udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby."

Transkript

1

2 Introduktion Ved det smukke Sebbersund i Nordjylland eksisterede for ca år siden en stor vikingehandelsplads. Handelspladsen havde en vigtig rolle, da den lå midt i Limfjorden, der dengang var et af Danmarks vigtigste farvande. Handelspladsen var kendt nationalt såvel som internationalt. Dette ved man, da arkæologer har fundet rester af genstande fra England, Irland, Skotland og Norge. Handelspladsen havde ud over handel med forskellige varer også tilknyttet en række specialiserede håndværk, bl.a. videreforarbejdning af importeret norsk råjern. I udkanten af byen, placeret ved en stor bakke kaldet Sankt Nikolaj Bjerg, lå en trækirke, som har været vigtig for de mange mennesker, der har levet i området. Trækirken var det sted, hvor folk gik hen for at dyrke den kristne tro. Trækirken er speciel, fordi den beviser, at man i Nordjylland i Danmark på dette tidlige tidspunkt i historien har været kristne i Sebbersund. Man havde ellers mange steder i samfundet stadig den gamle asetro. Derudover ved man, at kristendommen er kommet fra England i modsætning til de fleste steder i Danmark, hvor den er kommet fra kontinentet af. Formål Formålet med dette projekt er at formidle den spændende historie, som trækirken, handelspladsen og vikingesamfundet omkring Sebbersund rummer. Der skal skabes en oplevelse for besøgende, som er med til at underholde og informere samt give den besøgende en følelse af at have lært noget nyt om vikingetiden, som de ikke vidste i forvejen. Samtidig skal det give et indblik i den hverdag, som vikingerne havde. Denne formidling skal gives på en personlig måde for at efterlade et positivt indtryk på den besøgende. Rammerne for formidlingen vil være en kommende trækirke, som vil blive opført tæt på Sankt Nikolaj Bjerg ved Sebbersund. Kirken vil som den første kirke i landet blive opført på stolpehullerne fra den tidligere kirke. For at skabe den bedst mulige oplevelse og sørge for, at de besøgende husker deres ophold ved Sebbersund, vil der i kirken blive anvendt forskellige digitale formidlingsløsninger, som skal være med til at understøtte det interessante miljø, der allerede eksisterer i og omkring den kommende kirke. Formålet med de digitale virkemidler er at øge læringen blandt besøgende gennem involverende, interaktive og spændingsskabende elementer. De besøgende skal efter at have været i trækirken i Sebbersund føle, at de har haft en god oplevelse, og gå fra stedet med en ny viden omkring trækirken, handelspladsen, landets andre vikingelokaliteter, vikinger og Sebbersund som vikingesamfund generelt. De besøgende vil efterfølgende have en øget interesse i vikinger samt vikingernes tilstedeværelse i Sebbersund. Flere af oplevelseselementerne i kirken lægger op til, at man kan komme igen for at opleve mere på et senere tidspunkt. Derudover vil de digitale løsninger kunne opdateres af de ansvarlige fra Sebbersund Vikingeby med et login via en online platform, hvilket vil gøre dem i stand til at ændre

3 udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby. Fakta/fiktion For at henvende sig bedst muligt til nutidens museumsgængere og turister og sørge for, at informationer om Sebbersunds vikinger, kirken og handelspladsen når bedst igennem til de besøgende, er det vigtigt at fange de besøgendes opmærksomhed hurtigt i oplevelsesforløbet. Dette kan ske med forskellige opmærksomhedsskabende elementer, som er af mere fabulerende kommunikation. Denne form for kommunikation er dog nødvendig, da man ellers risikerer slet ikke at nå brugerne, hvorved der ikke vil ske nogen formidling overhovedet. Det er derfor meget vigtigt, at man anvender den rette form for fængende kommunikation tidligt i forløbet, som kan være med til at appellere til de besøgende. Senere hen vil man så kunne informere besøgende om de mere faglige og saglige elementer, som de på dette tidspunkt i forløbet vil have opbygget en større interesse i at gå på opdagelse i. De appellerende elementer, som der i den følgende konceptbeskrivelse er gjort brug af, er fordelt ligeligt mellem fiktive (appellerende/lokkende) tiltag og installationer, som beskæftiger sig med den faktuelle viden om området. Kombinationen af disse elementer vil til sammen give den bedste oplevelse for den besøgende og dermed også det bedste indtryk, som igen vil give den bedste læring. Kirkens opbygning Trækirken, som de digitale installationer skal laves i, er en bygning med følgende dimensioner: - Længde: ca. 13 meter - Højde: ca. 9 meter - Bredde: ca. 4,5 meter Kirken laves af lange egeplanker, som bliver sat sammen med trænagler. Bygningen har to døre og ca. 10 vinduer. Vinduerne er små sammenlignet med nutidens vinduer (se billede til højre). Trækirken vil derfor være ret mørk indvendig. Dette mørke kan udnyttes til fordel for oplevelserne indenfor. Man har nemlig mulighed for at arbejde med flere typer digitale installationer og dermed påvirke andre sanser end dem, man normalt benytter sig af.

4 Kirken vil indvendigt have træplanker, som er tilhugget og dermed får en forholdsvist lige overflade, der vil kunne bruges til fx projektorvisning. Overfladen i træ og bark vil her give en flot oplevelse, hvis man laver projektorvisning derpå. Kirken vil være ubemandet, og alle digitale tiltag vil derfor skulle være spændt forsvarligt fast, så man ikke har mulighed for at tage dem ned fra væggene. Alle installationer starter automatisk efter en kalender, som de ansvarlige fra Vikingebyen selv har mulighed for at programmere. Derudover vil der blive installeret et alarmsystem og et overvågningssystem, som de ansvarlige fra Vikingebyen selv kan tilgå. Hver aften har de ansvarlige fra Vikingebyen mulighed for at låse døren automatisk hjemme fra dem selv fx over smartphone. Da kirken er ubemandet, vil de digitale installationer være af en art, som passer til dette. Det vil sige, at der vil blive anvendt kendte teknologier, som er holdbare og stabile dog udtænkt i en meget kreativ udformning, som vil appellere til de besøgende. Formidlingsløsningerne De digitale formidlingsløsninger vil bestå af både stationære installationer i kirken samt mere mobile løsninger. Kombinationen af disse er med til at skabe en god helhedsoplevelse af stedet, da man både oplever kirken og samtidig inddrager resten af det omkringliggende område og dermed skaber en forståelse for konteksten, som kirken eksisterer i. Læring vil dermed opstå på flere niveauer, og den vil samtidig fæstne sig dybere i bevidstheden hos de besøgende, da de selv i flere tilfælde vil blive en del af oplevelsen. Alle nedenstående skærme vil med fordel kunne blive udstyret med en smal liste, som skjuler touchskærmenes sorte og blankpolerede overflader. Dette vil være med til at bibeholde fortidsstemningen i trækirken. Der vil i det nedenstående materiale blive beskrevet følgende installationer: 1. Introducerende oplevelse i kirken en interaktiv vikingeprojektorvisning på den indvendige kirkefacade 2. Touchskærm med informationer om vikingetiden generelt, Sebbersunds geografiske placering, og hvilken rolle Sebbersund havde i vikingetiden 3. Touchskærm med informationer om kirken og den funktion, den havde i datidens Danmark og lokalsamfundet

5 4. Touchskærm til styring af forskellige scenarier, som kunne have udspillet sig i en vikingekirke. Bliver vist på kirkens indvendige træfacader med projektor 5. Intelligent, interaktiv viking som kan svare på de besøgendes spørgsmål 6. Smartphone-applikation til formidling af omkringliggende relevante vikingesteder samt tilhørende introduktionsskærm Der vil for de ansvarlige fra Vikingebyen være mulighed for at sætte alle skærme osv i kirken i en pause - tilstand. Dette kan ske fx via en hemmelig knap et sted i kirken. Denne pause-tilstand vil gøre, at alle skærme osv vil blive passive og inaktive. Dette kan bruges i situationer, hvor man fx har rundvisning i kirken og derfor har brug for alle folks opmærksomhed. 1. Introducerende oplevelse i kirken Beskrivelse Denne oplevelse skal være med til at give besøgende en følelse af, at kirken er levende og dermed mere spændende og indbydende. Oplevelsen består af en række sensorer, som kan føle, hvis der er mennesker i området omkring trækirken. Hvis der registreres aktivitet, vil der startes op for forskellige digitale installationer i kirken. På denne måde sparer man strøm og penge på installationen, men skaber også en interesse hos forbipasserende. Når en person nærmer sig kirken, vil systemet for det første starte for lyden af mennesker i kirken. Dette skal være med til at give de besøgende en følelse af, hvordan kirken har lydt i vikingetiden, når man har nærmet sig den. Derudover skal det skabe en interesse hos den besøgende. Når man går ind gennem en af dørene i kirken, vil man blive mødt af en viking, som bliver projekteret på væggen foran én (se billedet). Vikingen vil byde én velkommen i kirken og fortælle, at man skal gå ind i kirken og se nærmere på stedet. Den projekterede

6 viking vil have en form for kunstig intelligens, så den kan reagere på, hvordan man står foran den. Han vil fx vinke til én eller pege ind i kirken, hvis man ikke er gået videre. Vikingen kan også kigge i den retning, hvor folk er. Så snart den projekterede viking har sagt, at man skal gå ind i kirken, vil der automatisk blive tændt ild i de fakler, som hænger på kirkens indvendige vægge. Disse fakler er lavet af et stærkt LED-lys og noget stof, som blafrer op og får ilden til at se ægte ud. Virkning Med de virkemidler, som anvendes i denne installation, vil man kunne skabe en illusion om at være trådt ind i en tidslomme og være tilbage i vikingetiden midt i en vikingetrækirke. Illusionen er med til at skabe gode rammer for den læring, som foregår i kirken. Man kan dermed sætte de besøgende i et helt andet mindset og øge den besøgendes indlevelse og dermed også læring. Det, at personen hives hurtigt ind i en anden kontekst (vikingetiden, kirke m.m.), vil gøre, at de andre oplevelser, som stedet byder på, vil forekomme mere naturlige og spændende, hvilket igen vil øge interessen og læringen om de emner, som man ønsker at formidle.

7 2. Touchskærm med informationer om vikingetiden generelt Beskrivelse Denne installation vil bestå af en 27 touchskærm, som på dansk, engelsk og tysk formidler generel viden om vikingetiden. De nedenstående punkter skal ses som eksempler på emner, som vi mener vil være relevante og vigtige at fremhæve i forhold til en optimal formidling. Alt indhold kan dog ændres, så man selv har mulighed for at udskifte ting, som man har lyst til. Baggrunden på denne skærm vil bestå af en animation af en del af vikingebyen, hvor man ser forskellige vikinger bevæge sig rundt i deres dagligdag. Dette skal være med til at skabe bevægelse på skærmen og samtidig være et underholdende element for de besøgende (se billedet ovenfor). Det første punkt på skærmen vil bl.a. beskrive, hvad ordet viking betyder, hvor vikingerne holdt til, og hvad deres hverdag typisk bestod i. Man vil fortælle om Danmarks rolle i verden på det tidspunkt, vikingernes tro, traditioner, tøj, mad og våben. Disse informationer vil være med til at give en god basisviden for de øvrige informationer, som man modtager i trækirken. Det næste punkt på skærmen vil handle om Sebbersund som vikingehandelsplads og dennes rolle i samtiden. Da trækirken vil blive besøgt af både danske og internationale turister, vil man med fordel kunne anvende

8 en animation, hvor Sebbersunds geografiske placering vil blive vist på et kort ift. andre relevante lande. Dette kunne fx ske med et såkaldt earth zoom, hvor man zoomer fra et billede af jordkloden og hele vejen ned til Sebbersund. På denne måde kan alle besøgende få et indtryk af, hvor Sebbersund ligger og hvordan denne placering kan have været med til at give Sebbersund en lang række fordele ift. fx fiskeri og handel. I denne animation vil man med fordel kunne anvende en spændende speaker-stemme til at fortælle om de forskellige ting, man zoomer ind på. Man vil under dette punkt desuden kunne beskrive Sebbersund Vikingebys nuværende udvikling fra udgravningerne og til i dag, hvor den fungerer som en turistattraktion i området. Det næste punkt på skærmen handler om Geografi og har til formål at beskrive de omgivelser, som omslutter Sebbersund nærmere. Der vil være beskrivelser af fjorden som en vigtig kilde til fx føde og transport. Man vil kunne beskrive Halkær Bredning og det markante Sankt Nikolaj Bjerg, som ligger nær ved fjorden. Man vil kunne vise vikingebyens placering i forhold til andre vigtige vikingebyer og borganlæg og forklare disses betydning for datidens samfund. Det fjerde punkt på skærmen vil omhandle handel og den vigtige rolle, dette havde for datidens Sebbersund. Man vil kunne fortælle om de varer, som Sebbersund handlede med, og hvilke varer de typisk modtog. Man vil på et kort kunne se forskellige lande, som man handlede med, og hvad disse lande typisk havde af eksportvarer. De ansvarlige fra Vikingebyen kan selv redigere indholdet på skærmen igennem et bagvedliggende redigeringssystem. På denne måde vil man altid have mulighed for at ændre udstillingen og dermed inddrage nye informationer eller fremhæve nogle frem for andre, hvis man skulle få lyst til at lave en specialudstilling. Besøgende har dermed altid en grund til at komme igen i trækirken. Man vil have mulighed for at ændre menuknapper, tekst, billeder og video. Virkning Med formidlingen på denne skærm vil den besøgende føle sig velinformeret og underholdt i trækirken. Den rette mængde af tekst, billeder, animationer, fortællerstemmer og videoer vil efterlade en følelse hos den besøgende af at have lært en del ny viden om vikinger, Sebbersund Vikingeby og deres hverdag, men formidlet på en spændende og anderledes måde, som giver dem lyst til at gå mere på opdagelse i kirken og det omkringliggende område. Skærmen skal give de besøgende lysten til at involvere sig dybere i de andre oplevelsestilbud, som stedet ellers byder på. Disse oplevelsestilbud indkluderer oplevelser, som er mere involverende og vil informere i dybden om forskellige emner. En af disse oplevelser inkluderer bl.a. en smartphone-app, som lader folk gå på opdagelse sammen med en viking i området omkring Sebbersund (bliver beskrevet senere).

9 3. Touchskærm med informationer om vikingetiden generelt Beskrivelse Denne installation vil bestå af en 27 touchskærm, som på dansk, engelsk og tysk formidler viden om trækirken. De nedenstående punkter skal ses som eksempler på emner, som vi mener vil være relevante og vigtige at fremhæve i forhold til en optimal formidling. Alt indhold kan dog ændres, så man selv har mulighed for at udskifte indholdet, som man har lyst til. Baggrunden på denne skærm vil bestå af en animation af en del af området omkring trækirken, hvor man ser forskellige vikinger bevæge sig rundt. Dette skal være med til at skabe bevægelse på skærmen og samtidig være et underholdende element for de besøgende. Alt afhængigt af hvornår de besøgende kommer til kirken, kan skærmen skifte udseende. Kommer man fx om eftermiddagen, kan skærmen være mere mørk. Dermed bliver skærmen intelligent og viser kirken, som den vil se ud i vikingetiden om eftermiddagen/aftenen. (Se billedet)

10 Det første punkt, Trækirken, beskriver, hvilken rolle kirken havde i vikingetiden, og hvordan den omkringboende befolkning har brugt kirken. Dette menupunkt vil desuden formidle om kirkens beliggenhed, og hvorfor man netop har valgt dette sted. Man vil ydermere kunne fortælle om de andre kirker, som senere er kommet til på stedet og drage paralleller imellem disse. Et andet emne under dette menupunkt er en beskrivelse af, hvorfor kirken opstod midt i en tid, hvor man måske i den bredere del af befolkningen troede på de gamle nordiske guder. Det andet punkt på skærmen, Samfundet, beskriver samtidens samfund. Der vil være beskrivelser af hverdagen for en viking på den tid, samt hvordan kirken og asetroen til sammen har været en vigtig del af vikingernes hverdag og opfattelse af verdenen. Menupunktet vil desuden omhandle en beskrivelse af det resterende danske samfund på dette tidspunkt i verdenshistorien. Man vil derfor kunne læse om, hvordan det danske samfund hældte mere til asetroen, end nordjyderne fx gjorde på dette tidspunkt. Det tredje menupunkt, Troen, omhandler de to trosretninger, der var på dette tidspunkt: asetroen og den kristne tro. Hver af trosretningerne kan beskrives, så man forstår, hvor stor forskel der har været på de to, og hvordan samfundet har ændret sig i takt med troen. Der vil desuden kunne formidles om, hvor de to trosretninger stammer fra, og hvordan de er kommet til Danmark og til Sebbersund. Man vil med fordel også kunne nævne Harald Blåtand, som på Jellingestenen offentliggjorde, at han gjorde danerne kristne en del år efter, at folk fra Sebbersund fx havde opført en kirke til selvsamme tro. Man vil ydermere kunne fortælle om, at folk fra Sebbersund med stor sandsynlighed havde fået kristendommen fra engelsk og irsk indflydelse og altså ikke fra kontinentet, som det er eksemplet fra andre steder i Danmark. Det fjerde menupunkt, Opbygningen, forklarer kirkens fysiske opbygning og placering i landskabet. Man vil under dette menupunkt kunne fortælle om de mange udgravninger og fund, som har gjort, at man kan

11 fastlægge kirkens placering, alder og størrelse så præcist. Man vil desuden kunne vise, hvordan kirkens opførelse er skredet frem. Dette vil evt. kunne gøres via en såkaldt time-lapse, hvor et stationært kamera har taget et billede fx hver dag i hele byggeprojektets længde. Dette vil give en flot effekt, som besøgende vil kunne spole frem og tilbage i, som var det en film. De ansvarlige fra Vikingebyen kan selv redigere indholdet på skærmen igennem et bagvedliggende redigeringssystem. På denne måde vil man altid have mulighed for at ændre materialet på skærmen og dermed inddrage nye informationer eller fremhæve nogle frem for andre, hvis man skulle få lyst til at lave en specialudstilling. Besøgende har dermed altid en grund til at komme igen i trækirken. Man vil have mulighed for at ændre menuknapper, tekst, billeder og video. Virkning Med formidlingen på denne skærm vil den besøgende føle sig velinformeret og underholdt i trækirken. Den rette mængde af tekst, billeder, animationer, fortællerstemmer og videoer vil efterlade en følelse hos den besøgende af at have lært en del ny viden om vikinger, deres tro og deres kirke, men formidlet på en spændende og anderledes måde, som giver dem lyst til at gå mere på opdagelse i kirken og det omkringliggende område. Skærmen skal give de besøgende lysten til at involvere sig dybere i de andre oplevelsestilbud, som stedet ellers byder på. Disse oplevelesestilbud indkluderer oplevelser, som er mere involverende og vil informere i dybden om forskellige emner.

12 4. Touchskærm til styring af scenarier Beskrivelse Denne installation vil bestå af en 27 touchskærm, som formidler en række scenarier, der kunne have udspillet sig i en vikingekirke. De nedenstående punkter skal ses som eksempler på emner, som vi mener vil være relevante at fremhæve i forhold til en spændende formidling. Alt indhold vil dog skulle produceres i samarbejde med Sebbersund Vikingeby og vil derfor kunne justeres efter ønsker og behov. Baggrunden på denne skærm vil bestå af en animation af trækirken, hvor man ser forskellige vikinger bevæge sig rundt i deres dagligdag omkring kirken. Dette skal være med til at skabe bevægelse på skærmen og samtidig være et underholdende element for de besøgende. Besøgende kan desuden se en hverdag, som den har set ud for ca år siden. (Se billedet ovenfor) Meningen med skærmen er at gengive nogle af de scenarier, som man kunne forestille sig var sket i trækirken. Dette kunne fx være et bryllup, en begravelse, festligheder, uroligheder eller blot en almindelig hverdag. Man vil desuden kunne fortælle om de forskellige elementer, som en typisk trækirke var bygget op af. Når man trykker på en af knapperne på skærmen, vil lyset i kirken dæmpes, og projektorer vil på væggene vise vikinger, som kommer ind i kirken til det pågældende scenarie og opfører sig, som en viking ville netop der. Man vil med surroundlyd (7 højttalere placeret strategisk rundt omkring i kirken) kunne genskabe lyden af det pågældende scenarie meget præcist. Man vil således kunne høre præstens prædiken i den ene ende af kirken, nogle vikinger som svarer ja og amen i den anden ende osv. Alle elementer vil være med til at skabe en følelse af, at man er tilbage i vikingetiden, midt i en trækirke.

13 Den besøgende vil derfor kunne stå midt i den fysiske trækirke og være omringet af vikinger, som er til gudstjeneste eller andet. Virkning Oplevelsesscenarierne i kirken vil efterlade et meget positivt og markant indtryk på de besøgende. Da oplevelsen er så omfattende og virkelig, vil den være med til at give brugeren en meget ægte følelse af at stå midt i en vikingekirke i vikingetiden for 1000 år siden. Den besøgende vil desuden have fået et indblik i, hvordan vikinger klædte sig, talte og hvordan de opførte sig til forskellige lejligheder. Med denne positive oplevelse vil den besøgende være meget modtagelig over for andre oplevelser i og omkring kirken, som har med vikingesamfundet at gøre.

14 5. Intelligent interaktiv viking, som kan svare på de besøgendes spørgsmål Beskrivelse Denne installation vil bestå af en projektor, som viser en viking i naturlig størrelse på trævæggen foran én, når man går forbi. Vikingeinstallationen vil være udstyret med sensorer, som kan få vikingen til at reagere på, hvordan man står i forhold til ham. Ved siden af vikingen vil der desuden være en række brædder med forskellig runeskrift på med forskellig betydning. Der kunne fx stå: Hvad er dit navn?, Hvor gammel er du?, Hvilket arbejde har du?, Hvor ofte kommer du i kirken?, Kan du fortælle mig om dit sværd?, Hvad er det for et skjold, du har?. Denne runeskrift vil vikingen være i stand til at genkende (via sensorerne) og dermed svare på. Man kan altså via de magiske runetavler kommunikere med vikingen, som står over for én og spørge ind til forskellige ting, hvorefter vikingen svarer. Virkning Denne oplevelse i kirken vil efterlade et meget positivt og markant indtryk på de besøgende. Dette skyldes, at man har mulighed for at kommunikere med en person fra fortiden, samtidig med at denne virker intelligent og meget personlig. Det vil ikke forekomme som blot en passiv installation, men nærmere en person, som man kan have en form for samtale med og spørge ind til forskellige ting. Besøgende vil med denne installation både kunne tilegne sig viden om forskellige relevante ting om en person fra fortiden, og samtidig vil man kunne opleve andre detaljer som talemåder, mimik, hvilket tøj en viking havde på m.m. Oplevelsen vil have positiv indflydelse på den besøgendes opfattelse af vikinger og vikingetiden og vil i fremtiden huske dem på de informationer, som man har fået i trækirken i Sebbersund. Oplevelsen vil desuden gøre, at besøgende vil have lyst til at komme igen en anden gang og snakke med vikingen.

15 6. Smartphone-applikation til formidling af omkringliggende relevante vikingesteder samt tilhørende introduktionsskærm Beskrivelse Denne oplevelse har til formål via en smartphone-applikation (app) at underholde og informere de besøgende i området omkring Sebbersund. For at gøre opmærksom på oplevelsen og for at skabe et godt incitament for at bruge app en er der placeret en touchskærm, som besøgende kan gå hen til for at starte oplevelsen. På touchskærmen kan man vælge imellem to forskellige måder at bruge app en på: én til personer på år og én til personer på år. Denne opdeling er dog rimelig flydende, så voksne personer kan også vælge at lade sig underholde af spillet. Når man har bestemt sig for, hvilken app man ønsker at bruge, kan man downloade den fra Google Play eller Apple s App Store via enten QR-koden eller blot ved at søge efter den på smartphonen. Det vil være en fordel at have gratis wifi tilgængeligt for de besøgende, da det ellers kan være svært at få udenlandske turister til at downloade app en pga. dyr datatrafik.

16 Første app I den først app følger man den fiktive viking, Toke, som viser de besøgende rundt til relevante steder omkring trækirken og Sebbersund. App en styres automatisk af GPS og er intelligent, så den får Toke til at snakke med om de forskellige ting, som man går forbi undervejs. Dette giver en meget personlig form for rundvisning, som vil være med til at styrke oplevelsen hos de besøgende. Man har fra starten mulighed for at vælge forskellige ruter, som alle har forskellige længder, og som besøger nye steder. Dette er med til at give afveksling i oplevelsen og give folk en grund til at komme igen for at prøve en ny rute. Man har på app en mulighed for at vise et kort og et kompas, så man kan orientere sig i området. Grunden til, at man gør brug af en fiktiv viking i app en, er, at det vil bibeholde den vikingestemning, som man har fået skabt i kirken via bl.a. projektorvisning på vægge. Besøgende vil desuden også få en bedre oplevelse, hvis de ser de forskellige steder igennem en vikingeoptik. Man vil med den fiktive person kunne tillægge mange af de geografiske placeringer, som han fortæller om, en ekstraværdi, da han igennem tale og mimik vil kunne udtrykke følelser knyttet til stederne, som man passerer. Når man kommer til et af de steder, som Toke vil fortælle om, går han automatisk i gang med at fortælle. Fortællermåden er meget intelligent og livagtig for at appellere til de besøgende. Han vil således fx kunne sige: Se den bakke, der er derovre mod øst den store der. Det er en bakke, som vi bruger som udkigspost. Prøv at gå op på den så fortæller jeg videre imens.

17

18 Anden app Denne app henvender sig primært til børn og børnefamilier, som besøger Sebbersund. I app en følger man den fiktive viking, Bjørn, som skal rundt i området omkring Sebbersund for at nedkæmpe fjendtlige vikinger, som er gået i land ved Sebbersund, og som nu hærger området. Man følger Bjørn rundt til forskellige steder, hvor han kan fornemme, at der er fjendtlige vikinger. De steder, man besøger, har en vigtig betydning ift. Sebbersund og trækirken. Mens man jager de fjendtlige vikinger, fortæller Bjørn om de steder, man kommer forbi. Dette er med til at lære brugerne om forskellige faglige ting, som man ellers ikke så let vil kunne informere så ungt et publikum om. Pga. spilelementet i app en vil børn glemme, at det egentlig er faktuelle informationer, som de får via Bjørns fortællinger. Når man når frem til en fjendtlig viking (som bliver aktiveret af et GPS-punkt), vil Bjørn gøre opmærksom på det. Man skal herefter bekæmpe vikingen med sin smartphone, som på dette tidspunkt fungerer som et sværd. Ved at svinge smartphonen foran sig kan man nedkæmpe angribende vikinger, men også samtidig parere fjendtlige slag (se billeder). Smartphonen laver lyden af et sværd og samtidig lyden af, hvis man rammer en fjendtlig viking. Man får point efter, hvor godt man slår ud efter vikingerne og parerer deres slag. Nogle steder vil man via smartphonen også skulle nedkæmpe fjenderne med sin bue. Her anvender man skærmen på smartphonen til at sigte efter fjenderne og derefter skyde på dem. Hver gang man spiller spillet på app en vil det være forskellige steder, som Bjørn guider én hen til. Dette er med til at skabe en mere spændende og afvekslende oplevelse fra gang til gang. På den måde vil man altid føle, at spillet er nyt og anderledes. Dette er med til at give de besøgende en grund til at komme tilbage. Når man har nedkæmpet alle fjendtlige vikinger, vil Bjørn guide én tilbage til kirken, hvor spillet slutter. Jo bedre og hurtigere man udfører spillet, jo flere points får man og kan dermed komme højere på den highscoreliste, som er på touchskærmen i kirken. Man vil have mulighed for at samle evt. genstande op,

19 som vikingerne har haft på sig. Bjørn vil undervejs også fortælle om de steder, som man går forbi, der har relevans. Han vil desuden kunne fortælle om fjenderne, som man møder, og de våben, man brugte i kamp. Denne app kan gøre brug af såkaldt Augmented Reality (AR), som er en teknologi, der kombinerer smartphonens kamera og 3d-animerede figurer (fx fjendtlige vikinger), som man kan sætte ind. Dette kan få mange elementer til at se virkelige ud.

20 Virkning Med skærm og apps vil man kunne involvere de besøgende i området omkring kirken og Sebbersund. Dette vil være med til at udvide den kontekst, som kirken skal ses i. Man vil kunne opleve Sebbersund, fjorden, Sankt Nikolaj Bjerg, handelspladsen osv. og dermed forstå, hvordan en person på den tid har oplevet stedet. Man har med app en mulighed for at tilføje afstande til vikingeoplevelserne, så folk vil føle, at området er større, og at oplevelsen dermed bliver mere omfattende. Dette vil have en positiv indvirkning på de besøgendes oplevelse af stedet. Da app-oplevelsen indeholder flere ruter, og hver rute tager over en time, vil besøgende have god grund til at komme tilbage til Sebbersund og prøve en rute til. Spilelementet i den anden app er med til at skabe en lyst hos brugeren for at komme tilbage til Sebbersund og prøve endnu en vikingemission sammen med Bjørn. Denne app-oplevelse vil skabe en slags følelse hos den besøgende af, at man bevæger sig rundt i vikingetiden sammen med en rigtig viking. Dette vil være med til at højne den generelle oplevelse af Sebbersund og alle de vikingeelementer, som dette sted indeholder.

21 Sprog Alle oplevelser vil være tilgængelige på dansk, engelsk og tysk. Enkelte steder vil det kunne betale sig at oversætte til undertekster i stedet for at lave nye speaks (voice overs). Dette kunne fx gælde videoklip med vikinger eller de vikinger, som er projekteret på væggene i kirken. Dette vil give udenlandske turister mulighed for at høre den danske vikinge -dialekt i baggrunden samtidig med, at de kan se, hvad der bliver sagt på deres eget sprog via undertekster. Dette vil være med til at højne oplevelsen. Fremtidssikret Touchskærmene med tekst, billeder og video vil have mulighed for at blive opdateret af Sebbersund Vikingebys ansatte selv. På den måde har man mulighed for løbende at skifte indhold ud, hvis der skulle opstå ny viden, eller man kan skifte indholdet ud fuldstændigt fx hver måned for at lave specialudstillinger. Der er mulighed for at indsætte: menuknapper (og redigere hvad de hedder), indsætte tekst, indsætte billeder, lydfiler og videoklip. De digitale installationer, som er brugt i de ovenstående konceptbeskrivelser, er stabile løsninger, som er baseret på kendte teknologier, der har været anvendt i et stykke tid. Dette giver installationerne en stabilitet og driftsikkerhed, som man ikke vil kunne opnå med mere moderne teknologier. Dette er nødvendigt, da kirken skal kunne køre af sig selv uden videre menneskelig indblanding. De stabile teknologier er dog anvendt i en meget kreativ, menneskelig og intelligent sammenhæng, som vil underholde, forbløffe og imponere besøgende i og omkring kirken. Der er altså med vilje lagt mere vægt på oplevelsen end på at anvende den allernyeste teknologi. Sikkerhed og overvågning Da kirken vil være ubemandet, har der fra Sebbersund Vikingebys side været et ønske om, at installationerne i kirken skal være tyverisikrede og være udstyret med overvågning. Der vil derfor blive opsat overvågningsudstyr og alarmsystemer, som automatisk gør personale ved Sebbersund Vikingeby opmærksomme på, at der er personer i kirken. Man vil derefter via computer eller smartphone være i stand til at overvåge kirken. Er der personer i kirken, som ikke opfører sig efter hensigten, har man mulighed for at tiltale disse via et højttalersystem og altså kommunikere med dem. Om aftenen kan man via computer eller smartphone automatisk låse dørene i kirken, så uvedkommende ikke har mulighed for at komme ind i kirken. Skulle der alligevel være personer, som tvinger sig vej ind i kirken, vil der gå en alarm, og relevant personale vil blive kontaktet (dette kan man selv vælge fra Sebbersund Vikingebys side).

22 Samarbejde med Sebbersund Vikingeby For at alle tiltag i den kommende kirke skal blive af den bedst mulige kvalitet, er det vigtigt at have et tæt samarbejde med Sebbersund Vikingeby. De besidder en viden og engagement omkring området, som ikke vil kunne erstattes med andre ressourcer. Ift. projektet vil det være en fordel, hvis Sebbersund Vikingeby var i tæt samarbejde med en leverandør om udarbejdelsen af det materiale, som er på skærmene, og som skal vises med projektorer. På denne måde har man mulighed for i fællesskab at nå frem til det bedste resultat. Man vil fra Sebbersund Vikingeby kunne trække på: - Viden om Sebbersund, vikinger i området, trækirken mv. - Videooptagelser/billedmateriale af nogle af de mange vikinger, som er tilknyttet Sebbersund Vikingeby Teknisk indhold Projektet vil bestå af følgende elementer: Fysiske elementer - 4 x 27 touchskærme med tilhørende computere og ophæng - 4 computerenheder til styring af projektorer mv. - 6 x projektorer til visning af indhold på vægge - 6 x elektroniske fakler - 1 x surroundsystem (7:1) - 3 x overvågningskameraer - 4 x overvågningssensorer - 20 x trætavler med runer på (til kommunikation med digital viking) - 2 x digitalt låseudstyr til kirken Indholdsproduktion - Programmering af overordnet styring af oplevelsen i kirken (sensorer som går i gang, når folk kommer tæt på kirken osv) - Programmering og grafisk materiale til introducerende viking - Programmering og grafisk materiale til 1. touchskærm (formidling af grundlæggende oplysninger om vikingetid, Sebbersund osv.) - Programmering og grafisk materiale til 2. touchskærm (formidling af trækirke, tro osv.) - Programmering og grafisk materiale til 3. touchskærm (til styring af scenarier i kirken) - Programmering og grafisk materiale til 4. touchskærm (til præsentation af smartphoneoplevelser)

23 - Programmering og grafisk materiale til app-oplevelser - Programmering af overvågningssystem, låsesystem, alarmsystem - Andet Tidsplan og økonomi Tidsplan - Programmering af overordnet styring af oplevelsen i kirken (sensorer som går i gang, når folk kommer tæt på kirken osv) (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til introducerende viking (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til 1. touchskærm (formidling af grundlæggende oplysninger om vikingetid, Sebbersund osv.) (2 uger) - Programmering og grafisk materiale til 2. touchskærm (formidling af trækirke, tro osv.) (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til 3. touchskærm (til styring af scenarier i kirken) (8 uger) - Programmering og grafisk materiale til 4. touchskærm (til præsentation af smartphoneoplevelser) (3 uger) - Programmering og grafisk materiale til app-oplevelser (6 uger) - Programmering af overvågningssystem, låsesystem, alarmsystem (5 uger) - Opsætning af fysisk materiale (sker i samarbejde med Sebbersund Vikingbys egne håndværkere for at overholde bygningens æstetiske udtryk) (2 uger) I alt: 35 uger Økonomi Materialer: kr. Udviklingstid, programmering: kr. Udviklingstid, grafisk materiale: kr. Andet indkøb (eksterne folk fx voice actors): kr. ex. moms I alt: kr. ex. moms ( kr. inkl. moms) Ophavsret Der er anvendt billeder fra: Der er i alle tilfælde givet tilladelse til at anvende billedemateriale.

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab. Overslag på en Naturmobil Applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.nu Projektleder Jørgen Nimb Lassen Tlf.: 30 70 75 18 E: jnl@landskab.nu BYSTED

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Korsridder + Innovatoriet To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Innovationsforløb i 4 dele: Introduktion til emnet Innovation Præsentation Indfrielse af

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg T: + 45 33 36 38 76 H: www.landskab.nu Projektchef Jørgen Nimb Lassen M: 30

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G.

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. 1 DEN STORE BAGEDYST- APP Mobil- app til TV- program 1) Idé, indholdselementer, primære funktioner Den Store Bagedyst-

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

App-designer: Uddybende vejledning

App-designer: Uddybende vejledning App-designer: Uddybende vejledning 1 Indledning Da der i formidlingsøjemed er øget interesse for at udvikle apps, har Center for E-læring udviklet en Appdesigner, så afdelingerne kan spare penge på udviklingen

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere