Baunegårdsvej 73 Vennemindevej Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET Arne M. Eike har i af 13. november 2003, uddybet ved af 26. november og 27. november 2003 og ved af 31. januar 2004, klaget over, at en tv-reklame for Dansk Hørecenter overtræder lov om markedsføring af sundhedsydelser, idet der reklameres for behandling af hørehæmmede, der er en sundhedsydelse. I reklamen vises et midaldrende par, der sidder hjemme og ser fjernsyn. Han bruger fjernbetjeningen til at skrue op for lyden, og hun tager sig til øret og ryster på hovedet. Speaken siger: Skruer du højt op for fjernsynet? Måske har du brug for et høreapparat? Herefter ses den samme mand, der får indsat et høreapparat. Manden tager høreapparatet ud og viser, at det kan ligge på en fingerspids. Speaken fortsætter: Hos Dansk Hørecenter tester vi din hørelse og finder det høreapparat, du ønsker dig. Spring ventelister over med offentlig tilskud. Ring og bestil tid på Vi høres ved!. Teksten til hele speaken ses endvidere som undertekster til reklamen. Under hele reklamen ses Dansk Hørecenters logo med navn i øverste venstre hjørne af billedet. VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr TV 2/REKLAME har i brev af 15. december 2003 oplyst, at man ved vurderingen af reklamen har lagt vægt på, at den omhandler salg og rådgivning i forbindelse med høreapparater. I den forbindelse henviser TV 2/REKLAME til noten til 1 i lov nr af 17. december 2023 om medicinsk udstyr, hvoraf det fremgår, at medicinsk udstyr bl.a. omfatter høreapparater. TV 2/REKLAME har derfor vurderet reklamen i henhold til bekendtgørelse nr. 695 af 28. september 1998 om reklame for medicinsk udstyr, der ikke indeholder et forbud mod reklamering i tv. J.nr.:

2 - 2 - TV 2/REKLAME er derfor af den opfattelse, at reklamen ikke strider mod forbudet mod at reklame for sundhedsydelser i tv, idet der er tale om en reklame for medicinsk udstyr. Annoncøren har ved sin advokat i brev af 15. december 2003 understreget, at der er tale om reklame for salg af høreapparater. Til underbygning af påstanden om, at høreapparater ikke umiddelbart hører under betegnelsen sundhedsydelser, anfører advokaten, at fejl begået af en privat høreapparatsleverandør ikke er omfattet af patientklagesystemet, men kan indbringes for forbrugerombudsmanden. Endvidere anføres det, at det er fastslået, at køb af høreapparater er omfattet af reglerne om fri udveksling af vare- og tjenesteydelser i artikel 49 i EF-traktaten, hvorfor det må anses som en potentiel handelshindring, såfremt salg af høre apparater vurderes som værende en sundhedsydelse med de dertil hørende særlige restriktioner og beføjelser for den enkelte medlemsstat. Advokaten oplyser endelig, at der pågår forhandlinger i Sundhedsstyrelsen med henblik på at fastlægge, hvad der forstås ved begrebet høreapparatsbehandling, idet styrelsen ikke har udnyttet sin adgang til at fastsætte nærmere retningslinier herfor. Det anføres endelig, at det indtil der foreligger en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen må lægges til grund, at salg af høreapparater ikke er en sundhedsydelse, hvorfor der ikke er tale om en overtrædelse af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen har i brev af 21. januar 2004 understreget, at der ikke kan være tvivl om, at målet med reklamen er at reklamere for høreapparater. Imidlertid bliver der både i billeder og i tale i reklamen fokuseret på, at det er muligt på Dansk Hørecenter, at blive testet for at afgøre, hvilket apparat der passer den enkelte, hvorfor det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at reklamen kan opfattes som en reklame for en sundhedsydelse. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ved en testning er tale om en undersøgelse og en diagnosticering, som løses med en høreapparatsbehandling, og at det fremgår af bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, at ved sundhedsydelser forstås bl.a. undersøgelse og diagnosticering, jf. 2, stk. 1, jf. 1.

3 - 3 - Afslutningsvis gør Sundhedsstyrelsen gældende, at det forhold, at høreapparater ikke er omfattet af patientklagesystemet, eller at Sundhedsstyrelsen ikke har fastlagt retningslinier for høreapparatsbehandling i forbindelse med godkendelse af leverandører af hørerapparater, ingen indflydelse har på vurderingen af, om der i henhold til lov om markedsføring af sundhedsydelser er tale om en sundhedsydelse. TV 2/Reklame har i brev af 23. februar 2004 understreget, at forbuddet mod markedsføring på tv i lov om markedsføring af sundhedsydelser må betegnes som en begrænsning i den kommercielle ytringsfrihed. Derfor bør forbuddet fortolkes snævert og bør kun omfatte de ydelser, som Sundhedsstyrelsen på et klart og gennemskueligt grundlag har klassificeret som sundhedsydelser. TV 2/Reklame er af den opfattelse, at Sundhedsstyrelsens svar af 21. januar, om at det ikke kan udelukkes, at reklamen kan opfattes som en reklame for en sundhedsydelse, må forstås sådan, at Styrelsen ikke entydigt har kunnet afgøre, hvorvidt der er tale om en reklame for en sundhedsydelse. TV 2/Reklame mener derfor, at klagen bør afvises. TV 2/Reklame finder det betænkeligt, set ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel, såfremt forbuddet mod reklame for sundhedsydelser skal administreres ud fra en fortolkning af, hvorvidt en reklame kan udelukkes at kunne opfattes som en reklame for en sundhedsydelse. Annoncøren har i brev af 18. februar 2004 understreget, at de private høreapparatsleverandører er underlagt den sundhedsfaglige virksomhed, der ifølge loven tilkommer ørelægerne at udføre, og som rigtig nok består i undersøgelse og diagnosticering af den pågældende persons høretab, dvs at der - i modsætning til briller gælder en eneret for speciallæger til at foretage undersøgelse og diagnosticering af, hvorvidt et høretab må anses for at være egnet til løsning med høreapparatsbehandling. Derfor savner det efter annoncørens opfattelse mening at fortolke begrebet testning sådan som det er anvendt i reklamen, som et udtryk for en undersøgelse eller diagnosticering i lovens forstand. Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, behandlet sagen og skal herefter udtale:

4 - 4 - Ifølge 14 i bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, kan reklamer for lægemidler og sundhedsydelser udsendes i henhold til regler fastsat herom i lov om lægemidler og lov om reklamering for sundhedsydelser og regler fastsat i medfør heraf. Ifølge lov om markedsføring af sundhedsydelser 2, stk. 5, må markedsføring af sundhedsydelser ikke finde sted i fjernsyn. Ifølge 1 i lov om markedsføring af sundhedsydelser forstås ved sundhedsydelser den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre. Ifølge loven 2, stk. 1, forstås ved sundhedsfaglig virksomhed bl.a. undersøgelse og diagnosticering, sygdomsbehandling. Spørgsmålet er således, om der alene er tale om reklame for høreapparater, der hører under medicinsk udstyr og derfor ikke er omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser eller om der tillige reklameres for den testning, der foregår i forbindelse med salget. Radio- og tv-nævnet må lægge vægt på annoncørens oplysning om, at der p.t. gælder en eneret for speciallæger til at foretage undersøgelse og diagnosticering af, hvorvidt et høretab må anses for at være egnet til løsning med høreapparatsbehandling. Heroverfor må Nævnet dog anføre, at reklamen fremstår som rettet mod personer, der ikke allerede har fået foretaget en undersøgelse hos en ørelæge, som efter undersøgelse og diagnosticering har taget stilling til, hvorvidt høretabet er egnet til løsning med høreapparatsbehandling. Reklamen lægger derimod op til, at personer, der til gene for ægtefællen skruer højt op for lyden på fjernsynet, blot skal henvende sig til Dansk Hørecenter for at anskaffe sig et høreapparat. På denne baggrund ville Radio- og tv-nævnet for så vidt finde det nærliggende, at anse reklamen for at vedrøre en sundhedsydelse, men under hensyn til den manglende præcisering heraf i Sundhedsstyrelsens høringssvar, har Nævnet på det foreliggende grundlag fundet det overvejende betænkeligt at fastslå, at reklamen er ulovlig.

5 - 5 - På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE Reklamen for Dansk Hørecenter overtræder ikke reklamebekendtgørelsen 14. H. H Brydensholt formand /Jette Fievé nævnssekretær

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere