GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Referat for GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD Onsdag den , kl i grønt IDÈcenter Medlemmer Trine Henriksen - MB Mette Marie Schmidt MB Trine Græse MB Ole Skrald Rasmussen MB - afbud Tilforordnede Philip Hartmann BMF Maj Green BMF Pia Vendelholt Christensen - BMF Gitte Normann - BMF Ebbe Skovsgaard MB - afbud Gunnar Svendsen MB Henning D. Stærmose MB - afbud Mette Lise Jensen udpeget af Byrådet Gitte Niebuhr udpeget af Byrådet - afbud Arne Hermann Gladsaxe Miljøforening - afbud Kurt Loftkjær Danmarks Naturfredningsforening - afbud Egil Dræger boligselskaber/-afd. - afbud Lars Brandt boligselskaber/-afd. Flemming Bruun GF/-sam.slutn. - afbud Michael Priess GF/-sam.slutn. - afbud Medlemmer Bo Abrahamsen Erhvervssammenslutn. - afbud Kai E. Andersen Fagbevægelsen - afbud Knud Flensted Dansk Ornitologisk Foren. Kim Christiansen Lokal Agenda 21 J. nr G01 1

2 Nr. 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA Godkendt. Nr. 2 CO 2 -HANDLINGSPLANEN Trine Henriksen: Sagen skulle have været behandlet på Miljøudvalgets novembermøde, men blev udskudt til decembermødet. Hovedlinjerne i sagen blev dog fremlagt til drøftelse på novembermødet. Dette punkt fra Miljøudvalget blev delt ud. Maj Green: Viste power point og orienterede om planens forløb. Power pointen vedlægges referatet. Knud Flensted: Fint at der tages fat i kommunens CO 2 -regnskab. Men der er ønske om klarer målsætninger, ikke bare idéer. Hvis der skal prioriteres, er det kommunens administration der skal gå foran. Der skal ikke kun lægges vægt på at reducerer, men der skal også kompenseres, for at kunne blive CO 2 -neutral. Vi når ikke hurtigt nok i mål, kun ved reduktion. Vi skal støtte eller investerer andre steder i landet. Maj Green: Investering i vindmøller m.v. er en politisk beslutning. Der var diskussion om, hvordan kommunen får fat i borgerne, men husejere og boligselskaber skal selv ønske at være med. Mette Lise Jensen: Kommunen skal turde komme med nye forslag og løsninger og inddrage organisationer der ønsker at være med. Et nyt mål på 40% vil være godt og ambitiøst. Sønderborg Kommune har et 100% mål. Vi skal være opmærksomme på hvad det er de gør. Erhvervslivet i Sønderborg støtter projektet økonomisk. Trine Henriksen: Der er flere potentialer end hvad der er i planen. Det er vigtigt at politikerne kommer med deres ønsker. Kommunen kan gøre flere ting selv, f.eks. ved nybyggeri at kræve lavenergiklasse 1. Der kan også gøres mere med trafikken, bedre fremkommelighed og generelt i erhvervsvirksomhederne end der står i planen. Med flere af disse tiltag kan vi nå længere end de 25% der lægges op til. Philip Hartmann: Når sagen forelægges Miljøudvalget, vil det være en god idé at forklare hvad det betyder, at være klimakommune og energiby. Det vil være hensigtsmæssigt med denne forklaring, når CO2-handlingsplanen skal besluttes. J. nr G01 2

3 Kommunen kan også satse hvor der er større potentialer, men vi ønsker flere erfaringer før vi gør mere. Vi har brugt en del kræfter på dokumentation, men nu er tiden til at føre ideerne videre, hvad har vi ressourcer til og hvad giver mest. Kim Christiansen: Det er meget vigtigt, at skelne mellem korte og langsigtede mål. Hvilke virkemidler har vi. Kan der gives en gulerod til virksomhederne. Flere busbaner og veje. Energiforsyningen afvikles. Fjernvarme, køre på at det ikke skal være fra affald. Maj Green: Målene kan godt sættes højere, men det er meget svært at styre. Sønderborg er god til at brande sig selv, og de er endnu ikke helt klar over hvordan de skal komme videre. Trine Græse: Med hensyn til klimakommune, laver DN aftaler med kommuner, men ikke med Gladsaxe. Hvor meget man kan sparer afhænger af udgangspunktet. Passivhusstandarden (opvarmning og el) kan måske nå de 25 %. Vedvarende energi er ikke med i planen. Små vindmøller kan være en mulighed. Philip Hartmann: Udstilling om bygninger og passivhuse hvor?? Kommunen søger puljer hos staten til fremkommeligheden for f.eks. busser. Kommunen kan overveje en klimapris til virksomheder. Knud Flensted: I bilaget er der lagt op til større CO2-besparelser ude i kommunen end hos kommunen selv. Det er nu rettet til i planen, det er godt. Kommunen skal være mere klar i målsætningerne og vise hvad vi vil. Gunnar Svendsen: Der er meget der gør, at det ikke kan betale sig at etablere vindmøller. Lars Brand: Boligselskaberne er begyndt at lave tilstandsrapporter. Det er svært at få beboerne involveret, for det er beboerne selv der skal betale, og det er der ikke den store motivation til i lejeboliger. CO2-handlingsplanen vedtages endligt i foråret. Trine Henriksen: Orienterede om, at Rådet skal have en ny struktur og et nyt navn. Bilag er vedlagt hvor GMER s bemærkninger og kommentarer om Rådets fremtid er samlet. J. nr G01 3

4 Nr. 3 ORIENTERING OM SKRALDEKONFLIKTEN Pia Vendelholt Christensen: Gav en status og en orientering om konflikten på affaldsområdet. I foråret og over sommeren 2009 har der været flere arbejdsnedlæggelser som har betydet, at der ikke er samlet affald ind i Gladsaxe Kommue. Udover konflikter hos HCS, har der været strejke på Vestforbrænding. Den seneste arbejdsnedlæggelse hos HCS startede 2. oktober og løb frem til 20. oktober hvorefter kommunen suspenderede kontrakten med HCS for en periode på 4 måneder. Samtidig lavede kommunen en aftale med firmaet Forvaltningsservice om, at indsamle affald i kommunen i perioden fra 20. oktober og frem til 1. februar. Arbejdsnedlæggelsen hos HCS betragtes som force majeure, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke kan anvende bodssystemet. Bodssystemet er tænkt anvendt for at sikre, at antallet af glemmere holdes på et fornuftigt niveau. Stiger antallet af glemmere kan kommunen således opkræve en bod hos HCS. Skulle bodssystemet anvendes i forbindelse med en arbejdsnedlæggelse, skulle HCS tilbagebetale 2 mio. kr. om dagen i bod. Et helt urimeligt beløb. I kontrakten er angivet at kommunen først kan opsige kontrakten med HCS efter en periode med 30 dages force majeure. Kommunen har naturligvis overvejet mulighederne for at opsige kontrakten i konfliktperioden, men dette ville sandsynligvis udløse et ikke uvæsentligt erstatningskrav fra HCS. For at afhjælpe situationen for borgerne med de store affaldsmængder som blev ophobet, blev der sat containere op på kommunens materielgård på Turbinevej. Her kunne borgerne aflevere deres dagrenovation. Containerne stod der tre uger efter at Forvaltningsservice var startet op, så der var stadig mulighed for selv at komme af med affaldet. Borgerne kunne endvidere afhente affaldssække flere steder i kommunen. Der var løbende information på kommunens hjemmeside om situationen. Det at skulle indkøre et hold nye skraldemænd til at indsamle affald i kommunen, ville under normale omstændigheder kræve en forberedelse på 4-6 måneder. Det kræver gennemgang af tømmelister, information til borgere m.m. Kommunen og Forvaltningsservice skulle have styr på alt fra første dag, og det var selvfølgelig en vanskelig opgave, ikke mindst fordi der også var ophobet meget store affaldsmængder på alle adresser. Nogle steder var der ophobet affald fra helt op til 7 uger. By- og Miljøforvaltningen havde mange udfordringer og prøvede ihærdigt at svare borgerne ved at have seks telefonlinier åbne og besvarede rigtig mange mails. J. nr G01 4

5 I perioden hvor HCS var suspenderet fra kontrakten, var forvaltningen i dialog med med ledelsen fra HCS for, at undgå at en ny konflikt skulle opstå. Der har været mange henvendelser om ønske om tilbagebetaling af renovationsafgiften. Dette kan ikke lade sig gøre, det vil i givet fald være borgerne der skal betale til sig selv. Flere større boligselskaber har måtte betale deres ejendomsfunktionærer for ekstra arbejdstid. De har spurgt kommunen om kompensation, men det har Miljøudvalget afslået. Lars Brandt: Det har været en kedelig situiation. Det har ikke været muligt, at sociale boliger har kunne køre til genbrugsstationen med affald. Pia Vendelholt Christensen: Der må ikke afleveres dagrenovation på genbrugsstationen. Philip Hartmann: Set i bakspejlet, er der forhold i kontrakten som kommunen sandsynligvis vil rette når en ny kontrakt skal laves. Trine Henriksen: På Byrådets møde 11. november 2009, var der en sag på, om hjemtagelse af renovationsopgaven, dette blev ikke tiltrådt. Der bør aftales et andet bodssystem, der er mere realistisk. Trine Græse: Det er godt at I tager kontrakten op til revision. Fremadrettet kunne man forestille sig, at HCS ikke får alle kommuner tilbage 01. januar 2010, men starter op med nogle stykker, hvorefter resten kommer med senere. Gunnar Svendsen: Nogle kommuner sysler med at hjemtage renovationsopgaven. Det skal vi lige holde øje med, blandt andet om det giver en større sikkerhed og stabilitet. Vi har tiden indtil HCS kontrakt udløber i Knud Flensted: Foreslog at overveje at hjemtage renovationsopgaven, set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Vognene kan udskiftes m.v. Kan man ikke fremover sikre sig, at renovationsfirmaet selv kan sætte containere op på udvalgte centrale steder. Philip Hartmann: Kommunen overvejede hver dag, om der skulle sættes containere op. De største problemer ville være det sundhedsmæssige og miljømæssige. Containerne ville hurtigt blive overfyldte. Kommunen prøvede at hjælpe etageejendommene. I villakvarterene kunne beboerne bedre opbevare egne sække. På Turbinevej stod en container med komprimator, hvor borgere selv kunne afleverer affaldet. Arbejdet med Affaldsplanen er sat i bero, da alle ressourcer er blevet brugt på renovationsstrejken.kommunen får eventuel mulighed for at ansætte en medarbejder til aflastning. Nr. 4 J. nr G01 5

6 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM. BY- OG MILJØFORVALTNINGEN ER BLEVET CERTIFICERET Dette punkt nåede Rådet ikke, men der var en kort orientering på sidste møde 3. september By- og Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem blev certificeret af Dansk Standard 7. juli Certificeringen er lovpligtig med udgangen af 2009, og Gladsaxe Kommune blev en af de første kommuner i landet, der nåede i mål. Nr. 5 MEDDELELSER Fjernvarmeprojketet i Bagsværd er ved at starte op. Naturplanen er i høring indtil Tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsafgiften på ,- kr. er blevet principbesluttet i Miljøudvalget, men det skal undersøges hvad der skal gøres for de borgere der allerede har etableret faskiner. Nr. 6 EVENTUELT Intet. J. nr G01 6

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde 1 Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde Demonstrationsprojekt for indarbejdelse og efterlevelse af arbejdsmiljøkrav ved udbud og udførelse af renovationsopgaver Projektet er udført for Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kære beboer i Nordhavnsgården.

Kære beboer i Nordhavnsgården. Kære beboer i Nordhavnsgården. Onsdag den 14. sept. kl. 19 har vi ordinært afdelingsmøde i beboerlokalet, Herninggade 2. For 3 uger siden fik du en dagsorden/indkaldelse til mødet. Et vigtigt punkt på

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012 1 Referat af ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2012, klokken 10-11.30 For første gang afholdtes generalforsamlingen i Thorasmindes udmærkede lokaler på Laurentsvej nummer 9 i Bagsværd. Lokalerne

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST L o k a l A g e n d a 2 1 S t r a t e g i o g H a n d l i n g s p l a n 2012-2 0 1 5 - f o r e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g a f H v i d o v r e UDKAST Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Bæredygtighed

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Indledning På generalforsamlingen

Læs mere