Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 2012 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt meget rent tids- og arbejdsmæssigt. Den store renoveringssag i afd. 1 er sandsynligvis Ringgårdens største udfordring til dato, og efter flere års stilstand er der endelig fuld gang i byggeaktiviteterne på Aarhus havn herunder vores to unikke ungdomsbolighøjhuse. Desuden arbejdes der fortløbende tværfagligt i flere arbejdsgrupper med at udmønte målsætningerne i Ringgårdens Vision, strategi og handleplan til konkrete aktiviteter og fremtidige løsninger. I tæt samspil med intentionerne i handleplanen om bedre beboerservice og forbedret kommunikation er arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside for Ringgården i fuld gang. 3

4 Foreningens økonomi Boligorganisationens økonomi Årets resultat 2011 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og de ekstraordinære indtægter, som vedrører likvideringen af det gamle Aarhusbolig. Ligeledes skyldes overskuddet besparelser på løn-, personale- og kontorholdsudgifter. Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Lovmæssige gebyrer Renter af egenkapital Ekstraordinære indtægter I alt Besparelser: Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Administrationsbidrag I alt Merudgifter: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorlokaleudgifter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årest resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 1,00% 3,39% 3,36% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed *Lovændring pr. 1. januar 2010 betyder, at afdelingerne tilskrives den fulde forrentning, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere optræder i hovedforeningens regnskab. 4

5 Udvikling i nettoadministrationsomkostninger pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 2,4,8,9,11,13,14C,18,19,20,21,23,24,25,28,30,31 og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2011: 2011 Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 17 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 18 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Administrativ tid, helhedsplan Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 11 - Underskud Afdeling 18 - Underskud Afdeling 20 - Underskud Afdeling 26 - Underskud Afdeling 28 - Underskud Afdeling 33 - Underskud Afdeling 14C - Renoveringssag Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 25 - Adm. bidrag Afdeling 34 - Ekstraordinært tilskud Strategi og vision Kunstfond, afd. 14B (Afsat skyldig tidl. år, afd. 2 og 11) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2011 resulterede i afdelinger med overskud og 87 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne inklusive. Årets Årest driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2011 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hvert år. år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Større renteindtægter, der var budgetteret med en rente på 2%, men afdelingerne har fået 3,36%. Besparelser på forsikringer, vi har skiftet forsikringsmægler og derved opnået besparelser. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Konto Renholdelse 83,07 85,10 83,57 Konto Alm. vedligeholdelse 45,98 46,06 55,04 Konto Planlagt vedligeholdelse 97,27 113,63 143,16 Konto Indvendig vedligeholdelse 24,94 22,93 24,73 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal I 2011 er der henlagt kr ,- til planlagt vedligeholdelse, hvilket svarer til kr. 108,- pr. m 2 i gennemsnit. 6 Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo

7 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal I 2011 er der henlagt kr ,- til planlagt vedligeholdelse, hvilket svarer til kr. 108,- pr. m 2 i gennemsnit. Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der, er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2009 til 2011 steget med cirka ,-. 7

8 Nøgletal regnskab 2011 Konto 401 Konto 120 Henl. Afdeling Konto 114 Konto 115 Konto 120 Konto 401 Konto 130 Konto 201 Konto Renholdelse 114 Konto Alm. 115 vedl. Henl. Henl. til til Planlagt Henl. til plan-kontlagt vedl. hold hold i Tab kr. pr. m 2 Konto kr. pr. 201 m 2 * Tab v/fraflyt 130 Boligleje Renholdelse kr. pr. m 2 Alm. hold Vedl. planlagt planlagt vedl. hold. kr. pr. m 2 vedl. vedl. hold. hold alt i alt kr. pr. m 2 v/fraflyt. Boligleje kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. kr. pr. m 2 m Afdeling kr. pr. m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 * 1 Vestre Ringgade m fl. 68,26 31, ,93 0, Viborgvej m fl. 81,84 56,74 150,69 867,30 9, Kaserneboulevarden 94,94 71,41 172,83 876, Silkeborgvej 54,11 34,93 101,25 264,17 3, Pal. Müllers Vej m fl. 76,89 33,23 41,01 166,33 1, Pal. Müllers Vej m fl. 83,62 54,08 135,56 238,28 4, Gustav Wieds Vej 97,79 102,23 176,94 372,91 0, A Møllevangs Allé 101,89 103,83 188,55 659, B Willemoesgade 70,42 43,43 125,12 765, Fuglesangs Allé m fl. 89,91 85,79 212,74 272,84 2, Porsgruunsvej Porsgrunnsvej m fl. 90,83 90,55 99,59 200,49 4, A Mandalsvej m fl. - 54,58 211, , B Bodøvej 110,25 48,52 96,98 203,60 1, C Bygvangen m fl. - 78,37 125,24 912, D Bodøvej 118,27 62,77 90,29 707, Pal. Müllers Vej m fl. 82,23 58,79 131,29 124,77 7, Ndr. Ringgade /Skovvangsvej 86,14 48,65 120,83 407,56 4, Stendalsvej 97,26 45,08 131,67 245,04 1, Engvangen - 28,85 212, , A Oldager/Kærløkken - 119,85 215,69 531, B Hedeskovvej/Revlingebakken 107,70 187,20 134,64 192, C Lystruplund 68,95 67,45 118,96 186,97 8, Holmevej m fl. 104,39 43,96 110,25 465,31 6, A Holme Byvej 79,38 68,24 86,53 288, Rundhøj Allé 62,79 45,62 86,53 318,07 5, Bogfinkevej 103,93 62,38 106,50 259,96 1, Trige Centervej 97,01 38,86 88,22 133,92 18, Trige Parkvej 107,82 31,08 93,41 178,67 28, Ryde/Fjældevænget 81,46 70,71 125,87 342,31 6, Dr. Margrethes Vej 94,94 89,49 116,92 485,04 0, Solbær/Kirsebærhaven 116,79 105,90 101,60 236,51 11, Præsteager 156,87 42,33 85,49 279,51 35, Præsteager 259,58 92,20 60,42 195,62 45, Bjørnholt 96,16 57,63 99,53 218,56 20, Skelagervej 177,10 52,17 89,91 346,41 11, Ellebrinken 78,74 43,17 78,16 246,72 2, Skejbytoften 82,90 51,34 87,54 231, Hjortshøj Møllevej 0,11 121,93 64,39 249, Ellebrinken 64,02 20,86 94,21 288,55 6, Skejbyparken** 33 Lærkehaven I 67,41 25,64 32,02 60,25 3, Lærkehaven II 70,41 31,06 50,68 79,62 8, Lærkehaven III 60,92 38,63 29,81 37,66 1, Gennemsnit 84,38 62,87 111,49 391,22 6,28 771,44 8 * Boligleje kr. pr. m2 i alt er inklusive diverse forberinger såsom køkken/badrenovering mv. ** Afdeling 32 er ikke medtaget i 2011, da regnskabet kun vedrører 1/2 år.

9 Byggesager Skejbyparken, afd. 32 Skejbyparken Afd blev så året, hvor det uendelige projekt, Skejbyparken blev færdigt og de 28 boliger beboet af de første familier. Afdelingen har fået en god start, beboerne har valgt en afdelingsbestyrelse og de få bygningsmæssige problemer, der altid er i et nybyggeri eller en stor renovering, har været få og til at overse. Ringgården på Aarhus Havn I et ganske forfærdeligt vejr tog daværende borgmester Nicolai Wammen og rådmand Laura Hay den 3. maj 2011 det 1. spadestik til begge de to havnehuse, der tilsammen kommer til at omfatte 149 ungdomsboliger. Det blev det korteste 1. spadestik i mands minde og ingen af de i øvrigt mange gæster havde voldsom lyst til at konsumere de medbragte kolde øl eller vin. Varm gløgg havde været på sin plads, men det var desværre ikke medbragt. Det var jo forår! På trods af den våde start kom i hvert fald det ene havnehus, det 12 etages høje ungdomsbolighus, døbt 0-12 (0 for 0-energi og 12 for 12 etager) i mangel af bedre, rigtigt godt fra borde. Gennem efteråret blev der lagt etage på etage, så der ved nytårstid var ca. 8 etager at kigge på. Rejsegildet blev afholdt den 19. marts 2012 i strålende solskinsvejr. Så når enden er god Ungdomsboligtårnet forventes at stå klar til indflytning i efteråret Derimod løb det lille havnehus, kaldet 0-6 (0 for 0-energi og 6 for etage-antallet) i ret så store vanskeligheder. Af besynderlige årsager var det vanskeligt at få en byggetilladelse af kommunen og samtidig trak sagen ud, fordi kommunen først skulle rense grunden for forurening og gammelt kystværn. Derfor trak den reelle igangsættelse ud til december måned, og da Ringgårdens entreprenører så endeligt begyndte at hamre funderingspæle ned i undergrunden, viste det sig, at kommunens oprensning af grunden ikke havde været grundig nok. Mange af pælene knækkede og der måtte tages ekstraordinære midler i brug for at sikre, at der kan bygges et 6 etages hus ovenpå. Så ved juletid 2011 lå grunden stadig hen som et stort hul, men efter nytår 2011/2012 er der endelig sket noget, så det kan forudses, at byggeriet med nogen forsinkelse står klar til indflytning i begyndelsen af det nye år. Moderniseringen af afdeling 1 Det forgangne år har stået i afdeling 1 s tegn. Den enorme modernisering og renovering har været en kolossal, men også interessant arbejdsopgave for Ringgårdens medarbejdere. Store dele af administrationen er mere eller mindre engageret i projektet, som har forløbet og forløber på en modsætningsfyldt måde: På den ene side er de moderniserede boliger, hvoraf blok 1 blev indflyttet den 1. februar 2012, særdeles spændende og får megen ros, ikke kun af de 24 familier, der er flyttet ind i blok 1, men så 9

10 Byggesager sandelig også af de ca. 600 aarhusianere, der mødte op, da vi inviterede til Åbent Hus søndag den 22. januar På den anden side går selve byggeprocessen ikke særligt godt. Der er meget store forsinkelser på færdiggørelsen af blokkene, og Ringgården har derfor set sig nødsaget til at varsle store dagbøder for de to største entrepriser. Da byggepladsen skal fungere mindst et år endnu, vil der blive taget initiativ til at styrke samarbejdet i det kommende år. Byggeprocessen forventes afsluttet i efteråret Andre mindre byggesager Endnu en gang er Ringgården blevet tvunget til at ombygge nogle børneinstitutioner til boliger. To tidligere institutioner i henholdsvis afdeling 8, Dybedalen, og afdeling 9, Bildbjergparken, er pt. i gang med at blive ombygget til ungdomsboliger. Syv styk 2-rums boliger hvert sted. Desværre var det ikke muligt at få kvote til familieboliger, så afdelingerne måtte nøjes med ungdommen. Og det er nok ikke så ringe endda. I hvert fald for de unge mennesker, nogle centralt placerede og meget attraktive boliger at flytte ind i. Af nye sager på tapetet skal her nævnes en kommende renovering af afdeling 20, Trigeparken. Landsbyggefonden har givet et foreløbigt tilsagn om, at det nu er afdeling 20 s tur til en ordentlig omgang. I skrivende stund er der ikke noget konkret på tegnebrættet. Åbent Hus i afd. 1, kø udenfor ved Vestre Ringgade 10

11 Byggeudvalget Byggeudvalget deltager løbende i processen omkring Ringgårdens strategi- og handlingsplan. Byggeudvalgsmøder afholdes 3. torsdag hver måned, med undtagelse af juli (ferieperiode) og september (p.g.a. afdelingsmøder). Byggeudvalget har nøje fulgt udviklingen om PCB problematikken, og har sammen med teknisk afdeling igangsat undersøgelser af nogle afdelinger, hvor der kunne være brugt fugemasse, som kan være sundhedsfarligt. Resultatet af undersøgelsen viser, at der de undersøgte steder ikke findes PCB i mængder, der giver anledning til bekymring. Der var ikke spor af PCB i luften og de koncentrationer af PCB, der blev fundet i fugemassen, var så lave, at fugemassen, ved en senere udskiftning af vinduer, kan behandles som almindeligt byggeaffald. Det arbejdes fortsat med at finde en model, som kan bruges til rammeudbud af bl.a. VVS opgaver. Det har vist sig at være en ret omfattende og dyr opgave. Vi afventer derfor en juridisk og lovgivningsmæssig vurdering, som også skal bruges til andre udbudsopgaver. som i samarbejde med økonomiafdelingen og teknisk afdeling overvåger, at budgetterne for almindelig vedligeholdelse i afdelingerne overholdes og som gør inspektørerne opmærksom på, når en overskridelse er tæt på eller allerede er sket. Der har kun været få overskridelser i årets løb og har som oftest været på grund af uopsættelige, større reparationer. Intranet De mange Byggeudvalgsopgaver og referater kan afdelingsbestyrelserne følge på Ringgårdens intranet under: Udvalg Byggeudvalg. Da der ikke har været adgang til Byggeudvalgets referater og inspektørernes statusrapport hele året, følger her en kort oversigt over arbejder i afdelingerne: se næste side Byggeudvalget udsendte sidst på sommeren information om, at der ikke var flere penge på foreningens trækningsretskonto. Når der igen om nogle år er midler på kontoen, er der foreløbig 10 afdelinger, som på forhånd har søgt. Byggeudvalget har et budgetkontroludvalg, 11

12 Byggeudvalget Afd. 3, Kaserneboulevarden Afd. 9, Bildbjergparken Udskiftning af el-installation udført i opgang 14. Opstart på udskiftning af vinduer og kviste. Det er udført rottesikring af afløbssystemet i kælderen Porsgrunnsvej 1. Der er etableret rottespæringer på 15 afløb. Afd. 4, Silkeborgvej Afd. 11, Skovvangsparken Der arbejdes fortsat med at løse problemerne omkring nedløb fra tagterrasserne. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge udført. Etablering af badefaciliteter til ejendomsfunktionærerne udført. Afd. 8, Dybedalen m.fl. Afd. 14, Engvangen 3. etape (Dybedalen) med udskiftning af faldstammer og stigestrenge udført. Har fået lagt fliser ud til fællesvej. 12

13 Afd. 14B, Hedeskovvej m.fl. Fugtproblemer i kælder under blokken udbedret. Reparation af dræn i 4 m dybde udført. Afd. 18, Bogfinkevej Renovering af to vaskerier udført. Køkkenudskiftning over råderetten udført i 35 køkkener. Tilstandsrapport udført på vand- og varmeinstallationer. Afdelingen har vedtaget lukning af skakter. Afd. 14C, Lystruplund Brandskadet hus (Lystruplund 160) er totalrenoveret. Udskiftning af de små vinduer i husene udført. Afd. 19, Trigeparken I Porttelefoni ved indgange udført. Trækning af kabler for ny IT/TV løsning udført. 1 års gennemgang af badeværelser udført. Afd. 15A, Holme Byvej 1 års eftersyn udført på de fem nye rækkehuse på P. Langs Vej. 13

14 Byggeudvalget Afd. 20, Trigeparken II Afd. 32, Skejbyparken Nyt dræn lagt foran blok 14 og 15. Trækning af kabler for ny IT/TV løsning udført. 1 års gennemgang udført. Afd. 21, Herredsvang Afd. 34, Lærkehaven II Udskiftning af vaskeri på Rydevænget. Renovering af vaskeri på Fjældevænget. 1 års gennemgang udført. Afd. 23, Kirsebær- og Solbærhaven Afd. 35, Lærkehaven III Renoveringsprojektet i Solbærhaven afsluttet. Etablering af affaldsøer udført års gennemgang udført.

15 Styringsdialog Aarhus Kommune gennemførte for første gang de lovpligtige styringsdialogmøder med de aarhusianske boligorganisationer. Formålet med styringsdialogen er ifølge lovgivningen at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder. Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen. Styringsdialogen viste ikke behov for at Ringgården indgår særlige aftaler med kommunen. Dog er det kommunens opfattelse, at henlæggelsesniveauet i nogle afdelinger er utilstrækkelige, og at emnet derfor vil blive bragt på banen igen i styringsdialog 2012 for yderligere belysning. Desuden anbefaler kommunen, at de berørte afdelinger ved de kommende budgetter indarbejder størst mulige årlige henlæggelser. Hvis du vil læse rapporten om Ringgårdens dialog med kommunen, finder du den på kommunens hjemmeside. Det nemmeste er at taste styringsdialog i søgefeltet på så bliver du ledt direkte ind på siden. Her finder du også rapporterne vedr. de øvrige boligforeninger i Aarhus. AARHUSbolig AARHUSbolig overtog den 1. marts 2011 aktiviteterne fra det gamle Aarhusbolig. Aktiviteten består af vedligeholdelse, udvikling og administration af en fælles venteliste som omfatter alle almene boligorganisationer i Århus. Antallet af tilmeldte brugere var i april 2012 ca brugere, hvoraf ca var aktivt boligsøgende. SKAT har i efteråret 2011 afgivet et bindende svar til AARHUSbolig vedrørende momspligt af ventelistegebyrer. Dette har medført en ændring i den hidtil anvendte regnskabspraksis, idet AARHUSbolig ikke længere skal indtægtsføre ventelistegebyrerne, men afregne disse til de tilknyttede medlemsorganisationer. Indtægtsgrundlaget for AARHUSbolig er herefter et administrationshonorar der opkræves hos medlemsorganisationerne. Dette honorar skal pålægges moms. Da der ikke længere er aktiviteter i det gamle Aarhusbolig bliver selskabet likvideret i løbet af Selskabets overskud kan herefter tilbageføres til de oprindelige medlemmer af det gamle Aarhusbolig. 15

16 Vision, strategi og handleplan for Ringgården Dette afsnit rummer en status på Vision, strategi og handleplan for Ringgården, som blev vedtaget i november Siden sidste årsberetning er der arbejdet med nedenstående projekter: PROJEKT: Uddannelse af nye afdelingsbestyrelser Udvalget, bestående af beboerdemokrater og medarbejdere, og har udarbejdet et årshjul for aktiviteter, som rullede i 2011 og det vil det fortsat gøre. De faste elementer er: Introaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdes i oktober (Ca. 25 deltagere i 2011). Weekendkonferencer afholdes hvert år. Hvert andet år som to-dags konference (i 2011 på Fuglsøcenteret hvor temaet var kommunikation) Ca deltagere. Hvert andet år som en en-dags konference (i 2012 på Helnan Marselis Hotel hvor temaet bl.a. var: Differentieret administrationsbidrag, ca. 50 deltagere). Fyraftensmøder to gange årligt i henholdsvis februar/marts (økonomi som tema) og i november (temaet bliver ting der røre sig). Udvalget har desuden søgt og fået bevilliget projektor til Salen, hvilket også gør salen velegnet til udlejning til kurser i BL-regi og lignende. PROJEKT: Organisationsudvikling Trivselsundersøgelse. Som opfølgning på trivselsundersøgelsen afholdt i december 2010 er der uddannet ti trivselsguider i Ringgården (både ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere). Formålet er at sætte fokus på trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. Det er Arbejdsmiljøcenter Randers, der har stået for uddannelsen (i alt 24 timer fordelt på 4 dage), som klæder trivselsguiderne på til at kunne arbejde forebyggende med det psykiske arbejdsmiljø. Virksomhedsdag afholdes nu fast én gang årligt. Her er fokus på samarbejdet mellem de to personalegrupper, faglige input og trivsel. En ændret arbejdsfordeling i administrationen for optimal udnyttelse af ressourcerne er en løbende proces, der varetages af ledelsesgruppen. PROJEKT: Miljøpolitik Den overordnede miljøpolitik blev som bekendt vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde. Miljøudvalget, der består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, hovedbestyrelse, ejendomsfunktionærer og administrative medarbej- 16

17 dere, har siden arbejdet videre med bl.a. følgende projekter: Status 2011 afrapportering via gode miljøhistorier i Update og siden hen på ny hjemmeside Handlingsplan 2012 skal konkretisere den overordnede miljøpolitik med igangværende og nye initiativer Idékatalog til hvordan afdelingerne kan gøres grønnere. Udvalget har inviteret en repræsentant fra hver afdeling til fokusgruppeinterview den 23. maj for at få input til idékataloget Forslag til miljøoptimering af administrationsbygningen i Dybedalen. PROJEKT: Velkomstmateriale til nye indflyttere Et tværfagligt udvalg har det sidste halve år arbejdet med at udvikle nyt velkomstmateriale med det formål at gøre materialet mere indbydende og overskueligt at læse og se på undgå en masse papir og i stedet henvise til informationer på den nye hjemmeside sikre at væsentlige oplysninger om afdelingen bla. husdyrhold, råderet m.v. kommunikeres til beboeren inden indflytning. Som opstart på projektet gennemførtes en telefonundersøgelse med nyindflyttede lejere for at få viden om, hvor vidt beboerne helst ville modtage velkomstmateriale i papirform eller digitalform. Undersøgelsen viste, at 15% foretrak papirmateriale, mens 85% foretrækker at finde materialet på hjemmesiden. Det vil naturligvis blive sådan, at beboere der ikke har adgang til computere, får tilsendt materialet i papirform. Udvalgets mål er at udarbejde det nye velkomstmateriale, så det er klart, når den nye hjemmeside går i luften i løbet efteråret PROJEKT: Kommunikationsstrategi for hovedbestyrelsen Udarbejdelse af kommunikationsstrategi med fokus på større synlighed i forhold til bestyrelsens mål og arbejde. På baggrund af et fokusgruppe interview med syv repræsentanter, to medlemmer fra hovedbestyrelsen og to fra administrationen, er der udarbejdet forslag om en kommunikationsplan til beslutning på repræsentantskabsmødet. 17

18 Nyt Den ny hjemmeside er en integreret løsning Første skridt til en ny hjemmeside var et fokusgruppeinterview, hvor der deltog repræsentanter for afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen, ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere. På baggrund af dette blev der udarbejdet en skitse til kravsspecifikation, som var udgangspunktet for at sende opgaven i udbud. Et helt overordnet krav er, at den nye løsning spiller sammen Ringgårdens administrationssystem EG Bolig. I modsætning til i dag hvor hjemmeside, intranet og administrationssystem er tre forskellige ting, der ikke spiller sammen. Andre krav til det nye er: En mere professionel intranetdel som også giver afdelingsbestyrelserne adgang til afdelingens økonomi og meget meget mere. I januar valgte vi samarbejdspartner og arbejdet er i fuld gang både eksternt og internt, da udviklingen af internetløsningen sker i et tæt samarbejde mellem samarbejdspartneren og Ringgården. I Ringgården er der nedsat en gruppe bestående af både repræsentanter for beboerdemokraterne og medarbejderne, som arbejder med de mange delopgaver, en sådan løsning rummer. En bedre beboerservice via extranet med selvbetjeningsfunktioner og en række informationer beboeren selv kan hente Afdelingssider, hvor afdelingen præsenteres med billeder, tekst, kort m.m. Mere visuel præsentation af afdelingerne og boligerne Et redskab for afdelingsbestyrelsen til kommunikation med beboerne 18

19 Boligsociale helhedsplaner Trigeparken Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. I Trigeparken er Ringgården alene om helhedsplanen, mens de andre helhedsplaner gennemføres i områder, hvor flere boligorganisationer er på banen. I alle områderne løber de nuværende helhedsplan løber til og med Omkring sommerferien sættes i alle områder gang i arbejdet med ansøge Landsbyggefonden om prækvalificering til nye helhedsplaner. Trigeparken Projektleder på helhedsplanen i Trigeparken, Helle Lykke Jørgensen, kunne i sin nytårstale for de mange frivillige fortælle, at der også i 2011 var kommet nye aktiviteter og dermed også nye frivillige til. Blandt andet en kvindeklub, en pige-klub, en klub for unge mødre og den spæde start til et mandenetværk blev desværre året, hvor Trigeparken kom på Ghettolisten, hvilket har været rigtig svært at forstå for både beboere og medarbejdere i Trigeparken. Aldrig har ungdomskriminalitetsstatistikken være lavere og sjældent har der været så trygt og stille i Trigeparken. for arbejdsmarkedet i Trigeparken er 46,3%. Arbejdsløsheden er årsag til at Anette er blevet ansat som jobkonsulent i Trigeparken tre dage om ugen dog ikke af helhedsplanen, men af Det Boligsociale Fællessekretariat. Anettes job er at sætte fokus på arbejdsløsheden og for at hjælpe jobsøgende og ledige på rette vej. En anden årsag til at Trigeparken er på ghettolisten, er, at kriminaliteten for voksne over 18 år er høj. Dette er svært at gøre noget ved, da nyindflyttere jo ikke skal vise straffeattest for at få en bolig. Det man kan gøre, er at forebygge, så de voksnes børn ikke kommer til at tælle på kriminalitetsstatistikken. Ungdomskriminaliteten i Trigeparken er faldet og i dag helt nede på 0,04%, hvilket må siges at være et fantastisk resultat af det fokus, der har været på børn og unge. Så om ikke andet kan de unge hjælpe de voksne til at opføre sig ordentligt! Grunden til, at Socialministeriet har sat Trigeparken på listen er bl.a., at gruppen af folk uden 19

20 Boligsociale helhedsplaner Rundhøj Ulla Lerche fra Rundhøj fortæller, at der i august 2011 blev ansat en Børn & Unge medarbejder, så der nu er en målrettet indsats primært for målgruppen de årige. Dette sker i et tæt samarbejde med relevante parter i lokalområdet. Medarbejderen er bl.a. opsøgende i forhold til mulige fritidsjob, og giver individuel støtte og rådgivning. Indsatsen er præget af, at være der, hvor den unge/de unge er. Der er fokus på relevante forældre/voksen emner, og der lægges op til dannelse af nye netværk. Hen over forløbet er der arrangementer for hele familien. I tilknytning til Familieliv er der åben rådgivning for alle beboere en gang om ugen. Fælleshuset med sine blot 124 kvadratmeter tiltrækker stadig nye beboere, og flere og flere tilbyder sig, som frivillig. Det giver mulighed for at udvide med nye aktiviteter. I 2011 havde i alt godt beboere været igennem huset. Det boligsociale arbejde fungerer godt i Rundhøj og og derfor er man spændt på, om der er en fremtid efter den 31. december 2012, når helhedsplanen slutter. Frydenlund Fra Frydenlund beretter Per Wied, at området stadig er roligt, selvom der omkring årsskiftet var et par episoder, der involverede politi og sociale myndigheder. Herudover kører aktiviteter næsten som planlagt. Trivselsmedarbejderen, der har været projektansat, holdt med udgangen af Hendes funktion har været en stor succes, fordi hun har formået at koble projekter sammen og har kunnet starte ting, som ikke havde været muligt uden en tovholder. Job- og uddannelseskonsulenten har haft succes med at få en del unge og enkelte voksne i arbejde eller skaffe læreplads eller uddannelsespladser. I februar måned blev der foretaget en brugerundersøgelse via Naboskabet desværre med en elendig svarprocent på knap 5%, hvilket betyder at undersøgelsen ikke er specielt brugbar. Undersøgelsen har været evalueret i styregruppen, og der viste sig dog at være en del bemærkninger, som afdelingsbestyrelserne kunne bruge til noget. Eksemplar af undersøgelsen kan fås i beboerhuset eller downloades www. arhusvest.dk. Det boligsociale arbejde i Frydenlund har været påvirket af stor udskiftning i afdelingsbestyrel- 20

21 Kulturhuset Herredsvang serne og én afdeling har været uden bestyrelse i et års tid. Det betyder, at det kan være svært at få et billede af, hvilke ressourcer der er i området. Forhåbentlig byder 2012 på mere stabilitet. Herredsvang Aktivitetsniveauet stiger stadigt i Kulturhus Herredsvang, fortæller projektleder Susanne Bøgelund. På en enkelt dag har ca. 800 voksne deres gang i kulturhuset de benytter biblioteket, spiser i caféen, arbejder på tekstilværkstedet eller deltager i andre aktiviteter m.m. En ny tendens er, at unge med masser af kompetencer, som ikke kan komme ud på jobmarkedet, henvender sig fordi de gerne vil arbejde frivilligt i Kulturhuset. Eksempelvis en kvinde der har læst mellemøstlige studier, som hjælper med at skriver ansøgninger til fonde og puljer; en ung matematiker som hjælper til i Lektiehjælpen og tegner plakater og opslag. I beboerhuset er der i alt ca. 50 faste medarbejdere både frivillige, projektansatte og faste medarbejdere udover de mange løst tilknyttede. Der arbejdes med udvikling af samarbejdet på tværs i den mangfoldige medarbejdergruppe, hvor de mange medarbejderes forskellighed er med til at give projekterne et løft. Samarbejdet med lokale institutioner omkring børn og unge såvel som med de kommunale myndigheder er særdeles positivt, da alle udviser stor velvilje til handling, når der er problemer der skal løses. I forhold til børn og unge er der også udviklet et godt samarbejde med unge fra de udsatte grupper i området. Det er en stor hjælp i forhold til ro og orden i området. Der er aktiviteter for børn og unge alle ugens dage og alle aftener på nær én. Alle er glade for den ansigtsløftning torvet har fået det nyrenoverede torv, blev indviet i oktober. Det er blevet så meget kønnere at se på, og nu må forårets komme så vise, om det også fører til en bedre adfærd. Møllevangen Efter et par år med uro blandt nogle unge (15-20 årige) er der igen faldet ro på kvarteret, fortæller projektleder Søren Høgsberg. Værestedsfunktionen har været kraftig involveret heri. DUI Charlottehøj afdeling har udtrykt ønske om at være til stede i Møllevangen, det blev en realitet i efteråret 2010 og afdelingen, DUI Charlottehøj-Møllevang, laver nu aktiviteter for børn onsdage kl Med støtte fra EGV-fonden har læseforeningen 21

22 Boligsociale helhedsplaner i Aarhus startet en læseklub for 58+ læsere. Læseforeningens koncept er guidet højtlæsning. Læseforeningen tager også initiativ til en læsegruppe for unge teenagere. Nyt er en markedsdag i september for hele kvarteret, ikke blot børn og unge. Det nære samarbejde med den lokale fritidsog ungdomsklub, med skoledistriktet og derigennem med bl.a. politi og socialforvaltning kører gnidningsfrit. Det er en fælles interesse at fastholde et godt og trygt børne- og ungeliv i kvarteret. Det er og bliver en hjørnesten i et velfungerende boligområde. De tilbagevendende aktiviteter (Høstfest, Udflugt, Fastelavn, Grusstock) kørte som sædvanlig. De giver samlet et godt input til det sociale liv i kvarteret og engagerer frivillige. I 2011 var der fortsat stor efterspørgsel på fælleshuset som selskabslokale. Det er glædeligt, men det slider også meget på huset. Inden for en overskuelig tidshorisont bliver der forhåbentlig mulighed for at bygge nyt til glæde og gavn for Møllevangens beboere, voksne, unge som børn. 22 Beboerhuset og legepladsen i Møllevangen

23 Arbejdsmiljøudvalget Nye medlemmer I årets løb har arbejdsmiljøudvalget arbejdet videre med forskellige problemstillinger. Der er udført en ny APV-vurdering for administrationen med fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Resultatet af undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at forbedre indeklimaet, idet en del ansatte giver udtryk for, at de føler sig generet af problemer med træk, kulde og dårlig luft. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i et større projekt med en totalrenovering/optimering af administrationsbygningen. Det er således helt nødvendigt at udskifte/renovere ventilationsanlægget, så Arbejdstilsynets krav til indeklima kan overholdes. Det samlede arbejdsmiljøudvalg deltager i en temadag om APV-vurderinger den 26. april Da arbejdsmiljøudvalgets arbejde og virksomhedsnævnets arbejde på nogle områder overlapper hinanden, arbejdes der med muligheden for at slå de to udvalg sammen. Statistikken for antallet af arbejdsulykker i det forløbne år ser således ud: Der er foretaget én anmeldelse af arbejdsulykker i 2011, idet en ejendomsfunktionær har fået et smæld i ryggen under udskiftning af frontskovl på traktor. Afdelingsbestyrelsesmøde Aarhus, maj 2012 På bestyrelsens vegne Christian Mariegaard 23

24

2012 2013 Årsberetning

2012 2013 Årsberetning 2012 2013 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere