Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann, Flemming Jensen, Niels-Peter Frandsen, Jena Madsen, Bent Nielsen, Gunver Kreipke, Ivan Graven Sørensen og Birte Pedersen Revisor: Fra administrationen: Afbud: Pia Søndergaard Lone Skriver og Ronny Hjordt-Nielsen Søren Thomsen Indholdsfortegnelse 1. Velkomst ved formanden Godkendelse af forretningsorden Valg af dirigent Nedsættelse af stemmeudvalg Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning Endelig godkendelse af årsregnskab for med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af selskabets driftsbudget for Værdier for /7

2 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Valg af revisor Eventuelt... 7 Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann, Flemming Jensen, Niels- Peter Frandsen, Jena Madsen, Bent Nielsen, Gunver Kreipke, Ivan Graven Sørensen og Birte Pedersen... 1 Bilag 1: Forretningsorden... 3 Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning... 3 Bilag 3: Årsregnskab for Bilag 4: Revisionsprotokol... 4 Bilag 5: Driftsbudget /7

3 1. Velkomst ved formanden Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmøde i. 2. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen vedlægges som bilag. Bilag 1: Forretningsorden at repræsentantskabet godkender forretningsordenen. Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen. 3. Valg af dirigent Flemming Jensen blev valgt til dirigent. 4. Nedsættelse af stemmeudvalg Niels-Peter Frandsen og Pia Søndergaard blev valgt til stemmeudvalget. 5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning Organisationsbestyrelsens årsberetning for perioden fra den 1. juni 2012 til 31. maj 2013 vedlægges som bilag. Beretningen suppleres med uddybende kommentarer på mødet. Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning. Årsberetningen blev gennemgået. Dette afledte en del supplerende spørgsmål, blandt andet spurgte Jena Madsen til trivselspolitikken, og om der er taget initiativer til at forbedre trivslen på kontoret. Lone Skriver orienterede om, at der i forsommeren er afholdt en APV måling, der også omfatter trivslen. Efterfølgende er der holdt møde med medarbejderne, og Ronny Hjordt-Nielsen har udarbejdet handleplaner på de enkelte initiativer. 3/7

4 Bent Nielsen bad om en forklaring på, hvad de ca. 29 mio. kr. der står i investeringsforeningen, kan bruges til. Pengene kommer blandt andet fra opsparede henlæggelser, der er opsparet i de enkelte afdelinger og fra selskabets likvide beholdning. Pengene kan og skal ikke bruges som tilskud. Yderligere blev der spurgt til, om nye beboere kan se, hvornår der ikke længere skal betales til de individuelle moderniseringer, der er udført i boligen. Niels-Peter Frandsen oplyste, at han kan se dette af sin betalingsservice, og yderligere fremgår det af lejekontrakten. Når lånene til de individuelle moderniseringer er udløbet, falder huslejen. Repræsentantskabet bad om, at bump ved Engbrydeparken og kørsel med lastbiler i Vestergården igen drøftes på styringsdialogmødet med kommunen. De to punkter vil blive indmeldt til kommunen. Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning. 6. Endelig godkendelse af årsregnskab for med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af selskabets driftsbudget for Årsregnskabet for for selskabet og afdelingerne samt revisionsprotokol udarbejdet af revisionsfirmaet Albjerg i forbindelse med revision af regnskaberne er vedlagt som bilag. Selskabets regnskab balancerer med kr. Status balancerer med kr. og selskabets dispositionsfond (disponibel del) udgør inkl. renter kr., svarende til gennemsnitlig kr. pr. lejemål. Organisationsbestyrelsen forventes at godkende regnskaberne på sit møde den 29. oktober Til orientering forelægges selskabets driftsbudget for Budgettet er vedlagt som bilag. Driftsbudgettet er behandlet og forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 29. oktober Bilag 3: Årsregnskab for Bilag 4: Revisionsprotokol Bilag 5: Driftsbudget /7

5 at repræsentantskabet godkender årsregnskabet for , og godkender selskabets driftsbudget for samt tager revisionsprotokollen til efterretning. Orla Neumann spurgte til, hvorfor der var et indestående på ca. 5 mio. kr. i banken. Det indestående skal dække udbetalinger, der skal afholdes indenfor en kortere periode. Hvis det er muligt, bliver disse penge bundet til en højrentekonto i en periode, for at sikre en højere forrentning end den, der kan opnåes på en almindelig bankkonto. Gunver Kreipke spurgte, om el-udgiften til gæsteboligen, der er reduceret i forhold til tidligere år, er korrekt. Alle el-aflæsninger er gennemgået og afstemt for at sikre, at det er de korrekte beløb, der fremgår af regnskabet. Repræsentantskabet spurgte, om der holdes øje med ejendomsvurderingerne, således at der ikke betales for meget i ejendomsskat. Der er tilknyttet et eksternt firma, som ser på ejendomsværdierne og indgiver klager, hvis de viser sig at være for høje. Orla Neumann spurgte til indbetalingerne til Landsbyggefonden, og hvordan de kan anvendes. På s seminar i september 2013 blev dette gennemgået. Relevante plancher fra seminaret omkring indbetalingerne til Landsbyggefonden, vedlægges referatet til orientering. Jena Madsen bad om, at man i regnskaberne kan se, hvornår forbedringslån udløber. KAB undersøger hvordan dette kan gøres. Med ovenstående bemærkninger godkendte repræsentantskabet årsregnskaberne. Herudover godkendte repræsentantskabet selskabets driftsbudget for 2014/2015, samt tog revisionsprotokollen til efterretning. 7. Værdier for Organisationsbestyrelsen har efter seminaret i september 2013, udarbejdet værdierne for. Værdierne er følgende: Rummelighed og mangfoldighed er en selvfølge Åbenhed, medbestemmelse, information og gennemsigtighed er ligeledes en selvfølge Alle behandles ligeværdigt Vi tager ansvar for vores handlinger, udtalelser og arbejdsopgaver Vi har en respektfuld omgang med hinanden 5/7

6 at repræsentantskabet godkender værdierne for David Nielsen-Ourø orienterede om, hvorfor det er vigtigt at have værdier for selskabet. Værdierne skal især gælde for ansatte og beboervalgte, og skal afspejle arbejds- og mødeklimaet. Repræsentantskabet godkendte værdierne for. 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag Der var ikke indkommet forlag til behandling. 9. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen Af s vedtægter 9 fremgår det, at organisationsbestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges blandt boligorganisationens beboere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Desuden fremgår det af vedtægterne, at halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer er på valg hvert år, og formanden er på valg hvert andet år. På valg er Svend Lyster og Niels-Peter Frandsen. Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: På valg: Formand David Nielsen-Ourø 2014 Næstformand Svend Lyster 2013 Øvrige medlemmer Niels Peter Frandsen 2013 Flemming Jensen 2014 Orla Neumann 2014 at repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen. Svend Lyster og Niels-Peter Frandsen blev genvalgt som medlemmer til organisationsbestyrelsen. 6/7

7 10. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Der er i øjeblikket ikke valgt suppleanter for organisationsbestyrelsens medlemmer. I henhold til 10 stk. 2 i vedtægterne, skal der samtidig med valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen, ske valg af suppleanter for disse. at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen. Jena Madsen blev valgt som suppleant for organisationsbestyrelsesmedlemmerne fra Vestergårdsafdelingerne, og Bent Nielsen blev valgt som suppleant for organisationsbestyrelsesmedlemmerne fra Engbrydeparken. 11. Valg af revisor Der stilles forslag om valg af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, for regnskabsåret at repræsentantskabets foretager valg af revisor. Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor. 12. Eventuelt Der var intet til behandling under eventuelt. 7/7

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere