækninger og i tillæg til de bestemmelser, der gælder for de enkelte dækninger. Hvad skal du gøre, hvis der sker en skade? Hvis din hest bliver syg eller kommer til skade, og du ønsker at gøre brug af din hesteforsikring, skal du kontakte os hurtigst muligt. Du anmelder din skade på til eller ved at ringe (kun til skadehenvendelser). I akutte situationer udenfor dagtimerne (fx hvis din hest pludselig bliver så alvorligt syg eller skadet, at dyrlægen vurderer, at hesten skal aflives) sørger Tryg Alarm for, at du kan komme i kontakt med vores dyrlægekonsulent. Læs her, hvis du har købt sygedækning til din hest Ved alvorligere ulykker eller sygdomme, som er længerevarende eller mere behandlingskrævende (fx operation) skal du anmelde skaden til os med det samme. Ved mindre, dækkede skader, som kun medfører et enkelt dyrlægebesøg, sender du blot regningen til os så snart du har fået den fra dyrlægen. Oplys skadedatoen og beskriv, hvad din hest fejlede. I afsnit 1 Hvis der sker en skade finder du yderligere information om, hvordan du skal forholde dig i skadetilfælde. Indholdsfortegnelse Side 1 Hvis der sker en skade Du skal anmelde skaden med det samme Hvad skal du gøre for din hest? Hvis din hest skal aflives Hvis din hest bliver stjålet Hvilken dokumentation skal du skaffe? Hvis skaden sker i udlandet Hvis du kan reklamere overfor sælger Hvis du er momsregistreret 4 2 Hvem er omfattet? 4 3 Hvilken hest er omfattet? 4 4 Hvor gælder forsikringen? 4 5 Hvornår gælder forsikringen? 4 Side 6 Generelle undtagelser Forudbestående skader, sygdomme og lidelser Udviklingsforstyrrelser Skader, sygdomme og lidelser, som du selv kan forebygge Naturkatastrofer, krig og atomenergi 5 7 Dækninger og summer Livdækning (A) Uanvendelighed (B) Foster og Føl (C) Ansvar (D) Sygedækning I (E) Sygedækning II (F) Undtagelser gældende for Sygedækning I (E) og Sygedækning II (F) 7 Side 8 Opgørelse af erstatning Forsikringssummen Kun én erstatning Aldersnedsættelse af erstatningen 8 9 Generelle bestemmelser Forsikring i andet selskab Forsikringens varighed Forsikringens betaling Forsikringens ophør og regulering i forbindelse med skade Ejerskifte Indeksregulering Ændring af vilkår og priser Mulighed for opsigelse Mulighed for ændringer af vilkår og priser i forbindelse med skade Mulighed for afgørelse ved voldgift Mulighed for at klage 9 3/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

4 1. Hvis der sker en skade 1.1 Du skal anmelde skaden med det samme Kommer din hest til skade, eller opstår der en sygdom, som du ønsker dækket af forsikringen, skal du anmelde det til os hurtigst muligt. Venter du med at anmelde skaden, og medfører det, at vores skadeudgift bliver større, end hvis du havde anmeldt skaden tidligere, har vi ret til at nedsætte din erstatning forholdsmæssigt. I tilfælde af uenighed mellem dyrlægen og os har vi ret til at få foretaget en ny dyrlægeundersøgelse af en anden dyrlæge ("second opinion"). Vi betaler udgiften til ny dyrlægeundersøgelse. 1.2 Hvad skal du gøre for din hest? Du skal straks tilkalde dyrlæge, hvis din hest kommer til skade, bliver syg, viser sløjhed eller afmagres, uden at den i øvrigt udviser karakteristiske sygdomstegn. Du skal for egen regning a. holde hesten under dyrlægebehandling, så længe den er syg eller lider af følger efter et ulykkestilfælde. b. nøje følge dyrlægens og vores anvisninger for behandling, herunder lade hesten overføre til hospital eller klinik, hvis vi i samråd med dyrlægen skønner, at det er nødvendigt. c. sørge for forebyggende behandling, herunder vaccination og/eller serumbehandling, hvis en smitsom sygdom truer. d. få foretaget chipmærkning af hesten, hvis du skal have erstatning for Uanvendelighed (B), afsnit 7.2. Hvis du fravælger en behandling, som er relevant og veterinærmedicinsk anerkendt, kan du helt eller delvist miste din ret til erstatning. 1.3 Hvis din hest skal aflives Du må ikke få aflivet din hest uden accept fra os, medmindre hesten har pådraget sig en akut og uoprettelig skade eller sygdom, der er så alvorlig, at den bliver påbudt aflivet af dyrlægen for at ophæve uhelbredelig og unødig lidelse, jf. dyreværnsloven 20. Aflives hesten uden vores samtykke, kan vi forlange obduktion. Den aflivede hest må derfor først sendes til destruktion, når du har aftalt det med os. I de tilfælde hvor vi forlanger obduktion, dækker forsikringen udgiften hertil. Forsikringen dækker ikke, hvis hesten aflives, fordi du fravælger relevant, veterinærmedicinsk anerkendt behandling. 1.4 Hvis din hest bliver stjålet Du skal straks anmelde tyveri eller bortkomst til politiet. Derudover skal du sætte en eftersøgning af hesten i gang. 1.5 Hvilken dokumentation skal du skaffe? Du skal skaffe alle oplysninger, dokumentation og attester (inklusive bevis for hestens identitet), som vi forlanger til bedømmelse af den anmeldte skade. Dyrlægeattester og erklæringer (fx uanvendelighedserklæring) med beskrivelse af udførte undersøgelser, behandling med videre skal være afgivet af en dyrlæge med dansk autorisation. 1.6 Hvis skaden sker i udlandet Er hesten blevet syg eller kommet til skade under ophold i udlandet og er blevet undersøgt af en dyrlæge i det pågældende land, skal du skaffe dokumentation for denne undersøgelse. Hvis hesten bliver syg eller kommer til skade i udlandet, kan vi forlange, at den transporteres til Danmark til behandling. 1.7 Når du kan reklamere over sælger Forsikringen dækker ikke skade, der er konstateret inden for den i købeloven fastsatte periode for reklamation, efter at hesten er indkøbt, og denne skade kan tilbagedateres til før købsdatoen. I det tilfælde er du forpligtet til straks at reklamere over for sælger samt at give os besked. Forsikringen erstatter ikke tab, der skyldes, at du undlader at reklamere rettidigt over for sælger. 1.8 Hvis du er momsregistreret Du får ikke erstattet moms, som du på skadetidspunktet kan modregne i dit regnskab med Skat. Du er forpligtet til at oplyse til os, om din hest indgår i en momsregistreret virksomhed. 2. Hvem er omfattet? Forsikringen omfatter dig som forsikringstager i din egenskab af ejer af den forsikrede hest. Medlemmer af forsikringstagerens husstand er omfattet af Ansvar (D), afsnit Hvilken hest er omfattet? Det fremgår af forsikringsaftalen, hvilken hest der er forsikret, dens navn og signalement. Du skal omhyggeligt sikre dig, at oplysningerne om din hest er korrekte. 4. Hvor gælder forsikringen? Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke på Færøerne og i Grønland). Derudover er din hest dækket under midlertidige ophold i indtil 6 måneder i de øvrige EØS-lande. 5. Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen dækker sygdomme og skader, der opstår i forsikringstiden, og som anmeldes senest 6 måneder efter forsikringens ophør. For Uanvendelighed (B), afsnit 7.2, Sygedækning I (E), afsnit 7.5 og Sygedækning II (F), afsnit 7.6 gælder det, at forsikringen ikke dækker skade, sygdom eller lidelse, der opstår inden for de første 30 dage efter, at dækningen eller en forhøjelse af dækningen er trådt i kraft. 4/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

5 Akut kolik/tarmslyng, der kræver operation, samt skader som følge af ulykkestilfælde er dog dækket fra den dato forsikringen, dækningen eller forhøjelsen træder i kraft. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig, udefrakommende påvirkning med påviselig fysisk skade på hestens legeme til følge. Forsikringsaftalelovens 89 gælder ikke for denne forsikring. Det betyder, at forsikringen ikke dækker dødsfald eller aflivning, der sker efter forsikringens udløb. 6. Generelle undtagelser (Gælder for alle de valgte dækninger). 6.1 Forudbestående skader, sygdomme og lidelser Forsikringen dækker ikke skade, sygdom eller lidelse. som eksisterede, da forsikringen, dækningen eller en forhøjelse af disse trådte i kraft skade, som skyldes eller forværres af tilstande, som eksisterede, da forsikringen, dækningen eller en forhøjelse af disse trådte i kraft skade som følge af a. ulykkestilfælde sket, inden forsikringen, dækningen eller forhøjelsen trådte i kraft. b. behandling af tilstande (skade, sygdom eller lidelse), som eksisterede før forsikringen, dækningen eller en forhøjelse af disse trådte i kraft. Veterinærmedicinsk fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået, uanset hvornår sygdommen/lidelsen konstateres første gang. 6.2 Udviklingsforstyrrelser Forsikringen dækker ikke skade, sygdom eller lidelse, som skyldes eller forværres af udviklingsanomalier og udviklingsforstyrrelser, uanset hvornår disse tilstande er opstået. Der gælder dog visse, særlige regler for udviklingsforstyrrelsen osteochondrose (OCD) og andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter), se Livdækning (A) afsnit Dødsfald og aflivning Uanvendelighed (B) afsnit Fuldstændig og varig uanvendelighed Sygedækning (E+F), afsnit 7.7.r Operation for OCD 6.3 Skader, sygdomme og lidelser, som du selv kan forebygge Forsikringen dækker ikke skade, sygdom eller lidelse, der skyldes eller forværres af at hesten ikke regelmæssigt er blevet a. vaccineret, herunder mod stivkrampe. b. tandraspet. c. undersøgt for og behandlet mod orm. d. korrekt beskåret transport i et transportmiddel, der ikke er i forsvarlig stand eller godkendt til dyretransport overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter/påbud pålagt af autoriseret dyrlæge uforsvarlig behandling af hesten, herunder mishandling, vanrøgt, forsømmelse samt grov uagtsomhed i forbindelse med fodring, pasning og pleje af hesten. Veterinærmedicinsk fagkundskab afgør, om skaden, sygdommen eller lidelsen skyldes eller er forværret af de nævnte forhold. 6.4 Naturkatastrofer, krig og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, sygdom eller lidelse, der skyldes eller forværres af a. oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb. b. jordskælv, cykloner, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer. c. krig eller krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. d. atomkernereaktioner og radioaktiv bestråling, hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid. Skade som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner, benyttet til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, er imidlertid dækket, når der er tale om forskriftsmæssig anvendelse, der ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. e. arrest, beslaglæggelse, nationalisering eller andet indgreb foretaget af en offentlig myndighed. 7. Dækning og summer Det fremgår af forsikringsaftalen (policen), hvilke dækninger du har købt, og hvilke summer der gælder for dine dækninger. Du skal omhyggeligt sikre dig, at dækninger og summer er, som vi har aftalt. Vær opmærksom på, at afsnit 6 Generelle undtagelser gælder for alle dine valgte dækninger. Erstatningen opgøres efter reglerne i afsnit 8 Opgørelse af erstatning. 7.1 Livdækning (A) Dødsfald og aflivning Forsikringen dækker, hvis hesten dør eller bliver påbudt aflivet af dyrlægen i henhold til dyreværnsloven, jf. afsnit 1 Hvis der sker en skade, punkt 1.3. Uanset afsnit 6 Generelle undtagelser punkt 6.2 dækker forsikringen desuden påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven, som skyldes udviklingsforstyrrelsen osteochondrose (OCD) eller andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter). Du får erstatning for dødsfald/aflivning, når vi har modtaget en dyrlægeerklæring på aflivningen, med dokumentation for hestens identitet. 5/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

6 Forsikringen dækker ikke, hvis hesten aflives, fordi du fravælger relevant, veterinærmedicinsk anerkendt behandling Tyveri og bortkomst Forsikringen dækker, hvis din hest bliver stjålet eller bortkommer. Ved tyveri/bortkomst får du erstatningen tidligst 4 uger efter, at du har anmeldt tyveriet/bortkomsten til politiet. Når du har fået udbetalt erstatningen for tyveri, tilfalder hesten os, hvis den bliver fundet. 7.2 Uanvendelighed (B) Fuldstændig og varig uanvendelighed Forsikringen dækker, hvis din hest af en dyrlæge bliver erklæret fuldstændigt og varigt uanvendelig til ethvert ridebrug på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Uanset afsnit 1 Generelle undtagelser punkt 6.2 dækker forsikringen desuden fuldstændig og varig uanvendelighed til ethvert ridebrug, som skyldes udviklingsforstyrrelsen osteochondrose (OCD) eller andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter). Forsikringen dækker ikke uanvendelighed til ridebrug, som skyldes a. uridelighed og/eller umedgørlighed på grund af hormonforstyrrelser, hvinskhed, nymfomani, karakterfejl, psykiske lidelser, unoder, uvaner eller lignende adfærdsmæssige afvigelser. b. at du fravælger relevant, veterinærmedicinsk anerkendt behandling Valg af erstatning Du kan vælge at få erstatning på en af de følgende to måder: a. Ved udbetaling af 100 % af forsikringssummen, hvis hesten aflives. Du får erstatningen, når vi har modtaget en dyrlægeerklæring på aflivningen, med dokumentation for hestens identitet. b. Ved udbetaling af 50 % af forsikringssummen, hvorefter du beholder hesten. Du får erstatningen, når vi har modtaget dokumentation for chipmærkning af hesten. Du er derefter forpligtet til ikke længere at anvende den til ridebrug. 7.3 Foster og Føl (C) Den aftalte udløbsdato for forsikringen fremgår af din forsikringsaftale (police). Forsikringen gælder dog altid mindst, til føllet er 45 dage gammelt, uanset om udløbsdatoen derved overskrides Tab af foster eller føl Forsikringen dækker dine dokumenterede bedækningsudgifter med op til forsikringssummen for Foster og Føl i tilfælde af a. fostertab. b. føl, der dør eller bliver påbudt aflivet af dyrlægen i henhold til dyreværnsloven. c. at føllet bliver stjålet eller bortkommer. Tvillingeføl erstattes som ét føl, det vil sige, at du ikke får erstatning for tvillingefødsler, hvor det ene af føllene overlever. Der skal i alle tilfælde foreligge en dyrlægeattest som dokumentation. Forsikringen dækker ikke fostertab, hvis hoppen (moderdyret) ikke regelmæssigt er blevet vaccineret mod virusabort. Vaccinationen skal kunne dokumenteres og skal være foretaget af en dyrlæge med dansk autorisation Tyveri og bortkomst Ved tyveri/bortkomst får du erstatningen tidligst 4 uger efter, at du har anmeldt tyveriet/bortkomsten til politiet. Når du har fået erstatningen for tyveri, tilfalder føllet os, hvis det bliver fundet. 7.4 Ansvar (D) Forsikringen dækker a. det objektive erstatningsansvar for skade forvoldt af løsgående heste, som du kan pålægges jævnfør hesteloven 30 a som ejer af den forsikrede hest. b. det juridiske erstatningsansvar for skade forvoldt af den forsikrede hest, som du eller medlemmer af din husstand kan pådrage dig/jer som henholdsvis ejer, bruger eller besidder af hesten. Føl under 45 dage gammelt er medforsikret på ansvars dækningen, så længe det opholder sig hos hoppen (moderdyret), og der ikke er købt selvstændig forsikring for føllet. Forsikringen dækker ikke c. skade, som hesten forvolder på ejerens, brugerens eller besidderens person. d. skade på ting eller dyr, som tilhører hestens ejer, bruger eller besidder. e. skade på ting eller dyr, som hestens ejer, bruger eller besidder har til brug, lån, leje, opbevaring eller har sat sig i besiddelse af. Har skadelidte udvist egen skyld eller på anden måde medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde Summer Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med indtil følgende summer: Personskade: kr. Tingskade: kr. Et forsikringsår løber fra hovedforfaldsdato (fremgår af forsikringsaftalen) og 12 kalendermåneder frem. 7.5 Sygedækning I (E) Forsikringssummen gælder pr. forsikringsår. Forsikringen dækker: a. nødvendige dyrlægeudgifter til undersøgelse og behandling af den forsikrede hest (men ikke hestens føl) i forbindelse med ulykkestilfælde, sygdom eller lidelse. b. udgifter til bedøvelse i forbindelse med transport til hospital eller klinik, hvis hesten på grund af skade eller sygdom ikke forsvarligt kan transporteres uden bedøvelse. c. dyrlægeordineret, receptpligtig medicin, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen eller Den Europæiske Lægemiddelkommission. d. dyrlægens honorar for transport/kørsel. 6/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

7 7.5.1 Udvidet kolikdækning Forsikringen dækker med op til forsikringssummen for sygedækningen ved akut kolik/tarmslyng, der kræver operation, uanset om du derved kommer til at overskride det beløb, du har til rådighed på skadetidspunktet i det pågældende forsikringsår Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på kr. pr. forsikringsår Aldersophør Sygedækningen ophører senest pr. hovedforfaldsdato i det kalenderår, hvor hesten fylder 22 år (islandske heste). 16 år (øvrige heste). Et forsikringsår løber fra hovedforfaldsdato (fremgår af forsikringsaftalen) og 12 kalendermåneder frem. 7.6 Sygedækning II (F) Forsikringssummen gælder pr. forsikringsår. Forsikringen dækker 65 % af a. nødvendige dyrlægeudgifter til undersøgelse og behandling af den forsikrede hest (men ikke hestens føl) i forbindelse med ulykkestilfælde, sygdom eller lidelse. b. udgifter til bedøvelse til transport til hospital eller klinik, hvis hesten på grund af skade eller sygdom ikke forsvarligt kan transporteres uden bedøvelse. c. dyrlægeordineret, receptpligtig medicin, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen eller Den Europæiske Lægemiddelkommission. d. dyrlægens honorar for transport/kørsel, dog af maksimalt 100 kr. eksklusive moms pr. udkald/besøg Udvidet kolikdækning Forsikringen dækker ved akut kolik/tarmslyng, der kræver operation, med op til 100 % af de nødvendige dyrlægeudgifter (det vil sige uden egenandel), forudsat at udgifterne kan rummes indenfor det beløb, du har til rådighed på skadetidspunktet i det pågældende forsikringsår Aldersophør Sygedækningen ophører senest pr. hovedforfaldsdato i det kalenderår, hvor hesten fylder 22 år (islandske heste). 16 år (øvrige heste). Et forsikringsår løber fra hovedforfaldsdato (fremgår af forsikringsaftalen) og 12 kalendermåneder frem. 7.7 Undtagelser gældende for Sygedækning I (E) og Sygedækning II (F) (Gælder i tillæg til afsnit 6 Generelle undtagelser ) Forsikringen dækker ikke udgifter til undersøgelser og behandlinger, der foretages mere end 2 år efter, at du har anmeldt skaden til os. Derudover dækker forsikringen ikke Visse typer præparater og medicin a. Behandling af indvortes eller udvortes parasitter (fx orm eller lus). b. Forebyggende behandlinger og behandling med stimulerende præparater. c. Syrepumpehæmmende præparater, fx Gastrogard, medmindre der konkret er diagnosticeret mavesår. d. Tilskudsfoder, vitaminer og mineraler, håndkøbspræparater, udleverede forbindingsmaterialer, shampoo. Visse typer behandlinger e. Akupunktur eller kiropraktik, medmindre behandlingen udføres af en autoriseret dyrlæge. f. Genoptræning, svømmetræning. g. Laserbehandling, shockwavebehandling, mesoterapi, fysioterapi. Lidelser og indgreb i kønsorganer h. Ufrugtbarhedsbehandling, behandling af lidelser i kønsorganerne (herunder børbetændelse) samt Caslick operationer. i. Kastration, klap- og urhingsteoperation, navlebrokoperation, sædstrengsfibrose samt behandling af komplikationer i forbindelse med og som følge af disse indgreb. Tandbehandling j. Tandbehandling, herunder tandraspning og fjernelse af ulvetænder. Dog dækkes behandling af tandrodsbetændelse samt behandling af tandfraktur, der involverer kæbebenet. Der skal foreligge røntgenoptagelse, som påviser sygdommen/skaden. Udgifter i forbindelse med skoning samt diverse dyrlægegebyrer k. Dyrlægens honorar/gebyr for aflivning/obduktion, udlevering af medicin, udstedelse af attester, chipmærkning. l. Transport af hesten samt pension (opstaldingsudgifter) i forbindelse med ophold på dyrehospital/-klinik. m. Beslag eller sygebeslag. Dog dækkes udgifter til beslag til immobilisering i forbindelse med behandling af hovbensfraktur. n. Bedøvelse i forbindelse med klipning, beskæring eller skoning/beslåning. Øvrige undersøgelser og indgreb o. Undersøgelse og behandling af uridelighed og/eller umedgørlighed på grund af hormonforstyrrelser, hvinskhed, nymfomani, karakterfejl, psykiske lidelser, unoder, uvaner eller lignende adfærdsmæssige afvigelser. p. Undersøgelse og behandling i udlandet, medmindre det på forhånd er aftalt med os. q. Behandling af komplikationer i forbindelse med ikkedækningsberettigede behandlinger eller operationer/ indgreb. Operation for OCD r. Operation for osteochondrose (OCD) og andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter) samt behandling af komplikationer i forbindelse med og som følge af dette indgreb. Er sygedækningen oprettet, før den forsikrede hest fylder 1 år, dækker forsikringen dog udgifter til OCD operation, hvis lidelsen har en dokumenteret, klinisk betydning, det vil sige, at der ikke er tale om et forebyggende indgreb. Forsikringen dækker kun operationen efter forudgående aftale med os Forhåndsgodkendelse Forsikringen dækker kun følgende diagnose og behandlingsmetoder efter forudgående aftale med os: a. MR-scanning. b. CT-scanning. c. Scintigrafi. 7/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

8 d. Stamcellebehandling og behandlinger som kan sidestilles hermed, fx PRP terapi (Patelet-Rich Plasma). e. IRAP terapi Hvilke oplysninger skal dyrlægeregningen indeholde? Regningen fra dyrlægen må kun vedrøre den forsikrede hest. Det er desuden en forudsætning for dækning af dine dyrlægeudgifter, at regningen fra dyrlægen indeholder a. hestens navn. b. identifikation/chipnummer. c. diagnose. d. behandlingsform. e. undersøgelses- og behandlingsdato. f. specifikation af, hvilken medicin/præparater hesten er blevet behandlet med. g. specifikation af dyrlægens kørsel/transport, hvis regningen indeholder honorar for udkald/besøg. 8. Opgørelse af erstatning 8.1 Forsikringssummen Forsikringssummen for Livdækning (A), afsnit 7.1 fremgår af din forsikringsaftale og er fastsat af dig på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien, der danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikringssummen, der danner grundlag for erstatningen. Hvis hesten dør, skal aflives eller bliver uanvendelig til ridebrug, skal du kunne dokumentere hestens aktuelle handelsværdi. Ved dokumentation forstås resultater fra kåringer, stævner eller lignende fra tilknyttet avlsforbund. 8.2 Kun én erstatning Du får ikke samtidig erstatning både for uanvendelighed til ridebrug under Uanvendelighed (B), afsnit 7.2, og for død/ aflivning under Livdækning (A), afsnit Aldersnedsættelse af erstatningen Erstatningen for død/aflivning eller uanvendelighed nedsættes i forhold til hestens alder på skadetidspunktet Islandske heste Fra og med hovedforfaldsdatoen i det år, hvor hesten fylder 22 år, nedsættes erstatningen årligt til følgende procent af forsikringssummen på Livdækning (A), afsnit 7.1, og Uanvendelighed (B), afsnit 7.2: 22 år: 67 %. 23 år: 33 %. Forsikringen ophører automatisk og uden yderligere varsel ved hovedforfaldsdatoen det år, hvor hesten fylder 24 år Øvrige heste Fra og med hovedforfaldsdatoen i det år, hvor hesten fylder 16 år, nedsættes erstatningen årligt til følgende procent af forsikringssummen Livdækning (A), afsnit 7.1, og Uanvendelighed (B), afsnit 7.2: 16 år: 85 %. 17 år: 70 %. 18 år: 55 %. 19 år: 40 %. 20 år: 25 %. 21 år: 10 %. Forsikringen ophører automatisk og uden yderligere varsel ved hovedforfaldsdatoen det år, hvor hesten fylder 22 år. 9. Generelle bestemmelser (Gælder for alle de valgte dækninger) 9.1 Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber. Det gælder fx for hesteansvarsskader, der både kan være dækket på indboforsikringen og på Ansvar (D), afsnit 7.4. Du får ikke erstattet skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning. 9.2 Forsikringens varighed Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen. Den forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden. 9.3 Forsikringens betaling Forsikringen betales en eller flere gange om året. På din aftaleoversigt kan du se, hvad du har valgt. Ud over prisen på din forsikring opkræver vi afgifter til det offentlige, fx skadeforsikringsafgift. Du kan betale forsikringen via Betalingsservice eller indbetalingskort. Du betaler et opkrævningsgebyr, der dækker vores udgifter ved opkrævning og indbetaling. Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, får du en rykker. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter den første rykker, stopper forsikringsdækningen. Hvis vi sender en rykker, har vi ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, morarenter og eventuelle andre omkostninger. Vi har endvidere ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser, som svarer til vores udgifter. 9.4 Forsikringens ophør og regulering i forbindelse med skade Hvis du får erstatning fra Livdækning (A), afsnit 7.1, eller Uanvendelighed (B), afsnit 7.2, ophører forsikringen, og alle dækninger bortfalder. Når forsikringen eller dele af forsikringen (dækninger) ophører efter udbetaling af erstatning, får du ikke de penge tilbage, du har forudbetalt for det pågældende forsikringsår. Betaler du forsikringen to gange om året, har vi ret til at reducere din erstatning med et beløb, der svarer til den pris, du skulle have betalt for hele resten af forsikringsåret. 9.5 Ejerskifte Ved ejerskifte af hesten ophører forsikringen. Du skal anmelde ejerskifte skriftligt til os med det samme. Hvis ny ejer ikke selv har købt forsikring for hesten, er ny ejer dækket af denne forsikring i indtil 14 dage efter den dato, hvor ejerforholdet overgår til den nye ejer ifølge. købsaftalen. Ny ejer er dækket for købesummen, dog maksimalt forsikringssummen for Livdækning (A). Har ny ejer ikke købt forsikring af 8/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

9 hesten hos os inden udløb af de 14 dage, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Vi er ikke forpligtet til at forsikre hesten for ny ejer på de samme vilkår eller til samme pris, som var gældende for dig. Vi kan også helt afslå at fortsætte forsikringen. 9.6 Indeksregulering Prisen og forsikringssummen for Livdækning (A), afsnit 7.1, indeksreguleres. Øvrige priser, forsikringssummer og selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. Indeksregulering følger lønindeks for den private sektor, der er udregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks eller ændres grundlaget for dets udregning, har vi ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indeksregulering sker hvert år fra den 1. januar. Prisen på forsikringen indeksreguleres en gang om året på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen. 9.7 Ændring af vilkår og priser Vi kan med 30 dages varsel til en betalingsdag ændre betingelserne og/eller prisen. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når den, der har købt forsikringen, betaler forsikringen for en ny periode. Indeksregulering eller ændringer som følge af lovmæssige ændringer betragtes ikke som en ændring af prisen for forsikringen. 9.8 Mulighed for opsigelse Både du og vi er berettigede til at opsige forsikringsaftalen skriftligt med 14 dages varsel til ethvert tidspunkt. Opsiger du forsikringen eller dele af forsikringen indenfor det første forsikringsår, er vi berettigede til at opkræve et gebyr på 10 procent af den helårlige pris for hele forsikringen, mindst 350 kroner. Vi opkræver ikke gebyr i tilfælde af ejerskifte eller aflivning/død. 9.9 Mulighed for ændringer af vilkår og priser i forbindelse med skade Konstaterer vi ved behandlingen af en skade særlige risikoforhold, som fx har medført anmeldelse af mange skader, kan vi i stedet for opsigelse vælge at pålægge forsikringen skærpede vilkår. De skærpede vilkår kan eksempelvis være tvungen selvrisiko eller ændring af eksisterende selvrisiko, forhøjelse af prisen på forsikringen eller begrænsning i dækningen. Vi kan ligeledes kræve, at du skal foretage forebyggende foranstaltninger, som en del af de skærpede vilkår. Skærpede vilkår i forbindelse med en skade skal meddeles dig skriftligt med 14 dages varsel, i perioden fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist. Ønsker du ikke at videreføre forsikringen med de skærpede vilkår, kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel eller pr. den dag, de skærpede vilkår ville gælde fra Mulighed for afgørelse ved voldgift Hvis vi ikke kan nå til enighed om fastsættelse af hestens handelsværdi til brug for opgørelse af erstatningen af uanvendelighed eller død/aflivning, kan du og vi hver for sig forlange, at hestens handelsværdi skal fastsættes ved voldgift. Det vil sige, at dit tab bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd, hvor du vælger den ene, og vi vælger den anden. Inden vurderingens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som indenfor grænserne af uenigheden træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten. Vurderingsmændene gør skaden op i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og forsikringsbetingelserne og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af dit tab. Vi betaler hver vores vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles ligeligt mellem os. Hvis opmandens afgørelse medfører en højere ansættelse af hestens handelsværdi, end den vi har tilbudt dig, betaler vi dog alle omkostninger i forbindelse med voldgiften Mulighed for at klage Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er vores klageansvarlige afdeling: Tryg Kvalitetsafdelingen Klausdalsbrovej Ballerup Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet. LAN 002 (03.13) 9/9 Tryg Hesteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1303

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0501 Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 1701

Forsikringsbetingelser nr. 1701 Tryg ID Forsikringsbetingelser nr. 1701 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Generelle bestemmelser Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad omfatter forsikringen 2 3 Ikrafttræden 2 4 Ejerskifte 2 5 Geografisk område 2 6 Skadeanmeldelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Hesteforsikring Betingelser Nr. HE 1407 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HESTEFORSIKRING HOS FIRST... 3 Målet med forsikringen... 3 Hvad kan forsikringen bruges til?...

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere