Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens mødelokaler, Dalstrøget 135, kælderen Mandag den 18. april 2011 kl Deltagere Ikke mødt Fra boligorganisationen Per Kloster Andersen, Jens Rytter Hansen, Peter Valenius, Bjarne Busgaard, Charlotte Gram, Inge Rasmussen, Kirsten Straagaard, Lis Nyborg, Gert Vinther samt Annet Malmquist Fra administrationen Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lene Terpe (referent) Suzanne Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 17. november Optagne lån i perioden 17. november april Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 5. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber a. Afdeling Nordre Munkegård b. Boligorganisationen Munkegård c. Sideaktiviteter d. Spørgeskema e. Revisionsprotokollat 6. Forelæggelse af budget 2012 a. Boligorganisationen Munkegård b. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2012 c. Retningslinier for afdelingens budget 7. Renoveringsarbejder a. Altanudvidelsen b. Lukningen af skakte/affaldsøer c. Munketorvet d. Køkken/bad projektet 8. Indkomne forslag 9. Igangværende og uafsluttede sager 10. Valg af revisor 11. Meddelelser 12. Fastsættelse af dato for næste møde. Forslag 18. oktober Eventuelt. 529

2 ad 1 - Valg af dirigent Peter Valenius blev valgt som dirigent. ad 2 - Godkendelse af referat fra det ekstraordinære bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 17. november 2010 Referatet blev godkendt. ad 3 - Optagne lån i perioden 17. november april 2011 Der er ikke optaget lån i perioden. ad 4 - Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning Formanden aflagde følgende beretning: Afdeling Nordre Munkegård har siden efteråret været i gang med en altanudvidelse, som vi så småt kan se enden på. Der har været mange udfordringer undervejs, bl.a. blev entreprenøren valgt på grund af, at han var god til beboerinformation, hvilket desværre ikke har holdt stik. Derudover har han generelt været dårlig til at holde de varsler, der er udsendt. Da vi nærmer os færdiggørelsestidspunktet, er der varslet dagsbøder, hvis entreprenøren ikke overholder den fastlagte afleveringstermin. Afdelingen har også fået lukket skakter og etableret affaldsøer. Disse fungerer nogenlunde, men der skal lidt finjustering til. Der blev mellem jul og nytår indgået en betinget aftale om salg af butikstorvet til Lidl. Efterfølgende er Lidl og Gentofte Kommune gået i gang med arbejdet. Der vil således af Gentofte kommune blive indkaldt til Borgermøde den 11. maj 2011 og hvis ellers projektet kører glat igennem det kommunale system, forventes det endelige salg i slutningen af året og Lidl forventes at kunne åbne i november/december I samme forbindelse kan det oplyses, at Senior Shoppen har opsagt sit lejemål med udgangen af september 2011, så det kan ikke udelukkes, at afdelingen vil få et lejetab. Årets regnskab for afdeling Nordre Munkegård udviser et mindre overskud på kr. Regnskabet vil blive nærmere gennemgået under punkt 5. Boligorganisationen kom ud af 2011 med et underskud på kr. Regnskabet vil blive nærmere gennemgået under pkt. 5. Endelig vil jeg nævne, at boligorganisationen den 10. februar 2011 fik en ansøgning fra Gentofte Kommune, børn, unge og fritid, om vi kan etablere et kollegielignende opholdssted til 3-4 unge i alderen år. Kommunen forestiller sig, at vi kan slå nogle lejligheder sammen. Vi tog derefter et møde med kommunen den 7. april 2011 for at høre nærmere, ligesom vi og administrationen havde gjort os nogle tanker. Mødet var positivt forstået på den måde, at kommunen oplyste os om, at vores tilbagemelding var den mest seriøse. Vi har ikke committed os til noget, men afventer næste skridt fra kommunen. 530

3 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne og administrationen for et godt samarbejde i det forløbne år. Beretningen blev godkendt. ad 5 - Regnskab for 2010 a. Afdeling Nordre Munkegård På side 2 i regnskabet fremgik det, at der i alt er 285 lejemål. Det korrekte antal er 279 efter en justering af erhvervslejemålene i Det blev foreslået, at bestyrelsen skal vurdere, om det nuværende huslejeindskud skal reguleres. På spørgsmålet om de 12 seniorboliger, der er tænkt opført på taget af Lidl-bygningen på Munketorvet, skal være en ny afdeling i boligorganisationen, svarede administrationen, at dette er en organisationsbestyrelsesbeslutning. Med så få boliger og et driftsfællesskab vil det være anbefalelsesværdigt at integrere disse seniorboliger i afdeling Nordre Munkegård. En afdeling kan godt have boliger med forskellig m 2 -leje. Afdeling Nordre Munkegårds regnskab for 2010 blev godkendt med et overskud på kr., der nedskriver opsamlet underskud. Afdelingens regnskab er tilgængeligt på Almenbos hjemmeside. b. Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegårds regnskab for 2010 blev godkendt med et underskud på kr., der overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. Egenkapitalen udgør kr. Boligorganisationens regnskab er tilgængeligt på Almenbos hjemmeside.. c. Boligorganisationen Munkegårds sideaktiviteter Boligorganisationen Munkegårds regnskab over sideaktiviteter for 2010 blev godkendt. d. Boligorganisationen Munkegårds spørgeskema Boligorganisationen Munkegårds spørgeskema for 2010 blev godkendt. e. Boligorganisationen Munkegård revisionsprotokollat Boligorganisationen Munkegårds revisionsprotokollat for 2010 blev godkendt. ad 6 - Forelæggelse af budget 2012 a. Boligorganisationen Munkegård Almenbos takstoversigt 2012 var udsendt før mødet med en indstilling om bestyrelsens godkendelse af det foreløbige administrationsbidrag på kr. inkl. moms under 531

4 forudsætning af Almenbos bestyrelses godkendelse af bidraget på mødet den 11. maj Til dette bidrag skal boligorganisationens egne udgifter lægges til. Bestyrelsen godkendte det foreløbige administrationsbidrag under forudsætning af almenbos bestyrelses godkendelse af bidraget på mødet den 11. maj b. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2012 Bestyrelseshonoraret blev godkendt. c. Retningslinier for afdelingernes budget Retningslinierne blev taget til efterretning. ad 7 - Renoveringsarbejder a. Altanudvidelsen Arbejdet forventes ikke færdiggjort pr. 1. maj som aftalt, hvorfor der er varslet dagbøder. Det har flere gange været påtalt overfor hovedentreprenør, at beboerhåndtering samt orientering til beboerne har været meget mangelfuld. De nye altaner fremstår meget smukke i samspillet med den bestående arkitektoni. b. Lukningen af skakte/affaldsøer Arbejdet er nu udført med en udgift på kr. Denne anlægssum indgår i lånesagen vedrørende altanudvidelsen. c. Munketorvet Ny lokalplan er under udarbejdelse. I den forbindelse holdes borgermøde den 11. maj Herefter behandles den i Gentofte Kommunes planudvalg for at blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 20. juni Høringsperioden løber frem til oktober Er der ingen indsigelse til den og lokalplan for området realiseres salget og Lidl kan gå i gang med byggeriet. Når byggeriet igangsættes vil administrationen sørge for, at beboerne i Nordre Munkegård løbende orienteres. d. Køkken/bad projektet Der er aftalt en ny etape med afdelingsbestyrelsen, idet der pt. er lejemål, som har udtrykt interesse for en udskiftning af deres køkken/bad. Administrationen vil henvende sig direkte til de interesserede beboere inden sommerferien. Administrationen oplyste, at afdeling Kirstinelund havde gode erfaringer med at lade en entreprenør styre udskiftningen og har derfor foreslået samme procedure i Nordre Munkegård. Til referat kan oplyses, at der pt. er udskiftet 79 køkkener og 84 badeværelser. ad 8 - Indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag. 532

5 ad 9 - Igangværende og uafsluttede sager Det digitale boligselskab - elektronisk syn Der er indgået rammeaftale for 4 år, hvor der er opnået en besparelse på ca. 35% ved udbud af maler, gulv- og rengøringsentreprisen i forbindelse med istandsættelse af flyttelejligheder. Intern og ekstern venteliste for Boligorganisationen Munkegård Ventelisten blev udleveret til formanden. Valg af revisor Se venligst punkt 10. ad 10 - Valg af revisor Deloitte blev genvalgt. ad 11 - Meddelelser Administrationen oplyste, at intet nyt er fra Gentofte Kommune siden det fælles dialogmøde i september Almenbo har 10 års jubilæum i juli måned, som vil blive markeret med en lille gave til alle beboere. ad 12 - Fastsættelse af dato for næste møde Næste møde blev aftalt til tirsdag den 18. oktober 2011 kl i afdelingsbestyrelsens lokaler. ad 13 - Eventuelt Der var intet til punktet. Mødet sluttede kl Referent Formand Dirigent Lene Terpe Per Kloster Andersen Peter Valenius 533

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 16. maj 2013 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. december 2010 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 19.september 2011 tirsdag den 6. september 2011 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 14. NOVEMBER 2011 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde

Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Aksen Hvedemarken 1, 6400 Sønderborg Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens årsberetning, herunder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Årsberetning 2014 Administrationsorganisation

Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 - almenbo@almenbo.dk - www.almenbo.dk Indholdsfortegnelse Bestyrelse og administration 3 Tilbageblik

Læs mere