Spilbaseret læring: nye praksisser, nye undervisningsrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilbaseret læring: nye praksisser, nye undervisningsrum"

Transkript

1 Juli 2011 Spilbaseret læring: nye praksisser, nye undervisningsrum Ledende artikel Spilbaseret læring: nye praksisser, nye undervisningsrum I dybden The Language Campus: Rollespil i et e-læringsmiljø Udvikling af seriøse spil: fra en ansigt til ansigt modalitet til en computerbaseret modalitet Dyk ned og udforsk de virtuelle verdener: Læringspotentiale i metauniverser og 3D virtuelle verdener EnerCities, et seriøst spil som ansporer til bæredygtighed og energibesparelse: Foreløbige resultater I praksis AVATAR kurset: Anbefalinger til anvendelse af 3D virtuelle miljøer i undervisningen Seriøse spil og formel og uformel læring Fingre på skærmen: Spilbaseret læring for studerende med intellektuelle handicap Envigame Link mellem miljølære og IKT i tjekkiske grundskoler ENGAGE-projektet: Erfaringsdeling fra formidlingsworkshops om spilbaseret læring er en udgivelse af elearningeuropa.info, Europakommissionens portal, som fremmer bruget af IKT til livslang læring Publikation og produktion: P.A.U. Education, S.L. ISSN Med mindre andet er angivet, er teksterne udgivet i dette tidsskrift underkastet en Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 2.5 licens. De må kopieres, fordeles og udgives hvis forfatteren og e-tidsskriftet, som udgiver dem,, citeres. Reklamebrug og afledt arbejde er ikke tilladt. Den fulde udgave af licensen kan ses på

2 Ledende artikel Spilbaseret læring: nye praksisser, nye undervisningsrum Hvorfor skal vi implementere spil i læringen? Hvorfor er det fordelagtigt? Hvilke spil passer til mine behov? Denne nye udgave af hjælper med at besvare disse spørgsmål. Potentialet ved spilbaseret læring (Game Based Learning GBL) undervurderes stadig. Vi er imidlertid stærkt overbevidste om, at spilbaseret læring kan spille en afgørende rolle i fornyelse af læring, fordi det forstås af elever på alle uddannelsesniveauer og i alle uddannelsessystemer. Samtidig med den digitale spiludviklingsindustris store fremgang er accepten af spil i andre sektorer med tiden også blevet større. Tilgængeligheden til de første spil f.eks. Tennis for Two i 1959 og Spacewar i 1962 var begrænset, idet man skulle have adgang til en computer og normalt til teknisk personale på universiteterne. Fra disse enkeltstående applikationer hele vejen igennem til spillearkader, pc er og konsoler blev digitale spil langt om længe en del af massemediekulturen og påvirkede således vores interaktion med og forventninger til digitale applikationer, digital kunst, måden hvorpå vi kommunikerer og endelig den måde, vi lærer på. Digitale spil er nu blevet optaget af det akademiske fællesskab som et forskningsemne, og uddannelsessektoren har desuden opdaget, at spil udgør en særdeles interaktiv platform, som kan understøtte og fremme læring. Da computerspil er et stærkt medie overvejer man at bruge dem i forskellige uddannelsessammenhænge for at motivere studerende, for at fastholde deres opmærksomhed, og hjælpe dem med at opbygge meningsfulde og permanente registreringer af deres læring. Spil findes i høj grad i uformelle læringssammenhænge, men i formel uddannelse opfattes de ofte som en useriøs aktivitet, og man er endnu ikke blevet opmærksom på deres potentiale for at fremme læring. Men når forældre evaluerer spil sammen med deres børn, mener 85%, at computerspil bidrager til læring ud over at være underholdende. Desuden angiver hovedparten af lærere, i spørgeundersøgelser, at de er villige til at indarbejde videospil i deres læreplaner, men hovedparten af den tilgængelige forskning, teknikker og passende spil promoveres sjældent for dem. Foruden fantasi og sjov i spillene fremmer de sandsynligvis også spillernes evne til at kommunikere og interagere med andre via gameplay, det vil sige interaktion med andre spillere for at gennemføre spillets udfordringer. Computerspil kan hjælpe spillere til at tænke kritisk, når de skal konstruere forbindelser mellem virtuelt liv og det virkelige liv. Desuden kan god moralsk adfærd hovedsagligt fremmes ved hjælp af aktiviteter og spil for jævnbyrdige, hvor de skal samarbejde. Spillets regler kan ændres for at spillerne kan erfare omfanget af ærlighed, retfærdighed, respekt og gruppesolidaritet. Spilagtige læringsmiljøer kan tilvejebringe motiverende tværfaglige læringsmiljøer og således skabe muligheder, som kan forbedre elevernes samarbejdsevner og samtidig hjælpe dem med at lære nye koncepter og syntetisere ny information. Spil er også blevet rost for det potentiale, de tilbyder for at lære forretningslederskab og andre kompetencer, idet man kan træne disse kompetencer i sikre omgivelser. Maja Pivec, Information Design, FH JOANNEUM, University of Applied Sciences, Graz Lluís Tarín,, Medlem af redaktionskomiteen Tapio Koskinen,, Medlem af redaktionskomiteen ISSN:

3 I dybden The Language Campus: Rollespil i et e-læringsmiljø Forfatter Paul Pivec, Deakin Universitetet sprogtilegnelse, rollespil, spilbaseret læring, bedste praksis model Kollaborativ læring giver deltagerne mulighed for at udveksle information og producere ideer samt simplificere og løse problemer. Når der anvendes en e-læringsplatform i et kollaborativt læringsmiljø, bliver læreren såvel som de andre elever til en aktiv partner, mellemmand og vejleder i uddannelsesforløbet. Denne artikel ser på, hvordan multiplayerrollespil (spil som har et socialt miljø, der giver spillerne mulighed for at kommunikere) er fortræffelige til at fremme denne type læringsoplevelse. Baseret på tidligere studier foretaget af blandt andet forfatteren, diskuterer artiklen desuden, hvorfor rollespil er den mest hensigtsmæssige digitale spilgenre til spilbaseret læring. Artiklen beskriver specifikke områder, der bør tages i betragtning når man udvikler et rollespilsscenarie til et digitalt spil. Artiklen beskriver erfaringer med udarbejdelse og efterfølgende afprøvning af disse teorier ved hjælp af et prøvespil med en enkelt spiller. Den deraf følgende platform, the Language Campus, illustrer en bedste praksis model af spilbaseret læring, som indeholder rollespilsscenarier i kollaborative, sociale e-læringsmiljøer. Fuld tekst: Udvikling af seriøse spil: fra en ansigt til ansigt modalitet til en computerbaseret modalitet Ariadna Padrós Margarida Romero Mireia Usart ESADE computerstøttet kollaborativ læring, spiludvikling, Technology Acceptance Model, fjernundervisning Denne artikel præsenterer en metodologi til udvikling af en model til kollaborativ spilbaseret læring. Den anvendes her i en forbindelse med et økonomikursus i en onsite læringssammenhæng. I denne artikel diskuterer vi tre versioner af Finance Assets Game (FAG), den underviserstyrede ansigt til ansigt model, den papirbaserede model og den computerbaserede model. At overføre ansigt til ansigt aktiviteter til et papirbaseret og derefter til et computerbaseret miljø, mens man bevarer læringsoplevelsen og ydelsen på tværs af disse tre modaliteter medfører en række udfordringer i forbindelse med instruktionsdesign og maskinemenneske interaktion. For at opnå dette fulgte vi en progressiv ændringsproces af et ansigt til ansigt FAG. Først udviklede man en papirbaseret version for at kunne evaluere vekselvirkningen i samarbejdet og dernæst en computerbaseret version, som omfattede et samtidigt fungerende kommunikationsværktøj (chat). Baseret på vores observationer af denne proces, er vores mål at sammenligne elevernes præstation i papirbaserede og computerbaserede formater. Graden af acceptabilitet og brugervenlighed, brugerne oplever analyseres i forhold til de resultater, man opnåede på baggrund af Davis Technology Acceptance Model fra Vi runder artiklen af med en diskussion af en fremtidig modalitet af kollaborativ spilbaseret læring til online distancelæring. Fuld tekst: ISSN:

4 I dybden Dyk ned og udforsk de virtuelle verdener: Læringspotentiale i metauniverser og 3D virtuelle verdener Mar Camacho Vanessa Esteve Mercè Gisbert Rovira i Virgili Universitetet metauniverser, læringsværktøjer, 3D virtuelle verdener, kollaborative læringsmiljøer Metauniverser (metaverse) og 3D virtuelle verdener anvendes i stigende grad inden for uddannelse for at skabe læringsoplevelser, som er fordybende, virkelighedstro, og som indeholder brugeraktive medier også kaldet rich media. De skaber i særdeleshed muligheder for at strukturere fjernlæring på engagerende måder og bliver i øjeblikket hurtigt en del af læringslandskabet generelt. Mens der eksisterer en stigende interesse blandt praktiserende på området og forskere i disse unikke læringsmiljøers uddannelsesog videndelingspotentiale, tilbyder de nuværende teknologier til virtuelle verdener en række muligheder, som kræver yderligere udvikling. Formålet med denne artikel er derfor at undersøge potentialerne ved metauniverser og 3D virtuelle verdener samt at diskutere, hvordan de kan bruges som læringsværktøjer. Artiklen ser på nyskabelser, der skal introduceres i skoleuddannelsen og betragter den brede ramme af nyskabelser, der er blevet udviklet til at understøtte udviklingen af læring i fordybende verdener. Vores konklusion er, at disse miljøer hjælper med at udvide læringen til at række uden for undervisningsrummet. Undervisere, praktiserende på området og forskere kan her finde en række anbefalinger og grundlæggende hovedpunkter for udvikling af effektive praksisser og for at sikre, at eleverne opnår nyttige læringsresultater. Artiklen giver et overblik over forskellige bedste uddannelsespraksisser, der anvender metauniverser og 3D virtuelle verdener som læringsværktøjer. Fuld tekst: EnerCities, et seriøst spil som ansporer til bæredygtighed og energibesparelse: Foreløbige resultater Erik Knol, Ejer af konsulentvirksomheden Qeam BV og initiativtager for EnerCities-projektet Peter W. de Vries, Assisterende professor ved fakultetet for samfundsvidenskaber og psykologi, Twente Universitetet spilbaseret læring, seriøst spil, energibevidsthed, EnerCities Seriøst spil anses generelt som en effektiv uddannelsesmetode. At anvende sådanne spil til at påvirke morgendagens energiforbrugere f.eks. for at nutidens gymnasieelever får større omtanke for miljøet og sparer mere energi hjemme stiller forskere og udviklere over for et specifikt sæt af udfordringer. Foruden at føre til ønskede effekter på resultatvariablerne, skal spillet også appellere til personer, som er særdeles kritiske. Denne artikel præsenterer nogle foreløbige resultater af et seriøst spil, som er udviklet til at skærpe opmærksomheden omkring og holdning til energiforbrug i husholdningen i en række europæiske lande. Ved at sammenholde resultater af eksplorative kvantitative og kvalitative pilotundersøgelser og kvantitative feltforsøg, kan vi drage følgende konklusioner: (seriøst) spil vedrørende bæredygtighed og energibesparelser er ikke almindeligt blandt studerende, hvilket bevidnes af en ekstremt lav procent af registreret brug af spillet. Desuden viser resultaterne, at EnerCities-spillet skærper opmærksomheden omkring miljø og energibesparelse og samtidig skaber mere positive holdninger til forskellige energirelaterede handlemåder i hverdagen. Fuld tekst: ISSN:

5 I praksis AVATAR kurset: Anbefalinger til anvendelse af 3D virtuelle miljøer i undervisningen Maja Pivec, Information Design, FH Joanneum Cristina Stefanelli, Consorzio FOR.COM Inger-Marie F. Christensen, Syddansk Universitetet Jutta Pauschenwein, ZML Innovative Learning Scenarios, FH Joanneum AVATAR-projektet udviklede et globalt kursus henvendt til lærere, som blev leveret fra fjerndistance i løbet af en periode på fire måneder. Kurset havde ni moduler, distribueret via e-lærings- og v-læringsplatforme. Kurset var udarbejdet på engelsk, men for at øge indlæringskurven i flersprogede og internationale grupper, blev adskillige moduler diskuteret i nationale grupper. Denne kommunikation beskriver nøje rationalet bag kurset, dokumenterer to casestudier af afsluttede projekter inden for en virtuel verden, fremhæver udfordringer og succeser ved modulerne og kulminerer med konklusioner og anbefalinger til igangværende kurser og lektioner inden for en online 3D virtuel verden. Fuld tekst: virtuelle læringsmiljøer, læreruddannelse, online kursus udvikling, casestudier Seriøse spil og formel og uformel læring Aristidis Protopsaltis, Serious Games Institute Lucia Pannese, Imaginary srl Dimitra Pappa, NCSR Demokritos Sonia Hetzner, Friedrich- Alexander Universitetet Erfaringerne på baggrund af e-vita-projektet bruges til at undersøge forholdet mellem seriøse spil og formel og uformel læring. e-vita-projektet promoverer og undersøger pædagogisk motiveret innovation ved at definere og evaluere fire forskellige pædagogiske tilgange. Desuden sigter det efter at fremme mekanismer til videnoverførsel, som integrerer spilbaseret læring med læringskoncepter for forskellige aldersgrupper. Inden for projektets rammer har man udviklet et sæt spil, hvis formål er at skærpe den kulturelle europæiske opmærksomhed, idet man gengiver ældre europæeres oplevelser på tværs af grænserne. Den første del af eksperternes evaluering præsenteres her. Fuld tekst: seriøse spil, casestudier, uformel læring, evaluering ISSN:

6 I praksis Fingre på skærmen: Spilbaseret læring for studerende med intellektuelle handicap Maria Saridaki Constantinos Mourlas Athen Universitetet Spilbaseret læring inden for specialuddannelse betragtes stadig med skepsis af undervisere og har hovedsagligt været brugt som en uvæsentlig belønning. Denne kommunikation fremlægger en række observationer foretaget af forskere og undervisere af den motiverende virkning, spil har i uddannelsen for brugere med intellektuelle handicap. Fuld tekst: intellektuelt handicap, motivation, spilbaseret læring, specialundervisning Envigame Link mellem miljølære og IKT i tjekkiske grundskoler Forfatter Barbora Štollová, ENVI GAME project coordinator Envigame-projektet blev udarbejdet for at tage hånd om tjekkiske læreres mangel på metodologisk vejledning og praktiske uddannelsesmaterialer. Projektets resultater er et sæt af uddannelsesprogrammer i form af interaktive digitale spil og metodologiske hjælpemidler. Projektet introducerer en platform, hvor hovedparten af materialerne oploades og organiseres som spilscenarier. Det forbinder på en vellykket måde miljølære, et tværgående tema i tjekkiske grundskoler, og brug af IKT. Fuld tekst: miljøundervisning, uddannelsesplatform, uddannelse og IKT er ISSN:

7 I praksis ENGAGE-projektet: Erfaringsdeling fra formidlingsworkshops om spilbaseret læring Gisela Vidal, Florida Universitaria José Luis Soler, Florida Universitaria Med dette bidrag er vores intention ikke at komme med definitive løsninger, men derimod at dele viden på baggrund af en tværsektorisk implementering af over 15 workshops som et led i ENGAGE-portalens aktiviteter. Vi håber, at vores overvejelser omkring faktorer, der bidrager til en workshops succes og vores diskussion af nogle af de udfordringer, som kan opstå vil være nyttige for personer, som er villige til at anvende workshops som metodologi til at promovere spilbaseret læring med lærere/undervisere i en bestemt sammenhæng. Fuld tekst: spilbaseret læring, IKT, uddannelses workshops, pædagogisk innovation, aktiv læring ISSN:

Volume nº1 November 2006

Volume nº1 November 2006 Volume nº1 November 2006 Ledende artikel Udgivelse af elearning Papers indledt Pierre-Antoine Ullmo Artikler mgbl mobile Game-Based Learning (læring baseret på mobile spil): perspektiver og brug indenfor

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Børnebiblioteket på mobil. Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion

Børnebiblioteket på mobil. Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion Børnebiblioteket på mobil Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion Sara Mosberg Iversen Medievidenskab, Syddansk Universitet, januar 2012 Indhold Indledning 5 PlayIn

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

biblioteca di testi e studi / 903 scienze dell educazione

biblioteca di testi e studi / 903 scienze dell educazione biblioteca di testi e studi / 903 scienze dell educazione I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore Corso Vittorio

Læs mere

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT Hvilken form for skole og undervisning ønskes i det næste århundrede, og hvorledes kan IKT integreres på en realistisk måde? Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT er den første

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. December 2008

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. December 2008 December 2008 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø evidencenter e-learning Lab Det Nationale Videncenter for e-læring Aalborg Universitet Sønderhøj 30 Kroghstræde 1 8260 Viby J 9220 Aalborg

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Human Resources. Second Life er platform for ny læring NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING. Skriv dig rask og klog.

Human Resources. Second Life er platform for ny læring NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING. Skriv dig rask og klog. 14. marts 2011 I Nr: 5 Årgang 21 Human Resources Det tidligere Nyt om Efteruddannelse NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Second Life er platform for ny læring Skriv dig rask og klog VÆRKTØJ At

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Europa-Kommissionen DA etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Den digitale læringsbro

Den digitale læringsbro Den digitale læringsbro Brugerdrevet design i udvikling af læringsprodukter Janne Gleerup Postdoc, PhD. gleerup@ruc.dk Simon B. Heilesen Lektor, mag.art. Roskilde Universitet simonhei@ruc.dk Kevin Mogensen

Læs mere