Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 2012 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt meget rent tids- og arbejdsmæssigt. Den store renoveringssag i afd. 1 er sandsynligvis Ringgårdens største udfordring til dato, og efter flere års stilstand er der endelig fuld gang i byggeaktiviteterne på Aarhus havn herunder vores to unikke ungdomsbolighøjhuse. Desuden arbejdes der fortløbende tværfagligt i flere arbejdsgrupper med at udmønte målsætningerne i Ringgårdens Vision, strategi og handleplan til konkrete aktiviteter og fremtidige løsninger. I tæt samspil med intentionerne i handleplanen om bedre beboerservice og forbedret kommunikation er arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside for Ringgården i fuld gang. 3

4 Foreningens økonomi Boligorganisationens økonomi Årets resultat 2011 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og de ekstraordinære indtægter, som vedrører likvideringen af det gamle Aarhusbolig. Ligeledes skyldes overskuddet besparelser på løn-, personale- og kontorholdsudgifter. Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Lovmæssige gebyrer Renter af egenkapital Ekstraordinære indtægter I alt Besparelser: Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Administrationsbidrag I alt Merudgifter: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorlokaleudgifter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årest resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 1,00% 3,39% 3,36% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed *Lovændring pr. 1. januar 2010 betyder, at afdelingerne tilskrives den fulde forrentning, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere optræder i hovedforeningens regnskab. 4

5 Udvikling i nettoadministrationsomkostninger pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 2,4,8,9,11,13,14C,18,19,20,21,23,24,25,28,30,31 og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2011: 2011 Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 17 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 18 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Administrativ tid, helhedsplan Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 11 - Underskud Afdeling 18 - Underskud Afdeling 20 - Underskud Afdeling 26 - Underskud Afdeling 28 - Underskud Afdeling 33 - Underskud Afdeling 14C - Renoveringssag Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 25 - Adm. bidrag Afdeling 34 - Ekstraordinært tilskud Strategi og vision Kunstfond, afd. 14B (Afsat skyldig tidl. år, afd. 2 og 11) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2011 resulterede i afdelinger med overskud og 87 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne inklusive. Årets Årest driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2011 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hvert år. år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Større renteindtægter, der var budgetteret med en rente på 2%, men afdelingerne har fået 3,36%. Besparelser på forsikringer, vi har skiftet forsikringsmægler og derved opnået besparelser. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Konto Renholdelse 83,07 85,10 83,57 Konto Alm. vedligeholdelse 45,98 46,06 55,04 Konto Planlagt vedligeholdelse 97,27 113,63 143,16 Konto Indvendig vedligeholdelse 24,94 22,93 24,73 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal I 2011 er der henlagt kr ,- til planlagt vedligeholdelse, hvilket svarer til kr. 108,- pr. m 2 i gennemsnit. 6 Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo

7 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal I 2011 er der henlagt kr ,- til planlagt vedligeholdelse, hvilket svarer til kr. 108,- pr. m 2 i gennemsnit. Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der, er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2009 til 2011 steget med cirka ,-. 7

8 Nøgletal regnskab 2011 Konto 401 Konto 120 Henl. Afdeling Konto 114 Konto 115 Konto 120 Konto 401 Konto 130 Konto 201 Konto Renholdelse 114 Konto Alm. 115 vedl. Henl. Henl. til til Planlagt Henl. til plan-kontlagt vedl. hold hold i Tab kr. pr. m 2 Konto kr. pr. 201 m 2 * Tab v/fraflyt 130 Boligleje Renholdelse kr. pr. m 2 Alm. hold Vedl. planlagt planlagt vedl. hold. kr. pr. m 2 vedl. vedl. hold. hold alt i alt kr. pr. m 2 v/fraflyt. Boligleje kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. kr. pr. m 2 m Afdeling kr. pr. m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 * 1 Vestre Ringgade m fl. 68,26 31, ,93 0, Viborgvej m fl. 81,84 56,74 150,69 867,30 9, Kaserneboulevarden 94,94 71,41 172,83 876, Silkeborgvej 54,11 34,93 101,25 264,17 3, Pal. Müllers Vej m fl. 76,89 33,23 41,01 166,33 1, Pal. Müllers Vej m fl. 83,62 54,08 135,56 238,28 4, Gustav Wieds Vej 97,79 102,23 176,94 372,91 0, A Møllevangs Allé 101,89 103,83 188,55 659, B Willemoesgade 70,42 43,43 125,12 765, Fuglesangs Allé m fl. 89,91 85,79 212,74 272,84 2, Porsgruunsvej Porsgrunnsvej m fl. 90,83 90,55 99,59 200,49 4, A Mandalsvej m fl. - 54,58 211, , B Bodøvej 110,25 48,52 96,98 203,60 1, C Bygvangen m fl. - 78,37 125,24 912, D Bodøvej 118,27 62,77 90,29 707, Pal. Müllers Vej m fl. 82,23 58,79 131,29 124,77 7, Ndr. Ringgade /Skovvangsvej 86,14 48,65 120,83 407,56 4, Stendalsvej 97,26 45,08 131,67 245,04 1, Engvangen - 28,85 212, , A Oldager/Kærløkken - 119,85 215,69 531, B Hedeskovvej/Revlingebakken 107,70 187,20 134,64 192, C Lystruplund 68,95 67,45 118,96 186,97 8, Holmevej m fl. 104,39 43,96 110,25 465,31 6, A Holme Byvej 79,38 68,24 86,53 288, Rundhøj Allé 62,79 45,62 86,53 318,07 5, Bogfinkevej 103,93 62,38 106,50 259,96 1, Trige Centervej 97,01 38,86 88,22 133,92 18, Trige Parkvej 107,82 31,08 93,41 178,67 28, Ryde/Fjældevænget 81,46 70,71 125,87 342,31 6, Dr. Margrethes Vej 94,94 89,49 116,92 485,04 0, Solbær/Kirsebærhaven 116,79 105,90 101,60 236,51 11, Præsteager 156,87 42,33 85,49 279,51 35, Præsteager 259,58 92,20 60,42 195,62 45, Bjørnholt 96,16 57,63 99,53 218,56 20, Skelagervej 177,10 52,17 89,91 346,41 11, Ellebrinken 78,74 43,17 78,16 246,72 2, Skejbytoften 82,90 51,34 87,54 231, Hjortshøj Møllevej 0,11 121,93 64,39 249, Ellebrinken 64,02 20,86 94,21 288,55 6, Skejbyparken** 33 Lærkehaven I 67,41 25,64 32,02 60,25 3, Lærkehaven II 70,41 31,06 50,68 79,62 8, Lærkehaven III 60,92 38,63 29,81 37,66 1, Gennemsnit 84,38 62,87 111,49 391,22 6,28 771,44 8 * Boligleje kr. pr. m2 i alt er inklusive diverse forberinger såsom køkken/badrenovering mv. ** Afdeling 32 er ikke medtaget i 2011, da regnskabet kun vedrører 1/2 år.

9 Byggesager Skejbyparken, afd. 32 Skejbyparken Afd blev så året, hvor det uendelige projekt, Skejbyparken blev færdigt og de 28 boliger beboet af de første familier. Afdelingen har fået en god start, beboerne har valgt en afdelingsbestyrelse og de få bygningsmæssige problemer, der altid er i et nybyggeri eller en stor renovering, har været få og til at overse. Ringgården på Aarhus Havn I et ganske forfærdeligt vejr tog daværende borgmester Nicolai Wammen og rådmand Laura Hay den 3. maj 2011 det 1. spadestik til begge de to havnehuse, der tilsammen kommer til at omfatte 149 ungdomsboliger. Det blev det korteste 1. spadestik i mands minde og ingen af de i øvrigt mange gæster havde voldsom lyst til at konsumere de medbragte kolde øl eller vin. Varm gløgg havde været på sin plads, men det var desværre ikke medbragt. Det var jo forår! På trods af den våde start kom i hvert fald det ene havnehus, det 12 etages høje ungdomsbolighus, døbt 0-12 (0 for 0-energi og 12 for 12 etager) i mangel af bedre, rigtigt godt fra borde. Gennem efteråret blev der lagt etage på etage, så der ved nytårstid var ca. 8 etager at kigge på. Rejsegildet blev afholdt den 19. marts 2012 i strålende solskinsvejr. Så når enden er god Ungdomsboligtårnet forventes at stå klar til indflytning i efteråret Derimod løb det lille havnehus, kaldet 0-6 (0 for 0-energi og 6 for etage-antallet) i ret så store vanskeligheder. Af besynderlige årsager var det vanskeligt at få en byggetilladelse af kommunen og samtidig trak sagen ud, fordi kommunen først skulle rense grunden for forurening og gammelt kystværn. Derfor trak den reelle igangsættelse ud til december måned, og da Ringgårdens entreprenører så endeligt begyndte at hamre funderingspæle ned i undergrunden, viste det sig, at kommunens oprensning af grunden ikke havde været grundig nok. Mange af pælene knækkede og der måtte tages ekstraordinære midler i brug for at sikre, at der kan bygges et 6 etages hus ovenpå. Så ved juletid 2011 lå grunden stadig hen som et stort hul, men efter nytår 2011/2012 er der endelig sket noget, så det kan forudses, at byggeriet med nogen forsinkelse står klar til indflytning i begyndelsen af det nye år. Moderniseringen af afdeling 1 Det forgangne år har stået i afdeling 1 s tegn. Den enorme modernisering og renovering har været en kolossal, men også interessant arbejdsopgave for Ringgårdens medarbejdere. Store dele af administrationen er mere eller mindre engageret i projektet, som har forløbet og forløber på en modsætningsfyldt måde: På den ene side er de moderniserede boliger, hvoraf blok 1 blev indflyttet den 1. februar 2012, særdeles spændende og får megen ros, ikke kun af de 24 familier, der er flyttet ind i blok 1, men så 9

10 Byggesager sandelig også af de ca. 600 aarhusianere, der mødte op, da vi inviterede til Åbent Hus søndag den 22. januar På den anden side går selve byggeprocessen ikke særligt godt. Der er meget store forsinkelser på færdiggørelsen af blokkene, og Ringgården har derfor set sig nødsaget til at varsle store dagbøder for de to største entrepriser. Da byggepladsen skal fungere mindst et år endnu, vil der blive taget initiativ til at styrke samarbejdet i det kommende år. Byggeprocessen forventes afsluttet i efteråret Andre mindre byggesager Endnu en gang er Ringgården blevet tvunget til at ombygge nogle børneinstitutioner til boliger. To tidligere institutioner i henholdsvis afdeling 8, Dybedalen, og afdeling 9, Bildbjergparken, er pt. i gang med at blive ombygget til ungdomsboliger. Syv styk 2-rums boliger hvert sted. Desværre var det ikke muligt at få kvote til familieboliger, så afdelingerne måtte nøjes med ungdommen. Og det er nok ikke så ringe endda. I hvert fald for de unge mennesker, nogle centralt placerede og meget attraktive boliger at flytte ind i. Af nye sager på tapetet skal her nævnes en kommende renovering af afdeling 20, Trigeparken. Landsbyggefonden har givet et foreløbigt tilsagn om, at det nu er afdeling 20 s tur til en ordentlig omgang. I skrivende stund er der ikke noget konkret på tegnebrættet. Åbent Hus i afd. 1, kø udenfor ved Vestre Ringgade 10

11 Byggeudvalget Byggeudvalget deltager løbende i processen omkring Ringgårdens strategi- og handlingsplan. Byggeudvalgsmøder afholdes 3. torsdag hver måned, med undtagelse af juli (ferieperiode) og september (p.g.a. afdelingsmøder). Byggeudvalget har nøje fulgt udviklingen om PCB problematikken, og har sammen med teknisk afdeling igangsat undersøgelser af nogle afdelinger, hvor der kunne være brugt fugemasse, som kan være sundhedsfarligt. Resultatet af undersøgelsen viser, at der de undersøgte steder ikke findes PCB i mængder, der giver anledning til bekymring. Der var ikke spor af PCB i luften og de koncentrationer af PCB, der blev fundet i fugemassen, var så lave, at fugemassen, ved en senere udskiftning af vinduer, kan behandles som almindeligt byggeaffald. Det arbejdes fortsat med at finde en model, som kan bruges til rammeudbud af bl.a. VVS opgaver. Det har vist sig at være en ret omfattende og dyr opgave. Vi afventer derfor en juridisk og lovgivningsmæssig vurdering, som også skal bruges til andre udbudsopgaver. som i samarbejde med økonomiafdelingen og teknisk afdeling overvåger, at budgetterne for almindelig vedligeholdelse i afdelingerne overholdes og som gør inspektørerne opmærksom på, når en overskridelse er tæt på eller allerede er sket. Der har kun været få overskridelser i årets løb og har som oftest været på grund af uopsættelige, større reparationer. Intranet De mange Byggeudvalgsopgaver og referater kan afdelingsbestyrelserne følge på Ringgårdens intranet under: Udvalg Byggeudvalg. Da der ikke har været adgang til Byggeudvalgets referater og inspektørernes statusrapport hele året, følger her en kort oversigt over arbejder i afdelingerne: se næste side Byggeudvalget udsendte sidst på sommeren information om, at der ikke var flere penge på foreningens trækningsretskonto. Når der igen om nogle år er midler på kontoen, er der foreløbig 10 afdelinger, som på forhånd har søgt. Byggeudvalget har et budgetkontroludvalg, 11

12 Byggeudvalget Afd. 3, Kaserneboulevarden Afd. 9, Bildbjergparken Udskiftning af el-installation udført i opgang 14. Opstart på udskiftning af vinduer og kviste. Det er udført rottesikring af afløbssystemet i kælderen Porsgrunnsvej 1. Der er etableret rottespæringer på 15 afløb. Afd. 4, Silkeborgvej Afd. 11, Skovvangsparken Der arbejdes fortsat med at løse problemerne omkring nedløb fra tagterrasserne. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge udført. Etablering af badefaciliteter til ejendomsfunktionærerne udført. Afd. 8, Dybedalen m.fl. Afd. 14, Engvangen 3. etape (Dybedalen) med udskiftning af faldstammer og stigestrenge udført. Har fået lagt fliser ud til fællesvej. 12

13 Afd. 14B, Hedeskovvej m.fl. Fugtproblemer i kælder under blokken udbedret. Reparation af dræn i 4 m dybde udført. Afd. 18, Bogfinkevej Renovering af to vaskerier udført. Køkkenudskiftning over råderetten udført i 35 køkkener. Tilstandsrapport udført på vand- og varmeinstallationer. Afdelingen har vedtaget lukning af skakter. Afd. 14C, Lystruplund Brandskadet hus (Lystruplund 160) er totalrenoveret. Udskiftning af de små vinduer i husene udført. Afd. 19, Trigeparken I Porttelefoni ved indgange udført. Trækning af kabler for ny IT/TV løsning udført. 1 års gennemgang af badeværelser udført. Afd. 15A, Holme Byvej 1 års eftersyn udført på de fem nye rækkehuse på P. Langs Vej. 13

14 Byggeudvalget Afd. 20, Trigeparken II Afd. 32, Skejbyparken Nyt dræn lagt foran blok 14 og 15. Trækning af kabler for ny IT/TV løsning udført. 1 års gennemgang udført. Afd. 21, Herredsvang Afd. 34, Lærkehaven II Udskiftning af vaskeri på Rydevænget. Renovering af vaskeri på Fjældevænget. 1 års gennemgang udført. Afd. 23, Kirsebær- og Solbærhaven Afd. 35, Lærkehaven III Renoveringsprojektet i Solbærhaven afsluttet. Etablering af affaldsøer udført års gennemgang udført.

15 Styringsdialog Aarhus Kommune gennemførte for første gang de lovpligtige styringsdialogmøder med de aarhusianske boligorganisationer. Formålet med styringsdialogen er ifølge lovgivningen at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder. Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen. Styringsdialogen viste ikke behov for at Ringgården indgår særlige aftaler med kommunen. Dog er det kommunens opfattelse, at henlæggelsesniveauet i nogle afdelinger er utilstrækkelige, og at emnet derfor vil blive bragt på banen igen i styringsdialog 2012 for yderligere belysning. Desuden anbefaler kommunen, at de berørte afdelinger ved de kommende budgetter indarbejder størst mulige årlige henlæggelser. Hvis du vil læse rapporten om Ringgårdens dialog med kommunen, finder du den på kommunens hjemmeside. Det nemmeste er at taste styringsdialog i søgefeltet på så bliver du ledt direkte ind på siden. Her finder du også rapporterne vedr. de øvrige boligforeninger i Aarhus. AARHUSbolig AARHUSbolig overtog den 1. marts 2011 aktiviteterne fra det gamle Aarhusbolig. Aktiviteten består af vedligeholdelse, udvikling og administration af en fælles venteliste som omfatter alle almene boligorganisationer i Århus. Antallet af tilmeldte brugere var i april 2012 ca brugere, hvoraf ca var aktivt boligsøgende. SKAT har i efteråret 2011 afgivet et bindende svar til AARHUSbolig vedrørende momspligt af ventelistegebyrer. Dette har medført en ændring i den hidtil anvendte regnskabspraksis, idet AARHUSbolig ikke længere skal indtægtsføre ventelistegebyrerne, men afregne disse til de tilknyttede medlemsorganisationer. Indtægtsgrundlaget for AARHUSbolig er herefter et administrationshonorar der opkræves hos medlemsorganisationerne. Dette honorar skal pålægges moms. Da der ikke længere er aktiviteter i det gamle Aarhusbolig bliver selskabet likvideret i løbet af Selskabets overskud kan herefter tilbageføres til de oprindelige medlemmer af det gamle Aarhusbolig. 15

16 Vision, strategi og handleplan for Ringgården Dette afsnit rummer en status på Vision, strategi og handleplan for Ringgården, som blev vedtaget i november Siden sidste årsberetning er der arbejdet med nedenstående projekter: PROJEKT: Uddannelse af nye afdelingsbestyrelser Udvalget, bestående af beboerdemokrater og medarbejdere, og har udarbejdet et årshjul for aktiviteter, som rullede i 2011 og det vil det fortsat gøre. De faste elementer er: Introaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdes i oktober (Ca. 25 deltagere i 2011). Weekendkonferencer afholdes hvert år. Hvert andet år som to-dags konference (i 2011 på Fuglsøcenteret hvor temaet var kommunikation) Ca deltagere. Hvert andet år som en en-dags konference (i 2012 på Helnan Marselis Hotel hvor temaet bl.a. var: Differentieret administrationsbidrag, ca. 50 deltagere). Fyraftensmøder to gange årligt i henholdsvis februar/marts (økonomi som tema) og i november (temaet bliver ting der røre sig). Udvalget har desuden søgt og fået bevilliget projektor til Salen, hvilket også gør salen velegnet til udlejning til kurser i BL-regi og lignende. PROJEKT: Organisationsudvikling Trivselsundersøgelse. Som opfølgning på trivselsundersøgelsen afholdt i december 2010 er der uddannet ti trivselsguider i Ringgården (både ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere). Formålet er at sætte fokus på trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. Det er Arbejdsmiljøcenter Randers, der har stået for uddannelsen (i alt 24 timer fordelt på 4 dage), som klæder trivselsguiderne på til at kunne arbejde forebyggende med det psykiske arbejdsmiljø. Virksomhedsdag afholdes nu fast én gang årligt. Her er fokus på samarbejdet mellem de to personalegrupper, faglige input og trivsel. En ændret arbejdsfordeling i administrationen for optimal udnyttelse af ressourcerne er en løbende proces, der varetages af ledelsesgruppen. PROJEKT: Miljøpolitik Den overordnede miljøpolitik blev som bekendt vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde. Miljøudvalget, der består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, hovedbestyrelse, ejendomsfunktionærer og administrative medarbej- 16

17 dere, har siden arbejdet videre med bl.a. følgende projekter: Status 2011 afrapportering via gode miljøhistorier i Update og siden hen på ny hjemmeside Handlingsplan 2012 skal konkretisere den overordnede miljøpolitik med igangværende og nye initiativer Idékatalog til hvordan afdelingerne kan gøres grønnere. Udvalget har inviteret en repræsentant fra hver afdeling til fokusgruppeinterview den 23. maj for at få input til idékataloget Forslag til miljøoptimering af administrationsbygningen i Dybedalen. PROJEKT: Velkomstmateriale til nye indflyttere Et tværfagligt udvalg har det sidste halve år arbejdet med at udvikle nyt velkomstmateriale med det formål at gøre materialet mere indbydende og overskueligt at læse og se på undgå en masse papir og i stedet henvise til informationer på den nye hjemmeside sikre at væsentlige oplysninger om afdelingen bla. husdyrhold, råderet m.v. kommunikeres til beboeren inden indflytning. Som opstart på projektet gennemførtes en telefonundersøgelse med nyindflyttede lejere for at få viden om, hvor vidt beboerne helst ville modtage velkomstmateriale i papirform eller digitalform. Undersøgelsen viste, at 15% foretrak papirmateriale, mens 85% foretrækker at finde materialet på hjemmesiden. Det vil naturligvis blive sådan, at beboere der ikke har adgang til computere, får tilsendt materialet i papirform. Udvalgets mål er at udarbejde det nye velkomstmateriale, så det er klart, når den nye hjemmeside går i luften i løbet efteråret PROJEKT: Kommunikationsstrategi for hovedbestyrelsen Udarbejdelse af kommunikationsstrategi med fokus på større synlighed i forhold til bestyrelsens mål og arbejde. På baggrund af et fokusgruppe interview med syv repræsentanter, to medlemmer fra hovedbestyrelsen og to fra administrationen, er der udarbejdet forslag om en kommunikationsplan til beslutning på repræsentantskabsmødet. 17

18 Nyt Den ny hjemmeside er en integreret løsning Første skridt til en ny hjemmeside var et fokusgruppeinterview, hvor der deltog repræsentanter for afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen, ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere. På baggrund af dette blev der udarbejdet en skitse til kravsspecifikation, som var udgangspunktet for at sende opgaven i udbud. Et helt overordnet krav er, at den nye løsning spiller sammen Ringgårdens administrationssystem EG Bolig. I modsætning til i dag hvor hjemmeside, intranet og administrationssystem er tre forskellige ting, der ikke spiller sammen. Andre krav til det nye er: En mere professionel intranetdel som også giver afdelingsbestyrelserne adgang til afdelingens økonomi og meget meget mere. I januar valgte vi samarbejdspartner og arbejdet er i fuld gang både eksternt og internt, da udviklingen af internetløsningen sker i et tæt samarbejde mellem samarbejdspartneren og Ringgården. I Ringgården er der nedsat en gruppe bestående af både repræsentanter for beboerdemokraterne og medarbejderne, som arbejder med de mange delopgaver, en sådan løsning rummer. En bedre beboerservice via extranet med selvbetjeningsfunktioner og en række informationer beboeren selv kan hente Afdelingssider, hvor afdelingen præsenteres med billeder, tekst, kort m.m. Mere visuel præsentation af afdelingerne og boligerne Et redskab for afdelingsbestyrelsen til kommunikation med beboerne 18

19 Boligsociale helhedsplaner Trigeparken Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. I Trigeparken er Ringgården alene om helhedsplanen, mens de andre helhedsplaner gennemføres i områder, hvor flere boligorganisationer er på banen. I alle områderne løber de nuværende helhedsplan løber til og med Omkring sommerferien sættes i alle områder gang i arbejdet med ansøge Landsbyggefonden om prækvalificering til nye helhedsplaner. Trigeparken Projektleder på helhedsplanen i Trigeparken, Helle Lykke Jørgensen, kunne i sin nytårstale for de mange frivillige fortælle, at der også i 2011 var kommet nye aktiviteter og dermed også nye frivillige til. Blandt andet en kvindeklub, en pige-klub, en klub for unge mødre og den spæde start til et mandenetværk blev desværre året, hvor Trigeparken kom på Ghettolisten, hvilket har været rigtig svært at forstå for både beboere og medarbejdere i Trigeparken. Aldrig har ungdomskriminalitetsstatistikken være lavere og sjældent har der været så trygt og stille i Trigeparken. for arbejdsmarkedet i Trigeparken er 46,3%. Arbejdsløsheden er årsag til at Anette er blevet ansat som jobkonsulent i Trigeparken tre dage om ugen dog ikke af helhedsplanen, men af Det Boligsociale Fællessekretariat. Anettes job er at sætte fokus på arbejdsløsheden og for at hjælpe jobsøgende og ledige på rette vej. En anden årsag til at Trigeparken er på ghettolisten, er, at kriminaliteten for voksne over 18 år er høj. Dette er svært at gøre noget ved, da nyindflyttere jo ikke skal vise straffeattest for at få en bolig. Det man kan gøre, er at forebygge, så de voksnes børn ikke kommer til at tælle på kriminalitetsstatistikken. Ungdomskriminaliteten i Trigeparken er faldet og i dag helt nede på 0,04%, hvilket må siges at være et fantastisk resultat af det fokus, der har været på børn og unge. Så om ikke andet kan de unge hjælpe de voksne til at opføre sig ordentligt! Grunden til, at Socialministeriet har sat Trigeparken på listen er bl.a., at gruppen af folk uden 19

20 Boligsociale helhedsplaner Rundhøj Ulla Lerche fra Rundhøj fortæller, at der i august 2011 blev ansat en Børn & Unge medarbejder, så der nu er en målrettet indsats primært for målgruppen de årige. Dette sker i et tæt samarbejde med relevante parter i lokalområdet. Medarbejderen er bl.a. opsøgende i forhold til mulige fritidsjob, og giver individuel støtte og rådgivning. Indsatsen er præget af, at være der, hvor den unge/de unge er. Der er fokus på relevante forældre/voksen emner, og der lægges op til dannelse af nye netværk. Hen over forløbet er der arrangementer for hele familien. I tilknytning til Familieliv er der åben rådgivning for alle beboere en gang om ugen. Fælleshuset med sine blot 124 kvadratmeter tiltrækker stadig nye beboere, og flere og flere tilbyder sig, som frivillig. Det giver mulighed for at udvide med nye aktiviteter. I 2011 havde i alt godt beboere været igennem huset. Det boligsociale arbejde fungerer godt i Rundhøj og og derfor er man spændt på, om der er en fremtid efter den 31. december 2012, når helhedsplanen slutter. Frydenlund Fra Frydenlund beretter Per Wied, at området stadig er roligt, selvom der omkring årsskiftet var et par episoder, der involverede politi og sociale myndigheder. Herudover kører aktiviteter næsten som planlagt. Trivselsmedarbejderen, der har været projektansat, holdt med udgangen af Hendes funktion har været en stor succes, fordi hun har formået at koble projekter sammen og har kunnet starte ting, som ikke havde været muligt uden en tovholder. Job- og uddannelseskonsulenten har haft succes med at få en del unge og enkelte voksne i arbejde eller skaffe læreplads eller uddannelsespladser. I februar måned blev der foretaget en brugerundersøgelse via Naboskabet desværre med en elendig svarprocent på knap 5%, hvilket betyder at undersøgelsen ikke er specielt brugbar. Undersøgelsen har været evalueret i styregruppen, og der viste sig dog at være en del bemærkninger, som afdelingsbestyrelserne kunne bruge til noget. Eksemplar af undersøgelsen kan fås i beboerhuset eller downloades www. arhusvest.dk. Det boligsociale arbejde i Frydenlund har været påvirket af stor udskiftning i afdelingsbestyrel- 20

21 Kulturhuset Herredsvang serne og én afdeling har været uden bestyrelse i et års tid. Det betyder, at det kan være svært at få et billede af, hvilke ressourcer der er i området. Forhåbentlig byder 2012 på mere stabilitet. Herredsvang Aktivitetsniveauet stiger stadigt i Kulturhus Herredsvang, fortæller projektleder Susanne Bøgelund. På en enkelt dag har ca. 800 voksne deres gang i kulturhuset de benytter biblioteket, spiser i caféen, arbejder på tekstilværkstedet eller deltager i andre aktiviteter m.m. En ny tendens er, at unge med masser af kompetencer, som ikke kan komme ud på jobmarkedet, henvender sig fordi de gerne vil arbejde frivilligt i Kulturhuset. Eksempelvis en kvinde der har læst mellemøstlige studier, som hjælper med at skriver ansøgninger til fonde og puljer; en ung matematiker som hjælper til i Lektiehjælpen og tegner plakater og opslag. I beboerhuset er der i alt ca. 50 faste medarbejdere både frivillige, projektansatte og faste medarbejdere udover de mange løst tilknyttede. Der arbejdes med udvikling af samarbejdet på tværs i den mangfoldige medarbejdergruppe, hvor de mange medarbejderes forskellighed er med til at give projekterne et løft. Samarbejdet med lokale institutioner omkring børn og unge såvel som med de kommunale myndigheder er særdeles positivt, da alle udviser stor velvilje til handling, når der er problemer der skal løses. I forhold til børn og unge er der også udviklet et godt samarbejde med unge fra de udsatte grupper i området. Det er en stor hjælp i forhold til ro og orden i området. Der er aktiviteter for børn og unge alle ugens dage og alle aftener på nær én. Alle er glade for den ansigtsløftning torvet har fået det nyrenoverede torv, blev indviet i oktober. Det er blevet så meget kønnere at se på, og nu må forårets komme så vise, om det også fører til en bedre adfærd. Møllevangen Efter et par år med uro blandt nogle unge (15-20 årige) er der igen faldet ro på kvarteret, fortæller projektleder Søren Høgsberg. Værestedsfunktionen har været kraftig involveret heri. DUI Charlottehøj afdeling har udtrykt ønske om at være til stede i Møllevangen, det blev en realitet i efteråret 2010 og afdelingen, DUI Charlottehøj-Møllevang, laver nu aktiviteter for børn onsdage kl Med støtte fra EGV-fonden har læseforeningen 21

22 Boligsociale helhedsplaner i Aarhus startet en læseklub for 58+ læsere. Læseforeningens koncept er guidet højtlæsning. Læseforeningen tager også initiativ til en læsegruppe for unge teenagere. Nyt er en markedsdag i september for hele kvarteret, ikke blot børn og unge. Det nære samarbejde med den lokale fritidsog ungdomsklub, med skoledistriktet og derigennem med bl.a. politi og socialforvaltning kører gnidningsfrit. Det er en fælles interesse at fastholde et godt og trygt børne- og ungeliv i kvarteret. Det er og bliver en hjørnesten i et velfungerende boligområde. De tilbagevendende aktiviteter (Høstfest, Udflugt, Fastelavn, Grusstock) kørte som sædvanlig. De giver samlet et godt input til det sociale liv i kvarteret og engagerer frivillige. I 2011 var der fortsat stor efterspørgsel på fælleshuset som selskabslokale. Det er glædeligt, men det slider også meget på huset. Inden for en overskuelig tidshorisont bliver der forhåbentlig mulighed for at bygge nyt til glæde og gavn for Møllevangens beboere, voksne, unge som børn. 22 Beboerhuset og legepladsen i Møllevangen

23 Arbejdsmiljøudvalget Nye medlemmer I årets løb har arbejdsmiljøudvalget arbejdet videre med forskellige problemstillinger. Der er udført en ny APV-vurdering for administrationen med fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Resultatet af undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at forbedre indeklimaet, idet en del ansatte giver udtryk for, at de føler sig generet af problemer med træk, kulde og dårlig luft. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i et større projekt med en totalrenovering/optimering af administrationsbygningen. Det er således helt nødvendigt at udskifte/renovere ventilationsanlægget, så Arbejdstilsynets krav til indeklima kan overholdes. Det samlede arbejdsmiljøudvalg deltager i en temadag om APV-vurderinger den 26. april Da arbejdsmiljøudvalgets arbejde og virksomhedsnævnets arbejde på nogle områder overlapper hinanden, arbejdes der med muligheden for at slå de to udvalg sammen. Statistikken for antallet af arbejdsulykker i det forløbne år ser således ud: Der er foretaget én anmeldelse af arbejdsulykker i 2011, idet en ejendomsfunktionær har fået et smæld i ryggen under udskiftning af frontskovl på traktor. Afdelingsbestyrelsesmøde Aarhus, maj 2012 På bestyrelsens vegne Christian Mariegaard 23

24

2012 2013 Årsberetning

2012 2013 Årsberetning 2012 2013 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede : Christian Mariegaard, Preben Karlson, Bjarke Mortensen, Annie Axelsen, Annie Svejgaard, Diana Jensen, Palle Jørgensen og

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

2010 2011 Årsberetning

2010 2011 Årsberetning 2010 2011 Årsberetning Forord Det forløbne år har været præget af gennemførelse af ny lovgivning som følge af styringsreformen af den almene sektor som f.eks. nye regler for opskrivning på ventelister

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20 Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Forord I det forløbne år har igangsætning og færdiggørelse af nybyggeri fyldt meget på såvel bestyrelsens som administrationens bord. Efter adskillige år på tegnebrættet er de to

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner 0 0 Afdeling 31 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2016 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016 FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016 Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0 Afdeling 21 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2014 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 023181-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 26. august 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 17 NOVEMBER 2015 Protokollen blev godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 17 NOVEMBER 2015 Protokollen blev godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 15. december 2015 Tilstede : Christian Mariegaard, Preben Karlson, Sofie Ehlern, Lea Jans, Annie Axelsen, Diana Jensen, Bjarke Mortensen, Palle Jørgensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1987 - overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 38 38,0 891,0 Fællesarealer

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere