udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby."

Transkript

1

2 Introduktion Ved det smukke Sebbersund i Nordjylland eksisterede for ca år siden en stor vikingehandelsplads. Handelspladsen havde en vigtig rolle, da den lå midt i Limfjorden, der dengang var et af Danmarks vigtigste farvande. Handelspladsen var kendt nationalt såvel som internationalt. Dette ved man, da arkæologer har fundet rester af genstande fra England, Irland, Skotland og Norge. Handelspladsen havde ud over handel med forskellige varer også tilknyttet en række specialiserede håndværk, bl.a. videreforarbejdning af importeret norsk råjern. I udkanten af byen, placeret ved en stor bakke kaldet Sankt Nikolaj Bjerg, lå en trækirke, som har været vigtig for de mange mennesker, der har levet i området. Trækirken var det sted, hvor folk gik hen for at dyrke den kristne tro. Trækirken er speciel, fordi den beviser, at man i Nordjylland i Danmark på dette tidlige tidspunkt i historien har været kristne i Sebbersund. Man havde ellers mange steder i samfundet stadig den gamle asetro. Derudover ved man, at kristendommen er kommet fra England i modsætning til de fleste steder i Danmark, hvor den er kommet fra kontinentet af. Formål Formålet med dette projekt er at formidle den spændende historie, som trækirken, handelspladsen og vikingesamfundet omkring Sebbersund rummer. Der skal skabes en oplevelse for besøgende, som er med til at underholde og informere samt give den besøgende en følelse af at have lært noget nyt om vikingetiden, som de ikke vidste i forvejen. Samtidig skal det give et indblik i den hverdag, som vikingerne havde. Denne formidling skal gives på en personlig måde for at efterlade et positivt indtryk på den besøgende. Rammerne for formidlingen vil være en kommende trækirke, som vil blive opført tæt på Sankt Nikolaj Bjerg ved Sebbersund. Kirken vil som den første kirke i landet blive opført på stolpehullerne fra den tidligere kirke. For at skabe den bedst mulige oplevelse og sørge for, at de besøgende husker deres ophold ved Sebbersund, vil der i kirken blive anvendt forskellige digitale formidlingsløsninger, som skal være med til at understøtte det interessante miljø, der allerede eksisterer i og omkring den kommende kirke. Formålet med de digitale virkemidler er at øge læringen blandt besøgende gennem involverende, interaktive og spændingsskabende elementer. De besøgende skal efter at have været i trækirken i Sebbersund føle, at de har haft en god oplevelse, og gå fra stedet med en ny viden omkring trækirken, handelspladsen, landets andre vikingelokaliteter, vikinger og Sebbersund som vikingesamfund generelt. De besøgende vil efterfølgende have en øget interesse i vikinger samt vikingernes tilstedeværelse i Sebbersund. Flere af oplevelseselementerne i kirken lægger op til, at man kan komme igen for at opleve mere på et senere tidspunkt. Derudover vil de digitale løsninger kunne opdateres af de ansvarlige fra Sebbersund Vikingeby med et login via en online platform, hvilket vil gøre dem i stand til at ændre

3 udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby. Fakta/fiktion For at henvende sig bedst muligt til nutidens museumsgængere og turister og sørge for, at informationer om Sebbersunds vikinger, kirken og handelspladsen når bedst igennem til de besøgende, er det vigtigt at fange de besøgendes opmærksomhed hurtigt i oplevelsesforløbet. Dette kan ske med forskellige opmærksomhedsskabende elementer, som er af mere fabulerende kommunikation. Denne form for kommunikation er dog nødvendig, da man ellers risikerer slet ikke at nå brugerne, hvorved der ikke vil ske nogen formidling overhovedet. Det er derfor meget vigtigt, at man anvender den rette form for fængende kommunikation tidligt i forløbet, som kan være med til at appellere til de besøgende. Senere hen vil man så kunne informere besøgende om de mere faglige og saglige elementer, som de på dette tidspunkt i forløbet vil have opbygget en større interesse i at gå på opdagelse i. De appellerende elementer, som der i den følgende konceptbeskrivelse er gjort brug af, er fordelt ligeligt mellem fiktive (appellerende/lokkende) tiltag og installationer, som beskæftiger sig med den faktuelle viden om området. Kombinationen af disse elementer vil til sammen give den bedste oplevelse for den besøgende og dermed også det bedste indtryk, som igen vil give den bedste læring. Kirkens opbygning Trækirken, som de digitale installationer skal laves i, er en bygning med følgende dimensioner: - Længde: ca. 13 meter - Højde: ca. 9 meter - Bredde: ca. 4,5 meter Kirken laves af lange egeplanker, som bliver sat sammen med trænagler. Bygningen har to døre og ca. 10 vinduer. Vinduerne er små sammenlignet med nutidens vinduer (se billede til højre). Trækirken vil derfor være ret mørk indvendig. Dette mørke kan udnyttes til fordel for oplevelserne indenfor. Man har nemlig mulighed for at arbejde med flere typer digitale installationer og dermed påvirke andre sanser end dem, man normalt benytter sig af.

4 Kirken vil indvendigt have træplanker, som er tilhugget og dermed får en forholdsvist lige overflade, der vil kunne bruges til fx projektorvisning. Overfladen i træ og bark vil her give en flot oplevelse, hvis man laver projektorvisning derpå. Kirken vil være ubemandet, og alle digitale tiltag vil derfor skulle være spændt forsvarligt fast, så man ikke har mulighed for at tage dem ned fra væggene. Alle installationer starter automatisk efter en kalender, som de ansvarlige fra Vikingebyen selv har mulighed for at programmere. Derudover vil der blive installeret et alarmsystem og et overvågningssystem, som de ansvarlige fra Vikingebyen selv kan tilgå. Hver aften har de ansvarlige fra Vikingebyen mulighed for at låse døren automatisk hjemme fra dem selv fx over smartphone. Da kirken er ubemandet, vil de digitale installationer være af en art, som passer til dette. Det vil sige, at der vil blive anvendt kendte teknologier, som er holdbare og stabile dog udtænkt i en meget kreativ udformning, som vil appellere til de besøgende. Formidlingsløsningerne De digitale formidlingsløsninger vil bestå af både stationære installationer i kirken samt mere mobile løsninger. Kombinationen af disse er med til at skabe en god helhedsoplevelse af stedet, da man både oplever kirken og samtidig inddrager resten af det omkringliggende område og dermed skaber en forståelse for konteksten, som kirken eksisterer i. Læring vil dermed opstå på flere niveauer, og den vil samtidig fæstne sig dybere i bevidstheden hos de besøgende, da de selv i flere tilfælde vil blive en del af oplevelsen. Alle nedenstående skærme vil med fordel kunne blive udstyret med en smal liste, som skjuler touchskærmenes sorte og blankpolerede overflader. Dette vil være med til at bibeholde fortidsstemningen i trækirken. Der vil i det nedenstående materiale blive beskrevet følgende installationer: 1. Introducerende oplevelse i kirken en interaktiv vikingeprojektorvisning på den indvendige kirkefacade 2. Touchskærm med informationer om vikingetiden generelt, Sebbersunds geografiske placering, og hvilken rolle Sebbersund havde i vikingetiden 3. Touchskærm med informationer om kirken og den funktion, den havde i datidens Danmark og lokalsamfundet

5 4. Touchskærm til styring af forskellige scenarier, som kunne have udspillet sig i en vikingekirke. Bliver vist på kirkens indvendige træfacader med projektor 5. Intelligent, interaktiv viking som kan svare på de besøgendes spørgsmål 6. Smartphone-applikation til formidling af omkringliggende relevante vikingesteder samt tilhørende introduktionsskærm Der vil for de ansvarlige fra Vikingebyen være mulighed for at sætte alle skærme osv i kirken i en pause - tilstand. Dette kan ske fx via en hemmelig knap et sted i kirken. Denne pause-tilstand vil gøre, at alle skærme osv vil blive passive og inaktive. Dette kan bruges i situationer, hvor man fx har rundvisning i kirken og derfor har brug for alle folks opmærksomhed. 1. Introducerende oplevelse i kirken Beskrivelse Denne oplevelse skal være med til at give besøgende en følelse af, at kirken er levende og dermed mere spændende og indbydende. Oplevelsen består af en række sensorer, som kan føle, hvis der er mennesker i området omkring trækirken. Hvis der registreres aktivitet, vil der startes op for forskellige digitale installationer i kirken. På denne måde sparer man strøm og penge på installationen, men skaber også en interesse hos forbipasserende. Når en person nærmer sig kirken, vil systemet for det første starte for lyden af mennesker i kirken. Dette skal være med til at give de besøgende en følelse af, hvordan kirken har lydt i vikingetiden, når man har nærmet sig den. Derudover skal det skabe en interesse hos den besøgende. Når man går ind gennem en af dørene i kirken, vil man blive mødt af en viking, som bliver projekteret på væggen foran én (se billedet). Vikingen vil byde én velkommen i kirken og fortælle, at man skal gå ind i kirken og se nærmere på stedet. Den projekterede

6 viking vil have en form for kunstig intelligens, så den kan reagere på, hvordan man står foran den. Han vil fx vinke til én eller pege ind i kirken, hvis man ikke er gået videre. Vikingen kan også kigge i den retning, hvor folk er. Så snart den projekterede viking har sagt, at man skal gå ind i kirken, vil der automatisk blive tændt ild i de fakler, som hænger på kirkens indvendige vægge. Disse fakler er lavet af et stærkt LED-lys og noget stof, som blafrer op og får ilden til at se ægte ud. Virkning Med de virkemidler, som anvendes i denne installation, vil man kunne skabe en illusion om at være trådt ind i en tidslomme og være tilbage i vikingetiden midt i en vikingetrækirke. Illusionen er med til at skabe gode rammer for den læring, som foregår i kirken. Man kan dermed sætte de besøgende i et helt andet mindset og øge den besøgendes indlevelse og dermed også læring. Det, at personen hives hurtigt ind i en anden kontekst (vikingetiden, kirke m.m.), vil gøre, at de andre oplevelser, som stedet byder på, vil forekomme mere naturlige og spændende, hvilket igen vil øge interessen og læringen om de emner, som man ønsker at formidle.

7 2. Touchskærm med informationer om vikingetiden generelt Beskrivelse Denne installation vil bestå af en 27 touchskærm, som på dansk, engelsk og tysk formidler generel viden om vikingetiden. De nedenstående punkter skal ses som eksempler på emner, som vi mener vil være relevante og vigtige at fremhæve i forhold til en optimal formidling. Alt indhold kan dog ændres, så man selv har mulighed for at udskifte ting, som man har lyst til. Baggrunden på denne skærm vil bestå af en animation af en del af vikingebyen, hvor man ser forskellige vikinger bevæge sig rundt i deres dagligdag. Dette skal være med til at skabe bevægelse på skærmen og samtidig være et underholdende element for de besøgende (se billedet ovenfor). Det første punkt på skærmen vil bl.a. beskrive, hvad ordet viking betyder, hvor vikingerne holdt til, og hvad deres hverdag typisk bestod i. Man vil fortælle om Danmarks rolle i verden på det tidspunkt, vikingernes tro, traditioner, tøj, mad og våben. Disse informationer vil være med til at give en god basisviden for de øvrige informationer, som man modtager i trækirken. Det næste punkt på skærmen vil handle om Sebbersund som vikingehandelsplads og dennes rolle i samtiden. Da trækirken vil blive besøgt af både danske og internationale turister, vil man med fordel kunne anvende

8 en animation, hvor Sebbersunds geografiske placering vil blive vist på et kort ift. andre relevante lande. Dette kunne fx ske med et såkaldt earth zoom, hvor man zoomer fra et billede af jordkloden og hele vejen ned til Sebbersund. På denne måde kan alle besøgende få et indtryk af, hvor Sebbersund ligger og hvordan denne placering kan have været med til at give Sebbersund en lang række fordele ift. fx fiskeri og handel. I denne animation vil man med fordel kunne anvende en spændende speaker-stemme til at fortælle om de forskellige ting, man zoomer ind på. Man vil under dette punkt desuden kunne beskrive Sebbersund Vikingebys nuværende udvikling fra udgravningerne og til i dag, hvor den fungerer som en turistattraktion i området. Det næste punkt på skærmen handler om Geografi og har til formål at beskrive de omgivelser, som omslutter Sebbersund nærmere. Der vil være beskrivelser af fjorden som en vigtig kilde til fx føde og transport. Man vil kunne beskrive Halkær Bredning og det markante Sankt Nikolaj Bjerg, som ligger nær ved fjorden. Man vil kunne vise vikingebyens placering i forhold til andre vigtige vikingebyer og borganlæg og forklare disses betydning for datidens samfund. Det fjerde punkt på skærmen vil omhandle handel og den vigtige rolle, dette havde for datidens Sebbersund. Man vil kunne fortælle om de varer, som Sebbersund handlede med, og hvilke varer de typisk modtog. Man vil på et kort kunne se forskellige lande, som man handlede med, og hvad disse lande typisk havde af eksportvarer. De ansvarlige fra Vikingebyen kan selv redigere indholdet på skærmen igennem et bagvedliggende redigeringssystem. På denne måde vil man altid have mulighed for at ændre udstillingen og dermed inddrage nye informationer eller fremhæve nogle frem for andre, hvis man skulle få lyst til at lave en specialudstilling. Besøgende har dermed altid en grund til at komme igen i trækirken. Man vil have mulighed for at ændre menuknapper, tekst, billeder og video. Virkning Med formidlingen på denne skærm vil den besøgende føle sig velinformeret og underholdt i trækirken. Den rette mængde af tekst, billeder, animationer, fortællerstemmer og videoer vil efterlade en følelse hos den besøgende af at have lært en del ny viden om vikinger, Sebbersund Vikingeby og deres hverdag, men formidlet på en spændende og anderledes måde, som giver dem lyst til at gå mere på opdagelse i kirken og det omkringliggende område. Skærmen skal give de besøgende lysten til at involvere sig dybere i de andre oplevelsestilbud, som stedet ellers byder på. Disse oplevelsestilbud indkluderer oplevelser, som er mere involverende og vil informere i dybden om forskellige emner. En af disse oplevelser inkluderer bl.a. en smartphone-app, som lader folk gå på opdagelse sammen med en viking i området omkring Sebbersund (bliver beskrevet senere).

9 3. Touchskærm med informationer om vikingetiden generelt Beskrivelse Denne installation vil bestå af en 27 touchskærm, som på dansk, engelsk og tysk formidler viden om trækirken. De nedenstående punkter skal ses som eksempler på emner, som vi mener vil være relevante og vigtige at fremhæve i forhold til en optimal formidling. Alt indhold kan dog ændres, så man selv har mulighed for at udskifte indholdet, som man har lyst til. Baggrunden på denne skærm vil bestå af en animation af en del af området omkring trækirken, hvor man ser forskellige vikinger bevæge sig rundt. Dette skal være med til at skabe bevægelse på skærmen og samtidig være et underholdende element for de besøgende. Alt afhængigt af hvornår de besøgende kommer til kirken, kan skærmen skifte udseende. Kommer man fx om eftermiddagen, kan skærmen være mere mørk. Dermed bliver skærmen intelligent og viser kirken, som den vil se ud i vikingetiden om eftermiddagen/aftenen. (Se billedet)

10 Det første punkt, Trækirken, beskriver, hvilken rolle kirken havde i vikingetiden, og hvordan den omkringboende befolkning har brugt kirken. Dette menupunkt vil desuden formidle om kirkens beliggenhed, og hvorfor man netop har valgt dette sted. Man vil ydermere kunne fortælle om de andre kirker, som senere er kommet til på stedet og drage paralleller imellem disse. Et andet emne under dette menupunkt er en beskrivelse af, hvorfor kirken opstod midt i en tid, hvor man måske i den bredere del af befolkningen troede på de gamle nordiske guder. Det andet punkt på skærmen, Samfundet, beskriver samtidens samfund. Der vil være beskrivelser af hverdagen for en viking på den tid, samt hvordan kirken og asetroen til sammen har været en vigtig del af vikingernes hverdag og opfattelse af verdenen. Menupunktet vil desuden omhandle en beskrivelse af det resterende danske samfund på dette tidspunkt i verdenshistorien. Man vil derfor kunne læse om, hvordan det danske samfund hældte mere til asetroen, end nordjyderne fx gjorde på dette tidspunkt. Det tredje menupunkt, Troen, omhandler de to trosretninger, der var på dette tidspunkt: asetroen og den kristne tro. Hver af trosretningerne kan beskrives, så man forstår, hvor stor forskel der har været på de to, og hvordan samfundet har ændret sig i takt med troen. Der vil desuden kunne formidles om, hvor de to trosretninger stammer fra, og hvordan de er kommet til Danmark og til Sebbersund. Man vil med fordel også kunne nævne Harald Blåtand, som på Jellingestenen offentliggjorde, at han gjorde danerne kristne en del år efter, at folk fra Sebbersund fx havde opført en kirke til selvsamme tro. Man vil ydermere kunne fortælle om, at folk fra Sebbersund med stor sandsynlighed havde fået kristendommen fra engelsk og irsk indflydelse og altså ikke fra kontinentet, som det er eksemplet fra andre steder i Danmark. Det fjerde menupunkt, Opbygningen, forklarer kirkens fysiske opbygning og placering i landskabet. Man vil under dette menupunkt kunne fortælle om de mange udgravninger og fund, som har gjort, at man kan

11 fastlægge kirkens placering, alder og størrelse så præcist. Man vil desuden kunne vise, hvordan kirkens opførelse er skredet frem. Dette vil evt. kunne gøres via en såkaldt time-lapse, hvor et stationært kamera har taget et billede fx hver dag i hele byggeprojektets længde. Dette vil give en flot effekt, som besøgende vil kunne spole frem og tilbage i, som var det en film. De ansvarlige fra Vikingebyen kan selv redigere indholdet på skærmen igennem et bagvedliggende redigeringssystem. På denne måde vil man altid have mulighed for at ændre materialet på skærmen og dermed inddrage nye informationer eller fremhæve nogle frem for andre, hvis man skulle få lyst til at lave en specialudstilling. Besøgende har dermed altid en grund til at komme igen i trækirken. Man vil have mulighed for at ændre menuknapper, tekst, billeder og video. Virkning Med formidlingen på denne skærm vil den besøgende føle sig velinformeret og underholdt i trækirken. Den rette mængde af tekst, billeder, animationer, fortællerstemmer og videoer vil efterlade en følelse hos den besøgende af at have lært en del ny viden om vikinger, deres tro og deres kirke, men formidlet på en spændende og anderledes måde, som giver dem lyst til at gå mere på opdagelse i kirken og det omkringliggende område. Skærmen skal give de besøgende lysten til at involvere sig dybere i de andre oplevelsestilbud, som stedet ellers byder på. Disse oplevelesestilbud indkluderer oplevelser, som er mere involverende og vil informere i dybden om forskellige emner.

12 4. Touchskærm til styring af scenarier Beskrivelse Denne installation vil bestå af en 27 touchskærm, som formidler en række scenarier, der kunne have udspillet sig i en vikingekirke. De nedenstående punkter skal ses som eksempler på emner, som vi mener vil være relevante at fremhæve i forhold til en spændende formidling. Alt indhold vil dog skulle produceres i samarbejde med Sebbersund Vikingeby og vil derfor kunne justeres efter ønsker og behov. Baggrunden på denne skærm vil bestå af en animation af trækirken, hvor man ser forskellige vikinger bevæge sig rundt i deres dagligdag omkring kirken. Dette skal være med til at skabe bevægelse på skærmen og samtidig være et underholdende element for de besøgende. Besøgende kan desuden se en hverdag, som den har set ud for ca år siden. (Se billedet ovenfor) Meningen med skærmen er at gengive nogle af de scenarier, som man kunne forestille sig var sket i trækirken. Dette kunne fx være et bryllup, en begravelse, festligheder, uroligheder eller blot en almindelig hverdag. Man vil desuden kunne fortælle om de forskellige elementer, som en typisk trækirke var bygget op af. Når man trykker på en af knapperne på skærmen, vil lyset i kirken dæmpes, og projektorer vil på væggene vise vikinger, som kommer ind i kirken til det pågældende scenarie og opfører sig, som en viking ville netop der. Man vil med surroundlyd (7 højttalere placeret strategisk rundt omkring i kirken) kunne genskabe lyden af det pågældende scenarie meget præcist. Man vil således kunne høre præstens prædiken i den ene ende af kirken, nogle vikinger som svarer ja og amen i den anden ende osv. Alle elementer vil være med til at skabe en følelse af, at man er tilbage i vikingetiden, midt i en trækirke.

13 Den besøgende vil derfor kunne stå midt i den fysiske trækirke og være omringet af vikinger, som er til gudstjeneste eller andet. Virkning Oplevelsesscenarierne i kirken vil efterlade et meget positivt og markant indtryk på de besøgende. Da oplevelsen er så omfattende og virkelig, vil den være med til at give brugeren en meget ægte følelse af at stå midt i en vikingekirke i vikingetiden for 1000 år siden. Den besøgende vil desuden have fået et indblik i, hvordan vikinger klædte sig, talte og hvordan de opførte sig til forskellige lejligheder. Med denne positive oplevelse vil den besøgende være meget modtagelig over for andre oplevelser i og omkring kirken, som har med vikingesamfundet at gøre.

14 5. Intelligent interaktiv viking, som kan svare på de besøgendes spørgsmål Beskrivelse Denne installation vil bestå af en projektor, som viser en viking i naturlig størrelse på trævæggen foran én, når man går forbi. Vikingeinstallationen vil være udstyret med sensorer, som kan få vikingen til at reagere på, hvordan man står i forhold til ham. Ved siden af vikingen vil der desuden være en række brædder med forskellig runeskrift på med forskellig betydning. Der kunne fx stå: Hvad er dit navn?, Hvor gammel er du?, Hvilket arbejde har du?, Hvor ofte kommer du i kirken?, Kan du fortælle mig om dit sværd?, Hvad er det for et skjold, du har?. Denne runeskrift vil vikingen være i stand til at genkende (via sensorerne) og dermed svare på. Man kan altså via de magiske runetavler kommunikere med vikingen, som står over for én og spørge ind til forskellige ting, hvorefter vikingen svarer. Virkning Denne oplevelse i kirken vil efterlade et meget positivt og markant indtryk på de besøgende. Dette skyldes, at man har mulighed for at kommunikere med en person fra fortiden, samtidig med at denne virker intelligent og meget personlig. Det vil ikke forekomme som blot en passiv installation, men nærmere en person, som man kan have en form for samtale med og spørge ind til forskellige ting. Besøgende vil med denne installation både kunne tilegne sig viden om forskellige relevante ting om en person fra fortiden, og samtidig vil man kunne opleve andre detaljer som talemåder, mimik, hvilket tøj en viking havde på m.m. Oplevelsen vil have positiv indflydelse på den besøgendes opfattelse af vikinger og vikingetiden og vil i fremtiden huske dem på de informationer, som man har fået i trækirken i Sebbersund. Oplevelsen vil desuden gøre, at besøgende vil have lyst til at komme igen en anden gang og snakke med vikingen.

15 6. Smartphone-applikation til formidling af omkringliggende relevante vikingesteder samt tilhørende introduktionsskærm Beskrivelse Denne oplevelse har til formål via en smartphone-applikation (app) at underholde og informere de besøgende i området omkring Sebbersund. For at gøre opmærksom på oplevelsen og for at skabe et godt incitament for at bruge app en er der placeret en touchskærm, som besøgende kan gå hen til for at starte oplevelsen. På touchskærmen kan man vælge imellem to forskellige måder at bruge app en på: én til personer på år og én til personer på år. Denne opdeling er dog rimelig flydende, så voksne personer kan også vælge at lade sig underholde af spillet. Når man har bestemt sig for, hvilken app man ønsker at bruge, kan man downloade den fra Google Play eller Apple s App Store via enten QR-koden eller blot ved at søge efter den på smartphonen. Det vil være en fordel at have gratis wifi tilgængeligt for de besøgende, da det ellers kan være svært at få udenlandske turister til at downloade app en pga. dyr datatrafik.

16 Første app I den først app følger man den fiktive viking, Toke, som viser de besøgende rundt til relevante steder omkring trækirken og Sebbersund. App en styres automatisk af GPS og er intelligent, så den får Toke til at snakke med om de forskellige ting, som man går forbi undervejs. Dette giver en meget personlig form for rundvisning, som vil være med til at styrke oplevelsen hos de besøgende. Man har fra starten mulighed for at vælge forskellige ruter, som alle har forskellige længder, og som besøger nye steder. Dette er med til at give afveksling i oplevelsen og give folk en grund til at komme igen for at prøve en ny rute. Man har på app en mulighed for at vise et kort og et kompas, så man kan orientere sig i området. Grunden til, at man gør brug af en fiktiv viking i app en, er, at det vil bibeholde den vikingestemning, som man har fået skabt i kirken via bl.a. projektorvisning på vægge. Besøgende vil desuden også få en bedre oplevelse, hvis de ser de forskellige steder igennem en vikingeoptik. Man vil med den fiktive person kunne tillægge mange af de geografiske placeringer, som han fortæller om, en ekstraværdi, da han igennem tale og mimik vil kunne udtrykke følelser knyttet til stederne, som man passerer. Når man kommer til et af de steder, som Toke vil fortælle om, går han automatisk i gang med at fortælle. Fortællermåden er meget intelligent og livagtig for at appellere til de besøgende. Han vil således fx kunne sige: Se den bakke, der er derovre mod øst den store der. Det er en bakke, som vi bruger som udkigspost. Prøv at gå op på den så fortæller jeg videre imens.

17

18 Anden app Denne app henvender sig primært til børn og børnefamilier, som besøger Sebbersund. I app en følger man den fiktive viking, Bjørn, som skal rundt i området omkring Sebbersund for at nedkæmpe fjendtlige vikinger, som er gået i land ved Sebbersund, og som nu hærger området. Man følger Bjørn rundt til forskellige steder, hvor han kan fornemme, at der er fjendtlige vikinger. De steder, man besøger, har en vigtig betydning ift. Sebbersund og trækirken. Mens man jager de fjendtlige vikinger, fortæller Bjørn om de steder, man kommer forbi. Dette er med til at lære brugerne om forskellige faglige ting, som man ellers ikke så let vil kunne informere så ungt et publikum om. Pga. spilelementet i app en vil børn glemme, at det egentlig er faktuelle informationer, som de får via Bjørns fortællinger. Når man når frem til en fjendtlig viking (som bliver aktiveret af et GPS-punkt), vil Bjørn gøre opmærksom på det. Man skal herefter bekæmpe vikingen med sin smartphone, som på dette tidspunkt fungerer som et sværd. Ved at svinge smartphonen foran sig kan man nedkæmpe angribende vikinger, men også samtidig parere fjendtlige slag (se billeder). Smartphonen laver lyden af et sværd og samtidig lyden af, hvis man rammer en fjendtlig viking. Man får point efter, hvor godt man slår ud efter vikingerne og parerer deres slag. Nogle steder vil man via smartphonen også skulle nedkæmpe fjenderne med sin bue. Her anvender man skærmen på smartphonen til at sigte efter fjenderne og derefter skyde på dem. Hver gang man spiller spillet på app en vil det være forskellige steder, som Bjørn guider én hen til. Dette er med til at skabe en mere spændende og afvekslende oplevelse fra gang til gang. På den måde vil man altid føle, at spillet er nyt og anderledes. Dette er med til at give de besøgende en grund til at komme tilbage. Når man har nedkæmpet alle fjendtlige vikinger, vil Bjørn guide én tilbage til kirken, hvor spillet slutter. Jo bedre og hurtigere man udfører spillet, jo flere points får man og kan dermed komme højere på den highscoreliste, som er på touchskærmen i kirken. Man vil have mulighed for at samle evt. genstande op,

19 som vikingerne har haft på sig. Bjørn vil undervejs også fortælle om de steder, som man går forbi, der har relevans. Han vil desuden kunne fortælle om fjenderne, som man møder, og de våben, man brugte i kamp. Denne app kan gøre brug af såkaldt Augmented Reality (AR), som er en teknologi, der kombinerer smartphonens kamera og 3d-animerede figurer (fx fjendtlige vikinger), som man kan sætte ind. Dette kan få mange elementer til at se virkelige ud.

20 Virkning Med skærm og apps vil man kunne involvere de besøgende i området omkring kirken og Sebbersund. Dette vil være med til at udvide den kontekst, som kirken skal ses i. Man vil kunne opleve Sebbersund, fjorden, Sankt Nikolaj Bjerg, handelspladsen osv. og dermed forstå, hvordan en person på den tid har oplevet stedet. Man har med app en mulighed for at tilføje afstande til vikingeoplevelserne, så folk vil føle, at området er større, og at oplevelsen dermed bliver mere omfattende. Dette vil have en positiv indvirkning på de besøgendes oplevelse af stedet. Da app-oplevelsen indeholder flere ruter, og hver rute tager over en time, vil besøgende have god grund til at komme tilbage til Sebbersund og prøve en rute til. Spilelementet i den anden app er med til at skabe en lyst hos brugeren for at komme tilbage til Sebbersund og prøve endnu en vikingemission sammen med Bjørn. Denne app-oplevelse vil skabe en slags følelse hos den besøgende af, at man bevæger sig rundt i vikingetiden sammen med en rigtig viking. Dette vil være med til at højne den generelle oplevelse af Sebbersund og alle de vikingeelementer, som dette sted indeholder.

21 Sprog Alle oplevelser vil være tilgængelige på dansk, engelsk og tysk. Enkelte steder vil det kunne betale sig at oversætte til undertekster i stedet for at lave nye speaks (voice overs). Dette kunne fx gælde videoklip med vikinger eller de vikinger, som er projekteret på væggene i kirken. Dette vil give udenlandske turister mulighed for at høre den danske vikinge -dialekt i baggrunden samtidig med, at de kan se, hvad der bliver sagt på deres eget sprog via undertekster. Dette vil være med til at højne oplevelsen. Fremtidssikret Touchskærmene med tekst, billeder og video vil have mulighed for at blive opdateret af Sebbersund Vikingebys ansatte selv. På den måde har man mulighed for løbende at skifte indhold ud, hvis der skulle opstå ny viden, eller man kan skifte indholdet ud fuldstændigt fx hver måned for at lave specialudstillinger. Der er mulighed for at indsætte: menuknapper (og redigere hvad de hedder), indsætte tekst, indsætte billeder, lydfiler og videoklip. De digitale installationer, som er brugt i de ovenstående konceptbeskrivelser, er stabile løsninger, som er baseret på kendte teknologier, der har været anvendt i et stykke tid. Dette giver installationerne en stabilitet og driftsikkerhed, som man ikke vil kunne opnå med mere moderne teknologier. Dette er nødvendigt, da kirken skal kunne køre af sig selv uden videre menneskelig indblanding. De stabile teknologier er dog anvendt i en meget kreativ, menneskelig og intelligent sammenhæng, som vil underholde, forbløffe og imponere besøgende i og omkring kirken. Der er altså med vilje lagt mere vægt på oplevelsen end på at anvende den allernyeste teknologi. Sikkerhed og overvågning Da kirken vil være ubemandet, har der fra Sebbersund Vikingebys side været et ønske om, at installationerne i kirken skal være tyverisikrede og være udstyret med overvågning. Der vil derfor blive opsat overvågningsudstyr og alarmsystemer, som automatisk gør personale ved Sebbersund Vikingeby opmærksomme på, at der er personer i kirken. Man vil derefter via computer eller smartphone være i stand til at overvåge kirken. Er der personer i kirken, som ikke opfører sig efter hensigten, har man mulighed for at tiltale disse via et højttalersystem og altså kommunikere med dem. Om aftenen kan man via computer eller smartphone automatisk låse dørene i kirken, så uvedkommende ikke har mulighed for at komme ind i kirken. Skulle der alligevel være personer, som tvinger sig vej ind i kirken, vil der gå en alarm, og relevant personale vil blive kontaktet (dette kan man selv vælge fra Sebbersund Vikingebys side).

22 Samarbejde med Sebbersund Vikingeby For at alle tiltag i den kommende kirke skal blive af den bedst mulige kvalitet, er det vigtigt at have et tæt samarbejde med Sebbersund Vikingeby. De besidder en viden og engagement omkring området, som ikke vil kunne erstattes med andre ressourcer. Ift. projektet vil det være en fordel, hvis Sebbersund Vikingeby var i tæt samarbejde med en leverandør om udarbejdelsen af det materiale, som er på skærmene, og som skal vises med projektorer. På denne måde har man mulighed for i fællesskab at nå frem til det bedste resultat. Man vil fra Sebbersund Vikingeby kunne trække på: - Viden om Sebbersund, vikinger i området, trækirken mv. - Videooptagelser/billedmateriale af nogle af de mange vikinger, som er tilknyttet Sebbersund Vikingeby Teknisk indhold Projektet vil bestå af følgende elementer: Fysiske elementer - 4 x 27 touchskærme med tilhørende computere og ophæng - 4 computerenheder til styring af projektorer mv. - 6 x projektorer til visning af indhold på vægge - 6 x elektroniske fakler - 1 x surroundsystem (7:1) - 3 x overvågningskameraer - 4 x overvågningssensorer - 20 x trætavler med runer på (til kommunikation med digital viking) - 2 x digitalt låseudstyr til kirken Indholdsproduktion - Programmering af overordnet styring af oplevelsen i kirken (sensorer som går i gang, når folk kommer tæt på kirken osv) - Programmering og grafisk materiale til introducerende viking - Programmering og grafisk materiale til 1. touchskærm (formidling af grundlæggende oplysninger om vikingetid, Sebbersund osv.) - Programmering og grafisk materiale til 2. touchskærm (formidling af trækirke, tro osv.) - Programmering og grafisk materiale til 3. touchskærm (til styring af scenarier i kirken) - Programmering og grafisk materiale til 4. touchskærm (til præsentation af smartphoneoplevelser)

23 - Programmering og grafisk materiale til app-oplevelser - Programmering af overvågningssystem, låsesystem, alarmsystem - Andet Tidsplan og økonomi Tidsplan - Programmering af overordnet styring af oplevelsen i kirken (sensorer som går i gang, når folk kommer tæt på kirken osv) (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til introducerende viking (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til 1. touchskærm (formidling af grundlæggende oplysninger om vikingetid, Sebbersund osv.) (2 uger) - Programmering og grafisk materiale til 2. touchskærm (formidling af trækirke, tro osv.) (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til 3. touchskærm (til styring af scenarier i kirken) (8 uger) - Programmering og grafisk materiale til 4. touchskærm (til præsentation af smartphoneoplevelser) (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til app-oplevelser (6 uger) - Programmering af overvågningssystem, låsesystem, alarmsystem (5 uger) - Opsætning af fysisk materiale (sker i samarbejde med Sebbersund Vikingbys egne håndværkere for at overholde bygningens æstetiske udtryk) (2 uger) I alt: 35 uger Økonomi Materialer: kr. Udviklingstid, programmering: kr. Udviklingstid, grafisk materiale: kr. Andet indkøb (eksterne folk fx voice actors): kr. ex. moms I alt: kr. ex. moms ( kr. inkl. moms) Ophavsret Der er anvendt billeder fra: Der er i alle tilfælde givet tilladelse til at anvende billedemateriale.

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

RAPPORT. Eksamensprojekt 2014. Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek 22/5-2014

RAPPORT. Eksamensprojekt 2014. Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek 22/5-2014 Eksamensprojekt 2014 RAPPORT Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek Indholdsfortegnelse Indledning...s. 3 Matias Gedtek Projektstyring...s.4-6 1.1Teamroller (Majbritt Jensen)

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER Jens Rimestad, Jesper Mosegaard, Karsten Østergaard Noe og Peter Trier Mikkelsen I dette kapitel vil vi beskæftige os med teknologiske udfordringer i urbane miljøer

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Introduktion Toppen af Danmark ønsker at gøre brug af levende billeder i sin formidling af destinationen og dens unikke natur på internettet.

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

1. Indledning (Fælles)

1. Indledning (Fælles) Quetzalcoatl: Heino Jørgensen, Kim Etzerodt, Vakis Rigas 1/99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 4 1.1 Idéen... 4 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 5 2.

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING KAPITEL 2: PRÆSENTATION AF TILGANG MOTIVATION SPECIALETS OPBYGNING VIDENSKABSTEORI KAPITEL 3: TEORI OG BAGGRUND

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 GRENÅ TOGMANDEN 11 DAN LIVSHISTORIEPROJEKT 12 SØLUND -

Læs mere

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige.

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Formål Undersøgelsen vil

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere