Vilkår for Hesteforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Hesteforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Hesteforsikring September 2009

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdfortegelse Et par ord om din hesteforsikring Topdanmarks alarmcentral Hvad kan forsikringen omfatte Generelle dækningsundtagelser Livsforsikring Ulykkesforsikring Uanvendelighedsforsikring TopVet Begrænset TopVet Udvidet TopVet Plus (Tillæg til TopVet Begrænset og TopVet Udvidet) TopVet Halthed (Tillæg til TopVet Udvidet) Generelle betingelser for TopVet sygeforsikringer Foster-/følforsikring Avlsudygtighedsforsikring Hoppe Avlsudygtighedsforsikring Hingst Ansvarsforsikring Fællesvilkår 15. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ejerskifte og risikoændring Hvis skaden sker Krig, naturkatastrofer og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: Ankenævn Lovgivning Moms Hvis skaden er dækket af anden forsikring

4 Et par ord om din hesteforsikring I dette hæfte kan du se, hvad en hesteforsikring kan omfatte. Det fremgår af policen, hvilken forsikring du har i Topdanmark. Se i policen, om din hesteforsikring er, som du ønsker. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Topdanmark. Topdanmarks alarmcentral I akutte skadesituationer kan du uden for normal arbejdstid kontakte Topdanmark på telefon

5 1. Hvad kan forsikringen omfatte I policen fremgår det, hvilken hest der er forsikret, og hvilke dækninger forsikringen omfatter. 2. Generelle dækningsundtagelser A Forsikringen dækker ikke omkostninger til aflivning, slagtning, obduktion eller destruktion. B Forsikringen dækker ikke skade eller lidelse, der skyldes eller forværres af de punkter, der er anført nedenfor: 1. en sygdom eller arvelig lidelse, der eksisterede før forsikringen trådte ikraft, eksempelvis udviklingsanomalier, udviklingsforstyrrelser (osteochondrose) eller andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter) 2. skader, som var tilstede, da forsikringen trådte ikraft 3. skader, som var tilstede ved forhøjelse af forsikringen, dette gælder dog kun for forhøjelsen 4. skader, der opstår som følge af behandling af de tilfælde, der er nævnt under punkt 2 og 3. Veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring afgør tidspunktet for, hvornår en skade anses for opstået, uanset hvornår sygdommen eller skaden blev symptomgivende. Forsikringen dækker ikke behandling som følge af uforsvarlig behandling af hesten herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig/manglende fodring, pasning og pleje samt manglende eller forkert omsorg, som er i strid med anerkendte videnskabelige erfaringer og dansk retspleje: 1. voldsom eller angstfremkaldende afstraffelse, hensynsløs behandling herunder fortsat ridning, træning eller kørsel med en hest, der er udmattet 2. træningsmetoder, der normalt anses for at være i strid med god etik, herunder anvendelse af doping, overdreven eller vedvarende anvendelse af pisk, sporer, slag eller lignende. Om skaden eller lidelsen er forårsaget eller forværret af de nævnte forhold, afgøres i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring, hvis det er nødvendigt. D E F G Forsikringen dækker ikke overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter meddelt af veterinærmedicinsk fagkundskab. Forsikringen dækker ikke, hvis hesten ikke har været regelmæssigt vaccineret herunder stivkrampevaccineret, ikke har gennemgået regelmæssig tandraspning, har været regelmæssigt undersøgt for orm og gennemgået behandling eller ikke har været regelmæssigt og korrekt beskåret. Forsikringen dækker ikke skade, der er sket ved transport i et transportmiddel, der ikke er i forsvarlig stand eller godkendt til dyretransport. Det er en betingelse for dækning af dyrlægeudgifter på samtlige TopVet sygeforsikringer, at hesten er chipmærket eller chipmærkes i forbindelse med behandlingen. Topdanmark betaler ikke for chipmærkningen. 5

6 3. Livsforsikring A Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Dødsfald. 2. Aflivning i henhold til dyreværnsloven. 3. Tyveri fra et forsvarligt indelukket område. 4. Er forsikringen oprettet før hesten er 30 dage gammel, dækker forsikringen også aflivning på grund af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter). Det gælder også, hvis hesten tidligst ved 12-månedersalderen har anmærkningsfrie røntgenbilleder (standard 10) af koder, haser og knæ. Disse billeder skal som minimum fremsendes til Topdanmark som dokumentation ved et krav om dækning i henhold til punkterne 1 og 2: a. 1 billede af hver tå i sideprojektion b. 2 skråbilleder af hver has c. 1 billede af hvert bagknæ B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke aflivning, hvis forsikringstageren fravælger enhver veterinærfaglig anerkendt behandling. Ophør Dækningen ophører automatisk, når hesten fylder 22 år. D Erstatningsregler 1. Ved hestens død, tyveri og aflivning i henhold til dyreværnsloven og veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring, dækker Topdanmark med forsikringssummen under forudsætning af, at hesten aflives og at aflivning foretages efter aftale med Topdanmark. En dyrlæge kan dog aflive en hest uden Topdanmarks samtykke, hvis hesten har pådraget sig en akut, uoprettelig skade eller sygdom, som betyder, at dyrlægen mener, at hesten bør aflives straks i henhold til dyreværnsloven. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstageren på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien som danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikringssummen som danner grundlag for erstatningen. Forsikringstageren skal til enhver tid kunne dokumentere den aktuelle handelsværdi. Ved dokumentation forstås resultater fra kåringer, stævner eller lignende fra tilknyttet avlsforbund. Forsikringstageren skal sende skriftligt dokumentation med identifikation af hesten til Topdanmark for slagtning eller aflivning til destruktion, før Topdanmark kan udbetale erstatningen. 2. Topdanmark nedsætter erstatningen med følgende procenter, når hesten er fyldt 15 år: 15 år 10 % 16 år 20 % 17 år 30 % 18 år 40 % 19 år 50 % 20 år 60 % 21 år 70 % Nedsættelsen medfører ikke prisreduktion. For ponyer, renracede islandske heste og renracede fjordheste sker der dog ingen aldersnedsættelse. 3. Forsikringstageren skal sende skriftlig dokumentation med identifikation af hesten til Topdanmark for slagtning eller aflivning til destruktion, før Topdanmark kan udbetale erstatningen. 6

7 4. Erstatning for tyveri udbetales tidligst 4 uger efter, at Topdanmark har modtaget en anmeldelse. 4. Ulykkesforsikring A Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Dødsfald 2. Uanvendelighed 3. Dyrlægeudgifter, herunder nødvendige udgifter til ophold på klinik eller dyrehospital i overensstemmelse med veterinærmedicinske erfaring. Dødsfald, uanvendelighed og dyrlægeudgifter dækkes som direkte følge af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende påvirkning som følge af: a. brand. Ved brand forstås flammedannelse, der er sluppet løs, og ved egen kraft breder sig b. eksplosion. Ved eksplosion forstås en pludselig hændelse, hvor både årsag og virkning skal være øjeblikkelig og uventet c. lynnedslag d. storm. Ved storm forstås vindstyrke 8 svarende til en vindhastighed på 17,2 meter i sekundet e. trafikulykke. Ved trafikulykke forstås, at hesten rammes af et trafikmiddel, der er omfattet af færdselsloven f. drukning g. snetryk. Ved snetryk forstås den skade, der opstår, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære eller sneen skrider. Det er en betingelse for dækning, at taget er korrekt konstrueret, det vil sige ikke underdimensioneret, og at det ikke har været muligt at fjerne sneen h. jordskred i. hagl j. gaslækage k. dyrplageri l. kortslutning og overspænding. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 1. Dødsfald. Forsikringen dækker ikke aflivning, hvis forsikringstageren fravælger enhver veterinærfaglig anerkendt behandling. 2. Uanvendelighed. a. forsikringen dækker ikke hvis hesten i de første 30 dage af forsikringens løbetid bliver varig og total uanvendelig eller varigt får nedsat uanvendelighed på grund af kroniske lidelser herunder kroniske halthedslidelser og akut opblussen af den slags lidelser. Ved kronisk sygdom eller skade forstås vedvarende følger efter sygdom eller skade, der varer længere end 35 dage, efter sygdommen eller skaden er indtrådt. b. umedgørlighed på grund af hormonforstyrrelser, hvinskhed, nymfomani eller lignende, der viser sig i de første 3 måneder af forsikringens løbetid. c. uridelighed og umedgørlighed på grund af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser, psykiske lidelser, unoder, uvaner eller lignende. d. manglende eller ophørt avlsevne. 3. Dyrlægeudgifter. Forsikringen dækker ikke dyrlægeudgifter eller behandling ved et ulykkestilfælde i forbindelse med: a. alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning, akupunktur, kiropraktik, IRAP og lignende, uanset om det er ordineret og/eller udført af en dyrlæge 7

8 b. transport af hesten c. beslag eller sygebeslag d. osteochondrose eller følgeskader heraf e. behandling af karakterfejl, nymfomani, unoder, psykiske lidelser herunder adfærdsmæssige afvigelser f. undersøgelser i forbindelse med attestudstedelse, erstatning, aflivning og obduktion g. hvis hesten behandles i udlandet, medmindre det på forhånd er godkendt af Topdanmark h. tilskudsfoder, bandager og lignende i. skader, der er opstået i forbindelse med behandling af hesten j. dyrlægens transportudgifter k. skader forvoldt af forsikringstageren. Ophør Dækningen ophører automatisk, når hesten fylder 22 år. D Erstatningsregler 1. Dødsfald Ved hestens død og aflivning i henhold til dyreværnsloven og veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring, dækker Topdanmark med forsikringssummen under forudsætning af, at hesten aflives og at aflivning foretages efter aftale med Topdanmark. En dyrlæge kan dog aflive en hest uden Topdanmarks samtykke, hvis hesten har pådraget sig en akut, uoprettelig skade eller sygdom, der betyder, at dyrlægen mener, at hesten bør aflives straks i henhold til dyreværnsloven. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstageren på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien, som danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikringssummen, som danner grundlag for erstatningen. Forsikringstageren skal til enhver tid kunne dokumentere den aktuelle handelsværdi. Ved dokumentation forstås resultater fra kåringer, stævner eller lignende fra tilknyttet avlsforbund. Forsikringstageren skal sende skriftligt dokumentation med identifikation af hesten til Topdanmark for slagtning eller aflivning til destruktion, før Topdanmark kan udbetale erstatningen. 2. Uanvendelighed Ved hestens varige og totale uanvendelighed til ethvert ride- eller kørebrug dækker Topdanmark med forsikringssummen, under forudsætning af at hesten aflives og Topdanmark har givet tilladelse til det. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstageren på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien som danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikringssummen som danner grundlag for erstatningen. Forsikringstageren skal til enhver tid kunne dokumentere den aktuelle handelsværdi. Ved dokumentation forstås resultater fra kåring, stævner eller lignende fra tilknyttet avlsforbund. Forsikringstageren skal sende skriftlig dokumentation med identifikation af hesten til Topdanmark for slagtning eller aflivning til destruktion, før Topdanmark kan udbetale erstatningen. Alternativt kan forsikringstageren vælge at beholde hesten, hvis det ikke strider mod dyreværnsloven. Der kan maksimalt udbetales 50 % af forsikringssummen. Vælger forsikringstageren at beholde hesten og få udbetalt maksimalt 50 % af forsikringssummen, skal hesten mærkes, og ejeren er forpligtet til ikke længere at anvende hesten til ride- eller kørebrug. Topdanmark udbetaler ikke erstatning ved dødsfald og uanvendelighed samtidig. 3. Dyrlægeudgifter. Topdanmark dækker nødvendige udgifter til dyrlæge undersøgelse og behandling foretaget i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med vete- 8

9 rinærmedicinsk erfaring efter en akut opstået dækningsberettiget skade. Ved akut sygdom eller skade forstås en nyopstået sygdom eller skade og følger heraf i op til en måneds varighed. Dyrlægeudgifter erstattes med 80 % af de erstatningsberettigede udgifter, dog maksimalt kr. Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 5. Uanvendelighedsforsikring A Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Forsikringen dækker hestens varige og totale uanvendelighed eller varigt nedsatte uanvendelighed. 2. Er forsikringen oprettet, før hesten er 30 dage gammel, dækker forsikringen også ved uanvendelighed på grund af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter). Det gælder også, hvis hesten tidligst ved 12-månedersalderen har anmærkningsfrie røntgenbilleder (standard 10) af koder, haser og knæ. Disse billeder skal som minimum fremsendes til Topdanmark som dokumentation ved et krav om dækning i henhold til punkt 1: a. 1 billede af hver tå i sideprojektion b. 2 skråbilleder af hver has c. 1 billede af hvert bagknæ B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 1. Hvis hesten i de første 30 dage af forsikringens løbetid bliver varigt og totalt uanvendelig eller varigt får nedsat uanvendelighed på grund af kroniske lidelser herunder kroniske halthedslidelser og akut opblussen af den slags lidelser. Ved kronisk sygdom eller skade forstås vedvarende følger efter sygdom eller skade, der varer længere end 35 dage, efter sygdommen eller skaden er indtrådt. 2. Umedgørlighed på grund af hormonforstyrrelser, hvinskhed eller lignende, der viser sig i de første 3 måneder af forsikringens løbetid. 3. Umedgørlighed på grund af karakterfejl, nymfomani, unoder, psykiske lidelser herunder adfærdsmæssige afvigelser. 4. Manglende eller ophørt avlsevne. Ophør Dækningen ophører automatisk, når hesten fylder 18 år. D Erstatningsregler 1. Ved hestens varige og totale uanvendelighed til ethvert ride- eller kørebrug dækker Topdanmark med forsikringssummen, under forudsætning af at hesten aflives og Topdanmark har givet tilladelse til det. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstageren på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien, som danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikringssummen, som danner grundlag for erstatningen. Forsikringstageren skal til enhver tid kunne dokumentere den aktuelle handelsværdi. Ved dokumentation forstås resultater fra kåringer, stævner eller lignende fra tilknyttet avlsforbund. Forsikringstageren skal sende skriftlig dokumentation med identifikation af hesten til Topdanmark for slagtning eller aflivning til destruktion, før Topdanmark kan udbetale erstatningen. Alternativt kan forsikringstageren vælge at beholde hesten, hvis det ikke er i strid med dyreværnsloven, og der kan maksimalt udbetales 50 % af forsikringssummen. Hvis forsikringstageren ønsker at beholde hesten og få udbetalt maksimalt 50 % af forsikringssummen, skal hesten mærkes, og ejeren er forpligtet til ikke længere at anvende hesten til ride- eller kørebrug. 9

10 2. Ved hestens varige nedsatte uanvendelighed til ethvert ride- og kørebrug, dækker Topdanmark med et beløb, der svarer til den nedsatte uanvendelighed, dog maksimalt 50 % af forsikringssummen. Hesten skal efterfølgende mærkes, og ejeren er forpligtet til ikke længere at anvende hesten til ride- eller kørebrug. 3. Topdanmark nedsætter erstatningen med følgende procenter, når hesten er fyldt 15 år: 15 år 10 % 16 år 20 % 17 år 30 % Nedsættelsen medfører ikke prisreduktion. For ponyer, renracede islandske heste og renracede fjordheste sker der dog ingen aldersnedsættelse. 4. Topdanmark udbetaler ikke erstatning på uanvendeligheds- og livsforsikringen samtidig. 6. TopVet Begrænset A Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker nødvendige dyrlægeudgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring ved følgende diagnosticerede sygdomme: 1. traumatisk fraktur og fissur, som fremkommer i benets knoglevæv og som er frie for tegn på arthroseforandringer 2. sårskader 3. kolik 4. tandfrakturer, der involverer kæbebenet og er konstateret ved røntgen med op til kr. pr. forsikringsår 5. nødvendige udgifter til ophold på klinik eller dyrehospital i overensstemmelse med veterinærmedicinske erfaring i forbindelse med en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 1 til 4. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke dyrlægeudgifter eller behandling i forbindelse med: 1. forebyggende behandlinger, orme- og vitaminbehandling eller anden behandling med stimulerende præparater 2. alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning, akupunktur, kiropraktik, IRAP og lignende, uanset om det er ordineret og/eller udført af en dyrlæge 3. forebyggende tandbehandling, herunder tandraspning og fjernelse af ulvetænder. Dog dækker Topdanmark behandling, som alene skyldes skader, der har givet infektion af tænderne 4. transport af hesten 5. beslag eller sygebeslag 6. undersøgelser i forbindelse med attestudstedelse, erstatning, aflivning og obduktion 7. hvis hesten behandles i udlandet, medmindre det på forhånd er godkendt af Topdanmark 8. tilskudsfoder, bandager og lignende 10

11 9. skader, der er opstået i forbindelse med behandling af hesten 10. dyrlægens transportudgifter 11. skader forvoldt af forsikringstageren. 7. TopVet Udvidet A Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker nødvendige dyrlægeudgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring ved sygdom eller tilskadekomst. Der gælder følgende beløbmæssige begrænsninger: 1. halthed- og bevægelsesforstyrrelse samt følgeskade heraf dækkes med op til kr. pr. forsikringsår. Ved følgeskade forstås sygdomme i bryst- og lænderyg, skade i sener, gaffelbånd, ligament samt fraktur og fissur som tegn på arthroseforandring. Er forsikringen oprettet, før hesten er 30 dage gammel, dækker forsikringen også aflivning på grund af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (knoglefragmenter). Det gælder også, hvis hesten tidligst ved 12-månedersalderen har anmærkningsfrie røngtenbilleder (standard 10) af koder, haser og knæ. Disse billeder skal som minimum fremsendes til Topdanmark som dokumentation ved et krav om dækning: a. 1 billede af hver tå i sideprojektion b. 2 skråbilleder af hver has c. 1 billede af hvert bagknæ 2. rodspidsbylder dækkes med op til kr. pr. forsikringsår. Ved behandling forstås akut tandfraktur, der involverer kæbebenet Det er en betingelse for dækning, at sygdommen er konstateret ved røntgen. 3. sygebeslag dækkes med op til kr. pr. forsikringsår Det er en betingelse for dækning, at beslagene udføres af en registeret beslagsmed og er ordineret af en dyrlæge, og dokumentation skal fremsendes til Topdanmark. Ringsko, kilesko samt andre korrigeringsbeslag betragtes ikke som sygebeslag 4. korrektion af senekontraktur, forkert benstilling og bukkehov dækkes med op til kr. pr. behandling indtil hesten er fyldt 1 1/2 år 5. mr/ct-scanning og scintigrafi er kun dækket af forsikringen, hvis det inden undersøgelsen iværksættes er aftalt med Topdanmark 6. en forsikret hoppes føl er medforsikret for op til samme sum som hoppen, hvis der tilstøder føllet noget, inden det fylder 30 dage eller får selvstændig forsikring 7. nødvendige udgifter til ophold på klinik eller dyrehospital i overensstemmelse med veterinærmedicinske erfaring. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke dyrlægeudgifter eller behandling i forbindelse med: 1. forebyggende behandlinger, orme- og vitaminbehandling eller anden behandling med stimulerende præparater 2. alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning, akupunktur, kiropraktik, IRAP og lignende, uanset om det er ordineret og/eller udført af en dyrlæge 3. forebyggende tandbehandling, herunder tandraspning og fjernelse af ulvetænder. Dog dækker Topdanmark behandling, som alene skyldes skader, der har givet infektion af tænderne 11

12 4. transport af hesten 5. ufrugtbarhedsbehandling og kroniske lidelser i kønsorganerne, herunder caslick operationer, kastration eller klap- og urhingsteoperation, navlebrok samt komplikationer i forbindelse med disse indgreb 6. osteochondroseoperation, dog dækkes lidelser ifølge punkt 7 A behandling af karakterfejl, nymfomani, unoder, psykiske lidelser herunder adfærdsmæssige afvigelser 8. undersøgelser i forbindelse med attestudstedelse, erstatning, aflivning og obduktion 9. hvis hesten behandles i udlandet, medmindre det på forhånd er godkendt af Topdanmark 10. tilskudsfoder, bandager og lignende 11. skader, der er opstået i forbindelse med behandling af hesten 12. dyrlægens transportudgifter 13. skader forvoldt af forsikringstageren. 8. TopVet Plus (Tillæg til TopVet Begrænset og TopVet Udvidet) A Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Udgifter til dyrlægeordineret medicin enten udleveret eller receptudskrevet med op til kr. pr. forsikringsår. Medicinen skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og/eller den Europæiske Lægemiddelkommission. 2. Dyrlægens transportudgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling af hesten med op til 500 kr. pr. forsikringsår. 3. Udgifter til dyreambulance, hvis det er vurderet veterinærmedicinsk nødvendigt med op til kr. pr. forsikringsår. 4. Hjælp til afhentning af hest med hestetrailer og hestetransporter ved mekanisk havari under transport, herunder punktering og færdselsskade. Hjælpen dækker en afhentning pr. forsikringsår. Hestetrailer og hestetransporter med egen vægt op til kg. Det er en betingelse for dækning, at kørslen med hestetrailer og hestetransporter ikke kan fortsætte. Hjælpen ydes til planlagt bestemmelsessted med op til 100 km fra afhentningssted, dog ydes der ikke hjælp til øer, der ikke er forbundet til fastlandet via broforbindelse. Hjælpen ydes alene til den hest, som er anført i policen samt, hestetrailer/hestetransporter. Hest og hestetrailer/hestetransporter skal til samme bestemmelsessted og hjælpen ydes ikke til hestetraileren og hestetransporter alene. Der ydes ikke hjælp fra stævnepladsen. Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topdanmarks alarmcentral, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. Topdanmarks alarmcentral kan kontaktes på telefon Hjælp kan tilkaldes hele døgnet også søn- og helligdage. 12

13 B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til dyrlægeordineret medicin i forbindelse med: 1. forebyggende behandlinger, orme- og vitaminbehandling eller anden behandling med stimulerende præparater 2. forebyggende tandbehandling, herunder tandraspning og fjernelse af ulvetænder. Dog dækker Topdanmark medicin til behandling af skader, der har givet infektion af tænderne 3. ufrugtbarhedsbehandling og kroniske lidelser i kønsorganerne, herunder caslick operationer, kastration eller klap- og urhingsteoperation, navlebrok samt komplikationer i forbindelse med disse indgreb 4. behandling af karakterfejl, nymfomani, unoder, psykiske lidelser herunder adfærdsmæssige afvigelser 5. hvis hesten behandles i udlandet, medmindre det på forhånd er godkendt af Topdanmark 6. tilskudsfoder, bandager og lignende 7. skader, der er opstået i forbindelse med behandling af hesten 8. skader forvoldt af forsikringstageren. 9. TopVet Halthed (Tillæg til TopVet Udvidet) Forsikringen er udelukkende en udvidelse af forsikringssummen på TopVet Udvidet punkt 7. A 1. fra kr. til kr. pr. forsikringsår. Forsikringen er på samme vilkår og betingelser, som beskrevet i punkt 7. Er forsikringssummen på TopVet Udvidet lavere end kr., erstatter Topdanmark op til den forsikringssum, som er valgt på TopVet Udvidet. 10. Generelle betingelser for TopVet sygeforsikringer A Ophør Dækningen ophører automatisk, når hesten fylder 18 år. B Erstatning 1. Forsikringen har en karenstid på 30 dage. For føl er karenstiden 8 dage. Hesten regnes for føl, indtil det fylder et år. Karenstiden bortfalder, hvis sygdommen skyldes et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende påvirkning. Hvis sygeforsikringen overtages fra et andet selskab bortfalder karenstiden under betingelse af, at forsikringen kan antages på samme vilkår som forsikringen i det andet selskab. Hvis hesten skifter ejer, og den nye ejer fortsat ønsker hesten forsikret og sygeforsikringen kan antages på samme vilkår som den tidligere forsikring, bortfalder karenstiden. 2. Forsikringssummen vil fremgå af policen. Forsikringssummen er det beløb, som maksimalt kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Beløbet gælder pr. forsikringsår. 13

14 3. Der bliver beregnet en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. Behandling af flere sygdomme samt ordineret medicin i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser således en selvrisiko for hver sygdom. En behandlingsperiode kan maksimalt vare 60 dage fra første dyrlægekonsultation. Selvrisikoen vil fremgå af policen. Selvrisikoen består af en fast selvrisiko og en variabel selvrisiko: - Først fratrækkes den faste selvrisiko af de dækkende udgifter. Beløbet betales af forsikringstageren. - Derefter dækkes henholdsvis 90 % eller 80 % af de resterende udgifter af Topdanmark. De sidste 10 % eller 20 % af udgifterne betaler forsikringstageren selv. Det fremgår af policen, hvilke procent der bliver beregnet efter. Selvrisikoen er ligeledes gældende for føllet. Der fratrækkes kun èn selvrisiko, hvis hoppe og føl kommer til skade og behandles samtidig. 11. Foster-/følforsikring A Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Forsikringen dækker synligt tab af foster/føl, hvis tabet finder sted fra uge 46 beregnet fra drægtighedsdagen. Fosteret/føllet må ikke være inficeret med virus. Det er en betingelse for dækning, at forsikringstageren kan fremvise dokumentation for, at fosteret eller efterbyrden ikke er virusinficeret. 2. Forsikringen dækker ikke-synligt tab af foster/føl under forudsætning af at manuel drægtighedsundersøgelse er udført tidligst på dag 90 beregnet fra drægtighedsdagen. Det er en betingelse for dækning, at forsikringstageren kan fremvise dokumentation for, at en manuel drægtighedsundersøgelse er udført, samt at undersøgelsen er udført af en dyrlæge med speciale i heste eller hestereproduktion. 3. Forsikringen dækker dokumenterede bedækningsomkostninger, hvis hoppen kommer til skade eller bliver syg og aflives i henhold til dyreværnsloven og i overensstemmelse med veterinærmedicinsk vurdering samt veterinærmedicinsk erfaring. Ved bedækningsomkostninger forstås udgifter til sæd, inseminør, ophold under inseminering, transport til inseminering eller udgifter til naturlig bedækning. Det er en betingelse for dækning, at føllet er forsøgt behandlet efter veterinærfaglig anerkendt behandling. 4. Forsikringen dækker, hvis føllet dør eller skal aflives i henhold til dyreværnsloven inden 30 dage fra fødslen. Et forsikret føl må ikke aflives uden Topdanmarks samtykke. En dyrlæge kan dog aflive et føl uden Topdanmarks samtykke, hvis føllet har pådraget sig en akut opstået sygdom eller skade og følger heraf i op til en måneds varighed eller uoprettelig skade eller sygdom, der betyder, at dyrlægen mener, føllet bør aflives straks i henhold til dyreværnsloven. 5. Det er en betingelse for dækning, at der foreligger en dyrlægeattest på, at hoppen har været drægtig, eller at der er fundet foster, efterbyrdedele, fosterhinder eller moderkage. 6. Det er en betingelse for dækning i henhold til punkt 1 og 2, at hoppen er dokumenteret virusabort vaccineret i 5, 7 og 9 drægtigheds måned. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 1. Forsikringen dækker ikke, hvis hoppen dør eller aflives på grund af skade eller sygdom, der var til stede, da forsikringen blev oprettet. 14

15 2. Forsikringen dækker ikke et aborteret foster og/eller dødfødt føl, hvis hoppen ikke har været regelmæssigt vaccineret mod virusabort. Vaccinationen skal være foretaget af en dansk autoriseret dyrlæge og skal kunne dokumenteres. Ophør Forsikringen ophører automatisk efter 1 år, eller når føllet fylder 30 dage. Forsikringen ophører ligeledes, hvis der tegnes selvstændig forsikring på føllet. D Erstatningsregler Topdanmark dækker dokumenterede bedækningsomkostninger med op til forsikringssummen: 1. udgifter til forundersøgelser. Ved forundersøgelser forstås udelukkende svab- og/ eller biopsiprøver samt scanning. Topdanmark dækker udgifterne med op til kr. 2. udgifter til sæd 3. udgifter til ophold under inseminering, græspenge eller andre udgifter til opstaldning med op til kr. 4. udgifter i forbindelse med transport til inseminering med op til kr. 5. udgifter til inseminør med op til kr. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstageren på grundlag af dokumenterede bedækningsomkostninger. Tvillingefostre/føl erstattes som et, og Topdanmark yder ikke erstatning, hvis et af dem overlever. 12. Avlsudygtighedsforsikring Hoppe A Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker avlsudygtighed. Ved avlsudygtighed forstås kronisk ufrugtbarhed eller uhelbredelig legemlig skade, der har vedvarende indflydelse på hoppens evne til at blive ifolet og/eller fole og derved resulterer i et varigt tab af frugtbarhed/fertilitet som følge af: 1. sygdom i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring udelukkende som følge af: a. traumatiske bedæknings- og forløsningsskader i livmoder og vagina b. livmodervending c. hyperlipæmi d. forløsningsrelaterede nerveskader i bækkenregionen e. bækkenfraktur f. traumatiske frakturer/fissurer uden arthroseforandringer g. slinger/ataxi h. gentagne hyppige kolikanfald i. kronisk bihulebetændelse j. kronisk forfangenhed. 2. ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende påvirkning. Det er en betingelse for dækning, at hoppen på indtegningstidspunktet har folet mindst et levedygtigt føl og ikke har kastet mere end et føl inden for de seneste to bedækningssæsoner. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 1. Avlsudygtighed på grund af manglende vaccination. 2. Avlsudygtighed på grund af hormonforstyrrelser, hvinskhed, nymfomani eller lignende. 15

16 3. Skade eller sygdom der bliver erstattet af anden forsikring i disse vilkår Ophør Dækningen ophører automatisk, når hesten fylder 22 år. D Erstatningsregler 1. Ved sygdom i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring, dækker Topdanmark med forsikringssummen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstageren på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien, som danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikringssummen, som danner grundlag for erstatningen. Forsikringstageren skal til enhver tid kunne dokumentere den aktuelle handelsværdi. Ved dokumentation forstås resultater fra kåringer, stævner eller lignende fra tilknyttet avlsforbund. Hesten skal efterfølgende mærkes, og ejeren er forpligtet til ikke længere at anvende hoppen til avl. Hvis hoppen dør eller må aflives i henhold til dyreværnsloven, udbetales der kun erstatning i henhold til livsforsikringen, ifølge side Topdanmark nedsætter erstatningen med følgende procenter, når hesten er fyldt 15 år: 15 år 10 % 16 år 20 % 17 år 30 % 18 år 40 % 19 år 50 % 20 år 60 % 21 år 70 % Nedsættelsen medfører ikke prisreduktion. For ponyer, renracede islandske heste og renracede fjordheste sker der dog ingen aldersnedsættelse. 13. Avlsudygtighedsforsikring Hingst A Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker avlsudygtighed. Ved avlsudygtighed forstås kronisk ufrugtbarhed eller pådragelse af uhelbredelig legemlig skade, der gør, at hingsten mister fertiliteten som følge af: 1. sygdom i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring 2. ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende påvirkning. Det er en betingelse for dækning, at hingsten er EVA negativ på indtegningstidspunktet. Er hingsten konstateret positiv ved blodprøve, skal der foreligge en sædprøve, der fastslår, at hingsten ikke udskiller vira. Forsikringstageren skal dokumentere, at hingstens sædkvalitet er konstateret tilfredsstillende hvert 5 år. Forsikringstageren betaler selv for dokumentationen. Det er Topdanmarks dyrlæge, som afgør om hingstens sædkvalitet er tilfredsstillende. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 1. Forsikringen dækker ikke, hvis hingsten af avlsmæssige årsager afkåres. 2. Skade eller sygdom der bliver erstattet af anden forsikring i disse vilkår

17 Ophør Dækningen ophører automatisk, når hingsten fylder 20 år. D Erstatningsregler Ved sygdom i henhold til veterinærmedicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring og ved ulykkestilfælde erstatter Topdanmark indtægten, når hingsten i to på hinanden følgende bedækningssæsoner fuldstændigt har mistet eller fået varigt nedsat fertilitet. Topdanmark erstatter ved: 1. fuldstændig mistet fertilitet erstattes med forsikringssummen 2. reduceret sædkvalitet med indtil 90 %, således der højest er 10 % fertile sædceller, erstattes med 75 % af forsikringssummen 3. reduceret sædkvalitet fra 65 % og indtil 90 %, således at der er højest 35 % fertile sædceller, erstattes med 50 % af forsikringssummen. Forsikringstageren skal skriftligt sende dokumentation til Topdanmark for mistet fertilitet, før Topdanmark kan udbetale erstatningen. Forsikringssummen fastsættes efter den gennemsnitlige indtjening for de sidste to bedækningssæsoner. Hesten skal efterfølgende mærkes, og ejeren er forpligtet til ikke længere at anvende hingsten til avl. Hvis hingsten dør eller må aflives i henhold til dyreværnsloven, udbetales der kun erstatning i henhold til livsforsikringen, ifølge side 6. Forsikringstageren skal sende skriftlig dokumentation til Topdanmark for mistet fertilitet, før der kan udbetales erstatning. 14. Ansvarsforsikring A Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Forsikringstagerens erstatningsansvar efter gældende lovgivning og retspraksis for skade forvoldt på personer, ting og dyr, mens forsikringen er i kraft. 2. Føl er medforsikret, så længe det opholder sig hos hoppen og ikke er over 30 dage gammelt. Forsikringen dækker subsidiært i henhold til ejers, brugers og besidders private ansvarsforsikring. B Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 1. Forsikringen dækker ikke skade, som hesten måtte forvolde på ejerens, brugerens eller besidderens person. 2. Forsikringen dækker ikke skade på ting herunder dyr, som hestens ejer, bruger eller besidder ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring eller har sat sig i besiddelse af. Erstatningsregler Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: Personskade kr Skade på ting, herunder dyr kr

18 Fællesvilkår 15. Hvem er forsikret? Den hest, som er anført i policen. 16. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Skandinavien og under rejser og ophold i det øvrige EU og Schweiz i indtil 6 måneder. TopVet Plus punkt 8 A 4. dækker alene hjælp i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. 17. Forsikringens betaling A Priser og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver Topdanmark stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev, Topdanmark sender, opkræver Topdanmark et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Topdanmark har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 18. Gebyr Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 19. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer og beløb nævnt i police eller vilkår for sygeforsikringen, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar. Andre forsikringssummer, beløb og selvrisiko bliver ikke indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 18

19 20. Selvrisiko A Er forsikringen tegnet med selvrisiko, betaler forsikringstageren, efter at erstatningsberegningen har fundet sted, den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. B D E Topdanmark lægger ikke selvrisiko ud. Forsikringstageren behandler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Hvis en og samme forsikringstager har flere forsikringer i Topdanmark, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skadesramte forsikringer. 21. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at Topdanmark har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver præmieforfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Det år hvor hesten fylder 3 år, kan prisen stige uden varsel. Ved Avlsudygtighedsforsikring Hoppe stiger prisen uden varsel i det år, hvor hoppen fylder 18 år. Ved Avlsudygtighedsforsikring Hingst stiger prisen uden varsel i de år, hvor hingsten fylder 7, 10 og 15 år. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. Dette gælder dog ikke for den prisstigning, som kan sker, når hesten skifter alderstrin i henhold til punkt Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering eller prisstigninger i henhold til punkt 1. 19

20 22. Ejerskifte og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? 1. Hvis den forsikrede hest overgår til ny ejer. Ny ejer er omfattet af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet, hvis anden forsikring ikke er købt. 2. Skifter hesten ejer og ønsker den nye ejer fortsat hesten forsikret, skal Topdanmark have besked om dette inden 14 dage fra ejerskifte 3. Hvis der sker ændring i hestens anvendelse, opstaldningsform samt adresse og ved stævneaktiviteter. B Når Topdanmark har fået besked Når Topdanmark har fået besked om ændringen, tager Topdanmark stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Hvis Topdanmark ikke får besked Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringen, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 23. Hvis skaden sker A En skade skal anmeldes hurtigt 1. Sker der en skade, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt og inden for 48 timer. Dette gælder også, selvom du synes, at skaden er af et beskedent omfang. Du kan anmelde skaden på eller på en blanket, som du kan få hos Topdanmark. Når du anmelder en skade, gælder bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. Anmeldelsen skal være foretaget inden 6 måneder efter forsikringens ophør. 2. Du skal omgående anmelde tyveri eller anden bortkomst af den forsikrede hest til politiet. 3. Du skal iværksætte eftersøgning af hesten ved bortkomst. B Forsikringstageren skal for egen regning: 1. straks tilkalde dyrlæge i tilfælde af, at en forsikret hest kommer til skade, bliver syg eller uden at vise karakteristiske sygdomstegn viser sløjhed eller afmagres 2. iværksætte forebyggende behandling, herunder vaccination og serumbehandling, hvis Topdanmark skønner dette nødvendigt 3. opretholde behandling af syg eller tilskadekommen hest under dyrlægebehandling. Hvis forsikringstageren fravælger relevant behandling, risikerer forsikringstageren helt eller delvist at miste retten til erstatning 4. nøje følge dyrlægens og Topdanmarks anvisninger for behandling. Herunder at lade hesten overføre til hospital eller klinik, hvis Topdanmark efter samråd med dyrlægen finder det rimeligt under hensyn til lidelsens diagnosticering og/eller behandling. Hvis hesten kommer til skade uden for Danmarks grænser, kan Topdanmark forlange, at hesten transporteres tilbage til behandling 5. fremskaffe alle oplysninger, dokumentation og attester, som kan have betydning for bedømmelsen af den anmeldte skade, og som måtte forlanges af Topdanmark. Alle dyrlægeattester og erklæringer med beskrivelse af udførte undersøgelser, behandling m.v. skal være afgivet af en dyrlæge med dansk autorisation 6. foretage mærkning af hesten, hvis Topdanmark har ydet erstatning for nedsat uanvendelighed. Topdanmark forbeholder sig ret til at anvise metoden for mærkning. 20

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring DF20125-2 Oktober 2015 Vilkår for Hesteforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Hesteforsikring DF20125-2 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Hesteforsikring Betingelser Nr. HE 1407 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Generelle bestemmelser Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad omfatter forsikringen 2 3 Ikrafttræden 2 4 Ejerskifte 2 5 Geografisk område 2 6 Skadeanmeldelse

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0501 Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HESTEFORSIKRING HOS FIRST... 3 Målet med forsikringen... 3 Hvad kan forsikringen bruges til?...

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for Tophjælp motorcykel

Vilkår for Tophjælp motorcykel Vilkår for Tophjælp motorcykel 6464-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere