Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 2012 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt meget rent tids- og arbejdsmæssigt. Den store renoveringssag i afd. 1 er sandsynligvis Ringgårdens største udfordring til dato, og efter flere års stilstand er der endelig fuld gang i byggeaktiviteterne på Aarhus havn herunder vores to unikke ungdomsbolighøjhuse. Desuden arbejdes der fortløbende tværfagligt i flere arbejdsgrupper med at udmønte målsætningerne i Ringgårdens Vision, strategi og handleplan til konkrete aktiviteter og fremtidige løsninger. I tæt samspil med intentionerne i handleplanen om bedre beboerservice og forbedret kommunikation er arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside for Ringgården i fuld gang. 3

4 Foreningens økonomi Boligorganisationens økonomi Årets resultat 2011 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og de ekstraordinære indtægter, som vedrører likvideringen af det gamle Aarhusbolig. Ligeledes skyldes overskuddet besparelser på løn-, personale- og kontorholdsudgifter. Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Lovmæssige gebyrer Renter af egenkapital Ekstraordinære indtægter I alt Besparelser: Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Administrationsbidrag I alt Merudgifter: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorlokaleudgifter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årest resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 1,00% 3,39% 3,36% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed *Lovændring pr. 1. januar 2010 betyder, at afdelingerne tilskrives den fulde forrentning, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere optræder i hovedforeningens regnskab. 4

5 Udvikling i nettoadministrationsomkostninger pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 2,4,8,9,11,13,14C,18,19,20,21,23,24,25,28,30,31 og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2011: 2011 Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 17 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 18 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Administrativ tid, helhedsplan Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 11 - Underskud Afdeling 18 - Underskud Afdeling 20 - Underskud Afdeling 26 - Underskud Afdeling 28 - Underskud Afdeling 33 - Underskud Afdeling 14C - Renoveringssag Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 25 - Adm. bidrag Afdeling 34 - Ekstraordinært tilskud Strategi og vision Kunstfond, afd. 14B (Afsat skyldig tidl. år, afd. 2 og 11) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2011 resulterede i afdelinger med overskud og 87 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne inklusive. Årets Årest driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2011 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hvert år. år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Større renteindtægter, der var budgetteret med en rente på 2%, men afdelingerne har fået 3,36%. Besparelser på forsikringer, vi har skiftet forsikringsmægler og derved opnået besparelser. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Konto Renholdelse 83,07 85,10 83,57 Konto Alm. vedligeholdelse 45,98 46,06 55,04 Konto Planlagt vedligeholdelse 97,27 113,63 143,16 Konto Indvendig vedligeholdelse 24,94 22,93 24,73 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal I 2011 er der henlagt kr ,- til planlagt vedligeholdelse, hvilket svarer til kr. 108,- pr. m 2 i gennemsnit. 6 Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo

7 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal I 2011 er der henlagt kr ,- til planlagt vedligeholdelse, hvilket svarer til kr. 108,- pr. m 2 i gennemsnit. Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der, er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2009 til 2011 steget med cirka ,-. 7

8 Nøgletal regnskab 2011 Konto 401 Konto 120 Henl. Afdeling Konto 114 Konto 115 Konto 120 Konto 401 Konto 130 Konto 201 Konto Renholdelse 114 Konto Alm. 115 vedl. Henl. Henl. til til Planlagt Henl. til plan-kontlagt vedl. hold hold i Tab kr. pr. m 2 Konto kr. pr. 201 m 2 * Tab v/fraflyt 130 Boligleje Renholdelse kr. pr. m 2 Alm. hold Vedl. planlagt planlagt vedl. hold. kr. pr. m 2 vedl. vedl. hold. hold alt i alt kr. pr. m 2 v/fraflyt. Boligleje kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. kr. pr. m 2 m Afdeling kr. pr. m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 * 1 Vestre Ringgade m fl. 68,26 31, ,93 0, Viborgvej m fl. 81,84 56,74 150,69 867,30 9, Kaserneboulevarden 94,94 71,41 172,83 876, Silkeborgvej 54,11 34,93 101,25 264,17 3, Pal. Müllers Vej m fl. 76,89 33,23 41,01 166,33 1, Pal. Müllers Vej m fl. 83,62 54,08 135,56 238,28 4, Gustav Wieds Vej 97,79 102,23 176,94 372,91 0, A Møllevangs Allé 101,89 103,83 188,55 659, B Willemoesgade 70,42 43,43 125,12 765, Fuglesangs Allé m fl. 89,91 85,79 212,74 272,84 2, Porsgruunsvej Porsgrunnsvej m fl. 90,83 90,55 99,59 200,49 4, A Mandalsvej m fl. - 54,58 211, , B Bodøvej 110,25 48,52 96,98 203,60 1, C Bygvangen m fl. - 78,37 125,24 912, D Bodøvej 118,27 62,77 90,29 707, Pal. Müllers Vej m fl. 82,23 58,79 131,29 124,77 7, Ndr. Ringgade /Skovvangsvej 86,14 48,65 120,83 407,56 4, Stendalsvej 97,26 45,08 131,67 245,04 1, Engvangen - 28,85 212, , A Oldager/Kærløkken - 119,85 215,69 531, B Hedeskovvej/Revlingebakken 107,70 187,20 134,64 192, C Lystruplund 68,95 67,45 118,96 186,97 8, Holmevej m fl. 104,39 43,96 110,25 465,31 6, A Holme Byvej 79,38 68,24 86,53 288, Rundhøj Allé 62,79 45,62 86,53 318,07 5, Bogfinkevej 103,93 62,38 106,50 259,96 1, Trige Centervej 97,01 38,86 88,22 133,92 18, Trige Parkvej 107,82 31,08 93,41 178,67 28, Ryde/Fjældevænget 81,46 70,71 125,87 342,31 6, Dr. Margrethes Vej 94,94 89,49 116,92 485,04 0, Solbær/Kirsebærhaven 116,79 105,90 101,60 236,51 11, Præsteager 156,87 42,33 85,49 279,51 35, Præsteager 259,58 92,20 60,42 195,62 45, Bjørnholt 96,16 57,63 99,53 218,56 20, Skelagervej 177,10 52,17 89,91 346,41 11, Ellebrinken 78,74 43,17 78,16 246,72 2, Skejbytoften 82,90 51,34 87,54 231, Hjortshøj Møllevej 0,11 121,93 64,39 249, Ellebrinken 64,02 20,86 94,21 288,55 6, Skejbyparken** 33 Lærkehaven I 67,41 25,64 32,02 60,25 3, Lærkehaven II 70,41 31,06 50,68 79,62 8, Lærkehaven III 60,92 38,63 29,81 37,66 1, Gennemsnit 84,38 62,87 111,49 391,22 6,28 771,44 8 * Boligleje kr. pr. m2 i alt er inklusive diverse forberinger såsom køkken/badrenovering mv. ** Afdeling 32 er ikke medtaget i 2011, da regnskabet kun vedrører 1/2 år.

9 Byggesager Skejbyparken, afd. 32 Skejbyparken Afd blev så året, hvor det uendelige projekt, Skejbyparken blev færdigt og de 28 boliger beboet af de første familier. Afdelingen har fået en god start, beboerne har valgt en afdelingsbestyrelse og de få bygningsmæssige problemer, der altid er i et nybyggeri eller en stor renovering, har været få og til at overse. Ringgården på Aarhus Havn I et ganske forfærdeligt vejr tog daværende borgmester Nicolai Wammen og rådmand Laura Hay den 3. maj 2011 det 1. spadestik til begge de to havnehuse, der tilsammen kommer til at omfatte 149 ungdomsboliger. Det blev det korteste 1. spadestik i mands minde og ingen af de i øvrigt mange gæster havde voldsom lyst til at konsumere de medbragte kolde øl eller vin. Varm gløgg havde været på sin plads, men det var desværre ikke medbragt. Det var jo forår! På trods af den våde start kom i hvert fald det ene havnehus, det 12 etages høje ungdomsbolighus, døbt 0-12 (0 for 0-energi og 12 for 12 etager) i mangel af bedre, rigtigt godt fra borde. Gennem efteråret blev der lagt etage på etage, så der ved nytårstid var ca. 8 etager at kigge på. Rejsegildet blev afholdt den 19. marts 2012 i strålende solskinsvejr. Så når enden er god Ungdomsboligtårnet forventes at stå klar til indflytning i efteråret Derimod løb det lille havnehus, kaldet 0-6 (0 for 0-energi og 6 for etage-antallet) i ret så store vanskeligheder. Af besynderlige årsager var det vanskeligt at få en byggetilladelse af kommunen og samtidig trak sagen ud, fordi kommunen først skulle rense grunden for forurening og gammelt kystværn. Derfor trak den reelle igangsættelse ud til december måned, og da Ringgårdens entreprenører så endeligt begyndte at hamre funderingspæle ned i undergrunden, viste det sig, at kommunens oprensning af grunden ikke havde været grundig nok. Mange af pælene knækkede og der måtte tages ekstraordinære midler i brug for at sikre, at der kan bygges et 6 etages hus ovenpå. Så ved juletid 2011 lå grunden stadig hen som et stort hul, men efter nytår 2011/2012 er der endelig sket noget, så det kan forudses, at byggeriet med nogen forsinkelse står klar til indflytning i begyndelsen af det nye år. Moderniseringen af afdeling 1 Det forgangne år har stået i afdeling 1 s tegn. Den enorme modernisering og renovering har været en kolossal, men også interessant arbejdsopgave for Ringgårdens medarbejdere. Store dele af administrationen er mere eller mindre engageret i projektet, som har forløbet og forløber på en modsætningsfyldt måde: På den ene side er de moderniserede boliger, hvoraf blok 1 blev indflyttet den 1. februar 2012, særdeles spændende og får megen ros, ikke kun af de 24 familier, der er flyttet ind i blok 1, men så 9

10 Byggesager sandelig også af de ca. 600 aarhusianere, der mødte op, da vi inviterede til Åbent Hus søndag den 22. januar På den anden side går selve byggeprocessen ikke særligt godt. Der er meget store forsinkelser på færdiggørelsen af blokkene, og Ringgården har derfor set sig nødsaget til at varsle store dagbøder for de to største entrepriser. Da byggepladsen skal fungere mindst et år endnu, vil der blive taget initiativ til at styrke samarbejdet i det kommende år. Byggeprocessen forventes afsluttet i efteråret Andre mindre byggesager Endnu en gang er Ringgården blevet tvunget til at ombygge nogle børneinstitutioner til boliger. To tidligere institutioner i henholdsvis afdeling 8, Dybedalen, og afdeling 9, Bildbjergparken, er pt. i gang med at blive ombygget til ungdomsboliger. Syv styk 2-rums boliger hvert sted. Desværre var det ikke muligt at få kvote til familieboliger, så afdelingerne måtte nøjes med ungdommen. Og det er nok ikke så ringe endda. I hvert fald for de unge mennesker, nogle centralt placerede og meget attraktive boliger at flytte ind i. Af nye sager på tapetet skal her nævnes en kommende renovering af afdeling 20, Trigeparken. Landsbyggefonden har givet et foreløbigt tilsagn om, at det nu er afdeling 20 s tur til en ordentlig omgang. I skrivende stund er der ikke noget konkret på tegnebrættet. Åbent Hus i afd. 1, kø udenfor ved Vestre Ringgade 10

11 Byggeudvalget Byggeudvalget deltager løbende i processen omkring Ringgårdens strategi- og handlingsplan. Byggeudvalgsmøder afholdes 3. torsdag hver måned, med undtagelse af juli (ferieperiode) og september (p.g.a. afdelingsmøder). Byggeudvalget har nøje fulgt udviklingen om PCB problematikken, og har sammen med teknisk afdeling igangsat undersøgelser af nogle afdelinger, hvor der kunne være brugt fugemasse, som kan være sundhedsfarligt. Resultatet af undersøgelsen viser, at der de undersøgte steder ikke findes PCB i mængder, der giver anledning til bekymring. Der var ikke spor af PCB i luften og de koncentrationer af PCB, der blev fundet i fugemassen, var så lave, at fugemassen, ved en senere udskiftning af vinduer, kan behandles som almindeligt byggeaffald. Det arbejdes fortsat med at finde en model, som kan bruges til rammeudbud af bl.a. VVS opgaver. Det har vist sig at være en ret omfattende og dyr opgave. Vi afventer derfor en juridisk og lovgivningsmæssig vurdering, som også skal bruges til andre udbudsopgaver. som i samarbejde med økonomiafdelingen og teknisk afdeling overvåger, at budgetterne for almindelig vedligeholdelse i afdelingerne overholdes og som gør inspektørerne opmærksom på, når en overskridelse er tæt på eller allerede er sket. Der har kun været få overskridelser i årets løb og har som oftest været på grund af uopsættelige, større reparationer. Intranet De mange Byggeudvalgsopgaver og referater kan afdelingsbestyrelserne følge på Ringgårdens intranet under: Udvalg Byggeudvalg. Da der ikke har været adgang til Byggeudvalgets referater og inspektørernes statusrapport hele året, følger her en kort oversigt over arbejder i afdelingerne: se næste side Byggeudvalget udsendte sidst på sommeren information om, at der ikke var flere penge på foreningens trækningsretskonto. Når der igen om nogle år er midler på kontoen, er der foreløbig 10 afdelinger, som på forhånd har søgt. Byggeudvalget har et budgetkontroludvalg, 11

12 Byggeudvalget Afd. 3, Kaserneboulevarden Afd. 9, Bildbjergparken Udskiftning af el-installation udført i opgang 14. Opstart på udskiftning af vinduer og kviste. Det er udført rottesikring af afløbssystemet i kælderen Porsgrunnsvej 1. Der er etableret rottespæringer på 15 afløb. Afd. 4, Silkeborgvej Afd. 11, Skovvangsparken Der arbejdes fortsat med at løse problemerne omkring nedløb fra tagterrasserne. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge udført. Etablering af badefaciliteter til ejendomsfunktionærerne udført. Afd. 8, Dybedalen m.fl. Afd. 14, Engvangen 3. etape (Dybedalen) med udskiftning af faldstammer og stigestrenge udført. Har fået lagt fliser ud til fællesvej. 12

13 Afd. 14B, Hedeskovvej m.fl. Fugtproblemer i kælder under blokken udbedret. Reparation af dræn i 4 m dybde udført. Afd. 18, Bogfinkevej Renovering af to vaskerier udført. Køkkenudskiftning over råderetten udført i 35 køkkener. Tilstandsrapport udført på vand- og varmeinstallationer. Afdelingen har vedtaget lukning af skakter. Afd. 14C, Lystruplund Brandskadet hus (Lystruplund 160) er totalrenoveret. Udskiftning af de små vinduer i husene udført. Afd. 19, Trigeparken I Porttelefoni ved indgange udført. Trækning af kabler for ny IT/TV løsning udført. 1 års gennemgang af badeværelser udført. Afd. 15A, Holme Byvej 1 års eftersyn udført på de fem nye rækkehuse på P. Langs Vej. 13

14 Byggeudvalget Afd. 20, Trigeparken II Afd. 32, Skejbyparken Nyt dræn lagt foran blok 14 og 15. Trækning af kabler for ny IT/TV løsning udført. 1 års gennemgang udført. Afd. 21, Herredsvang Afd. 34, Lærkehaven II Udskiftning af vaskeri på Rydevænget. Renovering af vaskeri på Fjældevænget. 1 års gennemgang udført. Afd. 23, Kirsebær- og Solbærhaven Afd. 35, Lærkehaven III Renoveringsprojektet i Solbærhaven afsluttet. Etablering af affaldsøer udført års gennemgang udført.

15 Styringsdialog Aarhus Kommune gennemførte for første gang de lovpligtige styringsdialogmøder med de aarhusianske boligorganisationer. Formålet med styringsdialogen er ifølge lovgivningen at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder. Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen. Styringsdialogen viste ikke behov for at Ringgården indgår særlige aftaler med kommunen. Dog er det kommunens opfattelse, at henlæggelsesniveauet i nogle afdelinger er utilstrækkelige, og at emnet derfor vil blive bragt på banen igen i styringsdialog 2012 for yderligere belysning. Desuden anbefaler kommunen, at de berørte afdelinger ved de kommende budgetter indarbejder størst mulige årlige henlæggelser. Hvis du vil læse rapporten om Ringgårdens dialog med kommunen, finder du den på kommunens hjemmeside. Det nemmeste er at taste styringsdialog i søgefeltet på så bliver du ledt direkte ind på siden. Her finder du også rapporterne vedr. de øvrige boligforeninger i Aarhus. AARHUSbolig AARHUSbolig overtog den 1. marts 2011 aktiviteterne fra det gamle Aarhusbolig. Aktiviteten består af vedligeholdelse, udvikling og administration af en fælles venteliste som omfatter alle almene boligorganisationer i Århus. Antallet af tilmeldte brugere var i april 2012 ca brugere, hvoraf ca var aktivt boligsøgende. SKAT har i efteråret 2011 afgivet et bindende svar til AARHUSbolig vedrørende momspligt af ventelistegebyrer. Dette har medført en ændring i den hidtil anvendte regnskabspraksis, idet AARHUSbolig ikke længere skal indtægtsføre ventelistegebyrerne, men afregne disse til de tilknyttede medlemsorganisationer. Indtægtsgrundlaget for AARHUSbolig er herefter et administrationshonorar der opkræves hos medlemsorganisationerne. Dette honorar skal pålægges moms. Da der ikke længere er aktiviteter i det gamle Aarhusbolig bliver selskabet likvideret i løbet af Selskabets overskud kan herefter tilbageføres til de oprindelige medlemmer af det gamle Aarhusbolig. 15

16 Vision, strategi og handleplan for Ringgården Dette afsnit rummer en status på Vision, strategi og handleplan for Ringgården, som blev vedtaget i november Siden sidste årsberetning er der arbejdet med nedenstående projekter: PROJEKT: Uddannelse af nye afdelingsbestyrelser Udvalget, bestående af beboerdemokrater og medarbejdere, og har udarbejdet et årshjul for aktiviteter, som rullede i 2011 og det vil det fortsat gøre. De faste elementer er: Introaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdes i oktober (Ca. 25 deltagere i 2011). Weekendkonferencer afholdes hvert år. Hvert andet år som to-dags konference (i 2011 på Fuglsøcenteret hvor temaet var kommunikation) Ca deltagere. Hvert andet år som en en-dags konference (i 2012 på Helnan Marselis Hotel hvor temaet bl.a. var: Differentieret administrationsbidrag, ca. 50 deltagere). Fyraftensmøder to gange årligt i henholdsvis februar/marts (økonomi som tema) og i november (temaet bliver ting der røre sig). Udvalget har desuden søgt og fået bevilliget projektor til Salen, hvilket også gør salen velegnet til udlejning til kurser i BL-regi og lignende. PROJEKT: Organisationsudvikling Trivselsundersøgelse. Som opfølgning på trivselsundersøgelsen afholdt i december 2010 er der uddannet ti trivselsguider i Ringgården (både ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere). Formålet er at sætte fokus på trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. Det er Arbejdsmiljøcenter Randers, der har stået for uddannelsen (i alt 24 timer fordelt på 4 dage), som klæder trivselsguiderne på til at kunne arbejde forebyggende med det psykiske arbejdsmiljø. Virksomhedsdag afholdes nu fast én gang årligt. Her er fokus på samarbejdet mellem de to personalegrupper, faglige input og trivsel. En ændret arbejdsfordeling i administrationen for optimal udnyttelse af ressourcerne er en løbende proces, der varetages af ledelsesgruppen. PROJEKT: Miljøpolitik Den overordnede miljøpolitik blev som bekendt vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde. Miljøudvalget, der består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, hovedbestyrelse, ejendomsfunktionærer og administrative medarbej- 16

17 dere, har siden arbejdet videre med bl.a. følgende projekter: Status 2011 afrapportering via gode miljøhistorier i Update og siden hen på ny hjemmeside Handlingsplan 2012 skal konkretisere den overordnede miljøpolitik med igangværende og nye initiativer Idékatalog til hvordan afdelingerne kan gøres grønnere. Udvalget har inviteret en repræsentant fra hver afdeling til fokusgruppeinterview den 23. maj for at få input til idékataloget Forslag til miljøoptimering af administrationsbygningen i Dybedalen. PROJEKT: Velkomstmateriale til nye indflyttere Et tværfagligt udvalg har det sidste halve år arbejdet med at udvikle nyt velkomstmateriale med det formål at gøre materialet mere indbydende og overskueligt at læse og se på undgå en masse papir og i stedet henvise til informationer på den nye hjemmeside sikre at væsentlige oplysninger om afdelingen bla. husdyrhold, råderet m.v. kommunikeres til beboeren inden indflytning. Som opstart på projektet gennemførtes en telefonundersøgelse med nyindflyttede lejere for at få viden om, hvor vidt beboerne helst ville modtage velkomstmateriale i papirform eller digitalform. Undersøgelsen viste, at 15% foretrak papirmateriale, mens 85% foretrækker at finde materialet på hjemmesiden. Det vil naturligvis blive sådan, at beboere der ikke har adgang til computere, får tilsendt materialet i papirform. Udvalgets mål er at udarbejde det nye velkomstmateriale, så det er klart, når den nye hjemmeside går i luften i løbet efteråret PROJEKT: Kommunikationsstrategi for hovedbestyrelsen Udarbejdelse af kommunikationsstrategi med fokus på større synlighed i forhold til bestyrelsens mål og arbejde. På baggrund af et fokusgruppe interview med syv repræsentanter, to medlemmer fra hovedbestyrelsen og to fra administrationen, er der udarbejdet forslag om en kommunikationsplan til beslutning på repræsentantskabsmødet. 17

18 Nyt Den ny hjemmeside er en integreret løsning Første skridt til en ny hjemmeside var et fokusgruppeinterview, hvor der deltog repræsentanter for afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen, ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere. På baggrund af dette blev der udarbejdet en skitse til kravsspecifikation, som var udgangspunktet for at sende opgaven i udbud. Et helt overordnet krav er, at den nye løsning spiller sammen Ringgårdens administrationssystem EG Bolig. I modsætning til i dag hvor hjemmeside, intranet og administrationssystem er tre forskellige ting, der ikke spiller sammen. Andre krav til det nye er: En mere professionel intranetdel som også giver afdelingsbestyrelserne adgang til afdelingens økonomi og meget meget mere. I januar valgte vi samarbejdspartner og arbejdet er i fuld gang både eksternt og internt, da udviklingen af internetløsningen sker i et tæt samarbejde mellem samarbejdspartneren og Ringgården. I Ringgården er der nedsat en gruppe bestående af både repræsentanter for beboerdemokraterne og medarbejderne, som arbejder med de mange delopgaver, en sådan løsning rummer. En bedre beboerservice via extranet med selvbetjeningsfunktioner og en række informationer beboeren selv kan hente Afdelingssider, hvor afdelingen præsenteres med billeder, tekst, kort m.m. Mere visuel præsentation af afdelingerne og boligerne Et redskab for afdelingsbestyrelsen til kommunikation med beboerne 18

19 Boligsociale helhedsplaner Trigeparken Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. I Trigeparken er Ringgården alene om helhedsplanen, mens de andre helhedsplaner gennemføres i områder, hvor flere boligorganisationer er på banen. I alle områderne løber de nuværende helhedsplan løber til og med Omkring sommerferien sættes i alle områder gang i arbejdet med ansøge Landsbyggefonden om prækvalificering til nye helhedsplaner. Trigeparken Projektleder på helhedsplanen i Trigeparken, Helle Lykke Jørgensen, kunne i sin nytårstale for de mange frivillige fortælle, at der også i 2011 var kommet nye aktiviteter og dermed også nye frivillige til. Blandt andet en kvindeklub, en pige-klub, en klub for unge mødre og den spæde start til et mandenetværk blev desværre året, hvor Trigeparken kom på Ghettolisten, hvilket har været rigtig svært at forstå for både beboere og medarbejdere i Trigeparken. Aldrig har ungdomskriminalitetsstatistikken være lavere og sjældent har der været så trygt og stille i Trigeparken. for arbejdsmarkedet i Trigeparken er 46,3%. Arbejdsløsheden er årsag til at Anette er blevet ansat som jobkonsulent i Trigeparken tre dage om ugen dog ikke af helhedsplanen, men af Det Boligsociale Fællessekretariat. Anettes job er at sætte fokus på arbejdsløsheden og for at hjælpe jobsøgende og ledige på rette vej. En anden årsag til at Trigeparken er på ghettolisten, er, at kriminaliteten for voksne over 18 år er høj. Dette er svært at gøre noget ved, da nyindflyttere jo ikke skal vise straffeattest for at få en bolig. Det man kan gøre, er at forebygge, så de voksnes børn ikke kommer til at tælle på kriminalitetsstatistikken. Ungdomskriminaliteten i Trigeparken er faldet og i dag helt nede på 0,04%, hvilket må siges at være et fantastisk resultat af det fokus, der har været på børn og unge. Så om ikke andet kan de unge hjælpe de voksne til at opføre sig ordentligt! Grunden til, at Socialministeriet har sat Trigeparken på listen er bl.a., at gruppen af folk uden 19

20 Boligsociale helhedsplaner Rundhøj Ulla Lerche fra Rundhøj fortæller, at der i august 2011 blev ansat en Børn & Unge medarbejder, så der nu er en målrettet indsats primært for målgruppen de årige. Dette sker i et tæt samarbejde med relevante parter i lokalområdet. Medarbejderen er bl.a. opsøgende i forhold til mulige fritidsjob, og giver individuel støtte og rådgivning. Indsatsen er præget af, at være der, hvor den unge/de unge er. Der er fokus på relevante forældre/voksen emner, og der lægges op til dannelse af nye netværk. Hen over forløbet er der arrangementer for hele familien. I tilknytning til Familieliv er der åben rådgivning for alle beboere en gang om ugen. Fælleshuset med sine blot 124 kvadratmeter tiltrækker stadig nye beboere, og flere og flere tilbyder sig, som frivillig. Det giver mulighed for at udvide med nye aktiviteter. I 2011 havde i alt godt beboere været igennem huset. Det boligsociale arbejde fungerer godt i Rundhøj og og derfor er man spændt på, om der er en fremtid efter den 31. december 2012, når helhedsplanen slutter. Frydenlund Fra Frydenlund beretter Per Wied, at området stadig er roligt, selvom der omkring årsskiftet var et par episoder, der involverede politi og sociale myndigheder. Herudover kører aktiviteter næsten som planlagt. Trivselsmedarbejderen, der har været projektansat, holdt med udgangen af Hendes funktion har været en stor succes, fordi hun har formået at koble projekter sammen og har kunnet starte ting, som ikke havde været muligt uden en tovholder. Job- og uddannelseskonsulenten har haft succes med at få en del unge og enkelte voksne i arbejde eller skaffe læreplads eller uddannelsespladser. I februar måned blev der foretaget en brugerundersøgelse via Naboskabet desværre med en elendig svarprocent på knap 5%, hvilket betyder at undersøgelsen ikke er specielt brugbar. Undersøgelsen har været evalueret i styregruppen, og der viste sig dog at være en del bemærkninger, som afdelingsbestyrelserne kunne bruge til noget. Eksemplar af undersøgelsen kan fås i beboerhuset eller downloades www. arhusvest.dk. Det boligsociale arbejde i Frydenlund har været påvirket af stor udskiftning i afdelingsbestyrel- 20

21 Kulturhuset Herredsvang serne og én afdeling har været uden bestyrelse i et års tid. Det betyder, at det kan være svært at få et billede af, hvilke ressourcer der er i området. Forhåbentlig byder 2012 på mere stabilitet. Herredsvang Aktivitetsniveauet stiger stadigt i Kulturhus Herredsvang, fortæller projektleder Susanne Bøgelund. På en enkelt dag har ca. 800 voksne deres gang i kulturhuset de benytter biblioteket, spiser i caféen, arbejder på tekstilværkstedet eller deltager i andre aktiviteter m.m. En ny tendens er, at unge med masser af kompetencer, som ikke kan komme ud på jobmarkedet, henvender sig fordi de gerne vil arbejde frivilligt i Kulturhuset. Eksempelvis en kvinde der har læst mellemøstlige studier, som hjælper med at skriver ansøgninger til fonde og puljer; en ung matematiker som hjælper til i Lektiehjælpen og tegner plakater og opslag. I beboerhuset er der i alt ca. 50 faste medarbejdere både frivillige, projektansatte og faste medarbejdere udover de mange løst tilknyttede. Der arbejdes med udvikling af samarbejdet på tværs i den mangfoldige medarbejdergruppe, hvor de mange medarbejderes forskellighed er med til at give projekterne et løft. Samarbejdet med lokale institutioner omkring børn og unge såvel som med de kommunale myndigheder er særdeles positivt, da alle udviser stor velvilje til handling, når der er problemer der skal løses. I forhold til børn og unge er der også udviklet et godt samarbejde med unge fra de udsatte grupper i området. Det er en stor hjælp i forhold til ro og orden i området. Der er aktiviteter for børn og unge alle ugens dage og alle aftener på nær én. Alle er glade for den ansigtsløftning torvet har fået det nyrenoverede torv, blev indviet i oktober. Det er blevet så meget kønnere at se på, og nu må forårets komme så vise, om det også fører til en bedre adfærd. Møllevangen Efter et par år med uro blandt nogle unge (15-20 årige) er der igen faldet ro på kvarteret, fortæller projektleder Søren Høgsberg. Værestedsfunktionen har været kraftig involveret heri. DUI Charlottehøj afdeling har udtrykt ønske om at være til stede i Møllevangen, det blev en realitet i efteråret 2010 og afdelingen, DUI Charlottehøj-Møllevang, laver nu aktiviteter for børn onsdage kl Med støtte fra EGV-fonden har læseforeningen 21

22 Boligsociale helhedsplaner i Aarhus startet en læseklub for 58+ læsere. Læseforeningens koncept er guidet højtlæsning. Læseforeningen tager også initiativ til en læsegruppe for unge teenagere. Nyt er en markedsdag i september for hele kvarteret, ikke blot børn og unge. Det nære samarbejde med den lokale fritidsog ungdomsklub, med skoledistriktet og derigennem med bl.a. politi og socialforvaltning kører gnidningsfrit. Det er en fælles interesse at fastholde et godt og trygt børne- og ungeliv i kvarteret. Det er og bliver en hjørnesten i et velfungerende boligområde. De tilbagevendende aktiviteter (Høstfest, Udflugt, Fastelavn, Grusstock) kørte som sædvanlig. De giver samlet et godt input til det sociale liv i kvarteret og engagerer frivillige. I 2011 var der fortsat stor efterspørgsel på fælleshuset som selskabslokale. Det er glædeligt, men det slider også meget på huset. Inden for en overskuelig tidshorisont bliver der forhåbentlig mulighed for at bygge nyt til glæde og gavn for Møllevangens beboere, voksne, unge som børn. 22 Beboerhuset og legepladsen i Møllevangen

23 Arbejdsmiljøudvalget Nye medlemmer I årets løb har arbejdsmiljøudvalget arbejdet videre med forskellige problemstillinger. Der er udført en ny APV-vurdering for administrationen med fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Resultatet af undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at forbedre indeklimaet, idet en del ansatte giver udtryk for, at de føler sig generet af problemer med træk, kulde og dårlig luft. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i et større projekt med en totalrenovering/optimering af administrationsbygningen. Det er således helt nødvendigt at udskifte/renovere ventilationsanlægget, så Arbejdstilsynets krav til indeklima kan overholdes. Det samlede arbejdsmiljøudvalg deltager i en temadag om APV-vurderinger den 26. april Da arbejdsmiljøudvalgets arbejde og virksomhedsnævnets arbejde på nogle områder overlapper hinanden, arbejdes der med muligheden for at slå de to udvalg sammen. Statistikken for antallet af arbejdsulykker i det forløbne år ser således ud: Der er foretaget én anmeldelse af arbejdsulykker i 2011, idet en ejendomsfunktionær har fået et smæld i ryggen under udskiftning af frontskovl på traktor. Afdelingsbestyrelsesmøde Aarhus, maj 2012 På bestyrelsens vegne Christian Mariegaard 23

24

2012 2013 Årsberetning

2012 2013 Årsberetning 2012 2013 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt

Læs mere

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Ringgården Update April 2012 # 103 På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Rejsegilde med udsigt fra toppen af 0-12 eren Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1 det er problematisk,

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Ringgården. Update. December 2014 # 112. Det er en dårlig idé med sådan en liste. Fasandræberen i Trigeparken. Det regner mere end vi regner med

Ringgården. Update. December 2014 # 112. Det er en dårlig idé med sådan en liste. Fasandræberen i Trigeparken. Det regner mere end vi regner med Ringgården Update December 2014 # 112 Det regner mere end vi regner med Fasandræberen i Trigeparken Det er en dårlig idé med sådan en liste I Trigeparken er der et stille, måske lidt søvnigt landsbymiljø...

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ PILEVANGEN HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 PENSIONISTFEST REP.MØDE STENKILDEPARKEN almen boligorganisation aarhus INDHOLD

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere